Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning."

Transkript

1 Blev grisen fetare? Informationsstyrning inom psykiatrisk vård: utvärdering, indikatorer & mätning. OBS Under arbeta: citera ej utan författarens tillstånd/n.b. Work in progress: do not quote without author s permission. Wendy Maycraft Kall PhD (Fil. Dr.) Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet. Uppsala Public Management Seminar, 28 november

2 Grisen blir inte tjockare för att man väger den! Informationssamhälle. Information viktig källa för beslutsfattare: Policyinlärning; Kunskaper för styrning; Vikten av information som prestationsmått. Utvärderings information mäter/bedömer utfall ständiga mättningar har blivit viktiga. Information; en typ av policystyrningsinstrument. 2

3 Forskningsproblem Information från utvärderingar har blivit allt viktigare inom policyprocessen: Grunden till policybeslut på central/lokal nivå; Bedömningar av implementering. Sverige - en lång tradition av informationsproduktion: mjukare typer med lägre styrningsgrad Senare tid: ökat intresse för siffersstyrning/ligatabeller osv Frågor Har Sverige bytt informationsstyrningsstrategi: mjuk hård informationsstyrning? Konsekvenser? Fallstudie: psykiatri prioriterat område/brist på information 3

4 Policystyrningsinstrument Bemelmans Videc m.fl Carrots, Sticks & Sermons Morötter/Carrots (Incitament/Finans) Piskor/Sticks (Reglering) Predikningar/Sermons (Information) 4

5 Information & styrningsinstrument Vedung & van der Doelen: the softest and most lenient tool of government dvs. mjuk & icke-bindande instrument NPM (mål- & resultatstyrning/ramlagar osv): reducerad direkt- & detaljerad styrning Informationsinstrument viktigare: Utvärderingar, uppföljningar, inspektioner Vetenskapliga mått (evidensbaserade): MEN olika perspektiv? Medicinska? Sociala? Vilken evidens dominerar? Signalera statens normer, värderingar & bedömningar av bra/dåligt Övertala mottagaren att ändra beteende: information, utbildning, kunskaper & inlärning. 5

6 Traditionell syn på policystyrningsinstruments progression Information (sermons) Mjukstyrning Incitament (carrots) Mellanstyrning Reglering (sticks) Hårdstyrning Maycraft Kall 2010:81 Men! Finns det hård- & mjukstyrning i alla kategorier? Finns det hårdare typer av informationsstyrning? 6

7 Hård- & mjukinformationsstyrning Teori/diskurs Mål Proceduralt instrument (system nivå) Verktyg (instrument nivå) Hård Regulatory state Managerialism Centralisering Standardisering Komplians Bedömning Central kunskapsstyrning Evidensbaserade system Teoretisk frivilligt men ökat tvång Ligatabell Mätning Offentligt skam Koppling andra resurser Mjuk Soft law/open method of coordination (EU) Decentralisering Lokal flexibilitet Information som kunskap Ej bedömning Lokal kunskapsformulering Lokal handlingsfrihet Frivillig information utan tvång/styrning Sakuppgifter Inlärning Förbättring Ej koppling andra resurser Source: Maycraft Kall 2010 & forthcoming. 7

8 Utvärderingar av Psykiatri: Psykiatri: mjukstyrningstradition t. ex. Psykiatrireformen genom ramlagar, mål- & resultatstyrning Landsting/kommuner egna: tolkningar/definitioner formuleringar av tjänster, ambitioner osv. Nationella Utvärderingar mjukare information för förbättringar - råd & kunskap Ej individualisering/siffror/offentlig skam Kritik efter 2003 t. ex. Psykiatrisamordnare SOU2006:100 Styrningsbrister Ej evidensbaserade kunskaper 8

9 Psykiatriutvärdering: Öppna Jämförelser av Hälso- & sjukvårdens kvalitet & effektivitet Siffrerbaserad utvärdering av sjukvård: begrepp god vård Dimensioner av God vård : A Medicinska resultat; B Patienterfarenheter; C Tillgänglighet; D Kostnader Psykiatrin sammanfattas i indikatorer: Lätt tillgängliga & mätbara statistik från olika register Evidensbaserade indikatorer: expertgrupp Få patientfokuserade indikatorer Process indikatorer ej utfall t ex behandlingar/väntetider Standardisering & routinization Rangordning & bedömning: Trafikljus Röd = dålig Gul = medel Grön = bra 9

10 Konsekvenser Ej lika behandling för alla kategorier Evidensbaserad/administrativa indikatorer prioriteras Patienterfarenheter/utfall - få mätningar/proxymått Medias roll: rapportering & naming & shaming ej metodologiska problem ger förenklad bild Data bortfall/dålig registrering Relativ ej absolut dvs. Baseras på placering Kan enkla statistiker mäta komplexa tjänster? Ej målnivåer ALLA kan vara Bra/Dåliga Ej tjänster/behandlingar inom primärvård/socialtjänst eller koordinering

11 Diskussion Sjukvårdsindikatorer: mjuk hårdare styrning Standardisering & central definitioner Mindre lokal handlingsfrihet Komplianstryck från media/staten Ej hårdast: ej kopplad till resurser - kommunala självstyret Målkonflikt God vård? Fokusering, expert- & administrativa mått konflikt med individualisering/patientinflyttande Bra/dålig bedömning relativ & ej absolut Avgränsning & bedömning Psykiatri samverkan mellan specialistvård, primärvård & socialtjänsten, Men alla bedöms olika sätt. Olika mål & perspektiv. 11

12 Slutsatser Utvärderingsresultat: viktig information för kunskapsstyrning: information till landsting om statens mål & förväntningar Normativa effekter: signalerar hur prestationer ska bedömas. Hur reducerar man komplexa tjänster till ett antal mått/siffror? Einstein: Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted Problem: satsning på mätning eller förbättring? Risk: helhetssyn minskar: förbättra siffror eller förbättra prestation? Styrning fokuserar på det lätt mätbara Komplexa, svårt att mäta prestation & kvalité ignoreras 12

13 Varning: Katastrofalt dysfunktionella informationsstyrningseffekter! Mid-Staffordshire hospital Kunskapsstyrning ska öka sjukvårdens effektivitet: Utvärdering utifrån några nyckelmått (administration/budget) Hotell-typ rangordningar - kopplas till belöningar/sanktioner 3* Sjukhus: reglerings- & ekonomiska friheter (tvärtom för 0*). Men katastrofalt resultat på Mid-Staffordshire sjukhus Sjukhuschefer: nyckelmåttsstyrning 3*. Fokusering på korporativa intressen inte patientintressen Nedskärningar patienter försummades Blev ett 3-stjärnigt sjukhus uppnådde indikatorer MEN fler patienter dog Francis inquiry 2013 It should be patients not numbers which counted 13

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Perspektiv på implementering

Perspektiv på implementering & report Leading Health Care nr 8 2012 Perspektiv på implementering Vad är god implementering och kan det stödjas? Författare: Karin Fernler Perspektiv på implementering & 3 4 & Perspektiv på implementering

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem

Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Rapport 2014:8 Strukturreformer i hälsooch sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Rapport 2008:40 R. Rankning av universitet och högskolor som studentinformation?

Rapport 2008:40 R. Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? Rapport 2008:40 R Rankning av universitet och högskolor som studentinformation? Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete

Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Kunskapsstyrning för ledning och policyarbete Karin Fernler Ledningssystem och styrning av vård & 76 Sammanfattning Att beslut inom hälso- och sjukvården ska baseras på bästa tillgängliga, vetenskapliga,

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer