CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CERAIN. Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009. www.terraforming.se/cerain"

Transkript

1 CERAIN Sommarskola För Romska Barn Novi Sad (Serbien) - Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) 2009 Kontakt: Misko Stanisic projektledare mobil Sverige: mobil Serbien: epost: Nevena Bajalica projektledare mobil Sverige: mobil Serbien: epost:

2 Sommarskola för romska barn Čerain Momir Jovanović, 12 år Bakgrund Det finns knappast någon samhällsgrupp på västra Balkan så utsatt för diskriminering som Romer. Särskilt romska barn har det svårt. Vår samarbetspartner i Novi Sad (Serbien) är en romsk kulturförening Čerain (ledstjärna). Föreningen är grundad för mer än 10 år sedan av romska yrkesmusiker och arbetar mest med att bevara romsk tradition och kultur, att standardisera det romska språket, och att hjälpa romska barn att utveckla sina talanger, rättigheter och möjligheter i samhället. Bl.a har föreningen en musikorkester där ett 20-tal romska barn spelar romsk folkmusik. Dessa barn är musikaliskt otroligt begåvade och trots sin unga ålder (mellan år) är de redan mycket duktiga musiker som professionellt uppträder med olika romska orkestrar på restauranger och krogar runt om Novi Sad. Oftast består sådana orkestrar av 3 generationer romska musiker: farfar, fäder, barnbarn och kusiner spelar tillsammans - en tradition som överförs från generation till generation. Dessa romska barn spenderar nätter på krogen och underhåller lättberusade gäster med romsk folkmusik. Oftast hoppar de av grundskoleutbildning, och knappast någon av dem går vidare till gymnasieutbildning. Deras framtid skulle ha redan varit bestämd - att följa i deras fäders spår och förbli krogmusiker utan någon formell utbildning, utan chansen att kanske välja något annat yrke, utan att någonsin veta om vilka andra möjligheter det fanns i livet, eller, även om de förblir musiker, utan att någonsin lära sig musikteori, utvecklas vidare som musiker, eller veta vilka andra musikstilar finns i världen förutom romsk folkmusik. Liknande situation råder i övriga delar av västra Balkan, såsom i Banja Luka (Bosnien-Herzegovina). Det är inte lätt för romska barnen. Varken deras föräldrar eller samhället i stort ger dem stöd eller uppmuntran för något annat i livet. Barnen tror att de är chanslösa på grund av deras etniska ursprung, och apatiskt följer den lättaste, och enda möjliga vägen mot framtiden. Med projektet Sommarskolan Čerain vill vi lägga grund för en förändring.

3 Projektets syfte Vi startar en sommarskola för musikintresserade romska barn där barnen kommer att bli inspirerade, entusiasmerade, lära sig om sina rättigheter, förstå sina möjligheter, bredda sina kunskaper och nyfikenhet, och framför allt bygga starkare självförtroende inför framtiden. Eftersom dessa talangfulla romska barn förstår musik, kommer programmet att handla mycket om musiken - det universella språket - där vi kommer att väva in många andra viktiga lärdomar, presentera nya värderingar, bredda deras vyer, presentera mänskliga rättigheternas koncept, samt olika sätt att skydda sig själva mot diskriminering. Vi kommer att uppmuntra barn för eget skapande, presentera barnen andra, för dem nya, musikgenrer och medier, samt andra, för dem nya levnadssätt. Det handlar inte bara om att lära sig nya saker - det är inblicken i egna potentialer som är det väsentliga. Den viktigaste insatsen i projektet är training the trainers delen, och nätverksuppbyggnad, där vi skapar förutsättningarna och ett team som fortsätter arbetet efter sommarskolans slut. Aktiviteter Plats och period: Novi Sad (Serbien) 3/8 28/ Banja Luka (Bosnien-Hercegovina) 10/8 4/ Deltagare: 20 romiska barn i åldrarna i Novi Sad, och lika många i Banja Luka 2 trainees i Novi Sad och 2 i Banja Luka, + lärare, gästföreläsare, romska föreningens aktivister Tider: Måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl studiebesök Studiebesökstider varierar (beroende av studiebesökets innehåll och form) Sommarskolan Čerain:s program omfattar 5 ämnesområdena: 1. Musikteori barnen lär sig läsa noter, grundläggande harmonilära och musikteori. 2. Musikhistoria och musikstilar vi presenterar olika musikgenre från klassiskt, jazz, världsmusik, till pop-rock. Vi lyssnar och tittar på (video) exempel av musik från alla världens hörn, diskuterar, tycker till, och försöker spela olika stilar vi lär oss om. 3. Internet som informations- och inspirationskälla vi presenterar Internet, förklarar hur man använder den, hur man söker information, vad är YouTube, vad är Wikipedia, vad är MySpace och Facebook, hur man söker och lyssnar på musik på nätet, hur man använder e-post, samt grundtankar kring källkritik. 4. Mänskliga rättigheter vi presenterar FN:s Universal Declaration of Human Rights, förklarar hur mänskliga rättigheter skyddas i EU, pratar om diskriminering, diskuterar, tar konkreta exempel ur barnens erfarenhet, samt informerar om hur och var de kan få skydd och hjälp (från skolledningen, polisen, GO och NGO, myndigheter samt olika organisationer i Serbien/Bosnien-Hercegovina). 5. Engelska barnen lär sig engelska, framför allt enkel konversation samt Internet termer. Vi inspirerar och visar hur man kan gå vidare med språkinlärningen. Studiebesök - Varje vecka gör vi intressanta studiebesök med koppling till vad vi jobbar med i programmet. Det kan vara museum, konsert, utställning, musikstudio, TV- eller radio, möten med lokala polisen, någon organisation som jobbar med mänskliga rättigheter, det lokala universitet, olika skolor osv. Lärare och föreläsare - Våra lärare och föreläsare är erfarna pedagoger, kunniga inom sitt område, motiverade och entusiastiska inför projektet. Gäster och workshops - Vi bjuder in flera gäster att delta i programmet: några från Sverige och några från Serbien och Bosnien-Hercegovina (musiker, konstnärer, författare, journalister, representanter för polisen, myndigheterna, skolor/ universitet, NGOs). Gästerna kommer att presentera sig och sitt arbete för deltagarna, samt delta i våra workshops. Trainees - Under hela projektets gång har vi 4 trainees (2 i Novi Sad och 2 i Banja Luka), 4 ungdomar - studenter i åldrarna 18-22, motiverade att engagera sig i samhällsfrågorna, med stort intresse för människorättsfrågor, och nyfikna att lära sig mer om hur man organiserar kulturprojekt. De deltar i alla aktiviteterna, följer alla föreläsningar, och hjälper oss i arbetet. De kommer att lära sig mer om: projektorganisation, projektledning, hur man söker projektstöd, hur man marknadsför projekt, nätverksuppbyggnad, budget och kommunikation. De kommer t.ex. att ha uppgift att organisera våra studiebesök och ta första kontakt med våra gäster. Målet är att bygga ett team för fortsättning av Čerain projektet.

4 målgrupper Romiska barn i Novi Sad och Banja Luka Trainees Vår samarbetspartner romiska kulturföreningen Čerain Lokala medarbetare: pedagoger, föreläsare och gäster Lokala myndigheter, politiker, GOs, NGOs, lokala medier, kulturinstitutioner, allmänheten Ungdomar i Sverige, Serbiska Ungdomsorganisationens i Sveriges medlemmar, andra organisationer i Sverige, svenska myndigheter och politiker mål 1. Att starta Sommarskolan Čerain. 2. Att skapa en stark kärna, ett svetsat team som inkluderar våra trainees (framtida projektledare), lokala pedagoger och föreläsare, styrelsen och medlemmar i kulturföreningen Čerain, som förutsättning att fortsätta projektet i framtiden. 3. Att skapa en webbsida om Sommarskolan Čerain där projektet beskrivs, alla aktiviteter i projektet dokumenteras, samtliga deltagare och gäster presenteras, och på så sätt skapas viktig material för projektets marknadsföring för framtiden. 4. Att förankra projektet hos lokala myndigheter, organisationer, medier, kulturarbetare, och bygga ett nätverk som förutsättning att fortsätta projektet i framtiden. 5. Att engagera och intressera romiska barn att gå Čerain programmet, nu och i framtiden. 6. Att förankra projektet hos Serbernas Ungdomsorganisationen i Sverige, svenska myndigheter, organisationer, medier, kulturarbetare, och bygga ett nätverk som förutsättning att fortsätta projektet i framtiden. 7. Uppmuntra barn för eget skapande, presentera barnen nya musikgenrer och medier, samt nya kulturer, värderingar och levnadssätt. 8. Att förbinda organisationer från Sverige, Serbien och Bosnien-Hercegovina 9. Hjälp till den lokala samarbetspartner föreningen Čerain att uppnå deras programmål 10. Ett meningsfullt program för romiska barn under långa sommarlovet (då de sällan har råd att åka på semester ) 11. Genom eget deltagande i projektet (våra svenska gäster) och som resultat av projektets marknadsföring i Sverige uppmärksamma Svenska samhället på problematiken och situationen Romer befinner sig i på västra Balkan. 12. Uppmärksamma lokala myndigheter på problematiken Romer har i samhället. 13. Söka lokala sponsorer som skulle vilja stödja projektets fortsättning i framtiden. långsiktiga mål 1. Att lära romiska barn att aktivt skapar, deltar i kulturlivet, samt i samhället i stort. 2. Att förbättra chanser för romiska barn på arbetsmarknaden genom att bredda deras vyer, och motivera dem för vidare utbildning. 3. Att lära våra lokala partners att söka projektstöd, leda och genomföra projekt. 4. Att lära och motivera våra trainees att söka projektstöd, leda och genomföra projekt, att aktivt deltar i kulturlivet, samt stärka deras självförtroende att ta itu med viktiga samhällsfrågor. 5. Genom att engagera och motivera våra lokala partners och trainees, skapa strukturella kanaler för långsiktigt arbete med att romiska barn utvecklas, utbildar sig, frigör, och styr över sina egna liv. 6. Att lära romiska barn nya värderingar, sina rättigheter och sätt att skydda sig själva mot diskriminering. 7. Att skapa förbindelser mellan liknande samhällsgrupper i Novi Sad (Serbien) och Banja Luka (Bosnien- Hercegovina), samt inspirera dem att samarbeta. 8. Att skapa förbindelser mellan Sverige, Serbien, Bosnien-Hercegovina och andra europeiska länder genom musikutbyte, gästuppträdande av romiska barns orkestrar i Sverige, samt svenska musikernas i Serbien och Bosnien-Hercegovina. 9. Att uppmärksamma den lokala befolkningen och myndigheterna på diskrimineringsproblematiken och romernas situation i samhället, samt erbjuda sätten att engagera sig i antidiskrimineringsarbetet. 10. Att skapa en återkommande sommarskola för romiska barn i Novi Sad och Banja Luka.

5 Samarbetspartners i projektet: Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige (SU) Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige (SU) är en ideell organisation som samlar medlemmar främst på etnisk grund. SU är politiskt och religiöst obunden självständig organisation vars medlemmar utgörs av lokala ungdomsföreningar och dess medlemmar från Gävle i norr till Malmö i söder. SU samlar idag drygt 2300 medlemmar. SU har verkat som självständig organisation sedan 1993 och har en lång tradition av att samarbeta med andra organisationer och föreningar. Folkbildande verksamhet är också en viktig del och i detta syfte bedriver organisationen projekt som är av intresse för medlemmarna, men som ligger utanför organisationens kärnverksamhet. SU samarbetar med Serbernas Riksförbund i Sverige, ABF (både lokalt och centralt), Samarbetsorgan för etniska organisationer (SIOS) m.fl. hemsida: Terraforming arbetar med kultur, social studies, art production, media, multimedia, research, development, consulting och project management. Misko Stanisic är multimedial konstnär, kompositör, pianist, författare och pedagog. I projektet Cerain kommer han bl.a. att undervisa i Internet som informations- och inspirationskälla och delar av Musikhistoria och musikstilar. Nevena Bajalica är språkvetare, kulturarbetare och researcher med över 15 år erfarenhet i stora projekt över hela EU, Östeuropa och Balkan. I projektet Cerain kommer hon bl.a. att undervisa i Mänskliga rättigheter. hemsida: Romsk kulturförening Cerain Romsk kulturförening Cerain (betyder ledstjärna på romani) är grundad för mer än 10 år sedan av romska yrkesmusiker i Novi Sad (Serbien) och arbetar mest med att bevara romsk tradition och kultur, att standardisera det romska språket, och att hjälpa romska barn att utveckla sina talanger, rättigheter och möjligheter i samhället. Föreningen är aktiv i Novi Sad (Serbien) samt i Banja Luka (Bosnien-Hercegovina) där de jobbar med romska barn och ungdomar. hemsida: Svenska Institutet Svenska Institutets initiativ Creative Force: Sweden-Western Balkans 2009 gav stöd till olika samarbetsprojekt med västra Balkan, bl.a. Cerain projektet. Samarbetet med västra Balkan ingår i det svenska reformsamarbetet med östra Europa, vars mål är stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder. Under 2009 är SI särskilt fokuserad på samarbetsprojekt med länderna på västra Balkan. Temat för SI-satsningen Creative Force: Sweden-Western Balkans 2009 är barns och ungas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. hemsida:

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE

FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE FRÅN ENGAGEMANG TILL INFLYTANDE INSPIRATIONSHANDBOK FÖR KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND I FÖRENINGSLIVET FRÅN ENGAGEMANG TILL INLFYTANDE Boken är framtagen av Byrån mot diskriminering i Östergötland som

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

dina drömmar vår passion

dina drömmar vår passion KUNGSGYMNASIET Dina drömmar. Vår passion. dina drömmar vår passion + Friskola utan vinstkrav! + Behöriga lärare! + Utbildningsgaranti! + Högskoleförberedande! + Läxhjälp! + Möjligheter till utökat program!

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014

Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 Södra Afrika - kampen fortsätter, Zambalasa! 2013/2014 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Södra Afrika Kampen fortsätter, Zambalasa! Här kan du läsa om kursens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer