Det moderna kontoret. Från kvadratmeter till kontaktyta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det moderna kontoret. Från kvadratmeter till kontaktyta"

Transkript

1 Det moderna kontoret Från kvadratmeter till kontaktyta

2 Från kvadratmeter till kontaktyta Vi tror på långsiktiga kundrelationer där affärsnyttan står i fokus. Vi vill skapa framtidens lokaler och vi vill skapa dem tillsammans med våra hyresgäster. Det moderna kontoret ger företag och myndigheter nya möjligheter att framgångsrikt utveckla organisation och arbetssätt. Tanken är lika enkel som genial. Går det bra för våra hyresgäster så går det bra för oss. Anders Wiklander, vd

3 Tjäna stora pengar på att utveckla ditt kontor Bengt Dahlberg arbetar med affärsstöd samt fastighetsutveckling inom Norrporten och har genomfört flera moderna kontorsprojekt. Här resonerar han kring behovet av utveckling för att organisationer och människor ska växa och bli framgångsrika. Hur har kontoret förändrats över tid? För 20 år sedan handlade det främst om lokalyta och kvadratmeterpris. Idag har många insett att en utvecklande arbetsplats blir ett allt viktigare konkurrensmedel för att nå framgång. Trivs medarbetarna så gör de också ett bättre jobb. Varför engagerar ni er i hyresgästernas verksamhet? Vi jobbar aktivt för att utveckla lönsamma och långsiktiga relationer. En viktig del i vår verksamhet är att se möjligheter i gemensam affärsnytta. Går det bra för våra hyresgäster så går det bra för oss. Vilket ansvar har ni som fastighetsägare att driva utvecklingen framåt? Jag ser oss som ett viktigt stöd till organisationer som väljer att investera i framtiden. Som fastighetsbolag arbetar vi aktivt med att skapa affärsnytta genom att se utvecklingsmöjligheter hos våra hyresgäster. Ju mer vi lär oss om organisationer i förändring, desto bättre blir vi på att driva utvecklingen framåt. Vilken bransch ligger i framkant när det handlar om nya arbetssätt? Det går inte att peka på någon särskild bransch. Vi arbetar med alla typer av organisationer exempelvis kommuner, statliga verk och vinstdrivande företag. Att våga utforska i framtiden och investera i en förändring som utvecklar individen och organisationen är nödvändigt i takt med att omvärldstrycket ökar. Många verksamheter har verkat i en trygg tillvaro men måste agera för att inte bli omkörda av andra aktörer på marknaden som har lättare för att hantera förändringar. Hur startar ett utvecklingsprojekt? Uppgiften är att ifrågasätta och utmana det etablerade, att ha en dialog om utveckling, tydliggöra organisationens uppdrag, formulera mål och samla ihop erfarenheter. För att starta ett nytt utvecklingsprojekt så krävs att det finns stöd på ledningsnivå. De måste ta taktpinnen och visa medarbetarna åt vilket håll organisationen är på väg. Men det gäller att inte springa för fort. Att skapa engagemang och förståelse kräver information och en öppen dialog. Medarbetarna måste också se möjligheter med förändringen av kontoret, det räcker inte med att ledningsgruppen gör det. Vad kännetecknar det moderna kontoret för dig? Nyckelordet är nytta, för organisationen och individen. Det ska finnas tydliga mål som är förankrade. Det moderna kontoret ska inspirera till spontana möten och naturlig kommunikation, där informationen kan flöda fritt och där medarbetare och kunder trivs. En plats där det finns respekt för varandra med gemensamma spelregler som skapar arbetsro och integritet.»vi fick hjälp med en lösning som få hade provat«lennart Larsson, Capgemini

4 Öppna ytor gav oss ett nytt sätt att jobba Långa korridorer och enskilda rum gjorde det svårt för konsultföretaget Capgemini att organisera arbetet. Omflyttningar stal tid och kraft i en verksamhet där projektgrupper enkelt behöver etableras och avvecklas. Behovet var stort av flexiblare arbetssätt och ett yteffektivare kontor. Lösningen blev öppna ytor och några få tysta rum för avskildhet. För tio år sedan bestämde sig Capgemini för att byta lokaler. Företaget utformade en kravspecifikation utifrån verksamhetens behov och högst på listan fanns möjligheten att snabbt kunna förändra arbetsgruppernas storlek och placering. Vår vision var ett kontor utan enskilda rum och med total flexibilitet. När vi förmedlade bilden till andra medarbetare tänkte de på kontorslandskap, ett begrepp förknippat med flera negativa aspekter. Vi behövde se ett modernt genomförande av vår vision, säger Lennart Larsson, tidigare ansvarig för Capgeminis verksamhet i Sundsvall. Idag arbetar han som riskmanager inom samma företag. Engagera alla medarbetare Capgemini gjorde studiebesök på företag med olika verksamheter och det visade sig att fördelarna övervägde nackdelarna. Efter samtal med olika fastighetsbolag föll valet till slut på Norrporten. Vi fick hjälp med en lösning som få hade prövat och som jag bedömer fungerar lika bra idag. För oss innebar det en helhetslösning med flexibla lokaler, en fungerande teknisk infrastruktur och funktionella möbler. Där vi kunde flytta runt utan att möblera om, säger Lennart. Förslaget blev en utställning som alla på Capgemini fick ta del av och lämna synpunkter kring. Engagemanget var stort och åsikterna fångades upp av inredningsarkitekterna som deltog i arbetet med att förankra konceptet. Lära sig att jobba smartare Öppna ytor och färre kvadratmeter innebar i vissa hänseenden ett nytt sätt att arbeta. Många var rädda för att bli störda om de inte fick stänga dörren om sig. Men studiebesöken visade att företag med liknande kontorslösning och verksamhet inte nämnde det som ett problem, säger Lennart. Strax före flytten genomfördes en utbildning i personlig dokumenthantering. Alla medarbetare fick lära sig en ny arbetsmetodik för att hantera ärenden effektivare. I korthet innebar det nya arbetssättet att läsa ett dokument bara en gång, åtgärda ärendet och sedan kasta det. Tidigare hade vi hyllmeter med programlistor, kopior på dokument som skickats elektroniskt, pappershögar på skrivbordet och fakturor i pappersform. Idag finns det mesta digitalt. Förutom effektivare arbetssätt sparar vi åtskilliga tusenlappar i arkiv- och kontorsyta.

5 Positivt utbyte av information Öppna kontor ger en positiv överhörning, alltså att medarbetarna snappar upp information om vad som händer mer eller mindre omedvetet. Det visade sig också att i stort sett alla var nöjda med förändringen när en extern konsult några år senare utvärderade de nya lokalerna. Med öppna ytor blev det plötsligt enkelt att hålla sig uppdaterad. För att inte störa varandra ställde vi upp spelregler för hur vi skulle förhålla oss på kontoret. En intressant iakttagelse var att de tysta rummen efter ett tag användes väldigt sparsamt. De som valde att jobba enskilt kände sig rätt snart utanför i den dagliga kommunikationen, säger Lennart. År 2004 delades företaget i två delar; Capgemini som arbetar med integrerade projekt inom management och IT för stora kunder och Sogeti som fokuserar på leverans av IT-tjänster på lokala marknader. I slutet av 2005 flyttade Capgemini till nya lokaler i Norrporten Arena medan systerföretaget Sogeti behöll kontoret på Kolvägen i Sundsvall.»Det fanns inte plats för det egna rummet. Beslutet var inte lätt att ta«ulrika Hägglund, CSN

6 Idag finns det plats för spontana möten I den nya kontorslösningen på CSN tar medarbetarna enkelt med sig hårddisk och förvaringsskåp när de byter enhet eller avdelning. Tidigare behövdes två heltidstjänster för att flytta möbler, datorer och kontorsmaterial. Det berättar Ulrika Hägglund som deltog i arbetet att förvandla huvudkontoret i Sundsvall till en modern arbetsplats. I nästan trettio år har CSN verkat i en rumsindelad kontorsmiljö. Under åren har verksamhet, arbetssätt och organisation förändrats; från individuella arbetsuppgifter till att arbeta i team över enhetsgränserna. När det var tid att teckna nytt hyresavtal väcktes frågan om lokalerna verkligen levde upp till aktuella och framtida behov. Myndigheten var trångbodd och hade få mötesrum. Planer fanns på att flytta men fastighetsägaren Norrporten erbjöd sig att bygga om befintliga lokaler. Förslaget presenterades för CSN:s ledningsgrupp som fattade beslut om att stanna kvar i fastigheten. En viktig budbärare Hösten 2001 började CSN och Norrporten att planera det nya kontoret. Ulrika Hägglund tillsattes som huvudprojektledare för en grupp på tio personer på CSN. Uppdraget var att samla in information, dokumentera och kommunicera projektets utveckling. Förändringen var i möjligaste mån en process i demokratisk anda där alla visste vad som gällde när bygget drog igång. Referensgruppen, som bestod av en medarbetare från varje avdelning, var en viktig budbärare mellan den egna enheten och projektgruppen, säger Ulrika som har lång erfarenhet av att arbeta med projektstyrning. Mental resa Projektet fick en utförlig målbeskrivning. Som underlag låg CSN:s vision, övergripande mål och långsiktiga strategier. Att bryta gamla mönster tar tid och en av de stora utmaningarna var att få med sig alla på den mentala resa som en förändring innebär. Det går inte att skapa ett bra resultat om inte medarbetarna känner sig delaktiga. Därför var det också viktigt att alla fick komma till tals och vara med och bestämma där det var möjligt. Två stora orosmoln Från början var byggritningarna bara ett skal. Successivt fylldes skisserna med funktioner, samband och inredningsdetaljer. Grundkonceptet var identiska arbetsplatser med likadana gardiner, växter, golvskärmar, möbler och färgsättning. Alla fick lämna åsikter och när detaljplanen var klar visste medarbetarna var de skulle sitta och hur lokalerna skulle se ut. Det fanns två stora orosmoln på kontoret. Det ena var arbetsmiljön under byggtiden. Vår ambition var att ingen skulle behöva flytta mer än två gånger och närmare hälften av medarbetarna fick flytta direkt till sin nya arbetsplats. Det andra var att gå från eget rum till öppet kontor, säger Ulrika

7 Underlätta spontana möten Målet med CSN:s framtida kontor var att underlätta spontana möten, kunskapsöverföring och kommunikation mellan medarbetarna. Valet föll på en öppen kontorslösning men beslutet var inte lätt att ta. Har du 380 personer att ta hänsyn till finns det alltid några som vill behålla det egna rummet och som anser att de inte fått vara med och påverka. Vår utvärdering visar glädjande att en majoritet av medarbetarna är nöjdare med dagens lösning. Förändringar tar tid Projektet tog tre år. Från att Norrporten presenterade förslaget till den stora inflyttningsfesten hösten Rollen som huvudprojektledare har gett Ulrika nya erfarenheter. Uppdraget var ett av de roligaste jobb jag har haft. När frågan kom kände jag spontant: Kul men jag kan ju ingenting om att bygga hus. Idag vet jag vilket luxtal som funkar bäst för kontorsbelysning och hur man drar ventilation. Jag har också stor respekt för den mentala uppförsbacke som alla måste bestiga för att ta sig igenom en förändring. CSN administrerar det svenska studiestödet. Myndigheten beviljar och betalar ut bidrag och lån till studerande samt hanterar återbetalningar. Cirka personer är anställda på CSN och huvudkontoret ligger i Sundsvall. Ytterligare tolv kontor finns i Sverige. CSN har också ett kundcenter i Kiruna samt flera serviceställen. Mer än bara ytor 12 13

8 Ett hälsosamt kontor är mer än en lokal som stödjer verksamheten Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid inomhus, på jobbet och i hemmet. En hälsosam arbetsmiljö är en självklarhet för att vi ska må bra och prestera maximalt. Det ställer också krav på lokalen och medarbetarna. Arbetsro och trivsel förutsätter ett behagligt luftklimat, en trivsam ljudnivå och en bra funktionell belysning. Grundläggande faktorer är också att vi individuellt ställer in rätt höjd på bord och stolar, varierar arbetsställning och rör på oss. Att sitta är onaturligt för kroppen. Kroppen mår bäst om du växlar mellan att sitta och stå under arbetstiden. Att sitta för länge är inte bra, ta hellre en sväng och prata med medarbetarna istället för att ringa eller skicka e-post. Placera skrivare och kopiator lite längre bort så reser du dig naturligt under dagen. Fysisk aktivitet minskar stresshormonerna i kroppen och stimulerar tankeverksamheten, vi blir helt enkelt kreativare av att röra på oss. Använd ljuset på rätt sätt Ljus skapar stämning och gör oss pigga. Bra belysning är en balans mellan det naturliga dagsljuset och belysningen på kontoret. För svag belysning gör det svårt att läsa och för starkt ljus kan blända. Kanske krävs extra avskärmning från fönstren men oftast räcker det med att dra för en gardin eller persienn. Var snäll mot dina ögon och nacke Undvik att bli bländad genom att inte placera bildskärmen i närheten av fönster, speglar eller lampor. Placera den i rummet så att du obehindrat kan läsa på skärmen och på en höjd som är snäll mot nacken. Ett bra riktmärke är att ha bildskärmens övre del under ögonhöjd. Håll rätt avstånd. Det är jobbigt för ögon och nacke om du sitter för nära bildskärmen. Ett avstånd på cirka 60 cm mellan ögon och skärm brukar vara lagom. Välj om möjligt halvljusa och matta färger på tangentbord, datormus och skrivbordsyta för att undvika starka kontraster som är ansträngande för ögonen. Rädda ryggen med rätt inställd stol För att ge kroppen avlastning ska stol och bord enkelt kunna ställas in så att du arbetar sittande eller stående och på rätt höjd. Använd stolens ryggstöd när du sitter. Arbeta nära skrivbordsytan och avlasta underarmarna med bordsskivan som stöd. Öka variationen genom reglerbara arm- och nackstöd. Vila öronen från jobbiga ljud I ett bra kontor eftersträvas att minimera buller. Låga ljud kan vara störande, speciellt om arbetsuppgifterna kräver koncentration. Placera skrivare, fax och kopiator i ett separat rum. Ta hänsyn till andras arbetsro när du talar i telefon. Det bör alltid finnas ett tyst rum om du behöver stänga dörren om dig

9 Placera tangentbord och mus så du får stöd Tangentbordet och musen är idag ett av våra viktigaste arbetsverktyg på kontoret. Placera tangentbordet en bit in från bordskanten så att du får plats att vila armarna på bordet. Ge stöd till armen som hanterar musen genom att placera musen framför kroppen nära tangentbordet. Alternera med tangentbordets kortkommandon och använd musen även på tangentbordets vänstra sida. Luft som håller oss friska Luftkvalitet och klimat har en stor betydelse för hälsan. Ett rätt tempererat och välstädat kontor minskar risken för att vi blir trötta, får huvudvärk och infektioner. Ventilation med bra luftfilter är ett sätt att hålla klimat och luftkvalitet på rätt nivå. Temperaturen på kontoret bör anpassas efter verksamheten men ett riktvärde är cirka 21 grader. Gröna växter skapar trivsel och förbättrar luftkvaliteten. Håll ordning på sladdar och kablar Lägg samman sladdar och kablar och häng dem under skrivbordet. Häng datorn på bordsstativet eller under bordsskivan. Det ger bättre utrymme på bordet och underlättar städningen. Se också till att du har ett jordat uttag för dator och bildskärm. Sju steg 16 17

10 Bilder från Norrportens nya huvudkontor i Sundsvall. Så skapar du det moderna kontoret 1 Se möjligheter i förändringen Vi lever i en tid av förändring där ny teknik skapar friare former för arbete och organisation. Där smarta kontorslösningar ger nya möjligheter att framgångsrikt utveckla organisation och arbetssätt. Arbetsplatsen är ett viktigt konkurrensmedel som stödjer snabba beslut och en effektiv ärendehantering. Det är en inspirerande mötesplats som uppmuntrar till kommunikation och informationsutbyte. För att lyckas med förändringen av kontoret krävs alltid någon form av förberedelse. Alla inom organisationen ska tidigt veta varför förändringen genomförs, vart företaget är på väg, tillvägagångssätt för att nå slutmålet och på vilket sätt det påverkar medarbetarna. För att skapa delaktighet måste farhågor lyftas upp på bordet och vändas till möjligheter. Vi på Norrporten har verktygen och stödet för att utveckla arbetsplatser på organisationens villkor. 2 Utforma en gemensam framtidsbild Vart är företaget på väg och delar medarbetarna en gemensam framtidsbild? Alla inom organisationen behöver en tydlig riktning i form av en vision. Den ligger till grund för uppdrag, arbetssätt och arbetsplats. Från projektutveckling till utvärdering av den nya arbetsplatsen. Det är viktigt att medarbetarna kan ställa frågor och lämna synpunkter kring organisationens utveckling. En bra start är att presentera visionen under en samlad träff. Det lyfter också blicken från den egna datorskärmen till en gemensam framtidsbild. Tillsammans med omvärldsanalytiker och konsulter inom organisationsutveckling hjälper vi företag och myndigheter att ta ut färdriktningen. 3 Kartlägg den nya arbetsplatsen När alla har färdriktningen klar för sig är det dags att kartlägga behoven. Vilka faktorer påverkar egentligen den nya arbetsplatsen? Det kan handla om person- och materialhantering, orienterbarhet, mötesformer, säkerhet och integritet. Ett bra sätt att inventera behoven är att göra det i arbetsgrupper och med ett öppet informationsutbyte inom organisationen. Besluten skrivs ner för att senare kunna följas upp av ledning och medarbetare. Konsulter inom arkitektur och projektledning finns till hands för att omsätta behov till handlingsprogram

11 Bilder från Norrportens nya huvudkontor i Sundsvall. 4 Skapa kreativa ytor 5 Upprätta gemensamma spelregler 6 Möblera för en hälsosam 7 Bygg in företagets varumärke i lokalerna En arbetsplats behöver ofta ytor för både koncentrationsarbete och spontana möten. På större arbetsplatser med öppna lösningar kan neutrala passager minska risken för att bli störd. En tydlig entré stärker gemenskapen. Olika zoner för möte och arbete skapar bättre förutsättningar för en ökad säkerhet och integritet. Personlig planering ger smidigare arbetssätt och smarta dokumentlösningar sparar tid och arkiveringsutrymme. Företag och myndigheter har olika behov. Det viktiga är att skapa en lösning som fungerar. Vi samarbetar med konsulter inom effektivare vardagsarbete för att utveckla arbetsplatser utifrån olika handlingsprogram. Ett öppet kontor stödjer spontana möten och utbyte av information. Samtidigt ställer det krav på organisationen. Svårigheten att arbeta ostört eller att hantera känsliga samtal är vanliga farhågor. För att skapa arbetsro krävs gemensamma förhållningssätt kring beteenden, ordning och kommunikation på arbetsplatsen. Tillsammans med erfarna konsulter genomför vi gruppövningar som hjälper organisationer att upprätta spelregler för nya arbetssätt. och flexibel arbetsplats Organisationer ska snabbt och enkelt kunna hantera personalförändringar och omflyttningar. Med funktionella möbler och bärbara telefoner är det lätt att flytta på personal, utan att behöva möblera om. Rätt luftkvalitet, ljudmiljö och belysning är viktiga faktorer för att människor ska trivas och må bra. Ergonomiskt utformade skrivbord och stolar minskar risken för arbetsskador och långa sjukskrivningar. Vi samarbetar med sjukgymnaster och friskvårdskonsulter för att skapa en trivsam och flexibel arbetsplats. Med hjälp av färger, möbler, inredningsmaterial och utsmyckningar kan företag bygga in sitt varumärke i kontorsmiljöerna. Effekten blir en positiv upplevelse hos kunder och besökare som på sikt även kan stärka varumärket. Personligt inredda lokaler utifrån företagets färger och logotyp ökar också trivseln hos medarbetarna. För att översätta företagets varumärke till kontorsmiljöer anlitar vi inredningsarkitekter och möbeldesigners

12 Säkra tips för det mobila trådlösa kontoret Det mobila arbetslivet är här. På kontoren blir det allt vanligare med trådlösa nätverk och många mobila telefoner är lika avancerade som våra datorer. Fler och fler värdesätter den trådlösa friheten men det är viktigt att ta hänsyn till hur detta påverkar arbetsmiljön. TCO-ägda företaget TCO Development jobbar för en bättre och hållbar arbetsmiljö. Grunden för verksamheten är kvalitetsoch miljömärkning av IT-utrustning och kontorsinredning. Märkningen ger tydliga riktlinjer för vilka krav arbetsplatser och enskilda användare bör ställa på mobiltelefoner, lokala system för mobil- och trådlös telefoni, bildskärmar, tangentbord och annan utrustning. TCOmärkta produkter uppfyller bestämda krav vad gäller strålning, ergonomi, ekologi och energi och hjälper dig att välja rätt utrustning. Följ gärna försiktighetsprincipen. Den innebär att organisationer definierar och följer rekommenderade värden vid inköp av ny teknik. Det ger kunskap i organisationen om säkra produkter och trygghet för individen. Våra kontor Huvudkontor Sundsvall Box 225, Sundsvall Besöksadress: Landsvägsallén 4 Tfn Marknadsområden Luleå Box 194, Luleå Besöksadress: Skeppsbrogatan 39 Tfn Umeå V:a Norrlandsgatan 10 B Umeå Tfn Gävle Kyrkogatan Gävle Tfn Uppsala Vaksalagatan Uppsala Tfn Örebro Fredsgatan Örebro Tfn Linköping Box 645, Linköping Besöksadress: S:t Larsgatan 9 A Tfn Jönköping Jönköping Besöksadress: Brunnsgatan 2 Tfn Växjö Box 3294, Växjö Besöksadress: Honnörsgatan 1 Tfn Helsingborg Kungsgatan Helsingborg Tfn Köpenhamn Kalvebod Brygge 45 DK-1560 Köpenhamn V Tfn

13 Frosting Reklambyrå AB Norrporten är ett av Nordens största fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 1,1 miljoner kvm varav 80 procent är kontor, 15 procent butiker och resterande del bostäder med mera. Fastigheternas värde uppgår till cirka 15 miljarder kronor. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall och verksamheten bedrivs i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg och Köpenhamn.

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Design your story. microsoft. jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till.

Design your story. microsoft. jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till. Design your story microsoft jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till. 1 SITTPLATSER En arbetsplats på Microsoft är ett ställe där man kan utföra sitt arbete. Företaget har gått från

Läs mer

Personlig ergonomi OH-Serie

Personlig ergonomi OH-Serie Personlig ergonomi OH-Serie Olika kroppsmått. Stående arbete Kvinnan är 159 cm. Mannen är 199 cm. 95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden. 95% männen är kortare än mannen på bilden. Hon har bordet

Läs mer

Ergonomisk Arkitektur. ECCO Kontor

Ergonomisk Arkitektur. ECCO Kontor Ergonomisk Arkitektur ECCO Kontor SPV Att sitta Långvarigt sittande Bristande träning av skelett, leder, muskler Bristande aktivering av hjärta, lungor, kärl Minskad energiåtgång Störningar i mage &

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar

Bra arbetsmiljö vid datorn. arbetsgivarens ansvar Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar 1 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer 2 Se bra på skärmen fritt från flimmer tydliga tecken bra kontrast 3 Styr utan värk 4 Syna belysningen 5 Anpassa arbetsplatsen

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1

Arbete vid bildskärm. Arbetsmiljöverket 2013 1 Arbete vid bildskärm Arbetsmiljöverket 2013 1 Bra arbetsmiljö vid datorn arbetsgivarens ansvar Arbetsmiljöverket 2013 2 Reglerna gäller alla arbetsmiljöer Arbetsmiljöverket 2013 3 Se bra på skärmen Fritt

Läs mer

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar

ERGONOMI. Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar ERGONOMI Ergonomi = läran om anpassning av arbete/miljö till människans behov och förutsättningar Ergonomin kan ses i tre delar: 1. Belastningsergonomi ( Gamla ergonomin ) Arbetsställning Ensidig belastning

Läs mer

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu 150331 Reflektion arbetsmiljö bilaga till beslut Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu Uppdrag för reflektionsgruppen

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

2. Inställningshöjder samt placering av bildskärm, tangentbord och datormus

2. Inställningshöjder samt placering av bildskärm, tangentbord och datormus Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för datorarbetsplatsen 2011-12-05 Riskbedömningen kan användas som en egenkontroll för arbete vid bildskärm. Den kan även användas vid skyddsronder där man går

Läs mer

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser.

Det är viktigt att planera och organisera bildskärmsarbetet så att det medger egen styrning, variation av arbetsuppgifter, återhämtning och pauser. 1 Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu cirka 2,5 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och länge vid bildskärm. Den här

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det

Läs mer

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction. DART, Sweden 2007 1

COGAIN. Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction. DART, Sweden 2007 1 COGAIN Network of Excellence on Communication by Gaze Interaction DART, Sweden 2007 1 Omgivning och ergonomi DART, Västra Götalands läns landsting, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Eva Holmqvist

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Skellefteå kommun. Riktlinjer för arbete vid bildskärm

Skellefteå kommun. Riktlinjer för arbete vid bildskärm Skellefteå kommun Riktlinjer för arbete vid bildskärm Riktlinjerna baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) och syftar till att förtydliga dessa. 6:e utgåvan, september

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Easy ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TEA

Easy ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TEA Easy ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TEA ARKITEKTRITADE KONTOR TILL ALLA Med Architection lanserar vi på Senab ett enklare sätt att förverkliga drömmen om ett arkitektritat kontor. Ett koncept som uppfyller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön 1 Idag använder fyra av fem yrkesverksamma i Sverige datorer i sitt arbete. Utvecklingen av det digitala arbetet fortsätter i en allt snabbare takt.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt?

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? så förbereder du chefer och medarbetare Aktiverings guide till hur du som arbetsgivare förbereder din organisation för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ta del av

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada

Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada Stockholms Syncentral Besök Fleminggatan 48, 3 tr 112 33 Stockholm Post Box 12184, 102 25 Stockholm Telefon 08 5788 7000 (växel) Ergonomisk lathund för barn och ungdomar med synskada Epost info.stockholmssyncentral.se@sodexo.com

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet.

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Kontorsfrihet En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Inledning Digitaliseringen pågår i ett rasande tempo och påverkar alla delar av vårt samhälle. Det gäller inte

Läs mer

The wellness mouse. Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse!

The wellness mouse. Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse! The wellness mouse The wellness mouse Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse! Mousetrapper är ett hälsosamt musalternativ som förebygger musarm och andra problem som kan uppstå vid arbete med

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Uppgift 14 Ergonomi. 1. Arbetsplatsanalys. Ljus. Ergonomiska riktlinjer för en optimal datorarbetsplats. Annika Lundin

Uppgift 14 Ergonomi. 1. Arbetsplatsanalys. Ljus. Ergonomiska riktlinjer för en optimal datorarbetsplats. Annika Lundin Uppgift 14 Ergonomi 1. Arbetsplatsanalys Hjälp - vårt hus är för litet! Det har jag visserligen tänkt på enda sedan 3:e barnet föddes, men det blir extra påtagligt då jag nu ska försöka fotografera det

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ

CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR BILDSKÄRMSARBETSPLATSER I KONTORSMILJÖ ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Radius. en möbelserie med mjuka former

Radius. en möbelserie med mjuka former en möbelserie med mjuka former Ett mjukt formspråk med naturliga material och en lugn färgskala. Det är utmärkande för vår nya egendesignade kontorsserie Radius. Snygga och praktiska detaljer i läder ett

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

The wellness mouse. Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse!

The wellness mouse. Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse! The wellness mouse The wellness mouse Ont i axlar eller nacke? Prova the wellness mouse! Mousetrapper är ett hälsosamt musalternativ som förebygger musarm och andra problem som kan uppstå vid arbete med

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

personligt engagemang!

personligt engagemang! och personligt engagemang Förtroendefulla samarbeten personligt engagemang! Städkonsult i Skaraborg AB Hammargatan 2, 541 45 Skövde Tel 0500 48 08 20 Fax 0500 48 22 90 Villagatan 1 1, 522 30 Tidaholm Tel

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Funktionella miljöer -

Funktionella miljöer - Funktionella miljöer - Region Gävleborgs interiörer Region Gävleborgs lokaler och interiörer är ändamålsenliga, verksamhetsanpassade och trivsamma. För att stärka identitet och varumärke är det viktigt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det VÄXJÖ Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det av folk på väg till tåget och ut i världen. Själv

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

Vårt erbjudande. Arbetsmöten

Vårt erbjudande. Arbetsmöten Vårt erbjudande Arbetsmöten Framtiden är sig inte riktigt lik. Många unga medarbetare arbetar lika gärna hemma eller på ett café som på jobbet. Och åtta till fem är inte arbetstid, utan en del av dygnet.

Läs mer

Produktkatalog mou006_1309

Produktkatalog mou006_1309 Produktkatalog Tack vare svenska Mousetrapper har miljontals människor världen över sluppit musarm. En hälsosam uppfinning 75 % av dagens datoranvändare har känt smärta på grund av sin arbetsställning

Läs mer

Open your mind, free your office.

Open your mind, free your office. Spacefulness Open your mind, free your office. Spara utrymme med all-in-one kontorsarkiv Kontorsarkivet som ger dig mer yta Spacefulness Vad skulle du göra om du kunde rensa ut hela kontoret och börja

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm

Telefonplan. Generatorn, Dialoggatan kvm Telefonplan Generatorn, Dialoggatan 16 900 kvm Kontorsyta Ca 900 kvm Antal arbetsplatser 70 TILLTRÄDE Enligt överenskommelse Adress Dialoggatan 16/Tellusgatan 9 Fastighetsbeteckning Telefonfabriken 1 Byggår

Läs mer

Ergonomi i teori och praktik

Ergonomi i teori och praktik Ergonomi i teori och praktik Namn: Klass: ERGONOMI Din kropp är bra på att anpassa sig efter vad den behöver göra. Kroppsdelar som utsätts för påfrestningar bygger automatiskt upp sig för att klara detta,

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ergonomi - Uppgift 11

Ergonomi - Uppgift 11 Arbetsplatsanalys av min dataplats hemma Arbetsplatsanalys Efter renoveringar hemma har kontoret fått flytta ut i hallen. Kontorsplatsen är inte fullständig ännu för hyllorna, som skall vara ovanför bordet,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer