Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren (M), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (S) 2:e vice ordförande Johan Malm (C) Åke Hallemyr (FP) Sture Jonsson, kommunfullmäktiges ordförande Christian Bagan, kommunsekreterare samt deltagare enligt separat lista Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Christian Bagan Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragrafer 35 Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Datum då anslaget tas ner Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 34 2 Informationsmöte i Åsenhöga Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in kommuninvånare i Åsenhöga med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i ortens missionskyrka. Mötet öppnas Kommunfullmäktiges ordförande Sture Jonsson inleder mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. Närvarande förtroendevalda och tjänstemän presenteras. Information om Leader Projektledare Elise Pavicic informerar om Leader Västra Småland och möjligheten att söka EU-medel till landsbygdsutveckling. Övergripande kommunal information Kommunstyrelsens ordförande LarsÅke Magnusson ger en kort information om bland annat följande frågor: - Samverkan om räddningstjänst med Gislaveds kommun - Gnosjö rättvisemärkt kommun - SKL-jämförelse av äldreomsorg visade att Gnosjö är bäst i landet - Utmärkelse för bästa integrationskommun 2008 och Mässa för ungt företagande (UF) - Befolkningsutveckling och arbetslöshetsstatistik - Projekt för arbetslösa ungdomar från 1/ Krösabussarna samt förslag till ny busslinje Hestra Gnosjö Budget och budgetförutsättningar inför Projekt Isaberg Skidome - Brahefestivalen Aktuella bostadsfrågor - Arbetet med väg 27, förbifart Gislaved påbörjas Arbetet med eventuellt ny politisk organisation från Kommande medborgardialogmöten om strukturförändringar Härefter lämnas ordet fritt för frågor från allmänheten. Skidomen varför går kommunen i borgen? En mötesdeltagare ifrågasätter varför kommunen har gått i borgen för liftsystem på Isaberg och är kritisk mot det nya risktagande som en borgen för Skidomen skulle innebära.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 34 3 Kommunens representanter svarar att Isabergstoppen har avbetalat mer på sina lån än vad man hade planerat. Det understryks att kommunen inte satsat några medel och att det bara är en mycket liten del av stiftelsens totala lån som kommunen i så fall skulle borga för. Det finns dessutom pantbrev i anläggningen som ger kommunen möjlighet att få tillbaka pengar om något skulle hända. Nya arbetstillfällen vid Skidomen En mötesdeltagare säger sig ha hört att om Skidomen förverkligas kommer detta att leda till 150 nya jobb och undrar vad detta är för slags arbeten. Kommunens representanter svarar att det kan handla om byggnadsarbeten men också arbeten inom hotell, restauranger, skiduthyrning m m. Trafiksituationen på Kungsgatan vid infarten till Gnosjö centrum En mötesdeltagare påtalar den dåliga trafiksituationen på Kungsgatan i Gnosjö tätort en situation som enligt honom blivit än sämre efter den avsmalning som nyligen genomförts. Kommunens representanter förklarar att farthindret uppförts för de oskyddade trafikanternas skull och att det blir mer och mer viktigt med säkra passager för fotgängare och cyklister. I dagens samhälle blir bilarna mindre och mindre viktiga och detta är något vi alla måste vänja oss vid. En dödsolycka har inträffat på gatan och man vill inte ha några fler. Vad gäller avfarten mot Åsenhöga anser inte kommunledningen att så dålig att det behövs särskilt ombyggd avfart här. I dagsläget finns inga planer på att stänga infarten från Götarp. Varför inget regnsskydd på perrongen vid Gnosjö station? En mötesdeltagare undrar varför det inte kan sättas upp ett regnskydd på perrongen vid järnvägsstationen i Gnosjö. Kommunens representanter svarar att man länge har påtalat behovet för Banverket men att dessa hävdar att perrongen är för smal för att detta skall vara möjligt. Kommunens representanter svarar dock att man kommer att fortsätta påtala detta vid kontakterna med Banverket. Sommarjobb för ungdomar En mötesdeltagare undrar vad har kommunen för möjligheter för ungdomar att sommarjobba i år?

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 34 4 Kommunens representanter svarar att man kommer att ha samma satsning på ferieplatser i år som man hade i fjol. Frågor om planerad organisationsförändring En mötesdeltagare undrar hur mycket pengar kommunen sparar på en eventuellt ny organisation. Kommunens representanter svarar att fullmäktiges uppdrag att utreda ny organisation inte säger något om att den nya organisationen skall vara billigare, istället sägs att den skall vara snabbare och effektivare. Möjligen kan denna effektivitet vara billigare på sikt. Det blir också lättare att se till helheten av den kommunala organisationen vilket i sin tur kan innebära möjligheter till besparingar. Moderaternas representant i arbetsutskottet uppger att hans parti är emot den föreslagna nya organisationen och menar att denna inte leder till några besparingar och att hans parti har ett eget förslag till politisk organisation som nu också skall utredas. Avslutningsvis konstateras att Gnosjö kommun har en jämförelsevis låg kostnad för sin politiska organisation. Skolans framtid och ortens utveckling En mycket stor del av mötet och inläggen från mötesdeltagarna handlar om framtiden för ortens skola och för Åsenhöga som samhälle om skolan skulle försvinna. Man undrar vad som händer och vad som kommer att hända. Kommunens representanter svarar att barn- och utbildningsnämnden har gett en konsult i uppdrag att utreda frågan om framtida skolorganisation vilket inkluderar skolor och förskolor och att denna utredning är klar i februari. Argument som att levande landsbygd måste få kosta förs fram, liksom att orten kommer att tappa ännu fler invånare om skolan försvinner. Kommunens representanter uppger att man diskuterar dessa frågor men att det viktiga inte är ortens utveckling utan barnens och att barnen får bästa möjliga utbildning. Barnen är inte till för skolan utan skolan är till för barnen. De negativa aspekterna av för få barn i klassen betonas och att det är viktigt att klargöra vad som är kvalitet. Målet för kommande medborgardialog är att hitta servicenivåer som både kommun och allmänheten tycker är riktiga och rimliga. En mötesdeltagare undrar vad kommunen gör för att stimulera till boende på landsbygden och på detta svaras att det för närvarande utreds möjligheter till attraktiva boenden, och om möjligt strandnära. Man har också tomter till salu för en krona i de små tätorterna.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 34 5 Mötesdeltagare undrar om det inte går att bussa barn från Gnosjö tätort till Åsenhöga istället och kommunens representanter svarar att även om detta är teoretiskt möjligt är det politiskt svårt. Man utesluter dock inte förändringar även i skolorna i Gnosjö tätort. Förskolan på orten överfull En mötesdeltagare undrar vad som händer om det flyttar in fler barnfamiljer till orten, detta då förskolan är överfull. Kommunens representanter svarar att det i så fall är en positiv utveckling och att det är positivt att se att Marieholm tycks ha fått nya inflyttade barnfamiljer trots att där inte finns någon skola. Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet för avslutat och tackar för visat intresse.

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19

Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Minnesanteckningar från informationsmöte i Marieholm 2013-03-19 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Marieholm med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i den f d skolan och cirka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009

Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 1(5) Kommunledningsförvaltningen MINNESANTECKNINGAR Roger Kvarnlöv, 0554-191 46 2009-04-07 roger.kvarnlov@kil.se Frågor och synpunkter från mötet i KilArena den 6 april 2009 Frågorna och svaren spelades

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige 1(44) Tid och plats 2015-01-26 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset 2015-02-03 klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer