Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem"

Transkript

1 Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem November 2013

2 Optioner och tillbehör för TNC-styrsystem HEIDENHAIN-styrsystem är kända för sitt kompletta utbud av funktioner och att de är väl utrustade. Dessutom kan de anpassas optimalt till den specifika applikationen via en rad styrsystemsoptioner och tillbehörskomponenter. Den här broschyren ger dig en omfattande överblick, oberoende av styrsystemsversionen. Optioner är funktioner som är integrerade i styrsystemet, med vilka TNC:ns funktionsomfång även i efterhand kan anpassas till de aktuella behoven. Vissa optioner måste anpassas av maskintillverkaren. Optioner friges enkelt via kodord. HEIDENHAIN erbjuder användbara verktyg för applikationer utanför TNC:n i form av PC-programvaror, exempelvis för dataöverföring eller för att skapa PLC-program men även kompletta programmeringsstationer. Med Hårdvaru-tillbehör blir arbetet i maskinen snabbare, säkrare och enklare. Exempelvis ger en elektronisk handratt möjlighet till finkänslig förflyttning av maskinen och en prob för arbetsstycket reducerar tiden för riggning av arbetsstycket betydligt. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 är varumärken som tillhör Microsoft Corporation 2

3 Innehåll Översikt Översiktstabeller 4 Dynamic Precision 10 Dynamic Efficiency 11 Optioner Programmering och handhavande 12 Maskinnoggrannhet 24 Bearbetningsfunktioner 31 Kommunikation 39 Maskinanpassning 41 PC-software 46 Hårdvaru-tillbehör 60 Beakta även sidhänvisningen i översiktstabellen. 3

4 Översikt Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Programmering och handhavande Ytterligare dialogspråk slovenska slovakiska norska koreanska turkiska rumänska Rundbordsbearbetning Programmering av konturer på en cylinders utrullade mantelyta Matning i mm/min eller grader/min Koordinatomräkning Tilta bearbetningsplanet, PLANE-funktion X X 14 Presentationsupplösning till 0,01 μm resp. 0, Probcykler Kompensera för snett placerat arbetsstycke, inställning av utgångspunkt Automatisk uppmätning av arbetsstycke och verktyg Frige probingång för externa system Utökade programmeringsfunktioner Flexibel konturprogrammering FK Bearbetningscykler Djuphålsborrning, brotschning, ursvarvning, försänkning, centrering Fräsning av invändiga och utvändiga gängor Uppdelning av plana och vinklade ytor Komplettbearbetning av raka och cirkelformade spår Komplettbearbetning av rektangulära och cirkulära fickor Punktmönster på cirkel och linjer Konturtåg, konturficka även konturparallell Maskintillverkarcykler kan integreras Test- och bearbetningsgrafik Vy ovanifrån Presentation i tre plan 3D-framställning S S S X S S S S S S 17 Paletthantering S S X 18 DXF-konverter Överföring av konturer och bearbetningspositioner från DXF filer Svarvfunktioner Verktygsförvaltning svarvning Nosradiekompensering Växling Fräsdrift/Svarvdrift Svarvspecifika konturelement Svarvcykelpaket = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 4

5 Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Programmering och handhavande Utökad verktygshantering X 21 Interpolerande spindel Interpolationssvarvning X 22 CAD-viewer Öppna CAD-filer direkt i TNC:n Maskinnoggrannhet KinematicsOpt Probcykler för automatisk uppmätning av rotationsaxlar KinematicsComp 3D-rymdkompensering CTC (Cross Talk Compensation) Kompensation för positionsavvikelser genom axelinverkan PAC (Position Adaptive Control) Positionsberoende anpassning av reglerparametrar LAC (Load Adaptive Control) Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar MAC (Motion Adaptive Control) Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar X X X X 29 AVD (Active Vibration Damping) Aktiv vibrationsdämpning X 30 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 5

6 Översikt Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Bearbetningsfunktioner Interpolering Cirkel i 3 axlar vid tiltat bearbetningsplan Interpolering Rätlinje i 5 axlar Spline-interpolering Exekvering av tredjegradspolynom Femaxlig simultan bearbetning 3D-verktygskompensering via ytnormal-vektor Förändring av spindelhuvudets inställning med elektronisk handratt samtidigt som programmet exekveras; Verktygsspetsens position förblir oförändrad (TCPM = Tool Center Point Management) Håll verktyget vinkelrätt till konturen Verktygsradiekompensering vinkelrätt mot verktygsriktningen Manuell förflyttning i det aktiva verktygsaxelsystemet Handrattsöverlagring Överlagra handrattsrörelser under programkörning Verktygskompensering förberäkning av radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD) X S S X S S S 33 DCM Dynamisk kollisionsövervakning X 34 Globala programinställningar X 35 AFC Adaptiv matningsreglering X 36 3D-ToolComp Ingreppsvinkelberoende 3D-radiekompensering ACC (Active Chatter Control) Aktiv vibrationsdämpning X 38 Kommunikation HEIDENHAIN-DNC Kommunikation med externa PCapplikationer via COM-komponent Remote Desktop Manager Presentation och fjärrstyrning av externa datorenhet (t.ex. Windows-PC) X X 40 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 6

7 Option Optionsnummer ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Maskinanpassning Ytterligare reglerkretsar extra axel X 41 extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X extra axel X 4 extra reglerkretsar X 8 extra reglerkretsar X Synkronaxlar Gantry-axlar, tandembord S S X 42 Python OEM Process Realisera specialfunktioner X 43 Double Speed Kort reglercykeltid för direktdrifter X 44 OEM-option X 45 = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 7

8 Översikt PC-software TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida TNCremo 46 TNCremoPlus 46 TeleService X 47 RemoTools SDK X 39 virtualtnc X 48 PLCdesign X 49 KinematicsDesign X 50 CycleDesign X 51 TNCscope X 52 DriveDiag X 53 TNCopt X 54 IOconfig X 55 Software Key Generator X 56 BMXdesign X 57 FixtureWizard X 58 Programmeringsstation Enanvändarlicens demoversion 59 Enanvändarlicens med TNC-knappsats Enanvändarlicens med virtuellt keyboard Nätverkslicens med virtuellt keyboard för 14 arbetsstationer Nätverkslicens med virtuellt keyboard för 20 arbetsstationer = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 8

9 Hårdvaru-tillbehör ID TNC 620 TNC 640 Anpassning av OEM Sida Handratt HR 130 för inbyggnad TTL med rastrering utan rastrering HR 150 för inbyggnad 11 µa SS med rastrering utan rastrering HR 410 portabel handratt med rastrering utan rastrering HR 410 FS portabel handratt med rastrering utan rastrering HR 520 portabel handratt med display med rastrering utan rastrering HR 520 FS portabel handratt med display med rastrering utan rastrering HR 550 FS portabel radiohandratt med display med rastrering utan rastrering HRA 551 FS handrattshållare för HR 550 FS Probsystem för arbetsstycke TS 230 med kabel xx 61 TS 440 med infraröd överföring TS 444 med infraröd överföring xx xx TS 640 med infraröd överföring xx TS 740 med infraröd överföring xx Verktygsprob TT 140 med kabel xx 62 TT 449 med infraröd överföring TL Nano med laseravkänning TL Micro 150 med laseravkänning TL Micro 200 med laseravkänning TL Micro 300 med laseravkänning xx xx xx xx Industri-PC IPC IPC 6120 med komplett TNC-knappsats xx IPC 6341 för Windows på TNC:n = tillgänglig som option = ej tillgänglig S = standard 9

10 Översikt Dynamic Precision Konceptet Dynamic Precision består av olika tilläggsfunktioner för HEIDENHAINstyrsystem som effektivt reducerar en verktygsmaskins dynamiska fel. De förbättrar maskinens dynamiska beteende, uppnår en högre styvhet i TCP och möjliggör därmed fräsning på gränsen av vad som är tekniskt möjligt oberoende av maskinens ålder, dess belastning och bearbetningens position. Och allt detta utan att modifiera maskinens mekanik. en av komponenterna i HEIDENHAINstyrsystem i förhållande till maskinens rörelser och belastning. Eftersom Dynamic Precision består av software-funktioner, behövs inga ingrepp i maskinens mekanik eller drivkomponenter. Maskintillverkaren behöver dock frige de individuella funktionerna och ställa in och justera parametrar för att passa den specifika maskinen. Det är inte längre nödvändigt att bearbeta långsamt för att tillverka noggranna arbetsstycken med hög ytkvalitet. Verktygsmaskiner som arbetar med Dynamic Precision bearbetar både snabbt och noggrant. Hög precision vid snabbare bearbetning betyder dessutom en ökad produktivitet. Tillverkningskostnaden minskar utan att ge avkall på noggrannhet eller ytkvalitet. Dynamic Precision säkerställer att noggrannheten bibehålls oberoende av bearbetningstid eller massa. På detta sätt behöver matningshastigheten inte reduceras på grund av ålder eller belastning. Funktionerna genom Dynamic Precision erbjuds som optioner i styrsystem från HEIDENHAIN. De kan användas individuellt och i kombination med varandra. CTC Kompensering för accelerationsberoende positionsavvikelser vid Tool Center Point och därmed ökad noggrannhet under acceleration AVD Aktiv vibrationsdämpning för bättre ytor PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar LAC Lastberoende anpassning av reglerparametrar och därmed högre noggrannhet oberoende av belastning eller ålder MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Funktionerna i Dynamic Precision anpassas med hög klockfrekvens i reglerenheten TNC 640 TNC 620 Sida Dynamic Precision x x x CTC Kompensering för positionsavvikelser genom axelinverkan Option Option Option 26 AVD Aktiv vibrationsdämpning Option Option Option 30 PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar Option Option Option 27 LAC Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Option Option Option 28 Option Option Option 29 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 10

11 Dynamic Efficiency Med konceptet Dynamic Efficiency samlar HEIDENHAIN innovativa TNCfunktioner som hjälper användaren att öka effektiviteten vid tung avverkning och grovbearbetning men också öka processäkerheten. Software-funktionerna stödjer maskinoperatören men gör också tillverkningsprocessen snabbare, stabilare och mer förutsägbar kort sagt, effektivare. Dynamic Efficiency hjälper till att öka spånavverkningen och att förkorta bearbetningstiden. Dynamic Efficiency innefattar tre softwarefunktioner: ACC Reducerar vibrationstendenser och medger därmed högre matningshastighet och större skärdjup AFC Reglerar matningshastigheten i förhållande till bearbetningssituationen Trochoid fräsning Funktion för grovbearbetning av spår och fickor på ett skonsamt sätt för verktyget Funktionerna AFC och ACC beskrivs senare i detalj. De är märkta med Dynamic Precision. Varje lösning för sig erbjuder avgörande förbättringar av bearbetningsprocessen. Men speciellt vid kombination av dessa TNC-funktioner utnyttjas maskinens och verktygets potential och minskar samtidigt den mekaniska belastningen. Även varierande bearbetningsförhållanden, såsom exempelvis avbrutna skär, olika processer vid inmatning i materialet eller enkel urfräsning visar att användning av dessa funktioner är lönsamt. Ökning av spånavverkning med mellan 20 och 25 procent är möjligt. Dynamic Efficiency ger möjlighet till ökad spånavverkning och därmed ökad produktivitet, utan att behöva använda specialverktyg. Att undvika överbelastning av verktyg och förtida förslitning av skär samt ytterligare vinster i processäkerhet bidrar till avsevärd ekonomisk förbättring. TNC 640 TNC 620 Sida Dynamic Efficiency x x ACC Aktiv vibrationsdämpning Option Option Option 38 AFC Adaptiv matningsreglering Option Option 36 Trochoidfräsning Standard Standard Standard /användaren Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 11

12 Programmering och handhavande Ytterligare dialogspråk I TNC:ns standardutförande ingår följande dialogspråk: engelska tyska tjeckiska franska italienska spanska portugisiska svenska danska finska nederländska polska ungerska ryska kinesiska (förenklad) kinesiska (traditionell) Därutöver kan du via optionen för dialogspråk frige ett av följande dialogspråk: slovenska slovakiska norska koreanska turkiska rumänska Vid ändring av dialogspråk växlar TNC:n softkey-texter, dialogfrågor, formulärtexter och felmeddelanden med beskrivning av orsaker och åtgärder. Även maskintillverkaren kan tillhandahålla maskinspecifika dialogtexter på det inställda dialogspråket. Ändring av dialogspråk är möjligt via en maskinparameter som är åtkomlig för användaren. Därmed kan varje maskinoperatör enkelt och utan omstart av maskinen välja det dialogspråk som önskas. Ytterligare dialogspråk slovenska slovakiska norska koreanska turkiska 1) rumänska 1) Option 41 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-02/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-04 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 1) fr.o.m. NC-SW 34049x-05 Installation av användaren Ytterligare information 12

13 Programmering och handhavande Rundbordsbearbetning Många femaxliga bearbetningar som vid första anblicken upplevs relativt komplexa kan reduceras till konventionella 2D-rörelser som helt enkelt projiceras på en cylindrisk yta. TNC:n hjälper dig med praktiska funktioner för att kunna skapa sådana program snabbt och enkelt utan CAMsystem. Cylindermantelbearbetning Programmering av konturer bestående av räta linjer och cirkelbågar på cylindriska ytor med rund- eller vridbord är inte något problem för TNC:n: Du programmerar enkelt konturen i det plan som motsvarar den utrullade cylindermanteln. TNC:n utför dock bearbetningen på cylinderns mantelyta. För cylindermantelbearbetning erbjuder TNC:n fyra cykler: Spårfräsning (spårets bredd motsvarar verktygets diameter) Fräsning styrspår (spårets bredd är större än verktygsdiametern) Fräsning kam Fräsning utvändig kontur (endast ) Matning för rundbord i mm/min Standardmässigt är den programmerade matningen i rotationsaxlar angiven i grader/ min. TNC:n kan även tolka denna matning som mm/min. Banhastigheten i konturen påverkas alltså inte av hur långt från rotationsaxelns centrum som verktygets mittpunkt befinner sig. Rundbordsbearbetning Option 8 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 13

14 Programmering och handhavande Koordinatomräkning Tilta bearbetningsplanet, PLANE-funktion Program för konturer och borrningar på sneda ytor är ofta mycket komplicerade och är förknippade med mycket räkne- och programmeringsarbete. Här hjälper TNC:n dig att spara mycket programmeringstid. Du programmerar bearbetningen som vanligt i huvudplanet, t.ex. X/Y. Maskinen utför dock bearbetningen i ett plan som är tiltat i förhållande till huvudplanet i en eller flera rotationsaxlar. Med PLANE-funktionen definieras ett tiltat bearbetningsplan enkelt: Du kan definiera det tiltade bearbetningsplanet med sju olika metoder, beroende på vilka uppgifter som finns tillgänglig i arbetsstyckets ritningsunderlag. För att göra handhavandet av denna komplexa funktion så enkel som möjligt står en animering till förfogande för varje typ av plandefinition. Dessa animeringar kan man se redan före valet av funktion. Översiktliga hjälpbilder stödjer dig vid inmatningen. Man kan även bestämma positioneringsbeteendet vid tiltningen med PLANE-funktionen för att inga överraskningar skall komma vid exekveringen av programmet. Inställningen av positioneringsbeteendet är identisk vid alla PLANE-funktioner och underlättar därmed handhavandet avsevärt. Koordinatomräkning Option 8 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-02/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 34055x-04 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 14

15 Programmering och handhavande Probcykler Rikta upp arbetsstycken Med probsystem från HEIDENHAIN och TNC:ns probfunktioner förkortar du den annars tidskrävande uppriktningen av arbetsstycket: Spänn upp arbetsstycket godtyckligt. Genom avkänning av en yta, två hål eller tappar registrerar probsystemet det faktiska uppspänningsläget. TNC:n kompenserar för arbetsstyckets snedställning genom en "grundvridning", d.v.s. bearbetningsprogrammet utförs vridet motsvarande den uppmätta vinkeln. Kompensera snedställning genom grundvridning av koordinatsystemet eller via rundbordsvridning Ställa in utgångspunkten En snabb och säker registrering av utgångspunkten förkortar riggningstider och ökar bearbetningsnoggrannheten. TNC:n erbjuder ett flertal avkännarcykler för automatisk inställning av utgångspunkten. Kontrollera arbetsstycket TNC:n erbjuder ett flertal mätcykler som du kan kontrollera det bearbetade arbetsstyckets geometri med. Detta gör att du kan: Identifiera arbetsstycket och kalla upp ett lämpligt bearbetningsprogram Kontrollera om bearbetningen har utförts korrekt Detektera och kompensera för verktygsförslitning o.s.v. Verktygsmätning Tillsammans med probsystemen för verktygsmätning TT eller TL erbjuder TNC:n möjligheten att automatiskt mäta verktyg i maskinen. TNC:n lägger in de uppmätta värdena för verktygslängd och verktygsradie i det centrala verktygsregistret. Genom kontroll av verktyget under bearbetningen konstaterar du snabbt förslitning eller brott och därmed undviks skrot eller omarbetning. Inställning av utgångspunkt t.ex. vid ett hörn eller i mitten av en hålcirkel Uppmätning av arbetssstycke t.ex. ett plans vinkel eller rektangulär ficka Uppmätning av verktyg t.ex. verktygslängd och -radie eller verktygsförslitning Probcykler Option 17 ID HSCI/ Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt; CD Probsystem 15

16 Programmering och handhavande Utvidgade programmeringsfunktioner Flexibel konturprogrammering FK, bearbetningscykler Flexibel konturprogrammering FK Arbetsstycket är inte alltid måttsatt på ett sätt som är NC-anpassat. Tack vare FK, den "Flexibla konturprogrammeringen" knappar du i dessa lägen enkelt in data från ritningen utan att behöva konvertera eller beräkna något! Därvid kan enskilda konturelement vara helt obestämda, så länge den totala konturen är bestämd "i sig". Skulle data resultera i flera matematiska lösningar, presenteras dessa i TNC:ns användbara programmeringsgrafik för att underlätta val av lösning. Standardcykler Vid option 19 finns förutom bearbetningscyklerna för borrning och gängning (med eller utan flytande gängtappshållare) även cykler för gängfräsning, brotschning samt hålbilder, fräscykler för planing, urfräsning och finbearbetning av fickor, spår och tappar. Cykler för komplexa konturer En speciellt kraftfull hjälp vid urfräsning av fickor med godtyckliga konturer är de så kallade SL-cyklerna (SL = Subcontour List). Detta begrepp omfattar bearbetningscykler för förborrning, urfräsning och finbearbetning, varvid konturen resp. delkonturerna har definierats i underprogram. Därvid används en och samma konturbeskrivning för olika bearbetningsoperationer med olika verktyg. Maskintillverkarcykler Maskintillverkaren kan tillföra sin egen tillverknings-know-how i form av ytterligare bearbetningscykler och lägga in dem i TNC:n. Men även användaren har möjlighet att programmera egna cykler. HEIDENHAIN stödjer programmeringen av sådana cykler via PC-programvaran CycleDesign. På detta sätt kan du anpassa TNC:ns inmatningsparametrar och softkeystruktur enligt dina egna önskemål. Utökade programmeringsfunktioner Option 19 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 16

17 Programmering och handhavande Test- och bearbetningsgrafik HEIDENHAIN-styrsystem hjälper dig med ytterligare grafisk presentation utöver den detaljerade programmeringsgrafiken: Testgrafik För att vara på den säkra sidan innan exekveringen kan TNC:n simulera bearbetningen av arbetsstycket grafiskt. TNC:n kan presentera bearbetningen på olika sätt: som vy ovanifrån med olika djupnivåer, i tre projektioner (liknande arbetsstyckets ritning), som 3D-presentation. Du kan också förstora detaljer i presentationen. Dessutom visar TNC:n den beräknade bearbetningstiden i timmar, minuter och sekunder. Programkörningsgrafik I TNC:n är programmerings- och testgrafik även tillgänglig parallellt med bearbetning av arbetsstycket. Dessutom kan den pågående bearbetningen också visas grafiskt. Med en knapptryckning kan du under programmeringsarbetet alltid kasta en snabb "blick" på den pågående bearbetningen av arbetsstycket som ofta är svår att se på grund av kylvätska och maskinens skydd. Test- och bearbetningsgrafik Option 20 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt 17

18 Programmering och handhavande Paletthantering TNC:n kan koppla bearbetningsprogram och tillhörande nollpunktsförskjutningar till arbetsstycken som matas in i maskinen i en slumpmässig ordningsföljd via paletter. Växlas en palett in för bearbetning, kallar TNC:n automatiskt upp det tillhörande bearbetningsprogrammet. Därmed kan automatisk bearbetning av olika detaljer i valfri ordningsföljd genomföras. Förflyttningar vid palettväxling kan styras av PLC-axlar. Användaren definierar ordningsföljden, paletternas utgångspunkter och arbetsstyckenas utgångspunkter i paletttabeller. Palett-tabellerna kan konfigureras fritt av maskintillverkaren, med andra ord kan valfri information läggas in i tabellerna och kallas upp via PLC. Palett-tabellerna kan exekveras antingen arbetstyckes- eller verktygsorienterat (endast ). Paletthantering Option 22 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 18

19 Programmering och handhavande DXF-konverter Överföring av konturer och bearbetningspositioner från DXF filer Varför programmera konturer när du redan har en ritning i DXF-format? Du kan öppna DXF-filer direkt i TNC:n för att därifrån extrahera konturer eller bearbetningspositioner. Härigenom reducerar du inte bara tid för programmerings- och testarbete, du är också säker på att den färdiga konturen motsvarar konstruktörens specifikation exakt. DXF-filer består som regel av flera lager (Layer), med vilka konstruktören organiserar en ritning. För att ha så lite överflödig information i bildskärmen som möjligt vid konturvalet, kan du dölja alla onödiga layers som finns i DXF-filen med hjälp av musen. För att göra detta behöver du en knappsats med touchpad eller en extern mus. TNC:n kan också selektera ett konturtåg när det är lagrat i olika layers. TNC:n hjälper dig även vid definitionen av arbetsstyckets utgångspunkt. För detta erbjuder TNC:n en funktion, med vilken du kan förskjuta ritningens nollpunkt genom att klicka på ett element på ett lämpligt ställe. Selekteringen av konturer är extra enkel. Du selekterar ett valfritt element genom att klicka med musen. Så snart ett andra element har valts, känner TNC:n av den önskade bearbetningsriktningen och startar den automatiska konturidentifieringen. TNC:n selekterar då automatiskt alla konturelement som är entydigt identifierbara, ända tills konturen är sluten eller förgrenas. Där väljer du det efterföljande konturelementet genom att klicka med musen. På detta sätt definierar du även omfattande konturer med ett fåtal musklick. Vid behov kan du även förkorta, förlänga eller dela konturelement. Du kan även selektera bearbetningspositioner på ett enkelt sätt och spara som en punktfil, för att sedan hämta dessa för borrpositioner eller startpunkter för bearbetning av fickor. Självklart lagrar TNC:n bearbetningspositionerna på ett sådant sätt att förflyttningarna mellan dem blir så korta som möjligt. DXF-konverter Option 42 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-02 Installation av användaren Ytterligare information TNC-prospekt; CD presentation 19

20 Programmering och handhavande Svarvfunktioner Fräsa och svarva i samma maskin med TNC 640 TNC 640 erbjuder kraftfulla funktioner som ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt växla mellan svarv- och fräsdrift programstyrt i NC programmet. Du bestämmer helt fritt hur och när de båda bearbetningsmetoderna skall kombineras med varandra. Programmera som vanligt Svarvningen programmerar du som vanligt komfortabelt och med ledning av dialog i HEIDENHAIN-klartext-dialog. Förutom de vanliga konturfunktionerna kan du även använda flexibel konturprogrammering FK vid definition av svarvkonturen. På detta sätt kan du enkelt programmera konturelement där måttsättningen inte är NC-anpassad. Dessutom står de svarvspecifika konturelementen Instick och Släppning till förfogande, vilka stöds med tydliga hjälpbilder. Cykler för fräsning och svarvning HEIDENHAIN-styrsystem är kända för sina omfattande och tekniskt avancerade cykelpaket. Ofta återkommande bearbetningssekvenser som omfattar flera steg, finns lagrade i TNC 640 i form av cykler. Du programmerar med dialogledning och stöds med tydliga hjälpbilder som förtydligar de nödvändiga inmatningsparametrarna. Utöver de kända TNC-fräs- och borrcyklerna förfogar TNC 640 även över ett flertal svarvcykler, exempelvis för grovsvarvning, finsvarvning, instick och för gängning. Software-basen för svarvfunktionerna har hämtats från de beprövade svarvstyrsystemen från HEIDENHAIN. Därför kan du även programmera komplexa svarvbearbetningar enkelt i maskinen. Svarvfunktioner Option 50 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 Ytterligare information prospekt TNC

21 Programmering och handhavande Utökad verktygshantering I den utökade verktygshanteringen står ett flertal funktioner till förfogande, med vilka administration av verktyg och magasin kan utföras avsevärt mycket tydligare. Laddnings- och tömningsförlopp kan hanteras med musen via Drag and Drop, en verktygsanvändningslista ger information om hur länge olika verktyg har varit i ingrepp, översiktliga tabeller presenterar verktygsstatus genom färgkoder. En importfunktion möjliggör in- och utläsning av CSV-filer. CSV (comma separated values) är ett textfilformat som ger möjlighet att utbyta enkelt strukturerade data. Speciellt när dina verktyg mäts upp med en extern förinställningsapparat kan ett enkelt datautbyte realiseras med denna funktion. Dessutom kan Excel öppna och spara detta filformat. Via en enkel funktion kan du snabbt och översiktligt radera verktygsdata. TNC:n visar de verktygsdata som skall raderas i ett fönster så att du ännu en gång kan kontrollera att inte viktiga data raderas av misstag. Utökad verktygshantering Option 93 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-05 Ytterligare information 21

22 Programmering och handhavande Interpolerande spindel Interpolationssvarvning Vid interpolationssvarvning beskriver verktygsskäret en cirkulär rörelse, samtidigt som skäret hela tiden orienteras i förhållande till cirkelns centrum. Genom att förändra cirkelns radie och den axiella positionen kan godtyckliga rotationssymetriska former bearbetas i ett valfritt bearbetningsplan. Med cykeln Interpolationssvarvning kan TNC:n tillverka en rotationssymetrisk avsats i det aktiva bearbetningsplanet som definieras via start- och slutpunkt. Rotationscentrum är startpunkten i bearbetningsplanet vid cykelanropet. Rotationsytorna kan vara lutande och avrundade mot varandra. Cykeln är bara lämplig för finbearbetning. Den möjliggör inte någon grovbearbetning med flera skär. Bearbetningsstrategin kan väljas flexibelt: utifrån och in eller tvärt om, likaså uppifrån och ner eller tvärt om. Detta resulterar i fyra olika bearbetningsstrategier som fördelas på de fyra kvadranterna. Interpolerande spindel Option 96 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-02 fr.o.m. NC-SW 34059x-07 Ytterligare information prospekt 22

23 Programmering och handhavande CAD-Viewer Presentation av standardiserade CAD-format Med funktionen CAD-viewer kan du öppna standardiserade 2D- och 3D-CAD-filformat direkt i TNC:n. Det spelar ingen roll om filen ligger på TNC:ns hårddisk eller på en ansluten extern enhet. Selekteringen sker enkelt via TNC:ns filhantering, på samma sätt som NCprogram eller andra filer väljs. Användaren kan kontrollera oklarheter i 3D-modeller, detta snabbt och utan tidsförlust. 3D-CAD-viewer öppnas automatiskt när du väljer en fil i ett CAD-format från TNC:ns filhantering (t.ex. IGS resp. IGES eller STEP). Självfallet förfogar 3D-CAD-viewer över funktioner för att förskjuta, rotera och zooma så att du kan finstudera problemområden. CAD-Viewer Option 98 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-02 fr.o.m. NC-SW 34059x-07 Installation av användaren Ytterligare information 23

24 Maskinnoggrannhet KinematicsOpt Enkel uppmätning av rotationsaxlar Speciellt inom området för 5-axlig bearbetning ökar noggrannhetskraven hela tiden. Komplexa detaljer skall kunna tillverkas exakt och med hög reproducerbarhet även över lång tid. TNC-funktionen KinematicsOpt är en viktig byggsten som hjälper dig att omsätta dessa högt ställda krav till verklighet: Med en inväxlad prob från HEIDENHAIN mäter en probcykel upp din maskins rotationsaxlar helt automatiskt. Mätningen är generell, oberoende av om det handlar om rotationsaxlar i ett rund- eller tiltbord eller ett vridbart spindelhuvud. För mätning av rotationsaxlarna placeras en kalibreringskula på ett valfritt ställe på maskinbordet och mäts med en prob från HEIDENHAIN. Dessförinnan definierar du mätningens noggrannhet och bestämmer det område som skall mätas för respektive axel. Från de uppmätta värdena beräknar TNC:n den statiska tiltnoggrannheten. Därvid minimerar programvaran det rymdfel som uppstår på grund av rotationsrörelserna och sparar automatiskt maskingeometrin vid slutet av mätförloppet i respektive maskinkonstanter i kinematiktabellen. Självklart står även en utförlig protokollfil till förfogande, vilken förutom de egentliga mätvärdena också innehåller den uppmätta och optimerade spridningen (mått för den statiska tiltnoggrannheten) samt de faktiska kompenseringsvärdena. För att använda KinematicsOpt optimalt behöver du en extra styv kalibreringskula. Därmed reducerar du utböjningarna som uppstår på grund av avkänningskrafterna. HEIDENHAIN erbjuder därför en kalibreringskula med en hållare som är mycket styv och är tillgänglig i olika längder. Som tillbehör kan kalibreringskulor levereras: KKH 100 höjd 100 mm ID KKH 250 höjd 250 mm ID KinematicsOpt Option 48 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-03/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-04 Ytterligare information prospekt KinematicsOpt 24

25 Maskinnoggrannhet KinematicsComp 3D-rymdkompensering Snäva toleranser på arbetsstycket kräver en hög maskinnoggrannhet. Det är dock oundvikligt att verktygsmaskiner uppvisar avvikelser som kan härledas till monteringen eller konstruktionen. Ju fler axlar en maskin har desto fler felkällor finns det. ISO beskriver exempelvis sex möjliga feltyper för en linjär axel och elva feltyper för en rotationsaxel. Mekaniskt kan man bara komma till rätta med sådana fel genom stora konstruktionsanpassningar. Vid femaxliga maskiner eller mycket stora maskiner är dessa fel särskilt märkbara. Det går inte heller att försumma värmeutvidgningar som kan förorsaka mycket komplexa geometriförändringar av maskinkomponenter. Funktionen KinematicsComp ger maskintillverkaren möjlighet att öka maskinens noggrannhet betydligt. I TNC:ns standard-kinematik beskrivs maskinens frihetsgrad samt positionerna för rotationsaxlarnas vridningscentrum. Vid KinematicsComp tillåter den utökade kinematikbeskrivningen dessutom inläsning av kompenseringstabeller. Via kompenseringstabellerna kan man beskriva de flesta geometrifelen i en maskin. De kompenseras så att verktygsspetsen TCP (Tool Center Point) kan följa den optimala börkonturen exakt. Även temperaturbetingade fel kan registreras och kompenseras via sensorer och PLC. Verktygsspetsens fel i rymden kan mätas upp med exempelvis en lasertracer eller laserinterferometer. Option KinematicsComp kan inte friges i exportversionerna. Uppmätning av geometriavvikelser med laserbaserade koordinatmätsystem (källa: PTB-meddelande 117) KinematicsComp Option 52 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-06 Ytterligare information prospekt KinematicsComp 25

26 Maskinnoggrannhet CTC Kompensation för positionsavvikelser genom axelinverkan Genom dynamiska accelerationsförlopp leds krafter in i verktygsmaskinens struktur, vilket kortvarigt kan deformera delar av maskinen och resultera i avvikelser vid Tool Center Point (TCP). Förutom deformation i axelriktningen kan den dynamiska accelerationen av en axel också leda till deformation av en axel som är placerad tvärs accelerationsriktningen på grund av axlarnas mekaniska inverkan på varandra. Detta är i synnerhet fallet när drivkraftens angreppspunkt för en axel inte sammanfaller med denna axels tyngdpunkt, vilket kan förorsaka tipprörelser under retardationoch accelerationsfasen. De därav resulterande positionsavvikelserna i den accelererande axelns riktning samt i tväraxlarnas riktning är proportionell mot accelerationens storlek vid TCP. Om de dynamiska positionsavvikelserna i förhållande till axelaccelerationen är kända genom uppmätning vid TCP, kan dessa accelerationsberoende fel kompenseras med regleroption CTC (Cross Talk Compensation), vilket gör att negativ påverkan på ytans kvalitet och arbetsstyckets noggrannhet undviks. För mätning av accelerationsberoende positionsavvikelser i två mekaniskt sammankopplade axlar kan ett korsgittermätsystem (KGM) användas i det plan som dessa axlar arbetar i. Det är vanligt att de resulterande avvikelserna i TCP inte bara påverkas av accelerationen utan också av axlarnas placering i rörelseområdet. Regleroption CTC kan även ta hänsyn till detta. Reglering optimerad för Z=0, släpfel inom toleransbandet Z-nedböjning vid TCP [µm] utan CTC med CTC Tid [s] Utböjning vid TCP i Z-axeln vid rörelse i X-riktningen CTC Option 141 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 26

27 Maskinnoggrannhet PAC Positionsberoende anpassning av reglerparametrar En maskins kinematik kan ge upphov till ett variabelt dynamiskt beteende beroende på axlarnas positioner, vilket får till följd att regleringens stabilitet påverkas negativt beroende på axelpositionerna. För att utnyttja hela maskindynamiken kan maskinparametrar förändras som en funktion av positionen med option PAC (Position Adaptive Control). Med denna funktion kan definierade stödpunkter tilldelas positionsanpassad optimal reglerförstärkning. För ytterligare ökning av reglerstabiliteten kan dessutom positionsberoende filterparametrar definieras. Släpfel Börmatning (för information) Släpfel [µm] Tid [s] Reglering optimerad för Z = 0, släpfel inom toleransbandet (± 1 µm) Släpfel utan PAC Släpfel med PAC Börmatning (för information) Släpfel [µm] Tid [s] Reglering vid Z = -500 utan PAC: med tydligt detekterbara svängningar och släpfel utanför toleransbandet (± 3 µm) med aktiv PAC: släpfelet inom toleransbandet (± 1 µm) PAC Option 142 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 27

28 Maskinnoggrannhet LAC Belastningsberoende anpassning av reglerparametrar Vid maskiner med rörliga maskinbord kan deras dynamiska beteende variera beroende på det uppspända arbetsstyckets massa respektive tröghetsmoment. Med option LAC (Load Adaptive Control) har styrsystemet möjlighet att automatiskt registrera arbetsstyckets aktuella massa respektive tröghetsmoment och de aktuella friktionskrafterna. För att optimera det förändrade reglerbeteendet vid varierande last, kan adaptiv förstyrning aktiveras beträffande acceleration, hållmoment, friktion vid låg respektive hög hastighet. Styrsystemet har även möjlighet att kontinuerligt anpassa parametrarna för den adaptiva förstyrningen i förhållande till arbetsstyckets aktuella massa under bearbetningen. Släpfel Börmatning (för information) Släpfel [0,001 ] Tid [s] Optimal förstyrning för rundbord utan arbetsstycke med släpfel inom toleransbandet (± 0,001 ) Släpfel utan LAC Släpfel med LAC Börmatning (för information) Släpfel [0,001 ] Tid [s] Lasten förändrad utan LAC: vid oförändrad förstyrning är släpfelet utanför toleransbandet (± 0,008 ) med LAC: vid förstyrning med aktiv LAC är släpfelet inom toleransbandet (± 0,001 ) LAC Option 143 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-02 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 28

29 Maskinnoggrannhet MAC Rörelseberoende anpassning av reglerparametrar Utöver positionsberoende ändring av maskinparametrar via option PAC erbjuder option MAC (Motion Adaptive Control) möjlighet att ändra maskinparametrar i förhållande till andra ingångsvariabler såsom hastighet, släpfel eller acceleration av en axeldrift. Genom denna rörelseberoende anpassning av reglerparametrar kan t.ex. en hasighetsberoende anpassning av kv-faktorn realiseras i axlar med en stabilitet som varierar med förflyttningshastigheten. Ett annat användningsområde är accelerationsberoende förändring av förspänningsmomentet mellan master och slav vid moment-master-slav-reglering. Med option MAC kan sådana konstruktioner exempelvis uppnå en betydligt högre maximalacceleration vid snabbtransportrörelser genom att vid ökande acceleration parametrera en reducering av förspänningsmomentet. utan MAC med MAC MMotor MMotor M max M max M V1 M V1 a Bord a 1max a 1max M V2 M a V2 2max > a 1max a 2max a Bord MAC Option 144 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 29

30 Maskinnoggrannhet AVD Aktiv vibrationsdämpning Om det förekommer lågfrekventa svängningar i verktygsmaskiner kan detta resultera i problem vid sneda eller krökta ytor i from av schatteringar eller kontrastvariationer. I sådana lägen kan ojämnheter på 1 µm eller mindre vara synliga på arbetsstyckets yta. Dessa avvikelser kräver ofta en efterbearbetning av ytan vilket resulterar i ökade kostnader. Vanliga orsaker till lågfrekventa störningar är elasticitet i drivningens komponenter, såsom exempelvis svängningar mellan drivsidan (motor) och den utgående rörelsen (ex. bordet) men kan också bero på vibrationer i konstruktionen eller fundamentet som skapas på grund av höga accelerationer av verktygsmaskinens axlar. Excitationer på grund av höga accelerationer kan bara reduceras genom att minska rycket, vilket i sin tur leder till längre bearbetningstider. Funktionen AVD (Active Vibration Damping) använder TNC:ns reglerkrets för att dämpa en viss dominant lågfrekvent svängning. AVD har här två effekter: Dels blir resultatet en jämn yta på arbetsstycket eftersom synliga svängningar dämpas. Dessutom ger AVD möjlighet till en snabb och vibrationsfri fräsning. AVD ökar därmed en verktygsmaskins produktivitet och/eller förbättrar arbetsstyckets ytkvalitet. AVD Option 146 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Precision 30

31 Bearbetningsfunktioner Femaxlig simultan bearbetning TNC:n erbjuder ett flertal kraftfulla funktioner som är speciellt utvecklade för femaxlig simultan bearbetning. NC-program för femaxlig simultan bearbetning genereras med CAM-systemen i kombination med postprocessorer. I princip innehåller sådana program antingen koordinater för att NC-axlar som finns in din maskin eller NC-block med ytnormalvektorer. Vid femaxlig bearbetning i maskiner med tre linjära axlar och två rotationsaxlar befinner sig verktyget hela tiden vinkelrätt i förhållande till arbetsstyckets yta eller är tippat med en bestämd vinkel i förhållande till ytan. Oberoende av vilken typ av femaxliga program du vill köra, utför TNC:n alla nödvändiga kompenseringsrörelser i linjäraxlarna som uppstår på grund av förflyttningarna i rotationsaxlarna. TCPMfunktionen (TCPM = Tool Center Point Management) i TNC:n en vidareutveckling av den beprövade TNC-funktionen M128 tillhandahåller en optimal verktygsrörelse och förhindrar konturavvikelser. Femaxlig simultan bearbetning Option 9 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-01 fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-01 Ytterligare information TNC-prospekt 31

32 Bearbetningsfunktioner Handrattsöverlagring Överlagra handrattsrörelser under programkörning Med funktionen handrattsöverlagring (M118) kan du utföra manuella korrigeringar med handratten parallellt med programkörningen. Den är särskilt användbar när du vill förändra rotationsaxlarnas ställvinkel, vilket vid externt genererade NC-program ofta kan leda till kollisioner mellan det vridbara spindelhuvudet och arbetsstycket. Även offsetkompenseringar i linjäraxlarna kan utföras med handrattsöverlagringen utan att du behöver ändra NC-programmet. Handrattsöverlagring Option 21 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 32

33 Bearbetningsfunktioner Verktygskompensering Förberäkning av radiekompenserad kontur (LOOK AHEAD) LOOK AHEAD-funktionen i TNC:ns geometriberäkning övervakar radiekompenserade konturer så att efteroch överskärningar inte uppstår samt beräknar verktygsbanan från det aktuella blocket i förväg. Ställen som verktyget skulle ha skadat konturen vid förblir obearbetade (visas i bilden med mörkare färg) och kan efterbearbetas senare med ett mindre verktyg. Man kan även använda denna funktion för att förse NC-program som genererats av ett externt programmeringssystem som nollkontur med verktygsradiekompensering. Därmed kan man kompensera de avvikelser i NC programmen som uppstår genom CAM-systemets beräkningar. Verktygskompensering Option 21 ID HSCI Standard fr.o.m. NC-SW 34056x-01/73498x-01/81760x-01 Standard Standard Standard Ytterligare information TNC-prospekt 33

34 Bearbetningsfunktioner DCM Dynamisk kollisionsövervakning De komplexa maskinrörelserna vid femaxlig bearbetning och de oftast höga matningshastigheterna gör det svårt att förutse axelrörelser. En kollisionsövervakning erbjuder därför en användbar funktion för att avlasta maskinoperatören och undviker maskinskador. I sådana lägen avlastar TNC:n maskinoperatören genom den dynamiska kollisionsövervakningen DCM. Styrsystemet avbryter bearbetningen vid annalkande kollision och skapar därmed en ökad säkerhet för operatören och maskinen. Maskinskador med resulterande kostsamma stillestånd kan undvikas. Obemannad drift blir säkrare. Kollisionsövervakningen DCM arbetar dock inte bara i automatik-drift, utan är även aktiv i manuell drift. När maskinoperatören exempelvis är på "kollisionskurs" vid riggning av arbetsstycket, detekteras detta av TNC:n och axelrörelserna stoppas med ett felmeddelande. Det kan även utföras en kollisionskontroll i förväg i programtest, med verklig utgångspunkt och verkliga verktyg. Självklart visar TNC:n operatören vilka maskinkomponenter som befinner sig på kollisionskurs: via felmeddelande och grafiskt. Inträffar en kollisionsvarning, tillåter TNC:n bara en frikörning av verktyget i den riktning som ökar avståndet mellan de kolliderande objekten. DCM Option 40 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-02 Ytterligare information Prospekt DCM 34

35 Bearbetningsfunktioner Globala programinställningar De globala programinställningarna kommer till särskilt stor användning vid tillverkning av stora formverktyg och står till förfogande i driftarterna för programkörning samt i driftart MDI. Därmed kan du definiera olika koordinattransformeringar och inställningar, vilka verkar globalt och överlagrat till det för tillfället selekterade NC-programmet, utan att du behöver ändra NC-programmet. Du kan även förändra de globala programinställningarna under ett programstopp i mitten av programmet. För detta står ett översiktligt uppdelat formulär till förfogande. Vid start förflyttar TNC:n i förekommande fall till en ny position med en positioneringslogik som du kan påverka. Följande funktioner står till förfogande: Växla axlar Ytterligare, adderande nollpunktsförskjutning Överlagrad spegling Spärr av axlar Handrattsöverlagring, med axelspecifik lagring av den med handratten förflyttade sträckan, även i virtuell axelriktning Överlagrad grundvridning Överlagrad rotation Globalt verksam matningsfaktor Limit-plan för definition av bearbetningsgränser med grafiskt stöd Globala programinställningar Option 44 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-03 Ytterligare information 35

36 Bearbetningsfunktioner AFC Adaptiv matningsreglering Den adaptiva matningsregleringen AFC (Adaptive Feed Control) reglerar banhastigheten automatiskt i TNC:n beroende på den aktuella spindeleffekten och andra processdata. I ett inlärningsskär registrerar TNC:n den största spindeleffekt som förekommer. I en tabell definierar du sedan före den egentliga bearbetningen de gränsvärden som TNC:n skall påverka matningen inom i mode "reglering". Självklart kan olika reaktioner på överbelastning specificeras, vilket är flexibelt definierbart av din maskintillverkare. TNC:ns adaptiva matningsreglering erbjuder en rad fördelar: Optimering av bearbetningstiden Speciellt vid gjutna detaljer förekommer mer eller mindre stora övermått- eller materialvariationer (kaviteter). Genom reglering av matningshastigheten försöker TNC:n att anpassa sig till den tidigare inlärda maximala spindelbelastningen under hela bearbetningstiden. Den totala bearbetningstiden förkortas genom matningsökning i bearbetningszoner med mindre materialavverkning. Verktygsövervakning Den adaptiva matningsregleringen jämför permanent spindeleffekten med matningshastigheten. När verktyget börjar att bli slitet, ökar spindelbelastningen. Som en följd av detta reducerar TNC:n matningen. Så snart den inställda minsta matningen underskrids, reagerar TNC:n med ett NC-stopp, en varning eller utför en helt automatiserad verktygsväxling till ett systerverktyg. Därigenom kan följdskador efter fräsbrott eller fräsförslitning förhindras. Maskinmekaniken skyddas Maskinens mekanik skyddas genom att matningen reduceras då den inlärda maximala spindeleffekten överskrids så att önskad spindeleffekt uppnås. Huvudspindeln är effektivt skyddad mot överbelastning. AFC Adaptiv matningsreglering Option 45 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 36

37 Bearbetningsfunktioner 3D-ToolComp Ingreppsvinkelberoende 3D-radiekompensering Med option 3D-ToolComp erbjuds en kraft full, tredimensionell verktygsradiekompensering. Via en tabell med kompenseringsvärden kan vinkelberoende deltavärden definieras, vilka beskriver verktygets avvikelser från en ideal cirkelform (se bilden). TNC:n korrigerar sedan det radievärde som är definierat för den aktuella beröringspunkten mellan verktyget och arbetsstycket. För att kunna bestämma beröringspunkten exakt, måste NC-programmet ha genererats med ytnormalblock (LN block) av CAM-systemet. I ytnormalblocken bestäms radiefräsens teoretiska centrumpunkt och i förekommande fall verktygsorienteringen i förhållande till arbetsstyckets yta Tabellen med kompenseringsvärden skapas allra helst helt automatiskt, genom att du mäter upp verktygets form med ett lasersystem och en speciell cykel så att TNC:n kan använda tabellen direkt. När det använda verktygets formavvikelse tillhandahålls av verktygstillverkaren i form av ett mätprotokoll, kan du även skapa tabellen med kompenseringsvärden manuellt. 3D-ToolComp Option 92 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 60642x-01 fr.o.m. NC-SW 34049x-06 Ytterligare information 37

38 Bearbetningsfunktioner ACC Aktiv vibrationsdämpning Vid grovbearbetning (med hög effekt) uppstår stora fräskrafter. Beroende på verktygets varvtal, de resonanser som förekommer i verktygsmaskinen och spånvolymen (skärkraften vid fräsning) kan "vibrationer" uppkomma. Sådana vibrationer belastar maskinen mycket, vilket resulterar i fula märken på arbetsstyckets yta. Även verktyget slits snabbt och ojämnt på grund av vibrationerna, i extremfall kan det till och med leda till verktygsbrott. För att reducera en maskins vibrationsbenägenhet erbjuder HEIDENHAIN nu en effektiv reglerfunktion ACC (Active Chatter Control). Vid tung bearbetning ger användning av denna reglerfunktion särskilt positiva effekter. Med ACC är väsentligt högre skärkraft möjlig. Beroende på maskintyp kan samtidigt spånvolymerna ökas med upp till 25 % och ibland till och med ännu högre. Samtidigt minskar du belastningen för maskinen och ökar verktygets livslängd. Grovbearbetning utan ACC Släpfel utan ACC Grovbearbetning med ACC Reducerat släpfel med ACC ACC Option 145 ID HSCI fr.o.m. NC-SW 34059x-02 fr.o.m. NC-SW 34056x-04/73498x-02/81760x-01 fr.o.m. NC-SW 60642x-03 Ytterligare information teknisk information Dynamic Efficiency 38

Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Bruksanvisning Cykelprogrammering TNC 620 NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Svenska (sv) 11/2009 Om denna handbok Längre fram finner du en lista med de anmärkningssymboler som har använts i

Läs mer

TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering. NC-software 771851-01 771855-01

TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering. NC-software 771851-01 771855-01 TNC 320 Bruksanvisning Cykelprogrammering NC-software 771851-01 771855-01 Svenska (sv) 1/2015 Grundläggande Grundläggande Om denna handbok Om denna handbok Längre fram finner du en lista med de anmärkningssymboler

Läs mer

TNC 310. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering. NC-Software 286 040 xx 6/98

TNC 310. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering. NC-Software 286 040 xx 6/98 TNC 310 NC-Software 286 040 xx Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering 6/98 TNC: ns manöverenheter Manöverknappar för bildskärmen Välj bildskärmsuppdelning Softkeys Maskinknappar Växla softkeyrad

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

TNC 410. NC-Software 286 060-xx 286 080-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering

TNC 410. NC-Software 286 060-xx 286 080-xx. Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering TNC 410 NC-Software 286 060-xx 286 080-xx Bruksanvisning HEIDENHAINdialogprogrammering 1/2000 Manövertablå TNC Kontroller på bildskärmen Välja bildskärmsuppdelning Växla bildskärm mellan maskindriftart

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

SNABB mätning av maskinprestanda. NOGGRANN detektering och rapportering av vridpunktsfel. OPTIMERAD maskininställning och ökad kapacitet

SNABB mätning av maskinprestanda. NOGGRANN detektering och rapportering av vridpunktsfel. OPTIMERAD maskininställning och ökad kapacitet AxiSet Check-Up AxiSet Check-Up SNABB mätning av maskinprestanda NOGGRANN detektering och rapportering av vridpunktsfel OPTIMERAD maskininställning och ökad kapacitet AUTOMATISERAD kontroll och referensmätning

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling Fräsning Tapio Alatalo, Product Manager Milling 335.25 En ny generation skivfräsar för breda spår Skivfräsar 335.25 Innehåll: 1. Historik och bakgrund 2. SECO skivfräsprogram 3. Lanseringsdatum 4. Vad

Läs mer

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning

Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning Förmågan att kunna tillverka och leverera kundspecifika detaljer snabbt och säkert

Läs mer

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver

Läs mer

CNC simulering Robotsimulering Roboƞräsning

CNC simulering Robotsimulering Roboƞräsning CNC simulering Robotsimulering Roboƞräsning Eureka simulerar, analyserar och opɵmerar NC-program (G-kod) för fräsar och svarvar. Den kan även konvertera dina CAM-filer Ɵll bearbetningsprogram för en Robotcell.

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Högre produktivitet. Större förtjänst.

Högre produktivitet. Större förtjänst. Högre produktivitet. Större förtjänst. www.format-4-sweden.com Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

ProtoTRAK SMX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter

ProtoTRAK SMX CRT MACHINE. Enkelt att lära sig och lätt att använda. Avancerade funktioner ger dig kraftfulla möjligheter ProtoTRAK SMX ProtoTRAK SMX är det perfekta styrsystemet för fräsjobb i små serier eller enstyck. Inget annat CNC styrprogram kan mäta sig med ProtoTRAKs kombination av lättanvänd teknik och avancerade

Läs mer

Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg

Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg Dynamisk fräsning effektiviserar bearbetningen - Alfa Tools lösningar utlovar besparingar i både tid och verktyg Genom att ändra strategin för bearbetning finns stora besparingar inom räckhåll. Dynamisk

Läs mer

ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg

ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg ews news news news nnews news news news ISIS : MOrgOnDAgEnS VErKSTAD, TILLgängLIg IDAg Fil På EMO 2013 kommer Tornos lansera ny programmeringsmjukvara för sina maskiner utan assistans från TB-DECO. Den

Läs mer

Gängfräsverktyg. Komplett program av gängfräsar. Fördelen med solida gängfräsar från SmiCut är att du kan gänga och grada i samma operation.

Gängfräsverktyg. Komplett program av gängfräsar. Fördelen med solida gängfräsar från SmiCut är att du kan gänga och grada i samma operation. SmiCut - Danmark I Ludvika finns SmiCut som tillverkar och säljer skärande verktyg. Företaget ägs och drivs av familjen Schmidt som har mer än 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av skärande

Läs mer

PC Software Point Creator for AutoCAD

PC Software Point Creator for AutoCAD PC Software Point Creator for AutoCAD Snabbguide Introduktion till Hilti Point Creator för AutoCAD Hilti Point Creator används för att extrahera punktkoordinater från BIM/CAD-ritningar i 2D eller 3D. Dessa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Rita och redigera... 9 Förena två linjer:... 9 Tänja en linje:... 9 Ange ny totallängd på en linje:... 10 Förlänga

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden

SPV och SPINTEC under samma tak. En del av Spintec-verkstaden SPV och SPINTEC under samma tak När man åker på E 20 och passerar Eskilstuna, så kan man se, att en ändring skett med skyltarna på industrierna. SPV:s välkända logotyp har försvunnit och i stället finns

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Det produktiva alternativet. Gängning för alla behov

Det produktiva alternativet. Gängning för alla behov Det produktiva alternativet Gängning för alla behov Ett verktyg för alla tillfällen Våra gängningslösningar är din nyckel till högre produktivitet inom fler områden än någonsin. Ta till exempel CoroThread

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition.

Eulercykel. Kinesiska brevbärarproblemet. Kinesiska brevbärarproblemet: Metod. Kinesiska brevbärarproblemet: Modell. Definition. Definition. Eulercykel Definition En Eulercykel är en cykel som använder varje båge exakt en gång. Definition En nods valens är antalet bågar som ansluter till noden. Kinesiska brevbärarproblemet En brevbärartur är

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

520 Symbolhanterande miniräknare - ett pedagogiskt hjälpmedel att räkna med

520 Symbolhanterande miniräknare - ett pedagogiskt hjälpmedel att räkna med 520 Symbolhanterande miniräknare - ett pedagogiskt hjälpmedel att räkna med Lennart Berglund är lärare i matematik, datakunskap och webdesign på Värmdö Gymnasium. I samma projekt om symbolhanterande räknare

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Smarttelefonen som verktyg för datainsamling

Smarttelefonen som verktyg för datainsamling Smarttelefonen som verktyg för datainsamling Ray Pörn (Yrkeshögskolan Novia) 1 och Mats Braskén (Åbo Akademi) En modern smarttelefon eller surfplatta innehåller ett stort antal sensorer. I de flesta telefoner

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Excelmallar för supersnabb uppmätning!

Excelmallar för supersnabb uppmätning! Excelmallar för supersnabb uppmätning! Med kunden i fokus. Vi har lyssnat på Dig som kund och har gjort som Du vill ha det! Med s mätpaket gör Du ditt uppmätningsarbete till ett rent nöje, samtidigt blir

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

QUEST TM Flödessimulering

QUEST TM Flödessimulering QUEST TM Vad är simulering? Simulering är att experimentera med en modell av verkligheten Simulering är ett verktyg för effektivt projektarbete Simulering är ett nytt arbetsätt 2 Varför flödessimulering?

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com

TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com 8 TAGARNO AS Sandøvej 4 8700 Horsens Denmark Tel: +45 7625 1111 Mail: mail@tagarno.com TAGARNO 2 Snabb bildtagning Delad skärm-funktion Förstoring upp till 320x Lätt höjdjustering SD-kort ESD säkerhet

Läs mer

FREJA Win PC-program för FREJA reläprovningssystem

FREJA Win PC-program för FREJA reläprovningssystem PC-program för FREJA reläprovningssystem A Megger Group Company PC-program för FREJA reläprovningssystem I FREJA Win är instrumentet General ett allroundinstrument och fungerar som en bekväm, lättförståelig

Läs mer

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com

www.anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com U.S.A. ANILAM Inc. 3300 Corporate Way Miramar, Florida 33025 (954) 430-6600 FAX (954) 450-6700 anilaminc@anilam.com ANILAM, Inc. CA 2923 Saturn Street, Unit F Brea, California 92821 (714) 577-4911 FAX

Läs mer