Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson"

Transkript

1 Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1

2 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2

3 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser, alltså både vatten, vattenånga och is. Vatten kan finnas osynligt i luften som ånga, och kan även finnas i fast form det vatten vi ser. Det är viktigt att känna till skillnaden. Vatten i ånga kan man alltså inte se eftersom det är vattenmolekyler i luften, medan man kan se vatten i fast form som droppar eller fri vattenyta. Det vi i dagligt tal menar med fukt är både vatten som ånga och vätska, och dessutom is. För att ange hur fuktig luft är används ofta begreppet relativ fuktighet (RF). Det uttrycker mängden vatten som finns i luften i förhållande till hur mycket vatten luften maximalt kan innehålla vid en given temperatur. Varm luft kan bära mer vatten än kall luft. Det är lätt att förstå om man varit inne i en ångbastu. De flesta har väl också upplevt hur lite vatten luften kan inneha en kall vinterdag, då utandningsluften snabbt övergår till små vattendroppar (dimma). Fukt i sig är helt ofarligt. Men för mycket fukt tillsammans med organiska material orsakar ofta problem vid dåliga förhållanden. För den relativa luftfuktigheten brukar man ange att mellan 70 % och 85 % motsvarar en kritisk gräns. Det innebär att vid högre relativ luftfuktighet än så riskerar man problem av olika slag, där mögel är det som ger mest problem i byggnader. De båda typerna av vatten skiljer sig ibland kraftigt åt : Vatten som ånga förändrar material relativt långsamt. Vatten som vätska förändrar material relativt fort. En skada som beror på att ett rör läcker kan bli mer drastisk och kräva ett snabbare ingrepp jämfört med ett mögelangrepp som bryter ner ett material långsammare. Men bägge fallen är exempel på fuktskador som beror på vattnets inverkan på materialet. Vi lever i en del av världen med stora temperatursvängningar i utomhusluften, vilket ställer stora krav på våra byggnader. Eftersom både mängden vatten i uteluften och temperaturen utomhus varierar mycket mellan sommar och vinter samt även över dygnet, varierar den relativa fuktigheten på samma sätt. På sommaren är det varmt utomhus, det medför att det finns ganska mycket vatten i luften. På vinterhalvåret är det ganska kallt utomhus, viket innebär att det finns ganska lite vatten i luften. När sådan luft värms upp inomhus sjunker den relativa fuktigheten mycket mer än under sommaren. Sommaren har sina speciella fuktproblem, och vintern sina. Alla vet vad som händer om fuktig luft kyls av när den träffar en kall yta, t ex utsidan av ett ölglas på sommaren, eller insidan av en bilruta på vintern. Det bildas kondens, d.v.s. vattnet fälls ut från luften (ånga) och övergår i vätska. På samma sätt kan hus drabbas. När fuktig luft når kallare delar av huset, kan det både uppstå hög relativ fuktighet och kondens om temperaturen är tillräckligt låg. På bilrutan torkar vi snabbt bort överflödsvattnet eller sätter på fläkten. I huset är det inte alltid lika lätt. I många fall kan man därför påstå att fuktproblem i huvudsak är ett 3

4 temperaturproblem. Framförallt är det de stora skillnaderna mellan ute och inne, och mellan olika tider på året, som är problematiska. Ventilationen är mycket viktig i det här sammanhanget. Med bättre ventilation, egentligen högre uteluftsflöde, kommer fukttillskottet att minska. Med fukttillskott menar man skillnaden mellan den absoluta luftfuktigheten inne och ute. Bättre ventilation och därmed lägre fukttillskott kan betyda väldigt mycket för att minska fuktbelastningen i en byggnad. Skador/Åtgärder Fuktskador kan vara av olika slag: Formförändringar av material =svällningar, krympning Ytlig mikrobiell skada = mögelsvampar och bakterier.: Rötskador = rötsvampar, skador som påverkar hållfastheten Synlig fukt = fritt vatten på mark eller synligt på väggar och golv Lukt = Dålig lukt i t ex grunder eller bjälklag Kombination: Vanligt med både synlig fukt och t ex mögel De naturliga fuktproblemen, alltså inte rena vattenskador och läckage, är ofta koncentrerade till husets yttre delar, dvs. grund, golv, tak och ytterväggar. Du kan tänka dig ditt hus som en sluten låda. Det är där lådan kommer i kontakt med omgivningen, mark och luft, som riskerna är som störst. Då lådans yttre på olika sätt är isolerad från omgivningen, d v s kall utanpå, varm inuti, så ökar fuktriskerna om det sker en fukttransport ut i konstruktionen. Detta innebär att det ställs höga krav på att dessa konstruktioner är fuktsäkra. Bildexempel: Inträngande fukt på källarmur bakom den invändigt isolerade väggen ovan. 4

5 Här är de fyra vanligaste konstruktionerna som är i riskzonen för fuktskador (Viivilla.se 15/3 2005) Invändigt isolerad källarvägg. Pilarna visar markfukt som påverkar betong och regelkonstruktionen. Markfukt kan både betecknas som fukt i luft och fukt i vätska. Fukt i luft kan styras eller påverkas med temperatur, fukt som vätska kan normalt inte påverkas av temperatur utan transporteras in genom materialen kapillärt. Åtgärder: Uppstår problem i konstruktionen behöver ofta en sanering utföras. Isolering bör ej ligga på insidan. Kontrollera dränering och yttre fuktskydd. Måla med fuktsäkra färger på insidan eller återställ med t ex stålreglar. Värmeisolering utvändigt (mot marken) har en mycket gynnsam inverkan på fuktförhållandena. Platta på mark med isolering ovanpå När det ligger en isolering ovanpå betongen kyler man skiktet mellan isoleringen och betongen med en för hög fuktighet som följd. Åtgärder: Uppstår problem i konstruktionen behöver ofta en sanering utföras. Återställning sker då ofta med en mekaniskt ventilerad konstruktion för att förhindra att lukter som kan ligga kvar i betongen inte skall kunna påverka boendemiljön efter åtgärden. 5

6 Uteluftsventilerad krypgrund Problemet är vanligast på sensommaren. Grundorsaken till problem i uteluftsventilerad krypgrund är att den ventileras med luft utifrån. Under de perioder då det är varmare ute än inne i grunden ökar den relativa fuktigheten i utrymmet. När det sker ett tillskott av vatten från mark och material hamnar den relativa fuktigheten mycket högt i vissa perioder. Det helt dominerande problemet är just att den uteluft som kommer in sommartid kyls ned i kryprummet på grund av markens värmetröghet. Luftens lägre temperatur medför högre relativ luftfuktighet enligt tumregeln att 1 ºC lägre temperatur höjer den relativa luftfuktigheten med 5 %. Det kan då räcka med en ganska måttlig temperatursänkning för att kondens ska uppstå i kryprummet, och då finns förutsättningar för allvarliga problem med fuktskador i kryprummet. Åtgärder: Åtgärderna vid problem i krypgrund bestäms främst av hur stora skadorna är, och hur långt in i konstruktionerna man har fått problem. En bra åtgärd är installation av en avfuktare. Man kan säga att åtgärderna sträcker sig från att kontrollera klimatet till att byta angripna delar. Vad du själv kan göra för att upptäcka problem Fuktproblem kan avhjälpas både med förebyggande åtgärder och med skadesanering om den inträffat. För varje riskkonstruktion ovan finns det även åtgärder att sätta in. Här är vad du borde tänka på i första hand: Förebygg fuktskador genom att kontrollera och inspektera ditt hus. Var uppmärksam på förändringar i ditt hus, inspektera din vind eller krypgrund med jämna mellanrum. Var vaksam på färgförändringar. Städa krypgrunden eller källaren. Låt inte gammalt skräp ligga framme. Det ska vara rent och torrt. Inget organiskt material mot kalla ytor. Se till att utrymmen där man producerar fukt t ex badrum, tvättstuga har en väl fungerande frånluftsventilation. Se över ventilationen i ditt hus. Tänk på att allmänventilationens funktion är beroende av både till och frånluft. Om du upptäcker avvikande eller konstiga lukter, kontakta då en fackman som kan hjälpa 6

7 till att hitta orsaken. Var uppmärksam när större ingrepp skall utföras i ditt hus, förändringar i temperatur har ofta stor inverkan på konstruktioner och material. Slutord Markfukt är ett problem som orsakar stora problem varje år. Större delen av alla fuktskador som uppkommer beror just på det. Boverket räknar med att vart tredje hus i Sverige är fuktskadat och att det skulle kosta ca 100 miljarder kr att åtgärda alla. Därför är det viktigt som husägare att regelbundet kontrollera sitt hus och leta efter tecken på fuktskador. Ju tidigare en skada upptäcks desto lättare kan det vara att åtgärda. 7

8 Källförteckning: 8

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag?

Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Arbetsrapport 2001:6 STOCKHOLM 2001 ISSN 1404-9457 ISRN KTH BYT / AR - 01/6 - SE Skador i småhus - Gamla beprövade misstag? Erfarenheter från Småhusskadenämnden Folke Björk, Bertil Mattsson och Gudni Jóhannesson

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER

FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER KTH Byggvetenskap Väg och Vatten Kungliga Tekniska Högskolan FUKTRISKER I KALLVINDSUTRYMMEN - PROBLEM OCH FÖRBÄTTRINGSMETODER Moisture in attics risk analysis and methods for improvement Examensarbete

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder?

Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Går det att bygga fuktsäkra krypgrunder? Denna artikel behandlar i första hand fuktfrågor i krypgrunder. Den uppmärksammar risker för fukt- och mögelproblem men visar också på ett antal möjligheter att

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland

Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland Klimatförändringar och kulturhistoriska byggnader i Värmland - anpassning genom förebyggande underhåll Klimatet i Värmland förändras De senaste århundradenas ökade koldioxidutsläpp har gett upphov till

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer

Vad kan jag göra själv som är förebyggande?

Vad kan jag göra själv som är förebyggande? Vad kan jag göra själv som är förebyggande? 1. Kontrollera luftspalten vid vindavledaren och att vindavledaren sitter ordentligt och inte lossnat som på bilden nedan. Man ska kunna se ut i glipan mellan

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet!

Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet! Äntligen ett bra sätt att fuktskydda vindsutrymmet! Hälften av alla hus med kallvind drabbas av fuktskador. Med TrygghetsVakten Vind kan du enkelt och kostnadseffektivt förebygga problemen. Ett friskt

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Om ett våtrum är byggt mot

Om ett våtrum är byggt mot FUKT En jämförelse av olika sätt att fuktsäkra våtrum mot ytterväggar visar att en ångbroms kan vara bättre än en ångspärr. Fukt som diffunderar ut ska ventileras bort. Leverantörer måste dock utveckla

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III)

Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 12438, Formas-BIC 11 (Etapp III) Slutrapport för projektet: Riskanalyser för ventilerade kallvindskonstruktioner SBUF-projekt 8, Formas-BIC (Etapp III) Projektledare: Projektsamordnare: Utredare: Projektgrupp: Referensgrupp: Carl-Eric

Läs mer