Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering inom industrin. Patrik Thollander Linköpings Universitet"

Transkript

1 Energieffektivisering inom industrin Patrik Thollander Linköpings Universitet

2 Sid 2 Linköpings universitet

3 Sid 3 Linköpings universitet

4 Energianvändning i gjuteriindustrin Sid 4 Linköpings universitet

5 Sid 5 Linköpings universitet

6 Sid 6 Linköpings universitet

7 Industriella energisystem Industriell energieffektivitet är en av de viktigaste medlen för att minska den globala uppvärmningen. För svensk industri, har stora energiprisökningar skett de senaste åren. De historiskt sett låga elpriserna i Sverige har lett till att svensk industri använder mera el än sina konkurrenter i övriga Europa. Svensk industri använder stora mängder bioenergi Sid 7 Linköpings universitet

8 Fyra principiella sätt att minska industrins energikostnader Energieffektiv teknik Laststyrning Byte av energibärare Energieffektivt beteende Sid 8 Linköpings universitet

9 Olika subsystem i ett industriellt energisystem Elsystem Ventilationssystem Värmesystem Tappvarmvattensystem Belysning Tryckluftsystem Sid 9 Linköpings universitet

10 Exempel på industriell energieffektivitet Systemtänkande är ett måste Elenergi byts mot olja Olja byts mot fjärrvärme Isolering av tak i en energiintensiv industri där man har stora värmeförluster till byggnaden? Tropikfläktar om man har deplacerande ventilationsystem? Kompressordriven kyla när fjärrkyla finns tillgänglig? Sid 10 Linköpings universitet

11 Verktyg för att förbättra industriell energieffektivitet Energikartläggningar, t ex ENSAM IDA CFD Produktionssimulering Pinch remind

12 Exempel på industriell energieffektivitet - svenskt gjuteri Energy efficiency measures Electricity savings (MWh/year) LPG savings (MWh/year) District heating savings (MWh/year) New melting furnace 2, District heating supplied to municipality ,200 Compressed-air leak elimination 1, New sand preparation Different ladle heating Lowering idling losses 1, Load management Other measures ,770 Total figure 6, ,680 Total figure (%) [1] Power reduction of 3 MW during peak-hours. The energy use is not affected by this measure, but the cost of power is reduced Sid 12 Linköpings universitet

13 Exempel på industriell energieffektivitet - verkstadsindustri Energy efficiency measures Electricity savings (MWh/year) District heating savings (MWh/year) New large-scale ventilation system Investment in new lighting Compressed-air leak elimination New windows installations VAV in the shower rooms Heat exchange from high temp. Oil separator flow Heat exchanger on fan Other measures Total figure 1,250 1,700 Total figure (%) Sid 13 Linköpings universitet

14 Kort om Projekt Högland Det största svenska energiprogrammet sedan företag erhöll gratis energianalyser (energiråd) En dags platsbesök, en dags rapportskrivning Utförare, Energikontor Sydost Linköpings Universitet ansvarade för utvärderingen Främst små- och medelstora företag (även servicenäring, matbutiker etc.) Sid 14 Linköpings universitet

15 Kort om Projekt Högland Space heating Educational Lighting Ventilation Compressed air Production processes Hot tap water Other 22 3 Implemented Planned Not considered Number of measures

16 Kostnadseffektivitet - implementering av energieffektiv teknik i industrin Energy saved per private capital spent Energy saved per public capital spent Project Highland (kwh/ ) PFE (kwh/ ) (47-125) 11

17

18 Framgångsrikt industriellt energieffektiviseringsarbete - introduktion En väl genomförd energianalys är det FÖRSTA viktiga steget i ett industriellt energieffektiviseringsarbete!

19 Strategiskt energiarbete- exempel från den svenska gjuteriindustrin Vikten av att ha detta arbete väl förankrat i ledningen kan inte nog betonas. En större svensk fordonstillverkare tog för några år sedan ett beslut i koncernledningen att minska energianvändningen med 50 procent och bedriver nu ett mycket framgångsrikt arbete med att uppfylla detta mål. Ett sådant mål förefaller vara mycket ovanligt hittills i svensk industri men frågan är om inte de nya förutsättningarna med en alltmer global marknad och stigande energipriser gör att svensk industri tvingas arbeta fram dylika krafttag på energisidan.

20 Strategiskt energiarbete- exempel från den svenska gjuteriindustrin Strategi med kvantifierade mål beträffande hur mycket el och värmeförbrukningen ska minskas de närmaste 10 åren fattas på ledningsnivå i samråd med energigruppen. En handlingsplan utarbetas för hur målen skall kunna infrias som förslagsvis innehåller både teknik- och beteendeåtgärder samt möjligheter att minska lokalytan och genom detta minska driftskostnaderna samt konverteringsförslag där elanvändning till icke elspecifika processer (värmning etc.) tas bort. Avsätt pengar för stationär mätning av energianvändningen, förslagsvis på avdelningsnivå. Ett mycket viktigt inslag i ett strategiskt energieffektivisering-sarbete är möjligheterna att faktiskt mäta resultat. Detta ger motiverad personal som ser att de faktiskt kan påverka energikostnadsposten.

21 Strategiskt energiarbete- exempel från den svenska gjuteriindustrin Upprätta en energitävling där avdelningar tävlar mot varandra. Den avdelning som uppmätt den största besparingen, relativt sätt, vinner. Förslagsvis delas besparingen med de anställda och företaget för samtliga avdelningar. En förutsättning för detta är möjligheterna, se punkt 3, att mäta energianvändningen avdelningsvis eller motsvarande. Tillsätt en energiansvarig på varje avdelning och skift. Denna person ansvarar för energiarbetet på sitt skift. När exempelvis en avdelning är färdig tidigare så kontaktas den som är ansvarig för ventilationen och de fläktaggregat som är kopplade till avdelningen stängs av till ett minimum.

22 Strategiskt energiarbete- exempel från den svenska gjuteriindustrin Arbetet med effektiviseringar bör visualiseras på intranätet där varje avdelning redovisas samt exempelvis tomgångskostnader och den upprättade energitävlingen. Personalen bör kontinuerligt få utbildning i att vad som går att åstadkomma genom att personligt ansvarstagande etc. samt hur långt företaget kommit med att infria det kvantifierade målet. Anställ en energicontroller på heltid som är totalansvarig för att de uppfyllda målen infrias.

23 Hinder till energieffektivisering - Oskarshamnsfallet Rank Hinder 1 Kostnader för produktionsstörningar 2 Brist på tid/andra prioriteringar 3 Kostnader för att finna möjligheter och analysera alternativens kostnadseffektivitet 4 Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc 5 Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 6 Tekniken passar ej för företaget 7 Bristande medvetenhet kring energifrågor hos personalen 8 Bristande tekniska färdigheter avseende energieffektiv teknik 9 Tillgång på kapital 10 Brist på information beträffande möjliga energieffektiviseringsåtgärder 11 Risk för dålig prestanda hos inköpt utrustning 12 Kostnader för att finna möjligheter och analysera alternativens kostnadseffektivitet

24 Rank Hinder till energieffektivisering -svenska gjuterier Hinder 1 Tillgång på kapital 2 Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc 3 Budgetmedel avsätts ej för investeringar i energieffektiv teknik 4 Svårigheter att erhålla korrekt information beträffande energiprestanda hos den inköpta utrustningen 5 Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 6 Risk för dålig prestanda hos inköpt utrustning 7 Brist på mätutrustning för att kvantifiera en eventuell energibesparing 8 Brist på information beträffande möjliga energieffektiviseringsåtgärder 9 Kostnader för att finna möjligheter och analysera alternativens kostnadseffektivitet 10 Ledningen prioriterar ej energifrågor 11 Brist på tid/andra prioriteringar 12 Tekniken passar ej för företaget

25 Rank Hinder till energieffektivisering-svenska SMEs på Höglandet Hinder 1 Brist på tid/andra prioriteringar 2 Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 3 Tillgång på kapital 4 Kostnader för produktionsstörningar 5 Budgetmedel avsätts ej för investeringar i energieffektiv teknik 6 Brist på mätutrustning för att kvantifiera en eventuell energibesparing 7 Svårigheter att erhålla korrekt information beträffande energiprestanda hos den inköpta utrustningen 8 Bristande tekniska färdigheter avseende energieffektiv teknik 9 Ledningen prioriterar ej energifrågor 10 Bristande medvetenhet kring energifrågor hos personalen 11 Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc 12 Slimmad organisation

26 Rank Hinder till energieffektivisering-svenska massa- och pappersbruk Hinder 1 Tekniska risker såsom risk för produktionsstörningar etc 2 Kostnader för produktionsstörningar 3 Tekniken passar ej för företaget 4 Brist på tid/andra prioriteringar 5 Tillgång på kapital 6 Slimmad organisation 7 Risk för dålig prestanda hos inköpt utrustning 8 Budgetmedel avsätts ej för investeringar i energieffektiv teknik 9 Icke energirelaterade investeringar prioriteras högre 10 Bristande medvetenhet kring energifrågor hos personalen 11 Långa beslutsled vid investering i energieffektiv teknik 12 Kostnader för att finna möjligheter och analysera alternativens kostnadseffektivitet

27 DRIVKRAFTER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING - Svenska gjuteribranschen Eldsjäl/eldsjälar på företaget Minskade kostnader Frivilliga avtal med skatteavdrag som morot (PFE) Hot om stigande energipriser Långsiktig energistrategi Krav från ägare Investeringsstöd för energieffektiv teknik Erbjuda stöd (från energiexpert) i detaljspecifika frågor Information och stöd via Gjuteriföreningen/Swecast Förbättrad arbetsmiljö Nätverk inom gjuteribranschen 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

28 DRIVKRAFTER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERINGsvenska SMEs på Höglandet

29 DRIVKRAFTER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING - Svenska massa- och pappersindustrin Minskade kostnader Eldsjäl/eldsjälar på bruket Långsiktig energistrategi Hot om stigande energipriser Elcertifikat PFE programmet för energieffektivisering Internationell konkurrens Miljö/-energiledningssystem Nätverk inom branschen Handel med utsläppsrätter Miljöprofilering av bruket/koncernen 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier December, 2010 Louise Trygg Patrik Thollander Sandra Backlund Linda Olsson Energisystem Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel

Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel Synen på energieffektivisering, produktionssimulering, energianalyser och styrmedel - En studie av nio svenska gjuterier 2006-06-16 Av Patrik Rohdin, Energisystem, Linköpings tekniska högskola Patrik Thollander,

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri

Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri Energirådgivning ett vinnande koncept för svensk industri - En utvärdering av energirådgivningen inom projekt Utveckling Höglandet Carl-Johan Bondesson Björn Johansson Maj 2006 LITH-IKP-Ex-06/2371/--SE

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av:

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av: EL-EFF REGION WP 3: handlingsplan Västra Götaland, Sverige av: Mats Johansson Elin Sundqvist 1 Bakgrund Västra Götaland är Sveriges tredje största region, befolkningsmängden uppgår till 1,5 miljoner, vilket

Läs mer

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30

Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse. Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN. Jönköping 2006-05-30 Program för stöd till energieffektivisering genom förnyelse Idéer och förslag SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN Jönköping 2006-05-30 Energieffektivisering genom förnyelse - sammanfattning Energieffektivisering

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Karlstad 2014-04-22 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus

Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Metodik för systemorienterad uppföljning av elanvändning på sjukhus Malin Baltzar Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13

optimala fjärrvärmesystem Rapport I 2009:13 Rapport I 2009:13 i symbios med industri och samhälle för ett hållbart energisystem louise trygg kristina difs elisabeth wetterlund patrik thollander inger-lise svensson ISBN 978-91-7381-028-9 2009 Svensk

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

RAPPORT. Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag RAPPORT Energimanual Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag Magnus Klingspor B1867 Juli 2007 Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB Adress Box 21060 100 31 Stockholm

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Falun 2014-09-02 Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik

Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer