Redaktörshandbok för EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-"

Transkript

1 Redaktörshandbok -1-

2 Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i EpiServer Att arbeta med informationen i sidan Infoga bilder...17 Liten lathund för bildhanteringen på webbplatsen Infoga dokument på webbplatsen Arbeta med länkar...22 Arbeta med tabeller...23 Versionshantering för sidor...26 Filhantering i EpiServer Hjälpfuktioner Olika sätt att spara...32 Olika sätt att publicera...33 Symbolerna i trädstrukturen Sortering av sidorna Papperskorgen (Recycle Bin) Publicera en sida...36 Arbeta med informationen på Web Part Settings - Redigera startsidan med hjälp av webbdelar (Web Parts) Byta till en startsidesmall med webbdelar (Web Parts-läget) påslaget Arbeta med den nya Hem Skapa andra typer av webbdelar (Web Parts) till startsidan De olika mallarna på socialdemokraterna.se Vanlig webbsida Så här arbetar du med Vanlig webbsida Avancerad information i Vanlig webbsida Funktioner i Vanlig webbsida Genväg / extern länk...60 Adminfliken i Vanlig webbsida Agenda/Kalenderfunktion...61 Nyheter RSS-feed Skapa en nyhet...63 Banners Chatfunktionen...64 Webbfråga Nyhetsbrev Skapa nyhetsbrevet...66 Prenumerationsanmälan för nyhetsbrevet...66 Dynamiska egenskaper Rättigheter på en sida...67 Mera tips om hjälp med EpiServer Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt inom organisationen, i tryckt eller digital form. -2-

3 Vad är EpiServer? EPiServer är en informationsplattform där du snabbt och enkelt kan publicera information på en webbplats utan kunskap om tillverkning av webbsidor. Med EPiServer kan alla medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig webbläsare. Arbetet kan jämföras med enkel ordbehandling. Det krävs inte någon specialistkunskap för att skapa webbsidor i EPiServer, du kan skapa sidor och publicera dessa utan att ha kunskap om html. Detta innebär dock inte att webbplatsen tappar funktionalitet. I EPiServer finns ett flertal färdiga funktioner som varje redaktör själv kan använda för att bygga upp webbplatsen. Syftet med att ha en plattform som EPiServer är att man ska kunna sprida arbetet med att hålla en webbplats uppdaterad till så många som möjligt. Det ska vara lätt att lära sig och lätt att använda. Att det är lätt att lära sig tycker de flesta är bra men de som redan har kunskaper om att göra webbsidor kan ofta känna sig begränsade i en plattform. I EPiServer kan du som har stor erfarenhet av tillverkning av webbsidor använda dina kunskaper och tillverka webbsidor med hjälp av html eller verktyg du är van vid och sedan infoga det i EPiServer. Det du kan göra i html kan du göra i EPiServer. Allt redigeringsarbete sker direkt från en webbläsare vilket innebär att man oberoende av tid och plats alltid kan logga in i EPiServer över internet och där skapa och uppdatera information. Hur fungerar EpiServer? EPiServer består av en basplattform (kärna) som innehåller all grundfunktionalitet som finns för redaktörer och administratörer. För varje enskild webbplats skapas ovanpå plattformen en anpassad lösning som gör webbplatsen unik för besökarna. Hur man arbetar som redaktör och administratör är i stort sett det samma för alla webbplatser byggda på EPiserver. EPiServer använder Microsoft Internet Information Server som webbserver för att hantera webbpubliceringen. I bakgrunden finns all information som visas på webbsidorna lagrad i en SQL eller Oracle databas. Webbservern och databasen körs på en Windowsserver. EPiServer använd er samma behörighetsmodell som Windows vilket gör arbetet med behörigheter väldigt enkelt. De bilder och dokument som redaktörerna laddar upp till webbservern lagras i en egen eller flera datakällor på webbservern. En redaktör som arbetar i EPiServer ska fokusera på att skapa ett bra innehåll som gör webbplatsen intressant att besöka. De ska skriva bra och intressanta texter, alltså fokusera på den fjärde delen. De övriga delarna i produkten ska hanteras av utvecklare och administratörer så att redaktörerna kan fokusera på rätt sak. Syftet med en sådan här plattform är att de inte ska behöva fundera på vilka typsnitt och färger som ska kunna användas och inte heller kunna programmera. Allt sådant ska vara färdigt i systemet så att redaktörerna får ett så enkelt arbete som möjligt. Standardmallarna kodade för att stödja tillgängliga webbplatser Internet och webbsidor är en flexibel miljö där varje besökare på egen hand kan välja hur saker och ting ska se ut och fungera när just denne besöker en webbplats. Olika besökare sitter i olika datormiljöer som tolkar det vi vill presentera på olika sätt. Om man exempelvis har nedsatt syn är det möjligt att med en inställning i webbläsaren öka typsnittets storlek för att lättare kunna läsa texten. -3-

4 EPiServers medföljande mallar är i huvudsak kodade för att stödja tillgänglighet på webbplatsen. Med det menas att alla ska kunna ta del av informationen på webbplatsen, oavsett vilka hjälpmedel personen använder. För dig som redaktör innebär detta ingen större skillnad. Du bör tänka på att, som du upplever din sida till form och utseende inte alltid stämmer överens med hur andra upplever sidan. Detta på grund av att de har personliga inställningar eller hjälpmedel när de läser sidan. Sidmallar och sidtyper I EPiServer finns både sidmallar och sidtyper. Sidmallar är de aspx-sidor som visas för besökarna och som innehåller den funktionallitet som önskas för en viss funktion. Sidtyper däremot är det formulär som redaktören fyller med information i EPiServer. Rent definitionsmässigt rör arbetet inne i EPiServers redaktörs- och administratörsläge i första hand sidtyper. Innehållet lagras i en databas Redaktörernas uppgift är att fylla webbplatsen med innehåll. Webbplatsens layout och struktur skapas av utvecklare medan innehållet skapas av redaktörer som gör detta via sin webbläsare. När redaktören går in redigeraläge och skapar sidor lagras all den informationen i en databas. Webbläsare För att kunna arbeta med redigering i EPiServer krävs att redaktörerna använder Internet Explorer 6.0 eller högre. Trots att html-språket är konstruerat för att kunna visa information likartat oberoende av vilken hårdvara och mjukvara som används så ser det trots allt lite olika ut. Det finns en mängd olika varianter på html som olika webbläsare tolkar på lite olika sätt. I praktiken innebär det att man alltid bör kontrollera sin webbplats mot olika webbläsare för att se hur det kommer att se ut hos besökarna. Det är även lämpligt att prova med olika skärmstorlekar och operativsystem, helt enkel t sådana inställningar som man tror att det flesta besökare har. -4-

5 Visaläget, redigerarläget, adminläget En EPiServer baserad webbplats kan visas i tre olika huvudlägen. Visaläget är den vy som besökaren ser. Då ser webbplatsen ut som vilken annan webbplats som helst. Det går inte att avgöra vilket informationsplattform som webbplatsen är uppbyggd på. Redigeraläget är den vy som redaktörerna ser när de loggar in för att skapa eller uppdatera information på webbplatsen. För att logga in till redigeraläge skriver du Då visas en inloggningsruta där redaktören skriver in sitt användarnamn och lösenord. Adminläget är den vy där administratörerna kan skapa och modifiera inställningar på webbplatsen. Här finns möjlighet att ändra i sidmallar, ändra systeminställningar, hantera rättigheter m.m. Om du är inloggad på din webbplats kan du växla mellan de tre lägena genom att använda EPiServers egen högerklicksmeny. Högerklicka i sidan och välj Till visaläge, Till redigeringsläge eller Till adminläge. Om du inte har rätttighet att visa alla vyer visas inte heller alternativen i menyn. Roller När en organisation implementerar en EPiServerlösning finns det alltid ett antal olika roller runt omkring arbetet. Antalet roller och vilka roller är oftast olika beroende på organisationens storlek. När EPiServer har utvecklats har det funnits ett antal roller till grund för hur utvecklingen skett. Dessa roller används ofta i den här dokumentationen för att beskriva arbetsgången i vissa moment. Besökare: är en person som är användare av webbplatsen. En person som med hjälp av sin webbläsare besöker webbplatsen för att hitta information eller använda tjänster som finns på webbplatsen. På ett intranät antar alla anställda på företaget rollen som besökare. Redaktör: är en person som arbetar med informationsinmatning i EPiServer. Redaktören har tillgång till redigeraläget och kan där ha olika rättigheter. En redaktör har möjligheter att skapa information på specifika platser i trädstrukturen. Administratör: är en person som har ansvaret över hela webbplatsen. Administratören har tillgång till redigera- och adminläget i EPiServer. Administratörens uppgift är ofta att hjälpa redaktörerna så att deras arbete blir enkelt, genom att anpassa plattformen så att den passar redaktörerna. Utvecklare: är en person med goda kunskaper om programmering och utför arbetet med framtagning av funktionalitet och sidmallar på webbplatsen. Beroende på vilken fas organisationen befinner sig i är det väldigt olika vilka av dessa roller man har inom organisationen och vilken man köper in. Det vanligaste är att organisationen själva har de översta rollerna och köper in utvecklartjänster. -5-

6 Ordlista -6-

7 -7-

8 Kom igång med EpiServer logga in EPiServer är ett webbpubliceringssystem som inte kräver speciellt mycket av vare sig dig som redaktör eller hård- och mjukvara på din dator. Du behöver ha kunskap om enkel ordbehandling och din dator behöver en webbläsare. Du behöver också ha fått rättigheter av en administratör för webbplatsen. För att komma åt redigeringsläget öppnar du din webbläsare (Internt Explorer 6.0 eller högre) och skriver in: Du loggar in med det användarnamn och lösenord du fått tilldelat. Du hittar sedan er sida i EpiServer-trädet till vänster under Webben för alla /pd (eller ak, s-foreningar osv). Var någonstans i trädet din sida ligger under Webben för alla beror alltså på vem du gör en hemsida för. Mapp för bilder och dokument Du hittar er mapp där du ska lägga alla bilder och dokument som ska läggas ut på hemsidan, längst upp till vänster i menyn under symbolen med det gula filskåpet /webben för alla/pd (eller ak, s- foreningar, osv.)/xx. Se också bild på nästa sida. För mer information om hur du arbetar med filhantering gå till s

9 Inloggat läge tre olika sätt att redigera När du loggat in i EPiServers redigeraläge kommer du via högerklick åt den speciella EPiServervermenyn på de sidor som du har rätt att redigera: Om du väljer Till Redigeraläge ser du nedanstående innehåll i din webbläsare. Till vänster i fönstret finns strukturen och allt innehåll på webbplatsen i form av sidor. Ovanför sidorna finns verktygsfältet där du har verktyg för att arbeta med strukturen. I den högra delen av fönstret visas antingen den aktuella sida eller som i det här fallet startsidan i redigeraläget: -9-

10 Skiss över redigeraläget i EPiServer -10-

11 I EPiServer finns tre olika sätt att redigera en befintlig sida: Enkel redigering Du kan redigera en sida genom att högerklicka på webbsidan i besöksvyn (om du är inloggad) och välja Ändra, sk enkel redigering. Detta kan du göra när du vill rätta till ett stavfel eller kolla av texten ur besökarens synvinkel dela in i stycken och kanske korta ner text. När du är klar högerklickar du igen för att spara. Snabbredigering Du kan högerklicka i sidan och välja Snabbredigering om du vet att du inte ska arbeta med strukturen utan enbart med den specifika sidan. Redigeraläget Vanligast är att redigera i redigeraläget. De två förstnämnda kan du läsa om i kapitlet Redigera med höger musknapp. För att ändra i en sida från redigeraläget gör du så här. Bläddra fram sidan du vill ändra genom att markera sidan i trädstrukturen. Högerklicka på den sidan och välj Redigera eller klicka på fliken Redigera. Gör dina ändringar i sidans innehåll. Välj Spara och Visa. Kontrollera sidan och gör eventuella förändringar. När du är nöjd väljer du att Publicera. -11-

12 Skapa en ny sida i EpiServer Arbetsgången med att skapa sidor i EPiServer kan beskrivas i fem steg. Börja med att bestämma var sidan ska placeras, skapa en ny sida, lägg in text och bilder. Spara och slutligen publicera sidan. Ställ din på den sida du vill skapa en undersida till. Välj Ny sida genom att högerklicka på sidan i trädstrukturen. Välj bland mallarna och fyll i den information som ska finnas på sidan. Välj Spara och visa. Sidan visas på fliken Visa så att du kan förhandsgranska det du gjort. Om du inte är nöjd väljer du fliken redigera och fortsätter arbetet. När du är nöjd publicerar du sidan. -12-

13 Att arbeta med informationen i sidan Det finns olika mallar på webbplatsen som alla beter sig lite olika. I flertalet mallar finns möjlighet att publicera text och bild. Vi ska börja med att titta på Editorn. Editorn i EPiServer är det fält där du som redaktör har möjlighet till att vara kreativ. Du väljer själv hur mycket du vill göra. Du kan arbeta med textinnehåll, formatera texten och vara nöjd med det. Vill du göra mer kan du infoga bilder, skapa tabeller, skapa länkar till andra delar eller dokument. Bilden visar de knappar som finns tillgängliga i Editorn som standard. När du för muspekaren över de olika knapparna så ser du vilken funktion de har. Styckebrytning / Radbrytning Editorn är som vilken enkel ordbehandlare som helst. Du skriver text och texten byter rad när radlängden är slut. När du trycker ENTER i editorn får du en styckebrytning, det innebär att det blir ett mellanrum mellan styckena. Om du av någon anledningen inte vill ha mellanrummet måste du göra en radbrytning istället. För att göra det trycker du SKIFT+ENTER. -13-

14 Kortkomman don För att förenkla arbetet finns det kortkommandon för vissa funktioner i editorn. Du kan med kortkommandon använda tangentbordet för att utföra vissa kommandon. Kommando Kortkommando Infoga bild CTRL + SKIFT + G Infoga dokument CTRL + SKIFT + D Infoga hyperlänk CTRL + SKIFT + K Infoga tabell CTRL + SKIFT + T Maximera editorn CTRL + SKIFT + M Sök i text CTRL + SKIFT + F Utöka markering CTRL + SKIFT + + (på numeriska tangentbordet) Minska markering CTRL + SKIFT + - (på numeriska tangentbordet Nästa markering CTRL + SKIFT + * (på numeriska tangentbordet Föregående markering CTRL + SKIFT + / (på numeriska tangentbordet Redigering med höger musknapp Genom att använda höger musknapp i editorn får du tillgång till alla de verktyg du hittar i verktygsfältet ovanför editorn och några till. Menyn nedan visas när du högerklickar i editorn. Det finns några funktioner på högerklicksmenyn som inte finns som knappar i Editorn. De funktionerna finns kort beskrivna nedan. Klistra in Detta kommando används när du ska klistra in information som du har kopierat/klippt ut från något annat program. Väljer du Klistra in, klistras texten in med det formatet den hade när du kopierade. Väljer du Klistra in oformaterat, klistras texten in utan formatering. Det är det sistnämnda alternativet som du bör använda för att få en enhetlig webbplats rent utseendemässigt. Markera Detta kommando använder du för att enkelt markera olika områden i texten. Det kan handla om att markera allt, ett stycke, en tabell, en rad osv. Det går lika bra att markera genom att dra med musen men ibland kan det vara svårt att veta att man fått med allt i en sådan markering. Då kan det istället vara lämpligt att använda markeringsalternativen på höger musknapp. -14-

15 Infoga Med kommandot infoga kan du infoga horisontell linje, bild, bokmärke, länk, dokument och tabell. Med horisontell linje kan du på valfri plats i editorn infoga en linje som avskiljare mellan textstycken. Utseendet på linjen styrs av de formatmallar som är uppsatta för webbplatsen Tabellegenskaper Här har du möjlighet att lägga till och ta bort rader och kolumner i tabeller. Du kan också dela upp och slå ihop celler. Textformatering Normalt behöver du inte lägga ner tid på att formatera texter eftersom EPiServer tar hand om formateringen åt dig. Rubriker och texter hanteras med formatmallar i EPiServer. För att följa den grafiska profil som finns på webbplatsen ska du alltid använda de förutbestämda formatmallar som finns. Du hittar formatmallarna under rullgardinslistan längs till höger i editorn eller på höger musknapp och Formatera stycke. Ibland vill du kanske använda fetstil, undvik däremot att använda Understruken text eftersom det ofta tolkas som att den texten är länkad. Kursiv stil kan upplevas som svårläst. Använd i första hand de förbestämda formatmallarna och hör istället av dig till administratörerna om du har behov av fler sådana: Om du har formaterat ett stycke eller markering med formatmallar, typsnitt, färger eller klistrat in text med formatering kan du med hjälp av kommandot Tag bort formatering, rensa bort all formatering från texten. Kopiera text från andra källor Du kan kopiera text från vilket program som helst in i EPiServer. Det viktigaste är att du klistrar in texten på rätt sätt för att följa den grafiska profilen på webbplatsen. Tänk på att inte att klistra in text med CTRL+V eftersom du då klistrar in texten med det format som den har från tidigare program. Risken är då att den grafiska profilen på webbplatsen inte följs. Om du har klistrat in text med formatering kan du högerklicka på texten och välja Formatera stycke - Tag bort formatering för att rensa texten från all formatering. -15-

16 Sök i sidan Med verktyget Sök kan du söka på ord som du har skrivit i editorn. Klicka på knappen Sök och dialogrutan Sök öppnas. Skriv ordet du söker efter och ange om du bara vill söka på hela ord och om stora och små bokstäver har betydelse. Stäng fönstret när du är nöjd med sökningen. Du kan öppna Sök genom att använda kortkommandot CTRL+SKIFT+F. Rättstavning EPiServer har stöd för rättstavning under förutsättning att du har Microsoft Office 2000 eller senare, med rättstavningsfunktion installerat på den dator som du arbetar med. För att kontrollera om du har installerat klientprogramvaran för att integrationen med Office väljer du fliken klientprogramvara på startsidan i redigeraläge. Om du vill kontrollera delar av en text markerar du först texten och sedan väljer verktyget Rättstavning, Vill du kontrollera hela texten räcker det att markören är placerad i texten innan du väljer Rättstavning. Dialogorutan visas och du kan välja att ignorera eller ändra till föreslaget ord. Om du har kunskap i html kan du växla till html-läge och skapa din sida genom att skriva html-kod. Du kan här också göra mindre förändringar för att få sidan precis så som du vill ha den. Med hjälp av knappen Maximera, kan du öka storleken på fältet när du ska arbeta med stora textmängder och bilder. Genom att klicka på knappen igen återställer du editorn till sin originalstorlek. -16-

17 Infoga bilder För att du ska kunna publicera bilder på en sida måste bilden lagras på webbservern, i Filhanteraren/ Uploadkatalogen. Denna dyker upp när du klickar på Infoga bild. Du har förmodligen fått en egen del i denna struktur kanske ligger den rent av som en Favorit: Obs! En webbsida bäddar inte in bilden i sidan som många andra program gör. Det som sker på en webbsida är att det finns en länk till bilden och den plats på webbservern där bilden ligger lagrad. Det innebär att om du tar bort bilden från webbservern kommer bilden även försvinna från sidan. Likadant om du ändrar namn på katalogen som bilden ligger i. Infoga bild från en katalog i Filhanteraren Placera muspekaren på den plats där du vill ha bilden. Välj Infoga bild. Leta upp den del där du har dina bilder och filer. Kryssa i Visa miniatyrbilder för att se en tumnagelsversion av bilderna. Markera den bild du vill använda och välj Infoga. I nästa dialog kan du ange en alternativtext, justering av bilden (om du välje en justering så kommer texten att flöda runt bilden i annat fall hamnar de i separata stycken testa!) -17-

18 Ladda upp en bild från server eller hårddisk Om bilden som du vill använda finns på din hårddisk eller någon annan nätverksenhet och inte är laddad till EPiServer tidigare, måste du ladda upp bilden till webbservern. Det är viktigt att du står i den katalog där du vill att bilden ska lagras när du väljer att infoga bilden. Du kan även ladda upp bilder i förväg via EPiServers filhanterare: Det går också att dra och släppa ett större antal filer direkt från hårddisk till en katalog. Då behöver denna funktion vara aktiverad via fliken Microsoft Office-tillägg som du får fram genom att klicka på t ex Mina inställningar eller Root-sidan: Ändra storlek på bilder Du kan använda en stor bild och med hjälp av EPiServer minska den. Däremot ska du inte förstora en liten bild eftersom den då får mycket dålig visningskvalitet. Det finns inget inbyggt verktyg för att beskära bilderna i EPiServer. De format som webbläsare kan hantera är: GIFF bildnamn.gif (grafik) JPEG bildnamn.jpg (fotografier) PING bildnamn.png fotografier) (grafik och Obs! Det går alltså inte att publicera en TIFF eller en EPS dessa format används endast i trycksaksproduktion. -18-

19 Gör så här för att ändra storleken på en bild: På webben ska man alltid sträva efter att ha så liten filstorlek på bilder som möjligt. Detta för att stora bilder tar lång tid att ladda ned för varje besökare. Då kan webbplatsen upplevas som långsam och risken finns att besökaren tröttnar på att vänta och går till en annan webbplats. När du tagit bilder med digitalkamera eller scannat in en bild, blir filstorleken ofta väldigt stor. Då behöver bilden komprimeras till en mindre filstorlek. När du ska komprimera en bild väljer du om du vill ha en låg, mellan, hög eller maximal bildkvalitet på bilden. När du väljer låg, blir filstorleken liten, men du får också en dålig bildkvalitet. Risken är att bilden blir grynig och att motivet kan bli svårt att se. När du väljer maximal blir det en stor fil (dock inte lika stor som originalet) och bilden får en bra kvalitet. Vilket du ska välja beror helt enkelt på hur viktigt det är med bildens skärpa i förhållande till bildens filstorlek. Det är också vanligt att bilden är stor rent visuellt, alltså bredden och höjden på bilden, den så kallade visningsstorleken. Webbsidor har ofta ett begränsat mått på hur breda bilderna får vara, kontrollera detta i lathunden i denna manual. Bildens filstorlek går att minska samtidigt som du ändrar bildens visningsstorlek. Du kan göra det direkt i dialogrutan Bildegenskaper som visas när du infogar en bild eller i efterhand genom att högerklicka på en bild och välja Bildegenskaper. 1. Högerklicka på den bild som du vill ändra storlek på. Välj Bildegenskaper. 2. Välj Bildstorlek i dialogrutan. 3. Markera alternativet Lås höjd-/breddförhållande för att behålla proportionerna i bilden. 4. Ange bredden på bilden. Höjden kommer nu att justeras med automatik på grund av att vi tidigare har valt att låsa höjd-/breddförhållandet. 5. Välj Bildkvalitet. 6. Den storleksförändrade bilden sparas automatiskt som en kopia av originalet, vilket är det alternativ du bör välja i de flesta fall. Om du ändrar storlek på en bild som är av filvarian-ten.jpg har du också möjlighet att Ersätta originalbilden. Detta kräver också att du har rätttigheter att göra det i den katalog som bilden lagras. 7. Välj OK. -19-

20 Liten lathund för bildhanteringen på webbplatsen Inom kort kommer bildhanteringen att förändras på webbplatsen för att bli enklare för er redaktörer. På webben ska man alltid sträva efter att ha så liten filstorlek på bilder som möjligt. Detta för att stora bilder tar lång tid att ladda ned för varje besökare. Då kan webbplatsen upplevas som långsam och risken finns att besökaren tröttnar på att vänta och går till en annan webbplats. När du tagit bilder med digitalkamera eller scannat in en bild, är risken stor att filstorleken är väldigt stor. Då behöver bilden komprimeras till en mindre filstorlek. Detta görs i ett bildediteringsprogram. När du ska komprimera en bild väljer du om du vill ha en låg, mellan, hög eller maximal bildkvalitet på bilden. När du väljer låg, blir filstorleken liten, men du får också en dålig bildkvalitet. Risken är att bilden blir grynig och att motivet kan bli svårt att se. När du väljer maximal blir det en stor fil (dock inte lika stor som originalet) och bilden får en bra kvalitet. Vilket du ska välja beror helt enkelt på hur noga motivet är i förhållande till bildens filstorlek. Det är också vanligt att bilden är stor rent visuellt, alltså bredden och höjden på bilden, den så kallade visningsstorleken. Här följer lite riktlinjer gällande bilder som kräver fast bredd och/eller höjd: Bild till huvudartikel på startsida Fast bredd 450 pixlar Bild till halvspaltsartikel Fast bredd 220 pixlar Bild som ska visas på en sida tillsammans med text Max bredd 180 pixlar Modul i spalt 2 Fast bredd: 295 pixlar Banner Fast bredd: 170 pixlar Kontaktruta Fast bredd: 300 pixlar Fast höjd: 185 pixlar De format som webbläsare kan hantera är: GIFF bildnamn.gif (grafik) JPEG bildnamn.jpg (fotografier) PING bildnamn.png (grafik och fotografier) Obs! Det går alltså inte att publicera en TIFF eller en EPS dessa format används endast i trycksaksproduktion. Tänk på! Om du behöver beskära bilden eller anpassa den på annat sätt än att ändra bredd eller höjd - gör detta i ett bildhanteringsprogram innan du sparar den i filhanteraren. Varken mapp- eller bildnamn bör innehålla å, ä eller ö. Om du gör egna banners bör de följa vår grafiska profil i färg och typsnitt. Riktlinjer för detta hittar du på socialdemokraterna.se under huvudmenyn Media/logotyper, grafisk profil. -20-

21 Ta bort / ersätt bild Om du vill ta bort en bild i sidan, markera du bilden och trycker Delete. Bilden försvinner därmed från sidan, men tas inte bort från webbservern. Du måste manuellt ta bort den från Filhanteraren. Om du vill byta ut en bild i sidan markerar du bilden och infogar en ny bild precis som beskrivet ovan. Tänk på att om du laddar upp en ny med samma namn som en tidigare bild till samma katalog så kommer den gamla bilden att ersättas med den nya även på webbservern. Om du vill ersätta en gammal bild på webbservern med en ny måste bilderna ha exakt samma namn och lagras i samma katalog. Infoga dokument på webbplatsen Det är ganska vanligt att länka till olika typer av dokument på en webbplats. Det kan handla om att länka till pdf-dokument, word-filer m.m. Att länka till dokument går till på ungefär samma sätt som att infoga bilder förutom att resultatet blir en länk till en fil. En dokumentlänk ska alltid öppna i nytt fönster. Filer laddas upp och lagras på samma sätt som bilder. Man kan också peka ut en katalog med flera filer i. Mer om detta under kapitlet om Funktioner. -21-

22 Arbeta med länkar I EPiServers inbyggda länkverktyg kan du skapa länkar till interna sidor, externa sidor, e-postlänkar och bokmärken. Genom att klicka på verktyget Infoga länk öppnas dialogrutan för länkegenskaper. Här finns ett antal vyer som används olika beroende på vad vilket typ av länk du vill göra. Extern länk När du vill skapa en länk till en plats utanför din webbplats, exempelvis på internet, väljer du verktyget Infoga länk. När du länkar externt måste du ange att länken ska generera ett nytt webbläsarfönster: Intern länk Du kan välja att länka till en sida på din egen webbplats, alltså en sida som finns i EPiServer. Då vill du inte att sidan ska öppnas i nytt fönster. Detta behöver du inte ange. Välj ut den sida som du vill länka till: Länka till en e-postadress Genom att länka till en epostadress hjälper du dina besökare så att de enkelt kan skicka e-post till dig. När en besökare klickar på länken öppnas dennes e-postprogram och den adress du angivit skrivs automatiskt i fältet för adress. Länken visas i editorn med en gul bakgrund. -22-

23 Arbeta med tabeller Tabeller bör inte användas i onödanför att skapa snygg design på en sida. Däremot kan de vara bra att använda om man ska publicera en förteckning, en prislista eller då man ska lägga upp många bilder på en sida kanske tillsammans med bildtext. Om du behöver använda en tabell för att lägga upp bilder skapar du så många rader och kolumner att de räcker till för både bilder och bildtext därefter lägger du in bild respektive text i dessa. Se mer under avsnittet Bilder hur du kan placera bilder i förhållande till text utan att använda tabeller. När du skapar en tabell väljer du hur många rader och kolumner tabellen ska bestå av och om tabellen ska ha en kantlinje (undvik helst katlinje) och tabellens bredd (oftast bäst att låta värdet vara tomt). Dessa värden kan ändras senare så det är inte så noga att du vet hur din tabell ska se ut när du skapar den. Du kan infoga en tabell genom att använda kortkommandot CTRL+SKIFT+T. Markera i tabeller Det finns några knep för att enkelt markera tabellen, rader, kolumner eller enskilda celler med hjälp av musen. Markera hela tabellen genom att dubbelklicka på tabellens kant. Genom att välja Delete när tabellen är markerad raderas hela tabellen. Markera en eller flera celler genom att klicka i vänstra kanten av cellen och hålla ned musknappen och dra över cellen/cellerna du vill markera. Markera en hel rad genom att klicka på vänster tabellkant vid den rad du vill markera. Genom att hålla ned musknappen och dra, markerar du flera rader. Markera en hel kolumn genom att klicka på tabellkanten ovanför den kolumn du vill markera. Genom att hålla ned musknappen och dra, markerar du flera kolumner. Tips! Om du vill markera hela eller delar av den tabell, kan du också högerklicka och välja och Markera och sedan den del du vill markera. Tabellegenskaper När du skapat din tabell kan du anpassa den efter dina behov, till exempel kan du ändra placering på sidan, ändra bredd på tabellen, lägga in färg och bakgrundsbilder. Dessa förändringar gör du i dialogrutan Tabellegenskaper som du får fram genom att högerklicka någonstans i tabellen och välja Tabellegenskaper

24 Fliken Allmänt Justering Med hjälp av justering kan du bestämma var på sidan tabellen ska placeras. Här kan du välja att placera tabellen till vänster, höger eller centrerat. Cellutfyllnad Cellutfyllnad är avståndet från cellens kant till cellens innehåll. Avståndet anges i pixlar. Standardvärdet för cellutfyllnad är 1 pixel. Vill du inte ha något avstånd måste du ange värdet 0. Cellavstånd Cellavstånd är avståndet mellan cellerna i tabellen. Avståndet anges i pixlar. Standardvärdet för cellavstånd är 2 pixlar. Vill du inte ha något avstånd måste du ange värdet 0. Höjd och bredd i tabellen När du infogar en tabell kan du sätta vilken bredd tabellen ska ha i procent. Det innebär att du bestämmer hur många procent av sidan som tabellen ska ta upp. Detta värde kan du ändra genom att byta ut talet i rutan Ange bredd till något annat. Det är ovanligt att man sätter höjd på en tabell men det finns även möjligheter att göra det. Höjden brukar man styra med innehållet i tabellen. Det är bäst att alltid arbeta med procent när man ska arbeta med storlek på tabeller i Editorn. Det är för att huvuddesignen ofta innehåller en tabell och det kan bli konflikt mellan dem om man sätter en inre tabell som är större än den yttre. Kantlinjer När man använder tabeller för att få en snygg design med text och bild lämpligt placerade till -24-

25 varandra är det inte så vanligt att man vill ha synliga kantlinjer. Det finns möjlighet att ange ett värde i pixlar om hur tjock kantlinjen ska vara. Vid alternativet Storlek anger du värdet för kantlinjens tjocklek. Fliken Avancerat är till för att ange information om tabellen. Den informationen visas inte för vanliga besökare utan resulterar i attribut på tabellen som gör att datatabeller blir enklare att läsa för de personer som läser webbplatsen med hjälp av olika hjälpmedel, så som exempelvis talsynteser. Att ange sådan här informationen om celler, rader och kolumner är ett måste för att följa reglerna för tillgänglighet. Vi som ser kan enkelt se vilken cell som är rubrikcell och utläsa information från x- och y-axel. För de som läser med olika hjälpmedel är det inte samma självklarhet. Vi behöver därför definiera information i cellerna för att det ska vara möjligt för läsa. Läs gärna mer om de här på Med alternativet Tabellrubrik kan du ge tabellen en rubrik. Denna text visas ovanför tabellen. Med alternativet Sammanfattning kan du ge en kort beskrivning av tabellens innehåll. Ändra i en tabell Om du har en tabell i en sida som du i efterhand vill förändra, använder du högermusknapp i editorn. Högerklicka i tabellen och välj Tabell och sedan någon av de alternativ som finns för att lägga till eller ta bort rader och kolumner. Om du ska sammanfoga två eller fler celler i en tabell markerar du dessa genom att dra muspekaren från den ena cellen till den andra och sedan högerklicka. Välj Tabell och Slå ihop celler. Om du tidigare har sammanfogat två eller flera celler kan du dela upp dem igen. Du högerklickar då i den cell som du vill dela. Välj Tabell och Dela cell horisontellt eller Dela cell vertikalt. När du infogat en tabell i editorn har cellerna inte något förutbestämt mått utan varje kolumnen får en bredd som bestäms av innehållet i cellerna. Om du vill styra bredden på en kolumn markerar du kolumnen och anger sedan i procent vilken bredd den aktuella kolumnen ska ha. -25-

26 Versionshantering för sidor I EPiServer finns det möjlighet att arbeta med flera versioner av samma sida. Alla sidor som någon ändrar som tidigare varit publicerade, sparas som en ny version. Det innebär att du aldrig skriver över en sida för det skapas alltid en ny version av sidan. Du har sedan möjlighet att komma åt och ändra eller återpublicera en äldre versioner om det behövs. Alla versioner av sidan du har gjort ligger lagrade under fliken Versionslista. Den sist publicerade versionen har status Publicerad version och det är alltid den versionen du kommer till när du klickar på sidans namn i trädstrukturen. De sidor som har sparats men inte publicerat har status Ej klar. De sidor som varit publicerade har status Tidigare publicerad. Sidor som väntar på att publicerade av någon ansvarig utgivare har statusen Klar för publicering. En version som ska bli publicerad vid en viss tidpunkt har statusen Tidsstyrd publicering. På fliken Versionslista får du indikation om hur många versioner som har status Ej klar. Antal versioner med status Ej klar visas inom parantes på fliken. Om du vill redigera en tidigare sparad version väljer du den genom att klicka på knappen Välj efter den versionen och väljer sedan fliken Redigera. Jämföra versioner Om du har glömt vilken version som är vilken kan du enkelt jämföra en version med den som nu är markerad. Den version som är markerad är den som har en vit bakgrund. Markera en version genom att klicka på knappen Välj. För att jämföra en version med den markerade klickar du på knappen Jämför efter den version som du vill jämföra med. Båda versionerna öppnas då i var sitt fönster och du kan jämföra de båda för att se skillnader och likheter. Tidsstyrd publicering av version Det finns i EPiServer möjligheter att publicera en version på en förutbestämd tid. Börja med att skapa den nya versionen av sidan. Gör dina ändringar och välj Spara och Visa. Lämna in versionen för publicering genom Klar för publicering. Välj Versionslista. I listan visas alla versioner och efter den version du valt att tidspublicera finns en knapp: -26-

27 Om du ångrar dina inställningar för tidsstyrd publicering av versionen kan du ta bort dem genom att återigen välja knappen Tidstyrda publicering och markera bort bocken vid Markera kryssrutan för att aktivera tidsstyrning och sedan Spara. Du kan också ta bort gamla versioner via knappen Ta bort. Konflikt mellan versioner Om två personer redigerar en sida samtidigt varnar systemet för en konflikt vid publicering av sidan. Detta inträffar om en person har redigerat en sida samtidigt som någon annan. Den första som publicerar sida får ingen varning. Det får däremot den andra när denne publicerar sidan. Ett fönster visas och redaktören får välja vilka fält av de två versioner som ska publiceras. Avsluta med att Spara och visa för att förhandsgranska den nya versionen som skapas. Filhantering i EpiServer EPiServer har en egen filhantering där du kan skapa kataloger, kopiera, flytta och byta namn på både kataloger och filer. Du kan endast göra detta under den del där du har rättigheter till det. Som redaktör för ett partidistrikts/arbetarekommuns/s-förenings hemsida finns det en mapp skapad under webbforalla i filhanteraren samt pd, ak eller s-förening beroende på vilken hemsida du är redaktör för i filhanteraren Du kan ladda upp filer, och sätta sökkriterier på filerna. Från den inbyggda sökfunktionen kan du söka efter filer. All information som du vill visa på din webbplats måste lagras på webbservern eller datakälla där besökarna har rättigheter att läsa. Alla bilder och dokument som du vill visa på dina sidor måste därför laddas upp till de datakällor som är kopplade till er webbplats. När du laddar upp filer som du har lagrat på annan plats sker en kopiering av den filen till webbservern. Du kan ladda upp filer genom att använda filhanteraren men även direkt från dialogrutorna, Infoga bildoch Infoga dokument. Du öppnar filhanterar genom att välja Filhanteraren i verktygsfältet eller först öppna åtgärdsfönstret för att sedan välja filhanteraren. Filhanterarna öppnas alltid i åtgärdfönstret till höger i webbläsaren. Det innebär att du kan ha filhanteraren öppen samtidigt som du arbetar med en sida till vänster. -27-

28 Menyn som öppnas när du högerklickar i filhanteraren är en central del för att kunna utföra olika operationer i filhanteraren. De olika funktioner som finns tillgängliga visas med en mörkare färg, de inaktiva med en ljusare. För att få vissa av funktionerna aktiva måste du högerklicka på katalog- eller filnamnet i filhanteraren. Alternativen Ta bort, Klipp ut, Kopiera och Klistra in kan användas både på kataloger och filer. -28-

29 Sök efter kataloger och filer genom att välja Sök i vänsterkanten eller i verktygsfältet. Ange dina sökkriterier och välj Sök. Skapa en katalog genom att välja Skapa katalog i verktygsfältet eller på högerklicksmenyn. Fyll i namn på katalogen och välj Spara. Katalogen skapas som en underkatalog till den katalog där du valt Skapa katalog. Om du högerklickar på en katalog och väljer Skapa katalog skapas katalogen som en underkatalog till den katalog som du högerklickat på. -29-

30 Öppna en katalog genom att dubbelklicka på katalogens namn. Ta bort en katalog Ta bort en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välj Ta bort. Bekräfta att du verkligen vill ta bort katalogen genom att svara Ja på frågan som följer. Byt namn på katalog Ändra namn på en katalog genom att högerklicka på katalogens namn och välj Ändra namn. Skriv in det nya namnet och välj Spara. Tänk på att eventuella länkar till filer som finns i katalogen kan brytas. Du får alltid en varning med länkar till de sidor som använder filer i katalogen. Var noga med att ändra eventuella länkar när du har ändrat namn på katalogen. -30-

31 Mina favoriter på kataloger Lägg till en katalog till Mina favoriter genom att högerklicka på katalogens namn och välj Lägg till favorit. Katalogen placeras bland dina favoriter till vänster i filhanteraren. Ta bort en katalog i Mina favoriter genom att högerklicka på katalogens namn till vänster i katalogstrukturen och välj Ta bort favorit. Katalogen tas bort som en av dina favoriter. Flytta en katalog Flytta en katalog genom att högerklicka på katalognamnet och välj Klipp ut. Öppna den katalog dit du vill flytta katalogen och högerklicka och välj Klistra in. Tänk på att eventuella länkar till filer som finns i katalogen kan brytas. Du får alltid en varning med länkar till de sidor som använder filer i katalogen. Var noga med att ändra eventuella länkar när du har flyttat en katalog. Kopiera en katalog genom att högerklicka på katalognamnet och välj Kopiera. Öppna den katalog dit du vill kopiera katalogen och högerklicka och välj Klistra in. Filinformation Visa information om en fil genom att klicka på namnet på filen, eller högerklicka och välj Visa filinformation. Filen och den information som är angiven visas. Du får här också information om vilka sidor på webbplatsen som filen finns på, antigen som bild eller länk. Redigera filinformation Redigera filinformationen genom att högerklicka på filnamnet och välj Redigera filinformation. Ett antal fält för beskrivning av filen kan skrivas in. Välj Spara när du ändrat/lagt till informationen. -31-

32 Öppna en fil Öppna en fil genom att dubbelklicka på filnamnet eller genom att högerklicka på filnamnet och välj Öppna fil. Filen öppnas då i det program som filen är skapad i. Det innebär att du måste ha den programvaran på din dator för att kunna öppna filen. Hur filen öppnas är en inställningsfråga på din dator. Ändra namn på en fil Ändra namn på en fil genom att välja Ändra namn på vald fil eller katalog i verktygsfältet eller genom att högerklicka på filen namn och välj Ändra namn. Skriv in det nya namnet och välj Spara. Tänk på att eventuella länkar till filen kan brytas. Du får alltid en varning med länkar till de sidor som använder filen. Var noga med att ändra eventuella länkar när du har ändrat namn på filen. Ta bort en fil Ta bort en fil genom att välja Ta bort vald fil eller katalog i verktygsmenyn eller högerklicka på filens namn och välj Ta bort. Bekräfta att du verkligen vill ta bort filen genom att svara Ja på frågan som följer. Flytta en fil Flytta en fil genom att högerklicka på filnamnet och välj Klipp ut. Öppna den katalog dit du vill flytta filen och högerklicka och välj Klistra in. Tänk på att eventuella länkar till filen kan brytas. Du får alltid en varning med länkar till de sidor som använder filen. Var noga med att ändra eventuella länkar när du har flyttat en fil. Kopiera en fil genom att högerklicka på filnamnet och välj Kopiera. Öppna den katalog dit du vill kopiera filen och högerklicka och välj Klistra in. I filhanteraren kan du markera flera filer samtidigt om du vill. Genom att hålla ned CTRL samtidigt som du klickar på filerna kan du markera flera sidor samtidigt. Hjälpfuktioner I menyraden i redigerar-läget finns en symbol för hjälp. Där finns manualer. Olika sätt att spara Det är möjligt att spara innehållet på sidan på flera olika sätt. De olika alternativen passar bra vid olika tillfällen, beroende på vad du vill göra efter det att du sparat. Knappen Spara lämpar sig bäst när du håller på att jobba med en sida under lång tid. För att vara säker på att du inte ska förlora något av innehållet bör du spara med jämna mellanrum. När du väljer Spara lagras informationen och du kan sedan fortsätta arbeta med innehållet. Sidan publiceras inte utan hamnar som en sparad version i vesionslistan. Knappen Spara och visa lämpar sig bäst när du vill förhandsgranska sidan som du arbetar med. När du väljer Spara och visa lagras information och fliken Visa visas. Från den vyn kan du antingen välja att publicera sidan eller att forsätta med din redigering. Knappen Spara och publicera lämpar sig bäst när du vet att du vill publicera sidan som du arbetar med, utan att förhandgranska. När du väljer Spara och publicera lagras information fliken Visa visas. -32-

33 Sidan publiceras och blir publik för besökarna. Olika sätt att publicera I EPiServer finns det två olika sätt att publicera sidor på. Hur du ska publicera beror på vilka rättigheter du har. Knappen Publicera använder du oftast, men den kräver att du har rättighet att publicera sidorna. Då sker publiceringen direkt när du väljer Publicera. Knappen Klar för publicering används du om du inte har rätt att publicera information. Då har du endast denna knapp synlig. Väljer du den kommer sidan att skickas till Ansvarig utgivare för godkännande innan den blir synlig för besökarna. Du kan skicka sidan till Ansvarig utgivare för godkännande även om du har rättighet att publicera, om du vill att denne ska kontrollera ditt innehåll. För att skapa struktur i EPiServer skapar du sidor. Sidornas namn bildar med automatik struktur och menyer. Överst i strukturen hittar du alltid rotobjektet, vilket är grunden till din webbplats. Under startsidan (där det står namnet på just din sida i trädet) finns sedan olika delar på din webbplats såsom Hem, Vår politik, Vårt parti och Media. Startsidan på din webbplats markeras med en symbol och har ofta namnet Startsida. Varje webbplats kan bara ha en riktig startsida och det är din systemadministratör som bestämmer vilken sida det ska vara på just er webbplats. Men på socialdemokraterna.se finns flera sidor som agerar som startsidor, bl a de för respektive distrikt eller arbetarkommun. De sidor som du har rätt att redigera saknar hänglåssymbol och ligger under fliken Favoriter. Om den inte ligger under fliken Favoriter kan du enkelt lägga den där genom att leta upp sidan, högerklicka och välja Lägg till Favorit. Under din startsida skapar du sedan den struktur du vill ha genom att skapa nya sidor. Det kan vara lämpligt att skapa sidor så att strukturen är klar innan du fyller sidorna med innehåll. Det är också mycket enkelt att flytta och kopiera sidor i strukturen. Symbol som visar vilken sida som är papperskorg på din webbplats. -33-

34 Symbolerna i trädstrukturen Ny sida. Visas på alla sidor som är skapade inom 48 timmar. Sidan är ej publicerad Sidan har tidsinställd publicering och har inte publicerats ännu. Sidan har tidsinställd publicering där tiden har passerat, sidan är inte synlig. Du har inte rättighet att ändra sidan. Sidan visas inte i menyer. Sidorna i EPiServer sorteras i trädstrukturen efter en förvald sorteringsordning. Vanligast är Alfabetisk ordning eller Enligt sorteringsindex. Du kan enkelt ändra sorteringsordningen på din del av webbplatsen genom att ändra det på huvudsidan i respektive gren. Sortering av sidorna Sorteringen av sidor utgår alltid från respektive huvudsidan i strukturen, vi kallar de sidorna för föräldrar. Alla sidor som ligger direkt under en förälder är den sidans barn och de kan sorteras sinsemellan. Det är vanligt att sortera sidorna utifrån alfabet eller datum. Beroende på hur du vill ha det anger du din sortering i fältet Sorteringsordning på föräldersidan. Den sidans barn kommer efter publicering att sorteras på det sätt som du valt. Om du helt och hållet själv vill bestämma hur sidorna ska sorteras väljer du alternativet Enligt sorteringsindex på sidan som är förälder. Barnen måste sedan ha ett unikt nummer, sorteringsindex som gör att sidornas nummer skiljer sig i förhållande till varandra. Ju lägre indextal sidan har, ju högre upp kommer den i strukturen. Numret måste vara ett heltal men övrigt finns inga begränsningar. För att göra det enkelt för dig rekommenderar vi att du arbetar med hela tio- eller hundratal. Vilket sorteringsindex en sida har kan du se genom att peka på sidan i strukturen i redigeraläget. Kom ihåg att alla förändringar i -34-

35 strukturen måste alltid publiceras, det går inte att förhandsgranska en sådan förändring. Alla sidor som har plus eller minus framför namnet i strukturen är föräldrar. Barnen till föräldern hänger ihop med en streckad linje under föräldern. Genom att peka på sidan får du information om sidan (SidID) och dess sorteringsindex. Om du vet en sidas ID kan du alltid använda den inbyggda sökfunktionen för att hitta sidan: Flytta en sida Det finns tre olika sätt att flytta sidor på. Du kan använda dig av verktygsfältet, höger musknapp eller draoch släppmetoden. Tänk på att när du flyttar en sida följer sidans alla undersidor alltid med. Med hjälp av verktyget Klipp ut i verktygsfältet kan du flytta en sida i din struktur till en annan plats. Markera den sida du vill flytta och välj verktyget Klipp ut. Markera den sida dit du vill flytta din sida. Välj därefter verktyget Klistra in. Om du avbryter operationen innan du valt att klistra in förändras ingenting på webbplatsen. Med hjälp av högerklicks-menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen kan du flytta en sida genom att som ovan använda verktygen Klipp ut och Klistra in. Högerklicka på den sida som du flytta och välj Klipp ut. Högerklicka på den sida dit du vill flytta sidan och välj Klistra in. Sidan är flyttad. Du kan också använda dra- och släpp metoden för att flytta en sida. Klicka på sidan med vänster musknapp och håll nere musknappen, dra sidan dit du vill flytta den och släpp musknappen. Sidan är flyttad. Om du vill dra fördelar av någon sida eller struktur som du har skapat tidigare kan du kopiera en sida och dess undersidor till en annan plats i strukturen. När du kopierar en sida kopieras också alltid sidans alla undersidor. Tänk på att alla inställningar som exempelvis behörigheter, dynamiska egenskaper också kopieras till den nya sidan. Kopiera en sida Med hjälp av knappen Kopiera i verktygfältet kan du kopiera sidor. Markera den sida du vill kopiera och välj verktyget Kopiera. Markera den sida dit du vill kopiera din sida. Välj verktyget Klistra in. Nu kommer en ny identisk kopia av den kopierade sidan att placeras på den valda platsen. Du kan efter detta redigera den kopierade sidan. Med hjälp av högerklicks-menyn som visas när du högerklickar på en sida i trädstukturen kan du kopiera en sida genom att som ovan använda verktygen Kopiera och Klistra in. Högerklicka på den sida som du kopiera och välj Kopiera. Högerklicka på den sida dit du vill kopiera sidan och välj Klistra in. Sidan är kopierad. Du kan också använda dra- och släpp metoden för att kopiera en sida. Klicka på sidan med vänster musknapp och håll nere musknappen, Tryck ner CTRL-knappen på tangentbordet, dra sidan dit du vill kopiera den och släpp musknappen först och CTRL-knappen sist. Sidan är kopierad. Ta bort en sida Om du har många sidor på din webbplats som inte är publika kan du ta bort dem från -35-

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Välkommen till Trinity

Välkommen till Trinity användarmanual Välkommen till Trinity Idag har i stort sett alla företag en webbplats på Internet, företagets ansikte ut mot kunden. Webbplatsen möjliggör för kunder och framtida kunder att lätt skapa

Läs mer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer

Umbraco v4 Handbok för redaktörer Umbraco v4 Handbok för redaktörer Produced by the Umbraco Community Umbraco // The Friendly CMS Contents 1 Inledning... 3 2 Första stegen med Umbraco... 4 2.1 Logga in... 4 2.2 Gränssnittet för redigering...

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 3

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 3 Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7 CMS Utgåva A, 2012 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den här dokumentationen 5 Få åtkomst till hjälpsystemet

Läs mer

Redaktörshandbok Dynamix CMS 5

Redaktörshandbok Dynamix CMS 5 Redaktörshandbok Dynamix CMS 5 Copyright Detta dokument är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. Innehållet får ej kopieras och användas utan tillstånd från Initiva AB. Dokumentet får spridas

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer