Ledarkonferens över gränserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarkonferens över gränserna"

Transkript

1 Tema Ledarkonferens Nr Nyheter från Sirius finns också på Ledarkonferens över gränserna Den första av Sirius tre ledarkonferenser hölls i Karlstad. Ännu finns lite tid för dig som vill anmäla dig till konferensen i Umeå den mars. Gå in på nätet och anmäl dig snarast.

2 Dag 1. Tema Kommunikation och relationer Bygger vi nya Babels torn med hierarkisk kommunikation eller har vi kommunikation på nya sätt som på en skolgård? Universitetslektor Robert Holmberg poängterar betydelsen av meningsfulla relationer. Välj den meningsfulla dialogen Hållbara chefer och hållbara arbetsplatser bygger på samverkan och en dialog om grundläggande frågor. Våra roller är inte givna, säger Robert Holmberg, universitetslektor på Lunds Universitet och tar skolan som ett tydligt exempel: Se på läraren som har en formell auktoritet men som idag måste erövra en personlig auktoritet inför eleverna. Det krävs en annorlunda kompetens för att vara ledare idag. För att kunna övertyga. Robert har genom sin egen forskning sett hur viktigt det är med meningsfulla relationer och tillit för den hållbara arbetsplatsen och för individens egen hälsa. Respekten för hierarkier minskar, nya arbetsformer kommer och var och en har vi egna strategier för att möta det nya, säger han. Vikten av att se en mening ökar. Samtidigt skapar vi ständigt nya vägar som inte finns i linjeorganisationen. Strukturer är en hjälp Allt fler arbetsplatser har gått från hierarkiska välstrukturerade och förutsägbara - till platta, flexibla organisationer. Det kan upplevas som stressande och svårt, strukturer är en hjälp för oss. Men samtidigt vill vi vara motiverade, ansvarstagande och kreativa medarbetare som tar egna initiativ. För att klara nya utmaningar krävs självförtroende och mod. Att våga ta initiativ bygger på självförtroende och tillit, jag vill visa att jag vågar men det bygger på att jag litar på och har tillit till personerna jag har runt mig. Men jag måste också ha förståelse för varför jag är här, vad vi jobbar med. En chef och ledare har idag komplexa utmaningar att ta ansvar och samtidigt strukturera något nytt. Chefen ska bygga förutsättningar för att arbetet blir utfört, chefen ska informera och vara För att klara nya utmaningar krävs självförtroende tydlig, uppmuntra och delta i utvecklingen. Han eller hon ska också visa integritet och vara rättvis samt underlätta lagandan, skapa teamkänsla, meningsfulla mål och matcha uppgifter med rätt person. Ett coachande ledarskap. Skapa negativ energi Men chefen kan också skapa negativ energi på en arbetsplats genom att vara aktivt destruktiv eller undvika konflikter och dra sig undan. Robert Holmberg redovisar undersökningar där hållbara chefer skapar en känsla av sammanhang som får medarbetarna att se utmaningar som hanterliga, som kan reda ut svåra situationer och klara påfrestningar. Där ser vi hur stresshormoner minskar. Chefer som tänker på individens utvecklingsmöjligheter i ett livslångt perspektiv är också bra för den enskildes hälsa. Att jobba med varje individs lärprocess blir allt viktigare, att bygga upp det viktiga självförtroendet. Mod kan vi inte ha för mycket av och självförtroende är grunden för att vi ska lära oss nya saker, menar Robert Holmberg. Det hållbara ledarskapet bygger på samverkan och en dialog om grundläggande frågor, där inte minst facken har en viktig roll.

3 Dag 1. Tema Kommunikation och relationer Glöm konfrontationen och sök samverkan - det vinner alla på Relationsstress sliter på oss. Tränar vi på att bygga goda relationer kommer vi att både må bättre och uppnå bättre resultat i vårt arbete. vara öppen och välj att tro på motparten. Han förkastar strategi och taktik: Ring och fråga motparten istället. Var öppen och lyssna. Fokusera på samverkan. P-O Bergström är erfaren förhandlare, uppvuxen i Smedjebacken och med ett förflutet inom Metall. Den som tar till sig mina råd får ett bättre liv, säger han utan att tveka på rösten. Hans erfarenhet har övertygat honom om vikten av att skapa trygghet vid konflikter eller förhandlingar. Och trygghet skapas av öppenhet, av en tydlig kommunikation. Välj att tro på motparten Skilj på människor och problem, säger han. Fokusera på problemen, kartlägg och sätt intressena främst. Men våga Stenhård i sakfrågor Han poängterar att det inte är detsasamma som att vara undfallande. Inte alls, du kan vara stenhård i sakfrågor men ändå vara rädd om relationen. Han är dessutom övertygad om att en tydlig dialog som bygger på ett aktivt lyssnade, att vara intresserad av både innehåll och känslor hos motparten, ger resultat: Undersökningar visar på 80 procent bättre resultat när vi går från konfrontation och låsta positioner till ett klimat av samverkan och intresse för varandra, säger P-O Bergström. P-O Bergström, med ett förflutet som förhandlare inom Metall utbildar idag förhandlare med målet: Bättre resultat med mindre energipådrag. Och han poängterar relationens betydelse. På spaning efter ett förändrat ledarskap Varje förändring har sina olika steg - som ofta liknar varandra. Där spelar en kommunikativ ledare en stor roll. En rejäl förändring kan beskrivas i form av en grop där vi går från förändringsbehov till ett önskat läge genom att passera fyra faser; förnekelsen, oron, förvirringen för att slutligen hamna i engagemanget där vi ser möjligheterna, känner oss involverade och vill bidra. I början tycker vi ofta att det inte behövs förändringar, vi förnekar behovet, säger psykolog Gunilla Thor. Sedan kommer oron inför vad det nya innebär för mig, innan förvirringen tar vid i det komplexa som omger oss. Efter en process, som kan ta år, kommer slutligen engagemanget. En röd tråd för att lyckas är kommunikation, säger hon. Att lyssna är svårt Det är nyckelordet, vi måste förstå varför och hur det ser ut för mig. Att lyssna kan vara svårt, att kunna ta till sig att andra har något att tillföra. I all förändring uppstår känslor, ofta stress och oro - även om det nya innebär satsningar. Men finns en tillit i organisationen, att vi vill varandra väl - då går förändringen lättare. Förändringens dörr måste öppnas inifrån, vi är våra egna hinder, säger Gunilla Thor. Gunilla Thor visar förändringsprocessen i form av en grop där förnekelsen och oron drar neråt, medan förvirringen och slutligen engagemanget pekar uppåt igen.

4 Hög energi i Karlstad Den första av tre konferenser i Sirius regi hölls i Karlstad. Cirka 120 deltagare från svensk skogsindustri, arbetsgivare och arbetstagare, träffades, lyssnade och knöt kontakter. Rikard Wallin, platschef Holmen Paper Braviken Paper Mill och Nils-Erik Andersson, ordförande för Pappers, Södra Cell Värö Intressant med allmängiltiga frågor och att dessutom få träffa kollegor, andra platschefer, gör det värt att avsätta två dagar, säger Rikard Wallin. Symboliskt är det också viktigt att vi chefer är delaktiga. Dessutom är det nyttigt att åka flera från samma arbetsplats, säger Nils-Erik Andersson. Vi får umgås här och får en gemensam input till det lokala arbetet. Roger Didrick, platschef Finess Hygiene Kisa Det ärett jättebra sätt att jobba, att hitta gemensamma målbilder. Vi måste jobba tillsammans för att vara konkurrenskraftiga. Inte minst P-O Bergströms resonemang om hur mycket onödig tid vi lägger på att fundera på hur motparten tänker, var tänkvärt. Jag har varit inom skogsbranschen knappt fyra månader och kommer själv från en helt annan bransch, metall där man var föregångare när krisen kom. Den positiva helhetssynen och den gemensamma målbilden kan jag se i upplägget här. Det är riktigt bra. Peter Jonsson, Ledarna Stora Enso Skoghall (nedan) Det har kanske inte direkt varit några stora nyheter, men jag har fått bekräftat att det vi gör är rätt och det är också viktigt. Ofta blir det att vi umgås mest inom bruken, men det också viktigt att träffa kollegor från hemmaplan. Sedan måste jag säga att Nisse Simonson var en av de bästa föreläsarna jag någonsin hört... Gitte Hansen HR-specialist och Pia Berglund, Unionen, Metsä Tissue Mariestad respektive Pauliström Det är intressant men samtidigt svårt att ta till sig all information, säger Pia. Mötet öppnar upp för en gemensam samsyn, fortsätter Gitte. Vi diskuterar samma saker och kan utgå från samma grund när vi kommer hem - företag och facken. Pia och Gitte ser också glädjen i att träffa kollegor som samtidigt är konkurrenter på en marknad. Men här möts vi över gemensamma problem. 4

5 Bosse Pettersson, ordf Unionen Munksjö Aspa Bruk och Jan-Christer Sjölinder Munksjö ordf Pappers Munksjö Aspa Bruk Det här är ett bra sätt att umgås både inom respektive företag och även att träffa andra företag med andra filosofier. Det är klokt att mötas över gränserna för att skapa en gemensam syn, menar båda. Inte minst möjligheten att träffas under trevliga former på kvällen. Anna-Karin Magnusson, ordf Sveriges Ingenjörer Billerud Skärblacka Ett jättebra tillfälle att få vara på samma konferens som motparten, vi hör samma föredrag, kan reflektera över samma saker - det blir användbart i det praktiska arbetet på hemmaplan när vi sitter tillsammans med personalchefen. För mig är det första gången jag är på den här typen av konferens och jag inser vilken möjlighet det är att bygga egna nätverk, att möta både platschefer och andra kollegor. Mikael Lilja, ordf Pappers och Per-Anders Broström, produktionschef, Rottneros Bruk Det är trevligt, formerna är bra, säger Mikael som dock skulle vilja ha mer utmanande föreläsningar. Vi har ju varit med länge, många av oss och har hört det mesta. Men Nisse Simonson var inspirerande. Per-Anders tycker att föreläsningarnas ämnen varit bra och att möjligheten till att skapa nätverk var en stor behållning. En del av kursen handlade om en förhandlingsövning där deltagarna, två och två hade en specifik uppgift. Anna Rapley, personalchef på Finess Hygiene i Kisa förhandlade med Britt Larson, personalspecialist på SCA Hygiene Products i Edet. Det gick alldeles utmärkt, vi kom snabbt överens, säger Britt. Lite extra dramatik drabbade konferensdeltagarna när brandlarmet utlöstes under första kvällen på Karlstads CCC, det alldeles nybyggda - då ännu inte invigda - konferenscentret. Byggdamm hade samlats på en detektor i köket och utlöst larmet. Efter en snabb och välordnad utrymning fortsatte konferensen.

6 Carin Sundström-Frisk, psykolog och expert i frågor om god säkerhetskultur, har insett att vi oftast är övertygade om att vi har kontroll på läget - men så enkelt är det ju inte alltid... Regler är bra för andra - men jag har full koll Förr förklarades olyckor ofta i en enda mening - det var en ren olyckshändelse. En person som kanske bröt mot regler och gjorde fel. Idag ser vi annorlunda på orsaken - det är det bakomliggande som är intressant. Vi söker systemfel. Har någon halkat, fråga då varför, säger psykolog Carin Sundström-Frisk, som forskar om säkerhetskultur. Om svaret är oljespill på golvet fråga då varför? Är det då ett läckage fråga då varför det inte rapporterats eller lagats? Har det lågprioriterats - fråga då varför... etc. Carin Sundström-Frisk talar gärna om vardagslärandet och risktagandet som är en följd av att det trots allt oftast går bra, trots att vi tar medvetna risker. Men till slut har vår hjärna lärt sig ett beteende som går med automatik, och då minskar också vår vaksamhet, säger hon. Hon vill se mer av den goda säkerhetskulturen där säkerhet prioriteras även i skarpt läge. Det är lätt att säga en sak och göra något helt annat när produktionen är hotad, när något går sönder, kanske under nattskiftet... Skäms över vår klantighet Tillbudsrapportering är en självklarhet idag. Men också här är mörkertalet stort när vi skäms över dumma misstag som bara känns klantiga. Vi tror att det bara är jag som kan göra en så dum sak. Men vi människor har begränsningar, betonar Carin Sundström-Frisk. Men det gör oss inte till sämre människor för det. Kalle sätter fingret på farorna Bland den svenska skogsindustrins hållbarhetsmål är sjukfrånvaron och olycksfallen på arbetsplatsen två viktiga komponenter. Sjukfrånvaron, som har ett mål på 3,5 procent/år ligger idag under målet med sina 3,2 procent (3,4 procent för industrin i riket). Fortfarande ligger kvinnorna högre än männen och särskild uppmärksamhet ska läggas på åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. Olycksfallen ligger fortfarande över det mål som är satt. Där har skogsindustrin 1,4 olyckor med mer än en dags frånvaro per 100 anställda - målet är 1,0 med en nollvision i botten. Vissa enskilda företag klarar målen, säger Skogsindustriernas Margareta Jernelöv, som tillsammans med Lasse Wåhlstedt från Pappers redovisade siffrorna på Karlstadskonferensen. Vanligast är fallolyckor på plan mark samt olyckor där personer fastnat eller klämts. Redan 1959 gjordes en film om Kalle Anka och hans sätt att ständigt ignorera risker på arbetsplatsen. Lasse Wåhlstedt och Margareta Jernelöv visade den på konferensen om Hållbart arbetsliv. 6

7 Dag 2 Tema Säkerhet och hälsa Den som en gång upplevt en föreläsning tillsammans med ICA-handlarens son från Strömsund, Nisse Simonson, glömmer det aldrig. Doktorn som låter tanken styra Han presenterar sig ibland som en evolutionär utveckling av Göran Persson och Sune Mangs. Men ser sig helst som en roande folkbildare. Nisse Simonson från Östersund lämnar ingen oberörd när han håller förläsningar. Han har arbetat som läkare i 40 år, har specialkunskaper inom neurokirurgin och har vår hjärna med sina hundra miljarder hjärnceller som specialintresse. På konferensen i Karlstad ställde han frågan varför vi i vårt land är fysiskt friska och lever längre än de flesta, vi bor i ett land med utbyggd trygghet, men statistiskt samtidigt är världens sjukaste folk. Livet är väl ändå inte så tokigt - tänk på din obduktion varje morgon när du stiger upp så blir varje dag en dröm i jämförelse. Vi har, säger han, en inbyggd klagokultur. Vi har ett aktivt måla-fan-på-väggencentra. Men vi mår dåligt på en mycket hög nivå. Gupp i livet Han pratar om gupp i livet, när pojkvännen gör slut eller hunden dör. Det är svårt men tillhör livet och ska inte medicineras. Livet är motigt och bakhalt ibland. Han betonar att han har ambitionen att den som lyssnar ska lära sig något, beröras och - det är viktigt - roas. Inte bara för att jag ser rolig ut, jag driver hårt med mig själv också. Och då får jag tillstånd att belysa andras tillkortakommande också, säger han. Han tror på tankens förmåga som gör att optimisten lever 7-8 år längre än pessimisten. Båda får ju rätt, kan man säga. Men det är smärtsamt för pessimisten. Livet är en lång process, utan quickfix. Ältande påverkar immunförsvaret, som i sin tur påverkar kroppens förmåga att hantera allt från bakterier och virus till eländiga cancerceller. Forskningen visar att idisslandet av elände gör oss sjuka, säger Nisse Simonson. Han trodde själv att, som han uttrycker det: att det var fel på soppan i skallen, att det fanns enbart fysiska orsaker till människors problem. Men det finns aktuell forskning som klart visar att pessimister mår sämre och blir sjuka - eller mer sjukskrivna. Men med humor, skratt och en tillåtande atmosfär på arbetsplatsen blir livet roligare, och vi blir friskare. 7

8 Sverige porto betalt B Box 55525, Stockholm Thommy Haglund, personaldirektör inom Holmen AB och dessutom ordförande i Sirius och Jan-Henrik Sandberg, ordförande i Pappers, ser båda Sirius som en väg till ökad samverkan inom bruken. Sirius utvecklar konkurrenskraften Sirus syftar till ökad samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare på de svenska massa- och pappersbruken. Det är en samverkan som är en nödvändighet för att utveckla industrins konkurrenskraft på bästa sätt, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg, styrelseledamot i Sirius. Startsträcka Vi är fortfarande i en startsträcka, men har återtagit en del av den samverkan som fanns för runt 20 år sedan men kommit i bakgrunden under hårda strukturrationaliseringar. Men samverkan är en nödvändighet och vi måste alla hjälpas åt ute på företagen, betonar han. Stödja utvecklingen Sirius ska stödja företagens och medarbetarnas utveckling inom massa- och pappersindustrin och verkar i linje med samverkansavtalet med helhetsperspektiv som omfattar arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens och utbildning, ledarskap och medarbetarskap samt jämställdhet och mångfald. Konferenserna i Karlstad, Gävle/Sandviken och Umeå är ett led i det arbetet. Thommy Haglund, personaldirektör inom Holmen AB poängterar att Sirius är det enda partsammansatta rådet utanför avtalsförhandlingarna. Relationsbyggandet runt gemensamma frågor är en grundbult när vi utvecklar ledarskap, arbetsmiljö etc, säger han. Vi får ett gemensamt tänk, kanske också gemensamma värderingar att bygga vidare på som är en bra utgångspunkt inför vidare förhandlingar. Arbetet inom Sirius kan leda till nya nätverk, bättre lokal samverkan, visa på nya vägar till en utvecklad arbetsorganisation samt fungera som ett stöd för det lokala arbetet i samverkansgrupperna på bruken. Ansvarig Utgivare: Mårten Ericsson Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson Foto: Där inget annan anges, Mårten Ericsson, Sven Magnusson Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Sirius på nätet: Hur vill du ha tidningen distribuerad i fortsättningen? Som papperstidning eller via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter:

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap

Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart. Tema: Ledarskap & medarbetarskap Tema: Ledarskap & medarbetarskap Nr 4 2012 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Studie visar: Chefens uppdrag ska vara begripligt och hanterbart Bör vi ställa höga krav på

Läs mer

Vikten av systematiska utvecklingssamtal

Vikten av systematiska utvecklingssamtal Nr 1 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Mattias Ardesjö (till vänster) är skiftgående produktionsledare på Korsnäs Frövi och har ansvar för de BUM-samtal som man nu

Läs mer

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Nr 4 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Nya rutiner ger ökad säkerhet

Nya rutiner ger ökad säkerhet Tema Arbetsmiljö Nr 3 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer

Hållbart ledarskap i byggsektorn

Hållbart ledarskap i byggsektorn Hållbart ledarskap i byggsektorn En pilotstudie av aspekter i platschefernas ledarskap som begränsar stress, främjar hälsa och produktivitet Margaretha Hartzell Constanze Leineweber Linda Magnusson Hanson

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer