SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE"

Transkript

1 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

2 2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE FÖRORD Denna broschyr är framtagen för att stimulera ungdomar att söka sig till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Broschyren beskriver Skånska Ingenjörsklubbens verksamhet som intresseförening för ingenjörer och naturvetare i regionen. Den beskriver också de ingenjörsföretag i Skåne som medverkat i framtagningen av broschyren. Den ger exempel på ingenjörernas arbetsuppgifter inom respektive företag. På så vis hoppas vi att denna broschyr ska ge en bra vägledning också för dem som är på väg ut i förvärvsarbetet efter avslutade studier vid universitet och högskolor. Informationen finns även tillgänglig på vår hemsida INNEHÅLL Skånska Ingenjörsklubben...2 Tetra Pak...6 Sysav...7 Perstorp...8 Siemens...9 Grontmij Sweco Ncc Semcon Sydvatten Va syd VAD HÄNDE EFTER EXAMEN? Maila så får du veta mer.

3 3 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Nuvarande styrelse och fackordföranden Skånska Ingenjörsklubben bildades 1887 och har sedan dess spelat en aktiv roll inom regionen, bland annat som initiativtagare till Lunds Tekniska Högskola samt Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö. Vill du kontakta Skånska Ingenjörsklubben så hör av dig till kansliet på Vi har öppet tisdag till torsdag mellan 11:00 och 15:00. Vår hemsida är Välkomna! Malmö oktober 2009

4 4 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Ingenjörer behövs Skånska Ingenjörsklubbens strategi är att hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. Vårt mål är att främja utveckling av ett regionalt näringsliv genom att Erbjuda en aktiv lokal mötesplats för ingenjörer och naturvetare. Bevara och utveckla ett lokalt nätverk för ingenjörer och naturvetare. Arrangera möten som ger yrkesmässig utveckling och social gemenskap. Skapa opinion för teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

5 5 fackkommittéer Skånska Ingenjörsklubben har en huvudstyrelse som tillsammans med flera fackkommittéer svarar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter. Följande fackkommittéer har bildats: E El- och kommunikationsteknik IT Informationsteknik K Kemisk teknologi M/I Maskinteknik/Industriell organisation Mv Miljövård Sk Skeppsteknik VH Väg- och Husbyggnadsteknik VVS Värme-, Ventilations- och Sanitetsteknik Fackkommittéerna arrangerar föredrag och företagsbesök. Dessa utgör ryggraden i SIKs verksamhet. Alla möten är öppna för alla medlemmar oavsett vilken fackkommitté som initierat dem. Nya fackkommittéer kan bildas om särskilt intresse finns. Skånska Ingenjörsklubben finns naturligtvis på nätet, Där kan man läsa referat från våra möten och få reda på vilka program som är på gång. Där finns också inbjudningar till föredrag och möten i andra föreningar som vi samverkar med. Våra möten ger möjlighet till personliga kontakter och en trevlig samvaro. Här kan man diskutera teknikens inverkan på samhälle och miljö för en hållbar utveckling. Man kan komma i kontakt med företag som man är intresserad av ur jobbsynpunkt och ta del av erfarenheter från äldre medlemmar i klubben. Man kan också söka en mentor för att mer kontinuerligt få stöd för viktiga beslut. Genom samverkan över teknikgränserna och särskilda arrangemang, t ex seminarier med andra föreningar och så kallade Ingenjörsdagar, deltar Skånska Ingenjörsklubben i samhällsdebatten. Vi strävar också efter att vara en resurs för teknologer under studietiden. Genom studiebesök och träffar med industrirepresentanter vill vi hjälpa till att bygga nätverk och på så vis underlätta yrkesvalet för framtiden. Är man forskarstuderande vid LTH har man möjlighet att söka stipendier som Skånska Ingenjörsklubben via en stiftelse delar ut varje år. Hittills har mer än kr delats ut. För medlemskap i Skånska Ingenjörsklubben, gå in på vår hemsida och fyll i ansökningsformuläret.

6 6 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Tetra Pak Spännande och dynamiska projekt Att arbeta som ingenjör på Tetra Pak handlar om ständiga utmaningar. En vilja att förändra och ett innovativt sinne. Ingela Ahlqvist är en av de många ingenjörer på Tetra Pak som tog steget in i företaget via sitt examensarbete och sedan valde att stanna kvar. För min del var exjobbet en fullträff, jag fick en känsla för vad jag ville jobba med i framtiden, berättar Ingela. Nyligen blev Ingela även chef för en grupp på sex personer, vilket gör att hennes jobb som projektledare varvas med hennes nya roll som ledare med personalansvar. En naturlig och spännande utveckling i hennes karriär. I min roll som chef jobbar jag nära medarbetarna. Det som är extra utvecklande är att jag lär mig så mycket av ingenjörerna i min grupp. Dessutom är det roligt när man får vara med och hjälpa andra att utveckla sig! Att jobba som ingenjör på Tetra Pak handlar om att hela tiden förbättra arbetsprocesserna så att projekten kan levereras allt snabbare och med allt högre kvalitet. Det är detta som Ingela framhåller som något av det roligaste i hennes jobb. Dessutom, påpekar Ingela, är det otroligt roligt att följa ett projekt hela vägen ifrån det att det kommer ett behov ifrån marknaden tills det att man har färdigutvecklade maskiner och förpackningar. Avdelningen som Ingela jobbar på är väldigt blandad i både ålder, nationaliteter och kön och strävar mycket mot att hela tiden göra saker bättre. Det bidrar till att både arbetsmiljön och projekten blir mer spännande och dynamiska!

7 7 SYSAV Det blir aldrig enformigt Clara Mansfield har sitt kontor på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Hennes titel är miljöingenjör och i arbetsuppgifterna ingår myndighetskontakter, miljösamordning och att vara ett stöd till driften. Jag ser till att vi följer våra miljötillstånd och lämnar in miljörapporter. Jag kollar också att instruktionerna i vårt verksamhetssystem stämmer med verkligheten och att driften sköts på det sätt den ska för att vi ska kunna vara miljö- och kvalitetscertifierade. Varför blev du ingenjör? Jag ville jobba med flera olika saker samtidigt och gärna med planering och förbättring. Clara tycker att utbildningen till civilingenjör i kemiteknik öppnade möjligheter till många olika typer av jobb. Jag och mina vänner som tog examen samtidigt arbetar med helt olika saker idag. Efter utbildningen började Clara att arbeta med avfallsfrågor först på miljöförvaltningen i Lunds kommun och därefter på länsstyrelsen. För två år sedan började hon på Sysav. Vad gillar du mest med jobbet som miljöingenjör? Att jag har trevliga kollegor och får arbeta med saker som utvecklar både Sysav och mig själv. Clara känner att hon har ganska stort utrymme att själv styra och forma sitt arbete. Det är nog mycket tack vare ingenjörsutbildningen som gett en bred bas och där jag lärt mig problemlösning. Det gör att jag kan arbeta mycket självständigt. Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö är alltid igång dag som natt. Här eldas sopor som på så sätt värmer upp bostäder och bidrar till elförsörjningen. Johan Billberg är skiftingenjör på avfallskraftvärmeverket och basar över ett av de fem skiftlagen. Vår uppgift är att driftoptimera våra fyra avfallspannor. Vi ser till att förbränningen är jämn och ger bästa möjliga energiutvinning, samt kontrollerar att rökgasreningen fungerar som den ska och utsläppsvärdena är inom tillåtna gränser. Avfall är bland det svåraste man kan elda, menar Johan. Det är inte ett homogent bränsle med jämnt värmevärde och man har restprodukter som slagg och aska att ta hänsyn till. Dessutom varierar reningsbehovet av rökgaserna. Varför blev du ingenjör? Jag gick drift- och underhållsteknisk utbildning på gymnasiet och som en naturlig följd utbildade jag mig vidare, först till drifttekniker och sedan till driftingenjör. Efter studierna började Johan som driftsättningsingenjör på ABB i Finspång. Ett arbete som innebar ett ständigt resande. När jag fick veta att Sysav byggde ett nytt avfallskraftvärmeverk tog jag kontakt med driftchefen på Sysavs energiavdelning som behövde folk. Vad gillar du mest med jobbet som skiftingenjör? Det blir aldrig enformigt! Jag gillar att jobba skift med varierande arbetstider och lite längre ledighet emellan. Det är också roligt att jobba i ett skiftlag. Vi är sex man, en lagom stor grupp. Och ett bra gäng.

8 8 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Foto: Nicklas Rudfell PERSTORP Ansvar och oanade möjligheter Man måste inte alltid veta vad man vill göra, hävdar Johanna Bonnardel. Med den insikten och ett öppet sinne har hennes väg gått från Värnamo via Lund och examensarbete för Renault i Frankrike till Perstorp i Skåne. Johanna arbetar just nu på Vatten och Energi som utlånad processingenjör från Global Technology, Perstorps egen konsultavdelning. Där sitter mestadels civilingenjörer. Energifrågan avgjorde Under anställningsintervjuerna här på Perstorp frågade man vilka arbetsområden som intresserade mig. Jag nämnde energifrågan som ett intressant och viktigt område och efter tre inkörningsmånader hamnade jag här på Global Technology, berättar Johanna som poängterar vilken betydelse den interna avdelningen har för hela verksamheten, plus andra företag i Perstorp industripark. Johanna berättar ivrigt om ångan som produceras i en av Sveriges största biobränslepannor. Den togs i bruk förra året och förser hela området med ånga och en del av den elenergi som går åt. Pannan eldas med träflis och annat biobränsle såväl som med annat brännbart produktionsavfall. Allt omvandlas till energi. Ångcentralen förser också Perstorps samhälle med fjärrvärme. Både teknik- och miljöarbete Johannas arbetsområde är produktionsutveckling och hon jobbar med att utveckla de befintliga processerna. Uppdragen är kompli cerade och kan ta upp till ett halvår att slutföra. Det handlar om att hela tiden förbättra driften och se till att det är så få störningar som möjligt. Våra processer är pannorna för ångan, rening av rökgaser som sker med vatten vilket i sin tur ska tas omhand, vilket också är en process. Det är vattenreningen jag jobbar mest med, säger Johanna som menar att jobbet på sätt och vis är ett miljöarbete, även om huvuduppdraget naturligtvis är att se till att produktionen på Perstorp flyter som den ska. Oanade karriärmöjligheter Här är en mycket öppen atmosfär, man får snabbt ta ansvar, det är fritt och det finns otroliga möjligheter att byta jobb inom före taget. Man kan bli specialist, projektledare, jobba med personal och ledning, gå uppåt eller i sidled, alla möjligheter till karriär finns, avslutar Johanna, som sneglar på sina projektmappar som ligger perfekt uppradade på skrivbordet. Det verkar vara dags att ta processerna ytterligare ett steg mot förfining. Namn: Johanna Bonnardel, Processingenjör Utbildning: Civilingenjör LTH, kemiteknik Arbetsplats: Perstorp i Perstorp, Skåne Anställd sedan: 2008 Bor: Helsingborg Foto: Nicklas Rudfell

9 9 SIEMENS Hittar de rätta lösningarna Hampus Ekvall, som ingår i Skånska Ingejörsklubbens styrelse, berättar lite mer om sitt arbete inom Siemenskoncernen. Europas största teknikföretag Efter att ha läst elektroteknik med inriktning på reglerteknik och industriell automation på LTH började jag min anställning på Siemens. Det var en lång och tuff utbildning, men att nu ha Europas största teknikföretag som sin arbetsgivare är riktigt roligt och jag ångrar definitivt inte mitt val. Avdelningen där jag arbetar heter HVAC Products (Control Products and Systems) och vi är verksamma inom byggnadsautomation. Vi har marknadens i särklass bredaste sortiment av styr och reglerprodukter inom segmenten värme, ventilation och kyla. En av våra målsättningar är att ha marknadens mest kompetenta personal. Varierande arbetsuppgifter Alla ingenjörer sitter naturligtvis inte och utvecklar. Min roll är säljorienterad och handlar mycket om att utbilda och upplysa konsulter, kunder och samarbetspartners om den teknik de behöver hantera för att kunna leverera energieffektiva lösningar till sina beställare. Det kräver dels att man har god teknisk kännedom om sina produkter, men även en djupare förståelse för hur systemen kan samverka. Att få vara med och ta fram en smart lösning på ett problem och sedan följa den hela vägen från ritbord till affär och installation är en fantastisk känsla. Att dessutom veta att slutkunden fått en anläggning som fungerar perfekt och att ytterligare en fastighet värms, kyls och ventileras på ett energieffektivt sätt med produkter från Siemens det känns mycket bra. Kompetensen tillsammans med produktportföljen ger oss unika förutsättningar att alltid skapa ett trivsamt klimat på ett energisnålt sätt vilket samtidigt gynnar vår miljö. Denna utmaning passar väl in på min utbildning och dess inriktning.

10 10 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE GRONTMIJ Möt ett av Sveriges största teknikkonsultföretag! Rebecka Carstensen Titel: Trainee Brandingenjör Utbildning: Pågående civilingenjör inom riskhantering, samt brandingenjör i Lund. Ålder: 23 Vad gör du på Grontmij? Jag arbetar med projektering av brandskydd och utrymningssäkerhet, brandskyddsdokumentationer, insatsplaner, utrymningsplaner, konsekvensanalyser mm. Jag strävar efter att skapa ett väl anpassat brandskydd i samhället. Varför valde du din utbildning? Dagisdrömmen om att bli polis eller brandman höll i sig och på gymnasiet föll det naturligt att välja inriktningen Teknik - säkerhet/räddning. Där upptäckte jag att det fanns mer än bara blåljus och att tekniken runt omkring var intressant. När jag kom i kontakt med brandingenjörsutbildningen kändes det helt rätt att söka och på den vägen är det Hur hamnade du på Grontmij? Sommaren 2008 damp det ned ett mejl i min inkorg. Grontmijs brand- och riskgrupp var intresserade av att utveckla ett traineeprogram. Jag visste inte vad Grontmij var för företag eller hur stort, men slog slag i saken och hade några veckor senare tagit studieuppehåll och blivit anställd. Det kändes som en rolig utmaning och en fantastisk möjlighet att få kasta sig in i nya banor. Varför trivs du med att jobba på Grontmij? Grontmijs breda kompetens gör att man kommer in i många olika typer av projekt. Det är ett stort internationellt företag med bra möjligheter. En viktig trivselfaktor på Grontmij är den goda stämningen bland kollegorna och att det är högt i tak. Johan Borgudd Titel: Uppdragsledare/Projektör Utbildning/Program: Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet i Lund Ålder:32 Vad gör du på Grontmij? Jag jobbar med väg-, gatu-, och markprojektering och även som CAD-samordnare och uppdragsledare. Som projektör tar man fram ritningar och beskrivningar för exempelvis byggnation av nya motorvägar eller ombyggnader av korsningar till cirkulationsplatser och exploateringsområden. Som uppdragsledare driver man uppdragen och är ansvarig för både kvalitet och ekonomi. Varför valde du din utbildning? Efter att jag läst bygginriktning på gymnasiet och blivit gymnasieingenjör var det naturligt att fortsätta med en högskoleutbildning. Eftersom jag var särskilt intresserad av byggsektorn föll valet på Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet. Vad har du jobbat med efter studierna? Mitt första jobb efter examen var som teknikkonsult hos en konkurrent. Där jobbade jag först med väg- och gatuprojektering och senare även som CAD-samordnare och uppdragsledare. Hur hamnade du på Grontmij? Flera tidigare kollegor hade börjat på Grontmij och startat upp en Samhällsbyggnadsenhet i Malmö. Företaget verkade spännande och satsade mycket på att expandera och utveckla verksamheten, så det var därför jag sökte mig hit. Varför trivs du med att jobba på Grontmij? Bra arbetskamrater, intressanta projekt och framåtanda. Grontmijkoncernen har omkring 8000 medarbetare, utspridda på 140 kontor världen över. I Sverige är vi ca 800 konsulter fördelade på ett 25-tal orter. Det gör oss till en av de största teknikkonsultgrupperna på marknaden. Vårt omfattande nätverk av kontor ger oss styrkan och bredden när kundernas behov växer. Lika viktigt är det att finnas nära kundernas lokala marknad. Grontmijs konsulter finns där våra kunder finns. I Sverige. I Europa. I världen. Marknad och verksamhet Grontmij Sverige verkar på tre huvudmarknader; Energi, Samhällsbyggnad och Husbyggnad som tillsammans med marknadssegmenten Projektledning, Arkitektur och Miljö utgör våra sex verksamhetsområden. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Uppdragens omfattning och karaktär varierar från förstudier, utredningar och projektering till projektledning, kontraktering, underhåll och förvaltning. Våra kompetenser Våra medarbetare på Grontmij har en konkurrenskraftig kombination av erfarenheter och kompetens inom närmare 90 olika verksamhetsgrenar. Det ger oss förmågan att kostnadseffektivt driva projekt utifrån ett helhetsperspektiv och en stark erfarenhetsbank vid utvecklandet av nya lösningar. Vårt mål är alltid detsamma att leverera verkligt intelligenta lösningar som maximerar affärsnyttan för våra kunder. Läs mer på

11 11 Sweco har deltagit i projektet Citytunneln. SWECO Bred marknad för ingenjörer Infrastruktur och trafik Malin Zetterqvist Jag har nog alltid varit lite intresserad av teknik. Det började med lego och på gymnasiet gick jag teknisk linje. Att jag sedan valde att läsa vidare till ingenjör berodde på att jag ville skaffa mig en relativt bred utbildning som gav mig möjlighet att arbeta inom flera områden. Jag ville även att utbildningen skulle ge mig en god förutsättning för att få ett spännande och omväxlande arbete. Jag har valt att arbeta med infrastruktur och trafik för att jag tycker det är utvecklande och utmanande att få vara med och utforma samhället. Sweco i Malmö har startat en ny grupp inom detta område som jag är ansvarig för så mycket av min tid just nu går åt till att bygga upp och utveckla denna verksamhet. Jag trivs mycket bra på Sweco eftersom här finns goda utvecklingsmöjligheter och många kunniga och engagerade medarbetare. Ett större projekt jag arbetat med är Citytunneln i Malmö där jag under tre års tid arbetade med att samordna de handlingar som ingick i tillståndsansökan. Det var en oerhört lärorik tid då jag lärde mig mycket både inom uppdragsledning, teknik och tillståndsprocessen. Ett uppdrag behöver dock inte vara stort för att vara intressant. Ett exempel på ett lite mindre projekt som är aktuellt och intressant just nu är en kartläggning över hur trafikmiljön ser ut vid kommunens skolor samt längs barnens skolväg mellan hemmet och skolan. Kartläggning ger kommuner en bra överblick över rådande brister och vad som behöver åtgärdas för att en trafiksäker skolväg ska kunna skapas. En trafiksäker miljö leder troligtvis till att fler föräldrar vågar låta sina barn ta sig till och från skolan på egen hand. Det är en miljövinst för både barn och föräldrar. Ingenjörsyrket ger en möjlighet till varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetsmarkanden för en ingenjör, oavsett inriktning, är relativt bred. Man kan arbeta inom forskning, utveckling, planering, projektering, projektledning mm. Det finns möjlighet att arbeta både statligt, kommunalt, inom landsting, regioner och privata företag. Just Infrastruktur är ett område där det kommer att finnas goda möjligheter att hitta jobb inom även i framtiden. Det är ett område som inte är lika konjekturkänslig som till exempel industrin och IT-branschen. Geologi och Grundvatten Mats Åkesson Jag har alltid haft ett stort intresse för vattenfrågor och arbetar idag med geologi och grundvatten på Sweco. För mig är det viktigt att få arbeta med spännande projekt och ha goda utvecklingsmöjligheter såväl inom företaget som inom teknikutvecklingen. Vi har ett bra arbetsklimat på Sweco och jag känner att det är inspirerande att få arbeta tillsammans med engagerade medarbetare och att ha kul på jobbet. För närvarande är jag huvudsakligen engagerad i tre intressanta projekt. Vi arbetar med Shell Exploration & Production som förbereder provborrningar efter borrkärnor och eventuell naturgas i Skåne. Det är ett unikt projekt eftersom det är den första storskaliga prospekteringen i Sverige efter naturgas i alunskiffer. Vi hjälper även till med tillstånd för 40 lantbrukares bevattningsuttag utanför Kristianstad och 60 lantbrukares bevattningsuttag utanför Ystad. I båda bevattningsuppdragen är lantbrukarna helt beroende av att kunna bevattna sina marker för att kunna bedriva ett lönsamt jordbruk. Ingenjörer behövs i alla delar av våra uppdrag. Avseende grundvattenfrågor handlar det om att förstå de geologiska förutsättningarna och tydliggöra detta med beräkningar. Att kunna beskriva konsekvenserna på omgivning och naturmiljön kommer att bli allt viktigare framöver.

12 12 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE NCC varierande och utvecklande arbete Karl Lindberg är 29 år och jobbar på NCC sedan tre år tillbaka. Han är civilingenjör och idag platschef på NCC Construction. Jag har alltid varit intresserad av att bygga, säger Karl. Först var det lego och sedan i skolan fastande jag snabbt för ämnen som matte. Efter grundskola och gymnasieutbildning blev det LTH i Lund. Kontakten med NCC etablerades genom att Karl kom med i något som kallas Kompetensbyggarna, vilket innebar att han fick en utbildningsplats inom företaget under studietiden. Bland annat sommarjobbade han på NCC. När jag sökte jobb valde jag produktion för att få möjlighet att träffa människor. Mitt jobb är mycket socialt, öppet och ärligt. Vi har högt i tak på arbetsplatsen. Det som Karl uppskattar allra mest i sitt arbete är just kontakten med människor. Att lösa problem på ett så effektivt sätt som möjligt är också något som passar mig bra. Jag har lärt mig att om man bara planerar sitt arbete väl så flyter det mesta på. Frida Nordvall är civilingenjör och kund-kontakt på NCC:s arbetsplats Annehem i Lund. Även Frida kom i kontakt med NCC under studietiden genom Kompetensbyggarna. Jag har nog alltid vetat att jag ville jobba med hus och samhällsbyggnad. Först började jag på Arkitektprogrammet i Lund, men valde efter ett tag att byta till Civilingenjörsprogrammet Väg och vatten. Jag upptäckte nämligen ganska snart att jag var mer intresserad av teknik än estetik. Hon fortsätter entusiastiskt: Att ha ett arbete där man så tydligt kan se resultatet av ett långt och komplext arbete är ganska häftigt i sig. Man får ju vara med och skapa en miljö där människor både ska vistas och trivas. Frida tycker att det finns många fördelar med att jobba i ett stort företag som NCC. Jag har alltid känt att NCC har gett mig precis det jag önskar av ett arbete. Jag har fått varierande arbetsuppgifter, ansvar och utbildning samt mycket trevliga kollegor. Som den malmöbo hon är tillägger hon: Man kan ju inte annat än vara stolt över stora projekt som NCC står bakom, såsom Citytunneln, Turning Torso och Malmö Arena.

13 13 SEMCON Vi har roligt med teknik När all industri måste klimatanpassas och effektiviseras samtidigt är goda idéer och äkta ingenjörskonst viktigare än någonsin. Därför ser vi på Semcon framtiden med tillförsikt. Vi har bredden, djupet liksom både den lokala och globala närvaron. Erik Offenbartl, 27 år och ingenjör på Semcon. Jag tycker det är roligt med teknik. Jag får jobba med olika områden och lära mig nya saker. Man blir aldrig fullärd. Det kommer alltid nya teorier och nya produkter, säger Erik som läste naturprogrammet på gymnasiet med inriktning teknik. Jag valde natur för det gav mig flest valmöjligheter att läsa vidare efter gymnasiet. Teknik verkade ge fler möjligheter till spännande och roliga jobb. Därför läste jag vidare i Lund till civilingenjör med maskininriktning, förklarar Erik som avslutade studierna med ett examensarbete kring en mobil kaffemaskin för fordonsbruk, som han gjorde på Semcon. Jag trivs på Semcon, vi har högt i tak och en bra stämning. Dessutom har vi bra samarbete, där alla är med i laget, vilket är ett måste för att kunna jobba i projektform vilket vi ofta gör. Jag är stolt att vara med i detta team med kvalificerad personal, berättar Erik som på Semcon bland annat fått jobba med produktutveckling, konstruktion, specialmaskiner och teknisk dokumentation. De roligaste uppdragen är att få vara med från idé till färdig produkt inklusive dokumentation och ritningsmaterial. Jag har varit med om att ta fram en specialmaskin för att återanvända tonerkasetter till laserskrivare. Alla som har drabbats av läckande toner vet också att toner har många spännande egenskaper vilket var projektets stora utmaning, förklarar Erik som tycker ingenjörsyrket är roligt. Alltid nya utmaningar, ingen slentrian och hela tiden nya frågeställningar! Susanne Carlstedt, 27 år och föräldraledig teknisk designer på Semcon Vi är med från idé till att skruva ihop produkten. Det gör att jobbet blir närmare verkligheten och inte bara ritningar. Dessutom lär jag mig mycket på det, säger Susanne som i Lund har läst teknisk design i 4,5 år. Hon valde natur på gymnasiet, men det var inte från början för att bli industridesigner. Det var en ren slump att jag börja läsa vidare på maskinteknik. Drömmen var att bli veterinär, men dit räckte inte mina betyg. Hon tänker ibland på veterinäryrket, men samtidigt vill hon inte sadla om, då hon trivs. Jag gillar mitt jobb. Här måste jag vara fiffig, kunna räkna, vara problemlösare och designa. Det fick Susanne exempelvis göra i ett projekt där de skulle ta fram en mätrigg (mätinstrument). Vi skulle ersätta det godtyckliga mätandet av små avstånd genom lupp som utfördes av operatörer. Istället ville de ha en mätrigg med exaktare och effektivare resultat, som var operatörsoberoende. Det har blivit till en produktserie på tre mätriggar hitintills, berättar Susanne stolt. I ett annat projekt startade de från noll. Med uppdraget att ta fram en höghastighetsmaskin som skulle försegla förpackningar. Vi tog fram ritningar, kommunicerade med kunden, var hos tillverkningsverkstan och skruvade ihop maskinen. Jag gillar att få arbeta konkret! Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation med specialistteam som möter våra kunders behov. Koncernen har verksamhet på fler än 40 orter över tre kontinenter, drygt medarbetare med lång och djup erfarenhet från många olika utvecklingsintensiva branscher. Läs mer på

14 14 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE En av Sveriges största dricksvattenproducenter Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till över invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvattnet. Totalt är Sydvattens ledningsnät 25 mil långt. Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje kommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för detaljdistributionen av vattnet till slutkonsumenten. Bolmentunneln är en 8 mil lång bergsprängd tunnel som tog 10 år att bygga. Den finns meter under markytan. Tunneln har en tvärsnittsyta på 8 kvadratmeter och är helt vattenfylld. Sydvatten bedriver ett långsiktigt och medvetet arbete för att bibehålla hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Under 2008 levererades totalt 69 miljoner kubikmeter vatten till våra kunder kommunernas invånare, sjukvård, industri och företag. De vattentillgångar som Sydvatten förfogar över och den höga kvalitet som vattnet betingar har ett otroligt högt värde för vår region. Huvudkontoret finns i Västra hamnen i Malmö, Ringsjöverket finns i Stehag, Eslövs kommun, och Vombverket finns utanför Veberöd i Lunds kommun.

15 15

16 KUL PÅ ALLVAR Hos oss betyder kul på jobbet bland annat att du får fritt utlopp för din energi, kreativitet och innovationsförmåga. Både individuellt och i lag. På allvar betyder att vi är ett målinriktat och uthålligt gäng som satsar max på att ställa upp för våra kunder världen över. Vi ska alltid kunna erbjuda kostnads effektiva lösningar med bästa möjliga miljö egenskaper. Vi rekryterar främst personer med utbildning från högskola/universitet. Tetra Pak är ett teknikinriktat företag och det betyder att vår största målgrupp är ingenjörer inom exempelvis maskin, kemi, el och automation. Fortlöpande internutbildning i kombination med intern rekrytering ger stora möjligheter till personlig utveckling. Tetra Pak är världens ledande leverantör av säkra och innovativa process- och förpackningslösningar för livsmedelsindustrin. Vi tror på ansvarsfullt ledarskap och långsiktigt hållbar utveckling. Vårt motto PROTECTS WHAT S GOOD speglar vår vision att göra livsmedel tillgängliga för alla, överallt i världen. Kom till oss och ha kul på allvar. Starta gärna resan på Tetra Pak, och PROTECTS WHAT S GOOD är varumärken som tillhör Tetra Pak Gruppen. Utgivare, redaktion och annonser: JS SVERIGE, +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor Kul_pa_allvar-220x305.indd

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson

2013-02-12. Säkerhetshandboken. Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson 2013-02-12 Säkerhetshandboken Sydvattens arbete med säkerhet Stefan Johnsson Upplägg 1. Vad är Sydvatten 2. Säkerhetsarbetets olika faser: Fokus leveranssäkerhet,1980/90-talet Prioriteringar, ca 1995-2000

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vill du jobba med framtidens livsmedel?

Vill du jobba med framtidens livsmedel? Vill du jobba med framtidens livsmedel? Då ska du söka vårt traineeprogram! Skaffa dig ett viktigt jobb nu startar vårt traineeprogram! Naturvetare eller teknolog? Ekonom, beteendevetare eller humanist?

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ENKÄTER, NACKADEMIN Bilaga 2

SAMMANFATTNING AV ENKÄTER, NACKADEMIN Bilaga 2 Ålder Tidigare erfarenhet från byggbranschen Annan tidigare arbetslivserfarenhet Bra info. om utbildningen Varför valde du denna utbildning? Önskat mer info om eftergymnasiala utbildningar Haft praktik

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Demografisk enkät inför studiestart Helsingborg october 2009 William Grevatt & Associates Helsingborg Number of Surveys: 256 2. Hemorten ligger i: Skåne 79% Blekinge 2% Småland 3% Halland 2% Göteborg

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 2014-04-22 DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 Peter Holmström Regionchef, VD DU Teknik AB. 010-476 69 26, peter.holmstrom@hifab.se Peter Holmström

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Planera din framtid hos oss.

Planera din framtid hos oss. 2010 2011 Planera din framtid hos oss. 2 3 E.ON Graduate Program ger dig en drömstart i karriären. Är du beredd att investera din tid hos oss, så erbjuder vi ett av Sveriges mest välrenommerade traineeprogram.

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson 2013-04-18 Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson Sydvatten fakta 16 ägarkommuner Försörjer 850 000 invånare 75 miljoner kubikmeter per år

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Ditt drömjobb finns i ENERGIBRANSCHEN

Ditt drömjobb finns i ENERGIBRANSCHEN Ditt drömjobb finns i ENERGIBRANSCHEN Det är vi som gör det möjligt för dig att tända lampan på morgonen! Då har vi producerat elen, sett till att ledningarna fått hem elen till dig och hjälpt ditt hushåll

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer