Maria Rankka. Chef för tankesmedjan Timbro i Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maria Rankka. Chef för tankesmedjan Timbro i Stockholm."

Transkript

1 Maria Rankka Chef för tankesmedjan Timbro i Stockholm. Jag är framtidsoptimist, men inte teknikdeterminist, och försöker förstå hur teknik och politik växelverkar.

2

3 Teknik slår politik, eller? När TV3 premiärsände på nyårsafton 1987 var det en stor händelse. Åtminstone för mig. Jag var 12 år och hade aldrig tidigare sett tv-reklam. Hemma hade vi en olaglig knapptelefon i en låda. Det var en vit knapptelefon i plast som var tänkt att hängas på väggen. Inget märkvärdigt egentligen, men den var spännande på något sätt och lite mer designad än vår vanliga telefon. Pappa hade köpt den i Amerika. Fram till någon gång på 1980-talet fick enbart Televerkets egna fasta telefoner anslutas till nätet. Verket hade ett så kallat anslutningsmonopol. Det känns avlägset, men det var inte så förskräckligt länge sedan. Även om det vid den här tiden fanns inflytelserika personer i svensk politik som på fullt allvar ville förbjuda parabolantenner, så gick det inte i praktiken. Teknikutvecklingen körde brutalt över dem och deras förlegade åsikter till mångas stora glädje. Det hjälpte inte hur högt de skrek eller hur många riksdagsmotioner de lämnade in. De kunde inget göra för att stoppa utvecklingen. Majoritetsförhållandena i Sveriges riksdag spelade ingen roll.

4 Mediemonopolens kollaps var en viktig frihetsfråga, såväl symboliskt som de facto. Tekniken kom först, reformerna sen. Det var en kombination av en mer öppen värld, globalisering, entreprenörskap och tekniska framsteg som gjorde det möjligt. Politik slår pengar, men teknik slår politik. Så resonerade serieentreprenören Jan Stenbeck. Han var en visionär företagare som genom sin känsla för vad teknikutvecklingen i kombination med kreativt företagande kunde åstadkomma var med och öppnade upp ett flertal tidigare helt reglerade marknader på och 1990-talen. Jag undrar vilka möjligheter han hade sett och skapat i dagens uppkopplade och än mer gränslösa värld? Jan Stenbeck och hans företag betydde förmodligen mer för avregleringarna av telekomoch tv-marknaderna än alla marknadsliberala riksdagsledamöter tillsammans. Det var heller inte opinionsbildningen mot radio och tv-monopolet som avgjorde, även om den sannolikt inte var oväsentlig för att skapa ett positivt klimat, ja kanske till och med en efterfrågan på det utbud som sedan skulle komma. Det var lätt att bli deterministisk tekniken och utvecklingen stakade ut vägen, som om detta var mekanismer med eget liv. Tidstypiskt nog talade Carl Bildt några år senare om den enda vägens politik. Francis Fukuyamas bok Historiens slut och den sista människan hamnade på bästsäljar- 111

5 listorna. Budskapet var enkelt och tydligt, den liberala demokratin och marknadsekonomin hade segrat i och med Berlinmurens fall. Historien var slut och framtiden utstakad. Så här 20 år senare har vi en delvis annorlunda syn på saker och ting. Men även idag finns tydliga inslag av teknikdeterminism, inte minst i debatten om frihet, integritet och övervakning. Alltför många har i sin argumentation utgått från att övervakningssamhället inte är något vi väljer, utan att det är en naturlig och nödvändig följd av tidigare utveckling. Men framtiden är inte predestinerad att bli på det ena eller andra sättet. Världen är mer komplex än så, och det finns samtidiga krafter som drar åt olika håll. Tekniken växelverkar med andra samhällsfenomen. Idéer, oavsett om det är sådana man gillar eller ej, gör fortfarande skillnad och tekniska framsteg kan användas både till att förstärka och begränsa friheten. Jan Stenbecks insatser är exempel på det förra, medan FRA-lagen som röstades igenom sommaren 2008 snarare handlar om det senare. Bägge möjliggjordes av tekniska skiften, men inget av dem hade kunnat förutspås. Min poäng är att teknologin i sig inte är en garanti för frihet. Det finns gott om exempel på hur teknik bidragit till att driva utvecklingen i en mer frihetlig riktning, men det finns också exempel på det motsatta. Det är hur tekniken används och vilka idéer och institutioner som omgärdar 112

6 den som spelar roll. Vi måste fråga oss både vad ny teknik kan göra med gammal politik och vad gammal politik kan komma att betyda i ett nytt tekniskt perspektiv. I det här kapitlet resonerar jag kring den tekniska utvecklingens betydelse för demokrati, frihet och välstånd, men varnar också oss som tror på ett fritt, öppet och dynamiskt samhälle för att förlita oss på att tekniken kommer att göra jobbet, som i fallet med tv-monopolet. Fel använd kan teknik hota grundläggande demokratiska och frihetliga värden. Teknik, demokrati och politik Teknisk och demokratisk utveckling har många gånger gått hand i hand. En förklaring till Estlands framgångar efter Sovjetsystemets kollaps var att det i Estland fanns en större medvetenhet om livet i väst än i någon annan del av Sovjetunionen. Anledningen? Längs den estniska nordkusten gick det att få in finsk tv. Dallas och Japp-reklam brukar inte lyftas fram i den statsvetenskapliga litteraturen som nycklar till demokrati, men det var dessa och liknande tv-inslag som det befriade Estlands första premiärminister Mart Laar pekade på, när jag intervjuade honom i början av 2000-talet. Eftersom den finska tv:n var ett mediefönster kanske det enda mot världen utanför Sovjetunionen, fick de människor i Estland som kunde 113

7 se finsk tv en bild av en tillvaro som var otänkbar för många andra sovjetmedborgare. Tack vare medvetenheten om att ett annat liv var möjligt förbättrades förutsättningarna att skapa något bra när Estland väl blev fritt. Ett frö var sått. Den reformprocess som sedan följde, där Estland utmärkte sig genom sin framgång, byggde till stor del på att såväl beslutsfattande som implementering av fattade beslut skedde snabbt och effektivt. Även här spelade informationstekniken en central politisk roll. Estlands regering kallade sig själv för e-government, och i regeringens sammanträdesrum satt alla uppkopplade med datorer framför sig med relevanta handlingar och beslutsunderlag tillgängliga. Besluten kommunicerades digitalt i samma sekund som de fattades. Estlands reformprocess är både imponerande och inspirerande, men det finns också exempel på hur tekniken stått i motsatsförhållande till demokratisk transparens. Totalitära och antidemokratiska regimer försöker som bekant ofta stoppa och på olika sätt försvåra användandet av modern kommunikationsteknik. I Kina talas det om The Great Firewall, ett omfattande digitalt informationsfilter som den kinesiska regimen infört för att censurera och försvåra användandet av internet. Även om akademiker, hackare och internetsäkerhetsexperter både i och utanför Kina försöker hitta tekniska vägar att kringgå muren, och det finns en del 114

8 hoppfulla resultat, så är det ju mycket möjligt att den kinesiska regimen hittar ännu mer offensiva metoder för att nå sina syften. Detta enligt webbplatsen greatfirewallofchina.org, en ideell insats för att uppmärksamma internetcensuren i Kina. Sedan 1 juli 2009 kräver de kinesiska myndigheterna att alla datorer som exporteras till Kina ska vara försedda med en speciell programvara, Green Dam. Officiellt påstås det vara ett porrfilter, men i själva verket är det ett slags politiskt filter. Kravet innebär onekligen ett moraliskt dilemma för västerländska företag och dess ägare, som i praktiken har att välja mellan två vägar (förutsatt att de inte gör vad som helst för att tjäna pengar på den växande kinesiska marknaden). Antingen tror man att tekniken i sig är demokratiserande och att det är bättre att datorer med Green Dam än inga datorer alls kommer in i landet. Eller så markerar man att företaget säljer omanipulerade produkter, det vill säga avstår från export till Kina. Ett eventuellt tredje alternativ skulle kunna vara att synliggöra alla statliga restriktioner, på samma vis som Google redan idag synliggör när sökningar censureras på den kinesiska söktjänsten. I Iran kommunicerar oppositionella med omvärlden via YouTube och Twitter, även om myndigheterna gör sitt bästa för att förhindra det. Omkring en tredjedel av iranierna har mobiltelefon, och man kan förmoda att det inte är den 115

9 tredjedel som är mest förtjust i regimens president Ahmadinejad, eftersom han har sitt största stöd bland befolkningen på landsbygden. I samband med de blodiga protesterna efter valet i juni 2009 ansåg den amerikanska administrationen att Twitter var en så viktig kommunikationskanal för oppositionella att landet vädjade till Twitter-organisationen att senarelägga en uppgradering av sajten som skulle göra det ännu svårare för många iranier att göra sin röst hörd. Andra menade att Twitter tvärtom spelar den iranska regimen i händerna genom att förse den med information om regimkritikernas kommunikation, vilken sedan underlättar för den att vidta åtgärder mot kritikerna. En internetsäkerhetsexpert från Kalifornien som undersökt flödena av internettrafik in och ut ur Iran säger till The Wall Street Journal (22/6-09) att landet beträffande övervakning av kommunikation ligger minst ett steg före alla andra, Kina inkluderat. Krypterings- och anonymiseringstjänsten TOR en av de ledande tjänsterna på området rapporterade en exponentiell ökning av trafiknoder och därmed användare i Iran under veckorna efter valet. Internetcensuren i Iran motiverades när den introducerades med att den skulle skydda mot pornografi. Men Iran har enligt The Wall Street Journal (22/6-09) blockerat mer än fem miljoner sajter. Som så ofta när det gäller övervakning kan 116

10 man konstatera att en kraftig ändamålsglidning skett. Iran är ett klockrent exempel på hur tekniken å ena sidan fungerar som en demokratiserande kraft som ett rop på hjälp och ett redskap för regimkritiker att bygga nätverk och sprida information och å den andra ger regimen sofistikerade möjligheter att i detalj kartlägga oppositionella var de är, hur de tänker och hur deras nätverk ser ut. Dessutom kan regimen sprida desinformation via dessa kanaler. Den svenska bloggen Udda Nyheter med Mickey J. Barczyk fångar nätets två sidor väl (med reservation för vissa språkliga oformligheter) i föl jande kommentar från 27 april 2008: James Karl Buck arresterades i samband med en protest mot regeringen i Egypten, han använde då mobilen för att sända ett enda ord till sin microblogg som han har hos Twitter: Arresterad. Hans vänner och bekanta från USA och landet han befann sig i satte igång ett tilldragande som ledde till att hans högskola ställde upp med juridisk hjälp. En utav grundarna till Twitter berättar att tjänsten har mer och mer börjat användas som SOSalarm under nödfall och naturkatastrofer. Fast å andra sidan, hade inte James använt Twitter så hade han inte behövt ropa på hjälp, det var nämligen via Twitter han fick reda på om protesten [och] valde att delta. Doh! 117

11 Det är för enkelt att säga att kommunikationstekniken med nödvändighet leder till en ordning med mer yttrandefrihet och demokrati. Uppenbarligen finns det fortfarande hårdhudade regimer som står emot. Däremot är dessa regimers ängsliga förhållningssätt till internet och det nya medielandskapet ett tecken på styrkan i dessa kanaler och på att tekniken har potential som demokratiserande kraft. Tekniken gör utan tvekan också problemen mer tydliga och synliga för omvärlden. Till skillnad från de traditionella medierna som har stora svårigheter med att rapportera och sända ut bilder från länder som exempelvis Iran har de nya kanalerna gjort det möjligt för en hel värld att se filmsnuttar från vad som pågår där. I den demokratiska världen har diskussionen om teknik och politik fått nytt liv i och med det omfattande övervakningssamhälle som vuxit fram, framför allt efter terrordåden den 11 september Det hela har rentav gått över styr. Vi kan rent teoretiskt bygga helt rymningsfria fängelser, men av olika skäl väljer vi att inte göra det. Det har vuxit fram en övertygelse om att de negativa effekterna av den typen av anstalter skulle vara större än de positiva. På samma sätt borde vi resonera när det gäller elektronisk massövervakning, datalagring och liknande metoder som nu implementeras på bred front i Sverige, EU och andra demokratier. 118

12 Det är ingen slump att ett hittills starkt skydd för den personliga integriteten har utvecklats i den västerländska demokratiska traditionen. Vår historia har nämligen lärt oss att kränkningar av den personliga integriteten skadar grundläggande demokratiska värden. Myndigheters maktmissbruk har lett till hemlig åsiktsregistrering, telefonavlyssning och övervakning av särskilt utpekade grupper. Vi vet i dag att hundratusentals svenskar åsiktsregistrerats, att storskalig olaglig telefonavlyssning skett, att politiska möteslokaler buggats och att journalister övervakats och registrerats. Summan av de lagar och regler som redan antagits i Sverige och EU samt de förslag som diskuteras innebär att dammluckorna öppnats på vid gavel. Det är inte bara vårt privatliv som hotas, utan statens övervakning av invånarna hämmar och inskränker åsikts- och yttrandefriheten. Antagandet av dessa lagar och regler sätter oss på ett sluttande plan och kan leda till att det öppna samhället förändras i grunden, med långtgående konsekvenser för såväl medborgare som näringsliv. Organisationer som arbetar i länder med politiskt förtryck känner olust inför att kommunicera med oppositionella på grund av risken för avlyssning och läckor. Ytterst står människors säkerhet på spel. Den ständiga risken för övervakning gör det allt svårare för journalisterna att utföra sitt jobb. Det är naivt att utgå ifrån att 119

13 makthavarna alltid kommer att ha ädla syften och därför är det dumdristigt att ge dem verktyg som hotar den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter. Under hundratals år har våra rättsprinciper vuxit fram, prövats, diskuterats och försvarats. Nu verkar det plötsligt oerhört enkelt att kasta dem över bord. Glädjande är i alla fall att väljarna sänder tydliga signaler om att de kan skilja på rätt och fel, i detta sammanhang inte att förväxla med lagligt och olagligt. De politiker som negligerar väljarnas oro för att tekniken om den används fel leder till att medborgarnas frihet begränsas och rättssäkerheten åsidosätts, får snart se sig om efter ett annat jobb. Vi måste nu enas kring principer och idéer utifrån vilka vi kan utvärdera hur politik och lagar faktiskt fungerar, inte bara slå oss till ro med hur det var tänkt att de skulle fungera. Vi kan välja att se förhållandet mellan teknik och politik som en konflikt eller en växelverkan, men vi kan inte blunda för utvecklingen som sådan. Teknik och politik hänger ihop. En viss politisk utveckling kan möjliggöras av den tekniska utvecklingen, men den tekniska utvecklingen kan också leda till att det reses krav på politiska åtgärder av olika slag. Förutsättningarna för utveckling och innovation är beroende av det politiska och institutionella ramverk som ytterst omger oss. 120

14 Historiskt har tekniken tagits i anspråk för att i statens tjänst stärka nationalstaten, inte minst genom militära kapprustningar, men även i det bredare samhällslivet och i industrin. Hur man gjort anspråk på tekniken har skilt sig åt mellan olika nationer. I England skulle tekniken effektivisera produktionen och minska arbetsbördan, men i det mer merkantilistiska Frankrike hyllades den teknik som maximerade antalet arbetstillfällen (Social Shaping of technology, Open University Press 2005, Donald MacKenzie och Judy Wajcman, red). Till exempel hyllades år 1784 brokadvävstolen i Frankrike just därför att den krävde dubbelt så många arbetare för att drivas jämfört med en vanlig linnevävstol. Att utformningen av tekniken och drivkrafterna för dess utveckling påverkas av det politiska ramverket och idéklimatet är egentligen inte så förvånande. Dock kan inte politiken helt och hållet styra den tekniska utvecklingen. Flera tekniksprång genom historien har tvärtom rubbat den rådande politiska ordningen. Skrivmaskinen är ett utmärkt exempel på en teknik som på många håll användes inom ett befintligt politiskt system för att motverka detsamma. Dessförinnan innebar utvecklingen av tryckpresstekniken en revolution i och med att fler kunde göra sin åsikt hörd bortom sin egen omedelbara närhet. Teknologisk utveckling kan förändra villkoren inom ett politiskt system och 121

