Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus"

Transkript

1 Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1

2 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och bekymmer. Man ska underhålla huset och förvalta den investering som ett hus faktiskt är, så att skador inte smyger sig på och leder till kostsamma renoveringar. Anticimex har i många år hjälpt villaägare att få koll på sitt hus och att förebygga problem med fukt och mögel. Med Anticimex rapport Hur mår huset vill vi belysa att det finns risk för omfattande skador i småhus, skador som man som villaägare många gånger är okunnig om. Vi delar även med oss av våra kunskaper och erfarenheter om småhus. I rapporten medverkar Villaägarna som berättar om hur eftersatt underhåll blir allt vanligare. Och Anders Öfvergård, även känd som Arga Snickaren, tipsar om vad som är viktigt för att hålla huset i ett gott skick. Sist men inte minst bjuder vi på en checklista för ett bättre och billigare boende som vi hoppas ska bli en hjälp i tillvaron som villaägare. Välkommen att kontakta någon av våra experter om du har frågor eller vill ha mer information. Trevlig läsning! Mikael Roos Vd, Anticimex AB 2 3

3 Innehållsförteckning Om rapporten Om rapporten 5 Vind 6 7 Krypgrund 8 9 Våtrum Anders Öfvergård (Arga Snickaren) Gunnar Jansson, Villaägarna Källare Tak Fasad Checklista för ett bättre och billigare boende Grafer Det finns många skador i småhus, visar denna unika sammanställning. Våtrum är mest drabbat: vart tredje våtrum har fukt- och mögelskador som behöver åtgärdas mer eller mindre omgående. Skador finns även på vind, i krypgrund, fasad, källare och tak. Felaktigt byggsätt och eftersatt underhåll är de största orsakerna. För den enskilde villaägaren kan det bli dyrt. Anticimex rapport Hur mår huset är en nationell undersökning baserad på husbesiktningar genomförda 2013 i samband med ägarbyten. Med begreppet småhus avses i den här rapporten villor och fritidshus. Anticimex har undersökt de områden som oftast drabbas av skador: våtrum, vind, krypgrund, fasad, källare och tak. Sammanställningen visar att många av dessa husdelar har skador som behöver åtgärdas mer eller mindre omgående. Det är framförallt i så kallade riskkonstruktioner som skadorna uppstår. Vissa konstruktioner och byggnadsdelar drabbas oftare av skador än andra, därav namnet. Orsaken är ett felaktigt byggsätt, såsom exempelvis att låta den gamla golvbrunnen sitta kvar när man renoverar ett badrum, eller att tilläggsisolera vinden utan att ta hänsyn till att miljön på vinden då blir fuktigare. Underhållet spelar också en stor roll, särskilt som många skador kan pågå under lång tid innan man upptäcker dem. Detta gäller inte minst tak, krypgrund och fasad. Om underhållet dessutom är eftersatt blir skadorna ännu värre och renoveringen dyrare. Att sköta om sitt hus löpande och snabbt åtgärda de skador som uppstår är grunden till en sund inomhusmiljö och det blir även billigare i längden

4 43 % Visste du att Vintern är vindens värsta tid. Då är risken för fuktskador som störst. av alla vindar har drabbats av fuktskador som behöver åtgärdas. Vind Vinden är ett av de utrymmen i huset som man inte vistas i så ofta och därför är det lätt att missa fuktskador som kan uppstå där. Vinden angrips ofta av fuktskador och vintern är den värsta tiden. Många vindsbjälklag i äldre hus har lite isolering vilket innebär att vinden är relativt varm och torr. Risken för kondens och fuktskador blir större då man börjar tilläggsisolera. Under 1970-talet började både nya och gamla vindar att isoleras, en åtgärd som ökar temperaturskillnaden mellan vinden och den uppvärmda delen av bostaden. Detta innebär en ökad risk för skador, särskilt på vintern. De vanligaste skadorna Mikrobiell påväxt (mögel) eller röta orsakade av fukt är de vanligaste skadorna. Den vanligaste orsaken är att varm och fuktig luft tränger upp från bostadsdelen genom bjälklaget och upp på den kalla vinden. Som ett resultat kan kondens bildas och fuktnivån på vinden höjs till skadliga nivåer. Så upptäcker du skadorna Var uppmärksam på avvikande lukt, missfärgningar och fuktfläckar på vindens innertak samt om träet har mögelpåväxt. Vattenläckage från utsidan kan snabbt utveckla skador. En till synes frisk vind kan få stora mögelskador på bara några månader. Så åtgärdar du skadorna Skador som uppkommer genom luftläckage från bostadsdelen utvecklas långsamt. Upptäcks de tidigt brukar det räcka med att förbättra ventilationen i bostaden och täta vindsbjälklaget upp mot vinden. Byt ut träkonstruktioner som är skadade av mögel eller röta och täta läckage. Observera att ökad ventilation på vinden oftast inte är en lösning på problemet; det kan snarare förvärra skadorna. Tips för att förebygga och skydda vinden För att en välisolerad vind ska fungera, krävs att ventilationen i bostaden är tillräcklig. Det finns en rad tecken på fukt och mögel. Kolla därför vinden regelbundet, helst under vintern, när temperaturskillnaden är som störst. Kolla exempelvis att golvet eller pappen på isoleringen inte är fuktig och att det inte luktar avvikande. Rör som går genom vinden och taket samt vindsluckor, ska vara täta och isolerade. Tänk även på att hålla taket i gott skick för att skydda vinden. 6 7

5 Krypgrund Krypgrunden är en vanlig grundläggning för småhus eftersom den är enkel och billig att bygga. Krypgrunder började åter byggas i stor skala under slutet av 1970-talet och är en konstruktion som ofta drabbas av fukt- och mögelskador. De vanligaste skadorna Fuktproblemen är värst under sommaren och hösten när varm luft tränger in genom ventilerna i den kalla grunden och orsakar kondens ett optimalt klimat för svamp och mögel. Mark som lutar mot huset tillsammans med bristfällig dränering kan leda till att vatten tar sig in i krypgrunden och gör miljön fuktig. Mikrobiell påväxt (mögel) kan förekomma i alla krypgrunder och drabbar oftast bjälklagets undersida. I hus byggda efter 1970, består bjälklagets undersida ofta av olika typer av träfiberskivor och lamellskivor som får en fuktigare yta än homogent trä och därmed ökar risken för mögel. Äldre hus byggda före 1970 har mer rötskador eftersom de under flera år utsatts för variationer i fuktnivån beroende på årstider. Tillväxten av rötsvamp är störst under sommaren och hösten. Så upptäcker du skadorna Fuktiga grundmurar och mark. Synligt mögel. Kondens på grundmurens insida, oftast under sensommaren. Salt- och kalkutfällning på grundmurens insida. Lukt i huset kan förekomma. Visste du att Sommaren är krypgrundens fiende nummer ett. Så åtgärdar du skadorna Låt en fackman besiktiga. Det är ofta svårt för en lekman både att se skadorna i ett tidigt stadium och att utvärdera omfattningen. Tidiga problem är lättare att åtgärda. Det kan räcka med att göra miljön i grunden torr. För att göra krypgrunden torr - välj avfuktare avsedd för just krypgrunder, en som klarar av att arbeta i låg temperatur. En annan metod är att göra grunden varm och därmed torrare. Tips för att förebygga och skydda krypgrunden Marken inne i grunden ska vara täckt med exempelvis plastfolie som skyddar mot fukt från marken. Det får inte finnas något skräp eller byggspill i krypgrunden. Utanför huset ska marken luta bort från huset och dräneringen ska fungera väl. Tillståndet i grunden kan förändras med tiden. Därför är det bra att gå ner i krypgrunden ett par gånger per år för att se om det har skett en förändring. 50 % av hus med krypgrund har en skada som behöver åtgärdas. 8 9

6 Våtrum Våtrum, exempelvis badrum och tvättstuga, utsätts dagligen för stora vattenpåfrestningar. Därför är det inte heller konstigt att de allra flesta fuktskador uppstår just i våtrum. De vanligaste typerna av golv- och väggbeklädnad är kakel, klinker eller plastmatta. En heltäckande plastmatta fungerar som både tät- och ytskikt, vilket också medför att skador på tätskiktet är enklare att upptäcka. Är golv och väggar täckta med kakel eller klinker är det viktigt att det finns ett tätskikt bakom materialet, något som vanligen saknas på väggarna i äldre badrum. Eftersom tätskiktet här ligger under ytskiktet innebär det att skadorna kan vara svårare att upptäcka. De vanligaste skadorna Att bygga ett våtrum innehåller flertalet kritiska moment för att rummet ska bli vattenskadesäkert och det är inte ovanligt att misstag görs, som i sin tur kan leda till fuktskador. Visste du att En normal livslängd för våtutrymme är cirka 20 år. Det är allra vanligast att skador uppstår i anslutning till golvbrunnen. En vanlig orsak till fuktskador i nyrenoverade våtrum är att man har låtit den gamla golvbrunnen sitta kvar vilket nästan aldrig funkar tillsammans med ett modernt tätskikt. Andra vanliga skador som drabbar golv- och väggbeklädnad, handlar om gamla eller felmonterade yt- och tätskikt. Det är exempelvs våtrumstapeter som lossnar i skarvarna eller skruvhål och rörgenomföringar som inte har tätats. Fönster vid badkar och duschplatser utsätts ofta för vatten, vilket innebär en stor risk då det är svårt att hålla tätt mellan vägg och fönsterkarmar. 30 % av våtrummen har skador som behöver åtgärdas. Så upptäcker du skadorna Kolla att plastmattan är hel och inte har spruckit, lossnat eller missfärgats. Var uppmärksam på sprickor i kakel och klinker, risken är stor att också tätskiktet under är skadat. Unken lukt kan vara ett tecken på kvarliggande fukt mellan plattor och tätskikt. Fuktfläckar på väggar, golv eller tak i angränsande rum samt fuktfläckar på fasaden/sockeln på ytterväggen utanför badrummet är tecken på skada. Så åtgärdar du skadorna Vid misstanke om fuktskada kontakta en fackman för undersökning. Anlita alltid hantverkare som har rätt kunskaper. Ta gärna referenser och använd kvalitetssäkrade hantverksförmedlingar. Tänk på att skador som inte åtgärdas kan få stora konsekvenser då skadorna förvärras över tid och därmed också bli mer kostsamma. Tips på att förebygga och skydda våtrummet När det är dags att renovera ett våtrum finns det vissa saker som är viktiga att tänka på. Byt ut gamla tätskikt och icke godkända golvbrunnar. Undvik att göra hål i tätskiktet på golvet och även på väggarna i anslutning till duschen. En bra försäkring mot fuktskador är också att ha en välfungerande ventilation i våtrummet som drar ut fukten. Följ gällande branschregler och monteringsanvisningar

7 Ta tag i problemen direkt Anders Öfvergård, känd som Arga snickaren, tvekar inte om vad som är det viktigaste för att behålla ett hus i gott skick och rustat för att klara av slitage och skador. Varje hus behöver kontinuerligt underhåll för att klara av normalt slitage och de påfrestningar som de olika årstiderna och ett normalt familjeliv utsätter det för. -Ta tag i problemen direkt! Det läskiga är att vi verkar vara rädda för just detta, det allra viktigaste, säger Anders Öfvergård. Frågan är inte om det blir problem eller skador i ett hus utan när, menar han. Något man bör vara medveten om när man bestämmer sig för att köpa en villa eller fritidshus. Ett vanligt, något motsägelsefullt beteende, är att vi gör skadorna och problemen större än vad de i verkligheten är, menar Anders Öfvergård. Och det använder vi sedan som ett argument för oss själva för att låta bli att ta tag i problemet. Men när vi väl gör något åt saken ja då har problemen så klart förvärrats och blivit allvarligare. -Vi har inget jävlar-anamma! Vi skjuter upp och då blir skadorna värre. Och naturligtvis blir också hantverkarna dyrare att anlita, eftersom de kommer in först när skadan förvärrats, säger Anders Öfvergård. -Har man ett hus finns hela tiden något att göra. Vill man ha ett hus som är i bra skick så måste man hela tiden ligga i framkant och hålla efter huset regelbundet. I normala fall får man räkna med i alla fall ett projekt om året, menar Anders Öfvergård. Ett projekt kan vara att byta fönster, måla om fasaden, renovera taket. Men viktigast är en kontinuerlig översyn och att skador som uppstår åtgärdas direkt. -Tar man inte tag i exempelvis ett läckage eller skada vid ett fönster så kommer fukt tränga in, och på ett trähus kommer det förr eller senare att bildas mögel. På ett hus med putsfasad fryser vattnet på vintern och expanderar och då spricker fasaden. -Tyvärr finns det husägare som helt enkelt är för slöa för sin egen ekonomi. Då ska man ha en kappsäck med pengar så man kan betala det som det kostar att inte tag i problemen direkt - eller så ska man inte ha hus, avslutar Anders Öfvergård

8 Eftersatt underhåll blir allt vanligare Många småhusägare slarvar med att hålla efter sina hus och skadorna kan bli kostsamma. Något som enkelt kan förebyggas genom en årlig översyn. Det menar Gunnar Jansson, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund. Gunnar Jansson ser en tydlig koppling mellan eftersatt underhåll och en ökande okunskap om husets behov av löpande tillsyn. Något som i synnerhet gäller storstadsområdena. Där går kunskaperna inte längre i arv om hur huset ska underhållas. Det är inte heller ovanligt att kvalitetssäkrade hantverkare saknas i småhusägarnas personliga kontaktnät. - Vi ser också en tydlig trend att renovering och underhåll oftast koncentreras till interiör, främst kök och badrum, och att renoveringar och byten ofta sker av statusskäl snarare än av ett reellt underhållsbehov. Med andra ord investeras stora summor i husen men inte nödvändigtvis på de komponenter som borde bytas ut, säger Gunnar Jansson. Detta medför att betydande konstruktioner i husen riskerar att skadas allvarligt om inte rätt åtgärder vidtas. - Med en löpande årlig översyn av hur huset mår och ett planerat underhåll finns goda förutsättningar för att komma till rätta med problemen innan de hinner bli allt för kostsamma att åtgärda. De flesta skador utvecklas ju över en längre period och det tar därför tid innan de hinner bli så allvarliga att de hotar husets hela standard, säger Gunnar Jansson. Med andra ord är det bra att ha kännedom om husets skick och behov. Har man inte de kunskaper som krävs, är det därför viktigt att ta kontakt med en besiktningsman för att planera sitt underhåll och reda ut eventuella problem som hunnit uppstå

9 Källare Visste du att Felaktig isolering är ofta boven i dramat i 70-talshus. Runt 1900 började vi bygga källare för att använda som förråd och matförvaring och därför skulle källaren vara sval. Problem uppstod när vi började inreda dessa för att få bostadsutrymme Många ombyggnader gjordes på fel sätt vilket ledde till problem med fukt och mögel. Fram till 1960-talet byggdes källare för att vara källare och kunde vara både fuktig och sval utan att drabbas av skador. Under och 80-talen byggdes många nya källare som bostadsdel. Också gamla källare byggdes om till bostad. Därför värmeisolerades källarytterväggarna och betonggolven. Men ju tätare ytskikt och ju mer isolering, desto större är risken för skador i konstruktionerna, eftersom fukten som tränger in också stängs in. Att fukt kommer in kan bero på dålig dränering och naturlig fuktvandring från marken under huset. Problemen förstärks genom att man har använt träkonstruktioner inne i källaren. Dessa har blivit kända som riskkonstruktioner och drabbas ofta av fukt- och mögelskador. I modernt byggda källare är risken att drabbas av skador mindre eftersom värmeisoleringen sitter på grundmurens utsida och under betongplattan, vilket har gett en varm och torr grund. De vanligaste skadorna Mest skadedrabbade är äldre inredda källare utan utvändig isolering. Skadorna uppkommer när fukt och vatten utifrån tränger igenom husets grund eller från olika typer av rörläckage. Växtlighet nära grundkonstruktionen kan skada det utvändiga fuktskyddet. Så upptäcker du skadorna Unken eller frän lukt inne i källaren kan vara ett tecken på skada. Puts-, färg- och mattsläpp är tecken på att fukt har tagit sig in i källaren. Så åtgärdar du skadorna Är golv- och väggkonstruktionen angripen av mögel, röta och lukt ska de skadade delarna i de flesta fall bytas ut. Om fukten kommer utifrån kan det bli nödvändigt att åtgärda det utvändiga fuktskyddet (omdränering). Tips för att förebygga och skydda källaren För att förhindra att fukt utifrån tränger igenom husets grund och in i källaren är det viktigt att huset har ett gott fuktskydd. Detta ska vara trefaldigt och bestå av ett fungerande dagvattensystem, dränering och ett fuktskydd mot källarens ytterväggar. Kolla med hjälp av en besiktningsman att källaren inuti är uppbyggd på ett sätt som minimerar risken för fuktskador. 25 % av alla källare är drabbade av skador som behöver åtgärdas. Hus byggda mellan 1950 och 1989 är mer drabbade

10 Tak Taket är husets sköld som skyddar huset och dess boende. Taken är också en viktig del av husets fuktskydd. Ett välskött tak håller länge och är en bra försäkring mot andra skador i huset. Men om underhållet försummas kan vatten och fukt tränga igenom och skada både taket och andra ställen i huset. Tak kan se ut och vara byggda på många olika sätt, men en sak har alla tak gemensamt. Det yttersta lagret står emot nederbörd och vind. Det består oftast av takpannor av betong eller tegel och ska leda vatten ned till husets hängränna. Plåt och papp blir också allt vanligare material. De vanligaste skadorna De vanligaste skadorna på plåttak är rostangrepp och glipor i plåtfalsar, som kan orsaka fuktskador inne i huset. Läckor uppstår också ofta kring spik- och skruvhål samt andra infästningar. Takpannor av tegel, betong och eternit riskerar att drabbas av skador om löv och skräp fastnar. Då hindras vattnet att rinna av plattorna ner mot hängrännorna och kan därmed orsaka fukt- och rötskador. Även vattenpölar på platta eller låglutande papptak ökar risken för läckage. Så upptäcker du skadorna Missfärgningar, fuktfläckar och rinningsmärken i vindsutrymmet, på innertak eller väggar är tecken på skada. Om vatten väl har börjat komma in i huset är det viktigt att snabbt agera för att undvika att skadan blir större. Så åtgärdar du skadorna Börja med att undersöka orsaken och omfattningen av skadan. Vid minsta osäkerhet kontakta en fackman. Ibland räcker det med att byta ut till exempel en skadad takpanna eller plåtdetaljer kring skorstenen. I värsta fall måste hela yttertaket läggas om. Tips för att förebygga och skydda taket 30 % Se över taket vår och höst. Från vinden ska undertaket se torrt ut och inte visa några tecken på fuktskada eller mögelpåväxt. Det ska vara tätt vid skorstenen, ventilationsrör och andra genomföringar. Yttertaket ska vara helt och det ska inte finnas revor i pappen, sprickor av alla hus byggda före 1970 har i takpannor eller hål i plåten. Vindskivor ska vara i gott drabbats av skador som behöver skick. Rensa regelbundet hängrännor och stuprör från löv åtgärdas. och skräp. Ta bort mossa från takpannor. 22 % av alla tak har drabbats av skador som behöver åtgärdas. Visste du att Skötseln av tak är ofta eftersatt

11 Fasad 27 % av husen med putsfasad har skador som behöver åtgärdas. Visste du att Fasader som inte målas med cirka års mellanrum riskerar skador. Fasaden är husets rustning. Den skyddar husets väggar och stomme mot fukt, som i värsta fall kan orsaka mögel och röta. Faluröda hus med träpanel är än idag en vanlig syn på landsbygden, medan det i Skåne är vanligare med puts och tegel. Oavsett fasadtyp finns det alltid en risk att fukt tar sig in i huset genom sprickor och otätheter. För att få ett bra fuktskydd bör det bakom fasaden finnas en skyddande luftspalt som håller fukten borta från husets väggstomme. På 1990-talet kom så kallade enstegstätade fasader som innebar att man putsade direkt på isoleringen utan den viktiga luftspalten. Detta byggsätt har orsakat många fukt- och mögelskador. De vanligaste skadorna Regn som piskar och stormande snöoväder sliter hårt på en fasad och utan löpande underhåll kan ingen fasad i längden klara sig mot dessa påfrestningar. Hus med träfasad drabbas ofta av rötskador på grund av slarv med underhållet. Ett exempel är att många träpaneländar är omålade vilket gör att träet suger åt sig fukt och följden blir rötskador. Fasader av puts är mycket känsliga, framförallt kring fönster och dörrar. Enstegstätade fasader drabbas oftast av fukt eftersom den typen av fasad saknar luftspalt mellan väggstomme och puts. Det har lett till att fukt som kommer in inte kan komma ut och kan därför ge upphov till mögel- och rötskador i husets trästomme. Fukten har tagit sig in framför allt genom otäta infästningar av till exempel stuprör, lampor och skärmtak. Men även små sprickor i putsen har orsakat läckage. Så upptäcker du skadorna En skada på en träfasad märks i ett tidigt stadium genom färgsläpp, torrsprickor och otätheter. Tidiga tecken på skador på putsade fasader är sprickor, fukt, missfärgningar och putssläpp. Så åtgärdar du skadorna Om skadan upptäcks i ett tidigt skede kan det räcka med att byta ut en rötskadad bräda eller täta en begynnande sprickbildning i putsen. Om skadan upptäcks sent måste kanske hela fasaden bytas ut. För att utreda skadans omfattning är det säkrast att anlita en besiktningsman för en fuktutredning. Tips för att förebygga och skydda fasaden Kolla fasaden minst en gång varje år och håll utkik efter sprickor, hål och andra ojämnheter. Titta särskilt noga runt fönster, dörrar, stuprännor och vid allt som är fastsatt i väggen. Reparera även små skador. Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara väl fastsatta på 9 % fasaden. Undvik växtlighet nära fasaden; de kan skada både fasad och grund. Vid ommålning är det viktigt att göra ett gott underarbete och följa färgleverantörens anvisningar. av husen med träfasad har skador som behöver åtgärdas

12 Checklista för ett bättre och billigare boende Om du underhåller ditt hus regelbundet minskar du risken för att råka ut för en skada. Här är Anticimex förebyggande tips och råd om hur du bäst sköter om ditt hus. 1. Följ monteringsanvisningar och branschregler när du renoverar ditt hus. Säkerställ att de hantverkare du anlitar har rätt kunskap utifrån regelverk och i de fall det behövs är certifierade eller branschgodkända för uppdraget. 2. Skriv avtal med hanterkaren så att ni är överens om vad som ska utföras och vad som ska ingå i uppdraget. På så vis undviker du onödiga missuppfattningar. 3. Om du upptäcker en brist, vänta inte med att åtgärda den utan ta tag i problemet så snart som möjligt. Det är lättare och billigare att åtgärda en liten brist än en stor skada som kräver en helrenovering. 4. Det bästa sättet att förebygga skador är att själv eller med hjälp av en fackman regelbundet undersöka de delar av huset som löper störst risk att drabbas: vind, krypgrund, våtrum, källare, tak och fasad. 5. Här är några saker du enkelt kan göra själv för att hitta skador i tid. Kolla: - Att det inte finns hål eller andra sprickor - Att slangar och rör är hela och inte läcker - Att det inte finns fuktfläckar och missfärgningar som är tecken på skada. 6. Var uppmärksam på konstiga lukter. Det är ofta en varningssignal. På Anticimex hemsida presenterar vi en översikt över olika lukter och vad de kan bero på. 7. Om du gör en förändring såsom förbättrar isolering eller byter uppvärmnings-system bör du vara medveten om att det kan få följdeffekter du inte hade tänkt på. Rådgör alltid med en besiktningsman om hur olika åtgärder påverkar ditt hus och vad du behöver tänka på för att huset ska må bra

13 Översikt - Statistik Antal undersökta hus: Hus och byggår Vind källare våtrum % 18% 24% 36% 11% 1% % 56% 51% 40% 15% 7% 43% 13% 22% 28% 32% 10% 8% 25% % 33% 33% 32% 21% 23% 31% Antal undersökta hus: Samtliga Antal undersökta hus med inspekterbar vind: (88%) Antal undersökta hus med källare: (48%) Samtliga Samtliga Antal undersökta hus med våtrum: (100%) Krypgrund tak träfasad putsfasad % 49% 52% 56% 43% 34% 50% 36% 30% 26% 17% 8% 7% 22% 18% 12% 10% 6% 1% 3% 9% 39% 34% 21% 12% 24% 9% 27% Samtliga Antal undersökta hus med krypgrund: (31%) Antal undersökta hus med tak: (100%) Samtliga Samtliga Antal undersökta hus med träfasad: (49%) Samtliga Antal undersökta hus med putsfasad: (9%) 24 25

14 För mer information, besök Anticimex är ett internationellt serviceföretag som grundades i Sverige Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Vi arbetar inom områdena skadedjur, livsmedelshygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö. 26

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET

TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET TIDSTYPISKA RISKER OCH BRISTER MED ETT HUS BYGGT PÅ 2000-TALET Detta exempelprotokoll har vi på Besiktningsbolaget Eklund & Eklund AB sammanställt för att underlätta för er säljare och köpare. En överlåtelsebesiktning

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51 BILD 36 Sättningsspricka i en grundplatta/grundmur. Sättningssprickor kan bero på ex: - felaktigt utförande vid upprättandet, till exempel att materialet i undergrunden är för dåligt packat, eller att

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skuld 18, Norevägen 17, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Eric Gellerstedts dödsbo Uppdragsgivare Eric Gellerstedts dödsbo Närvarande vid besiktningen Christina

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Andreas och Anna Larsson. Andreas Larsson. Onsdag 2015-06-03 / 2015 0133. Ca 11 13 º C, växlande. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Soltorpet 41, Klingsta Gård 18, Klingsta Park, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Andreas och Anna Larsson Uppdragsgivare Andreas Larsson Närvarande vid besiktningen Anna Alteg

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Tobias Ekman Veronica Rodhe Ekman Uppdragsgivare Veronica Rodhe Ekman Närvarande vid besiktningen Veronica

Läs mer

Öringstigen 3 Borgholm

Öringstigen 3 Borgholm HMP Karlsson s AB SOLBERGA 1:114 Öringstigen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-056 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR

Läs mer

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Christian och Pia Baumann. Christian Baumann. Christian Baumann. Onsdag 2015-09-09 / 2015-0188. Ca 16 18 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gulmåran 1, Danarövägen 23, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Christian och Pia Baumann Uppdragsgivare Christian Baumann Närvarande vid besiktningen Christian Baumann

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Kavelbron 33 Träkolsgränd 6, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2016-05-04 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag och objekt

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5

K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5 www.sandelinab.se K AR L S K R ONA TRAN TORP 3:5 Trantorp 2, 371 91 Karlskrona Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-04-06 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun. Seidit Jeremias Stefan Ensgård, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tyn 9, Tynplan 8, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Marie Ensgård Uppdragsgivare Mäklarfirman Vincent Forssbeck Närvarande vid besiktningen Seidit Jeremias

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Hötofta 18:22 Adress/ort: Norra Hötoftavägen 174, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB VISTABERGS ALLÉ 85, 141 68 HUDDINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Kvistvägen 8 13668 Vendelsö Telefon 08-7762091 Mobil 070468 23 72 Org nr 5566582010 E-post/webb lars.gunnar@byggiv.se

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-25 Fastighetsbeteckning: Bogseraren 5 Adress/ort: Varvsg 16, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150

BESIKTNINGSOBJEKTET. Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun. Susanna Fritzdorf Jonas Fritzdorf. Torsdag 2014-08-21 / 2014-0150 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Birka 18, Kraftvägen 3, Berga, Danderyds kommun Lagfaren ägare Britta Fritzdorf Åke Fritzdorf Uppdragsgivare Åke Fritzdorfs dödsbo Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Katarina Stenfelt Brandt. Pär Brandt Eva-Karin Ottersgård. Tisdag 2015-03-24 / 2015-0059. Ca 4-9 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Katarina Stenfelt Brandt. Pär Brandt Eva-Karin Ottersgård. Tisdag 2015-03-24 / 2015-0059. Ca 4-9 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Valgrind 5, Tjalvevägen 5, Djursholms-Ösby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Katarina Stenfelt Brandt Uppdragsgivare Pär Brandt Närvarande vid besiktningen Pär Brandt Eva-Karin

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Lycksele Nejlikan 5 Grundtjärnsvägen 49, 921 34 Lycksele Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

A S P E N 15 Högbergsgatan 13A Södertälje

A S P E N 15 Högbergsgatan 13A Södertälje A S P E N 15 Högbergsgatan 13A Södertälje Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun. Shahram Babazadeh. Torsdag 2016-01-14 / 2016-0004. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närlunda 41:110, Tegvägen 15, Närlunda, Ekerö kommun Lagfaren ägare Shahram Babazadeh Uppdragsgivare Shahram Babazadeh Närvarande vid besiktningen Shahram Babazadeh Besiktningsman

Läs mer

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador

110 000 badrumsbesiktningar visar. Ett av fyra badrum riskerar fuktskador 110 000 badrumsbesiktningar visar Ett av fyra badrum riskerar fuktskador ANTICIMEX RAPPORT OM BADRUM I VILLOR JANUARI 2011 Ett av fyra villabadrum riskerar fuktskador Gamla plastmattor, otäta skruvhål,

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

G R AN K U L L A 3:12

G R AN K U L L A 3:12 HMP Karlsson s AB G R AN K U L L A 3:12 Grankullavägen 221 Byxelkrok Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-054 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163

BESIKTNINGSOBJEKTET. Barbara Blegen. Barbara Blegen. Barbara Blegen Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden. Torsdag 2015-08-13 / 2015-0163 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Notarien 9, Krokvägen 6, Mörby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Barbara Blegen Uppdragsgivare Barbara Blegen Närvarande vid besiktningen Barbara Blegen Anders Tjärnvall,

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: LÖJAN 15 Fastighetens adress: SLÄTTÖVÄGEN 10 352 44 VÄXJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26 Adress/ort: Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085

BESIKTNINGSOBJEKTET. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf. Susanna Fritzdorf Per Lundman, del av besiktningstiden. Onsdag 2016-04-27 / 2016 0085 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bjarmaland 16, Karlsrovägen 37, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Susanna Fritzdorf Uppdragsgivare Susanna Fritzdorf Närvarande vid besiktningen Susanna Fritzdorf Per

Läs mer

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp www.sandelinab.se B ORGHOLM GUDESJÖ 6:2 Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-02 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Forsman Ewa Forsman Uppdragsgivare Claes Forsman Närvarande vid besiktningen Claes Forsman

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag!

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Kom och delta i Minimässan Trygga lösningar. Det handlar om fastighetsvård & drift för dig som ansvarar för din fastighets välmående! Hur mycket hållbar

Läs mer

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala

UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala UP P SALA SÄV JA 50 :8 Ölandsresan 7, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Thorbjörn och Charlotte Curtsson. Thorbjörn Curtsson. Thorbjörn Curtsson Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Thorbjörn och Charlotte Curtsson. Thorbjörn Curtsson. Thorbjörn Curtsson Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ryttaren 8, Åsevägen 24, Nora, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Thorbjörn och Charlotte Curtsson Uppdragsgivare Thorbjörn Curtsson Närvarande vid besiktningen Thorbjörn Curtsson

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Timrå Södra Lundevallen 5:1 Pimpelvägen 17, 860 30 Sörberge Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Nils Andersson. Nils Anderssons dödsbo. Ylva Andersson Anna Alteg. Ca 7 º C, växlande. Vidbyggt garage. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Nils Andersson. Nils Anderssons dödsbo. Ylva Andersson Anna Alteg. Ca 7 º C, växlande. Vidbyggt garage. Beskrivning Huvudbyggnad 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Stor-Kalmar 27, Fafnervägen 60, Djursholms-Ekeby, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Nils Andersson Uppdragsgivare Nils Anderssons dödsbo Närvarande vid besiktningen Ylva Andersson

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING HÄGRA 4:44 2011-11-01 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Hägra 4:44 Åvägen 14, 835 33 Krokom Independia Norr AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-04-13 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Kartboken 28 Vipvägen 1, 831 62 Östersund Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus B14- Kostern 39 Bråviksvägen 29 A Norrköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Kostern 39 Namn: Niclas Ritsle Gatuadress: Bråviksvägen 29 A Postadress:

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Älgstigen 10 Kommun Degerfors Storlek 8 rum (5 sovrum) / 146 m² Område Svartå Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Älgstigen 10 Kommun Degerfors Storlek 8 rum (5 sovrum) / 146 m² Område Svartå Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Degerfors Storlek 8 rum (5 sovrum) / 146 m² Område Svartå Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trivsamt område. Huset är nyrenoverat med bl a nya ytskikt,

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: SLÄPS-HAGEN 1:88 Fastighetens adress: GRINDVÄGEN 12 429 35 KULLAVIK Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UPPSALA FÅLHAGEN 61:5 Rimbogatan 9, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-06-08 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Skog 1:35 Ytterskog 204, 870 10 Älandsbro Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418

Svenska Husbesiktningsgruppen. Porsvägen 418 SOLLENTUNA GUNGAN 12 Porsvägen 418 Överlåtelsebesiktning 2015-06-22 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÄRGNINGSBILEN 18 Fastighetens adress: HELGARÖGRÄND 8 125 42 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UP P SALA LE NA-B RUN NA 1 :9 Lena-Brunna 62, Vattholma Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9

B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 B J ÖRKLINGE NYBY 1:28 SJÖHAGSVÄGEN 9 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALFORS 3:15 Fastighetens adress: LÖJTNANTSGATAN 23 590 71 LJUNGSBRO Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-07-16 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Billsta 4:29 Restgata 6, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208

BESIKTNINGSOBJEKTET. Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad. Sven Rönnberg. Onsdag 2015-10-21 / 2015-0208 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Vallhornet 8, Högalidsvägen 14, Duvbo, Sundbybergs Stad Lagfaren ägare Sven Rönnberg Uppdragsgivare Sven Rönnberg Närvarande vid besiktningen Sven Rönnberg Besiktningsman

Läs mer

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor.

Tips och Råd. Hör gärna av dig, så skickar vi dig en byggkalkyl och ger råd och tips i alla dessa frågor. Tips och Råd Här får du några användbara tips för montering och skötsel av din stuga från Polhus. Läs gärna igenom hela texten, det kan finnas något litet guldkorn som underlättar arbetet och som man kanske

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-08-31 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:69 Slandrom 376, 832 93 Frösön Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning U11304 Fullerö 32 28 Vintergatsvägen 14 Storvreta Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Fullerö 32:28 Namn: Marie Andresson & Johan Rosen Gatuadress: Vintergatsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Råseglet 2 Namn: André Roos Gatuadress: Radargatan 18 Postadress: Radargatan 18 Ort: Norrköping Postnr: 603 61 Kommun: Norrköping

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning plus Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-05-18 Fastighetsbeteckning: Skosnöret 13 Adress/ort: Vältstigen 11 / Älvsjö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Öckerö 2:455. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Öckerö 2:455. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-01-04 Fastighetsbeteckning: Öckerö 2:455 Adress/ort: Kanndalen 19 / Öckerö Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Kålltorp 64:7 Åkerrensgatan 22, 416 53 Göteborg L Söderström Bygg & Fastighetsförvaltning AB Karlsbergsvägen 3, 462 60 Vänersborg Tel: 0521-60900 Organisation Nummer:

Läs mer

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Rymlig villa på landet. Huset

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Varsågod Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Vi har till Boverket rapporterat in energideklarationen för er byggnad. En

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar på de vanligaste

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Hans Malmberg Säljare: Ingegärd Malmberg Karl Dahlgrensgatan 21 Lgh 1301, 582 28 Linköping Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Fastigheten Kinda

Läs mer

G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2015-03-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-03-12 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Bastugärdet 4 Tallstigen 6, 830 05 Järpen Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: BACKA 241:26 Fastighetens adress: SKOGABERG 116 422 49 HISINGS BACKA Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG BRF KANTARELLEN 11 Besiktning av fönster Projekt nr: 41--- Okulär besiktning INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG Stockholm 2016-02-05 HSB Stockholm Anders Köhler HSB Konsult INVENTERINGSPROTOKOLL/ Datum:

Läs mer

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Miljöbyggnad Svanenmärkta hus Green Building BREEAM LEED Passivhus

Läs mer