Sharps Säkerhetslösningar. Effektivt skydd av din information. Säkerhetslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sharps Säkerhetslösningar. Effektivt skydd av din information. Säkerhetslösningar"

Transkript

1 Sharps Säkerhetslösningar Effektivt skydd av din information Säkerhetslösningar

2 SÄKERHETS- RISKER Insikt i vardagens säkerhetsrisker Dagens multifunktionssystem är snabba, flexibla och användarvänliga. De kopierar, skriver ut, scannar och faxar hela dagarna, alla typer av dokument inklusive dem som är konfidentiella. Tyvärr är oskyddade multifunktionssystem en verklig säkerhetsrisk. De lagrar inte bara kopior av tusentals potentiellt känsliga dokument på hårddisken; multifunktionssystemen är även känsliga för interna och externa nätverksattacker. Dessutom innebär de avancerade funktionerna att det är enkelt att kopiera och distribuera känslig information till mottagare utanför företaget. Konfidentiella rapporter, personlig information, kunddata, resultatrapporter, personalregister: allt behöver skyddas mot en mängd olika typer av hot och svagheter. Vanliga svagheter Några av de svagheter som förknippas med oskyddade multifunktionssystem: Produktivitetsnedgångar Återkommande funktionsstörningar Bristande tillgänglighet Stulen information Obehöriga användare. Interna hot Så snart ett dokument har skapats finns alltid risk för förlust eller stöld. Dokumentet kan till exempel kopieras från multifunktionssystemets interna hårddisk. Eller faxas till tredje part. Eller helt enkelt hämtas i utmatningsfacket, kanske av misstag. Och multifunktionssystem är självklart ett praktiskt verktyg när det gäller att kopiera eller scanna konfidentiell information, oavsett var informationen finns Bertl's Best 2009 Säkraste MFP-sortimentet 6 år i följd Sharps SÄKERHETSLÖSNINGAR

3 Säkerhetslösningar i flera lager Externa hot Informationen i lagrade dokument, samt scannade eller utskrivna data, kan fångas upp via WAN (Wide Area Networks), VPN (virtuella privata nätverk) och Internet. En hacker skulle även kunna använda multifunktionssystemet för att till exempel stoppa en service eller plantera ett virus. Faxlinjer och LANuppkopplingar kan även öka risken för att data fångas upp av tredje part från en plats var som helst i världen. DATASÄKERHET NÄTVERKSSÄKERHET Säkerhet i flera lager med Sharps Säkerhetslösningar Sharps Säkerhetslösningar skyddar mot allmän sårbarhet samt interna och externa hot, med hjälp av säkerhet i flera nivåer och inom fem nyckelområden: SÄKER ÅTKOMSTKONTROLL DOKUMENTSÄKERHET SÄKERHET MED ANVÄNDNINGSKONTROLL

4 DATA- SÄKERHETSKIT Datasäkerhet Ett oskyddat multifunktionssystem utgör ett dubbelt hot mot datasäkerheten: den information som lagras på den interna hårddisken, och kopiering, faxning eller e-postning av dokument. Sharps Säkerhetslösningar eliminerar båda. Datasäkerhetskit Tillbehöret Datasäkerhetskit, som var branschens första Common Criteria-certifierade säkerhetslösning, gör det i princip omöjligt att hämta eller återskapa data från den interna hårddisken. AES-algoritmen (Advanced Encryption Standard) används för alla data som skrivs på hårddisken, i RAM- eller Flashminnet. Datasäkerhetskitet eliminerar restdata med hjälp av upp till sju överskrivningar med slumpmässiga värden. Dessutom kan Datasäkerhetskitet konfigureras för tre olika metoder av dataöverskrivning: Dokumentkontroll Funktionen för dokumentkontroll *1 ser till att multifunktionssystem från Sharp, som är utrustade med Datasäkerhetskit *2, skapar knappt märkbara mönster i dokumenten. Om någon försöker kopiera eller scanna ett sådant dokument avbryts jobbet alternativt en tom sida matas ut och en e-postvarning skickas till administratören. KOPIERINGSSKYDDAD COPY PROTECTED Lägger in kopieringsrestriktioner i Embeds dokumenten copy i prevention samband med data kopiering onto the document eller utskrift when it is first copied or printed Identifierar Recognises obehöriga an unauthorised kopieringsförsök attempt to make a copy Automatiskt, när enheten startas Automatiskt, efter varje utskrift/kopiering/faxning/scanning Manuellt, på begäran. JOBBET IS CANCELLED AVBRYTS *1 Kräver datasäkerhetskit (tillbehör). *2 Om du vill ha en lista över kompatibla multifunktionssystem, kontakta din lokala Sharpåterförsäljare. Krypterar data som skrivs på hårddisken, i RAM- eller Flashminnet. Säker radering av restdata, så att de inte kan återskapas Förhindrar obehörig scanning och kopiering av dokument Sharps SÄKERHETSLÖSNINGAR

5 COMMON CRITERIA- VALIDERING KRYPTERING AV PDF Common Criteria Dokumentsäkerhet Common Criteria är en internationell evalueringsstandard för de krav på informationsgarantier som ställdes på tillverkarna via till exempel ISO 15408, en uppsättning utvärderingsstandarder för säkerhetsprodukter och -system upprättade av Common Criteria. Common Criteria gäller för evalueringsnivåer (Evaluation Assurance Level - EAL) 1 till 7, där EAL 1 till 4 avser kommersiella säkerhetsprodukter. Världens främsta multifunktionssystem Sharp var den första tillverkaren av multifunktionssystem som blev Common Criteria-certifierade, och vi var även först med att få EAL4 för ett datasäkerhetskit. Sharp bibehåller positionen som ledande inom multifunktionsprodukter och betraktas som en av de främsta i branschen när det gäller säkerhet. Alla dokument som scannas och e-postas riskerar att hamna i händerna på tredje part, oavsiktligt eller avsiktligt. Därför är det klokt att kryptera känsliga dokument innan de skickas iväg. Sharps funktion för kryptering av PDF* använder RSA-kryptering av filerna innan de sänds, vilket är en utmärkt lösning vid scanning till e-post, FTP, skrivbord, hårddisk och USB. Användaren ombeds att skapa ett lösenord i samband med scanningen och för att se filen måste mottagaren känna till lösenordet. Secure Sockets Layer (SSL) tillför ytterligare en säkerhetsnivå, med kryptering av all information i dataströmmen, till skydd för dokumenten i skrivarkön samt all information som skickas mellan multifunktionssystemet och administratören via webben. Idag förlitar sig företag och myndigheter över hela världen på Sharp när det gäller konfidentiella data och skydd mot obehörig åtkomst. * Om du vill ha en lista över kompatibla multifunktionssystem, kontakta din lokala Sharpåterförsäljare AR-FR24 Ver. M.10 MX-FRX8 Ver. M.10 AR-FR25 Ver. M.10 MX-FRX9 Ver. M.10 MX-FRX3 Ver. M.10 MX-FR10 Ver. C.10 MX-FRX5 Ver. M.10 MX-FR11 Ver. C.10 MX-FRX6 Ver. M.10 MX-FR13 Ver. C.10 MX-FRX7 Ver. S.10 Skyddar scannade dokument mot obehörig åtkomst Förhindrar obehörig utskrift eller läsning av konfidentiella dokument Krypterar all information i dataströmmen

6 SÄKER BRANDVÄGG Nätverkssäkerhet Sharp multifunktionssystem har ett intelligent nätverksgränssnitt som skapar en säker brandvägg för respektive system och hindrar obehöriga att komma åt konfigurations- eller nätverksinställningar. Du kan kontrollera åtkomsten i tre nivåer: IP-adressfiltrering begränsar tillgängligheten till ett angivet antal fördefinierade adresser MAC-adressfiltrering begränsar tillgängligheten till angivna persondatorer, oavsett IP-adress TCP/IP-blockering blockerar vissa kommunikationsprotokoll, ger administratören möjlighet att stänga känsliga portar och koppla ur systemets inbyggda hemsida. Kommunikation till och från multifunktionssystemet kan också skyddas med Secure Sockets Layer (SSL), som ger säker överföring i nätverket, och de flesta systemen stöder SMB, IPv6, IPSec och SNMPv3. Dessutom stöder flera av de nyare systemen även IEEE802.1X, som håller en hög säkerhetsnivå genom att blockera obehöriga enheter. Faxsäkerhet Intrång i nätverket via en öppen faxlinje, med efterföljande exploatering av ett nätverksgränssnitt, ses vanligtvis som en risk. De goda nyheterna är att utformningen av Sharp multifunktionssystem eliminerar den känslighet som annars gäller för oskyddade enheter och omöjliggör en attack via uppringd linje. Vi har utformat våra multifunktionssystem på så sätt att kontrollen av faxmodemet är fysiskt separerad från övriga kontrollfunktioner och vi har även sett till att ingen extern kod kan köras. Faxsystemet är inte bara oberoende av alla andra funktioner, det svarar bara på vissa faxöverföringsprotokoll, och eliminerar alla övriga automatiskt. Förhindrar nätverksattacker med hjälp av en säker brandvägg Tillgängligheten kan begränsas till kända datorer Eliminerar de risker som telefonlinjer utgör vid faxning Sharps SÄKERHETSLÖSNINGAR

7 åtkomst- Kontroll JOBB- LOGG Säker åtkomstkontroll Säkerhet med ANVÄNDNINGSKONTROLL Att begränsa multifunktionssystemets tillgänglighet till kända användare är viktigt när det gäller att säkra konfidentiell information. Sharps Säkerhetslösningar ökar nivån på säkerheten genom att skydda mot obehörig åtkomst, både direkt och nätverksbaserad. Den direkta åtkomsten till multifunktionssystemet kontrolleras genom att användare måste mata in ett unikt, alfanumeriskt lösenord inför varje jobb. Nätverksbaserad åtkomst begränsas till registrerade användare med giltiga nätverkskonton; de identifieras med användarnamn/lösenord som verifieras mot LDAP eller Active Directory Server. Användarens referenser överförs med en krypteringskombination bestående av Kerberos, SSL och Digest-MD5, för att undvika obehörig åtkomst. Det sista steget mot total säkerhet för ditt multifunktionssystem är kontroll av vilka som använder det. Sharp multifunktionssystem använder en intern jobblogg alternativt trejde parts programvara för att logga användarnas identitet, tidpunkten för användandet och information om vilka funktioner som användes. När dokument scannas till e-post läggs användarens e-postadress automatiskt in i "Från"-fältet och en hemlig kopia skickas, vid behov, till nätverksadministratören. Dessutom kan scanning-till-epost och faxfunktionerna begränsas till i förväg godkända adresser, så att dokument inte kan skickas till obehöriga mottagare. Skyddar mot direkta och nätverksbaserade attacker Förhindrar okända och obehöriga användare Förhindrar scannade dokument från att e-postas till okända adresser Genererar detaljerad information om vem som har använt systemet och när Loggar alla aktiviteter, även kopiering, scanning och e-post Registrerar information om filnamn och e-postmottagare

8 SHARPS PARTNERPRO- GRAM Sharp Electronics (Nordic) AB Box SE Bromma, SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Design och tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. All information var korrekt vid tryckningen. Alla övriga företagsnamn, produktnamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. Sharp Corporation 2009 Ref. Säkerhetssvit_november Alla varumärken erkänns. E&OE.

IT Scanning Copy Print. Realize scanning!

IT Scanning Copy Print. Realize scanning! IT Scanning Copy Print Realize scanning! April 2010 Utmana invanda sätt att jobba! Sharp tillverkar några av världens kraftfullaste digitala dokumentsystem. Lösningar som ger dig snabbare, effektivare

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna! IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna.

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet IT Scanning Copy Print Investera i lönsamhet 1 Kontorets dolda resurs Utvecklingen går rasande fort. Sannolikt är i stort sett alla era processer digitaliserade och integrerade i din organisations affärssystem.

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

SÄKERHET. Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder SÄKERHET

SÄKERHET. Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder SÄKERHET Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder I den digitala eran har den globala kommunikationen utvecklats lavinartat och säkerhetsriskerna har ökat proportionerligt. I företagsmiljöer är vardaglig

Läs mer

KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN MX-C311/MX-C310. Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion

KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN MX-C311/MX-C310. Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN / Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion 31 UTSKRIFTER/MIN I SVARTVITT & FÄRG STOR KONTROLLPANEL MED PEKSKÄRM I FÄRG

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER WHITEPAPER SÄKERHET GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET Denna säkerhetsguide är tänkt att fungera som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Guiden är endast avsedd för

Läs mer

Drivve Image för effektiv scanning- och dokumentkontroll. Kraftfulla verktyg för en högre produktivitetsnivå

Drivve Image för effektiv scanning- och dokumentkontroll. Kraftfulla verktyg för en högre produktivitetsnivå Drivve Image för effektiv scanning- och dokumentkontroll Kraftfulla verktyg för en högre produktivitetsnivå Effektivisera arbetsflödet Drivve Image: Ett smartare sätt att arbeta Drivve Image är en serie

Läs mer

NÄSTA GENERATION MULTIFUNKTIONS- SYSTEM SÄTTER EN NY STANDARD FÖR FÄRG, KVALITET OCH PRESTANDA MX-3100N/MX-2600N

NÄSTA GENERATION MULTIFUNKTIONS- SYSTEM SÄTTER EN NY STANDARD FÖR FÄRG, KVALITET OCH PRESTANDA MX-3100N/MX-2600N NÄSTA GENERATION MULTIFUNKTIONS- SYSTEM SÄTTER EN NY STANDARD FÖR FÄRG, KVALITET OCH PRESTANDA MX-3100N/MX-2600N Digitalt multifunktionssystem med fullfärgsfunktion 31/26 UTSKRIFTER/MIN I SVARTVITT & FÄRG

Läs mer

Multifunktionssystem, kopiatorer, skrivare och programvaror

Multifunktionssystem, kopiatorer, skrivare och programvaror Säker, snabb och effektiv dokumenthantering Multissystem, kopiatorer, skrivare och programvaror Digital dokumenthantering byggd på integrerade hård- och Sharps multissystem kan skriva ut och kopiera i

Läs mer

PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR FÖR UTSKRIFTSHANTERING PRAKTISKA ADMINISTRATIVA LÖSNINGAR I NÄTVERKET OCH INTEGRERING AV SKRIVARE OCH MULTIFUNKTIONSSYSTEM DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ETT SMARTARE SÄTT ATT HANTERA

Läs mer

MX-2310U Digitalt multifunktionssystem med fullfärgskapacitet

MX-2310U Digitalt multifunktionssystem med fullfärgskapacitet MX-2310U Digitalt multifunktionssystem med fullfärgskapacitet skriva ut l kopiera I scanna I faxa I arkivera Flexibel. Kompakt. Prisvärd. Ett multifunktionssystem för alla kontor Uppgradera till A3-färg

Läs mer

SSL-guide. (Secure Socket Layer)

SSL-guide. (Secure Socket Layer) SSL-guide (Secure Socket Layer) För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin: uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Den senaste handboken

Läs mer

ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR ETT SNABBT, SÄKERT ARBETSFLÖDE

ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR ETT SNABBT, SÄKERT ARBETSFLÖDE MX-M700 Digitalt multifunktionssystem ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR ETT SNABBT, SÄKERT ARBETSFLÖDE SHARP DOKUMENTLÖSNINGAR SKRIVER UT KOPIERAR PRODUKTIVA LÖSNINGAR FÖR STORA VOLYMER Sharp MX-M700 är nyckeln

Läs mer

Avancerad åtkomstkontroll med Network Access Control. Robert Ödling. Examensarbete i Teknisk Datavetenskap, TDBD01, 20p

Avancerad åtkomstkontroll med Network Access Control. Robert Ödling. Examensarbete i Teknisk Datavetenskap, TDBD01, 20p Umeå Universitet Institutionen för Datavetenskap Examinator: Per Lindström, perl@cs.umu.se Handledare universitet: Jerry Eriksson, jerry@cs.umu.se Handledare företag: Christer Johnson, christer.johnson@baesystems.se

Läs mer

Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa mångsidiga multifunktionssystem

Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa mångsidiga multifunktionssystem MX-M1204 / MX-M1054 / MX-M904 Digitala multifunktionssystem Svartvitt PRODUKTIONSSYSTEM med höga prestanda Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOM HAR ALLT INOM SVART/VITT OCH FÄRG - SNABBHET, SÄKERHET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOM HAR ALLT INOM SVART/VITT OCH FÄRG - SNABBHET, SÄKERHET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET MX-2700N/MX-2300N Digitalt multifunktionssystem med fullfärgsfunktion ETT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOM HAR ALLT INOM SVART/VITT OCH FÄRG - SNABBHET, SÄKERHET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET SHARP DOKUMENTLÖSNINGAR SKRIVER

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa mångsidiga multifunktionssystem med höga prestanda

Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa mångsidiga multifunktionssystem med höga prestanda MX-M1204/MX-M1054/MX-M904 Digitala produktionssystem Svartvitt SRA3- produktionssystem med höga prestanda Vi förstår oss på produktivitet /This is Why vi är stolta över att kunna sätta vårt namn på dessa

Läs mer

Delad information ger effektivare grupper /This is Why du behöver våra molnförberedda multifunktionssystem.

Delad information ger effektivare grupper /This is Why du behöver våra molnförberedda multifunktionssystem. MX-5141N / MX-5140N MX-4141N / MX-4140N Digitala multifunktionssystem med fullfärgskapacitet A3 FÄRGMULTIFUNKTIONSSYSTEM MED MOLNANSLUTNING Delad information ger effektivare grupper /This is Why du behöver

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning you can Få en mer styrd och effektiv scannings- och utskriftsmiljö Vad är uniflow? uniflow är en programvaruplattform som har konstruerats

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer