Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24"

Transkript

1 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå

2 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat i flerbostadshus. Energibyrån Nord AB Rådhusesplanaden Umeå Nils Viktor Svanlund

3 Sammanfattning Denna rapport syftar till att klargöra detaljer kring utbyte av kryddhylleaggregat i befintliga flerbostadshus med utgångspunkt från Östermalmsgatan 44 i Umeå. Fastigheten har åtta lägenheter, varje lägenhet är försett med ett kryddhylleaggregat av typen Bahco Minimaster. Rapporten skall fungera som ett stöd för fastighetsägare som står inför investeringen av nya kryddhylleaggregat. Viktiga frågeställningar vid installation av ett nytt kryddhylleaggregat med ny teknik är bland annat möjligheterna att installera en ny frånluftsdon i köket samt att kondensisolera avluftskanalen. De befintliga kryddhylleaggregaten på Östermalmsgatan 44 har idag uppnått sin tekniska livslängd. Kostnaden för att byta kryddhylleaggregaten är mellan och SEK per lägenhet inklusive material och arbete. En stor del av kostnaden ligger i byggarbeten i samband med installation av det nya aggregatet.

4 Varför ventilation Ventilation utgör idag en central del i byggnader och har en rad funktionen. De främsta funktionerna med ett ventilationssystem är att tillgodose de boende med ett bra inomhusklimat samt minska slitaget på byggnaden. Ventilationssystem kan vara utformade på en rad olika sätt. Den äldsta typ är ren självdragsventilation via en murstock till dagens centrala ventilationsanläggningar med energieffektiva fläktar och hög värmeåtervinning. Föreskrifter om hur ventilationsanläggningar skall utformas går att finna i Boverkets Byggregler (BBR) kapitel 6. Befintlig anläggning Fastigheten inrymmer åtta lägenheter med en boarea på mellan m 2. Varje lägenhet är försedd med ett ventilationsaggregat av typen Bahco Minimaster placerat ovan köksspisen i respektive lägenhet. Aggregaten installerades i samband med att byggnaden totalrenoverades i mitten av 80-talet. Samtliga aggregat är i drift och underhålls regelbundet. Missljud från fläktar till följd av utslitna lager i fläktarna är det vanligaste felet som uppstår. Fastighetsägaren upplever att det blir allt svårare att få tag på reservdelar till aggregaten. Elenergi Den el som används av aggregaten kan delas upp i två delar; fläktar och uppvärmning. Möjligheten att sänka elanvändningen för lägenhetsaggregat, oavsett om det är nytt eller gammalt, bygger till stor del på underhåll av aggregaten. I syfte att minska elanvändningen för fläktarna så skall luftens väg genom ventilationssystemet vara så lätt möjligt. Smuts och skador i ventilationssystemet kan ge upphov till motstånd för luften vilket kan generera ljud och kräver mer energi för att transportera luften. För att minska elanvändningen för uppvärmning av luften är det viktigt att värmeväxlaren är ren. Beläggning och smuts i värmeväxlaren leder till att värmen i frånluft inte överförs lika bra till tilluften vilket leder till lägre verkningsgrad. Det är viktigt att tillse att det är rätt inblåsningstemperatur på tilluften. Tilluften som värms av el skall inte värma rummen, transmissionsförlusterna skall primärt kompenseras med byggnadens värmesystem. Åtgärdsförslag Kryddhylleaggregat installerade i många byggnader under framförallt 80-talet i syfte att möte de nya kraven som då ställdes på värmeåtervinning och tilluftsflöden. Aggregaten har idag uppnått sin tekniska livslängd och byts idag ut i ett flertal byggnader. Den vanligaste åtgärden är att byta ut det befintliga aggregatet mot ett nytt aggregat med samma storlek men med ny teknik. Etablerade ventilationsentreprenörer har i regel erfarenhet av att utföra denna typ av arbeten. Arbetet med att byta aggregat varierar mellan byggnader och lägenheter. Vid samtal med entreprenörer så anger de en kostnad på mellan och SEK. Den stora variationen i pris beror bland annat på mängden snickeriarbeten samt om kanaler måste bytas. De nya aggregaten har högre verkningsgrad än de gamla vilket medför att avluften kommer att ha en lägre temperatur efter att aggregatet bytts. Om avluftskanalen idag saknar kondensisolering måste den kondensisoleras. Detta i syfte att undvika kondensering kring avluftskanalen vilket kan leda till fuktskador.

5 På de befintliga aggregaten så sugs grundflödet från köket in via kökskåpan och in i värmeväxlaren tillsammans med övrig frånluft. De nya aggregaten har en bypass för luften som kommer från kökskåpan vilket gör att den luften inte passerar via värmeväxlaren. Detta i syfte att undvika luktspridning i lägenheten samt nedsmutsning av värmeväxlaren. När ett nytt aggregat installeras så måste köket föres med en ny frånluftsventil. På marknaden finns idag en rad av utbytesaggregat från olika tillverkare, prestanda och funktion skiljer sig relativt lite. I bilaga 1 Jämförelse utbytesaggregat listas 3 olika tillverkare och data kring deras aggregat. Utöver de tekniska skillnaderna bör design och handhavande för både brukare och servicepersonal vägas in vid valet av aggregat. Ett annat alternativ till utbytesaggregat är att förse byggnaden med en centralt ventilationsanläggning som betjänar hela byggnaden. Vid nyproduktion av byggnader idag är det denna typ av ventilation som används. För att installera central ventilation i en befintlig byggnad krävs omfattande kanaldragning vilket ofta leder till omfattande byggarbeten samt minskad boarea. Detta kan vara ett bra alternativ om byggnaden i övrigt skall totalrenoveras. Fördelarna med ett centralt aggregat är högre verkningsgrad, minskat underhåll samt möjlighet att använda vattenburen värme för att värma tilluften. LCC En beräkning av LCC har gjorts för två olika alternativ. Det är viktigt att beakta vem som betalar för den el som driver aggregaten. Det vanligaste är att driftelen för kryddhylleaggregaten betalas av de boende i lägenheten. LCC beräkning är genomförd per lägenhet. Kalkylperiod 20 år Real kalkylränta 4 % Dagens energipris 1,1 SEK/kWh Real årlig energiprisökning 6% Alternativ 1 Ingen investering görs, befintliga aggregat bibehålls i drift så länge som möjligt. Kalkylperioden är 20 år vilket medför att underhållskostnaderna är svåra att uppskatta. Årsverkningsgraden för de befintliga aggregaten antas till 35 %. Alternativ 2 Lägenheterna förses med nya ventilationsaggregat. Verkningsgraden för de nya aggregaten uppskattas till 70 %

6 Alternativ 1 Alternativ 2 Investeringskostnad Restvärde 0 0 Årligt energibehov Underhållskostnad per år LCC Energi LCC Underhåll LCC Totalt Diskussion LCC LCC-beräkningen visar att Alternativ 2 är fördelaktigast. Att bibehålla aggregaten i drift ytterligare 20 år enligt Alternativ 1 är högst osannolikt då dess tekniska livslängd är uppnådd. Alternativ 1 kan bäst ses som ett avvaktande alternativ, i väntan på eventuellt andra åtgärder i fastigheten. Genom att installera nya aggregat i samband med andra ombyggnationer, till exempel byte av kök, så kan samordningsvinster uppnås. Alternativ 2 kommer att minska de boendes elanvändning samt ge ett bättre inomhusklimat. Detta alternativ kan alltså motivera en höjning av hyrorna för de boende. Eventuella ökade hyresintäkter har ej medräknade i LCC-beräkningen.

7 Bilaga 1 - Jämförelse av utbytesaggregat Systemair SAVE VTR 150 Swegon CASA R85 Fläktwoods RDKS Bruttopris exkl. moms Årsverkningsgrad VVX - 70% - Max verkningsgrad - 80% 83% 40 l/s, 150 Pa 1, Typ av VVX Roterande Roterande Roterande EC-fläktar Ja Ja Ja Bypass för spiskåpa Ja Ja Ja Grundflöde via spiskåpa Nej Nej Nej Avfrostningsautomatik VVX Ja - Ja Förvärmnings batteri Nej Nej Ja Sommardrift utan VVX Ja Ja - Nattkyla - Ja Ja Utförande front Rostfri/Vit Rostfri/Vit Rostfri/Vit Induviduellt injusterbara fläktar Ja - Ja Kräver dränering Ja Ja Nej Filterklass frånluft G3 F7 G3 Filterklass tilluft G3 F7 M5

8 Bilaga 2 - Ordlista Avluft Efter att frånluften passerat aggregatet så benämns den som avluft. I en avluftskanal är det alltid övertryck. Temperaturen i avluftskanalen varierar med utomhustemperaturen men kan bli så låg som -15 C. Tilluft Den luft som har passerat aggregatet och behandlads till rätt temperatur. I en tilluftskanal är det alltid övertryck. Temperaturen är den samma som i lägenheten eller någon grad lägre. Frånluft Luft som sugs från lägenheten. I en frånluftskanal är det alltid undertryck. Frånluftstemperaturen är den samma som i lägenheten eller någon grad högre. Uteluft Utomhusluft som efter att den passerat aggregatet benämns tilluft. I en uteluftskanal är det alltid undertryck. Temperatur är den samma som utomhustemperatur. SFP Specifik Fan Power, är ett mått på hur stor effekt som krävs för att flytta en kubikmeter luft per sekund. Ett lågt SFP-värde medför låg energianvändning. SFP-värdet beror till stor del på vilket tryck som fläktarna skall uppfodra. En anläggning med stora kanaler samt rena filter och värmeväxlare ger ett lågt motstånd för luften vilket leder till ett lågt SFP-värde. Tilluftsdon Komponent för distribution av tilluft i rum. De flesta don har injusteringsmöjligheter dvs. möjlighet att strypa luftflödet genom donet. Om ett don är för litet i förhållande till den luftmängd som distribueras via donet så finns det risk att det uppstår missljud från donen. Frånluftsdon Komponent för att suga luft från rummen. Den vanligaste typen av frånluftsdon är en så kallad kontrollventil som man ofta kan se i badrum och toaletter.

9 Norrbottens energikontor AB, Nenet l Kungsgatan 46 l Luleå l Tel Org.nr l bg l

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på tryckluftssystem. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på tryckluftssystem För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Förord När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg

ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE. LÅGAN Rapport december 2014. Göran Frenning & Anders Ljungberg ENERGIANVÄNDNING I ETT OMRÅDE LÅGAN Rapport december 2014 Göran Frenning & Anders Ljungberg Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet tillsammans med SBUF (byggbranschens

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer