Facit - Instuderingsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facit - Instuderingsfrågor"

Transkript

1 Facit - Instuderingsfrågor Byggnadsautomationens grunder Facit - Övningskompendium nr 1

2 1 Kapitel 1, Byggnadsteknik 1.1 Se avsnitt 1.1 För låg eller hög temperatur, för låg eller hög luftfuktighet, höga luftrörelser (drag), dålig luftkvalitet, odörer, buller, dålig belysning, för kalla eller för varma omgivande ytor (golv, tak eller väggar) 1.2 Se avsnitt 1.3 Ventilation är luftväxling (utbyte av luft) Luftkonditionering är rening, värmning, kylning, fukting eller avfuktning av luften. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 1/23

3 2 Kapitel 2, Fysikaliska principer 2.1 Se avsnitt 2.2. Kelvin, K 2.2 Se avsnitt Varmt vatten har större volym och därmed lägre densitet än kallt vatten. Därför är det lättare än kallt vatten. 2.3 Se avsnitt Högst densitet vid 4 C. 2.4 Se avsnitt Vatten kan skikta sig i en simbassäng, det blir kallt vid botten. Skiktning av vatten i rörledningar, måste beaktas vid placering av temperaturgivare. Luften kan skikta sig i ett rum, kan ge kalla golv och varma tak. 2.5 Se avsnitt Koktemperaturen är beroende av trycket på vattnet. Trycket i fjärrvärmeledningen är högre än normalt lufttryck. 2.6 Se avsnitt Självcirkulation i värmesystem. Önskad skiktning i varmvattenberedare och ackumulatorer. 2/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

4 2.7 Se avsnitt Vattnet kondenserar. Utomhus kan det bli dimma, dagg eller moln. Inomhus kan vattendroppar framträda på framförallt glasytor och föremål. Vatten kan samlas i byggnadskonstruktioner (isolering, golv, vind, grund) och ge vattenskador och mögelskador. 2.8 Se avsnitt Daggpunkt. 2.9 Se avsnitt Luftens tillstånd relativ luftfuktighet φ (%) och absolut luftfuktighet x (kg/kg torr temperatur t ( C), våt temperatur t v ( C) och entalpi h (kj/kg) 2.10 Se avsnitt Det krävs 4,19 kj Se avsnitt Stålet i stolpen leder bort värme från tungan så effektivt att vattnet på tungan fryser. Tyget i vanten är poröst och luftfyllt och har mycket sämre värmeledningsförmåga. Tyget är ett isolerande material. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 3/23

5 2.12 Se avsnitt Förmågan att ta med, medföra, hämta värme. Exempel: Luften kring en radiator värms. Luften blir lättare och stiger mot taket. Luften avger värme till det kallare taket, avkyls, blir tyngre och sjunker till den varma radiatorn igen Se avsnitt Genom strålning Se avsnitt Vid takvärme. Taket är en stor värmande yta placerad i rummets varmaste del. Den varma luften stannar uppe vid taket. Vid golvvärme värmer det varma golvet upp luft som stiger upp mot taket. Detta ger större luftrörelser i rummet Se avsnitt Hur stor värmemängd som överförs per tidsenhet beror bl.a. på temperaturdifferensen. När vattnet blir varmare minskar skillnaden mellan vattnets och ugnens temperatur, och då minskar värmeöverföringens hastighet Se avsnitt 2.3. Turbulent Se avsnitt Undanträngande luftföring. 4/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

6 2.18 Se avsnitt Den stiger. Se avsnitt Det sjunker Se avsnitt Luftvärmare, 90 -krökar, luftkylare, filter, m.m Se avsnitt Ledning, konvektion, strålning, vattenånga (svett och andning), uppvärmning av kall mat och dryck, samt andningsluft Se avsnitt Ungefär 120 W Se avsnitt Aktivitet, klädsel, individens ålder, hälsotillstånd sinnestillstånd, matvanor, påverkan från andra, färger och ljusnivå i rummet, årstid, väderlek Se avsnitt Strålningstemperatur, luftfuktighet, luftrörelser, luftkvalitet, elektrisk laddning i luften, förändring av dygnsrytm. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 5/23

7 3 Kapitel 3, Värmesystem 3.1 Se avsnitt De sänker rökgastemperaturen så att vattenångan i rökgaserna kondenserar. På så sätt utnyttjas förångningsvärmen i rökgaserna. 3.2 Se avsnitt Värmesystemet måste kunna lagra all energi i en fullmatad panna annars kan systemet överhettas. 3.3 Se avsnitt Ja, träpellets räknas som förnybar energikälla. 3.4 Se avsnitt Låg emissionshalt, tar lite utrymme, lokal tillverkning ger kortare transporter. 3.5 Se avsnitt Soltimmar, solvinkel, uppvärmningssystem, varmvattenbehov 3.6 Se avsnitt Varmvattenberedning. 6/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

8 3.7 Se avsnitt Bivalent system. Solfångare och värmepump Solfångare och fjärrvärme Solfångare och vedpanna Solfångare och pelletspanna Solfångare och oljepanna Värmepump och elpanna 3.8 Se avsnitt Uteluft eller frånluft. 3.9 Se avsnitt Vintertid kan is bildas på förångaren (utedelen) och måste då avfrostas regelbundet. Vid låga utetemperaturer minskar värmepumpens verkningsgrad markant. Behöver ofta bivalent drift Se avsnitt Avloppsvatten, grundvatten, sjövatten, vattendrag Se avsnitt En process då både el och värme produceras samtidigt Se avsnitt Central effektiv produktion, m.m. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 7/23

9 3.13 Se avsnitt Att transportera energi (värme eller kyla) till användarna Se avsnitt I system med variabla flöden Se avsnitt Man kan undvika stigande pumptryck då flödet minskar (ventilen stänger). Man kan minimera pumpens effektbehov. Man kan undvika oljud 3.16 Se avsnitt W 3.17 Se avsnitt Styra flöde mellan källa och förbrukare så att effekten kan varieras mellan % Se avsnitt Blandning eller fördelning av flöden. 8/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

10 3.19 Se avsnitt För att ställa in (och mäta) de olika systemdelarnas konstanta flöden Se avsnitt Säkerhetstemperaturgivare, säkerhetstemperaturbegränsare, säkerhetsventiler, expansionskärl Se avsnitt Tar upp systemets volymändring som orsakas av bl.a. tryck och temperaturförändringar Se avsnitt Ett kärl som har ett gastätt membran som delar kärlet i ett utrymme för gas och ett för vatten. När trycket i systemet ökar eller minskar tas detta upp av luftkudden på andra sidan membranet Se avsnitt Med hjälp av avluftare Se avsnitt 3.4. Självcirkulations- och pumpsystem Se avsnitt Horisontell distribution i varje lägenhet. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 9/23

11 3.26 Se avsnitt Nej. Se avsnitt Ja. Se avsnitt I ett ettrörssystem ligger radiatorerna i serie. Returledningen från varje radiator går vidare för distribution av värme i systemet. Ju längre bort i rörsystemet desto lägre temperatur är det. I ett tvårörssystem distribueras framledningen till varje radiator. Alla radiatorer har i stort sett samma framledningstemperatur Se avsnitt Genom strålning och konvektion. (Radiatorer och konvektorer) Se avsnitt Radiator: Värmen avges i huvudsak genom strålning. Konvektor: Värmen avges i huvudsak genom konvektion Se avsnitt Varma Se avsnitt Den minskar med ca 25 %. 10/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

12 3.31 Se avsnitt Inklädnad, täckande gardiner eller möbler, fönsterbänkar, felkopplad, m.m Se avsnitt Värmepumpar, solpaneler, lågtempererade värmekällor Se avsnitt Mattan isolerar och hindrar värmeavgivningen. Det blir kallare i rummet Se avsnitt I industriella byggnader med högt till tak. lager, fabriker, hangarer Se avsnitt 3.7. System där byggnadens värmelagringskapacitet används för att lagra värme och kyla Se avsnitt Betong- väggar/tak/golv, fundamentpålar, bottenplattor. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 11/23

