Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara"

Transkript

1 PR Kort Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Innehållsförteckning Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet... 3 Halvfabrikat... 3 Utrustning... 3 Programvara... 3 Installation av PR kort programmet... 4 Installation på en lokal dator... 4 Installation i nätverk... 4 Anslutning till databas... 5 DSN (ODBC)... 5 MS SQL Server... 5 Inställningar i programmet... 6 Vid nytt kort... 6 Utskrift... 6 Beställning... 6 Foto & signatur... 7 Testa skannern... 7 Skannerns inställningar... 7 Provskanning... 8 Utfärdare... 8 Användare och behörigheter... 9 Redigera användare... 9 Ta bort användare... 9 Behörigheter... 9 Förhandsvisningen... 9 Att arbeta med PR-kort EU programmet Introduktion Olika versioner av programmet Gör detta innan du börjar använda programmet Programmets Huvudfönster Det dagliga arbetet med programmet Registrera ny person Tillverka ett nytt kort Redigera uppgifter i ett befintligt kort Att ta bort ett kort ur registret Att söka reda på en person i registret Sök i databasen... 12

2 PR Kort Ange fält i databasen att söka i Redigeringsfönstret Personuppgifter Personnummer Fältet för Postnummer & Ort Kön Förare/passagerare Tillståndsuppgifter Sista giltighetsdag Löpnummer Kortstatus Övriga uppgifter Diarienummer Ansökningsdatum Tillverkningsdatum Extra fält Att läsa in kortinnehavarens fotografi och namnteckning Så här läser man in foto och signatur med skanner Verktygsfältet Beskär bilden till rätt storlek Rotera bilden Justera bildens kvalitet Spara den inlästa bilden Att skriva ut PR-kort från programmet Att skriva ut enstaka kort Skriv ut en serie av kort Justering av utskriftens placering på kortinlagan Att beställa kort via Internet Verktyg Rapporthanterare Skapa och redigera rapporter Regelverktyget Listverktyget Rapportens innehåll och sortering Skriv ut en rapport Statistik Synkronisera personer Dubblettkontroll Ersätt Programuppdatering... 19

3 PR Kort Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet Systemet är utvecklat för att erbjuda kommuner möjligheten att i egen regi tillverka Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade - PR-kort, enligt de Europeiska gemenskapernas modell. Tillverkningen av PR korten går till så att kommunen använder en speciell blankett som förses med kortets uppgifter, inklusive kortinnehavarens fotografi och namnteckning. Programmet PR-kort används för att administrera korten samt för att skriva ut kortuppgifterna på blanketten. Efter det att blanketten skrivits ut, plastas den in till ett färdigt kort med en speciell metod. Innan tillståndet överlämnas till kortinnehavaren förses det med en hologrametikett. Systemet består av följande komponenter: Halvfabrikat Kortinlaga. PR kortet tillverkas utifrån en blankett av vattenmärkt säkerhetspapper som innehåller flera olika säkerhetstryck för att förhindra förfalskning och avbildning av kortet. Blanketten har formatet A4, och består av två delar. Den ena delen - kortinlagan, används till själva kortet, medan den andra delen kan användas för arkivering. Laminatficka. Den utskrivna kortinlagan lamineras (plastas in) till ett färdigt kort med ett säkerhetslaminat. Säkerhetslaminatets egenskaper tillsammans med den metod som används vid inplastningen, gör att det färdiga kortet får en reliefprägling i kortytan. Resultatet blir ett robust kort med mycket hög säkerhet och kvalitet. Hologram. För att ytterligare höja kortets säkerhet används ett säkerhetshologram i form av en etikett som klistras utanpå kortet. Detta hologram är framtaget speciellt till PR-korten och innehåller flera växlande bilder, bl a Rullstolssymbolen och EU symbolen med de tolv stjärnorna. Hologrammet innehåller även dolda säkerhetseffekter som endast kan betraktas med speciell utrustning. Hologrammet är registrerat i den internationella databasen Hologram Image Register, vilken administreras av The Counterfeight Intelligence Bureau. Utrustning Dator. Programmet PR-kort är utvecklat för Windows. Skrivare. En standard laserskrivare i färg eller svart/vitt används vid utskrift av blanketten. Skanner. Kortinnehavarens fotografi och namnteckning läses in med hjälp av en skanner. Programmet är gjort så att både foto och namnteckning kan skannas in samtidigt. Beskärning av bilden samt eventuell förbättring av bildens kvalitet görs inifrån programmet. Laminator. Kortinlagan plastas in (lamineras) med en metod, där en gravyrplåt används för att ge det färdiga kortet en säkerhetsrelief i ytan. En speciell laminator (A6) är framtagen för detta ändamål. Programvara PR-kort är en speciellt framtagen programvara för tillverkning av Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade. Programmet levereras med en Access-databas som standard, men det går även att lagra uppgifterna i en befintlig databas, exempelvis SQL server. Den inbyggda bildhanteringsmodulen innehåller alla funktioner som behövs för att enkelt kunna läsa in och lagra tillståndshavarens fotografi och namnteckning. Programmet skriver automatiskt ut alla uppgifter till PR kort blanketten på valfri standardskrivare. En rapportgenerator för att skapa och skriva ut information från databaserna finns inbyggd i programmet.

4 PR Kort Installation av PR kort programmet Systemkrav Standarddator med Windows XP eller senare, 10 MB ledigt diskutrymme + 50MB ledigt diskutrymme per tillståndshavare. Monitor SVGA min 800 x 600, true color. Installation Sätt in PR-kort-cd:n i cd-spelaren så startar installationsprogrammet automatiskt. Om CD:n inte startar, kan installationen startas manuellt. Dubbelklicka på filen Starta.exe på CD:n från Utforskaren. Installation på en lokal dator Välj Installation Ange var programmet och databaserna skall installeras. Databaserna bör installeras på en server för en säker backup. Microsoft databasmotor (MDAC) används för att prata med databasen, och måste finnas installerad på datorn. MDAC installeras med alla senare versioner av Windows och med t ex Windows Excel. MDAC finns att installera från CD:n om den saknas i datorn. Installation i nätverk Databaserna och programmet skall installeras på en server där alla klienter som skall använda programmet kan komma åt dem. Microsoft databasmotor (MDAC) måste finnas lokalt på varje klient som skall använda programmet. Att lägga till ytterligare användare För att starta programmet från ytterligare en dator, lägger man helt enkelt upp en genväg till programmet (PrKort.exe) på den nya datorn.

5 PR Kort Anslutning till databas Tillsammans med programmet installerades en Access-databas som är klar att använda. Den ligger i mappen../pr-kort/db. Det går även att ansluta till en egen SQL-databas exempelvis SQL-server. Gör så här för att använda en annan typ av databas: DSN (ODBC) Skapa en databas och gör en ODBC koppling till databasen i Windows. Ge rättigheter till att skapa och lägga till tabeller och fält i databasen. Starta PR-kort programmet och välj Data/Databasanslutning på menyraden. Markera DSN i menyn. Markera den nya databasen i menyn Datakälla. Ange eventuell inloggning och spara med OK. Programmet kommer automatiskt att skapa alla tabeller och fält. MS SQL Server Skapa en databas och ge rättigheter till att skapa och lägga till tabeller och fält i databasen. Starta PR-kort programmet och välj Data/Databasanslutning på menyaden. Markera MS SQL Server i menynoch ange namn på server och databas. Ange eventuell inloggning och spara med OK. Programmet kommer automatiskt att skapa alla tabeller och fält och kopiera över data från den befintliga databasen. Starta programmet Klicka på programikonen och ange Signatur: SYS och Lösenord: för att logga in i programmet första gången.

6 PR Kort Inställningar i programmet Innan PR-kort programmet kan börja användas är det vissa inställningar som måste göras. Ange nästa lediga löpnummer på korten Ange programmets förval av kortstatus och giltighetstid Utskriftsinställningar Inställningar för inläsning av foto och signatur Utfärdande kommunens namn och logotyp Ange vilka som skall få använda programmet De flesta Inställningar görs på meryraden Alternativ. Definition av egna datafält görs på menyn Data. När data konverteras från det gamla programmet, kommer alla befintliga inställningar att kopieras till det nya. Det kan vara klokt att kontrollera att allt blivit korrekt innan det nya programmet tas i bruk. Starta programmet PR-kort och välj Alternativ på menyraden. Vid nytt kort Löpnummerräknare. Aktivera funktionen när programmet automatiskt skall räkna fram ett nytt tillståndsnummer för varje nytt kort som tillverkas. Kortets löpnummer skapas i det ögonblick ett nytt kort med status Klart för tillverkning sparas. Det innebär att endast de personer som beviljas PR-kort får ett tillståndsnummer (löpnummer). Önskar man att alla skall tilldelas ett tillståndsnummer kryssa i rutan Kortnummer vid ansökan. Ange i fältet Nästa nummer från vilket kortnummer räknaren skall börja (Räkna från), genom att ange det högsta löpnummer som har använts. Aktiveras inte funktionen skrivs kortens löpnummer in manuellt. Status. I rullmenyn anges vilket status programmet automatiskt skall föreslå till ett nytt kort. Ansökan. När en ansökan sedan blivit behandlad, byts kortet status till antingen Klart för tillverkning eller till status Avslag. Klart för tillverkning. Kortet kan skrivas ut direkt. Tillverkningsdatum och Giltighetstid. Här anges vilket tillverkningsdatum respektive vilken giltighetstid som programmet skall föreslå när ett nytt kort registreras. Giltighetstiden beräknas utifrån kortets tillverkningsdatum + det antal månader som anges i fältet. Alternativt kan Senast inslagna datum väljas. Datum går sedan alltid att ändra när ett kort registreras. Utskrift Nedanstående gäller när ni har en programlicens för egen tillverkning av PR-kort. Skrivare Den skrivare programmet skall använda för utskrift av PR-korten markeras i rullmenyn. Marginaler Normalt kompenserar programmet automatiskt för skrivarens marginaler. Om utskriften behöver korrigeras görs det i fälten för Marginaler. Tal med positiva värden flyttar utskriften nedåt och åt höger. Negativa värden (exempelvis -3) flyttar utskriften uppåt och åt vänster. Skrivare som används för utskrift av rapporter anges i rapporthanteraren. Beställning Nedanstående gäller när ni har en programlicens för beställning av PR-kort via Internet (PR-kort Net) Välj metod för att skicka kort som ska beställas. HTTP: Korten skickas via HTTP (grundinställning). FTP: Korten skickas via FTP E-post: Korten läggs i utkorgen i systemets e-postprogram. Kopiera filer: Beställningarna sparas som kortfiler i valfri mapp för vidarebefordran på lämpligast sätt.

7 PR Kort Foto & signatur I de flesta fall hämtas fotot och namnteckningen in till programmet genom att en blankett läses in med en skanner. Fotot och namnteckningen kan skannas in samtidigt från blanketten. Programmet delar sedan automatiskt upp den skannade bilden till en bild för fotot och en bild för namnteckningen, vilket innebär att skannern bara behöver starta en gång. Rullmenyerna visar vilka drivrutiner som finns installerade på datorn. Välj din skanner i båda rullmenyerna. Kryssa i Dela och ange med knapparna Horisontellt Vertikalt hur fotot och namnteckningen är placerade på den ansökningsblankett som används. Drag den röda linjen till lämplig position för att ange ungefär var den inskannade bilden skall delas. Är inte Dela markerad, kommer skannern att starta två gånger. Först läses fotot in, och efter att bilden har sparats startar skannern igen och läser in namnteckningen. Dölj skannerinterface skall inte vara ikryssad från början. Denna funktion gör att skannern startar direkt när man klickar på knappen Importera i PR-kort programmet. Skannerns programfönster kommer då inte att visas. Funktionen aktiveras efter att alla inställningar är klara i PR-kort programmet. Bildupplösning. Många bilder tas i dag med digitalkamera. Ofta är upplösningen onödigt stor för vad som behövs i korttillverkningen. Ett lämpligt värde för bilderna till PR-korten är 300 dpi. Kryssa i boxen om bilderna skall sparas angiven bildupplösning. Bilder som är mer än 10 % större än det angivna värdet kommer att sparas om. Bilder som har lägre upplösning förändras inte. Testa skannern Nu är det dags att prova programmet och ställa in skannern efter blanketten. Börja med att registrera en testperson. Klicka på knappen Ny person och fyll i uppgifter om testpersonen. Klicka på knappen Importera för att starta skannern. Skannerfönstret öppnas nu. Detta fönster tillhör skannerns drivrutin och ser därför olika ut beroende av vilken skanner som används. Skannerns inställningar Färger: Upplösning: Full färg (true colour) eller 256 stegs gråskala för svartvita bilder dpi

8 PR Kort Provskanning Gör en provskanning (Preveiw) för att läsa in en lågupplöst bild av blanketten. Markera det område som innerhåller fotot och namnteckningen. Skanna därefter in det markerade området. När skannern är färdig, stängs skannerfönstret och den inlästa bilden visas i programmets importfönster. Nu kan bildens storlek, placering samt kvalitet justeras. Placera muspekaren mitt i bilden och dra den till rätt position med vänster musknapp nertryckt. Klicka på zoom in respektive zoom ut knapparna för att justera bildens storlek. Bilden kan även roteras med verktygen om den hamnat snett i skannern. Justera bildens ljus, kontrast, samt färgbalans vid behov.. Klicka på Spara knappen för att spara bilden i datorn. Är programmet inställt så att foto och namnteckning skannas samtidigt visas nu automatiskt bilden av namnteckningen. Annars startar skannern igen för inläsning av namnteckningen. Justera namnteckningens storlek och position. Klicka på OK för att spara den inskannade bilden. Betrakta det färdiga resultatet På fliken Foto & signatur visas de inskannade bilderna som programmet har sparat. På fliken Kort visas det färdiga kortet med bilderna inlagda på sin rätta plats. Skanna direkt Att skanna direkt innebär att fotot och namnteckningen skannas direkt in till PR-kort programmet utan att skannerns programfönster först öppnas. Arbetet går fortare, speciellt när man har många kort som skall tillverkas. För att det hela skall fungera måste skannerns drivrutiner komma ihåg sina inställningar samt vilket område som senast skannades. Vidare måste skannern stödja kommandot Dölj skannerinterface. Det är bara att prova om det fungerar att stänga av skannerns interface på den egna skannern. Det går alltid att läsa in bilderna. Gör så här: Välj Alternativ/Foto och signatur på menyraden. Kryssa för funktionen Dölj scannerinterface. Gör ett nytt kort och prova om det går att starta skannern med Import -knappen. Utfärdare På PR-kortet skall det finnas uppgifter om vem som utfärdat kortet. I Transportstyrelsens föreskrifter står det Den utfärdande Myndighetens/Organisationens namn och stämpel. Kommunens vapen kan användas som stämpel. I programmet finns det två möjligheter. 1. att lägga in en bild med kommunens vapen samt skriva in kommunens namn som text i inmatningsfältet. 2. att lägga in en bild som innehåller både kommunens vapen och namn. Filformatet på bilden skall vara BMP eller JPG (RGB). Området avsatt för vapnet och kommunens namn i kortlayouten är: Höjd = 12 mm och bredd = 70 mm. 300 dpi som lämplig upplösning ger bildens höjd = 142 pixlar. Längst ner visas en förhandsgranskning av hur det kommer att se ut när PR-kortet skrivs ut. Skriv några blanksteg framför kommunens namn om texten behöver flyttas åt höger.

9 PR Kort Användare och behörigheter Programmet kan skapa individuella inloggningsprofiler för olika kategorier användare. Det betyder att olika personer, beroende på arbetsuppgifter, kan ges tillgång till vissa funktioner och inte andra. Användarprofilen baseras på en behörighet, som i sin tur består av de programfunktioner som användaren får tillgång till. Vid inloggning får användaren rätt behörighet via lösenordet och signaturen. Programmet startar med de funktioner som har angivits i personens användarprofil. Välj Alternativ/Användare för att skapa nya och redigera i befintliga användarprofiler. Lägg till en ny användare Klicka på knappen Lägg till skriv in uppgifterna och klicka på OK för att spara profilen. Användare och Lösenord. Används vid inloggning när programmet startas. Namn. Användarens namn i klartext t ex Karolin Kortman. Behörighet. Anger vilka programfunktioner användaren skall ha tillgång till. Upprepa proceduren för de personer som skall använda programmet. Redigera användare Markera personen i listan och klicka på Ändra. Redigera uppgifterna och klicka på OK för att spara. Ta bort användare Markera i listan och Ta bort. Efter att användarprofilerna är skapade logga ut och därefter in som en ny användare med behörighet Systemansvarig. Öppna användarfönstret och ta bort användaren SYS. Obs! Behörigheten Systemansvarig har alltid full tillgång till programmets alla funktioner. Minst en användare måste ha behörighet som Systemansvarig. Den som är inloggad kan inte ta bort sig själv! Behörigheter När programmet startas första gången används signaturen SYS och lösenordet Denna inloggning ger behörighet Systemansvarig och alla funktioner i programmet är tillgängliga. Programmet har från början tre behörigheter Låg, Normal och Systemansvarig. Behörigheterna samlas i behörighetslistan och nås med knappen Behörigheter i fönstret Användare eller från Alternativ/Behörigheter på menyraden. Lägga till och redigera behörigheter Klicka på knappen Lägg till och ge behörigheten ett namn. Markera i listan Rättigheter vilka programfunktioner som behörigheten skall ha tillgång till. Klicka på OK för att spara den nya behörigheten. Med knappen Ändra kan namnet på den markerade behörigheten ändras. Genom att klicka på Ta bort tas hela behörigheten bort. Förhandsvisningen I programfönstrets högra sida visas information om tillverkade kort, en bild av det färdiga kortet etc. Denna förhandsvisning kan stängas av till förmån för mer plats för data i kortlistan.

10 PR Kort Att arbeta med PR-kort EU programmet Introduktion PR-kort är ett Windows-program som kommuner använder för administration och tillverkning av Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade. Programmet kan installeras antingen på en server eller på en fristående dator. Programmet innehåller en egen databas där alla uppgifter om utfärdade kort, samt kortinnehavarens fotografi och namnteckning lagras. Uppgifterna kan även lagras i en databas som kommunen tillhandahåller. Följande uppgifter kan registreras om kortinnehavaren: Kortinnehavarens för och efternamn. Personnummer eller födelseår Kön Adress och telefonnummer Följande uppgifter kan registreras beträffande en persons totala kortinnehav: Uppgifter om datum för ansökan och tillverkningsdatum, samt datum för kortets giltighetstid Diarienummer Kortets löpnummer (Serienummer) Kortets status Vidare finns det tre stycken extra fält som kommunen kan använda för övriga uppgifter. I programmets huvudfönster finns fyra olika flikar där användaren väljer att visa: Allmän information ur registret. T ex antalet utfärdade kort av en viss kategori. Förhandsgranskning av det aktuella kortet med alla uppgifter ifyllda. Kortinnehavarens foto och namnteckning. Fält för anteckningar om personen och det aktuella kortet. Kortinnehavarens fotografi och namnteckning PR-kort programmet hanterar inläsning av tillståndshavarens fotografi och namnteckning. Vid utskrift av kortinlagan, skrivs fotot och namnteckningen ut tillsammans med övriga kortuppgifter. Fotot och namnteckningen skannas in från en blankett som den sökande bifogar med sin ansökan. Olika versioner av programmet Programmet kan användas antingen för tillverkning av PR-kort hos kommunen, eller för beställning av PR-kort hos Seriline AB via Internet. Programmet finns i tre olika versioner PR-kort Standardversionen som används för egen tillverkning av PR kort. PR-kort Net. Programmet används vid beställning av PR kort från Seriline AB via Internet. PR-kort SDK. Till kommuner som använder sig av programvara från annan leverantör än Seriline AB, har vi tagit fram en programmodul som kan anropas från dessa program. Modulen innehåller alla funktioner som behövs för att läsa in och lagra tillståndshavarens fotografi och namnteckning. Programmodulen innehåller också alla funktioner som behövs för en enkel utskrift av PR-kortens inlagor. Gör detta innan du börjar använda programmet För att programmet skall fungera enligt ditt arbetssätt och med den utrustning du använder, måste vissa inställningar göras i programmet. Kapitel Inställningar beskriver i detalj vilka olika möjligheter som finns i programmet.

11 PR Kort Programmets Huvudfönster Det dagliga arbetet med programmet Att arbeta med programmet innebär i stort att registrera nya personer och kort, eller att redigera redan registrerade uppgifter samt att skriva ut korten på skrivaren. Allt arbete sker i programmets huvudfönster. Registrera ny person När du skall göra ett kort till en person som inte tidigare finns med i registret: Klicka på knappen Ny Person. Redigeringsfönstret öppnas. Fyll i alla uppgifter om personen. Klicka på knappen Importera överst i Redigeringsfönstret för att läsa in kortinnehavarens foto och namnteckning. Se vidare Importera foto och signatur. Klicka på OK för att spara din registrering. Tillverka ett nytt kort Skall du tillverka ett nytt kort till en person som redan finns i registret: Sök reda på personen och markera i listan. Klicka på knappen Nytt kort. Uppgifter från det gamla kortet kopieras. Redigera vid behov och spara det nya kortet med OK.

12 PR Kort Redigera uppgifter i ett befintligt kort Har någon uppgift blivit fel, t ex om ett namn blivit felstavat, kan du lätt ändra uppgiften. Sök upp kortet i listan och markera det. Klicka på Ändra och redigera uppgifterna. Klicka på OK för att spara dina ändringar. Tips! Högerklicka i listan förr att snabbt ändra status på ett kort. Att ta bort ett kort ur registret Normalt tar du inte bort det gamla kortet ur registret när du tillverkar ett nytt kort till en person. I stället ändrar kortets status till Makulerat eller Spärrat. Vill du ändå ta bort kort ur registret gör du så här: Sök reda på kortet du vill ta bort och markera det i listan Öppna menyn Data överst i programfönstret och välj Ta bort. Du får ange om du vill ta bort det aktuella kortet eller personen ur registret. OBS! Kort som har status Spärrat kan inte tas bort ur registret utan att du dessförinnan ändrar status på de spärrade korten. Att söka reda på en person i registret För att snabbt kunna hitta personer i databasen finns olika sökmetoder. De fungerar som filter som tar bort alla uppgifter som inte stämmer med det som skrivs i sökfälten. Sök i databasen Sökningen fungerar så att kortlistan filtreras utifrån det som skrivits in i sökfälten. Om man exempelvis skriver And i ett sökfält för Förnamn, kommer endast personer som heter Anders, Andreas eller Andrea osv. att visas i kortlistan. Alla poster som inte överensstämmer med det skrivna filtreras bort. Pilen till höger om sökfältet visar en meny med alla olika alternativ som finns i databasen för respektive fält med aktuell filtrering. Ange fält i databasen att söka i Klicka på ledtexten ovanför sökfältet för att ange i vilket datafält sökningen skall ske. Alla fält Funktionen söker i samtliga fält i databasen. Skriv några tecken i förnamnet ett mellanslag och några tecken i efternamnet på personen ni söker. Alla personer som inte stämmer med det ni skrivit försvinner ur listan. Period Välj period och klicka på pilen i sökfältet för att ange period. Valda fält När man väljer att söka i ett bestämt fält i databasen t ex kortinnehavarens förnamn, efternamn, företag eller personnummer sker sökningen endast i detta fält. Knappen Hämta eller Enter på tangentbordet hämtar uppgifterna från databasen. Resultatet visas kortlistan. Knappen Rensa tar bort filtreringen och tömmer alla sökfälten. Visa filtrerar kortlistan och visar endast kort med valt kortstatus.

13 PR Kort Redigeringsfönstret Klicka på knappen Ny eller markera en tillståndshavare och klicka på Ändra för att öppna Redigeringsfönstret. I redigeringsfönstret kan både person och kortuppgifter i databasen redigeras. Programmets inmatningsfält är indelat i olika grupper för att göra det tydligare. Personuppgifter Här skrivs uppgifter om kortinnehavarens namn och adress. Personnummer Fältet för personnummer har vissa speciella egenskaper. Programmet använder uppgiften om personens födelseår i tillståndsnumret. I personnummerfältet går det att skriva in uppgifter om kortinnehavarens födelsedata i något av följande format. Exempel: Personnummer = (födelseår 1921) Skrivs 21, 1921 eller i fältet för personnummer genereras födelseår 21 till tillståndsnumret. Skrivs hela personnumret eller händer följande: Födelseår 21 läggs till i tillståndsnumret. Uppgift om personens kön läggs automatiskt till. (I exemplet en man) Programmet kontrollerar personnumrets checksumma. Bindestrecket före de 4 sista siffrorna skall inte skrivas in, programmet lägger till det automatiskt.

14 PR Kort Fältet för Postnummer & Ort Fältet kommer ihåg tidigare inslagna uppgifter och föreslår dessa när kortinnehavarens adress registreras. Kön Med knapparna anges personens kön. Skrivs hela personnumret föreslår programmet automatiskt rätt kön. Förare/passagerare Med knapparna anges om den sökande själv kör fordonet eller är passagerare. Tillståndsuppgifter Sista giltighetsdag. Uppgiften skrivs i formatet åååå-mm-dd i programmets inmatningsfält. När programmet skriver ut datumet på kortet, omvandlas det automatiskt till rätt format. Programmet föreslår automatiskt en giltighetstid på kortet. Se vidare Kapitel 3 Inställningar/Nytt kort Löpnummer. Kortets löpnummer skapas automatiskt av programmet när ett nytt kort tillverkas. Se vidare kapitel 3 Inställningar/Nytt kort Alla personer som ansöker om PR-kort kan registreras i programmet. Kortets löpnummer skapas alltid i samband med att kortet tillverkas. Personer som fått avslag påverkar alltså inte nummerserien med tillståndsnummer. Kortstatus I en rullmeny visas kortets status, dels som en färgmarkering och dels i klartext. Programmet har vissa automatiska funktioner för hantering av kortens status. Exempelvis kan kortet automatiskt få status Ansökan när ett nytt kort eller en ny person registreras. Vid utskrift av PR-kortet ändras kortets status automatiskt från Klart för tillverkning till giltigt. Tips! För att ändra status på ett kort, t ex om ett kort skall spärras - högerklicka på kortet i listan. Ett kort kan ha följande status: Dessa färger gäller även i kortlistan.

15 PR Kort Övriga uppgifter Diarienummer Här kan ärendets diarienummer skrivas in. Ansökningsdatum Programmet föreslår dagens datum som ansökningsdatum. Datumet kan redigeras. Tillverkningsdatum Programmet föreslår antingen dagens datum eller det senast inslagna datumet. Se vidare kapitel 3 Inställningar/Nytt kort Kortets giltighetstid beräknas utifrån detta datum. Extra fält I gruppen Övriga uppgifter finns tre extra inmatningsfält som kan användas vid behov. Innehållet (rubriken på fältet) kan redigeras under menyn Data/Datafält på menyraden. Att läsa in kortinnehavarens fotografi och namnteckning Det nya PR kortet skall enligt föreskrifterna innehålla tillståndshavarens fotografi och namnteckning. Fotot och namnteckningen skrivs ut på kortinlagan tillsammans med övriga kortuppgifter. För att läsa in dessa i datorn används en skanner. Programmet kan skanna in både fotot och namnteckningen samtidigt. Skannerns funktion och inställningar beskrivs under kapitel Inställningar samt i skannerns manual. Så här läser man in foto och signatur med skanner Placera blanketten med kortinnehavarens fotografi och namnteckning i skannern. Klicka på knappen Foto/sign Skannern startar och bilden läses in till programmet. Det kan se lite olika ut beroende av vilken skanner man använder. Antingen visas skannerns interface (skannerns eget fönster) där du själv får starta skanningen, eller så påbörjas skanningen automatiskt. När skannern är färdig, visas först det inlästa fotot i programmets importfönster. Justera bildens storlek, placering och kvalitet. Spara med OK. Därefter visas namnteckningen som justeras och sparas på morsvarande sätt.

16 PR Kort Verktygsfältet Det finns två utseenden på verktygsfältet som används för att justera bilden, Enkel och Avancerad. Välj verktygsfält med knappen nere till höger i justerafönstret. Beskär bilden till rätt storlek Bildens placering Fotot flyttas i importfönstret genom att ställa muspekaren i bilden, hålla vänster musknapp nedtryckt och dra fotot till rätt position Zoom in och Zoom ut Genom att ställa muspekaren på bilden och klicka med vänster musknapp zoomas bilden in (+) och med höger musknapp ut (-). Klipp ut delar av bilden Med klippverktyget kan ett område i bilden markeras som skall klippas bort. Funktionen används mest till att ta bort linjer och ramar som kommit med när namnteckningar skannas in från blanketter. Klicka på knappen med saxsymbolen. Markera i bilden området som skall beskäras. Dra ut området i bilden med vänster musknapp nedtryckt. Klicka på klicka på någon av knapparna Beskär utanför eller innanför det markerade området. Rotera bilden Med knapparna kan bilden roteras i steg om 90 grader. (Avancerat läge) Justera bildens kvalitet Ljus kontrast och färgbalans Med reglagen för ljus, kontrast och färgbalans kan bilden justeras för att erhålla optimal kvalitet vid utskrift av kortet. Drag hantagen åt höger eller vänster, eller klicka på respektive knapp. Reglagen för färgbalans behåller bildens luminans, d v s att minskas exempelvis den blå färgen ökar i morsvarande grad den gula komplementfärgen. Gör om till svartvit bild Den vänstra knappen tar bort färginformationen och skapar en svartvit bild. Den högra knappen optimerar även kontrastomfånget i den svartvita bilden (Histokontrast). Tips. Håll nere Shift-tangenten för att minska stegen på knapparna i verktygsfältet. Exemepel: Rotering 90 grader blir tiltning 1 grad Ljus och färgknappar ändras från 10 till 1 enheter per klick. Klicka på siffran i mitten på reglaget för att återställa värdet till noll (0). Spara den inlästa bilden Genom att klicka på OK sparas den inlästa bilden i databasen. Bilden sparas exakt som den ser ut på skärmen med de justeringar och den beskärning som är gjord. Om personen redan har ett gammalt foto, kommer detta att skrivas över när den nya bilden sparas.

17 PR Kort Att skriva ut PR-kort från programmet Nedanstående gäller när ni har en programlicens för egen tillverkning av PR-kort. Att skriva ut enstaka kort Sök reda på det kort du vill skriva ut. Klicka på Skriv ut -knappen för att skriva ut det aktuella kortet som visas på skärmen. Programmet hämtar automatiskt uppgifter från databaserna samt personens fotografi och namnteckning, och skickar utskriften till den förvalda skrivaren. Programmet ändrar automatiskt kortets status till Giltigt. Skriv ut - knappen skriver alltid ut det aktuella kortet som visas på skärmen, oavsett vilken status kortet har. OBSERVERA! Tillverka alltid ett Nytt kort när ett kort blivit borttappat eller stulet, så att kortet får ett nytt tillståndsnummer. Spärra det gamla kortet! Skriv ut en serie av kort Vill du först registrera de kort som skall tillverkas och därefter skriva ut dessa samtidigt, väljer du den lilla pilen till höger om Skriv ut knappen och funktionen Skriv ut alla kort klara för utskrift En lista visas med alla kort som är klara för utskrift. Justering av utskriftens placering på kortinlagan Skrivare har olika marginaler vilket gör att utskriften kan behöva justeras något för att den skall hamna rätt på kortinlagan. Inställningar för skrivaren kan nås med den lilla pilen till höger om knappen Skriv ut eller från menyraden Alternativ/Utskrift Fyll i lämpliga värden i fälten för Marginaler. Positiva värden flyttar utskriften nedåt och åt höger. Negativa värden flyttar utskriften uppåt och åt vänster. Exempel: Överkant; 5 mm och Vänsterkant; -3 mm, kommer att flytta hela utskriften 5 mm nedåt och 3 mm åt vänster på kortinlagan. Att beställa kort via Internet Nedanstående gäller när ni har en programlicens för beställning av PR-kort via Internet (PR-kort Net) Klicka på knappen Beställ i verktygsfältet. En lista visas med kort som är klara att beställa. Klicka på OK för att skicka iväg beställningen. Det går att markera endast ett kort i listan och beställa detta. När beställningen kommit fram visar programmet ett leveranskvitto på vilka kort som blivit beställda. Kortets status ändras därefter automatiskt till Giltigt (Vit)

18 PR Kort Verktyg Programmet levereras med några specialverktyg som skall underlätta det dagliga arbetet. Verktygen är samlade på menyraden under rubriken Verktyg. Rapporthanterare Med rapporthanteraren kan användaren själv skapa egna rapportmallar. Skapa och redigera rapporter Klicka på knappen Rapporter Väl Repporthanterare i menyn. En lista visas med de rapporter som finns. Skapa en helt ny rapport genom att klicka på knappen Ny, eller skapa en ny rapport utifrån en befintlig genom att markera den i listan och klicka på Kopiera. Ge den nya rapporten ett namn som beskriver vad den innehåller. Markera en rapport i listan och klicka på Ändra för att redigera den. Det finns två metoder att bestämma innehållet i rapporten, antingen genom att skapa en Regel för innehållet, eller genom att välja Lista. Vid Lista filtreras rapporten med sökverktygen i programmets huvudfönster. Regelverktyget Markera Enligt regler för vilka poster som skall finnas med i rapporten. Klicka på Ny och välj Datafält, Villkor och Värde. Innehållet i rapporten kommer att filtreras enligt den regel du skapar. Det går att skapa flera rader med villkor. Dessa hanteras logiskt som ett och villkor. Listverktyget Markera Lista för vilka poster som skall finnas med i rapporten. I stället för att göra urvalet med en regel, filtreras listan med sökfunktionerna i programmets huvudfönster innan rapporten skrivs ut. Rapportens innehåll och sortering Markera under Uppgifter vilka datafält som skall finnas med i rapporten. Ange hur rapporten skall sorteras. Välj Skrivare för utskriften i skrivarmenyn. Rapporten kan även skrivas till en tabbavgränsad textfil som kan öppnas i Excel för vidare bearbetning. Välj rapportens grundlayout från rullmenyn. Det går att redigera och skapa flera grundlayouter från knappen Editor. Se vidare kapitel Layouteditor. Längst ner i fönstret visas resultatet av den skapade rapporten. Skriv ut en rapport Klicka på knappen Rapporter för att välja rapportmall. Rapporten skrivs först ut i ett formulär på skärmen. Klicka på Skriv ut knappen i formuläret för att skicka den till skrivaren Statistik Funktionen visar en grafisk bild över utfärdade kort för det år som väljs i rullmenyn.

19 PR Kort Synkronisera personer Funktionen finns för att programmet skall hitta och kunna gruppera personer som har fått PR-kort vid flera tillfällen under åren. När en ny person registreras kontrollerar programmet om personen redan finns i databasen. Dubblettkontroll Används personnummer på samtliga sökanden, kryssas detta för i listan. Man kan då ange Säker träff vid kontroll. Registreras endast personens födelseår är det lämpligt att markera Efternamn och Förnamn och Personnummer (födelseår) i listan. Säkrast i detta fall är att låda programmet Fråga om det är en dubblett som hittats. Ersätt Ibland kan det finnas behov av att ändra en uppgift i databasen för många personer samtidigt. Det kan exempelvis vara så att ett postnummer har ändrats och behöver bytas på många personer. Filtrera kortlistan så att endast de som ändringen skall gälla finns med i listan. Välj Verktyg/Ersätt.. på menyraden. Markera i rullmenyn Datafält det fält som innehåller de uppgifter som skall ersättas. Ange det Värde som skall ersättas och med vad. Ange om hela värdet skall ersättas. Notera: Genom att klicka på den lilla pilen till höger i inmatningsfälten visas alla olika data som finns i respektive fält. Praktiskt för att det blir rätt i stavningen Programuppdatering Våra program utvecklas ständigt, och nya versioner av programmet PR kort kan gratis hämtas på vår hemsida Innbyggt i programmet finns en automatisk funktion som hämtar nya uppdateringar, installerar dessa och startar om programmet med den nya versionen. Klicka på Hjälp menyn - /Uppdatera online och följ instruktionerna. Notera! Beroende av hur ert program är installerat kan i vissa fall Windows säkerhetsrutiner stoppa autouppdateringen, då är det oftast enklast att hämta uppdateringsfilen från hemsidan. Lycka till med programmet PR-kort

Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara. PR-kort 3 - Allmän beskrivning av systemet... 4. Programvara... 4. Utrustning... 4

Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara. PR-kort 3 - Allmän beskrivning av systemet... 4. Programvara... 4. Utrustning... 4 PR-kort 3 Sida 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara INNEHÅLL PR-kort 3 - Allmän beskrivning av systemet... 4 Programvara... 4 Utrustning... 4 Installation av PR-kort 3... 5 Systemkrav...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. Visitor 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara CardPro Enterprise 1.40 1 ÖVERSIKT... 3 Programmets metodik... 3 Utrustning... 3 Skapa egna layouter... 3 Sammanställning av information...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara CardPro Express 2,86 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 3 Allmänt... 3 Egna kortlayouter... 3 Programmets databaser... 3 Gruppering av kortdata... 3 INSTALLATIONSANVISNINGAR...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 LOTTA MANUAL t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 Innehållsförteckning 1. Nedladdning, installation och start av programmet 2. Skapa en turnering 3. Lägga in spelare i programmet 3.1. Inmatning av spelare

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer