Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbesked 2012 Lennart Andersson"

Transkript

1 Årsbesked 2012 Lennart Andersson

2 _00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Översikt 5 Din faktiska avkastning 6 Fonderna i din försäkring 7 Historisk utveckling av din nuvarande fondfördelning TJÄNSTEPENSION Översikt 9 Din faktiska avkastning 10 Fonderna i din försäkring 11 Historisk utveckling av din nuvarande fondfördelning 12 Försäkringsskydd En sammaställning över de skydd som ingår i dina försäkringar 13 Skatteregler Gällande skatteregler för dina försäkringar 14 Så har vi räknat Beräkning av avkastningen 15 Ordlista Förklaringar till ord och begrepp

3 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Nedan finner du en översikt över dina försäkringar i Brummer Life Försäkringsaktiebolag och ditt sparandes faktiska avkastning. Med faktisk avkastning avser vi den avkastning du fått efter avdrag för avgifter och skatter. Traditionellt lyfts ofta avgifternas betydelse fram. Vi menar istället att det är den avkastning du fått efter avgifter och skatter som bör ligga i fokus. Det är dessa pengar du faktiskt har att disponera. På efterföljande sidor finner du fördjupad information om dina försäkringar hos oss. Mer information kring ditt innehav finns tillgänglig på Vi tror på möjligheten att samla sitt sparande hos ett försäkringsbolag som man är nöjd med och att kunna flytta sitt sparande om man inte är nöjd. Därför har alla försäkringar hos Brummer & Partners fri flytträtt. För mer information om ditt samlade pensionssparande besök Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post SAMMANSTÄLLNING ÖVER DINA FÖRSÄKRINGAR PRODUKT Avkastning under 2012 Avkastning sedan start Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Marknadsvärde (kronor) Privatägd Kapitalförsäkring ,3 % 64,3 % 6,6 % Tjänstepension ,8 % 28,4 % 6,5 % TOTALT _00 3

4 PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING LENNART ANDERSSON, Översikt privatägd kapitalförsäkring Denna sida ger dig en översiktlig sammanställning av din försäkring samt värdeförändringen under perioden. Fördjupad information finner du som inloggad i onlinetjänsten på FAKTISK AVKASTNING 2012 FAKTISK AVKASTNING SEDAN START GENOMSNITTLIG ÅRLIG FAKTISK AVKASTNING SEDAN START +4,3% +64,3% +6,6% OM DIN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS MARKNADSVÄRDE ( ) kr FÖRSÄKRAD Lennart Andersson SE FÖRSÄKRINGSTAGARE Lennart Andersson SE BETALARE Lennart Andersson SE STARTDATUM AVTALAD PREMIE kr som engångspremie VÄRDEFÖRÄNDRING PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 2012 (KRONOR) 2012 Totalt sedan start INGÅENDE VÄRDE Inbetalningar Utbetalningar Resultat varav avgift för återbetalningsskydd varav avgift för avkastningsskatt varav avgift för försäkringsadministration varav fondernas resultat UTGÅENDE VÄRDE _01 4

5 PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING LENNART ANDERSSON, Din faktiska avkastning Värdet i ditt sparande påverkas inte bara av avkastningen i fonderna utan även av skatter och avgifter. Ditt sparandes faktiska avkastning, som vi redovisar nedan, tar hänsyn till dessa faktorer. Läs mer under Så har vi räknat. Beräkningarna avser tidsperioden från försäkringens start till om inte annat anges. Avkastning, % FAKTISK AVKASTNING Faktisk avkastning ,3 % 40 Faktisk avkastning sedan start +64,3 % ,2 % 2,3 % 6,6 % 20,8 % 7,2 % 5,3 % 1,8 % 4,3 % Försäkringens avkastning Genomsnittlig årlig avkastning sedan start +6,6 % År Årlig avkastning I diagrammet ser du hur avkastningen på ditt sparande utvecklats sedan start. När du jämför avkastningen på ditt sparande hos Brummer & Partners, som beräknas efter avgifter och skatter, är det viktigt att samma förutsättningar gäller även för ditt jämförelseobjekt. MÅNADSAVKASTNING MÅNADSUTVECKLING Genomsnittlig månadsavkastning +0,6 % Bästa månad Sämsta månad +6,4 % (oktober 2008) -4,6 % (augusti 2007) ÅRLIG FAKTISK AVKASTNING (KRONOR) 54 Positiva månader 32 Negativa månader Före 2008 totalt Totalt Inbetalningar Utbetalningar Resultat UTGÅENDE VÄRDE _01 5

6 PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING LENNART ANDERSSON, Fonderna i din försäkring Värdet i ditt sparande påverkas av utvecklingen på de fonder du valt. Nedan presenteras fondernas marknadsvärde och avkastning efter förvaltningsavgifter. Fördjupad fondinformation, exempelvis information kring respektive fonds avkastning och avgifter, finner du på SAMMANSTÄLLNING ÖVER DITT FONDINNEHAV FOND Fondernas avkastning 2012 (kronor) Vald köpfördelning Andelar Andel av ditt totala värde Marknadsvärde (kronor) Archipel ,70 2 % Brummer Multi-Strategy 63 1,10 0 % Brummer Multi-Strategy 2xL % 1 330,67 79 % Folksam Obligationsfond 12 1,81 0 % 280 Folksam Penningmarknadsfond 127 0,00 0 % 0 Lynx ,53 5 % Nektar % 136,76 14 % SSgA EMU Index Real Estate Fund 32 0,17 0 % 300 Mellanlagringsfonden 50 88,96 0 % Pågående handel/kassa 0 0 % Fondernas resultat UTGÅENDE VÄRDE _01 6 1) Mellanlagringsfonden är en penningmarknadsfond där en del av din försäkring placeras för uttag av skatter och avgifter.

7 PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING LENNART ANDERSSON, Historisk utveckling av din nuvarande fondfördelning En god kapitalförvaltning handlar inte bara om att maximera den förväntade avkastningen, det handlar lika mycket om hur man går tillväga för att uppnå den. När du bedömer en investerings kvaliteter räcker det inte med att bara titta på avkastningen, du behöver även bedöma den risk som togs för att uppnå den avkastning du fick. Först när du väger avkastning mot den tagna risken kan du bedöma hur skicklig en förvaltare har varit. På denna sida redovisas den historiska utvecklingen för din nuvarande fondfördelning 1. För att möjliggöra en bedömning av din nuvarande risknivå visar vi även utvecklingen för andra typer av investeringar. Risken definieras som investeringens standardavvikelse, beräknad på en tidsperiod om fyra år. Genomsnittlig PPM-sparare Traditionella livbolag Brummer Multi-Strategy Hög risk Din fondallokering Låg risk DIN NUVARANDE FONDFÖRDELNING Avkastning, % _01 Din fondallokering Brummer Multi-Strategy Traditionella livbolag Genomsnittlig PPM-sparare 1) Observera att historiken skiljer sig mellan din nuvarande fondfördelning och den faktiska avkastning du fått på ditt sparande beroende på tidigare gjorda fondbyten samt effekter av skatter och avgifter. Läs mer på sidan Så har vi räknat. Tidsserien är beräknad med månatlig rebalansering sedan januari

8 TJÄNSTEPENSION LENNART ANDERSSON, Översikt tjänstepension Denna sida ger dig en översiktlig sammanställning av din försäkring samt värdeförändringen under perioden. Fördjupad information finner du som inloggad i onlinetjänsten på FAKTISK AVKASTNING 2012 FAKTISK AVKASTNING SEDAN START GENOMSNITTLIG ÅRLIG FAKTISK AVKASTNING SEDAN START +3,8% +28,4% +6,5% OM DIN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS MARKNADSVÄRDE ( ) kr FÖRSÄKRAD Lennart Andersson SE FÖRSÄKRINGSTAGARE ABB AUTOMATION TECHNOLOGIES AB SE BETALARE ABB AUTOMATION TECHNOLOGIES AB SE STARTDATUM UTBETALNING AVTALAD PREMIE 0 kr som engångspremie VÄRDEFÖRÄNDRING TJÄNSTEPENSION 2012 (KRONOR) 2012 Totalt sedan start INGÅENDE VÄRDE Inbetalningar Utbetalningar - - Resultat varav avgift för återbetalningsskydd varav avgift för avkastningsskatt varav avgift för försäkringsadministration varav fondernas resultat UTGÅENDE VÄRDE _02 8

9 TJÄNSTEPENSION LENNART ANDERSSON, Din faktiska avkastning Värdet i ditt sparande påverkas inte bara av avkastningen i fonderna utan även av skatter och avgifter. Ditt sparandes faktiska avkastning, som vi redovisar nedan, tar hänsyn till dessa faktorer. Läs mer under Så har vi räknat. Beräkningarna avser tidsperioden från försäkringens start till om inte annat anges. Avkastning, % FAKTISK AVKASTNING Faktisk avkastning ,8 % 20 Faktisk avkastning sedan start +28,4 % ,5 % 3,7 % 1,5 % 3,8 % Försäkringens avkastning Genomsnittlig årlig avkastning sedan start +6,5 % År Årlig avkastning I diagrammet ser du hur avkastningen på ditt sparande utvecklats sedan start. När du jämför avkastningen på ditt sparande hos Brummer & Partners, som beräknas efter avgifter och skatter, är det viktigt att samma förutsättningar gäller även för ditt jämförelseobjekt. MÅNADSAVKASTNING MÅNADSUTVECKLING Genomsnittlig månadsavkastning +0,5 % Bästa månad Sämsta månad +5,1 % (mars 2009) -3,2 % (juni 2011) ÅRLIG FAKTISK AVKASTNING (KRONOR) 31 Positiva månader 17 Negativa månader Före 2008 totalt Totalt Inbetalningar Utbetalningar Resultat UTGÅENDE VÄRDE _02 9

10 TJÄNSTEPENSION LENNART ANDERSSON, Fonderna i din försäkring Värdet i ditt sparande påverkas av utvecklingen på de fonder du valt. Nedan presenteras fondernas marknadsvärde och avkastning efter förvaltningsavgifter. Fördjupad fondinformation, exempelvis information kring respektive fonds avkastning och avgifter, finner du på FONDERNAS AVKASTNING % Avser perioden FONDERNA I GRAFEN 5 4 Fonderna i din försäkring Brummer Multi-Strategy 2xL 2 Mellanlagringsfonden Värdet 2 i ditt sparande påverkas av utvecklingen på de fonder du valt. Nedan presenteras fondernas marknadsvärde och avkastning efter förvaltningsavgifter. Fördjupad fondinformation, 1 0 exempelvis information kring respektive fonds avkastning och 1 2 avgifter, finner du på Diagrammet visar utvecklingen under 2012 för de fem fonder din försäkring hade störst fondallokering i per Om du inte har haft innehav i fonden hela perioden kan din egen avkastning avvika från den visade. SAMMANSTÄLLNING ÖVER DITT FONDINNEHAV FOND Fondernas avkastning 2012 (kronor) Vald Vald köpfördelning Andel Andel av ditt av ditt Andelar Andelar totala totala värde värde Marknadsvärde Marknadsvärde (kronor) (kronor) Brummer Multi-Strategy 2xL % 344,33 344, % % Folksam Penningmarknadsfond 125 Mellanlagringsfonden ,23 12,23 0 % 0 % Pågående handel/kassa 0 Fondernas resultat UTGÅENDE VÄRDE _02 10 Mellanlagringsfonden 1) är är en penningmarknadsfond där där en en del del av av ditt din sparande försäkring placeras för för uttag uttag av skatter av skatter och och avgifter.

11 TJÄNSTEPENSION LENNART ANDERSSON, Historisk utveckling av din nuvarande fondfördelning En god kapitalförvaltning handlar inte bara om att maximera den förväntade avkastningen, det handlar lika mycket om hur man går tillväga för att uppnå den. När du bedömer en investerings kvaliteter räcker det inte med att bara titta på avkastningen, du behöver även bedöma den risk som togs för att uppnå den avkastning du fick. Först när du väger avkastning mot den tagna risken kan du bedöma hur skicklig en förvaltare har varit. På denna sida redovisas den historiska utvecklingen för din nuvarande fondfördelning 1. För att möjliggöra en bedömning av din nuvarande risknivå visar vi även utvecklingen för andra typer av investeringar. Risken definieras som investeringens standardavvikelse, beräknad på en tidsperiod om fyra år. Genomsnittlig PPM-sparare Traditionella livbolag Brummer Multi-Strategy Hög risk Din fondallokering Låg risk DIN NUVARANDE FONDFÖRDELNING Avkastning, % _02 Din fondallokering Brummer Multi-Strategy Traditionella livbolag Genomsnittlig PPM-sparare 1) Observera att historiken skiljer sig mellan din nuvarande fondfördelning och den faktiska avkastning du fått på ditt sparande beroende på tidigare gjorda fondbyten samt effekter av skatter och avgifter. Läs mer på sidan Så har vi räknat. Tidsserien är beräknad med månatlig rebalansering sedan januari

12 Försäkringsskydd Nedan visas de försäkringsskydd som du har på dina försäkringar. Vi vill påminna dig om att regelbundet se över ditt försäkringsskydd och ditt förmånstagarförordnande, både för din egen och för dina anhörigas skull. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med en översyn. Fullständiga villkor för dina försäkringsskydd finner du som inloggad i onlinetjänsten på Ditt skydd vid sjukdom PREMIEBEFRIELSE Med premiebefrielsen skyddas din ålderspensionspremie vid långvarig sjukskrivning om minst 25 procent. I praktiken innebär det att Brummer Life Försäkringsaktiebolag tar över ansvaret att betala premien för din försäkring vid sjukdom. Du har för närvarande inte detta försäkringsskydd. SJUKFÖRSÄKRING Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada ersätter sjukförsäkringen delar eller hela minskningen av din vanliga lön. Du har för närvarande inte detta försäkringsskydd. Ditt skydd vid dödsfall EFTERLEVANDESKYDD, SK ÅTERBETALNINGSSKYDD Hos Brummer & Partners omfattas ditt försäkringskapital som standard av ett återbetalningsskydd. Det innebär att intjänat försäkringskapital tillfaller de förmånstagare du angett vid händelse av dödsfall. Nedan listas dina försäkringar samt den eventuella procentuella uppräkning av marknadsvärdet som skyddet har. Privatägd Kapitalförsäkring , 101 %. Tjänstepension , 101 %. EFTERLEVANDEPENSION Efterlevandepension är en tilläggsförsäkring som ger de förmånstagare du angett en förstärkt ersättning vid händelse av dödsfall. Du kan själv välja storleken på efterlevandepensionen. Du har för närvarande inte detta försäkringsskydd _99 12

13 Skatteregler Nedan finner du en sammanställning av de skatteregler som gäller för ditt sparande hos Brummer & Partners. Kontakta oss gärna om du har några frågor. AVGIFT FÖR AVKASTNINGSSKATT För vinster i försäkringssparande betalas ingen kapitalvinstskatt. I stället betalas en avgift för avkastningsskatt. Avkastningsskatten beräknas schablonmässigt och oberoende av hur stor avkastningen är. Från och med räknas skatten fram så här: underlaget för avkastningsskatten baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret. underlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret närmast före beskattningsåret och beskattas med 15 procent. För kapitalförsäkringar gäller att: underlaget för avkastningsskatten baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret ökat med de premier som betalats in under beskattningsåret. De premier som betalts in under den andra halvan av beskattningsåret räknas med till hälften. underlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november kalenderåret närmast före beskattningsåret och beskattas med 30 procent. AVDRAGSRÄTT PREMIER Vissa inbetalda pensionsförsäkringspremier ger rätt till avdrag i deklarationen som ett allmänt avdrag mot inkomst av tjänst eller i näringsverksamhet. Inom tjänstepensionsförsäkring är vissa premier avdragsgilla för arbetsgivaren. INKOMSTSKATT PÅ PENSIONS- UTBETALNING Inkomstskatt på pensionsutbetalningar betalas av den som har en beskattningsbar inkomst. Brummer Life Försäkringsaktiebolag drar inkomstskatt i samband med pensionsutbetalning, rapporterar och betalar in den till Skatteverket. Skattesatsen påverkas bland annat av din totala inkomst samt bostadsort _99 ¹) Före 2012 användes en annan beräkningsmetod för avkastningsskatt på kapitalförsäkringar. För mer information, kontakta oss. 13

14 Så har vi räknat Om våra beräkningar Våra beräkningar sker enligt GIPS 1, vars metod används av Pensionsmyndigheten, som mått för premiepensionssparandets avkastning. Metoden rekommenderas även av Svensk Försäkring för beräkning av totalavkastning. Avkastningen i ditt sparande beräknas tidsviktat. Genom att marknadsvärdera försäkringen före varje transaktion och sedan beräkna avkastningen i procent med hänsyn taget till in- och utbetalningar erhålls en procentuell avkastning som inte tar hänsyn till hur stor investeringen varit under perioden. Sparandet kan ge positiv avkastning och samtidigt visa ett negativt resultat och tvärtom. Det beror på att transaktioner som in- och utbetalningar påverkar kapitalets storlek och därmed resultatet samtidigt som den procentuella avkastningen inte påverkas av kapitalets storlek. Genom att räkna tidsviktat blir avkastningen i försäkringen jämförbar mot marknadsindex eller andra alternativa placeringar. Vi redovisar avkastningen efter avdrag för avgifter och skatter. När du jämför avkastningen är det därför viktigt att samma förutsättningar gäller även för ditt jämförelseobjekt. Räkneexempel För att illustrera avkastningsberäkningarna kan vi göra följande räkneexempel: inbetalning 1 januari: marknadsvärde 30 juni: inbetalning 30 juni: marknadsvärde 1 juli: marknadsvärde 31 december: AVKASTNING FÖRSTA HALVÅRET: = 4,0% AVKASTNING ANDRA HALVÅRET: = 3,1% kronor kronor kronor kronor kronor AVKASTNING TOTALT: x 1 = 1,1% RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET (KRONOR): = RESULTAT ANDRA HALVÅRET (KRONOR): = TA: Total avkastning MV: Marknadsvärde C: In-/utbetalningar t: Tidpunkt för in-/utbetalningar T: Sista tidpunkten för mätperioden RESULTAT TOTALT (KRONOR): = _99 14 ¹) Global Investment Performance Standards.

15 Ordlista ANDELAR Andelar är det antal fondandelar du innehar i en fond. En fondandel har ett värde som varierar över tiden. ARVSVINST Arvsvinst är en ersättning (riskkompensation) som Brummer Life Försäkringsaktiebolag ger dig som inte har något efterlevandeskydd, sk återbetalningsskydd. AVTALAD PREMIE = LÖPANDE PREMIE Avtalad premie är det belopp som avtalats mellan försäkringstagaren och den försäkrade. Har försäkringen någon form av försäkringsskydd kan kostnaden för detta dras från den avtalade premien. Sparpremie är det belopp som slutligen placeras i ditt sparande. Det framgår av ditt försäkringsbesked hur premien fördelas mellan sparande och eventuella försäkringsskydd. BETALARE Betalare är den fysiska eller juridiska person som betalar premien för försäkringen. BETALNINGSUPPDRAG Anmält betalningsuppdrag utgör ersättning för tjänster som Försäkringsförmedlaren utför på uppdrag av Försäkringstagaren enligt särskild överenskommelse dem emellan. Detta kommer ej Brummer Life Försäkringsaktiebolag till del. FÖRMÅNSTAGARE Förmånstagare är den eller de personer som enligt ett förmånstagarförordnande har rätt till utfallande försäkringsbelopp eller till försäkringen, ifall av dödsfall. FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE Skriftligt meddelande till försäkringsbolaget där försäkringstagaren (vid tjänstepensioner den försäkrade) angivit vem eller vilka personer som i hans eller hennes ställe ska ha rätt till utfallande försäkringsbelopp eller till försäkringen. FÖRSÄKRAD Försäkrad är den person på vars liv försäkringen är tecknad. FÖRSÄKRINGSTAGARE Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som tecknat och äger försäkringen. GENOMSNITTLIG PPM-SPARARE Pensionsmyndighetens statistik över den genomsnittlige PPM-spararens utveckling. INBETALNINGAR Inbetalningar består av sparpremieinbetalningar, inflyttar och värdeöverföringar från andra försäkringar. Eventuella riskpremier, som tidigare dragits från ditt försäkringsvärde, är avdragna från inbetalningarna. PANTHAVARE Panthavare är den fysiska eller juridiska person som fått rätt till utfallande belopp från en pantsatt försäkring där försäkringen står som säkerhet på fodran. PÅGÅENDE HANDEL/KASSA Likvida medel som används för fondhandel placeras i räntebärande instrument i väntan på handel. TRADITIONELLA LIVBOLAG Svensk Försäkrings sammanställning över branschstatistik för traditionella livbolags avkastning. Totalavkastning är ett mått på värdeförändring och direktavkastning på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen är viktad med marknadsvärdet av de tillgångar som totalavkastningen är beräknad på. (källa: Svensk Försäkring) VALD KÖPFÖRDELNING Vald köpfördelning är den fondfördelning du har valt för kommande insättningar. Din köpfördelning kan du ändra över tiden _99 15

16 B RU M M E R L I F E F Ö R S Ä K R I N G S A K T I E B O L AG B OX , S E S TO C K HOL M V I S I T: N OR R M A L M S TORG 14 T E L , FA X Reg. no: , Registered office: Stockholm Lennart Andersson Storgatan Stockholm

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Privat livförsäkrin i Skandia Liv

Privat livförsäkrin i Skandia Liv Privat livförsäkrin i Skandia Liv Förköpsinformation Privat livförsäkrin i Skandia Liv Den här broschyren ger en allmän beskrivning av pensions- och kapitalförsäkringar för det som händer i livet och för

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Depåförsäkrin i Skandia

Depåförsäkrin i Skandia Depåförsäkrin i Skandia Förköpsinformation Råd iven Bra att veta inför ditt val av försäkrin Det finns vissa allmänna förutsättningar och begrepp som kan vara bra att känna till innan du läser mer om Skandias

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer