Extradag i akutsimulering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extradag i akutsimulering"

Transkript

1 Extradag i akutsimulering Slutrapport förbättringsarbete under AT-utbildning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Maria Carlson Brühl och Rebecka msved Göteborg Bakgrund Under sitt första halvår deltar alla AT-läkare på SU i en utbildning gällande akut omhändertagande på Simulatorcentrum. Dessa utbildningstillfällen får genomgående goda kursutvärderingar och simuleringarna upplevs som givande på flera plan. Bland annat erhåller AT-läkarna ökad klinisk kunskap, förbättrat praktiskt handhavande i akuta situationer och träning i ledarskap i akutrummet. Som ett resultat av detta tycker många AT-läkare att de känner sig tryggare i sin yrkesroll. I utvärderingarna önskar AT-läkarna också att de skulle kunna få fler tillfällen till simulering senare under utbildningen då de har fått mer klinisk erfarenhet. Med detta som bakgrund startades ett förbättringsprojekt med syfte att erbjuda en sådan extra simuleringsdag för intresserade AT-läkare. Material och metod En handlingsplan/projektplan togs fram i samarbete med Simulatorcentrum. Efter att denna godkänts av AT-kansliet skrev vi en kursplan för den extra simuleringsdagen. Som ett led i att genomföra en simulering tillsammans med personalen på Simulatorcentrum gick vi en endagskurs för att bli operatörskompetenta och ha möjlighet att bli facilitatorer. Kursen introducerar deltagarna till hur en simulering genomförs. Dvs pedagogik bakom simulering, omhändertagande av simuleringsdeltagare från introduktion till debriefing (inkl debriefingmetodik) samt en kortare del om hur dockorna fungerar. Under hösten deltog vi som operatörer på simulatorcentrums olika kurser. Via AT-kansliet skickades inbjudan ut per mail till alla AT-läkare som genomgått de ordinarie akutdagarna, den första inbjudan skickades redan i slutet av sommaren. Det var dock först vid utbildningsdagen i mitten av november som de åtta platserna definitivt fylldes och då var intresset så stort att en reservlista fick skapas. I samråd med Torben Nordahl-Amoröe på simulatorcentrum valdes fyra scenarier ut ur den befintliga scenariobanken och ett körschema för dagen skapades med en inledande diskussion om deltagarnas förväntningar, farhågor samt genomgång av konceptet Crisis Resource Management (CRM) som vi ville att deltagarna skulle praktisera under dagen. Vi hade på förhand delat in gruppen i två mindre grupper. De fyra deltagarna fördelades på rollerna: observatör via video och tre AT-läkare varav en agerade teamledare. Denna uppdelning roterade sedan så att alla deltagare fick prova på samtliga roller. Vi hade tillgång till två simuleringssalar/dockor, med personal från simulatorcentrum på den ena och oss på den andra. På förmiddagen deltog Anna-Clara Collén, specialist i invärtesmedicin, som medicinsk expert i den grupp som vi var ansvariga för och på eftermiddagen skötte vi all debriefing själva. Den andra gruppen ansvarade Torben Nordahl-Amoröe för tillsammans med annan personal. Vid dagens slut samlades vi till utvärdering och avslutning. Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

2 Resultat Vi utvärderade dagen med simulatorcentrums mentometerteknik och fick övervägande positiva resultat. Nedan återfinns frågor med svarsalternativ och resultat från mentometertestet. 75% Fråga 1: Hur var inläsningsmaterialet inför den här dagen? 5 Fråga 2: Hur uppfattade du din egen arbetsinsats i akuta situationer innan den här dagen? 25% 88% Fråga 3: Föreläsning CRM/SBAR/ABCDE var Fråga 4: Hur var introduktionen till simuleringsmiljön? 75% Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

3 5 Fråga 5: Vilken är din helhetsbedömning av scenariot Trauma? 38% 63% Fråga 6: Vilken är din helhetsbedömning av scenariot A-HLR? 25% 5 Fråga 7: Vilken är din helhetsbedömning av scenariot Sepsis? 38% Fråga 8: Vilken är din helhetsbedömning av scenariot Medvetslöshet/kramper? 38% 63% Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

4 75% Fråga 9: Vilken roll tycker du var mest givande? Teamledare (75%) AT-läkare () Observatör () Alla var lika givande (25%) Tomt alternativ () 25% 10 Fråga 10: Var det någon av rollerna som inte tillförde något? Teamledare () AT-läkare () Observatör () Alla var givande (10) Tomt alternativ () (Pga tekniska problem skiljer sig svarsalternativen i grafen från de verkliga alternativen ovan som gavs deltagarna muntligt) 5 5 Fråga 11: Hur upplevde du debriefingen? Dålig Fråga 12: Hur var det att debriefas av någon på din egen kompetensnivå? 5 25% 25% Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

5 Fråga 13: Vad är ditt omdöme om dagen som helhet? 88% Fråga 14: Hur bedömer du värdet av utbildningsdagen för dig i din yrkesroll som AT-läkare? 10 Fråga 15: Vad kan vi förbättra till nästa gång? På denna fråga svarade deltagarna att de gärna såg att vi hade en medicinsk expertis med under em i båda grupperna. Vidare önskade de att inläsningsmaterialet skulle revideras. Fler möjligheter till extradagar efterlystes också. Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

6 Konklusion Den extra akutdagen värderades högt av deltagarna. De var genomgående positiva till simuleringen och beskrev att de upplevde sig mer trygga i akutsituationen efter simuleringarna. Vad beträffar debriefing upplevde de att det fungerade tillfredsställande när vi genomförde den, men att de möjligen kände sig tryggare med en mer erfaren facilitator såsom Torben Nordahl-Amoröe. Vi själva kände att det var ett stort ansvar att hålla i debriefing då deltagarna var våra egna kollegor, med liknande medicinska och kliniska erfarenheter. Deltagarna påtalade också att det hade varit mer tillfredsställande om en mer medicinskt erfaren kollega också varit närvarande under våra debriefingar på eftermiddagen som medicinsk expert. Detta var också tanken, men pga personalbrist var detta inte möjligt vid detta simuleringstillfälle. Vi konkluderar att det krävs tid att planera och ffa att rekrytera personal som är intresserad och kompetent. Långsiktig planering och uppföljning av löften om deltagande inför den aktuella dagen är extremt viktigt då sjukhusvärlden ofta dras med schemaändringar i sista sekund. Simuleringarna genomfördes med stort stöd av Simulatorcentrum och deras personal och utan deras hjälp hade vi inte klarat att genomföra övningen med 8 deltagare utan hade i så fall fått minska antalet kursdeltagare till 4 stycken. Tack till Torben Nordahl-Amoröe med personal på Simulatorcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset. Referenser Utbildning av akutläkare enligt modern pedagogik, E.Dryver, N. Andersson och H. Friberg Läkartidningen, nr 21 (2011). Crisis Resource Management Among Strangers: Principles of Organizing a Multidisciplinary Group for Crisis Resource Management, W. B. Murray and P. A. Foster. ChB. Journal of Clinical Anesthesia 12: (2000). Maria Carlson Brühl och Rebecka msved/

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Historiskt ögonblick! Nu är BiS på nätet! Första Internetkursen!

Historiskt ögonblick! Nu är BiS på nätet! Första Internetkursen! Internetkurs med ABF Av Lena Nordström Historiskt ögonblick! Nu är BiS på nätet! Första Internetkursen! Det började med en enkät Birmasällskapet skickade under 2003 och del av 2004 ut enkäter till alla

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer