Ledarkonferens över gränserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarkonferens över gränserna"

Transkript

1 Tema Ledarkonferens Nr Nyheter från Sirius finns också på Ledarkonferens över gränserna Den första av Sirius tre ledarkonferenser hölls i Karlstad. Ännu finns lite tid för dig som vill anmäla dig till konferensen i Umeå den mars. Gå in på nätet och anmäl dig snarast.

2 Dag 1. Tema Kommunikation och relationer Bygger vi nya Babels torn med hierarkisk kommunikation eller har vi kommunikation på nya sätt som på en skolgård? Universitetslektor Robert Holmberg poängterar betydelsen av meningsfulla relationer. Välj den meningsfulla dialogen Hållbara chefer och hållbara arbetsplatser bygger på samverkan och en dialog om grundläggande frågor. Våra roller är inte givna, säger Robert Holmberg, universitetslektor på Lunds Universitet och tar skolan som ett tydligt exempel: Se på läraren som har en formell auktoritet men som idag måste erövra en personlig auktoritet inför eleverna. Det krävs en annorlunda kompetens för att vara ledare idag. För att kunna övertyga. Robert har genom sin egen forskning sett hur viktigt det är med meningsfulla relationer och tillit för den hållbara arbetsplatsen och för individens egen hälsa. Respekten för hierarkier minskar, nya arbetsformer kommer och var och en har vi egna strategier för att möta det nya, säger han. Vikten av att se en mening ökar. Samtidigt skapar vi ständigt nya vägar som inte finns i linjeorganisationen. Strukturer är en hjälp Allt fler arbetsplatser har gått från hierarkiska välstrukturerade och förutsägbara - till platta, flexibla organisationer. Det kan upplevas som stressande och svårt, strukturer är en hjälp för oss. Men samtidigt vill vi vara motiverade, ansvarstagande och kreativa medarbetare som tar egna initiativ. För att klara nya utmaningar krävs självförtroende och mod. Att våga ta initiativ bygger på självförtroende och tillit, jag vill visa att jag vågar men det bygger på att jag litar på och har tillit till personerna jag har runt mig. Men jag måste också ha förståelse för varför jag är här, vad vi jobbar med. En chef och ledare har idag komplexa utmaningar att ta ansvar och samtidigt strukturera något nytt. Chefen ska bygga förutsättningar för att arbetet blir utfört, chefen ska informera och vara För att klara nya utmaningar krävs självförtroende tydlig, uppmuntra och delta i utvecklingen. Han eller hon ska också visa integritet och vara rättvis samt underlätta lagandan, skapa teamkänsla, meningsfulla mål och matcha uppgifter med rätt person. Ett coachande ledarskap. Skapa negativ energi Men chefen kan också skapa negativ energi på en arbetsplats genom att vara aktivt destruktiv eller undvika konflikter och dra sig undan. Robert Holmberg redovisar undersökningar där hållbara chefer skapar en känsla av sammanhang som får medarbetarna att se utmaningar som hanterliga, som kan reda ut svåra situationer och klara påfrestningar. Där ser vi hur stresshormoner minskar. Chefer som tänker på individens utvecklingsmöjligheter i ett livslångt perspektiv är också bra för den enskildes hälsa. Att jobba med varje individs lärprocess blir allt viktigare, att bygga upp det viktiga självförtroendet. Mod kan vi inte ha för mycket av och självförtroende är grunden för att vi ska lära oss nya saker, menar Robert Holmberg. Det hållbara ledarskapet bygger på samverkan och en dialog om grundläggande frågor, där inte minst facken har en viktig roll.

3 Dag 1. Tema Kommunikation och relationer Glöm konfrontationen och sök samverkan - det vinner alla på Relationsstress sliter på oss. Tränar vi på att bygga goda relationer kommer vi att både må bättre och uppnå bättre resultat i vårt arbete. vara öppen och välj att tro på motparten. Han förkastar strategi och taktik: Ring och fråga motparten istället. Var öppen och lyssna. Fokusera på samverkan. P-O Bergström är erfaren förhandlare, uppvuxen i Smedjebacken och med ett förflutet inom Metall. Den som tar till sig mina råd får ett bättre liv, säger han utan att tveka på rösten. Hans erfarenhet har övertygat honom om vikten av att skapa trygghet vid konflikter eller förhandlingar. Och trygghet skapas av öppenhet, av en tydlig kommunikation. Välj att tro på motparten Skilj på människor och problem, säger han. Fokusera på problemen, kartlägg och sätt intressena främst. Men våga Stenhård i sakfrågor Han poängterar att det inte är detsasamma som att vara undfallande. Inte alls, du kan vara stenhård i sakfrågor men ändå vara rädd om relationen. Han är dessutom övertygad om att en tydlig dialog som bygger på ett aktivt lyssnade, att vara intresserad av både innehåll och känslor hos motparten, ger resultat: Undersökningar visar på 80 procent bättre resultat när vi går från konfrontation och låsta positioner till ett klimat av samverkan och intresse för varandra, säger P-O Bergström. P-O Bergström, med ett förflutet som förhandlare inom Metall utbildar idag förhandlare med målet: Bättre resultat med mindre energipådrag. Och han poängterar relationens betydelse. På spaning efter ett förändrat ledarskap Varje förändring har sina olika steg - som ofta liknar varandra. Där spelar en kommunikativ ledare en stor roll. En rejäl förändring kan beskrivas i form av en grop där vi går från förändringsbehov till ett önskat läge genom att passera fyra faser; förnekelsen, oron, förvirringen för att slutligen hamna i engagemanget där vi ser möjligheterna, känner oss involverade och vill bidra. I början tycker vi ofta att det inte behövs förändringar, vi förnekar behovet, säger psykolog Gunilla Thor. Sedan kommer oron inför vad det nya innebär för mig, innan förvirringen tar vid i det komplexa som omger oss. Efter en process, som kan ta år, kommer slutligen engagemanget. En röd tråd för att lyckas är kommunikation, säger hon. Att lyssna är svårt Det är nyckelordet, vi måste förstå varför och hur det ser ut för mig. Att lyssna kan vara svårt, att kunna ta till sig att andra har något att tillföra. I all förändring uppstår känslor, ofta stress och oro - även om det nya innebär satsningar. Men finns en tillit i organisationen, att vi vill varandra väl - då går förändringen lättare. Förändringens dörr måste öppnas inifrån, vi är våra egna hinder, säger Gunilla Thor. Gunilla Thor visar förändringsprocessen i form av en grop där förnekelsen och oron drar neråt, medan förvirringen och slutligen engagemanget pekar uppåt igen.

4 Hög energi i Karlstad Den första av tre konferenser i Sirius regi hölls i Karlstad. Cirka 120 deltagare från svensk skogsindustri, arbetsgivare och arbetstagare, träffades, lyssnade och knöt kontakter. Rikard Wallin, platschef Holmen Paper Braviken Paper Mill och Nils-Erik Andersson, ordförande för Pappers, Södra Cell Värö Intressant med allmängiltiga frågor och att dessutom få träffa kollegor, andra platschefer, gör det värt att avsätta två dagar, säger Rikard Wallin. Symboliskt är det också viktigt att vi chefer är delaktiga. Dessutom är det nyttigt att åka flera från samma arbetsplats, säger Nils-Erik Andersson. Vi får umgås här och får en gemensam input till det lokala arbetet. Roger Didrick, platschef Finess Hygiene Kisa Det ärett jättebra sätt att jobba, att hitta gemensamma målbilder. Vi måste jobba tillsammans för att vara konkurrenskraftiga. Inte minst P-O Bergströms resonemang om hur mycket onödig tid vi lägger på att fundera på hur motparten tänker, var tänkvärt. Jag har varit inom skogsbranschen knappt fyra månader och kommer själv från en helt annan bransch, metall där man var föregångare när krisen kom. Den positiva helhetssynen och den gemensamma målbilden kan jag se i upplägget här. Det är riktigt bra. Peter Jonsson, Ledarna Stora Enso Skoghall (nedan) Det har kanske inte direkt varit några stora nyheter, men jag har fått bekräftat att det vi gör är rätt och det är också viktigt. Ofta blir det att vi umgås mest inom bruken, men det också viktigt att träffa kollegor från hemmaplan. Sedan måste jag säga att Nisse Simonson var en av de bästa föreläsarna jag någonsin hört... Gitte Hansen HR-specialist och Pia Berglund, Unionen, Metsä Tissue Mariestad respektive Pauliström Det är intressant men samtidigt svårt att ta till sig all information, säger Pia. Mötet öppnar upp för en gemensam samsyn, fortsätter Gitte. Vi diskuterar samma saker och kan utgå från samma grund när vi kommer hem - företag och facken. Pia och Gitte ser också glädjen i att träffa kollegor som samtidigt är konkurrenter på en marknad. Men här möts vi över gemensamma problem. 4

5 Bosse Pettersson, ordf Unionen Munksjö Aspa Bruk och Jan-Christer Sjölinder Munksjö ordf Pappers Munksjö Aspa Bruk Det här är ett bra sätt att umgås både inom respektive företag och även att träffa andra företag med andra filosofier. Det är klokt att mötas över gränserna för att skapa en gemensam syn, menar båda. Inte minst möjligheten att träffas under trevliga former på kvällen. Anna-Karin Magnusson, ordf Sveriges Ingenjörer Billerud Skärblacka Ett jättebra tillfälle att få vara på samma konferens som motparten, vi hör samma föredrag, kan reflektera över samma saker - det blir användbart i det praktiska arbetet på hemmaplan när vi sitter tillsammans med personalchefen. För mig är det första gången jag är på den här typen av konferens och jag inser vilken möjlighet det är att bygga egna nätverk, att möta både platschefer och andra kollegor. Mikael Lilja, ordf Pappers och Per-Anders Broström, produktionschef, Rottneros Bruk Det är trevligt, formerna är bra, säger Mikael som dock skulle vilja ha mer utmanande föreläsningar. Vi har ju varit med länge, många av oss och har hört det mesta. Men Nisse Simonson var inspirerande. Per-Anders tycker att föreläsningarnas ämnen varit bra och att möjligheten till att skapa nätverk var en stor behållning. En del av kursen handlade om en förhandlingsövning där deltagarna, två och två hade en specifik uppgift. Anna Rapley, personalchef på Finess Hygiene i Kisa förhandlade med Britt Larson, personalspecialist på SCA Hygiene Products i Edet. Det gick alldeles utmärkt, vi kom snabbt överens, säger Britt. Lite extra dramatik drabbade konferensdeltagarna när brandlarmet utlöstes under första kvällen på Karlstads CCC, det alldeles nybyggda - då ännu inte invigda - konferenscentret. Byggdamm hade samlats på en detektor i köket och utlöst larmet. Efter en snabb och välordnad utrymning fortsatte konferensen.

6 Carin Sundström-Frisk, psykolog och expert i frågor om god säkerhetskultur, har insett att vi oftast är övertygade om att vi har kontroll på läget - men så enkelt är det ju inte alltid... Regler är bra för andra - men jag har full koll Förr förklarades olyckor ofta i en enda mening - det var en ren olyckshändelse. En person som kanske bröt mot regler och gjorde fel. Idag ser vi annorlunda på orsaken - det är det bakomliggande som är intressant. Vi söker systemfel. Har någon halkat, fråga då varför, säger psykolog Carin Sundström-Frisk, som forskar om säkerhetskultur. Om svaret är oljespill på golvet fråga då varför? Är det då ett läckage fråga då varför det inte rapporterats eller lagats? Har det lågprioriterats - fråga då varför... etc. Carin Sundström-Frisk talar gärna om vardagslärandet och risktagandet som är en följd av att det trots allt oftast går bra, trots att vi tar medvetna risker. Men till slut har vår hjärna lärt sig ett beteende som går med automatik, och då minskar också vår vaksamhet, säger hon. Hon vill se mer av den goda säkerhetskulturen där säkerhet prioriteras även i skarpt läge. Det är lätt att säga en sak och göra något helt annat när produktionen är hotad, när något går sönder, kanske under nattskiftet... Skäms över vår klantighet Tillbudsrapportering är en självklarhet idag. Men också här är mörkertalet stort när vi skäms över dumma misstag som bara känns klantiga. Vi tror att det bara är jag som kan göra en så dum sak. Men vi människor har begränsningar, betonar Carin Sundström-Frisk. Men det gör oss inte till sämre människor för det. Kalle sätter fingret på farorna Bland den svenska skogsindustrins hållbarhetsmål är sjukfrånvaron och olycksfallen på arbetsplatsen två viktiga komponenter. Sjukfrånvaron, som har ett mål på 3,5 procent/år ligger idag under målet med sina 3,2 procent (3,4 procent för industrin i riket). Fortfarande ligger kvinnorna högre än männen och särskild uppmärksamhet ska läggas på åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Olycksfallen ligger fortfarande över det mål som är satt. Där har skogsindustrin 1,4 olyckor med mer än en dags frånvaro per 100 anställda - målet är 1,0 med en nollvision i botten. Vissa enskilda företag klarar målen, säger Skogsindustriernas Margareta Jernelöv, som tillsammans med Lasse Wåhlstedt från Pappers redovisade siffrorna på Karlstadskonferensen. Vanligast är fallolyckor på plan mark samt olyckor där personer fastnat eller klämts. Redan 1959 gjordes en film om Kalle Anka och hans sätt att ständigt ignorera risker på arbetsplatsen. Lasse Wåhlstedt och Margareta Jernelöv visade den på konferensen om Hållbart arbetsliv. 6

7 Dag 2 Tema Säkerhet och hälsa Den som en gång upplevt en föreläsning tillsammans med ICA-handlarens son från Strömsund, Nisse Simonson, glömmer det aldrig. Doktorn som låter tanken styra Han presenterar sig ibland som en evolutionär utveckling av Göran Persson och Sune Mangs. Men ser sig helst som en roande folkbildare. Nisse Simonson från Östersund lämnar ingen oberörd när han håller förläsningar. Han har arbetat som läkare i 40 år, har specialkunskaper inom neurokirurgin och har vår hjärna med sina hundra miljarder hjärnceller som specialintresse. På konferensen i Karlstad ställde han frågan varför vi i vårt land är fysiskt friska och lever längre än de flesta, vi bor i ett land med utbyggd trygghet, men statistiskt samtidigt är världens sjukaste folk. Livet är väl ändå inte så tokigt - tänk på din obduktion varje morgon när du stiger upp så blir varje dag en dröm i jämförelse. Vi har, säger han, en inbyggd klagokultur. Vi har ett aktivt måla-fan-på-väggencentra. Men vi mår dåligt på en mycket hög nivå. Gupp i livet Han pratar om gupp i livet, när pojkvännen gör slut eller hunden dör. Det är svårt men tillhör livet och ska inte medicineras. Livet är motigt och bakhalt ibland. Han betonar att han har ambitionen att den som lyssnar ska lära sig något, beröras och - det är viktigt - roas. Inte bara för att jag ser rolig ut, jag driver hårt med mig själv också. Och då får jag tillstånd att belysa andras tillkortakommande också, säger han. Han tror på tankens förmåga som gör att optimisten lever 7-8 år längre än pessimisten. Båda får ju rätt, kan man säga. Men det är smärtsamt för pessimisten. Livet är en lång process, utan quickfix. Ältande påverkar immunförsvaret, som i sin tur påverkar kroppens förmåga att hantera allt från bakterier och virus till eländiga cancerceller. Forskningen visar att idisslandet av elände gör oss sjuka, säger Nisse Simonson. Han trodde själv att, som han uttrycker det: att det var fel på soppan i skallen, att det fanns enbart fysiska orsaker till människors problem. Men det finns aktuell forskning som klart visar att pessimister mår sämre och blir sjuka - eller mer sjukskrivna. Men med humor, skratt och en tillåtande atmosfär på arbetsplatsen blir livet roligare, och vi blir friskare. 7

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Thommy Haglund, personaldirektör inom Holmen AB och dessutom ordförande i Sirius och Jan-Henrik Sandberg, ordförande i Pappers, ser båda Sirius som en väg till ökad samverkan inom bruken. Sirius utvecklar konkurrenskraften Sirus syftar till ökad samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare på de svenska massa- och pappersbruken. Det är en samverkan som är en nödvändighet för att utveckla industrins konkurrenskraft på bästa sätt, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg, styrelseledamot i Sirius. Startsträcka Vi är fortfarande i en startsträcka, men har återtagit en del av den samverkan som fanns för runt 20 år sedan men kommit i bakgrunden under hårda strukturrationaliseringar. Men samverkan är en nödvändighet och vi måste alla hjälpas åt ute på företagen, betonar han. Stödja utvecklingen Sirius ska stödja företagens och medarbetarnas utveckling inom massa- och pappersindustrin och verkar i linje med samverkansavtalet med helhetsperspektiv som omfattar arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens och utbildning, ledarskap och medarbetarskap samt jämställdhet och mångfald. Konferenserna i Karlstad, Gävle/Sandviken och Umeå är ett led i det arbetet. Thommy Haglund, personaldirektör inom Holmen AB poängterar att Sirius är det enda partsammansatta rådet utanför avtalsförhandlingarna. Relationsbyggandet runt gemensamma frågor är en grundbult när vi utvecklar ledarskap, arbetsmiljö etc, säger han. Vi får ett gemensamt tänk, kanske också gemensamma värderingar att bygga vidare på som är en bra utgångspunkt inför vidare förhandlingar. Arbetet inom Sirius kan leda till nya nätverk, bättre lokal samverkan, visa på nya vägar till en utvecklad arbetsorganisation samt fungera som ett stöd för det lokala arbetet i samverkansgrupperna på bruken. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annan anges, Mårten Ericsson, Sven Magnusson Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Sirius på nätet: Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken Tema: Ledarkonferensen Nr 1 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Mats Bjärmark, personalchef på Munksjö Aspa Bruk, tillsammans med kollegan Helén Öder Skarström från Munksjö Paper

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Nr 4 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap

Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas. Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Tema: Medarbetarskap & Ledarskap Nr 4 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Björn Hultman Sveriges Ingenjörer: Det fackliga arbetet får mig att utvecklas De jobbar båda

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens Tema: Sociala hållberhetsmål Nr 4 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Vi tittar bakom hållbarhetsmålens siffror: Systematiskt arbete ger ökad jämställdhet och bättre kompetens

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer