En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning"

Transkript

1 En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Seminarium 2 November 2011 Växjö

2 Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt fossilt 81% Bioenergi 10% Kärnkraft 6% Övrigt 3% Exa = Källa: International Energy Agency, Key World Energy Statistics

3 Elsystemet Elproduktion i ett Europaperspektiv har ofta kolkondens som marginalel Förändrad elanvändning leder då till kraftigt förändrade koldioxidutsläpp Stort överskott av spillvärme (i Sverige är överskottet drygt 2 gånger större än leveranserna av fjärrvärme) Omfattande planerad utbyggnad av fossil kondenskraft i EU ( MW)

4 Sveriges totala energianvändning Källa: Energimyndigheten. Energiläget

5 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service m.m Källa: Energimyndigheten. Energiläget

6 Elanvändning inom sektorn bostäder och service m.m , normalårskorrigerad Källa: Energimyndigheten. Energiläget

7 Användning av fjärrvärme Källa: Energimyndigheten. Energiläget

8 Löpande energipriser i Sverige inklusive skatt, Källa: Energimyndigheten. Energiläget

9 Svenskt virkesförråd på produktiv skogsmark historisk och framskriven utveckling Milj m 3 sk Miljö Produktion Referens Historiskt virkesförråd År Virkesförråd på all produktiv skogsmark. Historisk utveckling enligt Riksskogstaxeringen fram till 2000 och framskriven utveckling i nationella scenarier Källa: Skogsstyrelsen, Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008

10 Energikedja - exempel eluppvärmning Naturresurs Bränslekedja Elproduktion Elektricitet Eldistribution Värmesystem slutanvändare Värme Värma rum 10

11 Annual primary energy use for space heating a building in Växjö with different heating systems and frame materials.

12 Life cycle activities and primary energy flows Production phase - Extraction, processing and transport of materials - On-site construction work - Energy recovery from biomass residues Operation phase - Space heating - Electricity for ventilation - Tap water heating - Electricity for household and facility management End-of-life phase - Demolition - Energy recovery from wood, and recycling of concrete and steel Energy supply system - Full energy chain accounting, including conversion / fuel cycle losses Energy supply system - Electric heating, or district heating with biomassbased supplies - Electricity produced in a biomass-fired condensing plant - District heat produced in a CHP-based bio plant - Full energy chain accounting, including conversion / fuel cycle losses Energy supply system - Full energy chain accounting, including conversion / fuel cycle losses

13 Primary energy use for the production, space heating and ventilation, and end-of-life of a district-heated conventional or passive house constructed with concrete- or wood-frame.

14 CO 2 emission from the production, space heating and ventilation, and end-of-life of a district-heated conventional or passive house constructed with concrete- or wood-frame.

15 Ambition - Energihushållning på byggnadsnivå och dess interaktion med energitillförselsystemet 1. Olika energihushållningsåtgärder studeras noggrant i två befintliga (typ) byggnader 2. Betydelsen av byte till energisnåla hushållsapparater och energisnål belysning analyseras 3. Betydelsen av klimatförändringar analyseras 4. Hur energihushållningsåtgärderna påverkar dagens energitillförselsystem (fjärrvärmeproduktion) simuleras timme för timme 5. Kostnadsminimerad fjärrvärmeproduktion med beaktandet av olika omvärldsutvecklingar simuleras Målsättningen är att kunna dra generella slutsatser om under vilka förutsättningar olika energihushållningsåtgärder är effektiva att genomföra relaterat till olika tillförselsystem och möjliga utvecklingslinjer för fjärrvärmeproduktion

16 Ambition - Uppvärmning av och energianvändning i nya byggnader 1. Optimala energianvändningsnivåer över byggnadernas livscykel analyseras för två typbyggnader i ett nybyggnadsområde och vid förtätning av bebyggelse 2. Olika uppvärmningssystem såsom fjärrvärme, eldrivna värmepumpar och direktel med eller utan solvärmebaserade system analyseras 3. Möjligheterna att uppföra passivhus studeras 4. Betydelsen av klimatförändringar analyseras 5. Betydelsen av nybyggnadsområdets storlek och byggnadernas geografiska täthet analyseras 6. Hur olika omvärldsutvecklingar kan påverka val av uppvärmningssystem och optimala energianvändningsnivåer analyseras Målsättningen är att kunna dra generella slutsatser om under vilka förutsättningar som olika uppvärmningssystem är att föredra och vilka energianvändningsnivåer som då är optimala

17 Low energy bio-based society ; 4 MSEK financed by energimyndigheten Aim is to create strategic knowledge on how to develop a resource- and climate-efficient built environment in urban areas that is primarily based on renewable resources Researchers: Prof. Leif Gustavsson, Dr. Roger Sathre, Ambrose Dodoo, and 1 Phd candidate being recruited

18 Wood in Carbon Efficient Construction - CO2 European project focusing at carbon efficient construction and the role of wood ; 4 million funded through WoodWisdom-Net and industries 20 partners in Austria, Finland, Germany, Italy and Sweden 7 Work Packages (WPs) Linnaeus University is leader of WP1 & coordinate the Swedish partners WP1 deals with primary energy and greenhouse gas balances over building life cycle incorporating the complexity of variables and robust methodologies Researchers: Prof. Leif Gustavsson, Dr. Roger Sathre and Ambrose Dodoo

19 Wood-based energy systems from Nordic forests - Enerwoods Nordic project with 9 partners from Norway, Denmark, Finland and Sweden Aim is to combine energy systems and biological systems to optimise the complete bioenergy chain considering primary energy use and greenhouse gas emissions ; 19 million NOK financed by Nordic Energy Research 4 work packages Linnaeus University is leader of WP3 which deals with strategic analyses and optimisation of woody biomass energy systems Researchers: Prof. Leif Gustavsson, Dr. Roger Sathre and 1 Phd candidate being recruited

20 Use of wood for better climate and increased value creation - Klimatre Norwegian research project of 30 million NOK Aim is to document the climate and economic impact of the forest-based value chains in Norway, as well as to develop environmentally friendly solutions for wood construction Linnaeus University is the only international partner Researchers: Prof. Leif Gustavsson,

21 Efficient use of forest biomass to reduce greenhouse gas emissions and oil use Aim is to apply system analysis and scenario techniques to identify strategies for the efficient use of forest biomass to reduce greenhouse gas emissions and oil use MSEK financed by Bo Rydins forskningstiftelse Researchers: Prof. Leif Gustavsson and a PhD student

22 Researchers Research leader: Leif Gustavsson Two senior researchers Roger Sathre Krushna Mahapatra 1 research engineer Ambrose Dodoo 1 PhD candidate Farshid Bonadkar 2 PhD candidates being recruited Analyze the life cycle primary energy use and greenhouse gas balances of buildings Optimise the complete bioenergy chain considering primary energy use and GHG emissions

23 Skogsproduktion i ett hundraårsperspektiv Poudel, B. C., Sathre, R., Gustavsson, L., Bergh, J., Lundström, A. and Hyvönen, R. (2011) Effects of climate change on biomass production and substitution in north-central Sweden. Biomass and Bioenergy, vol. 35: 10, pp Poudel, B.C., Sathre R., Bergh, J., Gustavsson, L., Lundström, A., Hyvönen, R. (2011) Potential effects of intensive forestry on biomass production and total carbon balance in north-central Sweden. Environmental Science and Policy, (Accepted). Sathre, R. and Gustavsson, L. (2011) Time-dependent radiative forcing effects of forest fertilization and biomass substitution. Biogeochemistry (Accepted). Sathre, R. and Gustavsson, L. (2011) Time-dependent climate benefits of using forest residues to substitute fossil fuels. Biomass and Bioenergy, vol. 35: 7, pp Lippke, B., Oneil, E., Harrison, R., Skog, K., Gustavsson, L. and Sathre, R. (2011) Life cycle impacts of forest management and wood utilization on carbon mitigation: knowns and unknowns. Carbon Management, vol. 2: 3, pp

24 Skogsägares och allmänhetens inställning till nya skogskötselmetoder Hemström K., Mahapatra K. and Gustavsson L. (2011) Public acceptability of intensive forestry in Sweden. (Manuscript) Hemström K., Mahapatra K. and Gustavsson L. (2011) Swedish private forest owners perceptions of and intentions to adopt exotic tree species. (Manuscript).

25 Användning av bioenergi Gustavsson, L., Eriksson, L. and Sathre, R. (2011) Costs and CO2 benefits of recovering, refining and transporting logging residues for fossil fuel replacement. Applied Energy, vol. 88: 1, pp Gustavsson, L. and Truong, N. L. (2011) Coproduction of district heat and electricity or biomotor fuels. Energy, vol. 36: 10, pp Joelsson J.M. and Gustavsson L. (2011) Biomass strategies in Sweden to reduce CO 2 emission and oil use in an EU context. (Manuscript). Joelsson J.M. and Gustavsson L. (2011) Greenhouse gas and oil use impacts of Fischer-Tropsch diesel and DME production integrated with pulp and paper mills. (Manuscript).

26 Primärenergianvändning och CO2-utsläpp över byggnaders livscykel Dodoo, A., Gustavsson, L. and Sathre, R. (2010) Life cycle primary energy implication of retrofitting a wood-framed apartment building to passive house standard. Resources, Conservation and Recycling, vol. 54: 12, pp Dodoo, A., Gustavsson, L. and Sathre, R. (2011) Building energy-efficiency standards in a life cycle primary energy perspective. Energy and Buildings, vol. 43: 7, pp Gustavsson, L., Joelsson, A. and Sathre, R. (2010) Life cycle primary energy use and carbon emission of an eight-storey wood-framed apartment building. Energy and Buildings, vol. 42: 2, pp Gustavsson, L., Dodoo, A., Truong, N. L. and Danielski, I. (2011) Primary energy implications of end-use energy efficiency measures in district heated buildings. Energy and Buildings, vol. 43: 1, pp Dodoo, A., Gustavsson, L. and Sathre, R. (2011) Primary energy implications of ventilation heat recovery in residential buildings. Energy and Buildings, vol. 43: 7, pp Gustavsson, L. and Sathre, R. (2011) Energy and CO2 analysis of wood substitution in construction. Climatic Change, vol. 105: 1-2, pp

27 Implementering energieffektivisering Nair, G., Gustavsson, L. and Mahapatra, K. (2010) Factors influencing energy efficiency investments in existing Swedish residential buildings. Energy Policy, vol. 38: 6, pp Nair, G., Gustavsson, L. and Mahapatra, K. (2010) Owners perception on the adoption of building envelope energy efficiency measures in Swedish detached houses. Applied Energy, vol. 87: 7, pp Nair, G., Mahapatra, K. and Gustavsson, L. (2012) Implementation of energy efficient windows in Swedish single-family houses. Applied Energy, vol. 89: 1, pp Mahapatra, K., Nair, G. and Gustavsson, L. (2011) Swedish energy advisers' perceptions regarding and suggestions for fulfilling homeowner expectations. Energy Policy, vol. 39: 7, pp Mahapatra, K., Nair, G. and Gustavsson, L. (2011) Energy advice service as perceived by Swedish homeowners. International Journal of Consumer Studies, vol. 35: 1, pp

28 Implementering träbyggande Hemström, K., Mahapatra, K. and Gustavsson, L. (2011) Perceptions, attitudes and interest of Swedish architects towards the use of wood frames in multistorey buildings. Resources, Conservation and Recycling, vol. 55, pp Mahapatra, K., Gustavsson, L. and Hemström, K. (2011) Multi-storey woodframe buildings in Germany, Sweden and the UK. Construction Innovation: Information, Process, Management, (Accepted)

29 Restprodukter i trä Slutavverkning Träbearbetarbetning Byggande Rivning

30 Example: Solid biomass (logging residues) replace fossil fuels in non-mobile plants A system analysis from forest area to local (80km), national (600km) and international (1100km) end-users Functional unit is 1 MWh of delivered wood chips at the local, national and international end-users Data for forest residues based on experience in central Sweden

31 CO 2 -balans för skogsbränslesystem olika fossila bränslen ersätts i stationära anläggningar 12 CO2-balance (tonne C/ha) Local National International Primary energy -2 Natural gas Oil Coal Källa: Gustavsson, Eriksson och Sathre (2011) Costs and CO 2 benefits of recovering, refining and transporting logging residues for fossil fuel replacement. Applied Energy.

32 Minskad oljeanvändning och minskade CO 2 -utsläpp med 1 GJ skogsbiomassa - Laddhybridbilar med bioel Plug-in hybrids with =47% bioelectricity replace hybrid cars =40% Methanol through BLG replaces diesel Biomass boiler replaces large oil boiler Ethanol Methanol/DME Synthetic diesel Electricity only Plug-in hybrids Oil use avoided, GJ CO 2 avoided, kg Biomass CHP replaces electric heating Electricity through BLG replaces fossil electricity Wood replaces concrete in constructions Källa: Joelsson and Gustavsson 2010

33 Energihushållning i en befintlig byggnad Trästomme Byggd våningar 16 lägenheter 1190 m 2 Fjärrvärmd Från 119 till 40 kwh/m 2 och år för uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten (Östersund)

34 Annual final operation energy of the building with and without energy efficiency measures (Östersund) Applied end-use energy efficiency measures Space heating Final energy demand (kwh/m 2 year) Tap water heating Ventilation electricity Household /facility electricity Total Initial Improved taps Improved windows and doors Additional roof insulation Additional external wall insulation Ventilation heat recovery

35 Årliga värmeprofiler av byggnadens uppvärmningsbehov med eller utan energihushållning (Östersund)

36 Fjärrvärmelast 1/5 - till 30/ Capacity (MW) Accumulator Discharged Heat-only boilers Flue gas condenser CHP plant Day

37 Slutsatser Effekten av energihushållningsåtgärder i fjärrvärmda byggnader beror av fjärrvärmeproduktionen och typ av energihushållningsåtgärd Både energianvändningen i byggnader och fjärrvärmeproduktionen måste beaktas och deras interaktion för minimera uppvärmningskostnader och primärenergianvändning

38 Byggreglers påverkan på energianvändning Located in Växjö, Sweden Constructed in the mid 1990s Climate zone III / South 4 stories 16 apartments 1190 m 2 usable floor area Wood framed Reference We compared versions of this building designed to the BBR 2009 or to the Passivhus standard

39 Specific energy requirements of the Swedish building Code (BBR 2009) and the passivhus standard Description BBR 2009 electric heated BBR 2009 non-electric heated Passivhus Climate zone I II III I II III North South Specific final energy limit * (kwh/m 2 ) North zone * Comprises purchased energy for space and water heating, and electricity for fans and pumps but excludes electricity for household use. E-norm programme was used. South zone

40 Energy characteristics of analyzed buildings Description Reference BBR 2009 electric heated BBR 2009 district heated Passivhus Ground floor U-value External walls U-value Windows U-value Doors U-value Roof U-value Airtightness at 50Pa Mechanical Ventilation Exhaust air Heat recovery Exhaust air Heat recovery Hot water taps Conventional Energy efficeint Conventional Energy efficeint Specific final energy (kwh/m 2 yr) U-values in W/m 2 K Airtightness in l/ s m 2

41 Primary energy balance: production phase 800 Biomass residues On-site construction Material production Primary energy use (kwh/m 2 ) Reference BBR 2009 Passivhus Electric heated building Reference BBR 2009 Passivhus District heated building

42 Final and primary energy use for building operation Household & facility electricity Water heating Ventilation electricity Space heating Final energy use (kwh/m 2 year) Reference BBR 2009 Passivhus Final energy use Reference BBR 2009 Passivhus Primary energy use (kwh/m 2 year) Reference BBR 2009 Passivhus Primary energy use Reference BBR 2009 Passivhus Electric heated building District heated building Electric heated building District heated building

43 Primary energy balance: end-of-life Wood recovery for energy Steel recycling Concrete recycling Demolition 100 Primary energy use (kwh/m 2 ) Reference BBR 2009 Passivhus Reference BBR 2009 Passivhus Electric heated building District heated building

44 Primary energy balance per year (building lifespan is 50 years) 600 Demolition Household & facility electricity Ventilation electricity Production Production residues Water heating Space heating Demolition residues/end-of-life benefit iiprimary energy use (kwh/m 2 year) Reference BBR 2009 Passivhus Reference BBR 2009 Electric heated building District heated building Passivhus

45 Förändrad primärenergianvändning - FTX Förändrad primärenergianvändning (kwh/m 2 ) Ventilation El för ventilation electricity Space Rumsuppvärmning heating, BS Conventional Passive Conventional Passive Conventional, Passive Conventional, Passive Direktverkande el Värmepump Fjärrvärme, 50% CHP Tillförselsystem: Biomassaeldad ångturbin(bst) Fjärrvärme, 90% CHP

46 Nettobesparing av primärenergi FTX Nettobesparing av primärenergi (kwh/m 2 ) Konventionell Passiv Konventionell Passiv Konventionell Passiv Konventionell Passiv Direktverkande el Värmepump Fjärrvärme, 50% CHP Fjärrvärme, 90% CHP Tillförselsystem: Biomassa ångturbin (BST)

47 Årligt minskat primärenergibehov när mer optimalt designade kraftvärmsystem används Nettobesparing av primärenergi (kwh/m 2 ) VHR is 4 kwh/m2 VHR is 7 kwh/m2 Konventionell Passiv Konventionell Passiv Konventionell Passiv Konventionell Passiv 80% CHP-BST 83% CHP-BST 76% CHP-BIGCC 78% CHP-BIGCC

48 Slutsatser FTX resulterar i signifikanta besparingar av slutlig energi Primärenergibesparingarna vid FTX beror av mängd el som används för FTX, byggnadens lufttäthet, och typ av värmesystem förutom effektivitet i värmeåtervinning Stora primärenergibesparingar uppnås då FTX installeras i byggnader som värms med direktverkande el Låga eller inga primärenergibesparingar uppnås då FTX installeras i byggnader som värms med fjärrvärme med kraftvärmeproduktion. Viktigt med lågt elbehov för FTX aggregat och lufttät byggnad

49 Termisk massa betong/trä - studerad byggnad Trästomme Byggd våningar 16 lägenheter 1190 m 2 Fjärrvärmd

50 Värmebehov för byggnad med trästomme eller betongstomme i Växjö, Östersund och Kiruna 60 Wood f rame (Kiruna) Wood f rame [Östersund] Wood frame {Växjö} Concrete f rame (Kiruna) Concrete f rame [Östersund] Concrete frame {Växjö} Building heat demand (kw) Day Källa: Dodoo et al. 2011

51 Annual final energy use for space heating for the buildings at various locations 140 Concrete frame Wood frame 120 Final energy use (kwh/m 2 ) Kiruna Östersund Växjö Källa: Dodoo et al. 2011

52 Annual primary energy use for space heating at various locations with different heating systems 400 Concrete frame Wood frame Primary energy use (kwh/m 2 ) Kiruna Östersund Växjö Kiruna Östersund Växjö Kiruna Östersund Växjö Resistance heating Heat pump District heating Energy supply based on BST technology

53 Conclusions Concrete building has slightly lower operation primary energy use than wood alternative, due to thermal mass Still, wood building has lower net life cycle primary energy balance than concrete alternative Less energy needed for material production More energy available from biomass residues Wood building with CHP-based district heating gives low life cycle primary energy use Källa: Dodoo et al. 2011

54 Duktig Yale professor utnämner världens tre bästa artiklar om LCA på byggnader. Från Greenbuild i Toronto 2011 med deltagare. Källa Tomas Kåberger Gustavsson L. and Joelsson A. (2010) Life cycle primary energy analysis of residential buildings. Energy and Buildings, Vol. 42, No 2, pp

55 Frågor?

56 Primary energy balance excluding tap water heating, household & facility electricity per year (building lifespan is 50 years) 250 Demolition Ventilation electricity Production Production residues Space heating Demolition residues/end-of-life benefit iiprimary energy use (kwh/m 2 year) Reference BBR 2009 Passivhus Reference BBR 2009 Electric heated building District heated building Passivhus

Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson

Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson Lönsamhetsberäkningar energihushållningsåtgärder Leif Gustavsson Linnéseminarie 4 september 2013 Linnéuniversitetet, Växjö People Research leader Leif Gustavsson Researchers Ambrose Dodoo Krushna Mahapatra

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

nästa generations fjärrvärme

nästa generations fjärrvärme nästa generations fjärrvärme NÄSTA GENERATIONS FJÄRRVÄRME rapport 2013:1 ur 41 Framledningstemperatur och rundgångsflöden för Rud. Sommardriftfall med luftsvärmepumpar i samtliga områdets fastigheter.

Läs mer

FEBY Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI och FEBY. Positioning Paper

FEBY Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI och FEBY. Positioning Paper FEBY Kriteriejämförelse av Passivhus enligt PHI och FEBY Positioning Paper Background on implementation of Passive House in Sweden Framtagen med medel från Energimyndigheten November 2009 LTH rapport EBD-R--09/29

Läs mer

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export dag henning olle mårdsjö ISBN 978-91-7381-018-0 2009 Svensk Fjärrvärme AB förord Fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen

Läs mer

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet

Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Vad sker runt omkring oss inom energiområdet Aktuell utveckling av EU program och direktiv med särskild tonvikt på bioenergi internationellt, nationellt och regionalt, bioenergi i Blekinge samt några aktuella

Läs mer

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri STATUSRAPPORT Sida 0(44) Datum:2010-05-11 Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri (Economic forest production with consideration of the forest and energy industries) Projektnamn

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar Elforsk rapport 08:30 Håkan Sköldberg & Thomas Unger April 2008 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv

Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv Mattias Bisaillon Johan Sundberg Mårten Haraldsson Ola Norrman Eriksson Systemstudie Avfall i

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050

Tvågradersmålet i sikte? Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050 Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050 RAPPORT 5754 OKTOBER 2007 Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050 Författare: Jonas Åkerman Karolina Isaksson

Läs mer

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump Elisabeth Kjellsson Rapport TVBH-3047 Lund 2004 Avdelningen för Byggnadsfysik Solvärme i bostäder med analys av kombinationen

Läs mer

temperatureffektiva fjärrvärmesystem

temperatureffektiva fjärrvärmesystem 22 temperatureffektiva fjärrvärmesystem EFFEKTIVISERING AV FJÄRRVÄRMEANSLUTNA BYGGNADER rapport 2012:2 energi, visas hur detta kan implementeras i ärenergibegreppet är implementerat i några gency) 14 har

Läs mer

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi En studie om energianvändningen på Öland idag och i framtiden av Lena Eckerberg Energikontor Sydost i samarbete med SERO, Högskolan i Kalmar och Mälardalens

Läs mer

11 Trädbränsle Wood Fuel

11 Trädbränsle Wood Fuel Trädbränsle Wood Fuel Trädbränsle Wood Fuel Innehåll Contents Trädbränsle Wood Fuel...219, 222 Om statistiken Description of statistics...219, 222 Begrepp och definitioner Concepts and definitions... 221,

Läs mer

Systemstudie Avfall - Borås

Systemstudie Avfall - Borås Systemstudie Avfall - Borås En systemstudie för den framtida avfallsbehandlingen i Borås. Ett delprojekt inom projektet Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv. Mattias Bisaillon

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Primärenergianvändning av passivhus i Sverige

Primärenergianvändning av passivhus i Sverige Primärenergianvändning av passivhus i Sverige Med fokus på kvarteret Trettondagen Jia Jiang Master of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2013-09-22

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energislag!

Bioenergi Sveriges största energislag! Bioenergi Sveriges största energislag! Gustav Melin Stockholm 2012-04-17 www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se AEBIOM

Läs mer