Ökat fokus på hållbar renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökat fokus på hållbar renovering"

Transkript

1 Nya stammar, nytt elsystem, nytt kakel och klinkers i samtliga lägenheter. Det blir en del stök men sedan John Mattson Fastighets AB förstod behovet av kommunikation med hyresgästerna löper arbetet relativt smidigt. Ökat fokus på hållbar renovering Renoveringsbehovet är stort. Hyresgästerna ska involveras, segrega tionen minska och energiprestandan öka. Samtidigt ska kalkylen gå ihop. Ny forskning ska öka kunskapen kring renovering. TEXT: HANS HELLBERG Madeleine Nobs är affärsutvecklare för hållbara affärer på NCC och styrelseledamot i det nyinrättade Renoveringscentrum, som ska bidra till att öka kunskapen om renovering. Projektet tillkom ursprungligen på initiativ av VVS Företagen som menade att det inom den akademiska världen fanns god kunskap om vilka renoveringsmetoder som fungerar bäst, men att kunskapen ofta stannade där. För henne är hållbar renovering i första hand synonymt med att involvera hyresgästerna i upprustningen av bostadsområden och se till att de har råd att bo kvar. En renovering är inte hållbar om de boende måste flytta på grund av för höga hyror. Det måste finnas lägenheter med olika hyresnivåer i ett om råde. Dessutom är det viktigt att komma tillrätta med segregationen i vissa områden, som blivit mycket värre de senaste åren, säger Madeleine Nobs. Det gäller enligt henne att återskapa de goda tankarna ur miljonprogrammet med gårdar för samvaro och gemenskap, yteffektiva lägenheter och tillgång till bra kommunikationer. Det är egentligen viktigare att göra ytorna mellan husen och området kring entréerna mer trygga och trivsamma än att satsa för mycket på lägenheterna. Och här måste de boende få vara med att tycka till, säger Madeleine Nobs. BARA FÖR NÅGOT år sedan var huvudspåret i renoveringsdebatten att man skulle göra allt på en gång. Madeleine Nobs anser att den typen av jätterustningar oftast blir för dyr. Hon ser framför sig flera olika angreppssätt, anpassade till de förutsättningar som gäller just i det aktuella bostadsområdet. Det finns inte bara ett sätt som är rätt. I en fastig het som vi kallar Fittja People s Palace i Botkyrka har vi valt tre aspekter för att hålla nere kost- 50

2 naderna i samband med stambyte: vi involverar de boende i ombyggnaden och driften, optimerar ytor och gör dem uthyrningsbara samt lappar och lagar i övrigt. Dessutom målar vi och sätter ny belysning i trapphuset. Det är en värdeökande åtgärd. FREDRIK OLSSON ÄR vd för företaget Rotpartner som projektleder renoverings- och ombyggnadsprojekt och även hjälper hyresvärdar med dialogen med hyresgäster före och under renoveringen. Han anser att fastighetsägare i allmänhet behöver bli modigare i sin kommunikation med hyresgästerna inför en stundande renovering. De flesta hyresvärdar har ingen exakt bild av vad de ska göra, mer än att det är påkallat att byta stammar och badrum. Då måste man våga kommunicera det. Vår uppfattning är att fastighetsägare som har en öppen inställning lyckas bättre med att driva igenom sina projekt på ett bra sätt, säger Fredrik Olsson. Ju tidigare man börjar informera, desto mindre risk att hyresgästerna bromsar renoveringen genom att gå till Hyresnämnden. Men det handlar också om att vara tydlig med att förklara att hyresgästerna inte alltid får sin vilja igenom och motivera varför, säger Fredrik Olsson. ANDRES MULD ÄR ordförande i Renoveringscentrum, ett samarbete mellan forskning och näringsliv för att öka branschens kunskap om renovering. När det gäller nybyggnad finns hur mycket information som helst medan renoveringskunskaper är en bristvara. Dessutom är det svårare att ta hand om en befintlig byggnad. Man måste lära känna byggnadens kvaliteter och svagheter så att det inte uppstår skador. Det krävs ett rejält kunskapslyft, säger Andres Muld. Tanken är att Renoveringscentrum ska tillhandahålla all relevant information om renovering. Man kommer även att lyfta fram goda exempel och utvärdera och kvalitetsstämpla vissa projekt. DESSUTOM PLANERAS en omfattande utbildningsinsats i klass med Bygga Bo-dialogen. Den nya satsningen kallas Bygga Om-dialogen. Regeringen har ju aviserat en stor satsning på renovering och ombyggnad i höstbudgeten. Om vi får del av den hoppas vi kunna sätta igång med utbildningar nästa år. Ambitionen är att utbilda representanter för alla kategorier i byggkedjan och att de sedan får hjälpa till att utbilda sina kolleger, säger Andres Muld. All ny kunskap som kommer fram presenteras på sajten renoveringsinfo.se som är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. Sajten lanseras i höst, men en betaversion finns är redan igång. Alla resultat från projekt som är finansierade med offentliga medel blir tillgängliga gratis på sajten, medan Byggtjänst tar betalt för andra delar. Vi levandegör människorna i projekten och lyfter fram resultaten i redaktionell utformning. Det finns ett stort sug efter den här typen av material, säger Anna-Klara Fresk Aspegren, redaktör för Renoveringsinfo. DET ÄR EGENTLIGEN VIKTIGARE ATT GÖRA YTORNA MELLAN HUSEN OCH OMRÅDET KRING ENTRÉERNA MER TRYGGA OCH TRIVSAMMA ÄN ATT SATSA FÖR MYCKET PÅ LÄGENHETERNA. Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Kristina Mjörnell, är adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola och ansvarig koordinator för SIRen, det största svenska forskningsprojektet om hållbar integrerad renovering. 30 forskare och 25 företag och organisationer samarbetar för att ta fram ny kunskap, nya metoder och verktyg för att arbeta med hållbar renovering. FORSKNINGEN OMFATTAR såväl miljömässiga som ekonomiska, sociala och kulturhistoriska aspekter. Ambitionen är att möta de samhällsutmaningar som klimatförändringar, förändrad demografi och ökad segregering innebär samt bidra till ökat inflytande i renoveringsprocessen för de boende. Samtidigt som kostnaderna ryms inom fastighetsbolagens ekonomiska ramar. Kristina Mjörnell ser det som helt nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och integrera alla aspekter. I dag prioriteras ofta låg kostnad på bekostnad av miljö och sociala aspekter, vilket riskerar att leda till minskad historisk och kulturell mångfald i den byggda miljön. Det kommer att krävas ny kompetens, ny typ av arbetskraft och nya arbetssätt för att hantera den komplexitet som hållbar renovering innebär, säger hon. Satsa på kommunikation med hyresgästerna, menar Fredrik Olsson, vd Rotpartner. Läs mer om: Renoveringscentrum: renoverings centrum. lth.se Renoveringsinfo: Forskningsprojektet SIRen: siren Fittjas People s Palace: hallbar-renovering/ fittja-peoples-palacerenovering-for-folket/ 51

3 Påbyggnad kan göra energirenoveringen lönsam Ombyggnaden av 60-talshuset till ett lågenergihus gav rejält minskad energianvändning och förbättrat inomhusklimat. Men kalkylen gick inte ihop. Genom att bygga på två extra våningar på de hus som var kvar att renovera har Bostads AB Poseidon i Göteborg fått 140 toppmoderna lägenheter med lönsam avkastning. Det första ombyggda lågenergihuset i Backa Röd på Hisingen stod klart redan 2009 som ett pilotprojekt. Hela huset blåstes ur och alla lägenheter renoverades från grunden med nya stammar, badrum, kök och ytskikt. Husets fasader, tak och grund kläddes in med upp till 20 centimeter tjock cellplast och FTX-ventilation installerades. FÖRE Genom att bygga på två våningar och öka den uthyrningsbara ytan blev Poseidons lågenergirenovering i Backa Röd lönsam. Dessutom slapp man jaga nya markanvisningar. Energianvändningen i husen har minskat från 180 till 60 kwh per kvm. Det har uppnåtts genom bland annat isolering av tak, krypgrund och ytterväggar, byte av fönster och utfacknings väggar samt ny FTXventilation med värmeåtervinning. EFTER VARJE HUS HAR SINA FÖRUTSÄTT- NINGAR OCH DET GÅR INTE ATT KOPIERA LÖSNINGAR RAKT AV. Cathrine Gerle, projektchef, Poseidon Energianvändningen sjönk från 180 kwh per kvm till 60 och inomhusklimatet fick en helt ny dimension. Hyresgästerna var jättenöjda. Det var en väldigt lyckad renovering rent tekniskt och komfortmässigt men inte ekonomiskt, säger Cathrine Gerle, projektchef på Poseidon. För att få projektet lönsamt var vi tvungna att hitta fler lägenheter att fördela de gemensamma kostnaderna för projektering, isolering och nytt fläktsystem på. Då föddes idén att bygga på två våningar på de övriga husen i projektet. Det skulle öka antalet lägenheter i varje hus från 16 till 28 och innebära att fler delar på kostnaderna. DE TVÅ NYA våningarna är byggda i trä och metall och husen har också fått hiss men har i övrigt samma standard som det första huset. Det femte och sista huset blev inflyttningsklart i början av sommaren. Och den här gången går kalkylen ihop. Projektet är lönsamt ur ett långsiktigt förvaltarperspektiv, vi kommer att behålla dessa fastigheter länge, säger Cathrine Gerle. Vi får en årlig avkastning på sex procent inklusive inflation. OCH DETTA TROTS att Poseidon inte kunna höja hyrorna så mycket som man ville. Snitthyran för de nybyggda lägenheterna hamnar på kronor per kvadratmeter och år och för de ombyggda på kronor per kvadratmeter och år, vilket innebär cirka kronor per månad för en trea på 79 kvadratmeter. Det är fortfarande väldigt billigt bara fyra kilometer från Gustav Adolfs torg. Vi talar inte om hyreshöjningar i procent eftersom vi ser detta som en förnyelse. Området var tidigare det näst billigaste i Göteborg. Men det lyckade resultatet innebär inte automatiskt att Poseidon kommer att renovera alla sina övriga byggnader på samma sätt. Varje hus har sina förutsättningar och det går inte att kopiera lösningar rakt av. Den största vinsten är att vi fått ökad kunskap om lågenergirenovering och bättre kan analysera och identifiera vilka insatser som ska göras på respektive byggnad, säger Cathrine Gerle. Generellt kan man säga att det blir mest lönsamt att energirenovera höga punkthus med bara ett ventilationssystem. Extra värt är det förstås i de fall då klimatskalet ändå måste åtgärdas. HANS HELLBERG 53

4 I regel erbjuds inte hyresgästerna evakueringslägenheter. Men när Jared Cordovas familj utökades med tvillingar samtidigt som renoveringsarbetet drog igång, såg John Mattson till att lösa det. Personliga möten och tydlig info gör hyresgästerna trygga Personliga möten och rätt information i rätt tid. Det är två framgångsfaktorer för att få hyresgästerna att känna sig trygga vid en stamrenovering eller större ombyggnad, anser Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson. TEXT: HANS HELLBERG Peter Ax Karlsson spacklar badrumsgolv i John Mattsons lägenheter i Larsberg på Lidingö. Fastighetsbolaget John Mattson, som har alla sina bostadslägenheter samlade på Lidingö utanför Stockholm, genomför sedan två år renoveringar av sina lägenheter i Larsberg, som är byggda på 1960-talet. Samtliga hus får nya stammar i kök och badrum och nya elsystem. Alla badrum och toaletter får kakel och klinkers och alla lägenheter utrustas med nya säkerhetsdörrar. Dessutom blir det ny belysning och målning i trapphus och entré samt nya entréportar med portlås och automatiska dörröppnare. Utemiljön närmast entréerna fräschas också upp. KONCEPTET KALLAS miniuppgradering och ger en hyreshöjning på mellan tio och femton procent. Hittills är cirka 400 lägenheter klara och alla beräknas vara färdiga till Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna under de sex åtta veckor renoveringen pågår. John Mattson har i renoveringsarbetet tagit hjälp av Rotpartner, som utvecklat en särskild process för hyresgästdialog i samband med renovering. Vi tänkte från början klara detta själva eftersom vi har bra relationer med våra hyresgäster men insåg snart hur svårt det var. Renovering är något annat än förvaltning, förklarar Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson. I DAG ARBETAR man utifrån Rotpartners väl in arbetade process som omfattar tidig, tydlig och kontinuerlig dialog med hyresgästerna. Felet vi gjorde och som säkert många andra fastighetsägare gör är att koncentrera sig på den 54

5 DET VIKTIGASTE ÄR ATT TIDIGT FÖRKLARA FÖR HYRESGÄSTERNA ATT HUSET ÄR I DÅLIGT SKICK. Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef, John Mattson tekniska processen, när det viktigaste är att tidigt förklara för hyresgästerna att huset är i dåligt skick och att det behöver renoveras, säger Thomas Enmark. Det bör göras cirka två år innan arbetena startar. JOHN MATTSON kommunicerar med hyresgästerna via flera olika kanaler. Man har tagit fram en informationsbroschyr om vad renoveringen innebär som delas ut till alla boende. Dessutom har de gjort en film på samma tema som ligger på företagets webbplats. Hyresgästerna får också kontinuerligt följa hur renoveringen fortlöper i företagets kundtidning som ges ut tre gånger per år. Men den allra viktigaste faktorn är nog det personliga mötet. Hyresgästerna får träffa mig och mina kolleger i samband med att de besöker en visningslägenhet där de också får välja färg på kakel. Dessutom håller vi enskilda möten med dem som har behov av det, säger Thomas Enmark. Den täta dialogen med hyresgästerna har inneburit att relativt få hyresgäster motsätter sig renoveringen. Enligt Thomas Enmark är det bara någon procent som drar frågan till Hyresnämnden, där de alltid får ge sig. Under vår rundvandring i Larsberg träffar vi på Jared Cordova som med frun Anna tillfälligt bor i en av områdets evakueringslägenheter medan deras lägenhet renoveras. Paret har förutom dottern Thea två nyfödda tvillingpojkar som anlände mitt under renoveringen. Annars är John Mattson sparsamma med att erbjuda evakueringslägenheter. Jared, som är uppvuxen i området och som flyttade tillbaka med sin familj till en fyra för ett par år sedan, är nöjd med den information han fått inför renoveringen. Informationen var varit bra under hela resan, säger han. Jag tycker också det är värt att betala cirka 900 kronor mer i månadshyra för att få det så fräscht. EN VIKTIG DEL i dialogen är också att skicka ut en enkät till hyresgästerna när renoveringen är klar och ta med sig resultaten därifrån till nästa hus. Det gäller att både vi och våra entreprenörer lär oss längs vägen och jobbar med ständiga förbättringar. Hyresgästerna reagerar ofta över om det står arbetsmaterial framför entrén, vilket det inte får göra efter arbetsdagens slut. Vet vi om det så åtgärder vi det såklart direkt. Men de flesta är väldigt nöjda och glada med den färdiga lägen heten och att renoveringen är över, säger Thomas Enmark. Fem framgångsfaktorer Starta dialogen i god tid (cirka två år före renovering) Låt olika personer sköta den tekniska processen och hyresgästdialogen Rätt information i rätt tid och i flera kanaler Låt hyresgästerna vara delaktiga i processen Personliga möten med hyresgästerna (vissa behöver mer info än andra) Thomas Enmark i samspråk med Elvy Jidell som bott i området i tio år. Hon säger att hon inte oroar sig för renoveringen, utan ser snarast fram mot att den blir av. Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt! - när det gäller fastigheter - Tel

6 Så äldreanpassar du dina bostäder med finess Passa på att äldreanpassa dina hus med finess och stil när du ändå renoverar. Det gör lägenheterna attraktiva för fler och hyresgästerna kan bo kvar längre. Dessutom slipper du fula och kostsamma ingrepp när lägenheten måste tillgänglighetsanpassas. TEXT: HANS HELLBERG E va Eriksson ansvarar för projektledningsföretaget Forsen Projekts arbete med äldre- och omsorgsboenden. Hon var tidigare projektledare och ansvarig för utvecklingsfrågor på Micasa Fastig heter, där hon tog fram Framtidens omsorgslägenhet som fick stor uppmärksamhet. Det finns egentligen ingen motsättning mellan omsorgsboenden och vanliga lägenheter om man bortser från personalutrymmena, säger hon. Allt fler drabbas av demens i takt med att vi lever längre. Varför då inte redan från början bygga för att förenkla vardagen för dessa personer så att de kan bo kvar hemma längre. Det tjänar både samhället och du som fastighetsägare på, säger Eva Eriksson. Enligt Eva Eriksson är det viktigt att sätta sig in i de äldres vardag när man väljer lösningar för personer med nedsatt syn- eller kognitiv och funktionsmässig förmåga. Om man enbart följer Boverkets BBR-krav saknas mycket som är viktigt ur ett äldreperspektiv. Men det går att göra mycket med små medel för att förbättra lägenheterna och förlänga de boendes oberoende. DET HANDLAR bland annat om att med rätt färgsättning och rätt material öka tryggheten. Synnedsättningar är mycket vanligt förekommande hos äldre personer. Detta leder till att förmågan att orientera sig i rummet försämras. Eva Erikssons bästa tips: NIVÅSKILLNADER Det ska vara så få trösklar som möjligt, helst inga alls. Ingen våtrumströskel behövs om höjdskillnaden mellan golvbrunnen och ingången till badrummet är minst 20 millimeter. Lägg trall på balkongen så det blir lätt att komma ut eventuellt kan det behövas en liten ramp. BADRUMMET Badrummet ska fungera för en person med rullstol eller rollator. Toaletter ska vara förberedda för stödhandtag direkt på toaletten så att man slipper ta hål i tätskiktet. Handtag och duschstång ska klara belastningar och ha grepp att hålla sig i. KÖKET Lådor istället för luckor i köket gör att skåpen blir lättare att komma åt. Ugnen ska monteras i arbetshöjd med en sidohängd lucka, så att en person i rullstol lätt kan öppna och komma åt maten. Spisen bör väljas med omsorg. Touchkontroller kan vara svåra att hantera. Välj därför en spishäll med vredpanel. Diskbänkskåp med löstagbar botten och sockel underlättar när man ska kunna komma under med rullstol. Fler tips på nästa sida. 57

7 TEMA Renovering och underhåll KONTRASTER OCH KULÖRER Kontraster är viktigt för synsvaga personer. Det bör vara minst 0,4 i skillnad på NCS-skalan mellan till exempel viktiga dörrar och väggar eller mellan wcporslin och kakel. Använd lugna och enhetliga färger vita och blanka ytor kan vara bländande för personer med ögonsjukdom. Det bör också vara enhetliga färgövergångar på golvbeläggningar mellan trapphus, hall och badrum. TEKNIK Ett eluttag ska placeras på handikappanpassad höjd för städning i varje rum. Placera uttaget en bit från sängen så att det inte riskerar att skadas om en höj- och sänkbar säng används. Uttag i köket placeras om möjligt på en sidovägg så att det blir lättare att komma åt. Minst ett uttag vid köksbänken bör förses med timer. En spiskåpa med inbyggd sprinkler skapar extra trygghet om kastrullen på spisen glöms bort. Ledljus som alltid lyser på natten placeras intill badrumsdörren, cirka 20 centimeter över golvet. Detta förebygger fallolyckor. LÄTTÖPPNADE DÖRRAR Installera dörrautomatik på alla tunga dörrar. Tänk igenom placeringen av armbågskontakter, kodlås och liknande. DEMENTA PERSONER TAPPAR OFTA FÖRMÅGAN ATT ORIENTERA SIG I RUMMET, GENOM ATT MÅLA MOTSTÅENDE VÄGGAR I AVVIKANDE KULÖRER ÖKAR MAN ORIENTERBARHETEN OCH MINSKAR MÄNNISKORS ORO. Eva Eriksson, Forsen Projekt Eva Eriksson på projektledningsföretaget Forsen Projekt menar att det med mycket enkla medel går att förlänga kvarboendet. Genom att måla med kontrasterande färger eller använda produkter i avvikande kulörer ökar man orienterbarheten och minskar människors oro. Men det gäller också att ha rätt och bra belysning, se till att badrum och kök blir tillgängliga för personer i rullstol och undvika onödiga nivåskillnader. Det finns egentligen ingen anledning att ha trösklar inne i en lägenhet, säger Eva Eriksson. Det är även viktigt att placera viktiga funktioner på rätt höjd så att man når dem lättare, till exempel om man sitter i rullstol. Att sänka höjden på spegeln i badrummet och ha lådor i köket i stället för skåp i underlättar också väsentligt menar Eva Eriksson. De flesta av dessa förbättringar gynnar även barnfamiljer och bidrar till mer flexibla lägenheter. Tänk vad bra det vore med en höj- och sänkbar hatthylla i hallen som standard! Det kommer i dag fram fler och fler snygga lösningar, designen är viktig. Det ska inte synas att lägenheten är äldreanpassad, det ska bara finnas där. Det är tricket, säger Eva Eriksson. Enligt Eva Eriksson behöver det inte alltid bli dyrare att anpassa lägenheterna. Genom noggrann planering från början och god kännedom om bra produkter på marknaden kommer man långt. Vissa saker kostar lite mer. Därför har vi föreslagit att den som äldreanpassar sina lägenheter bör kunna få någon form av investeringsbidrag från kommun eller stat. DET ÄR SKILLNAD PÅ RELINING OCH RELINING Det är skillnad på metoder och material. Det är skillnad på entreprenörerna som utför installationerna. Sacpipe Connection System jobbar därför med auktoriserade installatörer. De gör skillnad för slutresultatet på era renoverade avloppsledningar. Läs mer om Sacpipe Connection System och våra auktoriserade installatörer på: 58

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen

Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen Stambytet i John Mattsons lägenheter på Agavägen/Larsbergsvägen 1. Hur upplevde du säkerheten mot inbrott/stöld i din lägenhet under stambytet? a. God, inga problem b. Bristfällig 19% God, inga problem

Läs mer

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat

Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat Ulrika Nord, VD Rotpartner Stockholm, dat. 2017-01-30 Innehåll: Det här är Rotpartner Renoveringsstrategi Hyresgästdialogen Exempelprojekt - stambyten Det här är Rotpartner Det här är Rotpartner = en möjlighet

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd

Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd Välkomna till lågenergihusen i Backa Röd Version 2.0 Version 1.0 Cathrine Gerle, Bostads AB Poseidon Poseidon i sex punkter Lägenheter Bostadsfastigheter Fastigheternas bokförda värde Fastigheternas marknadsvärde

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ

NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ NATIONELL INSPIRATIONSMILJÖ Välkommen till Nationell inspirationsmiljö! Äldreförvaltningen i Stockholms stad och Micasa Fastigheter driver gemensamt en nationell inspirationsmiljö med bostäder för personer

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN

MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN MINI MIDI MAXI LYCKOSTIGEN DET HÄR KAN DU VÄLJA! Nu är det dags för stamrenovering och ombyggnation av din lägenhet. Inför ombyggnationen behöver du göra några val. Först och främst ska du välja mellan

Läs mer

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel.

Upprustning av Vikingavägen 26. Lunds Kommuns Fastighets AB. Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. Upprustning av Vikingavägen 26 Lunds Kommuns Fastighets AB www.lkf.se Box 1675, 221 01 Lund Besöksadress: Lilla Tvärgatan 21 Tel. 046-35 85 00 Februari 2015 Vi har nu tagit nästa steg i upprustningen av

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Vi gör inte som alla andra

Vi gör inte som alla andra Vi gör inte som alla andra D. Carnegie & Co gör inte som alla andra istället för att evakuera och renovera hela trapphus eller fastigheter, renoveras lägenhet för lägenhet i takt med den naturliga omflyttningen.

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG

Gånglåten OMBYGGNAD GÖTEBORG OMBYGGNAD GÖTEBORG Jurymotivering: Goda exempel av omdaningar och upprustningar av rekordårens bostadsbestånd. I fallet Gångalåten handlar det om ganska drastiska ingrepp med tillbyggnader och hissinstallationer.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN

Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN Brf frej I frej TAr Du HISSEN NEr på STAN HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8

Dags för kompletterande STAMBYTE. Mamsellstigen 8 Dags för kompletterande STAMBYTE Mamsellstigen 8 Hej! Huset som du bor i stambyttes för cirka 10 år sedan. Efter vattenskada samt avloppsproblem har vi filmat stammarna och upptäckt att vissa inte blivit

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Renovering för samhällsnytta - En blick på förändring

Renovering för samhällsnytta - En blick på förändring - En blick på förändring Madeleine Nobs Styrelseledamot Renoveringscentrum Sammanfattning: 1. En helt ny värld där begränsningarna sätter agendan 2. Dessa omdaningar i vårt land och vår bransch kan kopplas

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 Centrala Mariehamn Stor aktielägenhet om 4 rum och kök i Mariehamns absoluta centrum. Lägenheten är totalrenoverad 2010 och har klassisk inredning med ekparkettgolv, vita

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Familjebostäder i Göteborg AB Org.nr. 556114-3941 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning

Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Renovering av badrum, toalett samt utbyggnad av rum på övervåning Detta är en förberedande beskrivning av planeringen. Vi behöver en fingervisning om kostnaden innan vi lämnar in kontrollplanen för utbyggnaden

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Rikard Westerlund 2014-11-11 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras inom 10 åren Schneider Electric

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-08-15 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen

Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Avtal om inflytande vid ombyggnadsprocessen Parter/ Centrala förhandlingsparter: Bostads AB Poseidon (Poseidon) Org.nr. 556120-3398 Hyresgästföreningen Org.nr. 802001-5106 Bakgrund I likhet med många bostadsbolag

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 i centrala Mariehamn

AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 i centrala Mariehamn AKTIELÄGENHET VID TORGGATAN 8 i centrala Mariehamn Stor aktielägenhet om 4 rum och kök i Mariehamns absoluta centrum. Lägenheten är totalrenoverad 2010 och har klassisk inredning med ekparkettgolv, vita

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Arvesgärde 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1 rum / 41 m² Område Tuve Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning i ett lugnt och omtyckt område. Lägenheten har ett bra

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Per Albin Hanssons Väg 52 A Kommun Malmö Storlek 1 rum / 23,5 m² Område Blekingsborg - Mobilia " Tillträde tidigast 2013-07-01 Välskött och fint, bara att flytta rakt in! Lugnt område

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Doppingvägen 8 B Kommun Lund Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84.5 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Doppingvägen 8 B Kommun Lund Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84.5 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84.5 m² Område " Klosters Fälad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse En sak som var viktig för oss var att lägenheten var fräsch och på

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG DU VÄLJER I DIN LÄGENHET

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG DU VÄLJER I DIN LÄGENHET Majeldsvägen vi renoverar ditt hus SÅ PÅVERKAR RENOVERINGEN DIG Vi vill träffa dig för ett personligt möte DU VÄLJER I DIN LÄGENHET FRÅGOR & SVAR OM RENOVERINGEN Omslagsfoto: Christer Carlson Christer

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta?

Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? Jag ska bygga kök eller badrum. Vad behöver jag veta? OBJEKT: KUND: ADRESS: AVVIKELSER FRÅN KRAVEN I BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION PÅ GRUND AV: ORT: DATUM: BRANSCHLEGITIMATIONSNR: KONTAKTPERSON:

Läs mer

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus

Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Miljonprogram - Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Cathrine Gerle Katjas gata 119 Status -Pågående uppföljning av teknik och hyresgästers upplevelser -Pågående lönsamhetsdiskussion

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer