- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn."

Transkript

1 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

2 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Utbildningens syfte är att initiera, motivera och skapa förutsättningar för de deltagande verksamheterna att på hemmaplan genomföra ett, eller flera, utvecklingsarbeten avseende arbetet med ensamkommande barn. Dessutom syftar utbildningen till att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse för att i sin tur kunna ge ensamkommande barn möjlighet till ökad delaktighet i utrednings- och utförandearbete. Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare både på myndigheten och på utförarsidan. Utbildningen bygger på att deltagarna under utbildningen kartlägger den egna verksamhetens utvecklingsområden utifrån att vidarutveckla arbetet med ensamkommande barn. Deltagarna kommer att fungera som representanter och bärare av utvecklingsarbetet inom sin verksamhet. Utbildningen innefattar fyra utbildningsdagar samt en uppföljningsdag. Föreläsningar och praktiska övningar varvas vid varje utbildningstillfälle. Utbildningstillfällena är spridda över fyra månader för att ge verksamheterna möjlighet att arbeta självständigt med sitt utvecklinsarbete mellan tillfällena. Utbildningsdagarna inleds med att kommunerna redovisar sina hemuppgifter för varandra. Deltagarna kommer på detta sätt att ta del av varandras goda exempel och svårigheter samt få möjlighet att diskutera och reflektera med varandra. Utbildningen förutsätter att verksamheterna ges möjlighet att arbeta med det valda utvecklingsarbetet mellan utbildningstillfällena samt att det finns mandat för representanterna att driva utvecklingsarbetet i verksamheten. Utbildningens innehåll: Dag 1: Kursansvarig och föreläsare Nicolina Fransson - Introduktion och presentation. - Utbildningens upplägg. - Innovationsforskning Om framtidens socialtjänst. - Att bedriva utvecklingsarbete. - Uppföljning och utvärdering.

3 Dag 2: Professor och föreläsare Elinor Brunnberg - Presentation av forskningsöversikt om Ensamkommande barns vardagsliv i Sverige.eller att bli left behind om att växa upp utan familj eller i ett transnationellt familjesystem. - Seminarium och kortspel Speak Up! - Presentation av studien Ensamkommande barn i familjehem. - Introduktion och genomgång av instrument för att öka barns delaktighet. Dag 3: Universitetslektor och föreläsare Annika Staaf - Rättsliga förutsättningar för ensamkommande barns delaktighet i vård och behandling, aktuella rättsnormer, vägledande avgöranden och kommande förändringar. - De särskilda utmaningar arbetet med delaktighet för ensamkommande barn ställs inför; asylprocessens inverkan, placeringsalternativen, samverkan med myndigheter vars uppdrag är annat än vård och behandling, god manuppdraget, risken för försvinnande samt placerade barn som riskerar att utvisas eller avvisas. - Diskussion om kommunala tillämpningar av gällande regler och eventuella förändringsbehov. Dag 4: Sakkunnig och föreläsare Annika Weitner - Föreläsning, Hantverket och vardagstillämpningen, hur gör vi barnet/ungdomen så delaktigt som möjligt i sin egen genomförandeplan?, Att tänka utanför boxen samt exempel och inspiration från andra verksamheter. - Workshop Att skapa bra genomförandeplaner. Skapa genomförandeplaner i BBIC-mallen utifrån vårdplanen. Diskussioner om hur vi kan använda MOS (Med målet i sikte, Knut Sundell) i verksamheten. - Workshop Vilka förutsättningar har vi i organisationen gällande arbetet med genomförandeplaner?. Dag 5: Uppföljningsdag (valbar), Kursansvarig Nicolina Fransson - Deltagande verksamheter träffas och redogör för hur utvecklingsarbetet fortskridit, presentation av eventuella resultat och/eller utvärderingar. - Föreläsning (föreläsare bokas om dagen inkluderas och kommer då fokusera på ledarskap och organisation).

4 Kortfattad presentation av föreläsarna i kronologisk ordning: Nicolina Fransson Nicolina är sociolog med en fil. kand. i psykologi, KBT-steg 1, grundutbildad i FFT samt teoretisk utbildning Marte Meo. Hon har varit intern metodgarant för MTFC och arbetat som metodhandledare och forskningsansvarig på INOM. Nicolina har lång erfarenhet av det kliniska behandlingsarbetet men har alltid haft en fot i forskningsoch utvärderingsvärlden. Nu arbetar Nicolina sedan några år tillbaka i Malmö stad och på kommunförbundet Skåne som kvalitetsutvecklare. Nicolina driver också företaget Parenso som tillhandahåller konsultjänster som utbildningar samt kvalitetssäkringsmetoder till verksamheter inom socialtjänsten och andra utförare av SoL och LSS. Parenso har precis avslutat ett samarbete med Socialstyrelsen i projektet Tala med barn i familjehem. Nicolina är metodutvecklare av SKILLSS, en kvalitetssäkringsmetod för LSS-verksamheter, metoden är publicerad på Socialstyrelsens metodguide, samt till kvalitetssäkringsmetoden STRUKTUR som vänder sig till IoF:s öppenvårdsinsatser och familjehemsvård. Parenso samarbetar även med kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling tillsammans med Journal Digital. Elinor Brunnberg Elinor Brunnberg är senior professor på Mälardalens Högskola och arbetar även på Mälardalens forskningsmiljö. Hon har tidigare arbetat på Örebro universitet och Göteborgs universitet. Elinor Brunnberg har inte bara arbetat som forskare och lärare utan även som socialarbetare och journalist. Som socialarbetare arbetade hon bland annat inom socialtjänsten men även som kurator inom psykiatrin och föreståndare för en abort- och sexualrådgivningsbyrå. Som journalist arbetade hon som nyhetsreporter på Sveriges Television. Som forskare är det barn- och ungdomsområdet med fokus på barns rättigheter och delaktighet som engagerat henne. I forskningsstudier har ibland barn och unga varit delaktiga som forskningspartners. Elinor Brunnberg har under några år följt ensamkommande barn genom att granska en dagverksamhet för ensamkommande familjehemsplacerade barn. Hon har skrivit en bok som är en forskningsgenomgång av den forskning som nationellt och internationellt bedrivits om ensamkommande barn. Hösten 2015 kommer en antologi ut om migration och etnicitet där hon skrivit ett kapitel om ensamkommande barn Elinor Brunnberg ingår sedan några år tillbaka i Eurochilds reference group on participatory methods for the inclusion of ALL children. Referensgruppen arbetar aktivt i Bryssel med att öka barns delaktighet. I det arbetet har nu även några ensamkommande barn från Sverige engagerats. För mer information se

5 Annika Staaf Annika är jur. kand. och fil. dr i rättssociologi samt lektor vid institutionen för kriminologi, avdelningen för rättsvetenskap på Malmö högskola. Hon är dessutom knuten till institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet, då som lektor i rättsvetenskap. Hon har lång praktisk erfarenhet av socialt arbete, i synnerhet inom tvångsvården, och undervisar främst i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter samt samverkansfrågor av juridisk karaktär mellan olika människobehandlande organisationer. Hennes avhandlingsarbete behandlar rättssäkerhetsperspektiv inom verkställigheten av beslut om tvångsvård för personer med missbruksproblem, LVM. Hon har skrivit och varit redaktör för ett flertal böcker om juridik och mänskliga rättigheter för professionsutövare inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Annika Weitner Annika Weitner är socionom med bred erfarenhet från socialtjänstarbete och behandlingsarbete, både inom HVB, familjehemsvård och öppenvård. Idag arbetare Annika som projektledare och utbildare på Journal Digital, ett behandlingsinriktat journalföringssystem för öppenvård och HVB. Utbildningsdatum: Dag 1: 15/9 eller 18/9, Dag 2: 7/10, Dag 3: 6/11, Dag 4: 2/12, Dag 5: 7/4 (2016). Lokal: Utbildningen kommer äga rum i Sjöbo på Planteringsgatan 29

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå Text och foto: Elisabeth Kempemo frilansjournalist, Stockholm Att utveckla sitt vardagsnära

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2013 våren 2014 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Hur har det sett ut för de ensamkommande barnen från

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare

Ett hem att växa i. Studiehandledning för familjehemsutbildare Ett hem att växa i Studiehandledning för familjehemsutbildare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer