Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering"

Transkript

1 Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Ett ny unik utbildning som baseras på behovet av att förbättra svenska insatser inom kris- medling och katastrofhantering både nationellt och internationellt Se möjligheterna för personer med annan kulturell bakgrund än de traditionellt svenska ger fördelar: Språkkunskaper Kunskap om andra kulturer Kunskap om andra etniciteter & religioner Baserad på förstudie mars aug 2010, Utbildningsstart februari 2011

2 Samarbetspartners KrisKompetensCentrum vid Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen Norrbotten Samverkande kommuner

3 Marknaden & samhällets behov, del 1 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Björn Johansson utbildningsansvarig på MSB: Vi har ett stort behov av att rekrytera personer med invandrarbakgrund för uppdrag. Idag gör vi rekryteringar i andra länder då vi inte hittar personer med ex. rätt språkbakgrund i Sverige Röda korset, Jonas Prawitz nationell beredskapssamordnare: Vi ser stor nytta av att personer med invandrarbakgrund får denna utbildning för att svenska insatser inom kris och katastrofinsatser både utom som inom landet skall bli mer framgångsrika. Det finns även ett stort behov nationellt där vi inom våra frivilliggrupper behöver personer med olika etnicitet för insatser i invandrartäta områden. Svenska ambassader, Elisabeth de Figueiredo ansvarig beredskapssamordnare för Kenya och fem angränsade länder om nyttan av våra invandrare efter genomförd utbildning: Bra möjligheter, dessutom ge bra signal vid svenska insatser att de består av andra personer än blonda svenskar, visar också på att vi på ett bra sätt tar hand om våra invandrare som kommer till Sverige

4 Marknaden & samhällets behov, del 2 Kommuner: Jörgen Eriksson, kommunikationsansvarig Kris & Flyktingkommunikation Södertälje kommun: Definitiv potential, kunskaper i invandrarspråken viktigt och deras lokala kultur. Jag ser ett direkt behov av 3-5 personer med föreslagen utbildning. Han ser parallellt med eget behov att företag inom näringslivet med internationell verksamhet skulle vara intresserade av denna kompetens Anna-Maria Lundkvist-Monroy integrationssamordnare i Bodens kommun uttrycker nyttan av dessa personer efter genomförd utbildning. Ja, ja, ja, utmärkta möjligheter. Vi möter många högutbildade som vill återvända om det går till sitt hemland och om det inte går så vill man återvända till andra länder i regionen. Utbildningen skulle passa utmärkt för exempelvis den större grupp högutbildade flyktingar från Kongo som jag tar just nu hand om och som vill inget hellre än att återvända till sitt hemland eller annat land i Afrika för att jobba med uppbyggnad och annan social verksamhet. Folke Bernadotteakademin efterfrågar personer med invandrar & juristbakgrund, Försvaret behöver tolkar

5 Önskemål från MSB samt Röda korset Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap (MSB) Grundkrav gymnasial utbildning, gärna universitetsutbildning och minst 3 års yrkeserfarenhet Exempel på tidiga införskaffade nyckelkunskaper som är meriterande: Logistiker, projektledare, upphandlare eller inom områden som miljö, sjukvård och återuppbyggnad (ex. bro, vatten, tele) Språkkunskaper i någon/några av följande språk är meriterande: Franska, arabiska, spanska, portugisiska Kunna kommunicera på svenska (skall ha klarat av alla stegen i SFI) Röda korset Det är en stor fördel om det fanns kris och katastrofutbildade personer enligt föreslagen utbildningsmodell i de länder där de gör sina insatser och det finns även stort behov nationellt till deras frivilliggrupper för insatser i invandrartäta områden Har inte några generella krav på utbildnings- och yrkesbakgrund men utgår både från personlig lämplighet och också den kompetens som gäller för aktuell tjänst/delegatuppdrag till exempel ingenjör, sjuksköterska

6 Uttalad behov & krav kommuner Kunna arbeta som brobyggare mellan invandrargrupper och olika samhällsfunktioner Att ha kunskap & förståelse för hur man kan arbeta med kris och hotbilder i vardagen och förstå skillnaden mellan olika kulturer ex den svenska och andras kulturer Ha språkfärdigheter för de viktigaste invandrarspråken som är aktuella Kunna agera i rollen som både formell & informell ledare Som person känna ett socialt engagemang

7 Riktlinjer för utbildningen Utbildning 24 veckor där 12 veckor teori och 12 veckor praktik varvas Antal kursdeltagarna: 20 personer Formell utlysning ansökan i december 2010 Potentiella arbetsgivare som ex. MSB och samverkande kommuner kommer att inflytande på profil kursdeltagare Utbildningsplats första pilotkursen: Sunderby folkhögskola, avsikten är att utbildningen skall återkomma årsvis Utbildning under perioden februari augusti 2011

8 Indelning teoriavsnitt* Grunden Teamövningar anpassade för aktuell målgrupp, framtagning av personliga målsättningar med utbildningen samt fastläggande av eget studieuppdrag Operativ hantering av kris och katastrofhantering Sammanhanget/övergripande kursdelar Potentiella uppdragsgivare: MSB, Kommuner, eget företagande och frivilliginsatser Slutredovisning och avslutning Kursdeltagarnas egna studieuppdrag, examination och utvärderingar * För komplett kursplan se

9 Exempel på kursdel operativ hantering av kris & katastrofhantering Praktisk scenarioövning kris/katastrofsituation skräddarsydd för utbildningen En anpassad praktisk övning byggda på verklighetstrogna händelser (scenarier) som kan inträffa och där kursdeltagarna själva får agera praktisk och ta beslut utifrån kunnande som byggs upp under utbildningen. Övningen genomförs med Älvsby Folkhögskola som har arbetat framgångsrikt med denna metod. 1 dag övningar + ½ dag genomgång efter dagar)

10 Exempel från kursavsnittet Sammanhanget/ övergripande kursdelar Utbildningsdelar från Röda korset Mänskliga rättigheter Internationell humanitär rätt Mångfald, jämlikhet & diskriminering Föreläsare med egna intressanta erfarenheter från konfliktlösning både internationellt och nationellt ex Jesper Falkheimer Malmö högskola, erfarenheter från kriser i invandrartäta delar av Malmö, Göteborg och Södertälje

11 Exempel från kursavsnittet avnämare/aktuella arbetsplatser Genomgång med Myndigheter för samhällsskydd & beredskap (MSB) på plats i Karlstad Information om hur MSB arbetar, nationellt och internationellt samt information om hur man blir medlem i deras personalpool. I aktiviteten ingår även förevisning av den utrustning som MSB används i olika typer av uppdrag Möjligheterna att starta egen verksamhet/företag inom området Olika aktuella företagsformer redovisas och där Sunderby folkhögskola med sina erfarenhet inom området kommer att presentera en intressant företagsform

12 Praktik viktig ingång till arbetsmarknaden Praktiken på 12 veckor planeras att indelas enligt följande: 2/3 av tiden på anordnad praktik generell för alla 1/3 av tiden är praktik som kursdeltagaren tillsammans med kursledaren ordnar och som är mer skräddarsydd efter egen bakgrund, intresse och kunskapsprofil Praktikplatser under diskussion: Röda korset, MSB Karlstad Räddningstjänst, Landstingets katastrofberedskap kommunens invandrarverksamhet, fritidsverksamhet inom invandrartäta stadsområden, företag i regionen som har eller planerar för internationella utbyten ex. försäljning/inköp (samverkan med intresseorganisationen Företagarna)

13 Aktivitets- & tidplan. Rekrytering av kursdeltagare Kursstart Kursavslut Kursdel, teori Kursdel, praktik Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 2011

14 Finansiering Europeiska flyktingfonden (ERF) tillsammans med Norrbottens läns landsting (NLL) var finansiärer för förstudien Utbildningen har medfinansiering från ERF på 75 % genom beviljat utökat stöd med nationell medfinansiering med motiveringen det bygger på en bred samverkan mellan myndigheter och organisationer och dessutom kan anses vara innovativt då typen av utbildning som projektet ska utveckla inte finns idag för den aktuella målgruppen. Resterade medfinansiering från NLL, MSB & arbetsförmedlingen. Beslutet var förankrat i deras expertgrupp bestående av representanter från Röda korset, Sveriges kommuner & landsting, länsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, UNHCR, Arbetsförmedlingen, Rädda barnen, Rådgivningsbyrån, Socialstyrelsen och Amnesty

15 Arbetsområden efter utbildningen Anställning/ längre uppdrag, exempel Erbjuder tjänster genom egen verksamhet, exempel Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB) Kommuner Brobyggare mellan invandrargrupper och olika samhällsfunktioner Företag med internationella kontakter Folke Bernadotteakademin Röda korset Utbildning/föreläsningar till olika organisationer ex. Krishantering med kulturella inslag Brandinformation till kommunal verksamhet ex skolor, bostadsområden med ökad del invandrare i samverkan med Räddningstjänsten

16 Nyttan av etableringen av utbildning i regionen Skapar meningsfulla arbetstillfällen för dig som invandrare Skapar affärsmöjligeter för befintliga och nya utbildningsföretag i enlighet med inriktning kriskompetenscentrum Skapar bra samverkan regionalt mellan en rad aktörer som universitet, andra utbildningsanordnare & näringslivet i övrigt, integrationssamordnare i Landstinget & Länsstyrelsen, aktuell kommuner, arbetsförmedlingen m fl. Skapar god renommé att regionen är framåt och innovativ Potential att i kommande steg gå från nationell till internationell intagning av kursdeltagare Har potential att utbildad person blir attraktiv i företag som har eller siktar på en global marknad

17 Kontaktuppgifter Utbildningsansvarig & projektledare David Sundström Sunderby Folkhögskola Mobil: Postadress: Kråkbergsvägen Södra Sunderbyn

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Vi föds inte vid gränsen!

Vi föds inte vid gränsen! Vi föds inte vid gränsen! Motivation och hinder avseende invandrares kompetensutveckling i Norden ett tankedokument Mohamed Chaib & Karin Bengtsson-Sandberg Rapport 1:2003 1 Utgivare: Högskolan för lärande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis

DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx. Robert Höghielm Petros Gougoulakis DE ÄR JU MINA KOLLEGER En metastudie av Sfx Robert Höghielm Petros Gougoulakis 2 Uppdrag om utvärdering av utbildningar i svenska för specifika yrkeskategorier i Stockholms län. Sedan 2001 har målgruppsspecifika

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer