MILJÖVARDAG I KARLSTAD. 1 år familjer åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖVARDAG I KARLSTAD. 1 år - 100 familjer - 1 000 åtgärder"

Transkript

1 MILJÖVARDAG I KARLSTAD 1 år familjer åtgärder MILJÖVARDAG I KARLSTAD

2

3 ETT KOMMUNALRÅDS BEKÄNNELSE Varför är ett projekt som MiljöVarDag viktigt och hur har det varit att delta själv? För mig är det miljövardag varje dag året om. Ändå finns alltid något att förbättra i den egna miljövardagen. Min familj gick med i MiljöVarDag för att få inspiration och sporras till att leva ännu mer miljövänligt. Det var spännande att även få se och uppleva hur 100 andra familjer resonerar inför olika val i vardagen som påverkar miljön. Min familj levde redan innan MiljöVarDag ganska miljövänligt. Vi sopsorterade, använde lågenergilampor och fjärrvärme och cyklade till jobbet med mera. Genom MiljöVarDag har vi gått ett steg längre och exempelvis bytt ut en del belysning till LED och kopplat in fjärrkontroller på dator, TV, DVD- spelare, video, fönsterlampor och annan lös mysbelysning. Vi handlar också mer KRAV- och Rättvisemärkt. Ett område där vi inte lyckas minska vår klimatpåverkan är- inte i vardagen -utan på våra semesterresor. Vi vill fortfarande åka till platser man måste flyga till. För att döva vårt samvete klimatkompenserar vi flygresorna, men den här typen av långdistanssemester är ju inte långsiktigt hållbart. När det gäller att handla klimatvänligt och säsongsanpassa maten kan vi säkert göra mer. Det finns mycket som vi var och en kan bidra med; att göra de miljöriktiga valen till en självklarhet och vana. Utan att göra några speciella uppoffringar kan vi öka välbefinnandet. Cykling är ett bra exempel. Det ger starka ben, bättre kondition, hälsa och renare luft. Det är viktigt att kommunen bidrar till att fler får veta vad man som privatperson kan göra, samt att kommunen skapar förutsättningar för att vi ska kunna leva ett hållbart liv i Karlstad. MiljöVarDag har varit en viktig del i Karlstads kommuns strategiska miljöarbete och en del av visionen Livskvalitet Karlstad , med ledstjärnan Den goda gröna staden, som står för en miljömässigt hållbar tillväxt i kommunen och att Karlstad ska sträva efter att bli en ekologiskt hållbar stad. Åke Petterson Frykberg (MP) kommunalråd Karlstads kommun

4 100 FAMILJERS RESA MOT EN HÅLLBAR LIVSSTIL MAN KAN MINSKA SIN MILJÖBELASTNING I HEMMET MED ENKLA MEDEL. KONKRETA TIPS OCH RÅD HAR VARIT HJÄLPEN PÅ VÄGEN FÖR FAMILJERNA. 100 familjer i Karlstad har lärt sig leva lite mer miljövänligt i kommunens miljöprojekt MiljöVarDag. Projektet har visat att familjer i sin hemmiljö med enkla medel kan minska både sina koldioxidutsläpp och sin miljöbelastning. Familjerna har gjort förutbestämda klimat- och miljöåtgärder och resultaten och erfarenheterna har kommunicerats till allmänheten. Målet var att ge konkreta tips och råd om hur hushåll kan minska sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan, synliggöra klimatproblemet och växthuseffekten samt få en ökad förståelse och delaktighet för miljöfrågor. Miljöåtgärderna som familjerna gjorde handlade om energibesparing, mat och konsumtion, transporter och avfall. EN DEL AV EUROPA MiljöVarDag har också varit en del i EU-projektet Echo Action, där familjer från hela Europa deltog. Förutom Karlstad var Venedig, Bologna och Capannori i Italien, Berlin i Tyskland, Bourgas i Bulgarien, Kaunas i Litauen, Sintra i Portugal och London i Storbritannien med i Echo Action. Målet var att minska energiförbrukningen och att öka andelen förnyelsebar energi, samt att minska fossila koldioxidutsläpp. Echo Action har vatit ett pilotprojekt där erfarenheterna ska kunna användas av andra europeiska städer i framtiden. Mer information om MiljöVarDag och Echo Action finns på ECHO ACTION MiljöVarDag har varit en del av EU-projektet Energy Concious House-holds in Action som berört 2000 familjer i nio utvalda städer runt om i Europa. KLIMP MiljöVarDag stöds av Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram Klimp som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.

5 VANLIGA FAMILJER SOM VILLE MER KONKRETA PRAKTISKA INSATSER LEDDE TILL ATT FAMILJERNA MINSKADE SINA FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP MED I GENOMSNITT 1.6 TON. ELFÖRBRUKNING, AVFALLSHANTERING OCH MAT- OCH KONSUMTIONSVANOR HAR OCKSÅ MÄTTS. Drygt 100 familjer i Karlstad deltog i MiljöVarDag, både villaägare och lägenhetsinnehavare, familjer från glesbygd, tätort och ensamhushåll. Trots de många familjesammansättningarna var den typiska MiljöVarDagsfamiljen en familj med två barn, kvinnan var 41 år och mannen 43 år, de bodde i en villa i tätorten och hade båda läst på universitet. Viljan och motivationen att leva miljövänligt fanns redan, men inte alltid kunskapen om hur och vad de skulle göra. ALLA KAN GÖRA NÅGOT... Ett viktigt budskap till familjerna i MiljöVarDag var att Ingen kan göra allt men alla kan gör något. Ambitionen var hela tiden att det skulle vara lustfyllt och utvecklande att leva mer miljövänligt, inte svårt eller tråkigt. Familjerna fick själva välja sina miljöåtgärder och deltog i projektet helt utifrån sina egna förutsättningar. Miljöåtgärdena sammanställdes i en broschyr, Tips och inspiration till en miljövänligare vardag, och var tydliga och enkla att genomföra....på SINA EGNA VILLKOR Familjerna gjorde tillsammans över miljöåtgärder i strävan att ändra sin livsstil. Skillnaderna mellan familjernas insatser var stora, både vad gäller antalet genomförda åtgärder och nivån på åtgärderna, eftersom de deltog efter egna förutsättningar och intressen. Ambitionen var att familjernas insatser och miljöåtgärder skulle vara konkreta och ha en praktisk inriktning. I genomsnitt minskade varje familj sina fossila koldioxidutsläpp med 1,6 ton. Andra miljöeffekter, exempelvis förändrad elförbrukning, hantering av avfall och ändrade mat- och konsumtionsvanor har också beräknats. Dessutom har åtgärdernas andra positiva effekter, som hälsoeffekter och sparade pengar, noterats. Familjen Strandberg representerar den typiska MiljöVarDagsfamiljen, dvs. en familj, som bor i tätorten, kvinnan är 41 år, mannen 43 år och båda har läst på universitet.

6 EXPERTKOMPETENS NÄRA VAD HAR VARIT BÄST MED MILJÖVARDAG? Tack vare Rådrummet fanns mycket goda förutsättningar i Karlstad för att genomföra ett folkbildningsprojekt som MiljöVarDag. Rådrummet är kommunens butik för rådgivning och information, vars främsta uppgifter är att ge råd och information inom områdena konsument, transport, energi och avfall samt allmänna miljöfrågor. Under hela MiljöVarDagsprojektet har Rådrummet varit navet, både i kontakterna med familjerna, informationsinsatserna till allmänheten samt i kommunikationen med medier. En stor del av Rådrummets personal har också varit gruppledare för familjerna. Jan Olsson och Theres Johansson Att lära sig mer och få tips och idéer om vad man kan göra. Det har inte varit så svårt som jag trodde. Störst förändring i vår familj är sopsorteringen. TVÅDELAT SYFTE MiljöVarDag har haft ett tvådelat syfte - dels ett konkret arbete med familjerna och dels informationsarbetet där familjernas resultat och erfarenheter spreds till allmänheten. Folkbildnings- och informationsinsatser har varit centrala i MiljöVarDag och har genomförts kontinuerligt under projektet. Projektet har fått stort mediegenomslag med drygt 50 tidningsartiklar, 14 radioinslag och 15 TV-inslag. RÅDGIVNING OCH UTBILDNING Under projektet har familjerna fått rådgivning och utbildning: de har träffat sin gruppledare regelbundet och har erbjudits individuell rådgivning genom Rådrummet. Familjerna också erbjudits ett stort utbud av gemensamma föreläsningar, studiebesök och andra träffar ungefär en gång i månaden - bland annat utbildningstillfällen, filmvisning, studiebesök, cykelmekarkvällar, teater - allt för att öka familjernas motivation, delaktighet och kunskap. Eija Estblom Konsumtionsbiten har varit bäst. Nu finns det nästan bara KRAV-märkta varor hemma. Jag försöker få andra att välja KRAV. Det har också varit bra föreläsningar. Vi har fått konkreta råd för att komma igång med ett miljövänligare liv. Jag har fått många frågor om sopsortering efter att vi var med i ett reportage i tidningen. Joakim och Karolina Nordanstig

7 ENERGIEFFEKTIVISERA MYTERNA OM ENERGIFÖRBRUKNING OCH VAD DU BÖR GÖRA FÖR ATT SPARA ENERGI ÄR MÅNGA. FAMILJERNA I MILJÖVARDAG VALDE BLAND EN MÄNGD ENERGIÅTGÄRDER - STORA SOM SMÅ. ENERGIEFFEKTIVISERING VAR ETT POPULÄRT OMRÅDE - HELA 96 FAMILJER GENOMFÖRDE EN ELLER FLERA ENERGIÅTGÄRDER, VILKET INNEBÄR ATT DE TILLSAMMANS GJORDE 481 ÅTGÄRDER. Det här var en välbehövlig knuff i ryggen! Jag tycker att jag har fått mycket intressant information och framförallt en känsla av att inte vara ensam om att vilja förändra! - Johan Bogren HAR DU BYTT TILL LÅGENERGILAMPOR? DE VANLIGASTE ENEGIÅTGÄRDERNA - Bytt till lågenergilampor - Låter inte TV och dator med mera stå på standby - Släcker lampor i rum där ingen är - Använder vattenkokare/mikrovågsugn - Tvättar fulla tvättmaskiner VARJE FAMILJ SPELAR ROLL Genom att byta 566 glödlampor till lågenergilampor har familjerna i MiljöVarDag tillsammans sparat kwh. Det motsvarar: - uppvärmning av en normalvilla under ett år - förbrukningen av hushållsel från fyra normalhushåll - tittandet på 60 stycken platt-tv-apparater under ett år (4h/kväll) Anna Eskilsson - Jag har bytt efterhand när de gamla gått sönder. Jag har bara tänt där jag befinner mig och har bytt de lampor som är tända mest. TÄNK OM ALLA KARLSTADSBOR... bytte ut fem glödlampor till lågenergilampor som Åsa i MiljöVarDag gjorde - då skulle vi tillsammans spara el motsvarande uppvärmningen av 350 villor på ett år. minskar sin elförbrukning som Christer i MiljöVarDag gjorde - då skulle koldioxidutsläppen minska med cirka ton per år. Catarina Orefjord - Det har vi haft sedan år De är väldigt hållbara. Nackdelen är att det tar en stund innan de lyser för fullt.

8 SMARTA RESVAL - HÅLLBARA TRANSPORTER HÄLFTEN AV ALLA BILRESOR I SVERIGE ÄR KORTARE ÄN FEM KILOMETER. GENOM ATT CYKLA ELLER ANVÄNDA BILEN KLOKARE ÄR DU GENERÖSARE BÅDE MOT PLÅNBOKEN OCH MILJÖN. 89 PROCENT AV FAMILJERNA GJORDE NÅGON ÅTGÄRD INOM TRANSPORTOMRÅDET OCH TILLSAMMANS GENOMFÖRDE DE 277 NYA ÅTGÄRDER. - DU HAR BÖRJAT CYKLA TILL JOBBET. HUR LÅNGT ÄR DET? Patrick Johansson - Jag tror att det är runt 5 km. Innan har jag mest åkt bil och buss. - Det har varit både lätt och svårt. Svårt att vara miljövänlig ibland när man handlar mat till en familj på fem och måste hålla lite ekonomi vid inköpen. Svårt att bryta mönster med att köra bil, men lätt att sopsortera. - Anna Stålhammar DE VANLIGASTE TRANPORTÅTGÄRDERNA - Ersatt bilresor med gång- och cykelresor - Kör enligt ecodriving-principer - Planerar sina inköpsresor - Ersatt bilresor med buss - Använder motorvärmare - Tvättar bilen med miljöhänsyn Under sitt år i MiljöVarDag minskade Solweig sitt bilåkande med mil genom att byta bilen mot tåget. Det motsvarar 6 055kilo koldioxid. TÄNK OM ALLA BILÄGARE I KARLSTAD... istället för att alltid ta sin bil till jobbet, cyklade eller åkte buss några gånger i veckan som Peter i MiljöVarDag gjorde - då skulle vi tillsammans spara 5 miljoner liter bensin om året. skulle köra lika bra ecodriving som Alija i MiljöVarDag gjorde - då skulle varje bilägare spara 290 liter bensin per år. Max och Patrik Hoke - Jag har ungefär 6 kilometer till jobbet och cyklar någon gång ibland. Med MiljöVarDag blev det en vana.

9 AVFALL - SOPOR ÄR INTE SKRÄP GENOM ATT KÄLLSORTERA SPARAR DU ENERGI OCH BIDRAR TILL MINSKAD KLIMATPÅVERKAN. MÅNGA FAMILJER SORTERADE REDAN INNAN PROJEKTET DET MESTA AV SITT HUSHÅLLSAVFALL, MEN FLER ÄN EN TREDJEDEL AV HUSHÅLLEN SORTERAR ÄNDÅ MYCKET MER IDAG. TILLSAMMANS HAR FAMILJERNA GJORT 221 FÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER INOM AVFALLSOMRÅDET. - Det känns som att jag alltid har komposterat vårt matavfall nu, varför dröjde det så länge, vad hindrade mig förut? - Johan Skogsmyr KOMPOSTERAR DU HEMMA? DE VANLIGASTE AVFALLSÅTGÄRDERNA - Sorterar mer hårdplastförpackningar - Sorterar mer metallförpackningar - Sorterar elavfall i högre utsträckning - Sorterar mer kartong- och pappersförpackningar TÄNK OM ALLA KARLSTADSBOR... skulle källsortera som Marie i MiljöVarDag gjorde - då skulle soppåsen bli 90 kilo lättare per person och år. Maria Smeder - Nej. Jag ser fram emot kommunal insamling av hushållsavfall till biogasproduktion. - Snart, vi har nyligen köpt en kompost och ska börja kompostera matavfall. Vi hoppas på bra kompostjord till trädgården. Martina och Cathrin Maxstadh Jonny Jonsson - Jag komposterar matavfall och trädgårdsklipp i en trälåda jag byggt.

10 ÄT OCH KONSUMERA KLIMATSMART GENOM ATT VÄLJA MAT SOM ÄR PRODUCERAD NÄRA OSS BIDRAR VI DELS TILL ATT HÅLLA DE VÄRMLÄNDSKA LANDSKAPEN ÖPPNA OCH DELS TILL MINSKADE TRANSPORTER. DEN EKOLOGISKA MATEN ÄR DESSUTOM ODLAD UTAN KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL, KONSTGÖDSEL ELLER GENMODIFIERADE ORGANISMER. RÄTTVISEMÄRKT ÄR EN ETISK OCH SOCIAL MÄRKNING MED FOKUS PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 92 FAMILJER HAR GJORT EN ELLER FLERA KONSUMTIONSÅTGÄRDER: 72 PROCENT HANDLAR FLER RÄTTVISEMÄRKTA PRODUKTER, 75 PROCENT HANDLAR FLER LOKAL- OCH NÄRPRODUCERADE LIVSMEDEL OCH 79 PROCENT HANDLAR FLER KRAV-MÄRKTA LIVSMEDEL ÄN INNAN PROJEKTET. HANDLAR DU RÄTTVISEMÄRKT? - Det är svårt att ändra sitt beteende, till exempel tog det mig ett halvår att komma ihåg att ta med mig tygkassar in i affären när jag skulle handla (även om de låg i bilen hela tiden). - Kristina Hellbom DE VANLIGASTE MAT- OCH KONSUMTIONSÅTGÄRDERNA - Konsumerar mer medvetet - Ersatt buteljerat vatten med kranvatten - Äter mer vegetariskt - Planerar matinköpen för att minska mängden slängd mat Charlotte Matsson - Ja, kaffe och choklad. Det är TÄNK OM ALLA KARLSTADSBOR... viktigt att göra det. Även om det började köpa mer ekologisk mjölk och ekologiska ägg som Susanne i MiljöVarDag är dyrare känns det bra att det är gjorde - då skulle kor och höns få leva mer naturligt. KRAV- och Rättvisemärkt. - Ja, kaffe och bananer. - Ja, bananer och te. Vin ibland. Jag såg på TV att arbetarna på bananplantagen i Sydamerika fick semester. Det kändes bra. Emma Björk Peter Gremlin

11 RINGAR PÅ VATTNET... - Har man en gång väl passerat en tröskel, går man inte tillbaka. - ett svar som representerar många projektdeltagare i frågan om att fortsätta med de miljövänliga levnadsvanorna efter projektets slut. UTMÄRKELSER MiljöVarDag har fått stor uppmärksamhet och uppskattning både lokalt och nationellt och också tilldelats ett antal priser och utmärkelser. I november 2007 fick Karlstads kommun till exempel det europeiska miljöpriset Climate Star, bland annat tack vare MiljöVarDag. FORSKNINGSPROJEKT MiljöVarDag har initierat och utvecklat ett samarbete med forskare på Karlstads universitet och Göteborgs universitet. Hittills har det resulterat i tre studier: en om genusperspektivet i miljöarbete, en om temat Ställ bilen och bli lycklig och en om Matspill i hemmet. RINGAR PÅ VATTNET MiljöVarDag har inspirerat många familjerna att göra mer utanför projektets ramar. Några deltagare upplever till och med att projektet gjort att de fått en ny livsstil med ökad livskvalitet. HÅLLBAR KÄRLEK FÖR PETER OCH EVA Hur kan man ordna sitt bröllop så klimatsnällt som möjligt? Efter ett år i MiljöVarDag hade Peter Bergström och Eva Johansson många idéer om hur de skulle gå till väga. Vi skulle aldrig ha tänkt på att ha ett ekologiskt bröllop om vi inte varit med i MiljöVarDag, säger Peter. Numer är nästan allt vi köper ekologiskt så det kändes bara naturligt. SOMMARPRAT I RADIO Sommaren 2008 sommarpratade Charlotte Matsson i P4 Radio Värmland. Hon tog bland annat upp sitt miljöengagemang och sitt deltagande i MiljöVarDag. MILJÖVARDAG MILJÖMISSIONERAR MiljöVarDag har skapat ringar på vatten och intresserar olika städer runt om i Sverige att jobba på liknande sätt med miljöarbete. Många har redan, eller kommer att, starta liknande projekt.

12 VILL DU VETA MER? Besök projektets webbplats Du kan också kontakta Rådrummet på KARLSTAD.SE Postadress: Rådrummet, Miljöförvaltningen, Box 5051, Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12, Stora torget

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010 1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Genomförande Hållbara familjer 2009-2010...4 Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle...4 Marknadsföring

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling

Vardagsval och vardagskval. En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Vardagsval och vardagskval En studie om hur studenter förhåller sig till miljö och hållbar utveckling Uppsats för Fortsättningskurs C I Etnologi Uppsala universitet Handledare: Karin S. Lindelöf Sandra

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig Rätten till god och näringsriktig mat Rättvis mat, vad är det? i örebro kommun Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken Samtal minskar svinnet i skolan 1 hälften av spannmålen blir foder

Läs mer

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Den här handledningen är ett hjälpmedel för dig som ska arbeta

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Energi - Kvinnligt eller Manligt?

Energi - Kvinnligt eller Manligt? Energi - Kvinnligt eller Manligt? N Y A p e r s p e k t i v i e n e r g i d e b a t t e n Är unga tjejer verkligen intresserade av energi? Vi har svaret Kvinnlig kompetens behövs i energibranschen. Energiprofiler

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer