BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB"

Transkript

1 BRUNNSVIKENS KANOTKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 DAGORDNING STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 DAGORDNING Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet (justeringsmännen är tillika rösträknare) 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. 6. Revisorns berättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 8. Fastställande av medlemsavgifter 9. Fastställande av styrelsearvoden 10. Motioner från medlemmarna 11. Val av styrelse 12. Ordförande för en mandatperiod av ett år 13. Högst 3 övriga ledamöter för en mandatperiod för två år, övriga för 1 år 14. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år 15. Val av valberedning (sammankallande + 2 ledamöter) 16. Övriga frågor (ej beslutspunkt) 17. Mötets avslutande

3 STYRELSENS BERÄTTELSE Då har ytterligare ett år passerat och Brunnsvikens Kanotklubb (BKK) kan räkna in sitt 103:e verksamhetsår. Under året har vi haft 882 medlemmar i Brunnsvikens Kanotklubb. Styrelsen hade totalt nio stycken styrelsesammankomster, samt höst- och vårmöte. Under det gånga året har stort fokus legat på att öka verksamheten i alla klubbens sektioner. Inom ungdomsgruppen har antalet ungdomar ökat under 2012 jämfört med tidigare säsonger, detta är mycket stimulerande för klubbens verksamhet. En viktig person att nämna i sammanhanget är klubbens sekreterare Linda Härefelt som har betytt oerhört mycket för denna verksamhet. Detta kan också mätas i bidrag som klubben sökt under året, bidragen i form av LOK- stöd och Idrottslyft är viktiga inte bara för Brunnsvikens Kanotklubb utan för hela kanotsporten i stort. Mer bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) gynnar även Svenska Kanotförbundet (SKF) i förhållande till andra idrottsförbund. Motionsgruppen har haft ett ökat intresse med flertalet gemensamma träningar och nybörjaraktiviteter. Långfärdsektionen har med bassängträning, tisdagsträning och ledarledda turer fortsatt att erbjuda våra medlemmar den verksamhet som många är ute efter. Trots att sommaren bestod av mestadels lågtryck och dåligt väder gick uthyrningen av kajaker och canadensare för högtryck. Dock inte lika bra som året innan, men nog så bra att det gett klubben ett visst överskott i balans- och resultaträkningen. Fördelen med detta är att vi nu har pengar som vi kan investera i t.ex. underhåll och renovering av våra fastigheter under kommande säsonger. Förra året dominerades av nyckel- och låsbyten på klubbhus och förråd. Våra nyckelansvariga fick jobba under högtryck för att klara av logistiken med utdelandet av nya nycklar. Under året fick hela avloppet kring klubbhuset grävas om, detta för att klara av det framtida bruket av klubbens duschar och avlopp. Slutligen så kan vi nämna att i tävlingssammanhang så har BKK under fjolårets SM i Nyköping, inkasserat klubbens första seniormedaljer sedan mitten av 80- talet, då Maciej Chwieros vann samtliga distanser i herrarnas C1 (200, 500, 1000 och 5000 m). Inte nog med detta, Tussi Lovén blev även världsmästare i maraton för veteraner i Rom! Nu ser vi fram emot 2013 års säsong och fokus kommer fortsättningsvis att vara att öka verksamheten inom samtliga sektioner och att fler medlemmar involverar sig i det ideella arbetet som klubben kräver.

4 FÖLJANDE PERSONER HAR INGÅTT I STYRELSEN: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisor Klubbrevisor Revisors suppleant Richard Andersson Lasse Juhlin Linda Härefelt Stefan Erlandsson Dan Lindfors Tomas Olsson Anders Lundgren, Nexia Birgitta Saers Lynn, BKK Göran Fredriksson Styrelsen har sammanträtt vid 9 protokollförda sammankomster under verksamhetsåret MEDLEMSKAP Brunnsvikens Kanotklubb är ansluten till: Svenska Kanotförbundet Stockholms Kanotförbund Föreningen Kanot Storstockholm (Kraftsportcenter) Haga Brunnsvikens Vänner KLUBBHUS OCH KLUBBMÄSTERI Brunnsvikens Kanotklubb är förlagd till Frescati Hagväg 5, Stockholm. Eva Berglund har, precis som under tidigare år, skött klubbmästeriet för Brunnsvikens Kanotklubb. Hon har bland annat sett till att klubblokaler och rabatter/planteringar runt klubbhuset varit skötta, samt införskaffat material och förtäring vid möten och arbetsdagar. Under föregående år har klubben medverkat vid följande arrangemang genomförda av Haga Brunnsvikens Vänner: Hagadagen den 18 augusti Ljusfesten den 4 november HEMSIDA & KOMMUNIKATION Brunnsvikens Kanotklubbs hemsida fungerar som kommunikationsverktyg för klubbens medlemmar. På hemsidan läggs det regelbundet ut aktuell information som berör BKK:s verksamhet. Eftersom hemsidan är klubbens enda informationsverktyg är det upp till varje medlem att gå in på hemsidan och läsa informationen som läggs upp där. Adressen till klubbens hemsida är

5 BKK har sedan tidigare upprättat ett antal mailadresser som man kan använda för att komma i kontakt med ansvariga i klubbens olika sektioner. En lista över dessa adresser hittas på klubbens hemsida, under fliken Klubben/kontakta oss. Allmänna frågor om klubben och vår verksamhet hänvisas till KANOTPLATS Under det gångna året har Johan Norberg haft ansvaret över fördelningen av kanotplatser samt kösystemet för detta. Har man frågor eller funderingar angående kanotplatser eller kanotplatskön kontaktar man Johan via e- post UTHYRNINGSVERKSAMHET Ansvarig: Atle Lindbäck Uthyrningssektionen lägger ännu en bra säsong bakom sig. Omsättningen var högre än förväntat trots att vädret under sommaren varit märkbart sämre än tidigare säsonger. Vi märker ett ökat allmänt intresse för kajakpaddling, och en stor entusiasm hos de som hyr hos oss. Samtidigt har uthyrningen fortsatt sitt samarbete med större grupparrangörer som exempelvis Friskis & Svettis och Rekryteringsgruppen. Dessutom har uthyrningen bistått med kajaker vid större event som exempelvis Stockholm Adventure Race och Multisport SM. Uthyrningssektionen har också många skolor på besök under säsongen och år 2011 var inget undantag. Så gott som dagligen under maj och september har många skolungdomar paddlat på Brunnsviken i BKK:s kajaker under ledning av klubbens duktiga instruktörer. Dessa aktiviteter är möjliga tack vare RF:s satsning Idrottslyftet som syftar till att främja barn och ungdomsidrott. BKK är mycket glada att få vara med i denna satsning. KANOTSKOLA Ansvarig: Linda Härefelt Under sommaren har klubben anordnat kanotskola för skolungdomar under veckorna 25 och 33. Totalt deltog ett 20- tal ungdomar i åldrarna 7-15 år. Linda Härefelt var ansvarig och flera av klubbens äldre ungdomar hjälpte till som ledare. De senaste åren har det varit ganska dålig uppslutning på BKK:s kanotskola, och därför provade vi i år ett nytt koncept med heldagar kl med lunch inkluderat. Detta visade sig vara mycket lyckat och flera ungdomar fortsatte träna med ungdomsgruppen efter att kanotskolan var slut. I år administrerade vi det även så att medlemsavgiften inkluderades i kursavgiften, så att alla deltagare på kanotskolan automatiskt blev BKK- medlemmar.

6 TÄVLING/ UNGDOMSVERKSAMHET Ansvarig: Linda Härefelt Under år 2012 har BKK fortsatt satsningen på att rekrytera nya barn och ungdomar till verksamheten, med lyckat resultat. Detta har framför allt skett genom kanotskola och vår vanliga träningsverksamhet. Nya ungdomar har sökt sig till ungdomsverksamheten kontinuerligt under året och börjat paddla med ungdomsgruppen direkt utan att gå kanotskola. Vi har nu en växande ungdomsgrupp med cirka 15 barn och ungdomar som vi tror kommer utvecklas mycket under de närmsta åren. Ungdomsgruppen har tränat regelbundet två gånger i veckan under både sommar- och vintersäsong. Under året har vi försökt att komma iväg på några större nationella tävlingar, bland annat SUC (Svenska Ungdomscupen) för att ungdomarna ska få testa på att tävla mot jämnåriga från andra delar av landet. Vi har även deltagit på några deltävlingar i den lokala Sankt Erikspaddeln. Under hösten besökte landslagskanotisten Anders Gustafsson BKK:s ungdomsgrupp för att träna ett pass med ungdomarna och hålla en kort föreläsning om sitt liv som elitidrottare. Besöket var mycket uppskattat av både ungdomar och övriga medlemmar som kom och lyssnade. Under sportlovet 2012 anordnade BKK ett skidläger i Idre där ett tiotal BKK:are deltog. Under våren deltog några ungdomar på en träningshelg i Vaxholm, samt på Stockholms Kanotförbunds vårläger vid Sågen i Nynäshamn. På höstlovet hade vi även ungdomar som deltog på STHLM Sprint Camp i Vaxholm. Under året har vi fått bidrag från Idrottslyftet år 5 för vår verksamhet, då vi ansökt om bidrag för tjejsatsning, unga ledare, material, utbildning, friluftsliv samt skolpaddling. MOTIONSVERKSAMHET Ansvarig: Linda Härefelt och Richard Andersson Samorganiserade ledarledda träningstillfällen har ordnats varje onsdag från slutet av april t.o.m. oktober. I början av året var de äldre ungdomarna ansvariga som ledare, men sedan tog Hans Stén och Pontus Maltéus hand om ansvaret för onsdagsträningarna. I början av sommaren satsade man särskilt på att få in även nybörjare i motionsgruppen. Info om motionssektionens verksamhet har i huvudsak funnits att tillgå på BKKs hemsida samt Facebooksida. Under 2012 har det som vanligt funnits möjlighet att delta i motionstävlingar under säsongen. En av dessa har varit Stockholmscupen, som har innehållit ett 15- tal tävlingar där alla som velat har kunnat delta utan någon anmälningsavgift. BKK har stått som hel/delarrangör i ett par av dessa: Turbåtssprinten, Stockholms Kajakdagar Sjöhistoriska metersdagen, Brunnsviken. Brunnsanbataljen, Brunnsviken När alla deltävlingar i Stockholmscupen avgjorts hamnade Brunnsviken på en tredje plats med 647 poäng. Totalt deltog 21 deltagare från BKK i Stockholmscupen under året. En av de största höjdpunkterna vad gäller tävlingsresultat inom motionssektionen var vår veteran Tussi Lovéns guldmedalj på Masters- VM i Rom i Italien.

7 FASTIGHETSGRUPPEN Ansvarig: Dan Lindfors Aktiva medlemmar i BKK:s fastighetsgrupp har under året 2012 varit följande: Tord Ekberg, Lennart Pettersson, Krister Bender, Silja Lorentzon, Marie Öhman, Jan Thorsell och Dan Lindfors. Gruppen har under året haft tio för att stämma av och diskutera vad som bör åtgärdas. Saker som kontinuerligt kontrolleras är t.ex. att alla lampor fungerar och att bryggorna är i bra skick. Gruppen turas även om att ha jour under sommaren så att det alltid finns någon att kontakta om något större behöver åtgärdas eller repareras. Här nedan listas övriga aktiviteter som gruppen varit involverad i under året: Fastighetsgruppen har under det gångna året haft 10 möten. Två städdagar har organiserats under året, en under våren och en under hösten. Under dessa dagar såg fastighetsgruppen till att allt städades och nödvändiga saker reparerades samt att nödvändiga målningsarbeten blev utförda. Målningen av förråden är så gott som klar. Den extra dörren i uthyrningen sattes igen på städdagen under hösten och den ska sättas in Nya fasta bockar utanför förråden är också på gång. När man under förra året bytte avloppspumpen i klubbhuset förra året upptäckte man att man även bör byta delar av avloppsledningen och detta gjordes under slutet av sommaren. Man har även högtrycksspolat avloppen i båda omklädningsrummens duschar. Herrarnas bastuaggregat har återställts en gång, och man har nollställt panelen två gånger. Under året har man börjat byta ut elementen i klubbhuset, men allt är inte klart. Tanken är att fortsätta när gymmet renoveras under år Man håller på att ta in offerter på vad det kostar att måla om klubbhuset, inklusive fönster ut- och invändigt. Under året bytte man ut strömbrytaren till fläkten i klubbhuset, så nu sätts fläkten igång så fort man kommer in i huset. Förut var man tvungen att sätta igång fläkten manuellt. Nyckelutdelning har erbjudits cirka en gång i månaden, förutom under sommaren då man kunnat hämta nyckel oftare.

8 LÅNGFÄRDSVERKSAMHET Ansvarig: Roland Johansson Långfärdsverksamheten har haft aktiviteter inom tre områden: Teknikträning i Brunnsviken på tisdagar under senvåren och tidig höst. Bassängträningar i Eriksdalshallen varannan onsdag under senhösten och tidig vår. Ledarledda dags- och övernattningsturer i skärgården. Tisdagsaktiviteterna har under året lockat ett stabilt antal deltagare och förutom teknikövningar i olika svårighetsgrupper även haft distansträning. Bassängträningen har haft ett färre antal deltagare och varit inriktat på våta övningar, bl.a. rollövningar. Samarbetet med Strömstararna har fortsatt, vilket även i år betyder att bassängen varit tillgänglig varje onsdag och inte bara varannan. Turerna har det här året ökat i antal med dagsturer som klassikern Lidingö runt. Vi har haft både dagsturer och övernattningsturer för nybörjare. Tematurerna har handlat om navigering, stadspaddlingar och en Mälartur till Birka. Cirka 15 ledare har hållit verksamheten igång, teamet har under de två senaste åren vuxit sakta. SLUTORD Arbetet med klubbens lokaler med lås och nyckelutlämningar kommer att fortsätta. Vid en hel del tillfällen har problem på vägen uppstått mellan de som engagerat sig på frivillig basis och mot en del medlemmar som velat få ut sin nyckel. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att de som sköter denna ruljangs har gjort det på sin fritid mot ca 900 medlemmar som vill ha ut sin nyckel. Ha gärna detta i åtanke även under kommande säsong; att klubben är en ideell verksamhet och att det mesta arbetet i klubben utförs på ideell basis. Vi ser fram emot att isen snart skall släppa sitt grepp om Brunnsvikens vatten och att bryggorna kommer att få ligga kvar där de ligger. Vi hoppas på en ökad verksamhet inom ungdom, motion och långfärdspaddling även under Styrelsen för Brunnsvikens Kanotklubb tackar härmed för det gångna året 2012 och det resultat som detta har inneburit. Ordförande Brunnsvikens Kanotklubb/ Richard Andersson Richard Andersson (ordförande) Lasse Juhlin (v. ordförande) Linda Härefelt (sekreterare) Stefan Erlandsson (kassör) Dan Lindfors (ledamot) Tomas Olsson (ledamot)

9

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 1(3) Åhus 2009-02-01 ÅHUS RODDKLUBB Sekreteraren PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2009-02-01 Tid: 11.00-12.00 Plats: Klubbhuset Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 Närvarande: 29 medlemmar (bilaga 1) 1

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÄSTERVIKS NYA GOLFKLUBB www.vasterviksgolf.se VERKSAMHETSÅRET 2009 Västerviks Nya Golfklubb Organisationsnummer: 83 36 00-885 Årsredovisning verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Verksamhets-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3/9/2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3/9/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3/9/2014 Så har det gått ett år igen, det gick ovanligt fort och det hände väldigt mycket. Vid en snabb avstämning av verksamhetsplanen för 2013 kan jag se att det mesta av det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club verksamhetsåret 2 2-2 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Styrelsen i Göteborg Beachvolley Club får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 22-9-

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd

Verksamhetsberättelse 2014. Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Verksamhetsberättelse 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Syd Följande verksamhetsberättelse från föreningens olika verksamheter är sammanställda från verksamheternas insända svar till personalens

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer