Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?"

Transkript

1 Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Elisabeth Fernell, Gunnar Fransson, Mats Johnson och Sven Östlund /Presentation I: Elisabeth Fernell Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

2 Vilka barn gäller det? Barn med s.k. problemskapande beteende Fokus i denna presentation på barn som får utbrott Ofta i särskilda situationer; krav, motgång, nej, tillsägelse

3 Vilka barn gäller det? Barn som har svårigheter med att vara flexibla i tanken Barn som har svårt att klara en frustration Dessa svårigheter är ofta kombinerade Ingår i det kognitiva funktionsområde som benämns exekutiva funktioner

4 Exekutiva funktioner Tankefunktioner som har att göra med förmågor som: att kunna - planera, organisera, vara flexibel i tanken, att arbeta mot ett mål, fokusera/skifta fokus, ha känsla för tiden Motivation Arbetsminne Att ha tidsbegrepp Emotionell reglering - frustrationstolerans

5 Vi observerar ett beteende Vi behöver förstå bakgrunden till beteendet Vad kan vara förklaringen, inom vilka funktioner har barnet ett problem? Hur kan vi hjälpa? I samhället i stort - många har ej kännedom om dessa bakomliggande faktorer

6 Beteendemässiga svårigheter utåtagerande beteende/utbrott När det är en oförenlighet mellan: Barnets förmåga och omgivningens krav Man måste ta reda på: Inom vilka områden barnet har bristande förmågor Vilka är problemsituationerna Beteendeproblemen kommer i vissa situationer

7 När uppstår det utmanande beteendet? När de kognitiva kraven är större än vad barnets kapacitet klarar av - bristande förmågor Vi behöver identifiera problemsituationerna för barnet hemma och i skolan

8 Samverkan - yrkespersoner Funktionsutredning: Pedagog, Psykolog, Läkare, ibland särskild social bedömning av kurator och ibland även andra yrkespersoner Behandling/stöd/insatser: Pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt, socialt

9 Kartläggning/utredning startar ofta i skolan För att få en första bild av vad barnets svårigheter handlar om - Pedagog, psykolog, skolsköterska, skolläkare, skolkurator - Och vilka är barnets styrkor! Vad kan göras i skolan utifrån det som framkommit, EVK

10 När förskolan/skolan eller föräldrar önskar kompletterande bedömning På särskild mottagning inom sjukvården Remiss Funktionsbedömning och medicinsk bedömning inom sjukvården Återföring till föräldrar och till skolan och gemensam diskussion

11 Bedömning/utredning I. Funktionsbedömning/funktionsutredning Kanske stämmer bilden med /uppfylls kriterier för en funktionsbeskrivande diagnos Vad kan vara orsak? II. Medicinsk bedömning/utredning Kanske kan vi beskriva en medicinsk orsak

12 ADHD - inte vilka bokstäver som helst A Allvar D Diagnos H D Hjälpen ska ges med ett Habiliterings- Didaktik (ffa skolålder) perspektiv

13 Ett barn i varje klass! Bild från psykolog Ingrid. Adolfsson Huddinge sjh

14 Är ADHD något nytt?

15 En del barn har betydande svårigheter att ta andras perspektiv - Autismspektrumtillstånd Varför stannar bussen när jag inte ska stiga av? Titel på Sven Olof Dahlgrens avhandling om Aspergers syndrom

16 En del barn har en svag teoretisk begåvning IQ variation Svår utveckl.st. Lindrig utveckl.st. som kan ha lindrig utveckl.störn. Svag begåvn. < IQ 100 Teckning av psykolog Ingrid Adolfsson

17 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Viktigt att känna igen ADHD då bilden inte alltid presenteras med kärnsymtomen Vanligt, ett barn i varje klass Varierande symtompresentation S.k. Trotsbeteende förekommer hos ca 50% Inverkan på barnet, familjen, skolan, kamrater/fritid

18 ADHD - risker Att underprestera relaterat till sin begåvning - i skolan Du kan bara du vill Risker relaterade till impulsivitet och bristande förmåga att se konsekvenser För en mindre grupp - risk att söka sig till droger självmedicinering

19 Bok om ADHD, om kriminalvårdsprojektet på Norrtäljeanstalten och 3 intervjuer med personer som deltagit i projektet, författare Annika Brar

20 Identifiera problemsituationer för barnet hemma och i skolan Skolan: exempel Skifta från en uppgift till en annan Påbörja eller genomföra uppgifter Samspel med vissa klasskamrater, lärare Beteende i korridor, på rasten, i köer Specifika skoluppgifter Hantera besvikelse

21 Bakom varje problembeteende - - finns bristande förmågor och situationer som ger barnet problem Det gäller att förstå varför beteendet kommer Beteendeproblemen är förutsägbara (Ross Greene)

22 Barn som lätt får utbrott Har ofta svårt med: att uttrycka tankar, behov, funderingar svårt att beskriva hur de känner sig - Vi behöver identifiera vilka förmågor barnet har svårt med

23 Barn som lätt får utbrott Har ofta särskilda s.k. kognitiva svårigheter, d.v.s. svårigheter med tänkandet - särskilt när det gäller förmågan att vara flexibel i tänkandet, att kunna byta spår

24 Problemlösning i samförstånd Steg 1 (Rosss Greene) Visa empati hämta in information från barnet för att förstå, få fram barnets synpunkter Säg t.ex. jag har märkt att du ange problemsituationen...inte vill komma in efter rast, det? vad tänker du om Syftar till att förstå barnets synpunkt

25 Problemlösning i samförstånd Steg 2 Definiera problemet Två synpunkter på bordet Den vuxnes synpunkt: Jag tänker så här Det som är viktigt för mig.. Steg 3 Invitation Lösa problemet Utväxla idéer om lösningar, hitta lösningen som tar upp bådas synpunkter, som är ömsesidigt tillfredsställande

26 De olika stegen för att kunna avstyra ett utbrott Visa empati Jag har märkt att du inte gillar att.. Få fram barnets perspektiv Vad är det du tycker är jobbigt

27 De olika stegen för att kunna avstyra ett utbrott Ge sin egen syn på problemet Men för mig är det så att Försöka hitta en lösning i samförstånd Men kan vi komma fram till en lösning så att både du och jag blir nöjda.

28 Barn som lätt får utbrott Barn som är lättfrustrerade Ofta barn som också är överaktiva, impulsiva och som har koncentrationssvårigheter när en uppgift inte är motiverande

29 Ross Greene säger: Rättvisa betyder inte att alla ska få precis detsamma, inte att alla behandlas precis lika Genom att ge varje barn just vad det barnet behöver - blir det rättvist Vi behöver se barnens olikheter och hjälpa efter varje barns behov

30 Explosiva barn Barn som har svårt att kunna vara flexibla och att kunna klara frustration Din förklaring till varför barnet beter sig på ett visst sätt guidar dig i hur du kan hjälpa barnet (Ross Greene) Ross Greene säger:

31 Vad kan vi vuxna göra för att hjälpa barnet? Det är barn som behöver vår hjälp! Ge en hjälp med tänkandet - med att hitta alternativa lösningar - och hjälpa barnet att klara frustrationen och hjälpa barnet att tänka trots frustrationen

32 Vi försöker träna barnen i att engagera sig i sin egen återupplivning

33 Vilken hjälp behövs? Vid problem med exekutiva funktioner behövs: Ett stöd i vardagen, ett hjälpjag Ett yttre stöd för den inre tanken Hjälp med struktur, planering, d.v.s. praktisk hjälp i vardagen

34 Vi måste tänka på att: Barn beter sig bra om de kan (Ross Greene)

35 Rättighetsförklaring för barn med problemskapande beteenden Om vi inte börjar handla rätt mot barn med sociala, känslomässiga och beteendemässiga problem kommer vi att fortsätta att förlora dem i en häpnadsväckande takt. Att handla rätt är inte ett val det är en absolut nödvändighet. Det finns liv i vågskålen och vi behöver alla göra vad vi kan för att säkerställa att dessa liv inte går förlorade (livesinthebalance.org)

36 Rättighetsförklaring. Barn med.har rätten att: - få sina problemskapande beteenden förstådda som en form av utvecklingsförsening inom områden flexibilitet, anpassningsförmåga, frustrationstolerans och problemlösning - Dessa problem har rätt att mötas av samma medkänsla och förhållningssätt som andra kognitiva funktionsnedsättningar, som drabbar t.ex. läsning, räkning, skrivning.

37 Litteratur/länkar Vilse i skolan/lost at school Ross Greene Explosiva barn/the Explosive Child Ross Greene Från busfrö till brottsling av Annika Brar, Gothia förlag

38 Sammanfattning Barnets beteendesvårigheter fångas upp i skolan eller på BVC/förskola - och förstås av föräldrar För att hjälpa behöver vi förstå bakgrunden till dessa beteendesvårigheter Våra målgruppen behöver insatser från professioner som samarbetar företrädare för pedagogik, psykologi/neuropsykologi, medicin och med det sociala perspektivet alltid inkluderat Det gäller en stor grupp barn!

39 Ett barns beteendeproblem påverkar många familj, skola..om vi kan hjälpa ett barn.. Ringar på vattnet.. Ringar på vattnet

40 Tack! Tänk på: Barn beter sig bra om de kan (Ross Greene) Det finns barn som behöver en hjälp att tänka!

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem

Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem Nya behandlingsmetoder för ADHD och associerade problem Mats Johnson BNK, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Alingsås 29 okt 2014 Omega 3/6 fettsyror

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Barn med ADHD i tandvården

Barn med ADHD i tandvården Barn med ADHD i tandvården MY BLOMQVIST Neuropsykiatriska funktionshinder är vanligt förekommande hos barn i skolåldern, och det vanligaste neuropsykiatriska funktionshindret är attention deficit hyperactivity

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

pedagogiskt perspektiv

pedagogiskt perspektiv pedagogiskt perspektiv Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas om samtalstekniker och verktyg info@pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se Dagens hålltider Fm fika 10.00-10.30

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Skapat den: 2010-02-15

Skapat den: 2010-02-15 Skapat den: 2010-02-15 Ver. 2.1 1 Barn med inlärningssvårigheter med inriktning på barn med ADHD Ha struktur och förutsägbarhet i ditt handlande. Det du gör skall följa vissa mönster samt vara självklart

Läs mer

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism

RÖSTKONSULTEN AB Träffgatan 4 136 44 Handen Selektiv mutism Selektiv mutism Information för föräldrar, förskola och skola Vad är selektiv mutism? Selektiv mutism (SM) är ett tillstånd där någon kan tala flytande i somliga situationer, men inte i andra. Talhämningen

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer