Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006"

Transkript

1 Demokratins mekanismer Peter Esaiasson & Jörgen Hermansson Vetenskapsrådet 7 december 2006.Projektets övergripande problem.projektets resultat.projektets publikationer och medarbetare

2 .Grundidé: Få till stånd ett möte mellan normativ demokratiteori och empirisk samhällsforskning

3 Fråga: Vad är det som är bra med demokrati? Kan besvaras på två olika sätt: - genom att ange ett eller flera värden, målet med demokrati - genom att peka ut de faktorer eller institutioner (mekanismer) som är verksamma för att förverkliga målen

4 Tre demokratiideal: Valdemokrati Samtalsdemokrati Deltagardemokrati I faktiskt existerande demokratier blandas idealen på olika sätt.

5 Tre grundläggande mekanismer Val: Medborgarna väljer och väljer bort sina representanter. Deltagande: Medborgarna kan kontinuerligt påverka besluten deras valda representanter fattar och så långt det är praktiskt möjligt själva fattar beslut i gemensamma angelägenheter. Samtal: Besluten fattas efter omfattande diskussion och debatt där goda och dåliga argument tillåts komma fram och bemötas

6 Grundläggande värden (mål) Folksuveränitet folket bestämmer, inte kungen, inte Gud. Politisk jämlikhet i beslutsprocessen väger alla medborgare lika tungt Folkviljans förverkligande majoritetens uppfattning vinner åtminstone i det långa loppet

7 Ett annat sätt att förstå problemet: Den befintliga representativa demokratin består av en blandning. Det hålls allmänna val, medborgare deltar i politiken vid sidan av valen och det pågår politiska samtal på olika nivåer och i olika sammanhang. Frågan är vad i denna blandning som bidrar till demokratins legitimitet. Skulle det vara en fördel med en renodling där vi i huvudsak förlitade oss på valets mekanismer? Eller är det så att den representativa demokratin främjas av pluralism? Och vilken betydelse har i så fall deltagande (vid sidan av valen) respektive samtal?

8 Allmän insikt Förväntade positiva effekter visar sig endast under vissa betingelser t.ex. är både den samtalande gruppens sammansättning och samtalets institutionella betingelser avgörande för vilka slags effekter som samtalet ger.

9 Valdemokratins tre grundläggande mekanismer mandatgivande ansvarsutkrävande social representativitet

10 Resultat: valets mekanismer Valdemokratin är elitistisk Politikerna håller sina löften (i en bestämd mening). men... Väljarna förväntar sig konkreta resultat i den egna vardagen. Ansvarsutkrävande bland missnöjda medborgare tenderar att riktas mot annat än ansvariga politiker. och... Förutsättningarna för riktat ansvarsutkrävande är som bäst när makten är centraliserad.

11 Forts. Resultat: valets mekanismer Social representation har ingen nämnvärd betydelse för graden av åsiktsrepresentativitet. men... Det säger inget om andra skäl för att stärka den sociala representativiteten. Medborgarnas politiska kunskaper påverkar röstningen men kunskaperna är klart begränsade.

12 Deltagandets två grundläggande mekanismer Direkt deltagande - att själv vara med och fatta beslut Indirekt deltagande - att påverka beslutsfattare

13 Resultat: Deltagandets mekanismer Demokratiskt organiserade arbetsplatser tycks inte generera de positiva effekter på individen som Patemans teori antar. Men deltagande tenderar att göra att även förlorarna blir lojala mot demokratiskt fattade beslut. Politiskt deltagande tenderar också att främja åsiktsrepresentativiteten (som dock inte har något entydigt samband med den sociala representativiteten. Dock försöken att uppifrån organisera fram deltagardemokrati på kommunal nivå har i allt väsentligt varit misslyckade.

14 Tre typer av samtal Vertikala samtal mellan medborgare Vertikala samtal mellan beslutsfattare Horisontella samtal mellan medborgare och beslutsfattare

15 Resultat: samtalets mekanismer Samtal (och förhandlingar) mellan politiska eliter kan under vissa betingelser bidra till det politiska samförståndet. Samtalsdemokrati i skolan, men inte deltagardemokrati, främjar individens utveckling (kunskap) Samtal mellan medborgare och beslutsfattare kompliceras av nolltolerans mot politiker

16 Medborgarnas lott Demokratin ställer stora krav på förlorarna i gemensamma angelägenheter.

17 Den som vill kan alltid hitta ett principiellt argument för att inte acceptera en förlust Förluster i vardagssituationer och nej från myndigheter tär på lojaliteten mot staten. Enklare acceptera förluster i politiska val. Förlorareffekten mildras av upplevda rättvisa i procedurerna och av personligt engagemang.

18 Medborgarna måste vara beredda till uppoffringar! Inte bara väljarna har ändrat sig utan nu finns också tecken på att en ny politikertyp växer fram. Det är svårt administrera fram bättre fungerande demokrati

19 Slutsats: Medborgarna måste vara beredda att engagera sig och att skaffa sig kunskaper om demokratins förutsättningar och begränsningar

20 Projektets medarbetare Peter Esaiasson, statsvetenskap, Göteborg Mikael Gilljam, statsvetenskap, Göteborg Jörgen Hermansson, statsvetenskap, Uppsala Henry Montgomery, psykologi, Stockholm Anders Westholm, statsvetenskap, Uppsala Ellen Almgren, statsvetenskap, Uppsala Hanna Bäck, statsvetenskap, Uppsala Ola Jodal, statsvetenskap, Göteborg Christer Karlsson, statsvetenskap, Uppsala Staffan Kumlin, statsvetenskap, Göteborg Elin Naurin, statsvetenskap, Göteborg Henrik Oscarsson, statsvetenskap, Göteborg Anna Blom Pho (fd Kemdal), psykologi, Lund Jan Teorell, statsvetenskap, Lund (Uppsala och Göteborg) Daniel Wohlgemuth, statsvetenskap, Uppsala Lena Wängnerud, statsvetenskap, Göteborg

21 Rapporter Demokratins mekanismer, Mikael Gilljam & Jörgen Hermansson, red. (Liber, 2003) Deltagandets mekanismer, Peter Esaiasson & Anders Westholm, red. (Liber 2006) Valets mekanismer, Hanna Bäck & Mikael Gilljam, red. (Liber 2006) Samtalets mekanismer, Jörgen Hermansson, Christer Karlsson & Henry Montgomery, red. (Liber, kommande) Lärdomar om demokrati, Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Jörgen Hermansson, Henry Montgomery & Anders Westholm, red. (Liber, kommande) Därtill enskild rapportering på svenska och engelska

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog Som en del av ett proaktivt styre 1 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende

Läs mer

Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken

Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken Åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och valda i regionpolitiken David Karlsson L andstingsvalet kallas ibland med fog det glömda valet.

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Representation och dialog i den moderna demokratin

Representation och dialog i den moderna demokratin 1 Representation och dialog i den moderna demokratin En kvalitativ textanalys av Demokratiutredningens idéer om politisk representation och dialog mellan medborgare och politiker Kandidatuppsats i statsvetenskap,

Läs mer

Förstärker stadsdelsstyrelser närdemokratin? en komparativ analys mellan Helsingfors och Oslo. Martta Sofia Lindström. Helsingfors universitet

Förstärker stadsdelsstyrelser närdemokratin? en komparativ analys mellan Helsingfors och Oslo. Martta Sofia Lindström. Helsingfors universitet Förstärker stadsdelsstyrelser närdemokratin? en komparativ analys mellan Helsingfors och Oslo Martta Sofia Lindström Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten Allmän statslära Pro gradu-avhandling

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Lokal demokratiutveckling

Lokal demokratiutveckling Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Statsvetenskap 41-60 p Uppsats. 10 poäng Vårterminen 2007 Handledare: Hans Bengtsson Lokal demokratiutveckling En studie om demokratiutvecklingens

Läs mer

Ser man det som en angelägenhet att fatta demokratiska beslut i skolan?

Ser man det som en angelägenhet att fatta demokratiska beslut i skolan? Ser man det som en angelägenhet att fatta demokratiska beslut i skolan? Åsa Kihlander och Lena Olsson Inriktning/specialisering/LAU370 Handledare: Peter Esaiasson Examinator: Annika Bergström Rapportnummer:

Läs mer

Abstract. Nyckelord: Samhällskunskap, läroböcker, demokrati, demokratimodeller

Abstract. Nyckelord: Samhällskunskap, läroböcker, demokrati, demokratimodeller EXAMENSARBETE Abstract Syftet med uppsatsen är att undersöka och ta reda på vilka typer av demokrati som framställs i avsnitten om demokrati i ett urval läroböcker i samhällskunskap avsedda för årskurs

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning

Det svenska politiska systemet. Politik och förvaltning Det svenska politiska systemet Politik och förvaltning Uppläggning Centrala begrepp: byråkrati och offentlig förvaltning Teorier om förvaltningens roll Legitimitet och offentlig förvaltning Byråkrati ett

Läs mer

Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval

Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval Kommunala väljare? Röstdelning i svenska riksdags- och kommunval 14-3-13 HENRIK EKENGREN OSCARSSON Professor i statsvetenskap, särskilt valforskning Forskningsledare för Valforskningsprogrammet Föreståndare

Läs mer

Utgivare: Örebro universitet, trycksaker.oru.se. Tryck: Repro, Örebro 12/2010 ISBN

Utgivare: Örebro universitet, trycksaker.oru.se. Tryck: Repro, Örebro 12/2010 ISBN UTDRAG UR Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson

Läs mer

Efter regn kommer sol

Efter regn kommer sol Efter regn kommer sol Kan deliberativ demokrati påverka kommuner att nå hållbar utveckling? Axel, 6 år, Sweden. På Cypern är en solfångare på hustaket en lika vanlig bild som den av det svenska huset med

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka

Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka Medborgardialoger för en jämlik stad? Dialogens intentioner och arrangemang i Göteborg och Botkyrka Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. offentlig förvaltning, Mångkulturellt centrum, Botkyrka nazem.tahvilzadeh@mkcentrum.se

Läs mer

Demokratiska Ideal. En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg.

Demokratiska Ideal. En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning [HT15] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Ellinor Alvesson Philippa Vrachas Handledare: Louise Skoog Examinator: Stig Montin Demokratiska Ideal En fallstudie

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

EXAMENSARBETE. Apatiker, åskådare och gladiatorer. En studie om politiskt deltagande bland invandrare. Mesut Telli

EXAMENSARBETE. Apatiker, åskådare och gladiatorer. En studie om politiskt deltagande bland invandrare. Mesut Telli EXAMENSARBETE Apatiker, åskådare och gladiatorer En studie om politiskt deltagande bland invandrare Mesut Telli Politices kandidatexamen Statsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA

POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA 2.1.11 POLITISKT FÖRTROENDE I KOMMUNALA KONTEXTER YLVA NORÉN BRETZER Politiskt förtroende är ett omdiskuterat tema inom statsvetenskapen, men har i hög utsträckning utforskats i ett länderjämförande perspektiv

Läs mer

SPEQS Det svenska administrativa systemet för MKN inom vattenförvaltning. Charlotta Söderberg Mikael Sevä

SPEQS Det svenska administrativa systemet för MKN inom vattenförvaltning. Charlotta Söderberg Mikael Sevä SPEQS Det svenska administrativa systemet för MKN inom vattenförvaltning Charlotta Söderberg Mikael Sevä Statsvetenskapens bidrag i SPEQS? Andra discipliner kan bidra med teknisk kunskap om vad som bör

Läs mer

Vill du vara med? - En studie av Piteåpanelen och dess inverkan på Piteå kommuns miljöpolitik

Vill du vara med? - En studie av Piteåpanelen och dess inverkan på Piteå kommuns miljöpolitik Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Vill du vara med? - En studie av Piteåpanelen och dess inverkan på Piteå kommuns miljöpolitik Uppsats för C-seminariet i statsvetenskap vid Umeå universitet

Läs mer

Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket

Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket Den representativa demokratin som det goda styrelseskicket Peter Esaiasson Mitt uppdrag i dag är klart formulerat: "Uppträd som djävulens advokat. Försök så gott det nu går att driva linjen att den representativa

Läs mer

Journalistiken och offentlighetsidén. Journalistik, HT11 Göran Svensson 26/

Journalistiken och offentlighetsidén. Journalistik, HT11 Göran Svensson 26/ Journalistiken och offentlighetsidén Journalistik, HT11 Göran Svensson 26/10 2011 Medier och samhälle Medierna formas av det samhälle och den kultur de utgör del av eller Medierna formar det samhälle och

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Jag tror att det handlar om demokratisyn En fallstudie om varför medborgardialogsentusiastiska kommunpolitiker tycker och agerar så olika

Jag tror att det handlar om demokratisyn En fallstudie om varför medborgardialogsentusiastiska kommunpolitiker tycker och agerar så olika Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT11] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Matilda Yvede Handledare: Stig Montin - Jag tror att det handlar om demokratisyn En fallstudie om varför medborgardialogsentusiastiska

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Sotenäs kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Demokrati och respekt Två honnörsord i demokratin är frihet och jämlikhet. Friheten innebär att alla opinioner och viljeyttringar ska få komma till uttryck. Alla människor

Läs mer

Samstyret kring naturum på Koster En fallstudie om medborgerligt deltagande

Samstyret kring naturum på Koster En fallstudie om medborgerligt deltagande Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Statsvetenskap 90-120 hp Uppsats 15 hp Vårterminen 2010 Samstyret kring naturum på Koster En fallstudie om medborgerligt deltagande Författare: Ulrika

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

Europeisk medborgardialog?

Europeisk medborgardialog? Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Vårterminen 2012 Arkivex. Statsvetenskap, Avancerad nivå D-uppsats 15 hp. Handledare: Hans Bengtsson Examinator: Mikael Sandberg Europeisk medborgardialog?

Läs mer

Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning

Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning Basutbildning, dag 1 (Fm) Demokratisk organisation Kommunens styrmodell Ekonomistyrning Basutbildning, dag 1 (Fm) ge en övergripande bild av uppdraget och kommunens visionsstyrningsmodell, samt att ge

Läs mer

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING Yttrande 2016-06-09 Dnr: Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kontaktperson: Gabriel Johansson, 070-874 93 30, gabriel@sverigesungdomsrad.se Svar på remiss angående "Låt fler forma framtiden"

Läs mer

Harisalo Risto: Organisaatioteoriat. Tampereen yliopistopaino ISBN (nid.)

Harisalo Risto: Organisaatioteoriat. Tampereen yliopistopaino ISBN (nid.) STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Urvalsprov i Allmän statslära Linjen för politologi Bedömningsgrunder Sommar 2014 Urvalsprovet bedömdes år 2014 utgående från nedanstående bedömningsgrunder. Inträdesboken

Läs mer

Förvaltning och IT. Gidlund kap 10

Förvaltning och IT. Gidlund kap 10 Förvaltning och IT Gidlund kap 10 1 Tre skilda begrepp E-tjänster Myndighetsutövning via elektroniska kanaler E-förvaltning Insatser för att öka den inre effektiviteten E-demokrati Insatser för att öka

Läs mer

Medborgarinflytande i Malmö stad. / Citizen participation in Malmö

Medborgarinflytande i Malmö stad. / Citizen participation in Malmö Kalle Eskilsson Malmö högskola Mänskliga rättigheter III 61-90 VT 2012, Kandidatuppsats 15 hp Medborgarinflytande i Malmö stad En analys av Malmöinitiativet och Malmöpanelen / Citizen participation in

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Demokratiutveckling i svenska kommuner

Demokratiutveckling i svenska kommuner Mikael Gilljam, Ola Jodal & Oskar Cliffordson Demokratiutveckling i svenska kommuner Del II Förklaringar till skillnader mellan kommunerna CEFOS Göteborgs universitet CENTRUM FÖR FORSKNING OM OFFENTLIG

Läs mer

Demokratitrender. Henrik Oscarsson

Demokratitrender. Henrik Oscarsson I Demokratitrender Henrik Oscarsson kölvattnet efter demokratiutredningar och demokratipropositioner ökar intresset för demokratifrågor i Sverige. Svensk demokrati befinner sig under starkt förändringstryck

Läs mer

Jämt demokrati. Delaktighet, inflytande och ansvar i regionfrågan. Jämtland Härjedalen: To be or not be? Hugo Widmark

Jämt demokrati. Delaktighet, inflytande och ansvar i regionfrågan. Jämtland Härjedalen: To be or not be? Hugo Widmark Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Jämt demokrati Delaktighet, inflytande och ansvar i regionfrågan Jämtland Härjedalen: To be or not be? Democratic possibilities for citizens in Swedish

Läs mer

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö I dialog med Malmöborna Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö Vad är edemokrati? E-demokrati är ett samlingsnamn för ICT (Information and Communication Technology) som bidrar till att

Läs mer

Stadsdelsreformen i Malmö

Stadsdelsreformen i Malmö Lunds universitet STVK01 Statsvetenskapliga institutionen VT 08 Handledare: Maria Hedlund Stadsdelsreformen i Malmö En undersökning av deltagardemokratin i lokalpolitiken Adrian Kaba Abstract This work

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

HUT Skånes seminarium Kommer EU:s nya grundlag och Framtidskonvent att öka det folkliga inflytandet?

HUT Skånes seminarium Kommer EU:s nya grundlag och Framtidskonvent att öka det folkliga inflytandet? HUT Skånes seminarium Kommer EU:s nya grundlag och Framtidskonvent att öka det folkliga inflytandet? Dokumentation Bakgrund Det folkliga inflytandet, dess problem och utmaningar för Sverige i EU, var ämnet

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Demokrati och mänskliga rättigheter. Svenska folkets kunskaper och värderingar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:4

Demokrati och mänskliga rättigheter. Svenska folkets kunskaper och värderingar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:4 Demokrati och mänskliga rättigheter Svenska folkets kunskaper och värderingar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:4 Förord Rapporten Demokrati och mänskliga rättigheter är en redovisning av svenska folkets

Läs mer

Deltagardemokratins förhinder

Deltagardemokratins förhinder Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Statsvetenskap 61-90 hp Uppsats 15 hp Vårterminen 2012 Handledare: Jörgen Johansson Deltagardemokratins förhinder En fallstudie av det medborgerliga

Läs mer

Reklam i det offentliga rummet - En fråga om demokrati?

Reklam i det offentliga rummet - En fråga om demokrati? Södertörns Högskola Företagsekonomiska institutionen Ekonomi, Teknik och Design Kandidatuppsats Vt-05 Reklam i det offentliga rummet - En fråga om demokrati? Handledare: Ann-Sofie Köping Karin Winroth

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Demokratiapäivä - Demokratidagen Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning

Demokratiapäivä - Demokratidagen Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning Demokratiapäivä - Demokratidagen 18.10.2016 Forskningsledare Sari Pikkala Åbo Akademi, Offentlig förvaltning sari.pikkala@abo.fi Sari Pikkala 2016 18.10.2016 1 Några nyckeltal om kommunalval 1980-2012

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449

Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-449 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-01-29 23 Motion om sänkt rösträttsålder till 16 år i kommunalvalet i. Dnr KS 2012-449 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag

DN DEBATT: Farligt försvaga riksbanken. Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag DN DEBATT: "Farligt försvaga riksbanken". Tre ekonomiprofessorer dömer ut valutapolitiska utredningens förslag Valutapolitiska utredningen föreslår att regeringen ska ta över ansvaret för valutapolitiken

Läs mer

Politiker tycker om demokrati

Politiker tycker om demokrati 172 Politiker tycker om demokrati MIKAEL Syfte GILLJAM Demokratins kämvärden är folksuveränitet, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande. Så långt är nog de flesta överens: Det är medborgarna

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp

Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), Politik och entreprenörskap, 30 hp Political Science Ba (A), Policy and Entrepreneurship, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar

En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar En överenskommelse mellan staten och den ideella sektorn i Sverige: framväxt, status och framtida utmaningar HÅKAN JOHANSSON (SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET), PRESENTATION CIFRI (CPH) KONFERENS APRIL

Läs mer

Hemtentamen politisk teori II.

Hemtentamen politisk teori II. Hemtentamen politisk teori II. Inledning: Att kunna formulera en fråga som är politisk-filosofiskt var inte det lättaste för mig, eftersom det inom vilken gräns kan man skapa en sådan fråga. Något som

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Slutsatser och sammanfattning

Slutsatser och sammanfattning Slutsatser och sammanfattning SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av ledande beslutsfattare i privat och offentlig sektor med engagemang i svensk samhällsutveckling. Syftet

Läs mer

Lennart Lundquist. Demokratins väktare. Ämbetsmännen och värt offentliga etos. Studentlitteratur

Lennart Lundquist. Demokratins väktare. Ämbetsmännen och värt offentliga etos. Studentlitteratur Lennart Lundquist Demokratins väktare Ämbetsmännen och värt offentliga etos Studentlitteratur Innehäll Förord 9 1. Frägor kring ämbetsmannen 15 1.1 Utgängspunkter för framställningen 17 1.1.1 Nägra grundbegrepp

Läs mer

Kommuner och landsting. Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET

Kommuner och landsting. Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET Kommuner och landsting Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET Östnytt igår Föreläsning 1: Affärssystem för företag http://sverigesradio.se/ostergotland/

Läs mer

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation Se möjligheterna! Jag är obotligt optimist, tillhör de nyfiknas skara, tillhör de som vill se bakom hörnet, försöka se möjligheterna! När förändringens vind blåser bygger somliga väderkvarnar medan andra

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

"Den som försöker vara obj ektiv, den personen ska man inte lita p å."

Den som försöker vara obj ektiv, den personen ska man inte lita p å. 4' HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE a ( OCH KOMMUNIKATION HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING "Den som försöker vara obj ektiv, den personen ska man inte lita p å." En kvalitativ undersökning om Sverigedemokraternas inverkan på

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK Minskat flyktingmotstånd svår marknad för främlingsfientlig politik MINSKAT FLYKTINGMOTSTÅND SVÅR MARKNAD FÖR FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK MARIE DEMKER F lyktingmotståndet fortsätter att minska i Sverige.

Läs mer

Om hur diskrimineringslagens kap 3 8 kan förstås på samhälls-, organisations-, och individnivå

Om hur diskrimineringslagens kap 3 8 kan förstås på samhälls-, organisations-, och individnivå Om hur diskrimineringslagens kap 3 8 kan förstås på samhälls-, organisations-, och individnivå Introduktion och frågeställning Detta PM skall analysera en av de aktiva åtgärderna specifierade i diskrimineringslagens

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen!

Demokratidagen 2011. Varmt välkommen! VÄLKOMMEN TILL Demokratidagen 2011 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du

Läs mer

Sverige det proportionella himmelriket

Sverige det proportionella himmelriket Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVK02 VT14 Handledare: Anders Sannerstedt Sverige det proportionella himmelriket En normativ argumentation emot ett valsystemsbyte Martin Klahr Abstract

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Invånardialog för utvidgad demokrati?

Invånardialog för utvidgad demokrati? Invånardialog för utvidgad demokrati? - En litteraturöversikt. Jonatan Engström, för Kairosprojektet 2013-12-19 jonatanengstrom@hotmail.com Inledning Forskningsområde Intresset för deltagardemokratiska

Läs mer

Mötet med medborgaren

Mötet med medborgaren Mötet med medborgaren Hur demokratideal avspeglas på Sverigedemokraternas och Miljöpartiets hemsidor Författare: Niklas Sörman Höstterminen 2012 Handledare: Martin Berry B-uppsats. Statsvetenskap 2 Institutionen

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET PM Datum: 2016-06-03 Dnr: VR 2016/30 Mottagare: Kulturdepartementet Handläggare: Stephan Nylinder Remissvar till Betänkande av 2014 års demokratiutredning Delaktighet

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Lokal demokrati. en förutsättning för utveckling

Lokal demokrati. en förutsättning för utveckling Lokal demokrati en förutsättning för utveckling Januari 2014 Inledning I den här skriften beskriver Riksorganisationen Hela Sverige ska leva kortfattat hur några demokratiinitiativ upplevs fungera av de

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Gillar göteborgare kommunala folkomröstningar?

Gillar göteborgare kommunala folkomröstningar? Gillar göteborgare kommunala folkomröstningar? Gillar göteborgare kommunala folkomröstningar? PER OLESKOG TRYGGVASON och HENRIK OSCARSSON S amtidigt med valen till riksdag, region och kommun har invånarna

Läs mer

Medier, förhandling och demokrati

Medier, förhandling och demokrati Medier, förhandling och demokrati Den här texten knyter närmast an till kapitlet om demokrati i Förhandlingens retorik. Ämnet är de moderna mediernas betydelse för demokratiska förhandlingar i politiska

Läs mer

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick

Det är rättvist. Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert Nozick Linköpings universitet Heshmat Khosrawi Statsvetenskap2 Politiskteori2 733G36 Grupp: A Jörgen Odalen & Jonathan Josefsson HT 13 Det är rättvist Men hur? En granskning om rättvisa utifrån John Rawls & Robert

Läs mer

Det svenska politiska systemet: Introduktion

Det svenska politiska systemet: Introduktion Det svenska politiska systemet: Introduktion Föreläsningens uppläggning Genomgång av kursens uppläggning Genomgång av grupp-uppgift Analys av svensk politik och förvaltning: centrala begrepp och perspektiv

Läs mer

Kommunerna i det politiska systemet

Kommunerna i det politiska systemet Kommunerna i det politiska systemet Förvaltningspolitik 21.11.2011 Svenska social- och kommunalhögskolan Uppläggning Varför är den kommunala självstyrelsen viktig? Historisk utveckling Den kommunala självstyrelsens

Läs mer

Borås 2-3 oktober Emin Tengström, Göteborgs universitet

Borås 2-3 oktober Emin Tengström, Göteborgs universitet 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Emin Tengström, Göteborgs universitet Emin Tengström stolpar till föredrag den 3 oktober Bilden av världen - köper vi den som konsumenter eller formar vi

Läs mer

Tre grundläggande frågor

Tre grundläggande frågor Demokratins ABC Tre grundläggande frågor Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk och vad innebär det? I den här teoribakgrunden

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer