SÄKERHET. Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder SÄKERHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHET. Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder SÄKERHET"

Transkript

1 Konica Minoltas branschledande säkerhetsstandarder I den digitala eran har den globala kommunikationen utvecklats lavinartat och säkerhetsriskerna har ökat proportionerligt. I företagsmiljöer är vardaglig användning av skrivare, kopiatorer, skanners och faxsystem grundläggande verktyg för arbetsprocesser och arbetsflöden, vilket innebär att multifunktionsmaskiner i princip är oumbärliga. På grund av detta är det extremt viktigt att dessa maskiner får det skydd som krävs mot nya säkerhetshot.

2 KONICA MINOLTAS SSTANDARDER Konica Minoltas omfattande utbud av standardsäkerhets funktioner och tillval erbjuder en stabil plattform för avancerade säkerhetslösningar: lösningar som både upptäcker och förhindrar intrång, förhindrar ekonomiska skador och eller försämrat anseende på både företagsmässig och personlig nivå. Konica Minolta är pionjären inom detta område och är branschledande. I regel erbjuder multifunktionsmaskiner en uppsjö av olika kombinerade eller enskilda funktioner och val. Därför utgör de ett stort antal potentiella säkerhethål. Säkerheten för multifunktionsmaskiner kan delas in i tre huvudområden: Åtkomstkontroll/åtkomstsäkerhet Datasäkerhet/dokumentsäkerhet Nätverkssäkerhet Konica Minoltas säkerhetsfunktioner översikt Åtkomstkontroll Redovisning av kopiering/utskrift Funktionsbegränsning Säkra utskrifter (utskrift med lösenord/pin) Lösenordsskyddade användarboxar Användarverifiering (ID + lösenord) Fingeravläsare IC-kortläsare Händelselogg Datasäkerhet Datakryptering (hårddisk) Överskrivning av hårddisk Lösenordsskyddad hårddisk Automatisk datarensning Nätverkssäkerhet IP-filtrering Åtkomstkontroll för portar och protokoll SSL/TLS-kryptering (HTTPS) Stöd för IPsec S/MIME Stöd för 802.1x Skanningssäkerhet Användarverifiering POP före SMTP SMTP-verifiering (SASL) Blockering av manuella destinationer Övrigt Skyddat serviceläge Skyddat administratörsläge Dataregistrering Låsning vid obehörig åtkomst Kopieringsskydd via vattenstämpel Krypterad PDF PDF-signatur PDF-kryptering med digitalt ID Kopieringsskydd/lösenordsskyddad kopiering

3 COMMON CRITERIA OCH ISO EAL3 Konica Minoltas maskiner är i princip utan undantag certifierade enligt Common Criteria/ISO EAL3- standarden. Dessa är de enda internationellt erkända standarderna för IT-säkerhetstestning av digital kontorsutrustning. Skrivare, kopiatorer och programvara med ISO certifiering uppfyller stränga säkerhetskrav och håller den höga säkerhetsnivå som företag kan och bör förvänta sig. Konica Minolta är branschledande och sätter standarden för säkerhetsfunktioner. Säkerhet är den centrala aspekten i Konica Minoltas breda strategi Konica Minolta har ett heltäckande utbud av säkerhetsfunktioner för utskrift och dokumentsäkerhet, varav många är standard på bizhub-modellerna. I stället för att certifiera separata tillvalspaket för säkerhet, påstår sig Konica Minolta ha det största utbudet av multifunktionsmaskiner med fulltständig ISO certifiering på marknaden. Källa: Quocirca (2011), marknadsstudie Closing the print security gap. The market landscape for print security, sid. 11. Denna oberoende rapport skrevs av Quocirca Ltd., ett ledande undersökningsbolag som är specialiserat på analys av IT och kommunikation (ITC) för företag.

4 ÅTKOMSTKONTROLL & ÅTKOMST Trots att säkerheten är högt prioriterad inom offentliga och privata organisationer förbises ofta de potentiella säkerhetsriskerna som multifunktionsmaskinerna utgör. Även om vissa risker identifieras så negligeras de ofta, i synnerhet när det gäller känsliga dokument och information. Detta är ett allvarligt riskmoment när multifunktionsmaskiner och skrivare finns uppställda i offentliga utrymmen där de är åtkomliga för personal, entreprenörer och även besökare. På grund av de avancerade funktionerna på moderna multifunktionsmaskiner är det enkelt att kopiera och sända information inom och utanför verksamhetens verkliga och virtuella gränser. Det första logiska steget är att förhindra obehöriga från att kunna använda multifunktionsmaskinerna. För det första krävs det förebyggande åtgärder för att styra åtkomsten till multifunktionsmaskinerna och för det andra måste någon slags säkerhetspolicy fastställas som stämmer överens med hur maskinerna verkligen används Konica Minolta åstadkommer detta samtidigt som åtgärderna inte begränsar systemens användarvänliga egenskaper. Användarverifiering Verifieringsprocessen börjar med att fastställa en policy och registrera de användare och grupper som ska tillåtas använda multifunktionsmaskinen/ maskinerna. Detta kan innefatta begränsade åtkomstbehörigheter, d.v.s. att vissa användare har behörighet, medan andra inte har behörighet till vissa funktioner, t.ex. färgutskrifter. Konica Minolta använder tre grundläggande tekniska lösningar för användarverifiering: 1. Personligt lösenord: Lösenordet består av en alfanumerisk kod med upp till 8 tecken som skrivs in på kontrollpanelen. Koder kan skapas för användare och administratörer. En viktig aspekt är att de kan administreras centralt. 2. IC-kortläsare för verifiering De flesta multifunktionsmaskiner från Konica Minolta kan utrustas med ICkortläsare. Dessa är avsedda för snabb och smidig åtkomst det räcker med att hålla kortet mot eller nära kortläsaren. Användare Lösenord Användare Inget/felak tigt lösenord Användarverifiering

5 3. Biometrisk fingeravläsare Denna avancerade lösning går ett steg längre än vanliga fingeravtrycksläsare. Systemet jämför bilden av inlästa blodkärl i fingret mot bilden som finns lagrat i minnet. Blodkärl är unika och i princip omöjliga att förfalska vilket gör det möjligt att identifiera användare utifrån deras unika fysiska egenskaper. Till skillnad från fingeravtrycksläsare kan blodkärlen i fingret inte avläsas utan att personen är fysiskt närvarande. Med en biometrisk fingeravläsare behöver användarna inte komma ihåg lösenord eller använda nyckelkort. Verifieringsinformationen kan lagras i krypterad form på multifunktionsmaskinen eller hanteras externt via befintlig kontoinformation i t.ex. Windows Active Directory. Löpande loggning av åtkomst och användning från varje maskin innebär att intrång kan detekteras och rapporteras omedelbart. Kontoövervakning Eftersom användarbehörighet/säkerhet kräver att varje användare loggar in på utskriftsenheten, kan de data som genereras användas för övervakning på flera olika nivåer: Användare, grupp och/eller avdelning. Oavsett vilka funktioner som används kan de spåras individuellt, antingen direkt vid maskinen eller via fjärranslutning, vare sig det gäller kopiering/utskrift i färg/svartvitt, skanning eller fax. Genom analys av dessa data kan tillförlitlig information om multifunktionsmaskinernas arbetsbelastning tas fram: Dessa data kan användas för att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och spåra obehörig åtkomst. Framför allt kan informationen användas för att övervaka stora maskinparker med många skrivare och multifunktionsmaskiner i utbredda IT-miljöer. Funktionskontroll/ funktionsbegränsning Användarnas åtkomst till specifika funktioner på multifunktionsmaskinerna kan styras på användarnivå. Alla Konica Minoltas funktioner för åtkomst och säkerhet erbjuder inte bara förbättrat skydd mot potentiella hot som kan skada företagets ekonomi och trovärdighet utan kan även användas för bättre behörighetsstyrning och ansvarighet. Källa för nästan infraröda strålar Kamera Fingerven

6 DOKUMENT- OCH DATA Eftersom multifunktionsmaskiner och skrivare ofta finns i offentliga utrymmen är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder och implementera en säkerhetspolicy eftersom de är åtkomliga för personal, entreprenörer och även besökare. Ett riskmoment är t.ex. konfidentiella dokument som lagras på maskinens hårddisk under längre tid eller helt enkelt konfidentiella dokument som ligger utskrivna i maskinens utmatningsfack dokumenten är oskyddade och kan eventuellt hamna i fel händer. Konica Minolta erbjuder en mängd olika skräddarsydda säkerhetslösningar som garanterar hög data- och dokumentsäkerhet. Hårddisksäkerhet De flesta skrivare och multifunktionsskrivare är utrustade med hårddiskar och minne som lagrar många gigabyte med möjligen konfidentiella data som samlats under lång tid. Tillförlitliga säkerhetsmekanismer måste därför finnas på plats för att garantera säker lagring av känslig företagsinformation. Konica Minolta har ett antal överlappande och samverkande lösningar som garanterar denna säkerhet: Automatisk radering: Den automatiska raderingsfunktionen tar bort data som lagrats på hårddisken efter en angiven period. Lösenordsskydd för den interna hårddisken: Läsning av hårddisken och därmed även konfidentiella data på hårddisken kräver ett lösenord efter att hårddisken demonterats. Lösenordet är knutet till maskinen. Data kan därför inte läsas efter att hårddisken demonterats från maskinen. Överskrivning av hårddisk: Det säkraste sättet att formatera en hårddisk är genom överskrivning av hårddiskens data. Detta görs i enlighet med ett antal olika föreskrivna standarder. Hårddiskkryptering: På Konica Minolta-enheter utrustade med hårddisk kan data lagras i krypterat format med en 128-bitars krypteringsalgoritm. Denna funktion uppfyller datasäkerhetspolicy för företag. När hårddisken är krypterad kan innehållet inte läsas/överföras även om den fysiskt avlägsnas från multifunktionsmaskinen. Säker utskrift Skrivare och multifunktionsmaskiner anses vara en säkerhetsrisk en säkerhetsrisk som inte ska underskattas: Dokument som ligger i utmatningsfacket kan ses och läsas av personer som passerar maskinen. Det här är det enklaste sättet för obehöriga personer att få tillgång till konfidentiell information. Funktionen för säkra utskrifter är ett sätt att säkerställa att dokument hålls konfidentiella eftersom personen som skriver ut måste ange ett lösenord för utskrift innan utskriften påbörjas. Funktionen för säker utskrift kräver att lösenordet skrivs in på maskinens kontroll panel annars påbörjas inte utskriften. Det här är en enkel och effektiv metod som förhindrar att konfidentiella dokument hamnar i fel händer.

7 Touch & Print/ID & Print Digital PDF-signatur Touch & Print bygger på verifiering via en fingeravläsare eller IC-kortläsare, medan ID & Print kräver användar verifiering med ID/användarnamn och lösenord. Utskriften av det aktuella dokumentet aktiveras direkt vid maskinen först när användaren har verifierat sin behörighet med ett IC-kort som placerats på kortläsaren eller användarens identitet har bekräftats via fingeravläsaren. Fördelen med denna metod är inget extra användarnamn och lösenord behövs för utskrift. Kopieringsskydd Med denna funktion kan en digital signatur läggas till i PDF-dokumentet när originaldokumentet skannas. När PDF-dokumentet har skapats blir det möjligt att spåra ändringarna i filen. Faxmottagning Mottagna fax kan dirigeras till skyddade användarboxar. Säkerhet för användarboxar Kopieringskyddet lägger till en vattenstämpel på utskrifter och kopior under utskriftsprocessen. Vattenstämpeln är knappt synlig på originalutskriften, men om dokumentet kopieras framhävs den för att indikera att det är en kopia. Kopieringsskydd/lösenordsskyddad kopiering Användarboxar kan skapas för enskilda användare eller grupper och gör det möjligt att lagra dokument säkert på multifunktionsmaskinens hårddisk för utskrift och kopiering vid ett senare tillfälle. Användarboxar kan skyddas av ett alfanumeriskt lösenord på åtta tecken. När korrekt lösenord anges blir det möjligt att öppna/visa dokumenten i boxen. Systemet säkerställer att konfidentiella dokument och data endast kan visas av behöriga användare. Denna funktion lägger till en dold vattenstämpel på originalet under utskriften som förhindrar att dokumentet kopieras. Vattenstämpeln är knappt synlig på det skyddade originaldokumentet och det går inte att kopiera dokumentet eftersom enheten läser av vattenstämpeln och spärrar kopieringsfunktionen. Med funktionen för lösenordskyddad kopiering kan kopieringsskyddet kringgås när korrekt lösenord skrivs in på maskinens kontrollpanel. PDF-kryptering Krypterade PDF-dokument skyddas av ett användar lösenord: Behörighet att skriva ut eller kopiera PDFdokumentet och behörighet att lägga till innehåll i PDFdokumentet kan konfigureras under skanningsskedet på multifunktionsmaskinen. Dekryptering med lösenord PDF Krypterad PDF Användare PDF

8 NÄTVERKS I dagens moderna företagsmiljö är kommunikation och anslutbarhet oumbärlig. Konica Minoltas kontorsmaskiner är konstruerade för att kunna integreras i alla nätverksmiljöer. Nätverksskrivare och multifunktionsmaskiner har utvecklats till den grad att de fungerar som avancerade nätverksanslutna dokumenthanteringsstationer som skriver ut, kopierar och skannar dokument mellan olika nätverksplatser och även skickar e-post. I denna nätverksanslutna miljö måste kontors utrustningen kunna hantera och uppfylla samma säkerhetskrav som övrig nätverksutrustning utan skydd föreligger risk för intrång. Konica Minolta säkerställer att all utrustning uppfyller stränga säkerhetsnormer för att förhindra både interna och externa attacker. Säkerheten uppnås med bland annat: IP-adressblockering Stöd för IEEE 802.1x En grundläggande intern brandvägg erbjuder IP-adress filtrering och kontroll över protokoll och portåtkomst. Portblockering IEEE802.1x är den erkända portbaserade verifieringsstandarden för behörighetskontroll i WAN- och LAN-nätverk. Standarderna skyddar nätverket genom att stänga av nätverkstjänster (t.ex. DHCP och HTTP) för obehöriga enheter, med undantag för verifieringsanrop. Via administrationsläget kan portar och protokoll öppnas, stängas, aktiveras och inaktiveras direkt på maskinen eller via nätverket. S/MIME De flesta av Konica Minoltas multifunktionsmaskiner stödjer S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) för att garantera säker e-postsändning från multifunktionsmaskinen till mottagarna. S/MIME används för att säkra e-posttrafik genom att kryptera alla e-postmeddelanden och innehållet med hjälp av säkerhetscertifikat. SSL-/TLS-kommunikation PC och IP-adress PC och IP-adress Det här är ett protokoll som skyddar kommunikationen till och från maskinen och ger exempelvis skydd för webbaserade administrationsverktyg och Windows Active Directory. Stöd för IPsec PC och IP-adress IP-adressfiltrering De flesta bizhub-maskiner stödjer också IPsec för att garantera fullständig kryptering av all nätverkstrafik till och från multifunktionsmaskinen. IP-säkerhetsprotokollet krypterar all nätverkstrafik mellan det lokala intranätet (servrar, klientdatorer) och själva multifunktionsmaskinen. Din Konica Minolta-partner: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), Solna, Tfn: , Fax: Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), Malmö, Tfn: , Fax: Helsingborg: Berga allé 3, Helsingborg, Tfn: , Fax: Göteborg: Olof Asklunds gata 6, Västra Frölunda, Tfn: , Fax: /2012 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee Langenhagen Tyskland Tfn: +49 (0) Fax: +49 (0)

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET WHITEPAPER WHITEPAPER SÄKERHET GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET Denna säkerhetsguide är tänkt att fungera som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras. Guiden är endast avsedd för

Läs mer

JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR

JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR 2 TILLGODOSER BEHOVEN I ARBETSLIVET Oavsett behov och önskemål är de allmänna kraven

Läs mer

JAG BEHÖVER KONTORSUTRUSTNING SOM HJÄLPER MIG PÅ VÄGEN

JAG BEHÖVER KONTORSUTRUSTNING SOM HJÄLPER MIG PÅ VÄGEN JAG BEHÖVER KONTORSUTRUSTNING SOM HJÄLPER MIG PÅ VÄGEN INTELLIGENTA KONTORSLÖSNINGAR Kontorslösningar 2 ARBETSMILJÖER I FAS MED DAGENS SAMHÄLLE Det moderna arbetslivet innebär en ständig flod av data och

Läs mer

Satellit eller hubb universallösningen för A4-produktion. Kontorssystem bizhub C35

Satellit eller hubb universallösningen för A4-produktion. Kontorssystem bizhub C35 bizhub C35 Satellit eller hubb universallösningen för A4-produktion Kontorssystem bizhub C35 Det perfekta komplementet för heltäckande kommunikation Konica Minoltas nya A4-färgmultifunktionsmaskin kombinerar

Läs mer

JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT

JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT JAG VILL FÅ UTBILDNING TILLSAMMANS MED TEKNISKA LÖSNINGAR SOM GÖR ALLTING ENKELT FÖRBÄTTRAD UTBILDNING MED TEKNISKA TJÄNSTER DEN ENKLA VÄGEN TILL UTBILDNING MED TEKNISKA TJÄNSTER Utbildning är en av grunstenarna

Läs mer

UTÖKAD bizhubfunktionalitet

UTÖKAD bizhubfunktionalitet UTÖKAD bizhubfunktionalitet Avancerade funktioner med i-option Smidig maskinhantering och effektivisering av arbetsflöden är grundläggande krav i moderna kontor. Och Konica Minoltas i-option-funktionalitet

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet Hur hanteras och förebyggs hoten mot informationssäkerheten i multifunktionsmaskiner Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet

IT Scanning Copy Print. Investera i lönsamhet IT Scanning Copy Print Investera i lönsamhet 1 Kontorets dolda resurs Utvecklingen går rasande fort. Sannolikt är i stort sett alla era processer digitaliserade och integrerade i din organisations affärssystem.

Läs mer

Colour Manager. Broschyr. Högsta datasäkerhet tack vare Toshibas nya innovativa Secure Hard Disk Drive

Colour Manager. Broschyr. Högsta datasäkerhet tack vare Toshibas nya innovativa Secure Hard Disk Drive Broschyr Colour Manager Högsta datasäkerhet tack vare Toshibas nya innovativa Secure Hard Disk Drive Snabb, kraftfull lösning med enastående utskriftskvalitet Senaste tekniken ger stora produktivitetsvinster

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna! IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna.

Läs mer

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can

En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning. you can En plattform för hantering av utskrift, kopiering och scanning you can Få en mer styrd och effektiv scannings- och utskriftsmiljö Vad är uniflow? uniflow är en programvaruplattform som har konstruerats

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SSL-guide. (Secure Socket Layer)

SSL-guide. (Secure Socket Layer) SSL-guide (Secure Socket Layer) För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin: uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Den senaste handboken

Läs mer

IT Scanning Copy Print. Realize scanning!

IT Scanning Copy Print. Realize scanning! IT Scanning Copy Print Realize scanning! April 2010 Utmana invanda sätt att jobba! Sharp tillverkar några av världens kraftfullaste digitala dokumentsystem. Lösningar som ger dig snabbare, effektivare

Läs mer

KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN MX-C311/MX-C310. Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion

KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN MX-C311/MX-C310. Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion KRAFTFULLA PRESTANDAFUNKTIONER I EN UNIK, UTRYMMESBESPARANDE DESIGN / Digitalt A4 multifunktionssystem med fullfärgsfunktion 31 UTSKRIFTER/MIN I SVARTVITT & FÄRG STOR KONTROLLPANEL MED PEKSKÄRM I FÄRG

Läs mer

Multifunktionssystem, kopiatorer, skrivare och programvaror

Multifunktionssystem, kopiatorer, skrivare och programvaror Säker, snabb och effektiv dokumenthantering Multissystem, kopiatorer, skrivare och programvaror Digital dokumenthantering byggd på integrerade hård- och Sharps multissystem kan skriva ut och kopiera i

Läs mer

Multifunktionell flexibilitet och prestanda i storformat

Multifunktionell flexibilitet och prestanda i storformat Multifunktionell flexibilitet och prestanda i storformat KIP 700m KIP 7100 KIP 700m KIP 7100 Kraftfulla funktioner i ett kompakt, effektivt och prisvärt paket KIP 700m och KIP 7100 är multifunktionsskrivare

Läs mer

Tekniskt dokument Säkerhetsfrågor kring mobilitet i företagsmiljöer

Tekniskt dokument Säkerhetsfrågor kring mobilitet i företagsmiljöer Whitepaper Tekniskt dokument Säkerhetsfrågor kring mobilitet i företagsmiljöer Be Ready for What s Next. Säkerhetsfrågor kring mobilitet i företagsmiljöer Marknaden för smartphones har haft en mycket stark

Läs mer

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum

EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum EBITS 2003-10-14 Energibranschens IT-säkerhetsforum REGLER OCH RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Version 0.1 Revisionshistorik Datum Version Ansvarig Kommentar 2003-10-14 0.1 L Castenhag Ett första utkast

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Pcounter. kontrollerar dina kostnader. Pcounter programvara

Pcounter. kontrollerar dina kostnader. Pcounter programvara Pcounter kontrollerar dina kostnader Pcounter programvara Pcounter, introduktion Den centrala utskriftsstrategin Pcounter är en programvara för spårning och redovisning av utskrifter så att organisationer

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer