SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE"

Transkript

1 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

2 2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE FÖRORD Denna broschyr är framtagen för att stimulera ungdomar att söka sig till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Broschyren beskriver Skånska Ingenjörsklubbens verksamhet som intresseförening för ingenjörer och naturvetare i regionen. Den beskriver också de ingenjörsföretag i Skåne som medverkat i framtagningen av broschyren. Den ger exempel på ingenjörernas arbetsuppgifter inom respektive företag. På så vis hoppas vi att denna broschyr ska ge en bra vägledning också för dem som är på väg ut i förvärvsarbetet efter avslutade studier vid universitet och högskolor. Informationen finns även tillgänglig på vår hemsida INNEHÅLL Skånska Ingenjörsklubben...2 Tetra Pak...6 Sysav...7 Perstorp...8 Siemens...9 Grontmij Sweco Ncc Semcon Sydvatten Va syd VAD HÄNDE EFTER EXAMEN? Maila så får du veta mer.

3 3 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN Nuvarande styrelse och fackordföranden Skånska Ingenjörsklubben bildades 1887 och har sedan dess spelat en aktiv roll inom regionen, bland annat som initiativtagare till Lunds Tekniska Högskola samt Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö. Vill du kontakta Skånska Ingenjörsklubben så hör av dig till kansliet på Vi har öppet tisdag till torsdag mellan 11:00 och 15:00. Vår hemsida är Välkomna! Malmö oktober 2009

4 4 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Ingenjörer behövs Skånska Ingenjörsklubbens strategi är att hävda teknikens och naturvetenskapens roll för utvecklingen av vårt samhälle. Vårt mål är att främja utveckling av ett regionalt näringsliv genom att Erbjuda en aktiv lokal mötesplats för ingenjörer och naturvetare. Bevara och utveckla ett lokalt nätverk för ingenjörer och naturvetare. Arrangera möten som ger yrkesmässig utveckling och social gemenskap. Skapa opinion för teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

5 5 fackkommittéer Skånska Ingenjörsklubben har en huvudstyrelse som tillsammans med flera fackkommittéer svarar för planering och genomförande av klubbens aktiviteter. Följande fackkommittéer har bildats: E El- och kommunikationsteknik IT Informationsteknik K Kemisk teknologi M/I Maskinteknik/Industriell organisation Mv Miljövård Sk Skeppsteknik VH Väg- och Husbyggnadsteknik VVS Värme-, Ventilations- och Sanitetsteknik Fackkommittéerna arrangerar föredrag och företagsbesök. Dessa utgör ryggraden i SIKs verksamhet. Alla möten är öppna för alla medlemmar oavsett vilken fackkommitté som initierat dem. Nya fackkommittéer kan bildas om särskilt intresse finns. Skånska Ingenjörsklubben finns naturligtvis på nätet, Där kan man läsa referat från våra möten och få reda på vilka program som är på gång. Där finns också inbjudningar till föredrag och möten i andra föreningar som vi samverkar med. Våra möten ger möjlighet till personliga kontakter och en trevlig samvaro. Här kan man diskutera teknikens inverkan på samhälle och miljö för en hållbar utveckling. Man kan komma i kontakt med företag som man är intresserad av ur jobbsynpunkt och ta del av erfarenheter från äldre medlemmar i klubben. Man kan också söka en mentor för att mer kontinuerligt få stöd för viktiga beslut. Genom samverkan över teknikgränserna och särskilda arrangemang, t ex seminarier med andra föreningar och så kallade Ingenjörsdagar, deltar Skånska Ingenjörsklubben i samhällsdebatten. Vi strävar också efter att vara en resurs för teknologer under studietiden. Genom studiebesök och träffar med industrirepresentanter vill vi hjälpa till att bygga nätverk och på så vis underlätta yrkesvalet för framtiden. Är man forskarstuderande vid LTH har man möjlighet att söka stipendier som Skånska Ingenjörsklubben via en stiftelse delar ut varje år. Hittills har mer än kr delats ut. För medlemskap i Skånska Ingenjörsklubben, gå in på vår hemsida och fyll i ansökningsformuläret.

6 6 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Tetra Pak Spännande och dynamiska projekt Att arbeta som ingenjör på Tetra Pak handlar om ständiga utmaningar. En vilja att förändra och ett innovativt sinne. Ingela Ahlqvist är en av de många ingenjörer på Tetra Pak som tog steget in i företaget via sitt examensarbete och sedan valde att stanna kvar. För min del var exjobbet en fullträff, jag fick en känsla för vad jag ville jobba med i framtiden, berättar Ingela. Nyligen blev Ingela även chef för en grupp på sex personer, vilket gör att hennes jobb som projektledare varvas med hennes nya roll som ledare med personalansvar. En naturlig och spännande utveckling i hennes karriär. I min roll som chef jobbar jag nära medarbetarna. Det som är extra utvecklande är att jag lär mig så mycket av ingenjörerna i min grupp. Dessutom är det roligt när man får vara med och hjälpa andra att utveckla sig! Att jobba som ingenjör på Tetra Pak handlar om att hela tiden förbättra arbetsprocesserna så att projekten kan levereras allt snabbare och med allt högre kvalitet. Det är detta som Ingela framhåller som något av det roligaste i hennes jobb. Dessutom, påpekar Ingela, är det otroligt roligt att följa ett projekt hela vägen ifrån det att det kommer ett behov ifrån marknaden tills det att man har färdigutvecklade maskiner och förpackningar. Avdelningen som Ingela jobbar på är väldigt blandad i både ålder, nationaliteter och kön och strävar mycket mot att hela tiden göra saker bättre. Det bidrar till att både arbetsmiljön och projekten blir mer spännande och dynamiska!

7 7 SYSAV Det blir aldrig enformigt Clara Mansfield har sitt kontor på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Hennes titel är miljöingenjör och i arbetsuppgifterna ingår myndighetskontakter, miljösamordning och att vara ett stöd till driften. Jag ser till att vi följer våra miljötillstånd och lämnar in miljörapporter. Jag kollar också att instruktionerna i vårt verksamhetssystem stämmer med verkligheten och att driften sköts på det sätt den ska för att vi ska kunna vara miljö- och kvalitetscertifierade. Varför blev du ingenjör? Jag ville jobba med flera olika saker samtidigt och gärna med planering och förbättring. Clara tycker att utbildningen till civilingenjör i kemiteknik öppnade möjligheter till många olika typer av jobb. Jag och mina vänner som tog examen samtidigt arbetar med helt olika saker idag. Efter utbildningen började Clara att arbeta med avfallsfrågor först på miljöförvaltningen i Lunds kommun och därefter på länsstyrelsen. För två år sedan började hon på Sysav. Vad gillar du mest med jobbet som miljöingenjör? Att jag har trevliga kollegor och får arbeta med saker som utvecklar både Sysav och mig själv. Clara känner att hon har ganska stort utrymme att själv styra och forma sitt arbete. Det är nog mycket tack vare ingenjörsutbildningen som gett en bred bas och där jag lärt mig problemlösning. Det gör att jag kan arbeta mycket självständigt. Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö är alltid igång dag som natt. Här eldas sopor som på så sätt värmer upp bostäder och bidrar till elförsörjningen. Johan Billberg är skiftingenjör på avfallskraftvärmeverket och basar över ett av de fem skiftlagen. Vår uppgift är att driftoptimera våra fyra avfallspannor. Vi ser till att förbränningen är jämn och ger bästa möjliga energiutvinning, samt kontrollerar att rökgasreningen fungerar som den ska och utsläppsvärdena är inom tillåtna gränser. Avfall är bland det svåraste man kan elda, menar Johan. Det är inte ett homogent bränsle med jämnt värmevärde och man har restprodukter som slagg och aska att ta hänsyn till. Dessutom varierar reningsbehovet av rökgaserna. Varför blev du ingenjör? Jag gick drift- och underhållsteknisk utbildning på gymnasiet och som en naturlig följd utbildade jag mig vidare, först till drifttekniker och sedan till driftingenjör. Efter studierna började Johan som driftsättningsingenjör på ABB i Finspång. Ett arbete som innebar ett ständigt resande. När jag fick veta att Sysav byggde ett nytt avfallskraftvärmeverk tog jag kontakt med driftchefen på Sysavs energiavdelning som behövde folk. Vad gillar du mest med jobbet som skiftingenjör? Det blir aldrig enformigt! Jag gillar att jobba skift med varierande arbetstider och lite längre ledighet emellan. Det är också roligt att jobba i ett skiftlag. Vi är sex man, en lagom stor grupp. Och ett bra gäng.

8 8 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE Foto: Nicklas Rudfell PERSTORP Ansvar och oanade möjligheter Man måste inte alltid veta vad man vill göra, hävdar Johanna Bonnardel. Med den insikten och ett öppet sinne har hennes väg gått från Värnamo via Lund och examensarbete för Renault i Frankrike till Perstorp i Skåne. Johanna arbetar just nu på Vatten och Energi som utlånad processingenjör från Global Technology, Perstorps egen konsultavdelning. Där sitter mestadels civilingenjörer. Energifrågan avgjorde Under anställningsintervjuerna här på Perstorp frågade man vilka arbetsområden som intresserade mig. Jag nämnde energifrågan som ett intressant och viktigt område och efter tre inkörningsmånader hamnade jag här på Global Technology, berättar Johanna som poängterar vilken betydelse den interna avdelningen har för hela verksamheten, plus andra företag i Perstorp industripark. Johanna berättar ivrigt om ångan som produceras i en av Sveriges största biobränslepannor. Den togs i bruk förra året och förser hela området med ånga och en del av den elenergi som går åt. Pannan eldas med träflis och annat biobränsle såväl som med annat brännbart produktionsavfall. Allt omvandlas till energi. Ångcentralen förser också Perstorps samhälle med fjärrvärme. Både teknik- och miljöarbete Johannas arbetsområde är produktionsutveckling och hon jobbar med att utveckla de befintliga processerna. Uppdragen är kompli cerade och kan ta upp till ett halvår att slutföra. Det handlar om att hela tiden förbättra driften och se till att det är så få störningar som möjligt. Våra processer är pannorna för ångan, rening av rökgaser som sker med vatten vilket i sin tur ska tas omhand, vilket också är en process. Det är vattenreningen jag jobbar mest med, säger Johanna som menar att jobbet på sätt och vis är ett miljöarbete, även om huvuduppdraget naturligtvis är att se till att produktionen på Perstorp flyter som den ska. Oanade karriärmöjligheter Här är en mycket öppen atmosfär, man får snabbt ta ansvar, det är fritt och det finns otroliga möjligheter att byta jobb inom före taget. Man kan bli specialist, projektledare, jobba med personal och ledning, gå uppåt eller i sidled, alla möjligheter till karriär finns, avslutar Johanna, som sneglar på sina projektmappar som ligger perfekt uppradade på skrivbordet. Det verkar vara dags att ta processerna ytterligare ett steg mot förfining. Namn: Johanna Bonnardel, Processingenjör Utbildning: Civilingenjör LTH, kemiteknik Arbetsplats: Perstorp i Perstorp, Skåne Anställd sedan: 2008 Bor: Helsingborg Foto: Nicklas Rudfell

9 9 SIEMENS Hittar de rätta lösningarna Hampus Ekvall, som ingår i Skånska Ingejörsklubbens styrelse, berättar lite mer om sitt arbete inom Siemenskoncernen. Europas största teknikföretag Efter att ha läst elektroteknik med inriktning på reglerteknik och industriell automation på LTH började jag min anställning på Siemens. Det var en lång och tuff utbildning, men att nu ha Europas största teknikföretag som sin arbetsgivare är riktigt roligt och jag ångrar definitivt inte mitt val. Avdelningen där jag arbetar heter HVAC Products (Control Products and Systems) och vi är verksamma inom byggnadsautomation. Vi har marknadens i särklass bredaste sortiment av styr och reglerprodukter inom segmenten värme, ventilation och kyla. En av våra målsättningar är att ha marknadens mest kompetenta personal. Varierande arbetsuppgifter Alla ingenjörer sitter naturligtvis inte och utvecklar. Min roll är säljorienterad och handlar mycket om att utbilda och upplysa konsulter, kunder och samarbetspartners om den teknik de behöver hantera för att kunna leverera energieffektiva lösningar till sina beställare. Det kräver dels att man har god teknisk kännedom om sina produkter, men även en djupare förståelse för hur systemen kan samverka. Att få vara med och ta fram en smart lösning på ett problem och sedan följa den hela vägen från ritbord till affär och installation är en fantastisk känsla. Att dessutom veta att slutkunden fått en anläggning som fungerar perfekt och att ytterligare en fastighet värms, kyls och ventileras på ett energieffektivt sätt med produkter från Siemens det känns mycket bra. Kompetensen tillsammans med produktportföljen ger oss unika förutsättningar att alltid skapa ett trivsamt klimat på ett energisnålt sätt vilket samtidigt gynnar vår miljö. Denna utmaning passar väl in på min utbildning och dess inriktning.

10 10 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE GRONTMIJ Möt ett av Sveriges största teknikkonsultföretag! Rebecka Carstensen Titel: Trainee Brandingenjör Utbildning: Pågående civilingenjör inom riskhantering, samt brandingenjör i Lund. Ålder: 23 Vad gör du på Grontmij? Jag arbetar med projektering av brandskydd och utrymningssäkerhet, brandskyddsdokumentationer, insatsplaner, utrymningsplaner, konsekvensanalyser mm. Jag strävar efter att skapa ett väl anpassat brandskydd i samhället. Varför valde du din utbildning? Dagisdrömmen om att bli polis eller brandman höll i sig och på gymnasiet föll det naturligt att välja inriktningen Teknik - säkerhet/räddning. Där upptäckte jag att det fanns mer än bara blåljus och att tekniken runt omkring var intressant. När jag kom i kontakt med brandingenjörsutbildningen kändes det helt rätt att söka och på den vägen är det Hur hamnade du på Grontmij? Sommaren 2008 damp det ned ett mejl i min inkorg. Grontmijs brand- och riskgrupp var intresserade av att utveckla ett traineeprogram. Jag visste inte vad Grontmij var för företag eller hur stort, men slog slag i saken och hade några veckor senare tagit studieuppehåll och blivit anställd. Det kändes som en rolig utmaning och en fantastisk möjlighet att få kasta sig in i nya banor. Varför trivs du med att jobba på Grontmij? Grontmijs breda kompetens gör att man kommer in i många olika typer av projekt. Det är ett stort internationellt företag med bra möjligheter. En viktig trivselfaktor på Grontmij är den goda stämningen bland kollegorna och att det är högt i tak. Johan Borgudd Titel: Uppdragsledare/Projektör Utbildning/Program: Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet i Lund Ålder:32 Vad gör du på Grontmij? Jag jobbar med väg-, gatu-, och markprojektering och även som CAD-samordnare och uppdragsledare. Som projektör tar man fram ritningar och beskrivningar för exempelvis byggnation av nya motorvägar eller ombyggnader av korsningar till cirkulationsplatser och exploateringsområden. Som uppdragsledare driver man uppdragen och är ansvarig för både kvalitet och ekonomi. Varför valde du din utbildning? Efter att jag läst bygginriktning på gymnasiet och blivit gymnasieingenjör var det naturligt att fortsätta med en högskoleutbildning. Eftersom jag var särskilt intresserad av byggsektorn föll valet på Väg- och Vattenbyggnadsprogrammet. Vad har du jobbat med efter studierna? Mitt första jobb efter examen var som teknikkonsult hos en konkurrent. Där jobbade jag först med väg- och gatuprojektering och senare även som CAD-samordnare och uppdragsledare. Hur hamnade du på Grontmij? Flera tidigare kollegor hade börjat på Grontmij och startat upp en Samhällsbyggnadsenhet i Malmö. Företaget verkade spännande och satsade mycket på att expandera och utveckla verksamheten, så det var därför jag sökte mig hit. Varför trivs du med att jobba på Grontmij? Bra arbetskamrater, intressanta projekt och framåtanda. Grontmijkoncernen har omkring 8000 medarbetare, utspridda på 140 kontor världen över. I Sverige är vi ca 800 konsulter fördelade på ett 25-tal orter. Det gör oss till en av de största teknikkonsultgrupperna på marknaden. Vårt omfattande nätverk av kontor ger oss styrkan och bredden när kundernas behov växer. Lika viktigt är det att finnas nära kundernas lokala marknad. Grontmijs konsulter finns där våra kunder finns. I Sverige. I Europa. I världen. Marknad och verksamhet Grontmij Sverige verkar på tre huvudmarknader; Energi, Samhällsbyggnad och Husbyggnad som tillsammans med marknadssegmenten Projektledning, Arkitektur och Miljö utgör våra sex verksamhetsområden. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. Uppdragens omfattning och karaktär varierar från förstudier, utredningar och projektering till projektledning, kontraktering, underhåll och förvaltning. Våra kompetenser Våra medarbetare på Grontmij har en konkurrenskraftig kombination av erfarenheter och kompetens inom närmare 90 olika verksamhetsgrenar. Det ger oss förmågan att kostnadseffektivt driva projekt utifrån ett helhetsperspektiv och en stark erfarenhetsbank vid utvecklandet av nya lösningar. Vårt mål är alltid detsamma att leverera verkligt intelligenta lösningar som maximerar affärsnyttan för våra kunder. Läs mer på

11 11 Sweco har deltagit i projektet Citytunneln. SWECO Bred marknad för ingenjörer Infrastruktur och trafik Malin Zetterqvist Jag har nog alltid varit lite intresserad av teknik. Det började med lego och på gymnasiet gick jag teknisk linje. Att jag sedan valde att läsa vidare till ingenjör berodde på att jag ville skaffa mig en relativt bred utbildning som gav mig möjlighet att arbeta inom flera områden. Jag ville även att utbildningen skulle ge mig en god förutsättning för att få ett spännande och omväxlande arbete. Jag har valt att arbeta med infrastruktur och trafik för att jag tycker det är utvecklande och utmanande att få vara med och utforma samhället. Sweco i Malmö har startat en ny grupp inom detta område som jag är ansvarig för så mycket av min tid just nu går åt till att bygga upp och utveckla denna verksamhet. Jag trivs mycket bra på Sweco eftersom här finns goda utvecklingsmöjligheter och många kunniga och engagerade medarbetare. Ett större projekt jag arbetat med är Citytunneln i Malmö där jag under tre års tid arbetade med att samordna de handlingar som ingick i tillståndsansökan. Det var en oerhört lärorik tid då jag lärde mig mycket både inom uppdragsledning, teknik och tillståndsprocessen. Ett uppdrag behöver dock inte vara stort för att vara intressant. Ett exempel på ett lite mindre projekt som är aktuellt och intressant just nu är en kartläggning över hur trafikmiljön ser ut vid kommunens skolor samt längs barnens skolväg mellan hemmet och skolan. Kartläggning ger kommuner en bra överblick över rådande brister och vad som behöver åtgärdas för att en trafiksäker skolväg ska kunna skapas. En trafiksäker miljö leder troligtvis till att fler föräldrar vågar låta sina barn ta sig till och från skolan på egen hand. Det är en miljövinst för både barn och föräldrar. Ingenjörsyrket ger en möjlighet till varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Arbetsmarkanden för en ingenjör, oavsett inriktning, är relativt bred. Man kan arbeta inom forskning, utveckling, planering, projektering, projektledning mm. Det finns möjlighet att arbeta både statligt, kommunalt, inom landsting, regioner och privata företag. Just Infrastruktur är ett område där det kommer att finnas goda möjligheter att hitta jobb inom även i framtiden. Det är ett område som inte är lika konjekturkänslig som till exempel industrin och IT-branschen. Geologi och Grundvatten Mats Åkesson Jag har alltid haft ett stort intresse för vattenfrågor och arbetar idag med geologi och grundvatten på Sweco. För mig är det viktigt att få arbeta med spännande projekt och ha goda utvecklingsmöjligheter såväl inom företaget som inom teknikutvecklingen. Vi har ett bra arbetsklimat på Sweco och jag känner att det är inspirerande att få arbeta tillsammans med engagerade medarbetare och att ha kul på jobbet. För närvarande är jag huvudsakligen engagerad i tre intressanta projekt. Vi arbetar med Shell Exploration & Production som förbereder provborrningar efter borrkärnor och eventuell naturgas i Skåne. Det är ett unikt projekt eftersom det är den första storskaliga prospekteringen i Sverige efter naturgas i alunskiffer. Vi hjälper även till med tillstånd för 40 lantbrukares bevattningsuttag utanför Kristianstad och 60 lantbrukares bevattningsuttag utanför Ystad. I båda bevattningsuppdragen är lantbrukarna helt beroende av att kunna bevattna sina marker för att kunna bedriva ett lönsamt jordbruk. Ingenjörer behövs i alla delar av våra uppdrag. Avseende grundvattenfrågor handlar det om att förstå de geologiska förutsättningarna och tydliggöra detta med beräkningar. Att kunna beskriva konsekvenserna på omgivning och naturmiljön kommer att bli allt viktigare framöver.

12 12 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE NCC varierande och utvecklande arbete Karl Lindberg är 29 år och jobbar på NCC sedan tre år tillbaka. Han är civilingenjör och idag platschef på NCC Construction. Jag har alltid varit intresserad av att bygga, säger Karl. Först var det lego och sedan i skolan fastande jag snabbt för ämnen som matte. Efter grundskola och gymnasieutbildning blev det LTH i Lund. Kontakten med NCC etablerades genom att Karl kom med i något som kallas Kompetensbyggarna, vilket innebar att han fick en utbildningsplats inom företaget under studietiden. Bland annat sommarjobbade han på NCC. När jag sökte jobb valde jag produktion för att få möjlighet att träffa människor. Mitt jobb är mycket socialt, öppet och ärligt. Vi har högt i tak på arbetsplatsen. Det som Karl uppskattar allra mest i sitt arbete är just kontakten med människor. Att lösa problem på ett så effektivt sätt som möjligt är också något som passar mig bra. Jag har lärt mig att om man bara planerar sitt arbete väl så flyter det mesta på. Frida Nordvall är civilingenjör och kund-kontakt på NCC:s arbetsplats Annehem i Lund. Även Frida kom i kontakt med NCC under studietiden genom Kompetensbyggarna. Jag har nog alltid vetat att jag ville jobba med hus och samhällsbyggnad. Först började jag på Arkitektprogrammet i Lund, men valde efter ett tag att byta till Civilingenjörsprogrammet Väg och vatten. Jag upptäckte nämligen ganska snart att jag var mer intresserad av teknik än estetik. Hon fortsätter entusiastiskt: Att ha ett arbete där man så tydligt kan se resultatet av ett långt och komplext arbete är ganska häftigt i sig. Man får ju vara med och skapa en miljö där människor både ska vistas och trivas. Frida tycker att det finns många fördelar med att jobba i ett stort företag som NCC. Jag har alltid känt att NCC har gett mig precis det jag önskar av ett arbete. Jag har fått varierande arbetsuppgifter, ansvar och utbildning samt mycket trevliga kollegor. Som den malmöbo hon är tillägger hon: Man kan ju inte annat än vara stolt över stora projekt som NCC står bakom, såsom Citytunneln, Turning Torso och Malmö Arena.

13 13 SEMCON Vi har roligt med teknik När all industri måste klimatanpassas och effektiviseras samtidigt är goda idéer och äkta ingenjörskonst viktigare än någonsin. Därför ser vi på Semcon framtiden med tillförsikt. Vi har bredden, djupet liksom både den lokala och globala närvaron. Erik Offenbartl, 27 år och ingenjör på Semcon. Jag tycker det är roligt med teknik. Jag får jobba med olika områden och lära mig nya saker. Man blir aldrig fullärd. Det kommer alltid nya teorier och nya produkter, säger Erik som läste naturprogrammet på gymnasiet med inriktning teknik. Jag valde natur för det gav mig flest valmöjligheter att läsa vidare efter gymnasiet. Teknik verkade ge fler möjligheter till spännande och roliga jobb. Därför läste jag vidare i Lund till civilingenjör med maskininriktning, förklarar Erik som avslutade studierna med ett examensarbete kring en mobil kaffemaskin för fordonsbruk, som han gjorde på Semcon. Jag trivs på Semcon, vi har högt i tak och en bra stämning. Dessutom har vi bra samarbete, där alla är med i laget, vilket är ett måste för att kunna jobba i projektform vilket vi ofta gör. Jag är stolt att vara med i detta team med kvalificerad personal, berättar Erik som på Semcon bland annat fått jobba med produktutveckling, konstruktion, specialmaskiner och teknisk dokumentation. De roligaste uppdragen är att få vara med från idé till färdig produkt inklusive dokumentation och ritningsmaterial. Jag har varit med om att ta fram en specialmaskin för att återanvända tonerkasetter till laserskrivare. Alla som har drabbats av läckande toner vet också att toner har många spännande egenskaper vilket var projektets stora utmaning, förklarar Erik som tycker ingenjörsyrket är roligt. Alltid nya utmaningar, ingen slentrian och hela tiden nya frågeställningar! Susanne Carlstedt, 27 år och föräldraledig teknisk designer på Semcon Vi är med från idé till att skruva ihop produkten. Det gör att jobbet blir närmare verkligheten och inte bara ritningar. Dessutom lär jag mig mycket på det, säger Susanne som i Lund har läst teknisk design i 4,5 år. Hon valde natur på gymnasiet, men det var inte från början för att bli industridesigner. Det var en ren slump att jag börja läsa vidare på maskinteknik. Drömmen var att bli veterinär, men dit räckte inte mina betyg. Hon tänker ibland på veterinäryrket, men samtidigt vill hon inte sadla om, då hon trivs. Jag gillar mitt jobb. Här måste jag vara fiffig, kunna räkna, vara problemlösare och designa. Det fick Susanne exempelvis göra i ett projekt där de skulle ta fram en mätrigg (mätinstrument). Vi skulle ersätta det godtyckliga mätandet av små avstånd genom lupp som utfördes av operatörer. Istället ville de ha en mätrigg med exaktare och effektivare resultat, som var operatörsoberoende. Det har blivit till en produktserie på tre mätriggar hitintills, berättar Susanne stolt. I ett annat projekt startade de från noll. Med uppdraget att ta fram en höghastighetsmaskin som skulle försegla förpackningar. Vi tog fram ritningar, kommunicerade med kunden, var hos tillverkningsverkstan och skruvade ihop maskinen. Jag gillar att få arbeta konkret! Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation med specialistteam som möter våra kunders behov. Koncernen har verksamhet på fler än 40 orter över tre kontinenter, drygt medarbetare med lång och djup erfarenhet från många olika utvecklingsintensiva branscher. Läs mer på

14 14 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE En av Sveriges största dricksvattenproducenter Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till över invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvattnet. Totalt är Sydvattens ledningsnät 25 mil långt. Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje kommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för detaljdistributionen av vattnet till slutkonsumenten. Bolmentunneln är en 8 mil lång bergsprängd tunnel som tog 10 år att bygga. Den finns meter under markytan. Tunneln har en tvärsnittsyta på 8 kvadratmeter och är helt vattenfylld. Sydvatten bedriver ett långsiktigt och medvetet arbete för att bibehålla hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Under 2008 levererades totalt 69 miljoner kubikmeter vatten till våra kunder kommunernas invånare, sjukvård, industri och företag. De vattentillgångar som Sydvatten förfogar över och den höga kvalitet som vattnet betingar har ett otroligt högt värde för vår region. Huvudkontoret finns i Västra hamnen i Malmö, Ringsjöverket finns i Stehag, Eslövs kommun, och Vombverket finns utanför Veberöd i Lunds kommun.

15 15

16 KUL PÅ ALLVAR Hos oss betyder kul på jobbet bland annat att du får fritt utlopp för din energi, kreativitet och innovationsförmåga. Både individuellt och i lag. På allvar betyder att vi är ett målinriktat och uthålligt gäng som satsar max på att ställa upp för våra kunder världen över. Vi ska alltid kunna erbjuda kostnads effektiva lösningar med bästa möjliga miljö egenskaper. Vi rekryterar främst personer med utbildning från högskola/universitet. Tetra Pak är ett teknikinriktat företag och det betyder att vår största målgrupp är ingenjörer inom exempelvis maskin, kemi, el och automation. Fortlöpande internutbildning i kombination med intern rekrytering ger stora möjligheter till personlig utveckling. Tetra Pak är världens ledande leverantör av säkra och innovativa process- och förpackningslösningar för livsmedelsindustrin. Vi tror på ansvarsfullt ledarskap och långsiktigt hållbar utveckling. Vårt motto PROTECTS WHAT S GOOD speglar vår vision att göra livsmedel tillgängliga för alla, överallt i världen. Kom till oss och ha kul på allvar. Starta gärna resan på Tetra Pak, och PROTECTS WHAT S GOOD är varumärken som tillhör Tetra Pak Gruppen. Utgivare, redaktion och annonser: JS SVERIGE, +46 (0) Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor Kul_pa_allvar-220x305.indd

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER

KOMPETENS. Spets- Falk Search hittar din specialist inom affärsjuridik. MÖT FÖRETAGENS MEST LOVANDE EXPERTER Spets- oktober 2014 KOMPETENS MÖT ENS MEST LOVANDE EXPERTER Så jobbar vi 28 vassa specialister Kinnarps Stockholms stad Transportstyrelsen Atlas Copco Nynas Akademiska Hus Skandia Trafikverket Von Feilitzen

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola LIVET EFTER LTH. Intervjuer med före detta studenter

Lunds Tekniska Högskola LIVET EFTER LTH. Intervjuer med före detta studenter Lunds Tekniska Högskola LIVET EFTER LTH Intervjuer med före detta studenter Därför ska du välja Lunds Tekniska Högskola, LTH LTH står redo att bli din väg ut i livet och in i framtiden Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Teknik och ingenjörsutbildningar

Teknik och ingenjörsutbildningar Teknik och ingenjörsutbildningar 1 Innehåll Inledning...3 Bygg...4 Byggnadsutformning... 4 Högskoleingenjör i byggteknik... 6 Magisterprogram i byggteknik...7 Data- och elektroteknik...8 Högskoleingenjör

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se s Var kan jag jobba utomlands utan att åka hemifrån? Hur kan jag som ekonom minska växthuseffekten? Hur får man inflytande utan att behöva

Läs mer

Redaktionen. Anton Niklasson Layout och tryck antni325@student.liu.se. William Danielsson General och ansvarig utgivare wilda168@student.liu.

Redaktionen. Anton Niklasson Layout och tryck antni325@student.liu.se. William Danielsson General och ansvarig utgivare wilda168@student.liu. Vinn en ipad! FutureD 2013 Att vara en D:are är något som klingar bra när man letar efter jobb i arbetsmarknadsdjungeln. Man kan vara konsult och glida runt bland företag eller sitta i ett mörkt rum och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING MASKINTEKNIK DATA- & ELEKTROTEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI BYGGNADSTEKNIK & BELYSNINGSVETENSKAP KEYNET NCC

INNEHÅLLSFÖRTECKNING MASKINTEKNIK DATA- & ELEKTROTEKNIK INDUSTRIELL ORGANISATION & EKONOMI BYGGNADSTEKNIK & BELYSNINGSVETENSKAP KEYNET NCC - M A G A S I N - NÄRINGSLIVSMÄSSAN 21 NOVEMBER 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 5 6 7 8 PATRIK CANNMO INTEGRA FLÄKT WOODS AB COMBITECH AB SEMCON SAAB CAREER CENTER SKANSKA KONGSBERG AUTOMOTIVE AB MYRESJÖHUS

Läs mer

FRAMTIDENS ARBETSKRAFT

FRAMTIDENS ARBETSKRAFT ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges Ingenjörer ANNONS FRAMTIDENS ARBETSKRAFT innehåll En tidning från SVERIGES INGENJÖRER Ingenjören ökar produktiviteten Småföretag som har rekryterat sin

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer