Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem"

Transkript

1 Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem November 2013

2 Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem HEIDENHAIN-styrsystem är kända för sitt kompletta utbud av funktioner och att de är väl utrustade. Dessutom kan de anpassas optimalt till den specifika applikationen via en rad styrsystemsoptioner och tillbehörskomponenter. Den här broschyren ger dig en omfattande överblick, oberoende av styrsystemsversionen. Optioner är funktioner som är integrerade i styrsystemet, med vilka TNC:ns funktionsomfång även i efterhand kan anpassas till de aktuella behoven. Vissa optioner måste anpassas av maskintillverkaren. Optioner friges enkelt via kodord. HEIDENHAIN erbjuder användbara verktyg för applikationer utanför TNC:n i form av PC-programvaror, exempelvis för dataöverföring eller för att skapa PLC-program men även kompletta programmeringsstationer. Med Hårdvaru-tillbehör blir arbetet i maskinen snabbare, säkrare och enklare. Exempelvis ger en elektronisk handratt möjlighet till finkänslig förflyttning av maskinen och en prob för arbetsstycket reducerar tiden för riggning av arbetsstycket betydligt. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 är varumärken som tillhör Microsoft Corporation 2

3 Innehåll Översikt Översiktstabeller 4 Dynamic Precision 10 Dynamic Efficiency 11 Optioner Programmering och handhavande 12 Maskinnoggrannhet 24 Bearbetningsfunktioner 31 Kommunikation 39 Maskinanpassning 41 PC-software 46 Hårdvaru-tillbehör 60 Beakta även sidhänvisningen i översiktstabellen. 3

4 Översikt Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Programmering och handhavande Ytterligare dialogspråk slovenska slovakiska norska koreanska turkiska rumänska Rundbordsbearbetning Programmering av konturer på en cylinders utrullade mantelyta Matning i mm/min eller grader/min Koordinatomräkning Tilta bearbetningsplanet, PLANE-funktion X X 14 Presentationsupplösning till 0,01 μm resp. 0, Probcykler Kompensera för snett placerat arbetsstycke, inställning av utgångspunkt Automatisk uppmätning av arbetsstycke och verktyg Frige probingång för externa system Utökade programmeringsfunktioner Flexibel konturprogrammering FK Bearbetningscykler Djuphålsborrning, brotschning, ursvarvning, försänkning, centrering Fräsning av invändiga och utvändiga gängor Uppdelning av plana och vinklade ytor Komplettbearbetning av raka och cirkelformade spår Komplettbearbetning av rektangulära och cirkulära fickor Punktmönster på cirkel och linjer Konturtåg, konturficka även konturparallell Maskintillverkarcykler kan integreras Test- och bearbetningsgrafik Vy ovanifrån Presentation i tre plan 3D-framställning S S S X S S S S S S 17 Paletthantering S S X 18 DXF-konverter Överföring av konturer och bearbetningspositioner från DXF filer Svarvfunktioner Verktygsförvaltning svarvning Nosradiekompensering Växling Fräsdrift/Svarvdrift Svarvspecifika konturelement Svarvcykelpaket = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 4

5 Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Programmering och handhavande Utökad verktygshantering X 21 Interpolerande spindel Interpolationssvarvning X 22 CAD-viewer Öppna CAD-filer direkt i TNC:n Maskinnoggrannhet KinematicsOpt Probcykler för automatisk uppmätning av rotationsaxlar KinematicsComp 3D-rymdkompensering CTC (Cross Talk Compensation) Kompensation för positionsavvikelser genom axelinverkan PAC (Position Adaptive Control) Positionsberoende anpassning av reglerparametrar LAC (Load Adaptive Control) Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar MAC (Motion Adaptive Control) Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar X X X X 29 AVD (Active Vibration Damping) Aktiv vibrationsdämpning X 30 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 5

6 Översikt Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Bearbetningsfunktioner Interpolering Cirkel i 3 axlar vid tiltat bearbetningsplan Interpolering Rätlinje i 5 axlar Spline-interpolering Exekvering av tredjegradspolynom Femaxlig simultan bearbetning 3D-verktygskompensering via ytnormal-vektor Förändring av spindelhuvudets inställning med elektronisk handratt samtidigt som programmet exekveras; Verktygsspetsens position förblir oförändrad (TCPM = Tool Center Point Management) Håll verktyget vinkelrätt till konturen Verktygsradiekompensering vinkelrätt mot verktygsriktningen Manuell förflyttning i det aktiva verktygsaxelsystemet Handrattsöverlagring Överlagra handrattsrörelser under programkörning Verktygskompensering förberäkning av radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD) X S S X S S S 33 DCM Dynamisk kollisionsövervakning X 34 Globala programinställningar X 35 AFC Adaptiv matningsreglering X 36 3D-ToolComp Ingreppsvinkelberoende 3D-radiekompensering ACC (Active Chatter Control) Aktiv vibrationsdämpning X 38 Kommunikation HEIDENHAIN-DNC Kommunikation med externa PCapplikationer via COM-komponent Remote Desktop Manager Presentation och fjärrstyrning av externa datorenhet (t.ex. Windows-PC) X X 40 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 6

7 Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Maskinanpassning Ytterligare reglerkretsar extra axel X 41 extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X 4 extra reglerkretsar X 8 extra reglerkretsar X Synkronaxlar Gantry-axlar, tandembord S S X 42 Python OEM Process Realisera specialfunktioner X 43 Double Speed Kort reglercykeltid för direktdrifter X 44 OEM-option X 45 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 7

8 Översikt PC-software TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida TNCremo 46 TNCremoPlus 46 TeleService X 47 RemoTools SDK X 39 virtualtnc X 48 PLCdesign X 49 KinematicsDesign X 50 CycleDesign X 51 TNCscope X 52 DriveDiag X 53 TNCopt X 54 IOconfig X 55 Software Key Generator X 56 BMXdesign X 57 FixtureWizard X 58 Programmeringsstation Enanvändarlicens demoversion 59 Enanvändarlicens med TNC-knappsats Enanvändarlicens med virtuellt keyboard Nätverkslicens med virtuellt keyboard för 14 arbetsstationer Nätverkslicens med virtuellt keyboard för 20 arbetsstationer = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 8

9 Hårdvaru-tillbehör ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Handratt HR 130 för inbyggnad TTL med rastrering utan rastrering HR 150 för inbyggnad 11 µa SS med rastrering utan rastrering HR 410 portabel handratt med rastrering utan rastrering HR 410 FS portabel handratt med rastrering utan rastrering HR 520 portabel handratt med display med rastrering utan rastrering HR 520 FS portabel handratt med display med rastrering utan rastrering HR 550 FS portabel radiohandratt med display med rastrering utan rastrering HRA 551 FS handrattshållare för HR 550 FS Probsystem för arbetsstycke TS 230 med kabel xx 61 TS 440 med infraröd överföring TS 444 med infraröd överföring xx xx TS 640 med infraröd överföring xx TS 740 med infraröd överföring xx Verktygsprob TT 140 med kabel xx 62 TT 449 med infraröd överföring TL Nano med laseravkänning TL Micro 150 med laseravkänning TL Micro 200 med laseravkänning TL Micro 300 med laseravkänning xx xx xx xx Industri-PC IPC IPC 6120 med komplett TNC-knappsats xx IPC 6341 för Windows på TNC:n = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 9

10 Översikt Dynamic Precision Konceptet Dynamic Precision består av olika tilläggsfunktioner för HEIDENHAINstyrsystem som effektivt reducerar en verktygsmaskins dynamiska fel. De förbättrar maskinens dynamiska beteende, uppnår en högre styvhet i TCP och möjliggör därmed fräsning på gränsen av vad som är tekniskt möjligt oberoende av maskinens ålder, dess belastning och bearbetningens position. Och allt detta utan att modifiera maskinens mekanik. en av komponenterna i HEIDENHAINstyrsystem i förhållande till maskinens rörelser och belastning. Eftersom Dynamic Precision består av software-funktioner, behövs inga ingrepp i maskinens mekanik eller drivkomponenter. Maskintillverkaren behöver dock frige de individuella funktionerna och ställa in och justera parametrar för att passa den specifika maskinen. Det är inte längre nödvändigt att bearbeta långsamt för att tillverka noggranna arbetsstycken med hög ytkvalitet. Verktygsmaskiner som arbetar med Dynamic Precision bearbetar både snabbt och noggrant. Hög precision vid snabbare bearbetning betyder dessutom en ökad produktivitet. Tillverkningskostnaden minskar utan att ge avkall på noggrannhet eller ytkvalitet. Dynamic Precision säkerställer att noggrannheten bibehålls oberoende av bearbetningstid eller massa. På detta sätt behöver matningshastigheten inte reduceras på grund av ålder eller belastning. Funktionerna genom Dynamic Precision erbjuds som optioner i styrsystem från HEIDENHAIN. De kan användas individuellt och i kombination med varandra. CTC Kompensering för accelerationsberoende positionsavvikelser vid Tool Center Point och därmed ökad noggrannhet under acceleration AVD Aktiv vibrationsdämpning för bättre ytor PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar LAC Lastberoende anpassning av reglerparametrar och därmed högre noggrannhet oberoende av belastning eller ålder MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Funktionerna i Dynamic Precision anpassas med hög klockfrekvens i reglerenheten TNC 640 TNC 620 Sida Dynamic Precision x x x CTC Kompensering för positionsavvikelser genom axelinverkan Option Option Option 26 AVD Aktiv vibrationsdämpning Option Option Option 30 PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar Option Option Option 27 LAC Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Option Option Option 28 Option Option Option 29 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 10

11 Dynamic Efficiency Med konceptet Dynamic Efficiency samlar HEIDENHAIN innovativa TNCfunktioner som hjälper användaren att öka effektiviteten vid tung avverkning och grovbearbetning men också öka processäkerheten. Software-funktionerna stödjer maskinoperatören men gör också tillverkningsprocessen snabbare, stabilare och mer förutsägbar kort sagt, effektivare. Dynamic Efficiency hjälper till att öka spånavverkningen och att förkorta bearbetningstiden. Dynamic Efficiency innefattar tre softwarefunktioner: ACC Reducerar vibrationstendenser och medger därmed högre matningshastighet och större skärdjup AFC Reglerar matningshastigheten i förhållande till bearbetningssituationen Trochoid fräsning Funktion för grovbearbetning av spår och fickor på ett skonsamt sätt för verktyget Funktionerna AFC och ACC beskrivs senare i detalj. De är märkta med Dynamic Precision. Varje lösning för sig erbjuder avgörande förbättringar av bearbetningsprocessen. Men speciellt vid kombination av dessa TNC-funktioner utnyttjas maskinens och verktygets potential och minskar samtidigt den mekaniska belastningen. Även varierande bearbetningsförhållanden, såsom exempelvis avbrutna skär, olika processer vid inmatning i materialet eller enkel urfräsning visar att användning av dessa funktioner är lönsamt. Ökning av spånavverkning med mellan 20 och 25 procent är möjligt. Dynamic Efficiency ger möjlighet till ökad spånavverkning och därmed ökad produktivitet, utan att behöva använda specialverktyg. Att undvika överbelastning av verktyg och förtida förslitning av skär samt ytterligare vinster i processäkerhet bidrar till avsevärd ekonomisk förbättring. TNC 640 TNC 620 Sida Dynamic Efficiency x x ACC Aktiv vibrationsdämpning Option Option Option 38 AFC Adaptiv matningsreglering Option Option 36 Trochoidfräsning Standard Standard Standard /användaren Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 11

12 Programmering och handhavande Ytterligare dialogspråk I TNC:ns standardutförande ingår följande dialogspråk: engelska tyska tjeckiska franska italienska spanska portugisiska svenska danska finska nederländska polska ungerska ryska kinesiska (förenklad) kinesiska (traditionell) Därutöver kan du via optionen för dialogspråk frige ett av följande dialogspråk: slovenska slovakiska norska koreanska turkiska rumänska Vid ändring av dialogspråk växlar TNC:n softkey-texter, dialogfrågor, formulärtexter och felmeddelanden med beskrivning av orsaker och åtgärder. Även maskintillverkaren kan tillhandahålla maskinspecifika dialogtexter på det inställda dialogspråket. Ändring av dialogspråk är möjligt via en maskinparameter som är åtkomlig för användaren. Därmed kan varje maskinoperatör enkelt och utan omstart av maskinen välja det dialogspråk som önskas. Ytterligare dialogspråk slovenska slovakiska norska koreanska turkiska 1) rumänska 1) Option 41 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-02/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-04 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 1) fr.o.m. NC-SW 34049x-05 Installation av användaren Ytterligare information 12

13 Programmering och handhavande Rundbordsbearbetning Många femaxliga bearbetningar som vid första anblicken upplevs relativt komplexa kan reduceras till konventionella 2D-rörelser som helt enkelt projiceras på en cylindrisk yta. TNC:n hjälper dig med praktiska funktioner för att kunna skapa sådana program snabbt och enkelt utan CAMsystem. Cylindermantelbearbetning Programmering av konturer bestående av räta linjer och cirkelbågar på cylindriska ytor med rund- eller vridbord är inte något problem för TNC:n: Du programmerar enkelt konturen i det plan som motsvarar den utrullade cylindermanteln. TNC:n utför dock bearbetningen på cylinderns mantelyta. För cylindermantelbearbetning erbjuder TNC:n fyra cykler: Spårfräsning (spårets bredd motsvarar verktygets diameter) Fräsning styrspår (spårets bredd är större än verktygsdiametern) Fräsning kam Fräsning utvändig kontur (endast ) Matning för rundbord i mm/min Standardmässigt är den programmerade matningen i rotationsaxlar angiven i grader/ min. TNC:n kan även tolka denna matning som mm/min. Banhastigheten i konturen påverkas alltså inte av hur långt från rotationsaxelns centrum som verktygets mittpunkt befinner sig. Rundbordsbearbetning Option 8 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 13

14 Programmering och handhavande Koordinatomräkning Tilta bearbetningsplanet, PLANE-funktion Program för konturer och borrningar på sneda ytor är ofta mycket komplicerade och är förknippade med mycket räkne- och programmeringsarbete. Här hjälper TNC:n dig att spara mycket programmeringstid. Du programmerar bearbetningen som vanligt i huvudplanet, t.ex. X/Y. Maskinen utför dock bearbetningen i ett plan som är tiltat i förhållande till huvudplanet i en eller flera rotationsaxlar. Med PLANE-funktionen definieras ett tiltat bearbetningsplan enkelt: Du kan definiera det tiltade bearbetningsplanet med sju olika metoder, beroende på vilka uppgifter som finns tillgänglig i arbetsstyckets ritningsunderlag. För att göra handhavandet av denna komplexa funktion så enkel som möjligt står en animering till förfogande för varje typ av plandefinition. Dessa animeringar kan man se redan före valet av funktion. Översiktliga hjälpbilder stödjer dig vid inmatningen. Man kan även bestämma positioneringsbeteendet vid tiltningen med PLANE-funktionen för att inga överraskningar skall komma vid exekveringen av programmet. Inställningen av positioneringsbeteendet är identisk vid alla PLANE-funktioner och underlättar därmed handhavandet avsevärt. Koordinatomräkning Option 8 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-02/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-04 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 14

15 Programmering och handhavande Probcykler Rikta upp arbetsstycken Med probsystem från HEIDENHAIN och TNC:ns probfunktioner förkortar du den annars tidskrävande uppriktningen av arbetsstycket: Spänn upp arbetsstycket godtyckligt. Genom avkänning av en yta, två hål eller tappar registrerar probsystemet det faktiska uppspänningsläget. TNC:n kompenserar för arbetsstyckets snedställning genom en "grundvridning", d.v.s. bearbetningsprogrammet utförs vridet motsvarande den uppmätta vinkeln. Kompensera snedställning genom grundvridning av koordinatsystemet eller via rundbordsvridning Ställa in utgångspunkten En snabb och säker registrering av utgångspunkten förkortar riggningstider och ökar bearbetningsnoggrannheten. TNC:n erbjuder ett flertal avkännarcykler för automatisk inställning av utgångspunkten. Kontrollera arbetsstycket TNC:n erbjuder ett flertal mätcykler som du kan kontrollera det bearbetade arbetsstyckets geometri med. Detta gör att du kan: Identifiera arbetsstycket och kalla upp ett lämpligt bearbetningsprogram Kontrollera om bearbetningen har utförts korrekt Detektera och kompensera för verktygsförslitning o.s.v. Verktygsmätning Tillsammans med probsystemen för verktygsmätning TT eller TL erbjuder TNC:n möjligheten att automatiskt mäta verktyg i maskinen. TNC:n lägger in de uppmätta värdena för verktygslängd och verktygsradie i det centrala verktygsregistret. Genom kontroll av verktyget under bearbetningen konstaterar du snabbt förslitning eller brott och därmed undviks skrot eller omarbetning. Inställning av utgångspunkt t.ex. vid ett hörn eller i mitten av en hålcirkel Uppmätning av arbetssstycke t.ex. ett plans vinkel eller rektangulär ficka Uppmätning av verktyg t.ex. verktygslängd och -radie eller verktygsförslitning Probcykler Option 17 ID HSCI/ Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt; CD Probsystem 15

16 Programmering och handhavande Utvidgade programmeringsfunktioner Flexibel konturprogrammering FK, bearbetningscykler Flexibel konturprogrammering FK Arbetsstycket är inte alltid måttsatt på ett sätt som är NC-anpassat. Tack vare FK, den "Flexibla konturprogrammeringen" knappar du i dessa lägen enkelt in data från ritningen utan att behöva konvertera eller beräkna något! Därvid kan enskilda konturelement vara helt obestämda, så länge den totala konturen är bestämd "i sig". Skulle data resultera i flera matematiska lösningar, presenteras dessa i TNC:ns användbara programmeringsgrafik för att underlätta val av lösning. Standardcykler Vid option 19 finns förutom bearbetningscyklerna för borrning och gängning (med eller utan flytande gängtappshållare) även cykler för gängfräsning, brotschning samt hålbilder, fräscykler för planing, urfräsning och finbearbetning av fickor, spår och tappar. Cykler för komplexa konturer En speciellt kraftfull hjälp vid urfräsning av fickor med godtyckliga konturer är de så kallade SL-cyklerna (SL = Subcontour List). Detta begrepp omfattar bearbetningscykler för förborrning, urfräsning och finbearbetning, varvid konturen resp. delkonturerna har definierats i underprogram. Därvid används en och samma konturbeskrivning för olika bearbetningsoperationer med olika verktyg. Maskintillverkarcykler Maskintillverkaren kan tillföra sin egen tillverknings-know-how i form av ytterligare bearbetningscykler och lägga in dem i TNC:n. Men även användaren har möjlighet att programmera egna cykler. HEIDENHAIN stödjer programmeringen av sådana cykler via PC-programvaran CycleDesign. På detta sätt kan du anpassa TNC:ns inmatningsparametrar och softkeystruktur enligt dina egna önskemål. Utökade programmeringsfunktioner Option 19 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 16

17 Programmering och handhavande Test- och bearbetningsgrafik HEIDENHAIN-styrsystem hjälper dig med ytterligare grafisk presentation utöver den detaljerade programmeringsgrafiken: Testgrafik För att vara på den säkra sidan innan exekveringen kan TNC:n simulera bearbetningen av arbetsstycket grafiskt. TNC:n kan presentera bearbetningen på olika sätt: som vy ovanifrån med olika djupnivåer, i tre projektioner (liknande arbetsstyckets ritning), som 3D-presentation. Du kan också förstora detaljer i presentationen. Dessutom visar TNC:n den beräknade bearbetningstiden i timmar, minuter och sekunder. Programkörningsgrafik I TNC:n är programmerings- och testgrafik även tillgänglig parallellt med bearbetning av arbetsstycket. Dessutom kan den pågående bearbetningen också visas grafiskt. Med en knapptryckning kan du under programmeringsarbetet alltid kasta en snabb "blick" på den pågående bearbetningen av arbetsstycket som ofta är svår att se på grund av kylvätska och maskinens skydd. Test- och bearbetningsgrafik Option 20 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt 17

18 Programmering och handhavande Paletthantering TNC:n kan koppla bearbetningsprogram och tillhörande nollpunktsförskjutningar till arbetsstycken som matas in i maskinen i en slumpmässig ordningsföljd via paletter. Växlas en palett in för bearbetning, kallar TNC:n automatiskt upp det tillhörande bearbetningsprogrammet. Därmed kan automatisk bearbetning av olika detaljer i valfri ordningsföljd genomföras. Förflyttningar vid palettväxling kan styras av PLC-axlar. Användaren definierar ordningsföljden, paletternas utgångspunkter och arbetsstyckenas utgångspunkter i paletttabeller. Palett-tabellerna kan konfigureras fritt av maskintillverkaren, med andra ord kan valfri information läggas in i tabellerna och kallas upp via PLC. Palett-tabellerna kan exekveras antingen arbetstyckes- eller verktygsorienterat (endast ). Paletthantering Option 22 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 18

19 Programmering och handhavande DXF-konverter Överföring av konturer och bearbetningspositioner från DXF filer Varför programmera konturer när du redan har en ritning i DXF-format? Du kan öppna DXF-filer direkt i TNC:n för att därifrån extrahera konturer eller bearbetningspositioner. Härigenom reducerar du inte bara tid för programmerings- och testarbete, du är också säker på att den färdiga konturen motsvarar konstruktörens specifikation exakt. DXF-filer består som regel av flera lager (Layer), med vilka konstruktören organiserar en ritning. För att ha så lite överflödig information i bildskärmen som möjligt vid konturvalet, kan du dölja alla onödiga layers som finns i DXF-filen med hjälp av musen. För att göra detta behöver du en knappsats med touchpad eller en extern mus. TNC:n kan också selektera ett konturtåg när det är lagrat i olika layers. TNC:n hjälper dig även vid definitionen av arbetsstyckets utgångspunkt. För detta erbjuder TNC:n en funktion, med vilken du kan förskjuta ritningens nollpunkt genom att klicka på ett element på ett lämpligt ställe. Selekteringen av konturer är extra enkel. Du selekterar ett valfritt element genom att klicka med musen. Så snart ett andra element har valts, känner TNC:n av den önskade bearbetningsriktningen och startar den automatiska konturidentifieringen. TNC:n selekterar då automatiskt alla konturelement som är entydigt identifierbara, ända tills konturen är sluten eller förgrenas. Där väljer du det efterföljande konturelementet genom att klicka med musen. På detta sätt definierar du även omfattande konturer med ett fåtal musklick. Vid behov kan du även förkorta, förlänga eller dela konturelement. Du kan även selektera bearbetningspositioner på ett enkelt sätt och spara som en punktfil, för att sedan hämta dessa för borrpositioner eller startpunkter för bearbetning av fickor. Självklart lagrar TNC:n bearbetningspositionerna på ett sådant sätt att förflyttningarna mellan dem blir så korta som möjligt. DXF-konverter Option 42 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-02 Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 19

20 Programmering och handhavande Svarvfunktioner Fräsa och svarva i samma maskin med TNC 640 TNC 640 erbjuder kraftfulla funktioner som ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt växla mellan svarv- och fräsdrift programstyrt i NC programmet. Du bestämmer helt fritt hur och när de båda bearbetningsmetoderna skall kombineras med varandra. Programmera som vanligt Svarvningen programmerar du som vanligt komfortabelt och med ledning av dialog i HEIDENHAIN-klartext-dialog. Förutom de vanliga konturfunktionerna kan du även använda flexibel konturprogrammering FK vid definition av svarvkonturen. På detta sätt kan du enkelt programmera konturelement där måttsättningen inte är NC-anpassad. Dessutom står de svarvspecifika konturelementen Instick och Släppning till förfogande, vilka stöds med tydliga hjälpbilder. Cykler för fräsning och svarvning HEIDENHAIN-styrsystem är kända för sina omfattande och tekniskt avancerade cykelpaket. Ofta återkommande bearbetningssekvenser som omfattar flera steg, finns lagrade i TNC 640 i form av cykler. Du programmerar med dialogledning och stöds med tydliga hjälpbilder som förtydligar de nödvändiga inmatningsparametrarna. Utöver de kända TNC-fräs- och borrcyklerna förfogar TNC 640 även över ett flertal svarvcykler, exempelvis för grovsvarvning, finsvarvning, instick och för gängning. Software-basen för svarvfunktionerna har hämtats från de beprövade svarvstyrsystemen från HEIDENHAIN. Därför kan du även programmera komplexa svarvbearbetningar enkelt i maskinen. Svarvfunktioner Option 50 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 Ytterligare information prospekt TNC

21 Programmering och handhavande Utökad verktygshantering I den utökade verktygshanteringen står ett flertal funktioner till förfogande, med vilka administration av verktyg och magasin kan utföras avsevärt mycket tydligare. Laddnings- och tömningsförlopp kan hanteras med musen via Drag and Drop, en verktygsanvändningslista ger information om hur länge olika verktyg har varit i ingrepp, översiktliga tabeller presenterar verktygsstatus genom färgkoder. En importfunktion möjliggör in- och utläsning av CSV-filer. CSV (comma separated values) är ett textfilformat som ger möjlighet att utbyta enkelt strukturerade data. Speciellt när dina verktyg mäts upp med en extern förinställningsapparat kan ett enkelt datautbyte realiseras med denna funktion. Dessutom kan Excel öppna och spara detta filformat. Via en enkel funktion kan du snabbt och översiktligt radera verktygsdata. TNC:n visar de verktygsdata som skall raderas i ett fönster så att du ännu en gång kan kontrollera att inte viktiga data raderas av misstag. Utökad verktygshantering Option 93 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-05 Ytterligare information 21

22 Programmering och handhavande Interpolerande spindel Interpolationssvarvning Vid interpolationssvarvning beskriver verktygsskäret en cirkulär rörelse, samtidigt som skäret hela tiden orienteras i förhållande till cirkelns centrum. Genom att förändra cirkelns radie och den axiella positionen kan godtyckliga rotationssymetriska former bearbetas i ett valfritt bearbetningsplan. Med cykeln Interpolationssvarvning kan TNC:n tillverka en rotationssymetrisk avsats i det aktiva bearbetningsplanet som definieras via start- och slutpunkt. Rotationscentrum är startpunkten i bearbetningsplanet vid cykelanropet. Rotationsytorna kan vara lutande och avrundade mot varandra. Cykeln är bara lämplig för finbearbetning. Den möjliggör inte någon grovbearbetning med flera skär. Bearbetningsstrategin kan väljas flexibelt: utifrån och in eller tvärt om, likaså uppifrån och ner eller tvärt om. Detta resulterar i fyra olika bearbetningsstrategier som fördelas på de fyra kvadranterna. Interpolerande spindel Option 96 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-02 fr.o.m. NC-SW 34059x-07 Ytterligare information prospekt 22

23 Programmering och handhavande CAD-Viewer Presentation av standardiserade CAD-format Med funktionen CAD-viewer kan du öppna standardiserade 2D- och 3D-CAD-filformat direkt i TNC:n. Det spelar ingen roll om filen ligger på TNC:ns hårddisk eller på en ansluten extern enhet. Selekteringen sker enkelt via TNC:ns filhantering, på samma sätt som NCprogram eller andra filer väljs. Användaren kan kontrollera oklarheter i 3D-modeller, detta snabbt och utan tidsförlust. 3D-CAD-viewer öppnas automatiskt när du väljer en fil i ett CAD-format från TNC:ns filhantering (t.ex. IGS resp. IGES eller STEP). Självfallet förfogar 3D-CAD-viewer över funktioner för att förskjuta, rotera och zooma så att du kan finstudera problemområden. CAD-Viewer Option 98 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-02 fr.o.m. NC-SW 34059x-07 Installation av användaren Ytterligare information 23

24 Maskinnoggrannhet KinematicsOpt Enkel uppmätning av rotationsaxlar Speciellt inom området för 5-axlig bearbetning ökar noggrannhetskraven hela tiden. Komplexa detaljer skall kunna tillverkas exakt och med hög reproducerbarhet även över lång tid. TNC-funktionen KinematicsOpt är en viktig byggsten som hjälper dig att omsätta dessa högt ställda krav till verklighet: Med en inväxlad prob från HEIDENHAIN mäter en probcykel upp din maskins rotationsaxlar helt automatiskt. Mätningen är generell, oberoende av om det handlar om rotationsaxlar i ett rund- eller tiltbord eller ett vridbart spindelhuvud. För mätning av rotationsaxlarna placeras en kalibreringskula på ett valfritt ställe på maskinbordet och mäts med en prob från HEIDENHAIN. Dessförinnan definierar du mätningens noggrannhet och bestämmer det område som skall mätas för respektive axel. Från de uppmätta värdena beräknar TNC:n den statiska tiltnoggrannheten. Därvid minimerar programvaran det rymdfel som uppstår på grund av rotationsrörelserna och sparar automatiskt maskingeometrin vid slutet av mätförloppet i respektive maskinkonstanter i kinematiktabellen. Självklart står även en utförlig protokollfil till förfogande, vilken förutom de egentliga mätvärdena också innehåller den uppmätta och optimerade spridningen (mått för den statiska tiltnoggrannheten) samt de faktiska kompenseringsvärdena. För att använda KinematicsOpt optimalt behöver du en extra styv kalibreringskula. Därmed reducerar du utböjningarna som uppstår på grund av avkänningskrafterna. HEIDENHAIN erbjuder därför en kalibreringskula med en hållare som är mycket styv och är tillgänglig i olika längder. Som tillbehör kan kalibreringskulor levereras: KKH 100 höjd 100 mm ID KKH 250 höjd 250 mm ID KinematicsOpt Option 48 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-04 Ytterligare information prospekt KinematicsOpt 24

25 Maskinnoggrannhet KinematicsComp 3D-rymdkompensering Snäva toleranser på arbetsstycket kräver en hög maskinnoggrannhet. Det är dock oundvikligt att verktygsmaskiner uppvisar avvikelser som kan härledas till monteringen eller konstruktionen. Ju fler axlar en maskin har desto fler felkällor finns det. ISO beskriver exempelvis sex möjliga feltyper för en linjär axel och elva feltyper för en rotationsaxel. Mekaniskt kan man bara komma till rätta med sådana fel genom stora konstruktionsanpassningar. Vid femaxliga maskiner eller mycket stora maskiner är dessa fel särskilt märkbara. Det går inte heller att försumma värmeutvidgningar som kan förorsaka mycket komplexa geometriförändringar av maskinkomponenter. Funktionen KinematicsComp ger maskintillverkaren möjlighet att öka maskinens noggrannhet betydligt. I TNC:ns standard-kinematik beskrivs maskinens frihetsgrad samt positionerna för rotationsaxlarnas vridningscentrum. Vid KinematicsComp tillåter den utökade kinematikbeskrivningen dessutom inläsning av kompenseringstabeller. Via kompenseringstabellerna kan man beskriva de flesta geometrifelen i en maskin. De kompenseras så att verktygsspetsen TCP (Tool Center Point) kan följa den optimala börkonturen exakt. Även temperaturbetingade fel kan registreras och kompenseras via sensorer och PLC. Verktygsspetsens fel i rymden kan mätas upp med exempelvis en lasertracer eller laserinterferometer. Option KinematicsComp kan inte friges i exportversionerna. Uppmätning av geometriavvikelser med laserbaserade koordinatmätsystem (källa: PTB-meddelande 117) KinematicsComp Option 52 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-06 Ytterligare information prospekt KinematicsComp 25

26 Maskinnoggrannhet CTC Kompensation för positionsavvikelser genom axelinverkan Genom dynamiska accelerationsförlopp leds krafter in i verktygsmaskinens struktur, vilket kortvarigt kan deformera delar av maskinen och resultera i avvikelser vid Tool Center Point (TCP). Förutom deformation i axelriktningen kan den dynamiska accelerationen av en axel också leda till deformation av en axel som är placerad tvärs accelerationsriktningen på grund av axlarnas mekaniska inverkan på varandra. Detta är i synnerhet fallet när drivkraftens angreppspunkt för en axel inte sammanfaller med denna axels tyngdpunkt, vilket kan förorsaka tipprörelser under retardationoch accelerationsfasen. De därav resulterande positionsavvikelserna i den accelererande axelns riktning samt i tväraxlarnas riktning är proportionell mot accelerationens storlek vid TCP. Om de dynamiska positionsavvikelserna i förhållande till axelaccelerationen är kända genom uppmätning vid TCP, kan dessa accelerationsberoende fel kompenseras med regleroption CTC (Cross Talk Compensation), vilket gör att negativ påverkan på ytans kvalitet och arbetsstyckets noggrannhet undviks. För mätning av accelerationsberoende positionsavvikelser i två mekaniskt sammankopplade axlar kan ett korsgittermätsystem (KGM) användas i det plan som dessa axlar arbetar i. Det är vanligt att de resulterande avvikelserna i TCP inte bara påverkas av accelerationen utan också av axlarnas placering i rörelseområdet. Regleroption CTC kan även ta hänsyn till detta. Reglering optimerad för Z=0, släpfel inom toleransbandet Z-nedböjning vid TCP [µm] utan CTC med CTC Tid [s] Utböjning vid TCP i Z-axeln vid rörelse i X-riktningen CTC Option 141 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 26

27 Maskinnoggrannhet PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar En maskins kinematik kan ge upphov till ett variabelt dynamiskt beteende beroende på axlarnas positioner, vilket får till följd att regleringens stabilitet påverkas negativt beroende på axelpositionerna. För att utnyttja hela maskindynamiken kan maskinparametrar förändras som en funktion av positionen med option PAC (Position Adaptive Control). Med denna funktion kan definierade stödpunkter tilldelas positionsanpassad optimal reglerförstärkning. För ytterligare ökning av reglerstabiliteten kan dessutom positionsberoende filterparametrar definieras. Släpfel Börmatning (för information) Släpfel [µm] Tid [s] Reglering optimerad för Z = 0, släpfel inom toleransbandet (± 1 µm) Släpfel utan PAC Släpfel med PAC Börmatning (för information) Släpfel [µm] Tid [s] Reglering vid Z = -500 utan PAC: med tydligt detekterbara svängningar och släpfel utanför toleransbandet (± 3 µm) med aktiv PAC: släpfelet inom toleransbandet (± 1 µm) PAC Option 142 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 27

28 Maskinnoggrannhet LAC Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar Vid maskiner med rörliga maskinbord kan deras dynamiska beteende variera beroende på det uppspända arbetsstyckets massa respektive tröghetsmoment. Med option LAC (Load Adaptive Control) har styrsystemet möjlighet att automatiskt registrera arbetsstyckets aktuella massa respektive tröghetsmoment och de aktuella friktionskrafterna. För att optimera det förändrade reglerbeteendet vid varierande last, kan adaptiv förstyrning aktiveras beträffande acceleration, hållmoment, friktion vid låg respektive hög hastighet. Styrsystemet har även möjlighet att kontinuerligt anpassa parametrarna för den adaptiva förstyrningen i förhållande till arbetsstyckets aktuella massa under bearbetningen. Släpfel Börmatning (för information) Släpfel [0,001 ] Tid [s] Optimal förstyrning för rundbord utan arbetsstycke med släpfel inom toleransbandet (± 0,001 ) Släpfel utan LAC Släpfel med LAC Börmatning (för information) Släpfel [0,001 ] Tid [s] Lasten förändrad utan LAC: vid oförändrad förstyrning är släpfelet utanför toleransbandet (± 0,008 ) med LAC: vid förstyrning med aktiv LAC är släpfelet inom toleransbandet (± 0,001 ) LAC Option 143 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 28

29 Maskinnoggrannhet MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Utöver positionsberoende ändring av maskinparametrar via option PAC erbjuder option MAC (Motion Adaptive Control) möjlighet att ändra maskinparametrar i förhållande till andra ingångsvariabler såsom hastighet, släpfel eller acceleration av en axeldrift. Genom denna rörelseberoende anpassning av reglerparametrar kan t.ex. en hasighetsberoende anpassning av kv-faktorn realiseras i axlar med en stabilitet som varierar med förflyttningshastigheten. Ett annat användningsområde är accelerationsberoende förändring av förspänningsmomentet mellan master och slav vid moment-master-slav-reglering. Med option MAC kan sådana konstruktioner exempelvis uppnå en betydligt högre maximalacceleration vid snabbtransportrörelser genom att vid ökande acceleration parametrera en reducering av förspänningsmomentet. utan MAC med MAC MMotor MMotor M max M max M V1 M V1 a Bord a 1max a 1max M V2 M a V2 2max > a 1max a 2max a Bord MAC Option 144 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 29

30 Maskinnoggrannhet AVD Aktiv vibrationsdämpning Om det förekommer lågfrekventa svängningar i verktygsmaskiner kan detta resultera i problem vid sneda eller krökta ytor i from av schatteringar eller kontrastvariationer. I sådana lägen kan ojämnheter på 1 µm eller mindre vara synliga på arbetsstyckets yta. Dessa avvikelser kräver ofta en efterbearbetning av ytan vilket resulterar i ökade kostnader. Vanliga orsaker till lågfrekventa störningar är elasticitet i drivningens komponenter, såsom exempelvis svängningar mellan drivsidan (motor) och den utgående rörelsen (ex. bordet) men kan också bero på vibrationer i konstruktionen eller fundamentet som skapas på grund av höga accelerationer av verktygsmaskinens axlar. Excitationer på grund av höga accelerationer kan bara reduceras genom att minska rycket, vilket i sin tur leder till längre bearbetningstider. Funktionen AVD (Active Vibration Damping) använder TNC:ns reglerkrets för att dämpa en viss dominant lågfrekvent svängning. AVD har här två effekter: Dels blir resultatet en jämn yta på arbetsstycket eftersom synliga svängningar dämpas. Dessutom ger AVD möjlighet till en snabb och vibrationsfri fräsning. AVD ökar därmed en verktygsmaskins produktivitet och/eller förbättrar arbetsstyckets ytkvalitet. AVD Option 146 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 30

31 Bearbetningsfunktioner Femaxlig simultan bearbetning TNC:n erbjuder ett flertal kraftfulla funktioner som är speciellt utvecklade för femaxlig simultan bearbetning. NC-program för femaxlig simultan bearbetning genereras med CAM-systemen i kombination med postprocessorer. I princip innehåller sådana program antingen koordinater för att NC-axlar som finns in din maskin eller NC-block med ytnormalvektorer. Vid femaxlig bearbetning i maskiner med tre linjära axlar och två rotationsaxlar befinner sig verktyget hela tiden vinkelrätt i förhållande till arbetsstyckets yta eller är tippat med en bestämd vinkel i förhållande till ytan. Oberoende av vilken typ av femaxliga program du vill köra, utför TNC:n alla nödvändiga kompenseringsrörelser i linjäraxlarna som uppstår på grund av förflyttningarna i rotationsaxlarna. TCPMfunktionen (TCPM = Tool Center Point Management) i TNC:n en vidareutveckling av den beprövade TNC-funktionen M128 tillhandahåller en optimal verktygsrörelse och förhindrar konturavvikelser. Femaxlig simultan bearbetning Option 9 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt 31

32 Bearbetningsfunktioner Handrattsöverlagring Överlagra handrattsrörelser under programkörning Med funktionen handrattsöverlagring (M118) kan du utföra manuella korrigeringar med handratten parallellt med programkörningen. Den är särskilt användbar när du vill förändra rotationsaxlarnas ställvinkel, vilket vid externt genererade NC-program ofta kan leda till kollisioner mellan det vridbara spindelhuvudet och arbetsstycket. Även offsetkompenseringar i linjäraxlarna kan utföras med handrattsöverlagringen utan att du behöver ändra NC-programmet. Handrattsöverlagring Option 21 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 32

33 Bearbetningsfunktioner Verktygskompensering Förberäkning av radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD) LOOK AHEAD-funktionen i TNC:ns geometriberäkning övervakar radiekompenserade konturer så att efteroch överskärningar inte uppstår samt beräknar verktygsbanan från det aktuella blocket i förväg. Ställen som verktyget skulle ha skadat konturen vid förblir obearbetade (visas i bilden med mörkare färg) och kan efterbearbetas senare med ett mindre verktyg. Man kan även använda denna funktion för att förse NC-program som genererats av ett externt programmeringssystem som nollkontur med verktygsradiekompensering. Därmed kan man kompensera de avvikelser i NC programmen som uppstår genom CAM-systemets beräkningar. Verktygskompensering Option 21 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 33

34 Bearbetningsfunktioner DCM Dynamisk kollisionsövervakning De komplexa maskinrörelserna vid femaxlig bearbetning och de oftast höga matningshastigheterna gör det svårt att förutse axelrörelser. En kollisionsövervakning erbjuder därför en användbar funktion för att avlasta maskinoperatören och undviker maskinskador. I sådana lägen avlastar TNC:n maskinoperatören genom den dynamiska kollisionsövervakningen DCM. Styrsystemet avbryter bearbetningen vid annalkande kollision och skapar därmed en ökad säkerhet för operatören och maskinen. Maskinskador med resulterande kostsamma stillestånd kan undvikas. Obemannad drift blir säkrare. Kollisionsövervakningen DCM arbetar dock inte bara i automatik-drift, utan är även aktiv i manuell drift. När maskinoperatören exempelvis är på "kollisionskurs" vid riggning av arbetsstycket, detekteras detta av TNC:n och axelrörelserna stoppas med ett felmeddelande. Det kan även utföras en kollisionskontroll i förväg i programtest, med verklig utgångspunkt och verkliga verktyg. Självklart visar TNC:n operatören vilka maskinkomponenter som befinner sig på kollisionskurs: via felmeddelande och grafiskt. Inträffar en kollisionsvarning, tillåter TNC:n bara en frikörning av verktyget i den riktning som ökar avståndet mellan de kolliderande objekten. DCM Option 40 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-02 Ytterligare information Prospekt DCM 34

35 Bearbetningsfunktioner Globala programinställningar De globala programinställningarna kommer till särskilt stor användning vid tillverkning av stora formverktyg och står till förfogande i driftarterna för programkörning samt i driftart MDI. Därmed kan du definiera olika koordinattransformeringar och inställningar, vilka verkar globalt och överlagrat till det för tillfället selekterade NC-programmet, utan att du behöver ändra NC-programmet. Du kan även förändra de globala programinställningarna under ett programstopp i mitten av programmet. För detta står ett översiktligt uppdelat formulär till förfogande. Vid start förflyttar TNC:n i förekommande fall till en ny position med en positioneringslogik som du kan påverka. Följande funktioner står till förfogande: Växla axlar Ytterligare, adderande nollpunktsförskjutning Överlagrad spegling Spärr av axlar Handrattsöverlagring, med axelspecifik lagring av den med handratten förflyttade sträckan, även i virtuell axelriktning Överlagrad grundvridning Överlagrad rotation Globalt verksam matningsfaktor Limit-plan för definition av bearbetningsgränser med grafiskt stöd Globala programinställningar Option 44 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-03 Ytterligare information 35

36 Bearbetningsfunktioner AFC Adaptiv matningsreglering Den adaptiva matningsregleringen AFC (Adaptive Feed Control) reglerar banhastigheten automatiskt i TNC:n beroende på den aktuella spindeleffekten och andra processdata. I ett inlärningsskär registrerar TNC:n den största spindeleffekt som förekommer. I en tabell definierar du sedan före den egentliga bearbetningen de gränsvärden som TNC:n skall påverka matningen inom i mode "reglering". Självklart kan olika reaktioner på överbelastning specificeras, vilket är flexibelt definierbart av din maskintillverkare. TNC:ns adaptiva matningsreglering erbjuder en rad fördelar: Optimering av bearbetningstiden Speciellt vid gjutna detaljer förekommer mer eller mindre stora övermått- eller materialvariationer (kaviteter). Genom reglering av matningshastigheten försöker TNC:n att anpassa sig till den tidigare inlärda maximala spindelbelastningen under hela bearbetningstiden. Den totala bearbetningstiden förkortas genom matningsökning i bearbetningszoner med mindre materialavverkning. Verktygsövervakning Den adaptiva matningsregleringen jämför permanent spindeleffekten med matningshastigheten. När verktyget börjar att bli slitet, ökar spindelbelastningen. Som en följd av detta reducerar TNC:n matningen. Så snart den inställda minsta matningen underskrids, reagerar TNC:n med ett NC-stopp, en varning eller utför en helt automatiserad verktygsväxling till ett systerverktyg. Därigenom kan följdskador efter fräsbrott eller fräsförslitning förhindras. Maskinmekaniken skyddas Maskinens mekanik skyddas genom att matningen reduceras då den inlärda maximala spindeleffekten överskrids så att önskad spindeleffekt uppnås. Huvudspindeln är effektivt skyddad mot överbelastning. AFC Adaptiv matningsreglering Option 45 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 36

37 Bearbetningsfunktioner 3D-ToolComp Ingreppsvinkelberoende 3D-radiekompensering Med option 3D-ToolComp erbjuds en kraft full, tredimensionell verktygsradiekompensering. Via en tabell med kompenseringsvärden kan vinkelberoende deltavärden definieras, vilka beskriver verktygets avvikelser från en ideal cirkelform (se bilden). TNC:n korrigerar sedan det radievärde som är definierat för den aktuella beröringspunkten mellan verktyget och arbetsstycket. För att kunna bestämma beröringspunkten exakt, måste NC-programmet ha genererats med ytnormalblock (LN block) av CAM-systemet. I ytnormalblocken bestäms radiefräsens teoretiska centrumpunkt och i förekommande fall verktygsorienteringen i förhållande till arbetsstyckets yta Tabellen med kompenseringsvärden skapas allra helst helt automatiskt, genom att du mäter upp verktygets form med ett lasersystem och en speciell cykel så att TNC:n kan använda tabellen direkt. När det använda verktygets formavvikelse tillhandahålls av verktygstillverkaren i form av ett mätprotokoll, kan du även skapa tabellen med kompenseringsvärden manuellt. 3D-ToolComp Option 92 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-06 Ytterligare information 37

38 Bearbetningsfunktioner ACC Aktiv vibrationsdämpning Vid grovbearbetning (med hög effekt) uppstår stora fräskrafter. Beroende på verktygets varvtal, de resonanser som förekommer i verktygsmaskinen och spånvolymen (skärkraften vid fräsning) kan "vibrationer" uppkomma. Sådana vibrationer belastar maskinen mycket, vilket resulterar i fula märken på arbetsstyckets yta. Även verktyget slits snabbt och ojämnt på grund av vibrationerna, i extremfall kan det till och med leda till verktygsbrott. För att reducera en maskins vibrationsbenägenhet erbjuder HEIDENHAIN nu en effektiv reglerfunktion ACC (Active Chatter Control). Vid tung bearbetning ger användning av denna reglerfunktion särskilt positiva effekter. Med ACC är väsentligt högre skärkraft möjlig. Beroende på maskintyp kan samtidigt spånvolymerna ökas med upp till 25 % och ibland till och med ännu högre. Samtidigt minskar du belastningen för maskinen och ökar verktygets livslängd. Grovbearbetning utan ACC Släpfel utan ACC Grovbearbetning med ACC Reducerat släpfel med ACC ACC Option 145 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 38

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Svensk produktion biter!

Svensk produktion biter! NR 8 November 2011 Årgång 9 Produktionsnära kompetens i centrum Mobäcks Verktyg uppdaterar maskinparken Sverigepremiär på BLECH Nordic i Älvsjö Svensk produktion biter! Intressant robotlösning Laserskärning

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, 2014-06-04 LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE i

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå 2003:08 YTH EXAMENSARBETE Gradningsutrustning förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå Patrik Johansson, Daniel Juntti, Pär Lindskog, Jan Skott, Anders Suikki

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

VERKSTAD. Globala trender. driver maskininvesteringar. Lars Bergström leder Seco Tools-familjen. EMO-mässan har nyheterna. ScanPlåt.

VERKSTAD. Globala trender. driver maskininvesteringar. Lars Bergström leder Seco Tools-familjen. EMO-mässan har nyheterna. ScanPlåt. Svensk VERKSTAD NR 4 12 SEP 2013 ÅRGÅNG 98 Nyheter & reportage från Sveriges tillverkningsindustri i samarbete med Qimtek och MVR Globala trender driver maskininvesteringar EMO-mässan har nyheterna ScanPlåt

Läs mer

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF)

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENSARBETE 1 (37) Organisationsenhet Division Communications Tjänsteställe, Utfärdad av, Telefon KFF, Johan Nyvaller KFF, Hans Ström Mottagare Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

CIMCO SOFTWARE. www.cimco.se

CIMCO SOFTWARE. www.cimco.se CIMCO SOFTWARE % www.cimco.se CIMCO Edit 7 Den professionella editorn för CNC-program NC-Assistenten NC-Assistenten gör editering av NC-kod snabbare och enklare än någonsin. Peka på en M eller G-kod och

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Gulliver. en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Gulliver en plattform för testning, utveckling och demonstration av transportsystem Ett kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Erik Dahlgren Johan Grundén Daniel Gunnarson Nadia Holtryd Anmar

Läs mer

Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team

Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik TMEX02-14-07 Handledare: Anders Johansson Anders Dahl Carl Edelberg Kristoffer Clasén Max Sundén

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996

SISU. Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem. Per Fossum . PUBLIKATION 96:20. -lslsul- RAPPORT - OKTOBER 1996 SISU. PUBLIKATION 96:20 RAPPORT - OKTOBER 1996 Metoder för att hitta användbarhetsproblem hos datorsystem Per Fossum SVENSKA INSTITU1ET -lslsul- FÖR SYSTEMUTVECKLING Förord Rapporten är ett delresultat

Läs mer

Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST

Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST Examensarbete Stockholm, Sverige 006 Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt av Björn Almqvist Examensarbete MMK 006:83 MDA90

Läs mer

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Plastforum nordica nr 9, del 2, augusti 2002 *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 3 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Innehåll 7 Förord 8 Materialjämförelser

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement KTH Syd, Campus Haninge MYDATA automation AB PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement Examensarbete 10 poäng i elektroteknik med inriktning mot systemkonstruktion Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lars

Läs mer

Intelligaze för Compact Rolltalk

Intelligaze för Compact Rolltalk Bruksanvisning Intelligaze för Compact Rolltalk Artnr: 460880 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial

ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial PM Ärendenummer Dokumentdatum [Ärendenummer] 2013-05-31 Dokumentnummer Sidor Dokumentnr: ERTMS _2013:018 1(35) Kopia till: ERTMS - Trafikpåverkan, fördjupningsmaterial Inledning/Sammanfattning ERTMS ger

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Kandidatarbete SSYX02

Kandidatarbete SSYX02 Kandidatarbete SSYX02 Programmering av robotar och tillverkning av verktyg för produktidentifiering och produkthantering Institutionen för signaler och system Chalmers tekniska högskola Göteborg, Sverige

Läs mer

SINUMERIK 802D sl. Svarva. 400HFörord. Beskrivning 1. Software-yta 2. Tillkoppling, referenspunktskörning. Rigga 4.

SINUMERIK 802D sl. Svarva. 400HFörord. Beskrivning 1. Software-yta 2. Tillkoppling, referenspunktskörning. Rigga 4. SINUMERIK 802D sl SINUMERIK 802D sl Programmerings- och användarhandbok Gäller för Styrning Softwareversion SINUMERIK 802D sl T/M 1.4 400HFörord Beskrivning 1 Software-yta 2 Tillkoppling, referenspunktskörning

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong

Hett97. Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Hett97 Program för beräkning av temperatur- och hållfasthetsutveckling i betong Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning......................................................1 Figurförteckning.........................................................

Läs mer