15 luckra upp dess begränsningar, vilket i sin tur kan leda till att systemet förändras inifrån. Tekniken och välståndsutvecklingen Globaliseringen gör att arbeten som tidigare utfördes i Sverige och Europa nu utförs på andra platser, ofta till en betydligt lägre kostnad. På så sätt frigörs resurser här som går att använda till att förverkliga nya idéer och lösa hittills olösta problem. Men det förutsätter givetvis att det finns en tillväxt av nya företag där dessa idéer kan förverkligas. Den oro som vi upplever kring bilindustrins framtid i Sverige handlar nog mer om arbetstillfällena än om bilarna. Om människor inte ser att det kommer till nya arbeten, utan bara att teknikskiften och globalisering leder till att företag och jobb här slås ut, så är risken överhängande att utvecklingen generellt uppfattas som hotfull och att vi sluter oss mot omvärlden. Mer än hälften av Sveriges 50 största företag startades före första världskriget. Inte något är startat efter Det kan i och för sig tas som intäkt för att innovationsklimatet varit gott i de svenska storföretagen, eftersom de uppenbarligen lyckats ömsa skinn både en och två gånger och på så sätt behållit sin plats i toppen. Å andra sidan finns det skäl att oroa sig för att nya innovationer inte leder till att nya växande företag byggs upp i Sverige. Som tidigare konstaterats hänger teknik 122

16 och politik ihop. Vi måste ha rätt institutionella ramverk för att kunna dra fördel av nya landvinningar och teknisk utveckling. Om freden, vaccinet och potäterna påverkade befolkningstillväxten i Sverige under 1800-talet så spelade telefonväxeln, frihandeln och kapitalismen stor roll för att vi från 1870 till 1970 utvecklades till att bli ett av världens rikaste länder. Vilka tre ord kommer att känneteckna de kommande hundra åren? Inte heller på välståndsområdet bör man känna sig alltför säker. Det finns länder som blomstrat under en tid, för att senare vissna. Vi kan varken ta vårt välstånd eller vårt försprång gentemot andra länder för givet. Sverige var för 200 år sedan, enligt folkhälsoprofessor Hans Rosling (stiftelsen Gapminder), på samma nivå när det gäller per capita-inkomst och spädbarnsdödlighet som Liberia är i dag var vi på Angolas nivå, 1920 passerade vi dagens Indien, 1968 befann vi oss i samma situation som Mauritius. Resten är historia. I dag utvecklas länder som Bangladesh, Egypten och Brasilien snabbare än Sverige någonsin gjort och majoriteten av världens befolkning lever i så kallade medelinkomstländer. Många ifrågasätter att länder med låga och medelstora inkomster skulle kunna utvecklas och uppnå samma välstånd som vi, men Hans Rosling delar inte den synen, utan hans övertygelse är att det är möjligt 123

17 och att det skulle göra världen bättre. Vad är det då som bidrar till utveckling? Frågan är givetvis komplex, men stabila marknadsekonomiska och demokratiska institutioner i kombination med teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap samt handel var det som gjorde Sverige rikt. Samma samspelande faktorer har även lyft många andra länder ur fattigdom de senaste decennierna. Det råder ingen tvekan om att den snabba tekniska utvecklingen har spelat en avgörande roll för utvecklingen av världens välstånd. Vår förmåga att producera mer kvalitativa och innovativa produkter mer effektivt har skapat ekonomisk rikedom så väl som fantastiska möjligheter för människor att leva både längre och bekvämare liv. Teknikutvecklingen har påverkat snart sagt varenda del av vårt samhälle. En traditionell sektor som jordbruk skulle inte vara vad den är idag utan tekniken. Och om biotekniken och gentekniken får chansen att slå igenom kan man vänta sig ytterligare förbättringar. I Australien prövas exempelvis vete som klarar torka, och i Sverige pågår tester fram till 2010 med potatis som är uthållig mot potatisbladmögel. (Eudoxa) Detsamma gäller inom medicinen. Den tekniska utvecklingen i kombination med moderna läkemedel har inneburit enorma framsteg, som betytt mycket för att öka livslängden i världen. 124

18 Innan Losec kom innebar magsår en blodig operation. Professor Magnus Henrekson skriver om företagande och tillväxt i Sverige och betonar entreprenörernas och de små företagens roll för tillväxt och utveckling historiskt och i framtiden: Oberoende entreprenörer har de senaste 200 åren stått för en mycket stor del av de mest revolutionerande innovationerna. Small Business Administration (1995) presenterar en lång lista som inkluderar innovationer som telegrafen, telefonen, flygplanet, FM-radion, transistorn, persondatorn, det löpande bandet och helikoptern. Baumol (2002) går så långt att han menar att erfarenheten visar att huvuddelen av de revolutionerande idéerna hittills har och även i framtiden kommer att tas fram av självständiga innovatörer inom ramen för små företag. (Marknad och politik, 7:e upplagan, SNS förlag, 2007) Det finns mängder av exempel på hur marknadsekonomiska institutioner i kombination med tekniska innovationer och entreprenörskap skapat revolutionerande produkter och tjänster som bidragit till att öka friheten för de många. Bilen innebar när den väl nådde massmarknaden en frihetsrevolution som vår tidigare statsminister Göran Persson skildrat väl i sin bok Den som är satt i skuld är inte fri. Där berättar han om 125

19 familjens första bil, en begagnad tvåfärgad Opel, som köptes Han ger uttryck för den frihetskänsla som det för honom som 12-åring innebar att kunna åka till Katrineholm, och sedan också på semester till Västkusten. Ett färdsätt som tidigare hade varit en lyx förunnad ett fåtal. Det är lätt att tänka på den tekniska utvecklingen, industrin och det välstånd som skapas i makrotermer: Arbetstillf ällen, ekonomisk tillväxt och export. Allt detta är förstås viktigt, ja i många delar avgörande. Men den som vill skapa förståelse för betydelsen av utveckling och företagande måste kunna berätta om vad tillväxten konkret betyder i människors liv. Hur vardagen har revolutionerats tack vare teknikutvecklingen och möjligheten att producera effektivt och billigt som en följd av industrialism, innovation, specialisering, globalisering och frihandel. Det finns 4,4 miljarder mobilabonnemang i världen, enligt analysföretaget Informa Telecom & Media. Siffran är helt enorm. Framför allt om man tänker på hur mobiltelefonen påverkar och underlättar användarnas liv. Sättet som barn och tonåringar håller kontakt med sina föräldrar har förändrats av mobilen. Behovet av att komma ihåg koder och bestämma exakta mötestider har minskat, och det är lättare att förklara var man är om en försening uppstår. Många kan idag jobba där det tidigare inte gick att jobba, eftersom kommunikationsmöjligheterna inte längre är knutna till 126

20 en bestämd plats. Det går att betala parkeringsavgifter och bussbiljetter via sms. Till och med deklarationen kan signeras med ett textmeddelande till Skatteverket. För dem som har en iphone eller liknande apparat är möjligheterna ännu större, eftersom mobilen alltid är uppkopplad mot nätet och man kan kolla väderprognoser, mail, busstider, vintips, historiska årtal och allt annat som man kan tänkas behöva ta reda på. Mobilnät är minst lika viktiga som vägnät. Initialt var det dock inte många som trodde på tekniken bakom mobiltelefonin, och det var definitivt inte en produkt som sågs som ett möjligt bruksföremål. De första mobiltelefonerna i Sverige var ett slags fasta 40-kilosinstallationer i bilar. Utrustningen ägdes av Televerket och hyrdes ut. Detta var redan på 1950-talet. När sedan de första NMT-telefonerna kom var också de fast installerade biltelefoner. Mobiltelefonen blev bärbar, eller snarare släpbar, genom att en telefon avsedd för bilmontering placerades i en väska tillsammans med ett batteri. Därmed kunde mobilen lämna bilen för första gången. (Tekniska museet) Mobiltelefonexplosionen och telekommunikationen överhuvudtaget har givetvis också betytt mycket för Sverige som land och industrination, eftersom ett av de viktigaste företagen i vår ekonomi är Ericsson. Redan på 1880-talet levererade företaget sin första telefonväxel. Den kom att följas av många fler. Numera är nättjänster 127

21 av olika slag den dominerande affären, och även om Ericsson har långt ifrån så många anställda i Sverige och i världen i dag som för 15 år sedan så är företaget viktigt som arbetsgivare och för många svenskars ekonomi, eftersom en majoritet av svenskarna äger aktier i bolaget direkt eller genom sitt pensionssparande. Det är förstås omöjligt att veta vilken av dagens innovationer som är embryot till ett revolutionerande teknikskifte i likhet med mobiltelefonin eller vilket av dagens små företag som skulle kunna vara ett framtida Ericsson. Vad vi däremot kan göra är att lära oss vilket politiskt klimat och vilka institutioner som är gynnsamma såväl för innovatörer och innovationer som för de företag som kommersialiserar innovationer och gör det möjligt för de breda grupperna att ta del av framstegen. Tekniken och tekniksprången spelar en roll i politiken, på marknaden, för välståndet och för friheten. Om vi utvecklar principer som både kan underlätta teknisk utveckling och hjälpa oss att förhålla oss till de krockar som uppstår och säkert alltid kommer att uppstå mellan ny teknik och gammal politik, så har vi garanterat en konkurrensfördel i framtiden. Det som händer i Iran tack vare och på grund av kommunikationstekniken berör förstås relationen mellan yttrandefrihet och demokrati å ena sidan och totalitär makt å den andra. Men berät- 128

22 telserna om vad som händer i Iran möjliggörs av att åtminstone en del av den iranska befolkningen har fysisk tillgång till mobiltelefoner, datorer och nätverk. Utan dessa materiella förutsättningar skulle varken twittrandet eller internetcensuren vara en, som det heter på modern svenska, issue.

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016

Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 1 (5) Textning av avsnitt 4, Skolverkets poddradio 2016 Temat för avsnittet är arbetet mot rasism i skolan. Samtalet utgår från ett scenario som handlar om hat på nätet. Medverkande är Johnny Lindqvist

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati?

Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Matilda Falk Eventuell spänning mellan kapitalism och demokrati? Är det möjligt för ett kapitalistiskt samhälle att uppfylla kriterierna för en ideal demokrati? Inledning Kapitalism är inte följden av

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Linköpings Universitet 2014/03/10. Hemtenta PM Transparens i samhället

Linköpings Universitet 2014/03/10. Hemtenta PM Transparens i samhället Transparens i samhället Inledning Dagens samhälle är väldigt transparent, ett samhälle som har utvecklats till ett teknologisamhälle där teknologin styr. Teknologin har utvecklats såpass att alla människor

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget.

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. Lathund för tipsare Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. 1 Först 1.1 Vill du vara anonym? Den journalist eller redaktion du kontaktar är enligt lag skyldig

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Demokrati. Vad är demokrati? Demos = folk, Kratein = styre = FOLKSTYRE

Demokrati. Vad är demokrati? Demos = folk, Kratein = styre = FOLKSTYRE Internet & Demokratin Vad är demokrati? Demos = folk, Kratein = styre = FOLKSTYRE Demokrati demokrati (grekiska dēmokrati a folkvälde, av demo- och efterleden -krati a -välde, av krate ō härska ) har den

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon

Comfort Digisystem Microphone DM90. - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Comfort Digisystem Microphone DM90 - Återupptäck glädjen med att tala i telefon Välkommen till den mobila revolutionen Idag är mobiltelefonen en stor del av vår vardag, vi använder den i arbetet, på fritiden

Läs mer

Rätten att kommunicera fritt

Rätten att kommunicera fritt Fri kommunikation! integritet 3 Rätten att kommunicera fritt Tekniken ställer oss inför ett vägval: vi kan använda den för att bygga ett övervakningssamhälle, eller välja att inte göra det. De senaste

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

SV:s idéprogram. vår värdegrund

SV:s idéprogram. vår värdegrund SV:s idéprogram vår värdegrund SV:s idéprogram, vår värdegrund Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen

Läs mer

MEDIER. Karin Fahlquist

MEDIER. Karin Fahlquist MEDIER Karin Fahlquist Medier KANAL som används för förmedling av Kommunikation Underhållning Teknologier som kommunicerar något till en publik Massmedia En kanal som når många människor (ungefär) samtidigt

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Finland är exceptionellt bra på att skapa möjligheter och vara en föregångare när det gäller digital förvaltning. Förvaltningen och det civila samhället stöder

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010)

Bo Dahlbom. Professor och forskningschef. Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010) Bo Dahlbom Professor och forskningschef Sveriges framtid (2007) Aktivera ditt varumärke (2010) www.aktivering.se www.sust.se Staying Alive De sista 5 åren med Internet Bloggar, Facebook, Twitter Google,

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL

DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL DEMOKRATI SOM STYRELSEFORM OCH SOM LIVSSTIL OM DEMOKRATI 1. Demokrati som styrelsesätt: Demokrati är ett sätt att fatta beslut. Majoritetsprincipen, alla har en röst, yttrandefrihet. Ett sätt att styra

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer