Clockwork Bas Faktablad,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01"

Transkript

1 Clockwork Bas Faktablad, Clockwork Bas är en investeringsprodukt som erbjuds av Mangold Fondkommission AB i samverkan med. Produkten beskrivs övergripande i ett produktblad som kan beställas av Clockwork Capital. Det här faktabladet vänder sig till dig som vill ha fördjupad information. INNEHÅLL ALLMÄNT... 1 GRUNDLÄGGANDE PLACERINGSSTRATEGI... 1 PROGRAMMERAT TRADINGSYSTEM... 2 RISK... 2 FINANSIELLT INSTRUMENT... 2 STARTKAPITAL, HÄVSTÅNG OCH ANTAL KONTRAKT... 2 EXTRA INSÄTTNING I DEPÅN... 2 UTTAG UR DEPÅN... 2 RESULTATET REDOVISAS KVARTALSVIS... 3 DEPÅINFORMATION PÅ MANGOLD ONLINE... 3 HISTORISKT RESULTAT... 3 RESULTATBASERAD AVGIFT... 4 DEKLARATION... 4 TRANSAKTIONSAVGIFT... 4 SKATTEAVDRAG FÖR AVGIFTEN... 5 ANSLUTNING TILL CLOCKWORK BAS... 5 NYHETSBREV... 5 KONTAKTUPPGIFTER... 5 ALLMÄNT Clockwork Bas är tillgänglig för privatpersoner och företag som har eller öppnar en depå hos Mangold Fondkommission. När din depå är klar överför du kapital och meddelar Mangold Fondkommission att den ska anslutas till Clockwork Bas och därefter genomförs börsaffärer automatiskt i depån utan att du själv behöver göra något. Ditt kapital skyddas av den statliga insättningsgarantin. Börsaffärerna sker enligt en strategi från Clockwork Capital. Strategin är utvecklad för att årligen generera positiv avkastning oavsett hur den svenska börsen rör sig. Clockwork Capital skickar köp- och säljsignaler i enlighet med strategin till Mangold Fondkommission vars roll är att omedelbart genomföra motsvarande börsaffärer i alla depåer som är anslutna till Clockwork Bas. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och har dess tillstånd att bedriva börshandel. GRUNDLÄGGANDE PLACERINGSSTRATEGI När börsen rör sig uppåt och nedåt över tid uppstår olika kursrörelsemönster. Genom att studera börsens beteende bakåt i tiden kan man identifiera vissa mönster som dels tenderar att återkomma tillräckligt ofta, dels tenderar att vara starten på en kursrörelse uppåt eller nedåt. Clockwork Capital har definierat ett antal mönster som när de uppstår har visat sig vara gynnsamma lägen att agera på, det vill säga köpa eller sälja. Mönstren är valda därför att de var och en historiskt visat sig generera mer vinst än förlust, och tillsammans utgör de strategin för Clockwork Bas. Starka kursrörelser kan ibland ske utan att Clockwork Bas har tagit position för att utnyttja dem. Det beror på att kursrörelser emellanåt startar utifrån mönster som inte ingår i Clockwork Bas på grund av att de statistiskt inte visat sig vara långsiktigt lönsamma att agera på. Det är med andra ord normalt att Clockwork Bas står utanför vid vissa kursrörelser. Bas bygger alltså inte på förutsägelser om vad som ska hända med börsen i framtiden, utan reagerar konsekvent på uppkomsten av en handfull noga utvalda och definierade mönster. 1

2 PROGRAMMERAT TRADINGSYSTEM De kursrörelsemönster som Clockwork Bas reagerar på är definierade som matematiska algoritmer som tillsammans med ett tillhörande regelverk utgör ett tradingsystem. Tradingsystemet är i sin tur programmerat för datorstyrd handel. Genomsnittligt antalet affärer har historiskt varit tre till sex per månad beroende på trendriktning. Det varierar mycket, den ena månaden kan det bli exempelvis fem affärer och nästa månad bara en eller ingen alls. Det beror på i vilken grad de utvalda mönstren uppstår på börsen och hur lång tid det tar innan affärer avslutas. De flesta affärer genomförs i samma riktning som den aktuella övergripande börstrenden. Korrelationen med den svenska börsen är svag, det vill säga värdeförändringen i anslutna depåer är i hög grad oberoende av börsens rörelser. Clockwork Bas har historiskt uppvisat mycket god förmåga att generera positiv avkastning även under långvariga börsfall. Det är möjlighet tack vare att Bas utnyttjar möjligheten att sälja på termin eller att ligga kort, dvs sälja först och sedan köpa tillbaka till en lägre kurs när börsen har fallit en bit, och därigenom skapa kursvinster på motsatt sätt än det sedvanliga. RISK Clockwork Bas vänder sig till investerare som prioriterar möjlighet till hög avkastning och därför accepterar en hög riskprofil, eller alternativt bara placera en del av sitt totala kapital i produkten. Anslutning sker på egen risk och det är inte säkert att du återfår hela det insatta kapitalet. Avkastningen under året är oftast ojämn vilket är ett normalt beteende för Clockwork Bas även när ett helår ger vinst kan ett enskilt kvartal ge förlust. Depåvärdet kan falla tio procent på några dagar och några gånger per år har historiskt sett värdet tillfälligt minskat mer än så. Det tradingsystem som Clockwork Bas bygger på har fungerat bra så långt bakåt i tiden det kan testas 2001 men det är ingen garanti för att systemet kommer att fungera i framtiden. För att kontrollera risken i varje enskild affär finns en på förhand definierad nivå, en så kallad stoploss-nivå, där affären avslutas snabbt för att begränsa storleken på en eventuell förlust. FINANSIELLT INSTRUMENT Clockwork Bas handlar med OMX-terminskontrakt som har OMXS30-index som underliggande instrument. OMX-terminen handlas i hela antal kontrakt. STARTKAPITAL, HÄVSTÅNG OCH ANTAL KONTRAKT Vid handel med OMX-terminskontrakt behöver depåvärdet inte täcka kontraktens fulla värde, utan bara ett säkerhetsvärde som varierar mellan 10 och 20 procent av det fulla värdet. Därför kan man skapa en hävstångseffekt på sitt kapital jämfört med aktiehandel. För Clockwork Bas har vi valt hävstången så att 1 kontrakt handlas för varje kronor som finns i depån. Lägsta startkapital är kronor. Uppåt finns ingen begränsning kr kr 2 kontrakt kr kr 3 kontrakt kr kr 4 kontrakt Och så vidare uppåt med 1 extra kontrakt vid varje ökning med kronor. Ett startkapital med ett värde på exempelvis kronor innebär alltså handel med 14 kontrakt (425/30), där kvoten avrundas nedåt till närmaste heltal. Den som startar med exempelvis kr får visserligen i början inte handla fler kontrakt än om startkapitalet hade varit kr, men om handeln ger gott resultat kommer depåvärdet snabbare upp till kr och därmed kan 4 kontrakt handlas i stället för 3. I samband med anslutningen till Clockwork Bas tar Mangold kontakt med dig för att få din bekräftelse på hur stor andel av depån som du vill utnyttja vid handeln. Det normala är 100 procent men du kan välja en lägre andel om insättningen i depån är tillräckligt stor. EXTRA INSÄTTNING I DEPÅN Du kan när som helst fylla på din depå med extra kapital. Kom ihåg att meddela Mangold om du vill att det extra kapitalet ska börja arbeta omedelbart, annars sker uppräkningen efter nästa kvartalsskifte. UTTAG UR DEPÅN Även uttag kan ske när som helst. Observera att uttag kan innebära att du måste handla färre kontrakt, och den justeringen görs direkt efter uttaget under 2

3 förutsättning att du meddelar Mangold om ditt uttag. Annars sker nedräkningen efter nästa kvartalsskifte. Om du gör stora uttag utan att meddela Mangold riskerar ditt depåvärde bli otillräckligt för att täcka det säkerhetsvärde som krävs, och då blockeras handeln i din depå. RESULTATET REDOVISAS KVARTALSVIS Clockwork Capital registrerar all handel med en egen depå som är ansluten till Clockwork Bas på samma villkor som alla kunders depåer. Syftet är att mäta och redovisa resultatet av handeln. Vi redovisar depåförändring i procent efter avdrag för courtage och avgift. Exempel: Kvartalets startvärde Kvartalets vinst efter courtage Kvartalets avgift Kvartalets depåökning kr kr 900 kr kr Depåförändring i procent +8,5 % Nästa kvartals startvärde kr Det resultat vi redovisar kan vara bättre eller sämre än din egen depås främst beroende på storleken på ditt startkapital eller om du gör insättningar/uttag. DEPÅINFORMATION PÅ MANGOLD ONLINE Alla anslutna får inloggningsuppgifter till en personlig sida på Mangolds webbplats där alla transaktioner i depån framgår. Mangold bistår också med en ifylld K4-blankett för skattedeklarationen. Innehav Här anges dina likvida medel när ingen affär är påbörjad. När en affär är påbörjad anges hur många kontrakt du handlar och det aktuella depåvärdet. Ett minustecken framför antalet kontrakt betyder att Clockwork Bas sålt på termin eller ligger kort, dvs vi har inlett affären med att sälja kontrakt och kommer att köpa tillbaka lika många kontrakt senare, med avsikten att köpkursen är lägre än säljkursen. Transaktioner Här kan du följa vad som händer i depån. Efter köp och sälj anges antal kontrakt och den kurs till vilket köpet/försäljningen skedde. Därefter anges beloppet som är: Antal kontrakt x Kurs x 100. Det är det faktiska värdet på positionen, att beloppet är större än ditt kapital beror på att man inte behöver erlägga terminskontraktens fulla värde vid handeln. Avgiften är mäklarcourtaget för affären. För varje transaktion finns en länk till en avräkningsnota med detaljerad information. Under pågående affär sker en avräkning efter varje dag. Om dagens stängningskurs innebär att positionens värde är högre än det initiala värdet så sker en avräkning in, vilket innebär att beloppet tillgodogörs din depå, och vice versa. Avräkningen syns först nästa arbetsdag så t.ex fredagens värde syns först på måndag. HISTORISKT RESULTAT Clockwork Bas introducerades 2010 och resultatet under året redovisas på produktblad och kvartalsvisa nyhetsbrev. Resultatet för 2010 blev +35,4 % efter avgifter. Systemet som Clockwork Bas bygger på kan testas på ett mycket tillförlitligt sätt från april En simulerad handel av Clockwork Bas visar att alla år sedan dess har gett god vinst, även de år som den svenska börsen har fallit. Vi har valt att inte redovisa de simulerade resultaten utan endast resultatet av den handel som skett i Clockwork Capitals regi. Skälen är följande: Även om simulerad handel kan ge ett mycket pålitligt testresultat så är det inte samma sak som skarp handel i realtid. Dessutom är goda historiska resultat ingen garanti för framtida goda resultat, och risken finns att personer utan erfarenhet av utveckling och test av tradingsystem övertolkar de historiska resultaten. 3

4 RESULTATBASERAD AVGIFT Clockwork Bas har ingen fast förvaltningsavgift eller in/uttagsavgift, avgiften är enbart resultatbaserad. Sedvanligt courtage dras från depån direkt vid köpet och försäljningen. Den resultatbaserade avgiften dras automatiskt från depån efter varje kalenderkvartal och är 20 procent av kvartalets vinst efter courtage, med en rabatt på 2,5 procentenheter per kvartal. Det innebär att om vinsten i din depå under ett kvartal är 7,5 procent så beräknas avgiften som om vinsten vore 5 procent. Om vinsten ett kvartal blir 2,5 procent eller mindre blir avgiften 0 kronor det kvartalet. En outnyttjad del av de 2,5 procenten kan inte sparas till nästa kvartal. Om ett eller flera kvartal skulle ge förlust dras ingen avgift på efterföljande vinster förrän depån är tillbaka till sitt högsta historiska värde, justerat för eventuella insättningar och uttag. Avgiften inkluderar 25 procent moms. Arbetande kapital Vid beräkningen av den procentuella vinsten under kvartalet utgår Mangold från det arbetande kapitalet, vilket är lika med antalet kontrakt som handlades i depån under kvartalet multiplicerat med kr. Hade du till exempel mellan och kr i depån, och alltså handlade 3 kontrakt, så var det arbetande kapitalet kr. När depåvärdet ligger mellan kr och kr är det arbetande kapitalet kr, och så vidare. Exempel på avgiftsberäkning Antal kontrakt som handlas Arbetande kapital Depåökning under kvartalet 3 st kr (3 x ) kr Kvartalets procentuella vinst 7,8 % (7 000 kr / kr) Rabatt under anslutningstiden 2,5 % Procentuell vinst efter rabatt 5,3 % (7,8 % - 2,5 %) Avgiftsberäkning vid extra insättning eller uttag Om du sätter in extra kapital eller gör uttag viktas det kapitalet i förhållande till antalet kvarvarande dagar i det kvartalet när avgiften ska beräknas. Exempelvis om du sätter in kr extra exakt mitt i kvartalet så beräknas det som en insättning med kr i början av kvartalet. Och tar du ut kr när det återstår exakt en tredjedel av kvartalet beräknas det som ett uttag på kr i början av kvartalet.0 DEKLARATION När du är ansluten till Clockwork Bas genomförs ett antal köp och försäljningar i din depå och de ska deklareras på en K4-blankett. En färdigifylld blankett finns på Skatteverkets webbplats om du har e-legitimation. Har du inte e-legitimation vänd dig till Mangold så skickar de en ifylld K4 till dig. Har du anslutit dig via en utländsk kapitalförsäkring gäller andra skatteregler. Då får du underlag från ditt försäkringsbolag. TRANSAKTIONSAVGIFT Vid varje transaktion drar Mangold en transaktionsavgift per OMX-terminskontrakt som består av courtage (12 kr) samt en clearingavgift (3,50 kr). Minimicourtaget är 79 kronor per transaktion. Exempel: 2 st kontrakt 86 kr (79 kr plus 2 st x 3,50 kr) 10 st kontrakt 155 kr (10 st x 12 kr plus 10 st x 3,50 kr) Avgiftsbelagd vinst Avgift för kvartalet kr (5,3 % av kr) 954 kr (20 % av kr) (Avgifter gällande Se aktuell prislista hos Mangold) 4

5 SKATTEAVDRAG FÖR AVGIFTEN Enligt Skatteverket kan man yrka avdrag för avgiften som Mangold Fondkommission tar för Clockwork Bas. Skatteverkets krav för att avdraget ska godkännas är att kapitalförvaltningen har varit aktiv, och med det förhållandevis stora antalet affärer som Clockwork Bas gör uppfylls det kravet. Avgiften redovisas som ett uttag som görs strax efter kvartalsskiften i transaktionsförteckningen som finns att hämta via Mangold Online under Övrigt/Dokument /Portföljrapport. Summera alla belopp du antecknade för året och yrka avdrag för den summan. Skatteverket rekommenderar att avdraget görs på blanketten Inkomstdeklaration 1 under Övriga upplysningar. Skriv att beloppet avser kapitalförvaltningsavgift för modellportföljen Clockwork Bas hos Mangold Fondkommission AB. Bifoga gärna en kopia av portföljrapporten för att visa att förvaltningen är av omfattande art, vilket är förutsättningen för att avdraget kan beviljas. KONTAKTUPPGIFTER, Karlbergsvägen 23, Stockholm, e-post Mangold Fondkommission AB, Box 55691, Engelbrektsplan 2, Stockholm Martin N Larsson, telefon , e-post Martin Clivemo, telefon , e-post Mangold Fondkommission AB Att: Martin N Larsson Box Stockholm ANSLUTNING TILL CLOCKWORK BAS Att öppna och ha en depå hos Mangold Fondkommission är kostnadsfritt. Det enklaste och snabbaste sättet att fylla i de nödvändiga blanketterna är via Clockwork Capitals webb-formulär. Alternativt kontakta Clockwork Capital eller Mangold Fondkommission för att få blanketter för depåöppning. Depåansökan ska postas till Mangold Fondkommission, Att: Martin N Larsson, Engelbrektsplan 2, Stockholm. Efter omkring en vecka kommer depåhandlingar från Mangold som bland annat innehåller depånumret och instruktioner för hur pengar överförs till depån. Anslutning till Clockwork Bas kan ske när som helst under året. Om din depå ansluts när Clockwork Bas redan ligger positionerad i en affär, kommer depån fortsätta att vara likvid fram tills dess nästa affär görs. NYHETSBREV Varje kvartal ger Clockwork Bas ut ett nyhetsbrev som Mangold mejlar ut till anslutna. För att säkerställa att du får nyhetsbrevet ange din e-postadress vid depåansökan eller komplettera senare. 5

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer