Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås"

Transkript

1 Energibehov och inomhusklimat i lågenergihuset Lindås

2 Inledning Bebyggelsen står för ca 35 % av Sveriges årliga totala energianvändning

3 Inledning Bebyggelsen står för ca 35 % av Sveriges årliga totala energianvändning Bebyggelsen har den största möjligheten att minska andelen koldioxidutsläpp Människor tillbringar mer än 80% av sin tid inomhus Innemiljö och energianvändning är viktiga frågor för att uppnå hållbarhet

4 Olika begrepp om lågenergihus Lågenergihus innebär att byggnaden använder mindre energi än gängse praxis. Passivhus är ett lågenergihus som är välisolerat och lufttätt med effektiv ventilation. Huset värms till stor del upp med passiv teknik. Nollenergihus är ett lågenergihus som använder lika mycket eller mindre energi än den som produceras i fastigheten. Plusenergihus är ett lågenergihus som använder förnybar energi med hjälp av både passiv och aktiv teknik och som levererar el till nätet. Gårdagens lågenergihus är dagens energieffektiva byggnader.

5 Tekniska lösningar i lågenergihus Fokusera på energi för uppvärmning Minimera energiförluster Utnyttja inre värmeproduktion och solinstrålning Tillför energi genom att använda förnybara energikällor

6 Energibalans för en byggnad Tillförd energi η P tillförsel + P sol + P gratisvärme = = 0 P transmission + P ventilation + P infiltration + P avlopp Passivhus Bortförd energi

7 Passiva åtgärder Välisolerade väggar Minimera mängder av köldbryggor Lufttät konstruktion Energieffektiva fönster (3 - eller 4-rutor) Värmeåtervinning av avloppsvatten med värmepump och värmeväxlare Förvärmning av ventilationsluft med värmeväxlare Passiv solenergi Termisk massa

8 Aktiva åtgärder Frånluftsvärmepump Bergvärmepump Solvärme och PV Småskalig kraftvärme

9 Undersökning av 20 lågenergihus i Sverige Välisolerad konstruktion Energieffektiva fönster Passiv solenergi arkitektur Luft-luft värmeväxlare (integrerad värmare) Solvärme för varmvatten Mekaniskt ventilationssystem

10 Lay-out Syftet var att värma huset utan ytterligare uppvärmningssystem

11 Lindås väggkonstruktion

12

13 Ventilationssystem FTX-system med η = 80% Ett integrerat värmebatteri på 1000 W Tilluftsdon i takhöjd på nedrevåningen och i golvhöjd på övervåningen

14 Some data Ground area 60 m 2 Total floor area 120 m 2 Floor plan 60 m 2 Total volume 340 m 3 Ceiling height, ground floor 2.5 m Ceiling height, upper floor 2.2 to 4.3 m ACH at a differential pressure of 50 Pa l/s m 2 Geographical situation Lat. 57.5º, long. 11.5º from reference

15 U-values Structure Area [m 2 ] U-value [W/m 2 K] External walls Roof Floor Windows (average for all windows) Average U-Value 0.16 Common Swedish U- values

16 Årliga energibehov 1530; 19% 775; 10% 3900; 48% 1810; 23% Household appliances Space heating Domestic Hot Water Fans Totalt 8020 kwh/årligen

17

18 Varför är ett nytt sätt att tänka krävs?

19 Heating Party

20 Window Upper floor CFD Mesh Main door Human body Ground floor Inomhusklimat Styrande ekvationer

21 Computational Fluid Dynamics Contours of temperature and velocity magnitude in the xy-plane at z = 5.5 m (mid-plane) for the Summer case.

22 Computational Fluid Dynamics Contours of temperature and velocity magnitude in the xy-plane at z = 5.5 m (mid-plane) for the Winter case.

23 Contours of the velocity magnitude in the yz - plane at x = 1.5 m Winter case Summer case

24 Iso velocities = 0.15 m/s for Winter case First floor Seecond floor

25 Iso velocities = 0.25 m/s for Summer case First floor Seecond floor

26 Jämförelse mellan energianvändningen i ett äldre och ett nytt svenskt hus samt med husen i Lindås a) Hushållsel Varmvatten Fläktar Uppvärmning kwh/år Äldre byggnader Nya byggnader Lågenergihuset Lindås

27 Jämförelse mellan energiåtgången i ett typiskt svenskt hus och i husen i Lindås b) 9000 Drift, 50 år (slutanvändning) Produktion och underhåll, 50 år kwh/m Typiskt svenskt hus Lindås

28 Systemsgränser för CO 2 -utsläpp Svensk medel el-mix Europeisk medel el-mix Marginal elproduktion Konvertering till biobränsle och fjärrvärme

29 CO 2 -utsläpp kg New typical Swedish building Low-energy building Swedish average electricity production Nordic average electricity production Nordic present marginal production, coal condense European average District heating and Swedish average electricity mix District heating and present marginal production District heating and European average Pellets and Swedish average electricity mix Pellets and present marginal production Pellets and European average

30 Stor boendeyta per person i Sverige En stor del av den energi som tillförs bostäder är beroende av bostadsytan. Sverige är tillsammans med Norge och Danmark de länder som använder störst boendeyta per person, ca 45 m 2. Tekniska lösningar minskar energianvändningen. Ökningen av temperaturreglerade ytor ökar energianvändningen. För att nå klimat- och utsläppsmålen krävs stopp på ökningen av temperaturreglerade ytor och sannolikt på sikt även minskning.

31 Byggnadens energisystem och byggnader i energisystemet Primär energi Tillförd energi

32

33 En helhetssyn krävs för att nå klimat- och utsläppsmålen kwh/m Svensk medelvilla, direktverkande el Svensk medelvilla fjärrvärme Lindås Jöns Ols (flerfamiljshus) Jämförbart flerfamiljshus Energianvändning

34 En helhetssyn krävs för att nå klimat- och utsläppsmålen kg CO2/m Totala CO2 utsläpp CO2 utsläpp för uppvärmning 0 Svensk medelvilla, direktverkande el Svensk medelvilla fjärrvärme Lindås Jöns Ols (flerfamiljshus) Jämförbart flerfamiljshus CO 2 -utsläppen

35 En helhetssyn krävs för att nå klimat- och utsläppsmålen Exergy/m Svensk medelvilla, direktverkande el Svensk medelvilla fjärrvärme Lindås Jöns Ols (flerfamiljshus) Jämförbart flerfamiljshus Primär energianvändning

36 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service Minskad oljeanvändning gynnar Källa: Statens miljön energimyndighet 2009a Minskad användning av fossila bränslen gynnar miljön

37 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service Minskad biobränsleanvändning i bebyggelse gynnar miljön, eftersom biobränsle är en knappresurs. Biobränsle ska främst användas för att ersätta fossilbränsle som energikälla. Minskad oljeanvändning gynnar Källa: Statens miljön energimyndighet 2009a

38 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service Minskad oljeanvändning gynnar Källa: Statens miljön energimyndighet 2009a Minskad elanvändning i bebyggelse gynnar miljön El ska användas för att gynna elintensiv svensk exportindustri Överskottsel kan exporteras till kontinenten för att ersätta kraftverk med fossilbränsle som energikälla

39 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service Minskad oljeanvändning gynnar Källa: Statens miljön energimyndighet 2009a Minskad fjärrvärmeanvändning är slöseri med kapitalresurser Fjärrvärme är en effektiv, miljövänlig och klimatsmart uppvärmningsform CO 2 -utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen var 86 kg/mwh år 2007 och kommer att sjunka till en beräknad utsläppsnivå på 46 kg/mwh år 2015 (CO 2 -utsläppen från kolkondenskraftverk är ca 900 kg/mwh).

40 Prioritera rätt saker i rätt ordning Byggnader inom fjärrvärmeområden elhushållning och eleffektivitet minimera resursanvändning tredjepartsinträdet fjärrvärmebolagens monopolsituation och prissättning framtida tekniska lösningar såsom lågtemperaturuppvärmning som använder fjärrvärmesystem, introduktion av småskaliga förnybara energisystem för elektricitet och värmeproduktion i fjärrvärmeområden Byggnader utanför fjärrvärmeområden energieffektivisering av den befintliga bebyggelsen incitament för att byggnationen av passivhus ska ta fart på allvar val av material med lång hållbarhet vid både nybyggnation och renovering och prioritering av hållbarhet framför låga kostnader vid offentlig upphandling.

41 Energibesparingsåtgärder i byggnader 2 Laststyrning 1 Energieffektivisering 3 Byte av energislag 4 Energitillförsel

42 MODEST/ECM - Methodology Present energy use Reference energy cost Building ECMs Energy use after ECMs Energy cost for ECM 1 Energy cost for ECM 2 CO2 emissions Energy cost for ECM 3 Th local DH supplier MODEST Marginal DH costs Energy cost Reference system cost System cost for ECM 1 System cost for ECM 3 System cost for ECM 2 System cost ECMs 1- Heat load control 2. Attic insulation 3. Electricity savings

43 Marginal DH costs The cost to produce the last unit increase in DH (or the saved cost for the last unit decrease in DH).

44 Result: Heat load control 500 Heat demand (MW), High heat loads Medium heat loads Oil HOB Oil CHP Biomass HOB Coal CHP Biomass CHP Waste CHP 50 0 Low heat loads Heat load control Hours Heat load control has most effect for medium heat loads (MW) while for low and high heat loads the effect is almost unnoticeable.

45 Result: Attic insulation measure Heating season Oil HOB Heat demand (MW), Oil CHP Biomass HOB Coal CHP Biomass CHP Hours Waste CHP Attic insulation The attic insulation measure affects the DH load duration curve mainly during the winter months.

46 Result: Electricity savings measure Heat demand (MW), Load duration after measure Load duration before measure Oil HOB Oil CHP Biomass HOB Coal CHP Biomass CHP Waste CHP Hours Electricity saving DH load for replacing the loss in excess heat when electricity saving measures are implemented

47 Result: Economic effect for energy system including ECMs (DH system and residences) Euro/MWh Energy conservation measures DH system Residences Local energy system Heat load control Attic insulation Electricity savings

48 Altered fuel consumption in DH plants for the different ECMs GWh Heat load control Attic insulation Electricity savings Oil Coal Biomass

49 The global CO 2 emissions for the energy system including ECMs Coal condensing power as marginal electricity production technology Energy conservation measures DH production GWh/year Local CO 2 emissions tonne/year Electricity production GWh/year Electricity us GWh/yeare Global CO 2 emissions a tonne/year Total effect on global CO 2 emissions Heat load control Attic insulation Electricity savings ,700-12,500 Gas combined cycle condensing power as marginal electricity production technology Energy conservation measures DH production GWh/year Local CO 2 emissions tonne/year Electricity production GWh/year Electricity use GWh/year Global CO 2 emissions b tonne/year Total effect on global CO 2 emissions Heat load control ,100 Attic insulation ,700 Electricity savings ,200 a 1 GWh electricity = 1000 tonne CO 2 b 1 GWh electricity = 370 tonne CO 2

50 Slutsatser Behov av helhetssyn och långsiktighet i planeringen Främjad resurshushållning och minskad miljöpåverkan samt att husen är ekonomiskt möjliga att bo i Energieffektiviseringsåtgärder får inte påverka inomhusklimatet negativt så att människors hälsa äventyras Skapa incitament för att byggnationen av passivhus ska ta fart Ändring av brukarnas beteende så att energianvändningen minskar Bromsa utvecklingen mot allt större boendeyta per person Välj material med lång hållbarhet vid både nybyggnation och renovering och prioritera hållbarhet framför låga kostnader vid offentlig upphandling

Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson

Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson Linnéseminarie 4 september 2013 Linnéuniversitetet, Växjö People Research leader Leif Gustavsson Researchers Ambrose Dodoo Krushna Mahapatra

Läs mer

Primärenergianvändning av passivhus i Sverige

Primärenergianvändning av passivhus i Sverige Primärenergianvändning av passivhus i Sverige Med fokus på kvarteret Trettondagen Jia Jiang Master of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2013-09-22

Läs mer

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Elisabeth Kjellsson Rapport TVBH-3047 Lund 2004 Avdelningen för Byggnadsfysik Solvärme i bostäder med analys av kombinationen

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader

SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring vid ombyggnad av befintliga byggnader till energieffektiva byggnader r och dess effekt på inomhusmiljön Finansierat av: SQUARE - Ett system för kvalitetssäkring

Läs mer

En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning

En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Seminarium 2 November 2011 Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21%

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Bostadshus med egen elproduktion

Bostadshus med egen elproduktion ISRN LUTMDN/TMHP-14/5310-SE ISSN 0282-1990 Bostadshus med egen elproduktion Hinder och möjligheter Sara Eriksson Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars

Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Hur elpris och värmelast påverkar fjärrvärmesystem fallet Göteborg Energi och Volvo Cars Markus Alsbjer Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A 09/00714

Läs mer

Expansion av Umeå från 100 000 invånare till 150 000 invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn.

Expansion av Umeå från 100 000 invånare till 150 000 invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn. UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-06 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Expansion av Umeå från 100 000 invånare till 150 000 invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn. En verklighetsförankrad

Läs mer

Uppvärmning konvertering från direktverkande el

Uppvärmning konvertering från direktverkande el Examensarbete 15 Hp C-nivå Uppvärmning konvertering från direktverkande el Reg: Oru- Te-BY3004- B103/08 Lovisa Arnesson Byggingenjörprogrammet 180 hp Örebro universitet vt 2008 Examinator: Stefan Petersson

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

El till vad och hur mycket i svensk industri

El till vad och hur mycket i svensk industri El till vad och hur mycket i svensk industri ett projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier slutrapport Dag Henning Effektivisering Eltillförsel Elbehov Konvertering IKP

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Caroline Haglund Stignor, Markus Lindahl, Markus Alsbjer, Roger Nordman, Lennart Rolfsman, Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco Sverige

Fredrik Karlsson, Sweco Sverige Fredrik Karlsson, Sweco Sverige 1 Dagens program Uppvärmning Varmvatten Kallras Ventilation Kyla Energibehov 2 VÄRME 3 Effektbehovet - hur stort blir det? Var krävs värmen? Distribution luftvärme, vattenburen

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

Alternativ för energieffektivisering av ett befintligt flerbostadshus

Alternativ för energieffektivisering av ett befintligt flerbostadshus Alternativ för energieffektivisering av ett befintligt flerbostadshus Ekonomi-, hållbarhets- och inomhusmiljöaspekter för några energibesparingsalternativ. En studie baserad på kvarteret Ripan 1 i Bostadsstiftelsen

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys av småhus

Livscykelkostnadsanalys av småhus Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen

Läs mer

Energianalys av fastighet Brynäs 12:1

Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 Energikartläggning med effektiviseringsåtgärder inriktning mot ventilation Sofia Blomqvist

Läs mer

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar Elforsk rapport 08:30 Håkan Sköldberg & Thomas Unger April 2008 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Läs mer

Fyra passivhus - En jämförelse av kravlistor och konstruktion FILIP KRISTIANSSON STEFAN JOHANSSON

Fyra passivhus - En jämförelse av kravlistor och konstruktion FILIP KRISTIANSSON STEFAN JOHANSSON Fyra passivhus - En jämförelse av kravlistor och konstruktion Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FILIP KRISTIANSSON STEFAN JOHANSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS

Läs mer

Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur spillvatten i befintliga flerbostadshus Anders Nykvist Examensarbete i installationsteknik Stockholm 2012 Nr 119 Abstract Drain water heat recovery is an uncommon measure in multi-unit

Läs mer

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS BERGSTRÖM, MÄRTA EHN Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer