Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19"

Transkript

1 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka 30 personer närvarar utöver kommunens representanter. Kommunala företrädare är ledamöter i kommunstyrelsens ordförandeberedning, fullmäktiges ordförande, kommunchef Anna Engström samt kommunsekreterare Christian Bagan. Mötet varar kl Mötet öppnas Kommunfullmäktiges ordförande Sture Jonsson leder mötet och inleder med att hälsa alla närvarande välkomna. Närvarande förtroendevalda och tjänstemän presenteras. Kommunchef Anna Engström presenterar sig. Övergripande kommunal information Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson ger en kort information om bland annat följande frågor: - Utvärdering av nya politiska organisationen - Ny förvaltningsorganisationen från årsskiftet - Gemensam fastighetsförvaltning från årsskiftet - Ombyggnation av Storgatan, Gnosjö - LSS-boende invigt - Entreprenörscentrum invigt - Konstgräsplan byggs under året - Skatepark byggs vid Bäckaskolan - Befolkningsutvecklingen i kommunen, - 50 personer - Arbetslöshetsutvecklingen, f n 7,9% - Bokslut 2012 ej klart och budgetarbetet inför 2013 börjar i april. Socialutskottets ordförande Stefan Lundell ger en kort information om: - KomHem - Gruppboende på Humleåsen - Situationen på Rosendal, Bäckgården och Hamngården - Utredning om trygghetsboende - Utskottets ekonomi Kultur- och utbildningsutskottets ordförande Alexander Josefsson ger en kort information om: - Ny förskola byggs i Kulltorp, invigs i augusti - Ny förskola med familjecentral, byggs i Gnosjö 2014/15 - Systematiskt kvalitéarbete inom skolan med bl a ämnesutvecklare, entreprenörskap i skolan, NTA, språkutvecklingsplan - ipad-projekt i Hillerstorpsskolan, delfinansierat av EU. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro GNOSJÖ Storgatan

2 - Uppbyggnad av skolbibliotek på GKC Då allmänna utskottets ordförande är frånvarande ger kommunstyrelsens ordförande en kort information om: - Utvecklingen på Töllstorpsområdet med bl a konstgräsplan och mycket aktivitet i friskoteket - Digitaliseringen av Hammargården Bio - Utredning om framtida avfallshantering pågår - Ny turismstrategi är framtagen Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ingemar Svensson informerar om: - Vindkraft - Kalkning av sjöar Aktuella frågor för Marieholm Arne Ottosson går igenom förra årets minnesanteckningar och aktuella Marieholmsfrågor och hur dessa följts upp och tar även befolkningsutvecklingen för orten (+ 18 personer sedan 2005). Information ges även om att landshövdingen samt representanter för länsstyrelsen och naturvårdsverket under dagen har besökt naturreservatet Moskogen i Marieholm för information och diskussion om hur skadeangreppen av granbarkborrar skall hanteras. Arne Ottosson upplever att han fått positivt gehör för kommunens synpunkter och att åtgärder kommer att vidtas. Härefter lämnas ordet fritt för frågor från allmänheten. Återvinningsplats i Marieholm? Frågan om en återvinningsplats till Marieholm har diskuterats i flera års tid, sedan den tidigare drogs in. Även vid dagens möte kommer frågan upp till diskussion och från ortens sida anser man att kommunen bör göra mer i denna fråga, exempelvis lyfta frågan på GGVVnivån för ett gemensamt agerande mot den organisation som tillhandahåller återvinningsstationerna. Kommunens representanter svarar att man inför dagens möte fått besked om att en container för glasåtervinning kommer att ställas på plats i Marieholm under våren, men att man kommer att ta med sig det framförda förslaget tillbaka och se om frågan kan lyftas på GGVVnivån. Badplatsen i Flaten? Även frågan om en uppsnyggning av badplatsen i Flaten har diskuterats vid flera tidigare möten och en mötesdeltagare anser att kommunen måste satsa på detta så att man får turister och besökare att stanna. Kommunens representanter svarar att allmänna utskottet efter fjolårets möte besökte badplatsen efter den uppfräschning som gjorts, och att man var nöjda med de åtgärder som vidtagits där. Ytterligare åtgärder är inte planerade. 2

3 Informationsskyltar vid konstverken på temat Gnosjöandan En mötesdeltagare undrar vad som händer med de informationsskyltar som var utlovade vid konstverken på temat Gnosjöandan i kommunens olika tätorter. Kommunens representanter svarar att man diskuterat detta med bibliotekschefen som kommer att åtgärda detta under våren. Bättre julbelysning i Marieholm? En mötesdeltagare uppger att man vill ha bättre julbelysning i Marieholm och man undrar om det är möjligt att den gamla julbelysningen som tidigare använts i Gnosjö tätort skulle kunna användas i Marieholm. Kommunens representanter svarar att man inte vet i vilket skick dessa var eller om de finns kvar. Man lovar att undersöka saken och återkomma med ett besked till samhällsföreningen. Brist på bostäder i Marieholm En mötesdeltagare anser att kommunen borde köpa in den hyresfastighet som ägs av Jim Blom och som är till salu. Den skulle kunna användas som boende för äldre som inte vill bo kvar i sina hus längre. Man undrar också varför det inte finns några kommunala hyreslägenheter i Marieholm när det finns det i kommunens övriga tätorter. Kommunens representanter svarar att det inte är aktuellt med några kommunala hyreslägenheter i Marieholm. Dålig kollektivtrafik till och från Marieholm En mötesdeltagare påtalar den dåliga kollektivtrafiken till och från Marieholm och undrar varför inte tillfälligt boende i Marieholm kan få utnyttja den s k närtrafiken. Kommunens representanter svarar att reglerna har satts av landstinget och att det är svårt att ändra på detta. I nuläget krävs det att man är folkbokförd i kommunen för att kunna utnyttja närtrafiken. Bostadsbristen i kommunen En diskussion förs om bristen på bostäder och lägenheter i kommunen och att detta motverkar inflyttning. Man undrar hur många lediga lägenheter det finns just nu och vad kommunen kan göra åt detta problemet. Kommunens representanter svarar att man är väl medvetna om problemet och att det ser ut på samma sätt i många andra landsbygdskommuner. I nuläget finns cirka 20 lediga lägenheter men i det närmaste ingen av dessa ligger i Gnosjö tätort. Ett stort bekymmer är bankernas ovilja att låna ut pengar till den som vill bygga hus i en mindre kommun eller ort utanför storstäderna. Diskussioner förs just nu på statlig nivå om man kan förenkla regelverket för att bygga bostäder för att därmed öppna upp för billigare bostadsbyggande. Kommunala fastighetsinköp utan syfte? En mötesdeltagare undrar varför kommunen köper på sig en massa fastigheter utan att riktigt veta vad de skall användas till. Som exempel nämns köpet av LUNI-fastigheten i Hillerstorp 3

4 och det nyss genomförda köpet av Betania-kyrkan i Hillerstorp. Är det tänkt att det skall finnas två allaktivitetshus i Hillerstorp? Kommunens representanter svarar att syftet med LUNI-köpet i första hand var en uppsnyggning av hamnområdet i Hillerstorp. Vad denna fastighet skall användas till är inte klart, en idé har varit ett allaktivitetshus men en annan idé har varit rivning och att hela området skulle bli ett grönområde. Vad gäller Betania var ursprungstanken ett användande som trygghetsboende men beslutet blev att det nu skall utredas vad fastigheten skall användas till. Bättre belysning i Marieholm En mötesdeltagare påtalar att det är dåligt gatljus vid affären och vid korsningen i samhället och man önskar bättre belysning och ytterligare en belysningspunkt där. Man önskar även bättre belysning på Gamla fabriken (vid dörrarna) och menar att detta inte kostar något eftersom byggnaden är självförsörjande genom egenproducerad ström. Kommunens representanter svarar att man får ta detta under övervägande. Sämre arbetsförhållanden på socialförvaltningen efter nya politiska organisationen? En mötesdeltagare säger sig ha hört att personalen på socialförvaltningen klagar över sämre arbetsförhållanden sedan den nya politiska organisationen införts. Kommunens representanter har inte hört något om detta men medger att det ibland är ett hårt tryck på de som arbetar inom de sociala verksamheterna. Vad innebär den pågående avfallsutredningen? En mötesdeltagare undrar vad den pågående avfallsutredningen innebär. Kommunens representanter svarar att utredningen som görs i samarbete med andra kommuner handlar om förutsättningarna att samla in matavfall. Städning av gymnastiksalen och f d skolbyggnaden En mötesdeltagare undrar varför inte den f d skolan och gymnastiksalen städas av kommunen. Det är osnyggt och ovårdat och en städning/år hade räckt. Som det är nu vill ingen hyra gymnastiksalen. Kommunens representanter lovar ta med frågan tillbaka och återkomma med ett besked. Grannsamverkan mot brott En mötesdeltagare undrar vad som händer med projektet Grannsamverkan mot brott. Kommunens representanter svarar att projektet är igång och om man önskar vara med från Marieholms sida skall man kontakta Stefan Larsson på kommunkansliet för ytterligare information. Samhället Hjulfhult skall inom kort starta upp och om Marieholm vill vara med går det att ordna ett gemensamt möte. Svårt att hitta på kommunens hemsida En mötesdeltagare tycker att det är svårt att hitta på kommunens hemsida. 4

5 Kommunens representanter svarar att en översyn av detta är på gång och att en ny struktur kommer att införas som kommer att vara gemensam med många andra kommuners, så att man skall hitta vad man söker på samma ställe, oavsett vilken kommuns hemsida man går in på. Ny lekplats i Marieholm? En mötesdeltagare tycker att kommunen borde bygga en ny lekplats i Marieholm. Den enda som finns är den som finns på förskolan. Kommunens representanter noterar önskemålet. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet för avslutat och tackar för visat intresse. 5

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Ungdomsbostadsbrist?

Ungdomsbostadsbrist? Ungdomsbostadsbrist? Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Det svenska politiska systemet Handledare: Martin Berry 11 oktober 2012 Sebastian Lindman < sebli385@student.liu.se

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 3 OKTOBER 2011 Datum: 2011-10-03 Tid: 19.00 21.10 Plats: Allhuset Deltagare: 28 personer Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till årets medborgarträff

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(8) Medborgarsstämma Tjuvkil Hålta 2008-02-25 Sammanträdeslokal: Hålta skola Tid 19.00-21.30 Deltagare: presidiet Elisabeth Mattsson (fp) ordförande Ingela Rossi (s) 1:e vice ordförande övriga Morgan

Läs mer

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015

Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse 4 maj 2015 MINNESANTECKNING 1(5) Dnr 851-5351-2015 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i den strategiska gruppen för Regional överenskommelse

Läs mer

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du?

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? Dag och tid 19 februari kl. 18-20 Plats Närvarande Ej närvarande Grindtorpskolan Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

MODERATERNA politikersnack.

MODERATERNA politikersnack. Av Marianne Rönnberg Galmor MODERATERNA politikersnack. VAL 2014 Moderaterna i Bjuvs kommun innehar fram till detta val oppositionsrådsposten. Men mycket har hänt sedan förra valet och vilka chanser M

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer