Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson"

Transkript

1 Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson Linnéseminarie 4 september 2013 Linnéuniversitetet, Växjö

2 People Research leader Leif Gustavsson Researchers Ambrose Dodoo Krushna Mahapatra Ole Jess Olsen Roger Sathre PhD candidates Farshid Bonakdar Kerstin Hemström Nguyen Le Truong Sylvia Haus Uniben Tettey

3 On-going external projects (incomplete list) Low energy bio-based society (4 MSEK). Creating strategic knowledge on how to develop a resource- and climate-efficient built environment Case-studies in Växjö (4 MSEK) and Ronneby (5 MSEK) Greenhouse gas balance of bioenergy and biomass systems (400 ksek). Swedish Team Leader IEA Task 38 Wood-based energy systems from Nordic forests (17 MNOK). Strategic analyses and optimisation of woody biomass energy systems including forestry Strategic Research Centre for 4th Generation District Heating Technologies and Systems (37 MDDK). Low-temperature systems and low energy housing Use of wood for better climate and increased value creation (37 MNOK). Developing woody based systems for better climate and increased value for society Efficient use of forest biomass to reduce GHG emissions and oil use (1 MSEK). Identifying strategies for the efficient use of forest biomass to reduce greenhouse gas emissions and oil use

4 A sustainable built environment in the Kilen area of Ronneby Life cycle primary energy, greenhouse gas and cost analysis of case-study buildings, considering Effects of climate change Energy efficient appliances Heat recovery of ventilation exhaust air Variation of window areas Building-integrated photovoltaic Conventional heating systems, low temperature district heating and individual heating solutions (heat pump with and without solar)

5 A sustainable built environment in the Kilen area of Ronneby Analysis for small-scale DHS under different taxation schemes Considered technologies: Heat-only boilers: wood chips, wood powder, coal, fuel oil. Electric heat pump Large-scale solar water heating Combined heat and power (CHP): Coal fired steam turbine (CST) Fossil gas turbine combined-cycle (FGCC) Biomass steam turbine (BST) Biomass integrated gasification combined-cycle (BIGCC) Biomass integrated gasification with gas engine (BIGGE)

6 Energy renovation in existing buildings in Kallinge, Ronneby Implications of energy renovation measures on cost, primary energy use and carbon dioxide emission Potential measures to be analysed: Extra insulation to walls, basement, roofs, reduced thermal bridges Efficient water taps New windows Heat exchanger (FTX) in ventilation system Efficient lighting and electric appliance Temperature sensors Adjustment of end-use heating systems Change of drainage system around building Balcony replacement Owned by Ronnebyhus AB

7 A sustainable built environment in existing and new urban areas in Växjö Renovation of existing buildings Romalyckan/ Furutåvägen buildings Alabastern Analysis for new buildings Täppan Torparängen & Bäckaslöv Consideration of low-temperature district heating and individual heating solutions (e.g. heat pumps with or without solar thermal heaters) Consideration of different energy efficiency levels BBR 2012 Växjö kommun energy plan for new buildings Passive house standard (consideration of optimal level with LCC)

8 Världens primärenergianvändning 2010 ( 500 Exajoul) Olja 33% Kol 27% Gas 21% Totalt fossilt 81% Bioenergi 10% Kärnkraft 6% Övrigt 3% Exa = Källa: International Energy Agency, Key World Energy Statistics

9 Primary energy demand in new policies scenario Mtoe Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2011

10 Primary energy use in EU27 for electricity production in 2010 (TWh) Primary energy use Coal %* Electricity production Oil (282) Gas %* Coal Oil (86) Gas 917 Nuclear Nuclear Hydro (366) Bioenergy Other renewables (233) %* 366 Hydro Bioenergy (142) Wind (149) Others (29) * Electricity production/primary energy use Source: World Energy Outlook 2012.

11 Sveriges totala energianvändning Källa: Energimyndigheten. Energiläget

12 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service m.m Källa: Energimyndigheten. Energiläget

13 Elanvändning inom sektorn bostäder och service m.m , normalårskorrigerad Källa: Energimyndigheten. Energiläget

14 Löpande energipriser i Sverige inklusive skatt, Källa: Energimyndigheten. Energiläget

15 Vilka åtgärder skall vi beakta?

16 Vilka åtgärder skall vi beakta? Klimatskalet Tilläggsisolering Vindsbjälklag Grund Väggar Byte av fönster och dörrar Förbättrad lufttäthet Ventilation, värmeåtervinning Värmedistribution injustering Styr och övervakning Tappvarmvatten Armatur Individuell mättning Vitvaror kopplade till tappvarmvatten Elanvändning Fastighetsel Hushållsel

17 Spelar det roll i vilken ordning vi analyserar åtgärderna? Om så, i vilken ordning skall vi då analysera dem?

18 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Livslängd åtgärd Minskad energianvändning pga. åtgärd över åtgärdens hela livslängd Minskad energikostnad pga. åtgärd över åtgärdens hela livslängd Prisutveckling för energi som el och fjärrvärme Förändrade drift och underhållskostnader över åtgärdens hela livslängd Kalkylränta Investeringskostnad åtgärd

19 Vilken metod skall vi använda för lönsamhetsbedömning?

20 Vilken metod skall vi använda för lönsamhetsbedömning? Nuvärdemetoden Årlig kostnadsbesparing pga. energiåtgärd räkans om till nuvärde och jämförs med investeringskostnad för energiåtgärd

21 Nuvärdesberäkning (NPV) av en åtgärds lönsamhet F 0 : the initial investment of renovation F 1, 2, n : the annual saved energy cost (for enduser) due to reduced energy use after renovation NPV (of positive cash flow) = F 1 / (1 + r) 1 + F 2 /(1 + r) F n /(1 + r) n Where F = Annual saved energy cost (reduction on energy bill) r = discount rate n = the number of years (lifespan of the renovation measures) Reference:

22 Nuvärdesberäkning (NPV) av en åtgärds lönsamhet F 0 : the initial investment of renovation F 1, 2, n : the annual saved energy cost (for enduser) due to reduced energy use after renovation NPV (of positive cash flow) lika stor besparing varje år = (F - (1 + r) -n ) /r Where F = Annual saved energy cost (reduction on energy bill) r = discount rate n = the number of years (lifespan of the renovation measures) Reference:

23 Ett exempel hur beräkna eventuell lönsamhet att byta fönster Fönster behöver målas i helt bostadsområde Det finns inga tätningslister Fönstren går inte att stänga ordentligt Fönstren behöver bytas om fem år Dränering behöver bytas Stor variation av lägenhetstemperaturer Kallt i visa lägenheter Eventuellt kommer FTX-system att installeras med nya tilluftskanaler Nya vitvaror behövs I trapphus vanliga glödlampor

24 Ett exempel hur beräkna eventuell lönsamhet att byta fönster Fönster behöver målas (minskar kostnad fönsterbyte) Det fanns inga tätningslister (minskar kostnad fönsterbyte) Fönstren går inte att stänga ordentligt (fönsterbyte ökar lufttäthet) Fönstren behöver bytas om fem år (ny injustering värme behövs) Dränering behöver bytas Stor variation av lägenhetstemperaturer (injustering värme behövs) Kallt i visa lägenheter (fönsterbyte ger bättre termisk komfort, möjlighet att sänka inomhustemperatur) Eventuellt kommer FTX-system att installeras med nya tilluftskanaler (ökad lufttäthet ger ökad besparing med FTX) Nya vitvaror behövs (ökad energibesparing med fönsterbyte) I trapphus vanliga glödlampor (byte till ledlampor ger ökad energibesparing med fönsterbyte)

25 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Livslängd åtgärd 50 år? Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? Hur beräkna minskad energikostnad pga. fönsterbyte? Vilken kalkylränta är rimlig Hur beräkna investeringskostnad åtgärd

26 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Hur bedöma livslängd åtgärd? 50år Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? Beräkna byggnadens energibalans för och efter energiåtgärd. Hur beräkna minskad energikostnad pga. fönsterbyte? Vilken kalkylränta är rimlig? Hur beräkna investeringskostnad åtgärd?

27 Case-study building Multi-story concrete-frame residential building of 1960s 18 apartments Total ground floor area of the building 400 m 2 Total heated floor (excluding exterior walls) = 1430 m 2 Total ventilated volume = 3700 m 3 Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8

28 Case-study building Total area (m 2 ) of the elements of building envelope Building elements on each façade Windows Doors Basement walls Exterior walls of facades Basement and attic slab West facade East facade North facade South facade Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8

29 Initial state of the building The characteristics of building envelope elements Concrete slab: 200 mm Attic floor W/m 2 K Mineral wool: 150mm East / West exterior walls of the facade South / North exterior walls of the facade Concrete wall: 140 mm Mineral wool: 100 mm Brick façade: 120 mm Lightweight Concrete: 70 mm Mineral wool: 100 mm Brick façade: 120 mm W/m 2 K W/m 2 K Basement walls Concrete slab: 300 mm Mineral wool: 50 mm 0.63 W/m 2 K Windows U-value Double-glazed 2.9 W/m 2 K External doors With double-glazed windows 3.0 W/m 2 K Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8 Sections pictures from VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

30 Building energy balance modelling Dynamic simulation programme of VIP-Energy (StruSoft, 2012) Initial assumptions: Ventilation system: exhaust air fan: 200 Pa pressure 50% efficiency 0.35 lit/m 2 /sec flow rate Building envelope average airtightness: 0.8 l/s.m 2 at 50 Pa Indoor temperature living areas of 22 o C Indoor temperature common areas of18 o C Electricity use for household and facility management, hot water system and ventilation system were assumed to be unchanged basic assumption Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8

31 Building modelling using VIP-Energy Climate information for the City of Växjö (Source: Meteonorm ) Ref.: VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

32 Building modelling using VIP-Energy Climate information for the City of Växjö (Source: Meteonorm ) Ref.: VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

33 Building modelling using VIP-Energy Climate information for the City of Växjö (Source: Meteonorm ) Ref.: VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

34 Building modelling using VIP-Energy Climate information for the City of Växjö (Source: Meteonorm ) Ref.: VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

35 Building modelling using VIP-Energy Building envelope elements: Windows and doors (Defined in model) modelmodel) Ref.: VIP-Energy 2.0.8, Strusoft, 2012

36 Building modelling using VIP-Energy Windows U-values vs. Solar transmittance U-value, W/m 2 K Total solar transmittance, % Direct solar transmittance, % Ref.: Helena Bülow-Hübe, Energy-Efficient Window Systems, PhD thesis, Lund, 2001

37 Building modelling using VIP-Energy Space heat demand of the building envelope before and after implementing energy efficiency measures Energy renovation packages Initial state of building (reference) Attic floor extra insulation Attic floor extra insulation + Basement walls extra insulation 97.8 Final energy use for space heating, kwh/m 2 /year Attic floor extra insulation + Basement walls extra insulation + Exterior walls extra insulation Attic floor extra insulation + Basement walls extra insulation + Exterior walls extra insulation + Windows replacement Attic floor extra insulation + Basement walls extra insulation + Exterior walls extra insulation + Windows replacement + Doors replacement * : When the indoor temperature can be reduced to 21 C (49.0*) 46.9 (42.3*) Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8

38 Energihushållning i en befintlig byggnad Trästomme Byggd våningar 16 lägenheter 1190 m 2

39 Årliga värmeprofiler av byggnadens uppvärmnings-behov med eller utan energihushållning (Växjö) Building heat demand (kw) Initial + Improved taps + Improved windows & doors + Additional roof insulation + Additional external wall insulation + Ventilation heat recovery Day Adapted from: Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

40 Annual final operation energy use (kwh/m2) with and without energy efficiency measures [excluding efficient appliances] Applied energy saving measures Space heating Tap water heating Ventilation electricity Household/ facility electricity Total Savings Initial Improved taps Improved windows & doors Additional roof insulation Additional external walls insulation Ventilation heat recovery Adapted from: Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

41 Efficient electric appliances 44% reduction in electricity use (data from H.Tommerup et al., 2007) 7.53 kwh/m 2 /year increase in final energy use for space heating (based on building energy simulation, VIP+ ) To take into account: Cost implication Primary energy implication

42 Annual final operation energy use (kwh/m2) with and without energy efficiency measures [including efficient appliances] Applied energy saving measures Space Tap water Ventilation Household/ heating heating electricity facility electricity Total Savings Initial Efficient electric appliances Improved taps Improved windows & doors Additional roof insulation Additional external walls insulation Ventilation heat recovery Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

43 Effects of airtightness of envelope for energy savings with heat recovery Applied energy saving measures Space heating Tap water heating Ventilation electricity Household/ facility electricity Total Savings Initial Efficient electric appliances Improved taps Improved windows & doors Additional roof insulation Additional external walls insulation Ventilation heat recovery with 0.8 l/(s m²) at 50 Pa Ventilation heat recovery with 0.7 l/(s m²) at 50 Pa Ventilation heat recovery with 0.6 l/(s m²) at 50 Pa Ventilation heat recovery with 0.5 l/(s m²) at 50 Pa Adapted from: Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

44 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Hur bedöma livslängd åtgärd? 50 år Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? 23.9 kwh/m 2 /year 29.1 kwh/m 2 /year om också lägre inomhustemperatur beaktas 30.6 kwh/m 2 /year om också elhushållning beaktas* 32.9 kwh/m 2 /year om också bättre luftttäthet beaktas och om* FTX-system installeras Hur beräkna minskad energikostnad under 50 år pga. fönsterbyte? Hur bedöma relevant kalkylränta? Hur beräkna investeringskostnad åtgärd? *Uppskattat. Beräkningen skall förfinas

45 0.2 Real price for household in Sweden including energy tax and VAT, Euro/kWh (Swedish Energy Agency, 2011) 0.18 Euro/kWh Annual average increase of electricity real price: 3.7% R² = R² = Annual average increase of DH real price: 1.9% Electricity District Heating The year Ref.: Swedish Energy Agency, Energy in Sweden facts and figures, 2011

46 Miljöskatt-scenarier Ingen skatt: 2008 års Svenska bränslekostnader Svensk skatt: 2008 år bränslekostnader plus energi- och miljöskatter inkluderat förmåner för grön el om 12.5/MWh elect Social kostnad -550ppm: 2008 års fossilbränslepriser utan skatter plus en kolskadekostnad om $30/t CO 2 (Stern et al., 2006) Social kostnad -BAU: 2008 års fossilbränslepriser utan skatter plus en kolskadekostnad om $85/t CO 2 (Stern et al., 2006)

47 Electricity production cost of fuel-based standalone plants 120 No tax Swedish tax 550ppm BAU Standalone electricity production cost ( /MWh) CST BST BIGCC Technology CST coal steam turbine BST biomass steam turbine BIGCC biomass-integrated gasification combined cycle Adapted from: Truong N.L. and Gustavsson L Integrated biomass-based production of district heat, electricity, motor fuels and pellets of different scales. Applied Energy 104:

48 Primary energy use and cost of district heat production for different taxation scenarios Primary energy use for district heat production (GWh) Fuel oil boiler Wood powder boiler 40 Biomass boiler Biomass CHP plant Swedish tax Social cost- 550ppm Social cost-bau Renewable based District heat production cost ( /MWh) Swedish tax Social cost- 550ppm Social cost- BAU Renewable based Heat production of about 600 GWh/year. The cogenerated electricity is credit based on power production in a minimum cost stand-alone plant. Adapted from: Truong N.L. and Gustavsson L Integrated biomass-based production of district heat, electricity, motor fuels and pellets of different scales. Applied Energy 104:

49 Primary energy use and cost of district heat production for different taxation scenarios Heat production of about 600 GWh/year. The cogenerated electricity is credit based on power production in a minimum cost stand-alone plant. Note: the error bars signify the variations if the price of wood fuels is driven by stand-alone power plants Adapted from: Truong N.L. and Gustavsson L Integrated biomass-based production of district heat, electricity, motor fuels and pellets of different scales. Applied Energy 104:

50 Annual primary energy use for space heating of houses with different heating systems Adapted from: Dodoo A, Gustavsson L, Sathre R Effect of thermal mass on primary energy balances of a concrete and a wood-frame building. Applied Energy 92:

51 Uppmätt varaktig värmelastkurva hos referensanläggningen Östersund från Maj 2008 till April Accumulator 140 Discharged 120 Heat-only boilers Capacity (MW) Flue gas condenser CHP plant Day Vi modellerar fyra fjärrvärmeproduktioner till lägsta kostnad baserat på referensens värmelastkurva och 4 miljöskattscenarior

52 Fjärrvärmesystem till lägsta kostnad, svensk skatt Distric t heat production cost ( /MWh) Light fuel oil boiler Wood powder boiler Biomass boiler Boiler - Light Fuel Oil Boiler - Wood powder CHP - CST CHP - BST CHP-BST Utilization time (day/yr) CHP-BIGCC Boiler - Coal Boiler - Biomass CHP - NGCC CHP - BIGCC District heat production cost ( /MWh) Base load, CHP-BST 19.9 Medium load, bio-boiler 40.9 Peak load, oil-boiler Average production Light Fuel Oil Boiler MW Light Fuel Oil Boiler (U f = 2.6%) District heat capacity (MW) Wood Powder Boiler Biomass Boiler CHP-BST CHP-BIGCC District heat capacity (MW) MW 84MW heat CHP-BST (U f = 69.2%) Biomass Boiler (U f = 29.8%) Day Day Adapted from: Gustavsson L., Dodoo A., Truong N.L. and Danielski I. (2011) Primary energy implications of end-use energy efficiency measures in district heated buildings. Energy and Buildings, Vol. 43, No. 1, pp 38-48

53 Fjärrvärmesystem till lägsta kostnad, skadekostnad utsläpp växthusgaser BAU Distric t heat production cost ( /MWh) Light fuel oil boiler Wood powder boiler Biomass boiler CHP-BST Boiler - Light Fuel Oil Boiler - Wood powder CHP - CST CHP - BST Utilization time (day/yr) CHP-BIGCC Boiler - Coal Boiler - Biomass CHP - NGCC CHP - BIGCC District heat production cost ( /MWh) Base load, CHP-BST 19.8 Medium load, bio-boiler 38.8 Peak load, oil-boiler Average production District heat capacity (MW) Light Fuel Oil Boiler Wood Powder Boiler Biomass Boiler CHP-BST CHP-BIGCC District heat capacity (MW) MW Light Fuel Oil Boiler (U f = 3.3%) 33MW Biomass Boiler (U f = 33.4%) 82MW heat CHP-BST (U f = 70.0%) Day Day Source: Gustavsson L., Dodoo A., Truong N.L. and Danielski I. (2011) Primary energy implications of end-use energy efficiency measures in district heated buildings. Energy and Buildings, Vol. 43, No. 1, pp 38-48

54 Fjärrvärmesystem till lägsta kostnad, skadekostnad utsläpp växthusgaser 550ppm Distric t heat production cost ( /MWh) Light fuel oil boiler Wood powder boiler Biomass boiler Boiler - Light Fuel Oil Boiler - Wood powder CHP - CST CHP - BST CHP-BST Utilization time (day/yr) CHP-BIGCC Boiler - Coal Boiler - Biomass CHP - NGCC CHP - BIGCC District heat production cost ( /MWh) Base load, CHP-BST 20.0 Medium load, bio-boiler 35.0 Peak load, oil-boiler Average production District heat capacity (MW) Light Fuel Oil Boiler Wood Powder Boiler Biomass Boiler CHP-BST CHP-BIGCC District heat capacity (MW) MW Light Fuel Oil Boiler (U f = 4.8%) Biomass Boiler (U f = 39.8%) 28 MW 79 MW heat CHP-BST (U f = 71.2%) Day Day Adapted from: Gustavsson L., Dodoo A., Truong N.L. and Danielski I. (2011) Primary energy implications of end-use energy efficiency measures in district heated buildings. Energy and Buildings, Vol. 43, No. 1, pp 38-48

55 Fjärrvärmesystem till lägsta kostnad, ej skatt District heat production cost ( /MWh) utilization time of peak load Boiler - Light Fuel Oil Boiler - Wood powder CHP - CST CHP - BST utilization time of medium load Utilization time (day/yr) Boiler - Coal utilization time of base load Boiler - Biomass CHP - NGCC CHP - BIGCC District heat production cost ( /MWh) Base load, CHP-CST 19.1 Medium load, coal-boiler 27.3 Peak load, oil-boiler 80.4 Average production District heat capacity (MW) MW Light Fuel Oil Boiler (U f = 6.8%) 34MW Coal Boiler (U f = 52.5%) 62MW heat CHP-CST (U f = 76.9%) District heat capacity (MW) MW Light Fuel Oil Boiler (U f = 6.8%) 34MW Coal Boiler (U f = 52.5%) 62MW heat CHP-CST (U f = 76.9%) Day Day Source: Gustavsson L., Dodoo A., Truong N.L. and Danielski I. (2011) Primary energy implications of end-use energy efficiency measures in district heated buildings. Energy and Buildings, Vol. 43, No. 1, pp 38-48

56 Årliga värmeprofiler av byggnadens uppvärmnings-behov med eller utan energihushållning (Växjö) Building heat demand (kw) Initial + Improved taps + Improved windows & doors + Additional roof insulation + Additional external wall insulation + Ventilation heat recovery Day Adapted from: Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

57 Ratio of primary energy and final energy savings Adapted from: Truong, N. L, Dodoo, A. and Gustavsson, L Effects of heat and electricity saving measures in district-heated multistory residential buildings. (manuscript)

58 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Hur bedöma livslängd åtgärd? 50 år Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? 23.9 kwh/m 2 /year 29.1 kwh/m 2 /year om också lägre inomhustemperatur beaktas 30.6 kwh/m 2 /year om också elhushållning beaktas 32.9 kwh/m 2 /year om också bättre luftttäthet beaktas och om FTX-system installeras Hur beräkna minskad energikostnad pga. fönsterbyte? Fjärrvärmetaxa + 2 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Fjärrvärmetaxa + 4 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Hur bedöma relevant kalkylränta? Hur beräkna investeringskostnad åtgärd?

59 Economic calculation The DH energy price, /kwh R² = The year Real DH price (incl. energy tax and VAT), Swedish Energy Agency, 2011 Ref.: Swedish Energy Agency, Energy in Sweden facts and figures, 2011 DH energy price, Växjö energy supplier tariff (VEAB, 2012) Ref. VEAB, Energy Växjö, 2012

60 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Hur bedöma livslängd åtgärd? 50 år Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? 23.9 kwh/m 2 /year 29.1 kwh/m 2 /year om också lägre inomhustemperatur beaktas 30.6 kwh/m 2 /year om också elhushållning beaktas 32.9 kwh/m 2 /year om också bättre lufttäthet beaktas och om FTX-system installeras Hur beräkna minskad energikostnad pga. fönsterbyte? Fjärrvärmetaxa + 2 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Fjärrvärmetaxa + 4 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Hur bedöma relevant kalkylränta? Hur beräkna investeringskostnad åtgärd?

61 Staten kan låna till negativ realränta under 10 år STOCKHOLM (Direkt) Om Riksgäldsdirektören Bo Lundgren idag skulle låna upp pengar för statens räkning under tio år så skulle han bara behöva betala 1,5 procent i ränta per år. Om vi antar att Riksbanken uppnår inflationsmålet på 2 procent under perioden, då lånar svenska staten till en negativ realränta på 0,5 procent i tio år. Peter Norman vid en utfrågning i riksdagens finansutskott på torsdagen: Källa SvD 15 december 2011 kl 17:42

62 Bolån (5 år) realränta efter skatt Källa: Bengt Hansson, Boverket, Bolån (5 år) realränta = (Bolån ränta 5 år inflation förväntningar av aktörer för nästa 5 år)

63 Multiple benefits of energy efficient renovation of buildings - Impact on public finances Energy efficient buildings: why right now? Substantial evidence that energy efficiency of building is a no-regret option: Cost of investments is lower than the value of benefits This is true globally and also in the EU BUT Energy efficiency can also bring substantial co-benefits and improve public finances Now is the time to do it Unemployment is (too) high, so the capacity is there Borrowing costs for investments at record low levels Unemployment high and rising, financing costs all time low Source: Adrian Joyce, EuroACE, ECEEE, Summer Study 2013, France 63

64 Vilka är de viktiga parametrarna i en lönsamhetsbedömning av en åtgärd? Hur bedöma livslängd åtgärd? 50 år Hur beräknad minskad energianvändning pga. fönsterbyte? 23.9 kwh/m 2 /year 29.1 kwh/m 2 /year om också lägre inomhustemperatur beaktas 30.6 kwh/m 2 /year om också elhushållning beaktas 32.9 kwh/m 2 /year om också bättre luftttäthet beaktas och om FTX-system installeras Hur beräkna minskad energikostnad pga. fönsterbyte? Fjärrvärmetaxa + 2 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Fjärrvärmetaxa + 4 % prisökning, varierad taxa sommar/vinter Hur bedöma relevant kalkylränta? 2-4% Hur beräkna investeringskostnad åtgärd?

65 Economic calculation Energy efficiency measures costs (Renovation cost) Ref. Wikells, Sektionsfakta - ROT, 2011/2012

66 Economic calculation Price estimation for windows replacement, an example Ref. Wikells, Sektionsfakta - ROT, 2011/2012

67 Scenarios of energy renovation Building in its initial state. No need for building renovation (for repair and maintenance purpose) Energy renovation measures Final energy use for space heating, kwh/m 2 /year Saved energy price, /year (in 2012) Investment cost (cost of efficiency measure implementation), NPV of saved energy price (50 years life time), Investment / NPV of saved final energy price (after 50 years) Initial state of building (reference) n/a Attic floor extra insulation Basement walls extra insulation Exterior walls extra insulation Windows replacement Doors replacement Net Present Value of saved DH price during assumed life time (50 years). Discount rate = 4% & Annual energy price increase = 1.9% Adapted from: Bonakdar, F., Dodoo, A., Gustavsson, L. (2013) Implications of energy efficiency renovation measures for a Swedish residential building on cost, primary energy use and carbon dioxide emission. ECEEE 2013, Belambra Les Criques, France, June 3-8

Bygganden som system om energihushållning i ett helhetsperspektiv. Leif Gustavsson Växjö 6 april 2009

Bygganden som system om energihushållning i ett helhetsperspektiv. Leif Gustavsson Växjö 6 april 2009 Bygganden som system om energihushållning i ett helhetsperspektiv Leif Gustavsson Växjö 6 april 2009 Disposition Biomassa (från skog) för att reducera utsläpp av fossil koldioxid och användandet av olja

Läs mer

En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning

En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Seminarium 2 November 2011 Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21%

Läs mer

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul)

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Enerwoods WP3: Strategic Analyzes and Optimization of Woody Biomass Energy Systems Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Temadag Højproduktivt skovbrug for en bæredygtig fremtid 19 Juni 212 Världens primärenergianvändning

Läs mer

Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås

Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås Inledning Bebyggelsen står för ca 35 % av Sveriges årliga totala energianvändning Inledning Bebyggelsen står för ca 35 % av Sveriges årliga totala

Läs mer

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur

Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Klimatneutralt byggande är det möjligt? Anna Joelsson Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur Hållbart samhälle Bevara jordens resurser Leva ett gott liv Klimatförändringarna är synliga och märkbara

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015

Högåsskolan. - a passive house school. 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Högåsskolan - a passive house school 7phn Copenhagen, 20-21 August 2015 Conditions Conditions 6,700m 2 540 pupils Sweden s first passive house school certified by IGPH Knivsta The site SKALA 1:800 N N

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet

Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet Energieffektivisering inom industrin Patrik Thollander Linköpings Universitet 2009-11-30 Sid 2 Linköpings universitet 2009-11-30 Sid 3 Linköpings universitet Energianvändning i gjuteriindustrin 2009-11-30

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Scenarier för Pathways

Scenarier för Pathways Scenarier för Pathways (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987 och består idag av 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och avfallsområdet. Scenarierna

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Invändig isolering med vakuumpaneler

Invändig isolering med vakuumpaneler Invändig isolering med vakuumpaneler Bygg- och miljöteknik Chalmers tekniska högskola Innehåll Vakuumpaneler vad är det? Från kylindustrin till byggindustrin Erfarenheter från 15 års användning Invändig

Läs mer

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus

Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus RAPPORT 1 (16) På uppdrag åt Svensk Fjärrvärme: Livscykelanalys av olika åtgärders påverkan på användningen av primärenergi i småhus LCC evaluation of six different one-family-housing heating systems Johanna

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB

Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende. Sveriges första renoverade plusenergihus. Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Vägen till Finnängen Ett energineutralt boende Sveriges första renoverade plusenergihus Andreas Molin Ppam.se Sweden AB Agenda Energieffektivisering Finnängen Varför? Finnängen - innan renovering Myresjöhus-1976

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående:

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående: Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH Påstående: Ingen använder energi för sin egen skull det är alltid något annat man vill uppnå! 1

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växternas

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Skånes energiting 9 juni, 2011

Läs mer

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Thore Berntsson Roman Hackl Avdelningen för värmeteknik och

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum!

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! www.passivhuscentrum.se 0322-61 68 00 Besöksadress/Utställning: Stora Torget, Alingsås

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Bioenergi i Sverige och världen idag och i morgon?

Bioenergi i Sverige och världen idag och i morgon? Bioenergi i Sverige och världen idag och i morgon? Gustav Melin Örebro 2010-11-25 Växternas klorofyll samlar solens energi och bygger samman koldioxid och vatten till kolhydrater socker och cellulosa Växterna

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Solkraft & Plusenergi

Solkraft & Plusenergi -Varför är det en ekonomiskt bra lösning redan idag? 1 1 Agenda 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Finnängen- plusenergirenovering 3 Solcellsexempel & Ekonomi 4 Övriga exempel 2 Miljöeffekter: Mänsklighetens

Läs mer

Effektiva byggnader vägen mot 50/50

Effektiva byggnader vägen mot 50/50 Effektiva byggnader vägen mot 50/50 Växjö 2009-04-06 Åke B Lindström Energimyndigheten Avd. för hållbar energianvändning ake.lindstrom@energimyndigheten.se Tel. 016-544 2126 Hur stor är energieffektiviseringspotentialen

Läs mer

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Höskolan Dalarna och Linköpings universitet Vi står inför stora utmaningar Övergödning Ozonuttunning Utfiskade hav Avskogning Landexploatering Artutrotning Klimat

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv

VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv VGR är en del ieuropaselsystem hur utnyttjar vi det? Vindkraft resurser ur ett lokalt och internationellt perspektiv May 13th, 215 Mikael Odenberger, Lisa Göransson, Thomas Unger and Karolina Nilsson VGR

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18

Biokraftplattformen: Tekniksprång för uppgradering av Biokraft i Sverige. Stockholm 2015-03-18 Bikraftplattfrmen: Tekniksprång för uppgradering av Bikraft i Sverige Stckhlm 215-3-18 1 Tekniksprånget, är att från dagens knappa 3% uppnå nära 6% elutbyte från Bibränsle Tekniksprånget kräver övergång

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Green Gothenburg Sustainable solutions. Bernt Svensén Business Region Göteborg AB

Green Gothenburg Sustainable solutions. Bernt Svensén Business Region Göteborg AB Green Gothenburg Sustainable solutions Bernt Svensén Business Region Göteborg AB Working for sustainable growth in the Gothenburg region. We create opportunities to start, develop and establish companies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Kommande Europeisk lagstiftning banar väg för värmepumpar

Kommande Europeisk lagstiftning banar väg för värmepumpar Kommande Europeisk lagstiftning banar väg för värmepumpar Martin Forsén, SVEP A World in Change In Search of Solutions Utmaningar Säkra energitillgången Koldioxidfri elproduktion Förnybar elproduktion

Läs mer

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!

Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro! Anders Agebro Projektledare 1 Vattenfall Värme Drefviken Tre fjärrvärmeområden: Haninge, Tyresö och Älta Gustavsberg Fisksätra/Saltsjöbaden 470 GWh (såld

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

Hans Andrén. The 21st Century the Century of Wood Riga March 7, 2013

Hans Andrén. The 21st Century the Century of Wood Riga March 7, 2013 The 21st Century the Century of Wood Riga March 7, 2013 Hans Andrén City of Växjö - City development Trästad 2012 - Process Director CBBT, Centre for building and living with wood Commissioner, Nordic

Läs mer

Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030?

Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030? Hållbara transporter - vad driver tunga fordon 2030? Haulage Construction Distribution Special purpose Network and services City and suburban Intercity and coach Used vehicles Engines Anders Folkesson,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet. Seminarium 20 november 2014 Stockholm

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet. Seminarium 20 november 2014 Stockholm Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet Seminarium 20 november 2014 Stockholm Program Introduktion, syfte med seminariet och projektet Jenny Gode Bakgrund Jenny Gode Vad är resurseffektivitet?

Läs mer

Publications list for Stig-Inge Gustafsson

Publications list for Stig-Inge Gustafsson Publications list Stig-Inge Gustafsson 1 Publications list for Stig-Inge Gustafsson Papers in scientific journals Gustafsson Stig-Inge, Karlsson Björn G., Why is Life-Cycle Costing Important when Retrofitting

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Ingenjören och miljön

Ingenjören och miljön Ingenjören och miljön Maria Grahn Fysisk Resursteori www.frt.fy.chalmers.se maria.grahn@fy.chalmers.se 4 principer för ett hållbart förhållande mellan samhället och ekosfären Ekosfären Atmosfären Alla

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet Vad händer i EU och Sverige?

Energieffektiviseringsdirektivet Vad händer i EU och Sverige? Energieffektiviseringsdirektivet Vad händer i EU och Sverige? LiU 29 April 2015 Nils Borg, eceee Executive Director European Council for an Energy Efficient Economy Om eceee Europeisk ideell organisation

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det?

Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Vilken klimatnytta gör svensk skog och hur man hävda att den inte gör det? Föredrag vid seminariet Ska Bryssel bestämma till vad och hur vår biomassa får användas??, Sundsvall, 8 maj 2014, anordnat av

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen?

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? 1. Hur signifikant är omställningen? Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? Måns Nilsson (SEI) / Lars J Nilsson (LU) CANES-konferansen, Håndtverkeren Oslo, torsdag 3. februar 2011 1. Hur signifikant är omställningen? Ökning och

Läs mer