Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning"

Transkript

1 Målbeskrivning AT-akutdagar SU - slutredovisning Bakgrund Akutdagarna är ett mycket uppskattat utbildningstillfälle under AT på SU. När vi gick kursen hösten 2011 upplevde vi dock att informationen och inläsningsmaterialet inför AT-akutdagarna var lite väl omfattande och något rörigt. Vår första tanke var därför att revidera inläsningsmaterialet. När vi diskuterade upplägget med Simulatorcentrum och AT-kansliet kom vi fram till att det måste finnas tydliga kunskapsmål för att man skall kunna skapa ett bra inläsningsmaterial. Vi upplevde att detta saknades och kom överens om att akutdagarna behövde få tydligare ramar. I samråd med Simulatorcentrum och AT-kansliet fastställde vi att AT-akutdagarna behövde en målbeskrivning. På så vis tänkte vi kunna förtydliga vad som förväntas av AT-läkarna både inför, under och efter akutdagarna. Material och metoder 1. Genomgång av målbeskrivningar från: Socialstyrelsen. Berörda kliniker. SWESEM, Svensk förening för akutsjukvård. 2. Medverkat vid Varbergs akutdagar för att få inspiration. 3. Avstämningsmöten med Simulatorcentrum och AT-kansliet. 4. Inhämtat feedback från studierektorer och facilitatorer som medverkar på ATakutdagarna. Resultat I samråd med facilitatorer, Simulartorcentrum och AT-kansliet har vi tagit fram en första upplaga av en målbeskrivning för AT-akutdagarna. Vår strävan har varit att göra målbeskrivningen tydlig och lättöverskådlig. Den använder endast två kunskapsnivåer för att underlätta förståelsen Målbeskrivningen fokuserar på de viktigaste grundläggande principerna för akut omhändertagande, omhändertagande enligt ABCDE-konceptet. Denna första upplaga av målbeskrivning skall användas och utvärderas under höstens AT-akutdagarna november 2012.

2 Konsekvens för Vi hoppas att den målbeskrivning vi tagit fram för AT-akutdagarna ska: Hjälpa n att snabbt förstå vad som förväntas att han/hon ska kunna efter AT-akutdagarna. Göra att n fokuserar på de mest väsentliga momenten under akutdagarna och på så vis får med sig mer relevant kunskap. Leda till en tydligare övergripande struktur. Vara en ram för facilitatorer och föreläsare så att fall/föreläsningar berör det som är viktigt samt blir lika mellan olika grupper. Vara en grund för val av inläsningsmaterial. Egna lärdomar Fördjupad kunskap i akut omhändertagande. Ökad förståelse kring olika specialiteters syn på akutsjukvård. Tydligare bild av vad vi själva respektive andra kolleger och medarbetare tycker är rimligt att kräva av en i akuta situationer. Lärt oss grundprinciperna i hur man utformar en målbeskrivning. Referenser Målbeskrivningar för från respektive klinik på SU. Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare. SWESEM, Svensk förening för akutsjukvård. Core Curriculum Tack till Torben Nordahl-Amoröe och John Deminger. Varbergs akutdagar, Magnus Romell. AT-kansliet Göteborg Andreas Lind Carlsten Tobias Hallin

3 Bilaga 1. Målbeskrivning AT-akutdagar SU Bakgrund Många känner i början av sin AT-utbildning en osäkerhet och nervositet inför att handlägga akut sjuka patienter. Det går ganska lätt att läsa sig till hur man i teorin skall göra men att omsätta kunskaperna i praktiken är desto svårare, särskilt i pressade situationer. Ett mycket bra sätt att förbereda sig inför akut omhändertagande är genom att öva på fiktiva akuta scenarier i en verklighetstrogen miljö. Man får då möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt öva upp muskelminnet. På Simulatorcentrum Östra sjukhuset har man möjligheten att öva akut omhändertagande på avancerade dockor. Dessa kan simulera de flesta akuta tillstånd på ett autentiskt sätt. Syfte Med hjälp av inläsningsmaterial, föreläsningar och lathundar inhämta nödvändiga teoretiska kunskaper inom akut omhändertagande. Därefter praktiskt omsätta och nöta in kunskaperna med hjälp av simuleringsövningar. Efter varje simuleringsövning lyfta fram viktiga lärdomar och erfarenheter genom strukturerad återkoppling. Sammanfattningsvis skall akutdagarna ge n grunderna i initialt omhändertagande av akut sjuk patient. Vision Att alla på SU ska känna sig trygga i det initiala omhändertagandet av akut sjuk patient. Kunskapsnivåer Behärska att inneha tillräcklig teoretisk kunskap och praktisk övning för att självständigt kunna handlägga/utföra. Ha god kunskap genom teoretisk kunskap och viss praktisk övning kunna göra en första adekvat bedömning. Därefter med stöd från erfaren kollega kunna handlägga/utföra. Övergripande mål Behärska initialt omhändertagande av livshotande sjuk patient. Behärska hur man utövar ledarskap och kommunicerar effektivt i akuta sammanhang. Ha god kunskap om handläggning av stabil men allvarligt sjuk patient.

4 Specifika mål Säkerhet och överblick. Behärska igenkännande av säkerhetsrisker vid omhändertagande av akut sjuk patient. Hjärtstopp. Behärska A-HLR för vuxna. ABCDE konceptet 1. Behärska första översiktliga undersökningen av instabil medicin- respektive kirurgpatient. Därefter utifrån undersökningsfynden genomföra nödvändiga enklare akuta återgärder. Ha god kunskap om den andra fördjupade undersökningen och vidare handläggning. Kommunikation och ledarskap. Behärska arbetsfördelningen i en akutsituation. Behärska SBAR 2. Behärska hur man tillämpar principen closed loop 3. Ha god kunskap om CRM-principerna 4. Praktiska färdigheter. Stabilisera nacke behärska manuell stabilisering av nacke och att sätta nackkrage. Fria luftvägar - behärska följande återgärder: Haklyft Käklyft Sätta näskantarell Sätta svalgtub Suga rent svalg Framstupa sidoläge Orotrakeal intubation och larynxmask - behärska indikationer och ha god kunskap om hur man praktiskt går till väga. Syrgas behärska koppling av syrgas, ventilation med rubensblåsa och teknisk felsökning. Nålthorakotomi behärska indikationer. Thoraxdrän behärska indikationer. CPAP (continuous positive airway pressure) behärska indikationer. PVK (perifer venkateter) behärska indikationer. Intraosseös infart behärska indikationer. Blodgas behärska indikationer och tolkning. 1 ABCDE-konceptet - en arbetsrutin som används vid omhändertagande av akut sjuka eller skadade patienter. Man följer alfabetet kronologiskt och bokstäverna står för följande; A=airways and cervical controll, B=breathing, C=cirkulation and bleeding, D=disability och E=exposure and protect from the environment. 2 SBAR modell för effektiv kommunikation mellan vårdpersonal. Förkortningen står för S=situation, B=bakgrund, A=aktuellt tillstånd och R=rekommendation. 3 Closed loop kommunikationsmodell där man säkerställer att informationen når fram dit den skall och uppfattas på korrekt sätt. 4 CRM-principerna Crisis Resource Management är ett vedertaget koncept för att undvika katastrofsituationer samt hantera dem som ändå uppstår på ett strukturerat och effektivt sätt.

5 EKG (elektrokardiografi) behärska rytmtolkning och typiska tecken på akut kardiell ischemi. Ventrikelsond - behärska indikationer och ha god kunskap om hur man praktiskt går till väga. KAD - behärska indikationer. Bäckengördel - behärska indikationer och hur man praktisk går till väga. Läkemedel Behärska användandet av följande läkemedel i akuta situationer: Syrgas. Adrenalin (Epinefrin). Cordarone (Amiodaron). Stesolid (Diazepam). Opioid; Ketogan, Oxynorm eller Morfin. Vätsketerapi; Ringer-Acetat. Blodprodukter; plasma och erytrocytkoncetrat (SAGM). Atropin. Ventoline (Salbutamol). Atrovent (Ipratropium). Furix (Furosemid). Nitrolingual spray/nitromex (Glyceryltrinitrat). Antibiotika; Claforan (Cefotaxim), Doktacillin (Ampicillin), Meronem (Meropenem). Nebcina (Tobramycin), Tazocin (Piperacillin/Tazobaktam) och Bensylpencillin. Kortison; Betapred (Betametason). Glukos injektionsvätska 300 mg/ml (30 %). Insulin; Novorapid (Insulin aspart) eller Humalog (Insulin lispro). Lanexat (Flumazenil). Naloxon. Tavegyl (Klemastin). Obs! Glöm ej bort att man kan använda lathundar. Finns ingen prestige i att kunna allt utantill. Se dock alltid till att du har koll på dina lathundar så du snabbt kan hitta nödvändig fakta. Lycka till! Tobias Hallin Paulin Andréll Sjukhusgemensam studierektor för AT på SU Torben Nordahl-Amorøe Projektledare Simulatorcentrum Andreas Lind Carlsten Caterina Finizia Chef för AT på SU John Deminger ST-läkare Internmedicin

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Författare: Annika Vessgren Maria Wahlberg Handledare: David Stenlund Examensarbete

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER

Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Att mäta patientsäkerhetskultur TIPSGUIDE FRÅN MÄTNING TILL ÅTGÄRDER Förord Rådande säkerhetskultur är avgörande för vilken säkerhet en verksamhet kan uppnå. Att mäta säkerhetskulturen är ett första steg

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer