Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars Karin Utas Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars 2012. Karin Utas Carlsson www.tradet.org"

Transkript

1 Konflikthantering hemma och i skolan Familjestödsenheten, Göteborg, den 14 mars 2012 Karin Utas Carlsson

2

3 Ross Greene. Explosiva barn och Vilse i skolan (rekommenderas varmt) AlSUP Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems (bilderna 5 och 7), Flödesschemat för plan B (bild 17) och Rättighetsförklaring för barn med problemskapande beteenden (bild 18) delas ut under föreläsningen. Detta är hämtat från Ross Greene. Se hans hemsida Förhållningssätt: Barn beter sig bra om de kan. Inte barn beter sig bra om de vill.

4 Färdigheter behöver tränas Vilka färdigheter behöver barnet särskilt träna?

5

6 Observera vilka situationer som innebär problem.

7

8 Du vill något och barnet vill något annat: 3 strategier. Plan A ser till dina behov. Barnet får rätta sig efter det du säger och gör. Plan C ser till barnets behov och önskemål. Det är inte värt striden. Du låter saken bero. Kanske kommer du senare att arbeta med den, men nu är den inte prioriterad. Plan B: Problemlösning i samarbete. Denna innebär gränssättning likaväl som plan A gör det. Denna gång kommer du att förhandla med barnet och söka en lösning som ser till bådas behov och som är realistisk.

9 Plan B 1. Empati. 2. Definiera problemet. 3. Invitera till en lösning. Glid ej från A till C! (Det är att ge efter) Plan B innebär gränssättning med respekt!

10 Empatiskt lyssnande Vara helt närvarande och fokuserad, ge samtalsstöd, bekräfta, visa empati, lyssna mellan raderna och spåra sakfråga och känsla, fråga när det behövs, följa berättarens spår inte förhöra, sammanfatta, inte ge råd, hjälpa talaren att tänka konstruktivt inte öka ev. nedvärdering eller fiendskap gentemot den berättaren talar om.

11 Plan B Empati Definiera problemet

12 Grundläggande mänskliga behov Kroppsliga behov: Mat, dryck, sömn, vila, lagom temperatur, rörelse Trygghet och säkerhet Kärlek och tillgivenhet Känsla av eget värde, identitet Tillhörighet till gruppen Mening och förståelse Delaktighet Glädje Rättvisa Kontroll (kan också ses som ett medel att tillfredsställa ovanstående behov)

13 Metaforen Krukan

14 Plan B Empati Definiera problemet Invitera till en lösning

15 Förebygg! Proaktiv plan B är att föredra framför akut plan B

16 Prioritera! Försök inte arbeta med allt på en gång!

17

18

19 Akut konfliktsituation Lugna sig Reda ut Be om hjälp vid behov Överenskommelse Följa upp

20 Externaliserat språk Dvs skilj sak ifrån person. Förlägg något till yttre faktorer skilda ifrån personen. Tala om problemet, inte personen. Sätt namn på problemet, t ex. den här situationen/händelsen Lägg händelsen utanför personen: t ex Vad hände (inte varför gjorde du så)?

21 Upplägg för lyssnande Vad har hänt?/ Vad är problemet? Hur upplever du det?/ Vad känner du? Vad behöver du?/ Vad är viktigt för dig? Hur tror du nn (den andra parten) ser på det? Hur tror du nn tänker om/ upplever det? Vad tror du nn behöver? Vad tror du är viktigt för nn? Vad vill du uppnå?/ Hur vill du lösningen ska se ut? Hur ska du komma dit? (Strategi)

22 Vinna-vinna-förhandling Analysera problemet. Sök efter underliggande behov/rädsla. Skilj detta från positioner (yttrade krav/ önskemål). Berätta och lyssna! Obs. skilda perspektiv. Använd empati. Använd aktivt lyssnande. Lägg inte skulden på någon, Hota ej! Uttryck känslor och behov. Möjliga lösningar. Stryk oacceptabla lösningar. Välj en lösning som tillgodoser allas djupare behov. Gör en plan och agera. Följ upp!

23 Råd vid konfliktlösning och förhandling (Roger Fisher och William Ury: Vägen till Ja och Vägen förbi Nej. ) 1. Kontrollera din egen känsloreaktion. 2. Övervinn den andra sidans negativa känslor. 3. Skilj mellan personer och problemet. Be hard on the problem, soft on the person. 4. Fokusera på intressen (underliggande behov och värderingar), inte på intagna ståndpunkter. 5. Vägra spela maktspel (vinna-förlora). 6. Bygg en gyllene bro till dem. Gör det lätt att säga Ja och svårt att säga Nej. 7. Skapa en rad möjligheter innan ni diskuterar vad ni ska göra. 8. Insistera på att överenskommelsen ska baseras på en objektiv standard. 9. Utveckla din BATEF, bästa alternativ till förhandlingslösning (behöver inte sägas). 10.Bygg in vinster för alla parter. 11. Låt ingen förlora ansiktet. 12. Tag paus v.b.

24 Medling definition (E. Lind: Medkompis: Medling och konflikthantering i skolan Medling är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Ett tillrättalagt samtalsforum där processen är lika viktig som målet. Ett verktyg för att hantera konflikter.

25 Medlaren Var opartisk och ha ingen åsikt om själva problemet. Var stödjande. Trygghet i rummet! Var inte dömande. Motverka aktivt omdömen om vem som hade rätt och fel. Hjälp parterna att arbeta tillsammans. Hjälp dem att skilja mellan saken (d.v.s. problemet, beteendet) och personen. Ge inte lösningsförslag. Låt parterna ta tid på sig för att arbeta igenom problemet.

26 Medlingsmodellen Introduktion, förklaring av modell och process. Ramar och grundregler: Medlaren opartisk, parterna ska båda/alla få tid ge sin berättelse. Regler att komma överens med parterna om: 1. Vilja söka lösa problemet (frivillighet är en förutsättning). 2. Inte avbryta, lyssna. 3. Inte anklaga, inte använda skällsord, tala om sig själv. 4. Sekretess, inte för andra berätta av som sägs. Problemet: Vad har hänt och hur påverkar det dig? Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Skapa möjligheter: Vad vill du ska hända? Vad kan du bidra med? Många lösningsförslag, brainstorm! Välj lösning (paket av lösningar) och formulera överenskommelse. Uppföljning. Tidpunkt. (Återförsäkran om det blir problem att följa överenskommelsen.) Vad kan ni lära er av detta?

27 Gränssättning skilt ifrån medling Gränssättning stoppar dåligt beteende Skilj sak (beteende) från person. Tänk på att behandla personen/personerna med respekt (deras självkänsla/ Kruka ). Medvetandegör hur ni och andra gör detta. Dela med er av goda erfarenheter. Medling hjälper parterna utan råd och värderingar Skilj gränssättning från medling och hjälp barnen/ungdomarna att se när ni gör det ena och när ni gör det andra. Tala om när ni är beredd att medla (sök deras frivilliga deltagande) och säg att ni inte kommer att ha någon synpunkt på probleminnehållet och att ni ska hjälpa barnen/ungdomarna att hitta vägar till en lösning de alla är nöjda med.

28 Förslag till förhållningssättet vinna-vinna i klassrummet Kortversion. Översatt från CRN, Australien a) Erkänn även neg. känslor (egna och andras). b) Erbjud valmöjligheter. Låt ej eleven tappa ansiktet. c) Använd språk som visar att du bryr dig om eleven. Nedtryckningar och hot trappar upp konflikter. d) Var en förebild. e) Undvik att fråga Varför gjorde du? eller lägga skulden någonstans. Fråga t.ex. Vad har hänt? Berätta! f) Sök en vinna-vinna-lösning där ni båda kan lära er tillsammans.

29 Fighting Fair - ärlig kamp Var villig att lösa problemet Säg vad ditt problem är Lyssna till vad de andras problem är Attackera problemet, inte personen Sök efter lösningar så var och en får vad han eller hon behöver Ojusta metoder Retas, använda öknamn Nedtryckningar Sänkningar Klander och skuldbeläggning Hotelser och slagsmål Dra in gamla händelser Komma med undanflykter Inte lyssna Översatt från CRN, Australien

30 Hantera ovilja hos andra att lösa problemet (Kortversion av förslag från CRN. Australien) Vad gör jag för att bidra till problemet? Hur använder jag min kraft/makt? Ger jag dem kraft eller tar jag den ifrån dem? Erbjuder jag dem valmöjligheter som är fria från klander, tvång och skuldbeläggning eller hotar jag dem? Hanterade jag mina känslor på ett bra sätt först? Använde jag empatiblockerare (stopp i kommunikationen)? Lyssnade jag verkligen till dem?

31 Hantera ovilja hos andra att lösa problemet, forts Försök positiva yttranden såsom: Jag skulle verkligen vilja klara upp det här. Hur är det med dig? Som en öppnare under konflikt, eller Som ett sätt att återuppta kontakten och problemlösningen när känslorna svalnat och situationen är lugnare.

32 Tack för att du lyssnade! Vill du vara med i ett nätverk där din e-postadress blir känd för de andra i nätverket? Vill du vara med i diskussionsforum Skriv till

5. Konfliktlösning utan våld

5. Konfliktlösning utan våld Lära leva samman: Karin Utas Carlsson 60 5. Konfliktlösning utan våld I enlighet med Human needs theory gäller det att hantera konflikter på ett sådant sätt att alla inblandade parter får sina djupare

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

MOBBNING. Förslag på vad skolan kan göra

MOBBNING. Förslag på vad skolan kan göra MOBBNING. Förslag på vad skolan kan göra Den här antologin tar upp en lång rad aspekter på livskunskap eller life skills, vilka visar på vägar till en mer harmonisk, fredlig och rättvis värld. Vårt tänkande

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Förälder till barn med ADHD

Förälder till barn med ADHD sinusfaktablad Förälder till barn med ADHD - Så kan du hjälpa ditt barn att fungera bättre i vardagen Agneta Hellström sinus ab SVENSKA INSTITUTET FÖR BARN I BEHOV AV UTVECKLINGSSTÖD www.sinus.se Förälder

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering

Bild som samtal EXAMENSARBETE. Hösten 2006 Lärarutbildningen. www.hkr.se. bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Bild som samtal bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering Författare Lisa Carlsson Christina Lantz Handledare Elisabet Malmström Ewa Gislèn

Läs mer