13 3.37 Se avsnitt Behaglig komfort. Vattentemperaturer mellan 18 C (kylning) och 26 C (värmning). Bättre utnyttjande av frikyla.. Bättre driftsförhållanden för värmepumpa och kylmaskiner p.g.a. liten temperaturdifferens. Möjlighet att lagra energi vår och höst. Svala nätter och varma dagar. 12/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

14 4 Kapitel 4, Kylteknik 4.1 Se avsnitt 4.1. Mekanisk kylning och frikylning. 4.2 Se avsnitt 4.2. Kyla via kylåtervinning genom att spruta in vatten i frånluftskanalen före en värmeåtervinning. 4.3 Se avsnitt Förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil. 4.4 Se avsnitt I expansionsventilen sänks både tryck och temp. 4.5 Se avsnitt Det förångas. Övergår från vätska till gas. 4.6 Se avsnitt Fördelar: Man kan använda spillvärme för att driva processen. Vibrationsfri och tyst gång. Nackdelar: Låg verkningsgrad. Hög förbrukning av kylvatten. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 13/23

15 5 Kapitel 5, Hydraulik i byggnader 5.1 Se avsnitt 5.3. Den är anslutningen mellan källan och förbrukaren i ett hydrauliskt system. Den distribuerar flödet till förbrukarna och samlar in returvattnet från förbrukarna. 5.2 Se avsnitt Huvudpumpen måste vara varvtalsstyrd. Huvudpumpen måste stängas av när det inte finns någon last (styrventilerna är stängda). 5.3 Se avsnitt Konstant flöde genom källan. 5.4 Se avsnitt Styrning av flöde. 2-vägsventil. 5.5 Se avsnitt och Eftersom flödet vid ej helt öppen styrventil leds tillbaka till källan blir returtemperaturen hög vid små laster. Kan ge en hög returtemperatur på fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeleverantören vill ha låg returtemperatur. 14/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

16 5.6 Se avsnitt och Blandningskrets och Injektionskrets. Dessa har pump och konstant flöde i förbrukarkretsen. Risken för sönderfrysning minskar därmed. 5.7 Se avsnitt 5.5. Volymflödet i m 3 /h genom en komponent eller ett system vid ett tryckfall på 1 bar (100 kpa). 5.8 Se avsnitt 5.7. Eftersom värmeväxlare har en omvänd logaritmisk karakteristik (mot styrventilen) blir den statiska systemkarakteristiken mer linjär om styrventilen är logaritmisk. Värmeväxlarens och styrventilens omvända karakteristika förbättrar systemets karakteristik. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 15/23

17 6 Kapitel 6, Luftkonditioneringssystem 6.1 Se avsnitt 6.1 Partiell luftkonditionering: System för att hålla rummets temperatur genom värmning och kylning eller fuktighet genom fuktning och avfuktning Fullständig Luftkonditionering: System för att hålla rummets temperatur och fuktighet oavsett belastning. 6.2 Se avsnitt 6.1. Frånluft: Luft som avlägsnas från rummet. Avluft: Luft som transporteras bort och släpps ut utomhus. 6.3 Se avsnitt Avstängningsspjäll. Att stänga av vid fel eller larm, underhåll, reparationer. Strypspjäll. Att blanda luftflöden eller strypa luftflöden. 6.4 Se avsnitt Finfiltret har ett högre tryckfall än grovfiltret. 6.5 Se avsnitt Radialfläktar. 16/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

18 6.6 Se avsnitt Flödet dubblas. Se avsnitt Trycket ökar i kvadrat. Se avsnitt Effekten ökar i kubik. 6.7 Se avsnitt ) Frysvakt som stoppar fläktarna vid för låg temperatur i luftvärmaren. 2) Luftvärmare försedd med en säkerhetsventil för tryckavlastning av rören. S.k. fryssäker luftvärmare. 6.8 Se avsnitt En ångluftfuktare skickar in önskad mängd förångat vatten i kanalen, varför inte luften kyls ned under befuktningen. Ångan är hygienisk och bakteriefri. Ångfuktaren kan effektstyras. 6.9 Se avsnitt Luften passerar en luftkylare som håller så låg temperatur att vattenångan i luften kondenserar på luftkylarens yta. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 17/23

19 6.10 Se avsnitt Absorption: Vattenångan i luften sugs upp av en hygroskopisk vätska, t.ex. saltlösning med litiumklorid, litiumbromid eller kalciumklorid. Adsorption: Vattenångan fastnar på en yta hos ett fast poröst material, t.ex. natriumsilikat (silika-gel). Vid adsorption avges adsorptionsvärme. Adsorbenten regenereras genom uppvärmning Se avsnitt Rekuperativ återvinning, t.ex. plattväxlare. Roterande värmeväxlare. Vätskeburen värmeåtervinning Se avsnitt Rekuperativ återvinning styrs av ett föbigångsspjäll Roterande värmeväxlare styrs via varvtalet. Vätskeburen värmeåtervinning styrs via 3-vägsventil Se avsnitt Temperaturverkningsgrad eller fuktverkningsgrad. Förhållandet (i %) av faktisk förändring av temperatur eller fukt och den förändring som är teoretiskt möjlig Se avsnitt Roterande värmeväxlare (75 85 % verkningsgrad). 18/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

20 6.15 Se avsnitt 6.3. Ska året om, oavsett yttre eller inre förhållanden, kunna leverera Ren filtrerad luft Önskad lufttemperatur Önskad luftfuktighet 6.16 Se avsnitt Man kan styra luftflödet individuellt till varje rum. Eftersom alla rum inte har maximalt kylbehov samtidigt blir det totala luftflödet mindre än total maxflödet. Man kan sänka temperaturen i tilluftsdonet och minska luftflödet ännu mer Se avsnitt Systemet bygger på att luft som är svalare än luften i rummet ska glida in i rummet i golvnivå och skapa god luftkvalitet. Om donen släppte ut varmluft skulle den stiga direkt upp till taket Se avsnitt Yttemperaturen får aldrig sjunka under rummets daggpunkt för att undvika kondensutfällning Se avsnitt Innehåller en fläkt (fan), en lamellväxlare (coil) och ett luftfilter. Placeras i ett rum. Fläkten suger in luft från rummet, kyler eller värmer den via lamellväxlaren, samt skickar ut luften till rummet igen. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 19/23

21 6.20 Se avsnitt Induktionsapparaten är till skillnad från Fan coil-apparaten inte försedd med fläkt. Primärluften sprutas med hög hastighet in i induktionsapparaten vilket åstadkommer ett negativt tryck. Detta gör att sekundärluften induceras (sugs in) till induktionsapparaten Se avsnitt Systemet kopplas central om från värmning till kylning. Hela 2-rörssystemet innehåller antingen kallt eller varmt vatten Se avsnitt rörssystemet har separata framledningar för värme och kyla, men gemensam returledning. Detta leder till högre energianvändning eftersom den värmeenergi som finns i returledningen måste återkylas och återvärmas inan det distribueras ut igen. 4-rörssystemet har separata kretsar för både värme och kyla. Det är dyrare att installera men ger lägre driftkostnader Se avsnitt 6.4. Ett aggregat avsett att placeras i lokalen det betjänar. Innehåller alla komponenter som behövs. Typerna är: Fönteraggregat, Konsolaggregat, Skåp-/rumsaggregat och Splitaggregat. 20/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

22 6.24 Se avsnitt 6.5. Byggnaderna är tätare och har bättre isolering för att minska energianvändningen. Detta leder till att självdragsventilation inte räcker till för luftväxling för att förhindra dålig luft, hög luftfuktighet, radon, organiska föroreningar och ämnen som avges från byggmateriel möbler m.m Se avsnitt Hög mekanisk verkningsgrad på fläktarna. Allt är centralt placerat och är åtkomligt för underhåll utan att tillträde till lägenheterna krävs. Möjlighet att återvinna värme och kyla ur frånluften. Bättre möjligheter att styra till luften till de rum som behöver tilluft genom placering av tilluftsdon i dessa utrymmen. Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 21/23

23 7 Kapitel 7, Mät- och reglerteknik 7.1 Se avsnitt 7.2. Standardsignaler är 0-10V och 4-20 ma. 7.2 Se avsnitt 7.2. Resistansgivare, Termistorgivare, Termoelementgivare. 7.3 Se avsnitt Avsiktlig påverkan. Utsignalen sker utan hänsyn till återföring av ärvärdet. Styrning kan vara manuell. 7.4 Se avsnitt 7.4. Ett reglersystem mäter ärvärdet och jämför det med börvärdet och korrigerar avvikelser mellan är- och börvärde. Reglersystemet kompenserar automatiskt för störningar som påverkar ärvärdet. 7.5 Se avsnitt 7.4. Utetemperaturkompenserad framledningstemperaturreglering. (Regulatorer med styrkurva för värmesystem). Utetemperaturen och framledningstemperaturen på värmesystemet mäts. Framledningstemperaturens börvärde styrs efter utetemperaturen (kallare ute varmare framledning). Framledningstemperaturen regleras. Börvärdet jämförs med ärvärdet. 22/23 okt 2010/HDn,HLn Utbildningscenter Siemens AB

24 7.6 Se avsnitt Utetemperatur, rumstemperatur, tilluftstemperatur, framledningstemperatur, luftfuktighet, CO2-halt, kanaltryck. 7.7 Se avsnitt Instorheten till reglersystemet. Aktuellt börvärde. 7.8 Se avsnitt rumstemperatur, rumsluftfuktighet, lufthastighet, radiatortemperatur, tilluftstemperatur. 7.9 Se avsnitt 7.5.Goda möjligheter att optimera både byggnadsprestanda och energianvändning. Möjlighet att få uppgifter om energianvändning, felstatistik och information för underhållsadministration oavsett var man befinner sig geografiskt. Autonoma produkter på automationsnivån gör systemet driftsäkrare. Produkter på fältnivån kan manövreras av driftpersonal på plats samtidigt som BA-systemet har kontroll. Data kan utbytas mellan komponenter på olika nivåer eller på samma nivå Se avsnitt 7.5.BACnet Lon Works KNX Siemens AB Utbildningscenter okt 2010/HDn,HLn 23/23

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω)

FUKTIG LUFT. Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft. ω = m v /m a m = m a (1 + ω) FUKTIG LUFT Fuktig luft = torr luft + vatten m = m a + m v Fuktighetsgrad ω anger massan vatten per kg torr luft Normalt är ω 1 (ω 0.02) ω = m v /m a m = m a (1 + ω) Luftkonditionering, luftbehandling:

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt

Värmelära. Värme 2013-02-22. Fast Flytande Gas. Atomerna har bestämda Atomerna rör sig ganska Atomerna rör sig helt Värmelära Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler. Ju varmare ett föremål är desto kraftigare är atomernas eller molekylernas rörelse (tar mer utrymme). Fast Flytande Gas Atomerna har bestämda

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum.

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. LUFTFLÖDE Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. Med en inblåsningstemperatur på 15 C behövs 14-15 l/s och elev för att hålla den temperatur som var vid lektions

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

SE The King of Comfort

SE The King of Comfort The King of Comfort SE Alde Värmesystem Säkert, ekonomiskt och miljövänligt Manöverpanel med pekskärm Du styr ditt värmesystem via den lättöverskådliga, användarvänliga pekskärmen. Alla centrala funktioner

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Miljöfysik Föreläsning 3 Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad Värmekraftverk Växthuseffekten https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics Simuleringsprogram

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Vad är vatten? Ytspänning

Vad är vatten? Ytspänning Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna

Läs mer