Lokförargatan Västerås Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18"

Transkript

1

2 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år av undersökning och förberedelse kom tiden för driftsättandet av företaget. Idag kan vi erbjuda tjänster inom fyra huvudkategorier och till dem ett antal underkategorier. Den huvudsakliga verksamheten består av förhandling och medling, följt av juridisk rådgivning och föreläsningar. BBM erbjuder sina kunder ett brett paket av tjänster som täcker stora delar av den juridiska sektorn. Vi erbjuder förhandlingstjänster till de som behöver hjälp med förhandling eller vill veta mer om konsten att förhandla. Medling som är en indirekt förhandling där medlaren hjälper två eller flera personer att prata och förhandla med varandra är en av de större delarna av företagets verksamhet. Vi ser gärna att både företag, organisationer och privatpersoner vänder sig till oss för att få vägledning till att lösa sina konflikter istället för att låta domstolar döma för någon av de inblandade då det finns utrymme för medling. Resultatet i de flesta fallen brukar vara mindre kostnader för parterna, effektivare tidshantering, nöjdare parter och parter som håller sig till överenskommelsen. Detta är svårt att uppnå med traditionella domstolsförhandlingar då det i domstolar alltid blir en nöjd och en missnöjd eller två missnöjda parter. Vår juridiska rådgivning eller våra juridiska tjänster sträcker sig över samtliga lagområden dock arbetar vi främst med kontraktsrätt och liknande typ av affärsrättslig verksamhet. Till allt detta erbjuder vi även föreläsningar inom våra arbetsområden men även inom områden som personlig utveckling, företagsledning och värderingssystem. Vårt breda utbud av tjänster gör BBM till ett självklart val oavsett om man är en privatperson, en organisation eller ett storföretag. Vi har möjlighet att anpassa oss till de tillställningar och arbetsuppgifter ni behöver oss till. Våra samarbetspartner sträcker sig från lärare och ingenjörer till revisorer och egenföretagare med mångårig expertis inom affärsvärlden. Välkomna till oss på BBM, ni finner oss i Tillberga, Västerås. Med ett gångavstånd på mindre än 5 min till buss är vi lätta att hitta. Nedan följer lite information om vår verksamhet. Kontakta och besök oss gärna på internet för mer information kring verksamheten. Tack för ert intresse Hälsningar Blue Book Mediation

3 Förhandling Förhandling är något som vi ägnar oss åt dagligen, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Att försöka få en vara eller tjänst till ett annat pris eller att få ett annat pris för sin vara eller tjänst behöver inte vara negativt. Det behöver inte alltid påvisa snålhet men kanske prismedvetenhet. Till detta har vi även den eviga förhandlingen om man ska ta sig upp ur sängen eller sova 15 minuter till, äta biff eller hamburgare eller träna istället för att se på TV. Vi förhandlar med chefen om ett arbete eller om lönen, vi förhandlar med försäljare om vår nya bil, vi förhandlar även om vad vi själva ska köpa i mataffären. Mer sällan sitter vi själva i formella förhandlingar med listor och förtryckta mål. Förhandlingen är oftast förbisedd i det egna agerandet men finns där likväl som behovet av mat, dryck och sömn. Det finns två huvudgrupper av förhandlingar, den integrativa förhandlingen och den distributiva. Vi behärskar båda metoderna men strävar att hellre använda oss av den integrativa förhandlingen som sedan i sin tur kan kompletteras med den distributiva. De kunskaper en förhandlare besitter kan i många fall göra stora skillnader i de resultat som uppnås i slutändan genom att använda sig av rätt tekniker vid rätt tidpunkt. Ovana eller okunskap kring detta kommer oftast leda till distributiv förhandling oavsett hur utgångspunkten vid förhandlingens början sett ut. Våra förhandlare arbetar därför med ett system som ska säkra dem från att ej hamna i sådana situationer förutom i de fall då dessa är önskade. Medling Om förhandling är en process vari parterna ska sträva efter en överenskommelse så är medling en process som ska hjälpa parterna att komma fram till denna överenskommelse. En medlare ska genom opartiskt deltagande hjälpa de involverade parterna att kommunicera och genom denna kommunikation komma fram till den eller de lösningar som de anser vara de rätta för deras relation. Medling är en frivillig process som även vid avtalad medling inte har krav för genomförande. Medling kan inledas som ett steg i en konflikthanteringsklausul i ett avtal, som ett försök till att reparera en privat relation eller som ett första steg i en fredsförhandling mellan stater. Oavsett vilken den bakomliggande situationen är så kan medling appliceras och avbrytas om endera parten så önskar. Beslutar parterna i en konflikt för att försöka lösa situationen genom att ta hjälp av en extern medlare ska de inte känna att de riskerar offentlig exponering i media eller på annat sätt. Utöver nedanstående gäller nationell rätts allmänna regler om tystnadsplikt, informationsplikt och vittnesplikt. Medlaren har tystnadsplikt, endast om sådan är avtalad, eller följer av yrke eller funktion. Plikten omfattar samtliga upplysningar som medlaren får under eller i förbindelse med medlingsförloppet. Detsamma gäller parterna sekretess gäller endast om den är avtalad. För säkerhets skull bör man alltid avtala skriftligt om sekretess. Under alla förhållanden bör medlaren, innan medlingsprocessen börjar, alltid väcka frågan med parterna om de önskar att tystnadsplikt skall råda, eftersom parterna kan vara av den uppfattningen att sekretess automatiskt råder.

4 Juridisk rådgivning Har du eller ditt företag stött på problem eller frågor om lagar och regler som du eller ni inte riktigt vet svaret på? Då ska ni kontakta oss. Vår juridiska rådgivning fokuseras på att lösa era problem på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. Erfarenheterna kring avtalsrätt och affärsrättsliga frågor har gjort oss till en bra rådgivare för både mindre och stora företag samt privatpersoner. De som önskar skriva, eller få hjälp och råd vid framställande eller reglering av avtal är alltid välkomna att kontakta oss då vi har goda kunskaper inom området. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist. Den person som däremot väljer att yrkesmässigt praktisera processrätt vid domstolar behöver utöver sin högskole- eller universitetsexamen även bedriva notarietjänst eller motsvarande för att sedan avlägga godkänt prov hos advokatsamfundet. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap där juridiken bryts ned för att noggrant granskas och bedömas. Rådgivare betecknar i regel en erfaren och/eller specialiserad person från vilken högre politiker, ämbetsmän och företagsledare söker hjälp och förslag. Hos oss behöver du varken vara politiker eller ämbetsman för att söka råd. Vi har rådgivningen öppen för alla som behöver lite hjälp med allt från innehåll i ett kontrakt eller omorganisation i företaget. Som rådgivare har man inte beslutanderätt i frågor rörande uppdragsgivarens verksamhet oavsett om det är av privat eller yrkesmässig natur såvida inte uppdragsgivaren och rådgivaren kommer skriftligen överens om att utöka rådgivarens behörighet. Vid sådana tillfällen upphör rådgivarens roll som rådgivare för att övergå till ställföreträdare eller annan form av representant. Eftersom rådgivaren inte är berättigad till att fatta beslut å uppdragsgivarens vägnar kan denna heller ej hållas ansvarig för beslut som uppdragsgivaren fattar på egen hand. Juridisk rådgivning är således inte så skild från annan rådgivning i fråga om utförande. Det som skiljer mest är rådgivningens områden men i sin grund är den juridiska rådgivningen en möjlighet för uppdragstagaren att fråga om och få olika rättsliga situationer förklarade. Det är juristens uppgift att ta reda på rättsreglerna som gäller för den specifika frågan som uppdragsgivaren behöver besvarad. I vissa fall kan svaret skilja sig från det som uppdragsgivaren förväntar sig. Då är det viktigt att komma ihåg rollen som den juridiska rådgivaren har. Det är inte rådgivarens uppgift att försköna informationen för att den ska framstå som positivare eller enklare.

5 Föreläsningar Föreläsare och föreläsningsämnen förekommer i olika former och utsträckning som oftast betyder att ingen föreläsning är den andra lik. Visst kan vi dra slutsatsen att det kommer vara en besökare som talar om ett visst ämne men även om vi radar upp ett gäng av dessa föreläsare bredvid varandra så kommer det ändå vara olika uppfattningar om vilken av dessa föreläsare som bäst levererade sitt material. På BBM strävar vi efter att ha de roligaste föreläsningarna kring de tråkigaste ämnena. Vi riktar oss alltså till den individ som minst vill närvara vid våra föreläsningar. Kan vi få denna eller de personer som inte alls vill lyssna på oss att ta in en del av materialet så anser vi att vi har gjort ett bra jobb. Varför har vi denna syn? Det är alltid lätt att föreläsa för en intresserad grupp åhörare. De är kanske redan inne på liknade tankar eller studieområde och har därmed ett intresse av att få höra mer om det. Utmaningen då för en föreläsare är att använda sig av rätt information och inte framstå som okunnig inom ämnet. Har vi däremot en grupp individer som inte vet något om innehållet i föreläsningen och som extra på det inte heller är intresserade av ämnet så får varje föreläsare en utmaning i att fånga intresset av dessa individer. Vi på BBM har dessa individer som målgrupp vid varje föreläsningstillfälle. Vi anser att våra föreläsningar är användbara för alla, oavsett deras bakgrund och inställning kring ämnet vi föreläser om. Genom att vi anstränger oss för att få med hela åhörargruppen har vi på detta sätt säkrat deltagandet i gruppen. Vi anser att det är varje föreläsares uppgift att anstränga sig till att få med alla åhörare i sitt resonemang eller diskussion. Lyckas föreläsaren inte med detta så behöver denna se över framställningen av materialet så att även de från början ointresserade börjar lyssna på föreläsningen och kanske till och med får ett intresse för temat. Några av våra populära paket och områden som vi erbjuder: Vem är du? En föreläsning kring identitet och självbilden hos dagens och gårdagens individer. Vägen till framgång Föreläsningen tar upp vår syn på framgång och vad vi anser nödvändigt för att kunna anses som framgångsrika samt hur vi kommer dit. Dina behov, mitt begär Frågor kring behov och begär och samhällets förmåga att påverka oss. Kampen kring NEJ Förhandlingens konst i känsliga frågor och undvikande av NEJ. Lag är INTE rätt Allmänhetens syn på lag och rätt kontra juristernas praktisering. Dessa och många fler föreläsningar och intressanta innehåll kan ni beställa av oss till era konferenser, studiegrupper och i samband med studieteman i skolorna. Vi välkomnar era förslag och idéer kring föreläsningar som vi ska hålla hos er.

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer