Intervju med Urban Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervju med Urban Lundin"

Transkript

1 1 Intervju med Urban Lundin Urban Lundin, var kommer du ifrån? Jag är norrbottning. Jag är född i Luleå och på det sättet kanske lite av en invandrare i det här landet Sara Lidman berättar om det i sitt stora järnbaneepos: längtan att få tillhöra det verkliga Schverige. Jag vet inte om jag har känt någon sån längtan. Jag tyckte vi hade det bra i Norrbotten och jag hade inga planer på att flytta söderut. Men så småningom blev det så. Och varför blev det söderut? Ja, det fanns inga lärarutbildningar norrut om man säger så. Det blev Linköping för min del så småningom efter studier i Umeå på universitetet så hamnade jag på folkhögskolelärargrenen Men något måste det ha varit som gjorde att du valde just folkhögskolelinjen och folkbildningen. Vad var det? Det stod för något annorlunda. Men det tog ju ett väldigt långt tag för att upptäcka det. Jag bodde i Boden och gick på tekniskt gymnasium i Luleå. Varje dag åkte vi förbi Sunderbyns folkhögskola. Och så såg jag att det stod en skylt: här ligger Sunderbyns folkhögskola. Men jag hade ingen aning om vad det var egentligen. Men så gick min bror som deltagare på Vindelns folkhögskola i Västerbotten i tre år. Och via honom så väcktes intresset för folkbildning och folkhögskola. Och där fick jag mitt första folkhögskollärarjobb innan jag hade lärarutbildning. Dessförinnan hade jag också jobbat som lärare i två år på grundskolans högstadium, direkt ifrån gymnasiet. På den tiden var det så i Norrbotten att kunde man hjälpligt läsa och skriva och stava sitt namn rätt så fick man jobb som lärare, om jag något överdriver. Det fanns ett gäng ambulerande löshästar som ena året träffades man i Pajala, senare i Moskosel, fjärde året i Arjeplog. Jag kom då till Arvidsjaur på hösten innan jag hade fyllt 19 och hade jobb i en månad. Och sen så småningom hade jag jobb i ett helt år. Och innan resan där var färdig hade jag gjort två år på grundskolan. Men du kände att du ville ha en annan form av lärarutbildning? Ja, egentligen kände jag nog att Jag hade ju prövat på läreriet i sammanlagt tre och ett halvt år och kände att jag var lärare: den här kvalitén som det innebär att vara lärare, den hade jag i mig. Men jag behövde ju också ha något formellt och jag ville få ett jobb på en folkhögskola. Jag insåg att aktierna steg i värde om jag gick den här utbildningen. Det var anledningen. Och det innebar att du flyttade ner till Linköping en tid? Ja, ett år under utbildningen där. Sen gjorde jag min långa praktik på Marieborgs folkhögskola. Då hade min handledare den goda smaken att få ryggskott i slutet på min termin. Så han blev sjukskriven under ett par månader. På det viset kom jag in i den miljön som ju var fantastisk på Marieborg då i slutet på 70-talet. Och sen har du varit folkbildningen trogen? Ja, det har jag faktiskt varit sen 76. Med ett mellanspel i Tanzania, som ju också handlar om folkbildning. Där jobbade jag med motsvarigheten till svenska folkhögskolor. Det som heter Folk Development College. Jag var inblandad i ett projekt och utbildade rektorer till att börja med. Sedan blev jag ledare för hela det projektet. Sammanlagt fem år var jag där innan jag kom hit till Åsa 1996, där vi nu är. Här har jag varit rektor i snart 15 år. Vad innebär folkbildning för dig? Jag tycker att Bernt Gustafsson lite grann har utrett det. Det är ju en sån fråga som vi kan prata om hur länge som helst. Det är två aspekter av det: det ena är att folk skaffar sig en egen bild av världen och folk bildar sig egenbildning. Den kan man ju snappa upp på väldigt många olika sätt. Hämta delar från TV, från böcker, från läsning, från film och vad det nu är. Och så sätter man samman sitt eget. Och det andra Folkbildning är ju dels att folk själva skaffar sig en bild av världen men så finns det ju en mera programmatisk del av folkbildningen, där man står för ett program, en idé, en tanke och att man utifrån, kanske uppifrån, bibringar folk föreställningar, värden, värderingar. Och det gör ju vi på en folkhögskola. Folk kommer ju inte hit och bygger sin egen kurs. Vi har ju färdiga kurser. Dom utvecklas ju i dialog med deltagarna. Men det är ju inget fritt, helt fritt, kunskapssökande i den meningen. Sen, inom dom här gränserna, finns det ganska stora frihetsgrader. Jag tycker det här speglar

2 2 folkbildningens två olika sidor: den egna strävan efter att förkovra sig, förbättra sig, att förstå sig mera på världen genom en inifrån kommande brist, en drivkraft, skulle jag säga. Det här att man utsätter sig för en skolas ambitioner och oftast också gillar dom! Finns det en risk att vi på skolan styr elevernas val, att vi bestämmer mer än just det här fria valet som dom själva har? Ja, ja. Uppenbart. Så är det ju. Jag tycker kanske att vi lever i en tid när deltagarnas egen vilja att ifrågasätta och driva egna linjer står tillbaka alldeles för mycket jämfört med vad den idealt sett borde vara. Vi gör inte tillräckligt för det. Alla sådana här verksamheter blir ju institution. Ju längre tid institutionen befolkas av samma personal, desto mer kommer de här förkalkningsmekanismerna in. Sen händer det någonting att det här bryts upp: man startar nya kurser mot nya målgrupper och nya saker händer. Och så får man en liten rörelse på det här. Då är egentligen en ideal strävan att förändra efterhand så pass att kursdeltagarna styr mer? Det tycker jag. Sen ska man vara noga med att kursdeltagarna inte ska styra över sånt som dom inte kan ta ansvar för. Det är verkligen en kärnfråga för mig att ansvar och befogenhet måste gå ihop. Deltagarna ska inte skriva ut nya kurser för framtidens deltagare, för dom kommer inte att vara här och ta ansvar för det. Det ska ju vi som personal göra. Men inom sin egen kurs borde inflytandet vara större. Jag är helt övertygad om att det går att göra mycket, mycket mer. Om du skissar på en vision för den ideala folkbildningen. Hur ser den ut? Ja, jag tror att Jag jobbar ju som rektor här och har haft anledning att fundera en hel del över ledarskapsfrågor. Då tror jag på vad som brukar kallas för ett situationsanpassat ledarskap. Jag tror också på en situationsanpassad folkbildning, folkhögskola, som bevarar traditioner, men också rör sig med tiden och ändrar sig i takt med tiden. Därför tror jag inte man ska vara tvärsäker på hur en ideal folkbildning ska se ut. Den ska ha den här unika kombinationen av tradition och förnyelse, och den måste hela tiden ältas och bearbetas. Den matchen, den kampen, den limpan blir aldrig färdigbakad. Vilka traditioner är det som är viktiga att bevara? Jag tror att vi har skrivit i vårt måldokument att vår verksamhet vilar på fem pelare: Det ena är statens ambition med folkbildningen. Det kan vi aldrig bortse ifrån. Det andra är huvudmannen, i vårt fall Landstingets ambitioner. Den tredje är skolans egna traditioner. Det här är en gammal skola, som startade redan Det fjärde är personalens drivkraft och ambitioner och det femte är deltagarnas önskemål och dom i sin tur speglar samhället och dess förändring. Jag tror att om man ska titta på det ur något sorts maktperspektiv så är det naturligtvis staten och folkbildningsförordningen som är bottenplattan i det vi gör. Den kan man inte bortse ifrån. Men den ger stora frihetskrav. Men även den är ju föränderlig i förhållande till hur samhället förändras. Absolut. Jag kom ju in när vi diskuterade de förändringar som gjordes Vi har förmodligen världens kortaste förordningstext på elva paragrafer i folkbildningsförordningen. Den är ju väldigt öppet hållen. Den har med tiden kommit att kompletteras med olika saker. Inför nästa verksamhetsår ska vi ta fram en studeranderättslig standard som ska tillämpas på skolan, därför det har man ansett vara en brist i folkhögskolan. Våra deltagares rättsliga ställning är mycket svagare här än vad den är på universitet och högskola. Så det ändras också. Den har ju ändrats senast efter den proposition som kom 2006, Lära, växa, förändra. Du talade också om föränderligheten, att folkhögskolan till viss del anpassar sig efter förändringarna i samhällslivet. Och det gör naturligtvis också lärarkåren och kursdeltagarna. Hur ser förändringen ut framöver? Ja, det som alltid svårare att skriva recept för morgondagens kök än för dagens. Med åren har jag blivit mera ledsen över att vi i så hög utsträckning är en spegling av det som händer i samhället, och mindre en aktör, mindre en agent. Vi borde engagera oss mer i tidens stora frågor här på Åsa. Vi borde engagera oss i jämställdhetsfrågor, jämlikhetsfrågor, livsstilsfrågor, integrationsfrågor. Vi gör en massa på det området, men jag tycker inte att vi är tillräckligt aktiva där. Hur ska vi agera för att vara mer aktiva? Det faller ju tillbaka lite grann på mig själv. Jag har ju ett ansvar för att sätta dagordningen för de diskussioner vi för på skolan. Där har vi väl inte orkat riktigt vara proaktiva och driva frågorna på Ändå ska vi väl säga att Åsa ligger långt framme. Vi är med i den pedagogiska diskussionen. Vi har ett

3 3 stort inslag av distansstudier i våra verksamheter. Vi är moderna! Men vi är kanske inte tillräckligt samhällskritiska. Det är min egen bedömning. Och vi borde röra oss i den riktningen. Vi står inför gigantiska förändringar Vilka då? Man kan räkna antalet miljarder människor på jorden, men dom växer ju på ett expotentiellt sätt. Jorden blir inte större. Tillgångarna ökar inte och vi kan inte ha en evig tillväxt. Vi måste lära oss att hushålla bättre med resurser. Som ett exempel: nu senast när problemen med den här vulkanen på Island var, så fick jag lära mig att det görs flygningar per dag i Europa. Så där en 5 % av Europas befolkning är ute och flyger. Resten åker väl tåg och buss och bil om man ska skoja lite. Vad du talar om nu är en förändring i hela livsmönstret? Hela livsmönstret! Där måste ju folkhögskolan kunna bidra till diskussionen om vad ett gott livsmönster är. Hur ska vi göra? Hur ska vi leva? Hur ska vi hushålla med resurserna? Hur ska vi föra ut det i kursverksamheten och till kursdeltagarna? Ja, vi kan ju göra kurser runt om det här, men det kräver ju en del. Det är ju en av nackdelarna med det nuvarande systemet att det är ganska statiskt. Vill man göra nya kurser måste man först plocka bort något annat om man inte hittar sidofinansiering. Men vi har ju Johan Ehrenberg här i Katrineholm. Han håller på och arbetar med ett projekt som heter hem-el och sätter upp utrustning på en kulle, testar och provar. Där finns ju möjligheter, det finns ju under våra händer att bygga kursverksamhet runt det. Att vara aktörer, propagandister för den typen av alternativa lösningar på ett viktigt samhällsproblem. Det kan vi göra på flera andra områden. Men det innebär att vi måste i än högre grad föra in den typen av ekologiska frågor i vår ordinarie verksamhet. Absolut, tycker jag. Och hur ska vi göra det? Varje sån här förändring måste ha sociala bärare. Bärare av social förändring på en folkhögskola är personalen. Man kan inte instruera fram ett förhållningssätt. Så mycket har erfarenheten lärt mig. Vi måste diskutera och diskutera och kanske också via nytillskott på personalsidan få fram entusiaster som vill driva den här typen av kursverksamhet. Du talar för ett starkt men ändå hållbart samhälle, där vi ska vara en pådrivande kraft. Ja. Nu har vi också sett väldigt stora förändringar även inom folkhögskolans kursdeltagarkår. Det har skett förändringar från en äldre generation som var ute i arbetslivet men sökte sig andra utbildningsvägar efter ett antal år efter erfarenheter. Nu har vi en annan elevkategori. Det där är delvis en myt menar jag. Om man tittar på såna som återvänder till våra jubileer så är det såna som gick ut för 60 år sen. Hur gamla kan dom ha ha varit då, när dom gick på folkhögskolan? Ja, dom var ju runt 20. Det var ju väldigt många unga pojkar och flickor som kom direkt ifrån hemmet, från landet, från gården. Och så gick dom folkhögskola. Sen fick dom ett yrke och började jobba. Så jag tror inte det. Vi har en danskurs på skolan där det är väldigt många under 20 år men medelåldern på våra estetiska kurser och friskvårdskursen, dom ligger ju över 25, mellan 25 och 30. Jag tror inte att åldersfrågan har ändrats på något markant sätt. Finns det någon annan fråga som har förändrats? Ja, intresset för vad man ska göra med sina studier. Vi har ju en yrkesorienterad kurs nu, friskvårdsledarutbildningen. Dom andra kurserna handlar ju om egen förkovran eller tillgodoseende, bildande av egna lustar när det gäller musik, när det gäller textil. En del av dom skaffar sig ju också en utkomst med den här utbildningen som plattform. Men många gör det ju för sin egen skull och gör det ibland också som en paus i något annat som man har ägnat sig åt. Men det kan väl ändå vara en kvalitet? Absolut. Jag tycker nog själv att jag har omvärderat det där med tanke på hur det har sett ut med massarbetslöshet vi hade på 90-talet så var ju folkhögskolan en fantastisk buffert för att fånga upp människor som hamnade i stora bekymmer. Vi har ju fortsatt att vara det. Vi ska komma ihåg att idag

4 4 är folkhögskolan sådär 25 % större volymmässigt än den var i början av 90-talet. Vi har aldrig haft mer verksamhet än vi har nu. Jo, kanske några år i slutet av 90-talet. Men vi mottar ändå en helt annan typ av elever? På allmän kurs är det ju så, väldigt tydligt så. Hur ser då den allmänna kursens framtid ut? Om du skissar på några år. Man måste nog designa den så att den passar den här målgruppen bättre. Det är uppenbart. Det är inte samma självskrivna kanal för dom som lite senare vill söka till högre utbildningar. Vi har ett väldigt stort bekymmer, tycker jag, med unga män. Jag nämnde jämställdhet som en sån central fråga: då menar jag att männen är den grupp som kanske bäst behöver folkhögskola och folkbildning. Dom är vilsna. Mansrollen är ifrågasatt. Man har inte fått någon riktig hjälp, råd och stöd med hur man ska orientera sig i de här frågorna. Och vi ser i dom här kurserna som vi har prövat under det här året med unga som är inskrivna i utvecklingsgarantin att den målgruppen har stora svårigheter att hitta sig själva. Det är en viktig uppgift för oss att hjälpa dem med det. Men: vi måste också ha kvar naturligtvis en allmän kurs som ger möjlighet för dem som är begåvade att ta sig vidare till högskola. Jag tycker att det system som vi har idag på Åsa folkhögskola ändå speglar den här verkligheten på ett bra sätt. Vi har delat in den i tre huvudområden, där vi också har ett ganska stort sjok för praktiska ämnen för att tillgodose en egen lust att jobba med händerna, att göra något annat, men också för att bevara möjligheten för den här gruppen att gå vidare till högskolan. Men vi sätter allt färre omdömen och det blir allt färre som går vidare till högskolan. Och det måste man vara medveten om. Ja det är så. Det är många som har svårt att klara studierna av olika skäl. Och hur ska vi hjälpa dom här som ofta är ganska vilsna och sökande? Vi gör det ju delvis bland annat genom att ligga mycket närmare dom, att fånga upp dem, att stötta, att ifrågasätta. Risken att man blir för omhändertagande är ju alldeles uppenbar, tycker jag. Man måste också våga ställa vuxna krav, även om vi ibland tycker att deltagarna inte är så vuxna som vi skulle vilja att dom vore, så måste vi betrakta dom som vuxna och inte hamna i en omhändertagande roll. Innebär det här i förlängningen att den allmänna kursen har spelat ut sin roll eller ska man förändra den så radikalt att man verkligen tar hand om dom här sökande som har ganska svårt med motivationen för studier? Den har inte spelat ut sin roll. Men den spelar mindre roll. Förordningen föreskriver att vi ska ha 15 % av vår verksamhet som allmän kurs. När den kom tyckte många att det var löjligt lite. Många skolor har idag svårt att få ihop 15 % av sin verksamhet som allmän kurs. Det är väl också ett tecken på hur situationen i samhället har förändrats och hur situationen för allmän kurs har förändrats. Du var inne på att vi har specialdesignat några kurser för unga arbetslösa. Är det en framtid? Skulle vi alltså kunna vara mera direkt inriktade mot olika grupper i samhället som just har ett speciellt behov men kanske har svårigheter att söka sig till den allmänna kursen? Just i år har, på initiativ från Nyköpings folkhögskola, lärarfacken och skolledningen här på Åsa varit med och skrivit under ett upprop där vi begär av riksdag och regering att man tar bort taket från folkhögskoleutbildningarna som det var fram till 85, tror jag, vilket innebär att vi tar in så många vi kan i verksamheten utan att följa rigorösa bestämmelser från arbetsförmedlingen eller andra. Det är jag övertygad om skulle hjälpa den här gruppen väldigt mycket. Nu hamnar dom ju i en korseld av insatser, synpunkter och åtgärder som ofta går på tvärs mot varandra. Dom verksamheter vi startade i höstas började som utgångspunkt det finns 200 personer av den här kategorin i lilla Katrineholm så kom 30 till ett möte och 15 kom till kursen. Av olika skäl så faller folk bort på vägen. Och då har vi ju ändå klarat oss bra; det finns ju dom som har startat dom här kurserna med fyra, fem, sex, sju deltagare. Men om vi kunde rekrytera fritt tror jag vi skulle kunna fånga upp många fler. Men då måste också vårt förhållningssätt och vår inriktning följa med den förändringen. Du är inne på en ganska svår samhällsförändring som till stor del inte bara följer utan också ska leda. Leda är nog lite för övermaga att tro att vi ska leda den. Men vi borde vara mera aktiva. Vi kan och borde göra mer för att driva på en sorts jämlikhetsinriktning utav folkhögskoleverksamheten. Finns det en risk för ökad segregering i folkhögskolan, att några som har ganska väl förspänt söker till spännande kurser där man utvecklar sig själv under något år vi nämnde estetiska

5 5 linjer här ute i Sköldinge finns det en risk för att det blir en spänning mellan den kategorin och en kategori som faktiskt inte har lust och är inte särskilt motiverade? Ja, den spänningen finns ju. Den är ju uppenbar. Det är så. Folk kommer med olika ingångsvärden och har olika intressen. Ibland är det också en fråga om fördelning av resurser. Var lägger man dom här resurserna? Men dom har alltid funnits. På 80-talet hade folkhögskolan mycket fackliga kortkurser. Men det kan väl inte anses vara bra? Nja, motsättningar är inte av ondo i sig. Frågan är hur man hanterar dom. Du vet ju själv hur det är inne i Katrineholm, vilka spänningar som finns mellan allmän kurs och invandrargrupperna, som delvis går i varandra men delvis också har olika intressen. Tålamodet och förståelsen och empatin brister ibland. Där har vi områden att arbeta med. Det är inget att sörja över. Det enda man kan sörja över är om vi inte arbetar bra med de här motsättningarna. Att motsättningarna finns är ganska uppenbart. Du nämnde ett stort antal som går den allmänna kursen, på vissa specialkurser. I Katrineholm så är ungefär av alla Katrineholmare kommer från ett annat land, invandrare eller flyktingar. Hur ska vi ta emot dom? Ja du, det var ju en jättefråga. Pratar du om Katrineholm eller pratar du om Sverige? Jag kan prata om både och. Men nu är vi så nära Katrineholm: Katrineholm är ju vårt problem. Det var ju en av dom saker jag nämnde, det var ju integrationsfrågan: det är ju verkligen samhällets kronorsfråga om utanförskapet i stadsdelarna i våra storstäder bara ökar och ökar. Det måste vi ju vara klara över att det finns brandfarligt material i den motsättningen. Vi brukar ju säga ibland att det är konstigt att det inte händer mer. Det har hänt en del i Rosengård, det har hänt en del i Rinkeby. Tills vidare har det inte hänt så svåra problem i Katrineholm. Nej, därför att det ändå är överblickbart. Du nämner Malmö och Stockholm, vi får inte glömma Göteborg, Uppsala och andra ställen. Men jag tror alltså att man också måste se att totalt sett så kanske med alla dess brister, och dom är inte få, så är svensk integrationspolitik lite av en framgångssaga. Det är ett märkligt faktum att kommunalrådet i Södertälje får åka till USA och berätta om hur lilla Södertälje kan emot fler irakier än hela USA. Men det handlar ju naturligtvis också om trafikströmmar, om jag får uttrycka mig i såna termer: apparaten, att ta hand om folk, att integrera, utbilda, ge dom jobb: det klarar du bättre med ett litet antal än med ett stort antal. Sen måste det här anpassas efter behoven ute i världen. Kan vi säga att vi är ganska bra på att ta hand om invandrare till vår verksamhet? Jag tycker det om man ser på hur våra deltagare med invandrarbakgrund svarar på våra enkäter efter genomgångna utbildningar, så är dom väldigt nöjda. Först kan man tycka att det är lite smicker i det: man är glad och nöjd och man vill inte stöta sig. Men skrapar du bort det där så märker du att det finns en djup respekt och en djup uppskattning för de goda värdena i Sverige som man inte har mött på så många andra håll i världen och som gör att man verkligen gillar det vi kallar den svenska modellen eller det svenska förhållningssättet. Sen finns det mycket kvar att göra: det finns mycket av vardagsrasism. Jag lever i en familj med sex barn från Tanzania och det kommer anekdoter med jämna mellanrum hur folk visar sin förståelse eller brist på förståelse. Anekdoter Det låter som det vore väldigt positivt ändå. Ja, folk är inte riktigt rasister på det sättet som man gärna vill tro. Man får ju akta sig för att överdriva också. Heter du Linda och är svart så är det svårt att koppla ihop att det är samma person som jag har sett med en av våra döttrar: man ser inte att den svarta personen är Linda. Men om vi nu har ca 20 %, invandrare i Katrineholm, då skulle också vi kunna göra betydligt mer, vi kunde ta emot betydligt fler. Det kunde finnas utrymme för vår verksamhet i större volym. Ja, det tror jag. Sen kan jag ju tycka att om det är 6 000, jag har inte sett den siffran Ja, det är ungefär 20 %. Det är ganska mycket. Det kan man tycka. Där ligger någon sorts, jag har ingen klar uppfattning, det finns en praktisk gräns någonstans hur många man ska ha för att det ska bli en integration värd namnet. Sen ska vi komma ihåg att det är inte bara människor födda i Sverige och människor födda utomlands och dom kommer hit och det finns barn som är födda i Sverige. Sinsemellan är de här

6 6 invandrargrupperna väldigt olika: väldigt olika historier, väldigt olika traditioner, olika syn på livet: Det finns ju ett möte där också. Vi talade om din erfarenhet från Tanzania. Du var där nere i fem år och utvecklade och arbetade med folkbildning där. Din bild av folkbildningen i Tanzania, hur skiljer den sig från arbetet i Sverige? Det är himmelsvida skillnader. Många svenska folkbildningsidealister vill gärna tro att folkbildningssystemet, folkhögskolorna i Tanzania är uppbyggda på svensk modell. Så är det inte. Sant är att det finns mycket inspiration ifrån Sverige, men egentligen är det det brittiska skolsystemet plus den socialistiska centralstyrningen som har präglat det skolsystemet. Det är fortfarande väldigt centralistiskt, det är andra kurser; det handlar om att lära sig praktiska saker, bygga, dra el, lite rörmokeri, lite fordonsmekanik, lite hemteknik, lite matlagning och snickeri och såna saker. På det lägger man sen samhällsämnen, lite engelska, lite matte Vi talar om folkbildningen i Tanzania. Den skiljer sig markant från den erfarenhet vi har i Sverige. Hur? Det är en yngre publik. Dom har oftast gått ut sjuan eller åttan. Dom är mera praktiskt inriktade på att få ett yrke. Dom har svårt att gå vidare med det här systemet, utan man gör yrkesprov så att man blir snickare eller elektriker eller något sånt. Så det är ju inte högskoleförberedande ett enda dugg kan man säga. Den är mycket närmare dom vardagliga behoven, verksamheten och den är mycket mer rigid, styrd av normer som inte har förändrats. Det var lite av dom uppgifter vi hade att arbeta med lärare och skolledningar på skolorna och se vad man kunde göra för att själva för att driva utvecklingen i en viss riktning. Man kan inte ha samma program över hela Tanzania. Det kan inte stå samma saker på jordbruksprogrammet eftersom olika saker växer i olika delar av landet. Behoven ser annorlunda ut. Så vi jobbade ju mycket med behovsinventeringar och sånt. Vi försökte också arbeta mycket med utåtriktad verksamhet, dvs. att man söker upp folk ute i byarna. Nu kostar sånt pengar: bara att hälla bensin i skolans motorcykel och åka ut kostade en del. Förut hade man bilar. Det stöttar inte SIDA med längre. Många lyckas ju fortfarande få de bilar som inköptes för deras räkning på 80-talet att rulla: det är verkligen ett under över alla under att en del av de där bilarna går. Men för många, när bilen stannar, då blir det motorcykeln som blir kvar. Så det är svårt att jobba utåtriktat också. Den här yrkesinriktade verksamheten, det är just vad folket och landet behöver? Ja, det tror jag man kan säga. Jag har väl inte haft tid eller kunskaper och förmåga att sitta och analyser det, men jag tror inte något samhälle kan utvecklas utan att det växer fram en medelklass: det behövs en medelklass av lärare och byråkrater. Dom måste ju också få sin utbildning någonstans, men inte på folkhögskolorna i första hand som det nu verkar. Det innebär att folkhögskolan i Tanzania är mer basalt inriktad? Och då stannar projektet där? Den högre utbildningen förläggs någon annan stans? Ja, man går ju ofta vidare, men jag menar ju att all utbildning måste innehålla komponenterna kunskap och färdighet. Vi har ju tidigare haft en överbetoning av kunskap. Det är ju därför vi har jobbat med dom här praktiska färdighetsämnena. Sen i färdigheter ingår ju också att räkna, läsa och skriva. Men jag tror ju att man i Tanzania, så måste man starkt betona färdighetsaspekten, alltså skills and knowledge: där behöver man jobba med skills, att folk får sina kunskaper i händerna. Det är ändå en ganska annorlunda inriktning än vad vi har i Sverige. Det låter på dig som det också skulle vara bra med en breddning? Den finns ju där redan delvis. Man har ju också andra ämnen. Man har samhällskunskap, man har bokföring, man har matematik och man har också utbildning i hälsofrågor. HIV och AIDS är som bekant ett jätteproblem i Tanzania och i alla länder söder om Sahara. Det jobbar man också med. Och dom jobbar fantastiskt, ska jag säga. Frimodigheten och diskussionerna runt det där har ju utvecklats explosionsartat. När jag jobbade i Tanzania i mitten av 90-talet då var det ju en knallsensation när man gjorde reklam för kondomer. Idag pratar man hur öppet som helst om hur man riskerar att smittas, hur man ska förhålla sig: hur ska du som en ung 17-åring, tjej eller kille, hantera sexualiteten, vänskapen, kärleken, relationerna på ett sätt som jag tycker saknas i Sverige därför vi inte har behövt det kanske. Vi har ju låga smittotal av HIV.

7 7 Vad du talar om nu är att det under den här perioden och fram till nu så har det utvecklats, det har funnits en vision i samhällsfrågor och samlevnadsfrågor. Men den period du var där på 90- talet, såg du någon annan tydlig vision, såg du någon utveckling inom folkbildningen i Tanzania? Ja, den jag nämnde: vi påbörjade ett arbete att frigöra sig från de alltför rigida bestämmelserna, att man såg att man faktiskt kunde göra saker på den egna skolan utan att vänta på att regeringen skulle mobilisera eller att man skulle få tillstånd eller något sådant. Man kan jobba med dom lokala grupperna. Den vänskola som vi har i Tanzania, den jobbar ju med kvinnogrupper runt om skolan, och vi ser ju en del av deras produkter och är med i den diskussion om hur dom kan utveckla sina hantverk. Nu sökte vi bidrag för att starta ytterligare ett par hantverksinriktade kurser på skolan, men med den nuvarande regeringen har man ju skurit ner på biståndet. Efter mycket malande och fram och tillbaka så fick vi till slut avslag på vår ansökan, vilket jag är mycket ledsen för. Hur är framtiden för Tanzania inom folkbildningen? Är det inriktning på hantverksområden, är det inriktning på jämställdhet som dominerar? Ja, det tror jag man får säga. Hälsofrågor förstås. Grundläggande hälsofrågor. När jag först kom till Tanzania, frågade jag mig om ett av världens 20 fattigaste länder hade råd att driva husmorsutbildningar. Men sen så förstod jag att det är en folkhälsofråga av rang: hur tar man hand om barn, hur skyddar man dom från sjukdomar? Tanzania, det är ett fantastiskt land: det är varmt och gott och skönt. Där trivs allt levande, också mikroberna. Så det är mycket lätt att bli sjuk av allsköns otyg. Man måste veta hur man gör för att hålla rent vatten och i brist på kylmöjligheter av livsmedel. Då kan man samtidigt också säga att Tanzania har grunden för en mycket god, hög standard, en god levnadsstandard. Det finns förutsättningar? Min hustru kommer från Tanzania. Hon säger att Tanzania är en av dom rikaste länderna i världen, alltså miljömässigt, naturmiljömässigt, befolkningsmässigt. Alla förutsättningar! Och nu märker man ju också: jag läste en rapport häromveckan att ekonomin i Afrika faktiskt har utvecklats under de här finanskrisåren. Men på nåt vis är det som att växeln hoppar ur ibland, men man kan märka en tydlig skillnad av lite av det som jag nämnde innan vi började spela in: Sara Lidman skriver i sitt stora järnbaneepos om längtan att tillhöra det verkliga Schverige i Västerbotten, att få kontakt med, via järnbanan, kultur och såna saker. Via TV och Internet får man nu i tredje världen kontakt med andra, livsförhållanden, andra livsstilar och andra förhållningssätt och då tror jag faktiskt att många ser: ja, ett annat liv är möjligt. Det går, också vi kan! Vi behöver inte leva på samma sätt som vi gjort i generationer. Den typen av framstegstro som har kännetecknat vårt land så oerhört starkt, åtminstone efter andra världskriget, ja egentligen ända sedan den industriella revolutionen i Sverige: den tron på en bättre framtid är en nödvändig hävstång för att ta sig vidare. Den tron har man även i Tanzania? Den kommer mer och mer. Via dom är kontakterna med förbättrade kommunikationer så bryts ju en del fördomar och missräkningar och misstro, de bryts ner. När det blir svårt att köra bil så kör man motorcykel Ja. när vi tittar på kommunikation i övrigt så nämner du TV och Internet. Även Internet är globalt, det förekommer även i Tanzania förstås och skapar kontakter med övriga världen. En parallell fråga om utvecklingen av Internet både i Tanzania och i Sverige. Våra kursdeltagare här är ju väldigt mycket ute på Internet och skaffar sig en bild av omvärlden. Hur kommer detta in i vår verksamhet, både när det gäller Sverige och Tanzania? Den revolution vi ser här hemma i Sverige, om jag börjar där, den är ju så ofattbar. Den kan ju nästan ingen hinna med att beskriva det som sker. Det märks ju också, att väldigt många människor i vår ålder slår ifrån sig. Det går inte att hänga med. Jag menar att det går, men man kanske inte har samma naturliga förmåga att lyssna på det. Jag hade förmånen att lyssna på ett föredrag om ett nytt paradigmskifte, där förståelse är det nya ledordet. Om vi fram till nu har haft kompetens som ledord: man måste kunna läsa av koderna och i det ligger också ett språk som finns ute i umgänget på sociala medier. Där är inte Tanzania med. Men det som har hänt i Tanzania.

Intervju med Ingemar Svensson

Intervju med Ingemar Svensson 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg.

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7

Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 Högskolepepp Utgiven av: Latifeh Tryck: Trydells tryckeri, Laholm 2007 Grafisk form: Sweden Graphics ISBN: 978-91-976569-1-7 förord Som ung kille hade jag inga som helst planer på att läsa vidare efter

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu

Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu LINA MIDHOLM Skillnad på folk och folk folkhögskolan förr och nu Kunskap är makt väl citerade ord som redan år 1597 myntades av den engelske filosofen Francis Bacon. Men vilken betydelse har dessa ord?

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar?

Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Kan skola och kultur samverka utan extra pengar? Ett seminarium anordnat av Stiftelsen framtidens kultur 11 12 oktober 2001 Förord Ett prioriterat område för Stiftelsen framtidens kultur är att utveckla

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Teknis. för Utbildning. - Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world

Teknis. för Utbildning. - Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world Teknis för Utbildning Education is the most powerful weapon which we can use to change the world - Nelson Mandela Varför ska vi bry oss? Sanden har blivit brännande het under det starka solskenet. Dina

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer