IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT Scanning Copy Print. Eliminera fakturapärmarna!"

Transkript

1 IT Scanning Copy Print Eliminera fakturapärmarna! 1

2 Hur vore det att halvera fakturabetalningarna? Vi menar då inte beloppen som sådana, men väl arbetet och kostnaden för själva hanteringen av leverantörsfakturorna. Tänk vad mycket bra arbete som kunde utföras med den tidsvinsten? Ändå är det fortfarande mer regel än undantag att vi i näringslivet ägnar tidsödande arbete åt att hantera pappersfakturor manuellt. Detta trots att alla vet att papper är oändligt mycket långsammare, osäkrare och kostsammare att förflytta än ettor och nollor. Resultatet blir att leverantörsfakturorna ofta utgör en isolerad ö utan möjlighet att kommunicera med företagens affärssystem, med alla de vinster det skulle kunna ge. Är du beredd att utmana detta? I dag finns alla förutsättningar att scanna bort fakturapärmarna och från grunden underlätta hela fakturahanteringen. Verktygen finns, och de är både enkla och trygga att använda. 2

3 Innehåll Inga pappersfakturor hos XL-BYGG Hässleholm 4 Scanna dina fakturor, halvera kostnaden 6 Stärk ditt bokslut genom att skriva ut klokt 10 Världens första multifunktion med fingersvep 12 Insikt i vardagens säkerhetsrisker 16 Sharp Center 18 3

4 XL-BYGG Hässleholm färre fakturor att hantera. Och bättre koll! Peter Håkansson och Johannes Thornberg 4

5 Johannes Thornberg XL-BYGG Hässleholm Fakturahögarna är nu ett minne blott. Det gick 100 % friktionsfritt och vi har sparat minst en halvtidstjänst! Hur mycket kan man tjäna på att slippa hanteringen av fakturor varje år? Och skaffa sig total kontroll och full säkerhet kring alla betalningar samtidigt? Den frågan fick bygghandelsföretaget XL-BYGG Hässleholm i augusti förra året. Därefter är inget sig likt på företaget! Frågan väcktes av Magnus Jönsson på Gullbergs Sharp Center i Hässleholm vid ett möte i höstas. Den gav de båda ägarna till XL-BYGG, Johannes Thornberg och Peter Håkansson, en tankeställare. Visst hade man länge använt Sharps multifunktionssystem och visst hade man scannat. Men att därifrån ta steget till en fullständigt digital fakturahantering? Tanken var lockande, tänk vad mycket arbetstid vi skulle kunna spara och vilken säkerhet vi skulle kunna uppnå! Samtidigt kändes det lite som en chansning, det är fortfarande inte så många i vår bransch som använder system som detta, berättar Johannes Thornberg. Diskussionerna tillsammans med Sharps programvarupartner Medius gav dock snabbt resultat. XL-BYGG fick redan en stor del av sina fakturor levererade från PriHandel och dessa kunde direkt integreras i MediusFlow - så bara två månader senare, den 15 oktober, var det slut på alla pappersfakturor hos XL-BYGG Hässleholm. Vi beslöt oss för att starta fullt ut direkt, från den ena dagen till den andra. Trots denna rivstart har allt gått helt utan problem. Inte ett enda driftstopp så här långt och full backup om något skulle inträffa. Mattias Wolff på Medius fanns med oss hela tiden och har gjort ett mycket bra jobb. Detta gjorde att processen kändes trygg och gick 100 procent friktionsfritt! Peter Håkansson är förvånad över hur lätt det gått. Jag var lite orolig för att det skulle vara komplicerat, men MediusFlow visade sig vara oerhört lättanvänt. Likaså var våra medarbetare väldigt positiva, trots att vår bransch inte är så datoriserad. Några timmars utbildning och stöd från mig och Johannes de första veckorna var allt som krävdes. Numera får vi inte en enda fråga om systemet. Resultatet har blivit mer ordning och reda samt mycket mindre arbete. Fakturaarbetet har minskat väsentligt! De märkta fakturorna går med automatik direkt till rätt referensperson, attesteras av denne, går in i affärssystemet och betalas. Vi kan följa allas fakturor och bevaka att de blir betalade. Krediteringar bevakas dessutom automatiskt, så att betalningen görs först när kreditfakturan kommit in i systemet, förklarar Johannes Thornberg. De gamla fakturahögarna är ett minne blott! Oavsett var vi befinner oss når vi fakturorna, inklusive alla underlag. Och råkar vi missa någon så påminner systemet automatiskt, fyller Peter Håkansson i. Båda är ense om att investeringen varit liten jämfört med vad de får ut. Förutom systemet MediusFlow har man skaffat ett nytt multifunktionssystem från Sharp för effektiv inscanning och lagring av fakturor, ritningar och många andra typer av dokument. Vi räknar med att spara minst en halvtidstjänst med det nya arbetssättet. Samtidigt som alla inblandades attestarbete går säkrare och snabbare. Nu skulle vi inte kunna tänka oss att gå tillbaka till det gamla sättet att arbeta på, summerar de nöjda ägarna till XL-BYGG Hässleholm. Nu planerar företaget att även låta MediusFlow ta hand om inkommande ordererkännande för godkännande och integration till affärssystemet Visma. Dessa kopplas till order för säkrare och snabbare hantering. 5

6 6 Scanna dina fakturor

7 Studier visar att det kostar företaget mellan 150 och 600 kronor att hantera en enda pappersfaktura. Till stor del helt i onödan. Genom att scanna fakturorna och sköta dem elektroniskt kan kostnaderna för fakturahanteringen minskas med uppemot 50 procent. halvera kostnaden! Med det integrerade tangentbordet blir hanteringen av information enkel och effektiv vid systemets display. Det är inte bara de direkta kostnaderna för fakturahanteringen som kan halveras. Den papperslösa hanteringen gör också att hela konterings- och attestarbetet går snabbare och blir säkrare. Digitalisera hela faktureringsprocessen Genom att scanna in alla pappersfakturor i ett digitalt system för fakturahantering kan de hanteras på samma sätt som övriga fakturaformat, exempelvis EDIoch e-fakturor. Enhetliga processer och automatiserade rutiner frigör tid för mer kvalificerat arbete, samtidigt som företaget får bättre överblick och snabbt kan lokalisera enskilda fakturor och ärenden. Automatisk kontering minskar rutinarbetet När alla fakturor lagras digitalt i samma format öppnar sig helt nya möjligheter att förenkla och automatisera konteringsarbetet. En leverantörsfaktura kan till exempel matchas mot den inköpsbaserade ordern på flera nivåer. Inbyggda funktioner som periodisering, konteringsmallar och automatiska konteringsförslag minskar ekonomiavdelningens arbetsbörda betydligt. Ett snabbare och säkrare arbetsflöde I ett digitalt arbetsflöde kan kontroll vid attest göras direkt mot attestreglementet. för att allt garanterat ska gå rätt till. Det webbaserade arbetssättet gör att handläggaren snabbt får fakturan och att samma faktura kan behandlas och attesteras av flera personer parallellt. Systemens inbyggda bevakning förhindrar dessutom att fakturor kommer på avvägar, glöms bort och förfaller. Manuell hantering ÖPPNA POST ANKOMST- REGISTRERING KOPIERING FYSISK DISTRIBUTION MANUELL KONTERING KONTROLL ATTEST FAKTURA ÅTER EKONOMI SLUTATTEST ÖPPNA POST ATTEST/ KONTERING SCANNING/ TOLKNING Pappersfaktura med MediusFlow TM SLUTATTEST ATTEST/ KONTERING SLUTATTEST Med digital fakturahantering utförs många av de tidsödande manuella momenten runt fakturahantering automatiskt. 7

8 Konterar automatiskt efter uppsatta mallar på konto, kostnadsställe, projekt, m.m. Lägg till dina synpunkter och kommentarer på fakturorna. Tolkar fakturainformation: Leverantör Fakturanr Att betala Fakturadatum Betaldatum Referens m.m. Intuitivt och enkelt gränssnitt genom Sharp invoices powered by MediusFlow. Förutom en gedigen kontroll ger den elektroniska fakturahanteringen en oöverträffad spårbarhet. Systemet ger omedelbar information om var en faktura vid varje tillfälle befinner sig. Liksom var och hos vem den tidigare har varit. Koppla fakturahanteringen till era affärssystem Systemen för elektronisk fakturahantering kan även integreras med företagets system för till exempel inköp, avtal, reklamationer och helpdesk. Givetvis också med ert befintliga ekonomisystem för automatisk uppdatering av huvudbok och leverantörsreskontra. Det finns med andra ord många spännande sätt att arbeta mer rationellt förutsatt att pappersfakturorna scannas och lagras digitalt! Faktura-/OCR-nr De inscannade fakturorna distribueras och hanteras som det passar din organisation. Till exempel via Outlook, Silverlight eller varför inte som en app i din iphone? 8

9 En av de mest genomgripande effekterna av att dokument scannas och överförs till arbetsflöden är att de kan nås, användas och delas av många. Trots att det idag är vanligare att scanna än att kopiera är det inte alla företag som hanterar detta på ett strukturerat sätt. Fler sätt att scanna upp effektiviteten Det är inte bara fakturor som kan hanteras effektivare digitalt, det gäller i stort sett alla dokument. Pappersbunden information som ska hanteras, distribueras och göras lätt att söka bör därför scannas. Det scannade dokumentet lagras redan från början på rätt plats. Sharps multifunktionssystem gör en sådan helt digitaliserad dokumenthantering möjlig. Direkt från panelen når du dina verksamhetssystem och kan scanna ditt dokument till rätt ställe, utan omvägen via exempelvis e-post till din egen dator och sedan spara ner dokumentet på rätt ställe. Du kan även scanna med avläsning och hantering av streckkoder. Programvaran tolkar informationen och lagrar dokumentet på rätt plats och med rätt namn. Det finns också säkrare och effektivare sätt att scanna direkt till e-post. Användaren identifierar sig genom inloggning till nätverket via displayen. Det blir personligt med rätt person som avsändare istället för en generell e-postadress som inte går att svara till samt att användaren kan välja mottagare ur sin personliga adressbok. Den skickade e-posten ligger i datorns skickat-mapp där den är spårbar för användaren. Inga obehöriga kan anonymt scanna in och skicka iväg känslig information. Systemets panel anpassas mot de specifika dokumentflöden som används på företaget. En skräddarsydd knapp för varje funktion, enkelt för användaren. CRM 9

10 Managed Print Services: Stärk ditt bokslut genom Typiskt för de flesta företag är att man har upp till 10 gånger fler maskiner än man egentligen behöver! 10

11 att skriva ut klokt Visste du att företag spenderar uppemot 5 procent av sina intäkter på utskrifter (hårdvara och drift inräknat)? Och att samma företag kan spara mellan 10 och 30 procent av dessa kostnader genom en medveten dokumenthantering? Hur ser er egen kontroll ut? Vet ditt företag hur mycket era utskrifter, kopieringar och scanningar av dokument kostar? Om inte, föreslår vi att du låter oss göra en kartläggning över nuläget och ge förslag på hur en optimal lösning kan se ut, utformad för just ditt företags behov. En sådan enkel analys visar ofta att organisationen kan tjäna mycket på att byta ut flera små, spridda skrivare mot färre, moderna och energisnåla multifunktionssystem. Mindre bekymmer, lägre kostnader Genom Sharp Optimised Services avlastas din organisation allt som har med utskrifter och dokumenthantering att göra. Sharp ser till att ni har precis den utrustning ni behöver för att skriva ut, kopiera, scanna och faxa dokument. Varken mer eller mindre. Vi bevakar att ni hela tiden har rätt förbrukningsvaror hemma, så att ni slipper onödiga avbrott. Självklart tar vi även ansvar för service och underhåll på ett effektivt sätt med lösningar som gör att vi i realtid kan se status för varje enskilt system. Men framförallt hjälper vi dig att pressa ner kostnaderna. Så här går det till Förutom enklare och effektivare hantering och inköp ger Sharp Optimised Services en rad mervärden, till exempel: Information om hur varje enhet används, exempelvis utskriftsvolymer av färg och svartvitt per månad samt möjlighet till detaljerad information ner på användarnivå. Minskade kostnader och ökad effektivitet genom att rätt utrustning kan placeras på rätt plats. Sparat utrymme, minskade underhållskostnader och miljöeffektivare genom att många små skrivare och scanners kan ersättas av färre multifunktionssystem. Ökad säkerhet kring informationshanteringen bland annat säkra utskrifter via kort och säker radering av data från hårddisken. Effektiviserar dokumentflödet Managed Print Services handlar om att effektivisera och utveckla hela dokumentflödet så att det på alla sätt uppfyller just din organisations specifika behov. Sharp Optimised Services erbjuder Managed Print Services genom att optimera utskriftshanteringen i tre steg. Detta är Sharp Opimised Services Steg 1. Analys och konsultation Vi analyserar era utskrifts- och kopieringsvolymer, inventerar befintlig utrustning, pratar med era användare och er IT-avdelning för att få en klar bild över deras behov och arbetsflöden. Steg 2. Optimering och förbättring Analysen avslutas med en rapport som tydligt visar era svaga punkter och var snabba förbättringar kan göras. I detta steg planerar vi tillsammans med era ansvariga hur system och utrustning kan optimeras, hur stor den ekonomiska besparingspotentialen är och genomför därefter dessa förändringar. Steg 3. Förvaltning och utveckling När all utrustning är på plats fortsätter vi att mäta hur den används, för att försäkra oss om att de planerade kostnadssänkningarna och produktivitetsförbättringarna verkligen infinner sig. 11

12 12 Världens första multifunktion

13 Sharp först igen: Multifunktion som är lika intuitiv som din smartphone. med fingersvep Glöm knappar och instruktionsböcker. Nu sköter du utskrifter, scanning, kopiering, dokumentlagring, dokumentredigering från en stor 10,1 pekskärm med dina fingrar. Klicka, dra, rotera, ändra sidornas ordning, radera. Har du en Android eller iphone vet du hur självklart och naturligt det är! Med nya MX-2610N och MX-3110N är Sharp först i världen med en pekskärm som låter dig styra multifunktionssystemet med samma teknik som de senaste smarta telefonerna. Med fingerstyrning kontrollerar och granskar du det du vill lagra eller skriva ut, vare sig det är ett dokument, en webbsida eller en trycksak. Välj den förhandsvisning som passar, bläddra och redigera genom att dra och peka på skärmen. Det går snabbare, det är enklare och du ser i förväg exakt vad det är du skriver ut! Välj innehåll på skärmen Skärmens intuitiva ikoner har ersatt knappar och krångliga menyer. Företaget eller din avdelning kan anpassa skärmens utseende efter behov. Eller så utformar den enskilda medarbetaren sitt eget skärminnehåll. När du skriver in text drar du bara ut det infällbara tangentbordet. Panelen med Nu är det enkelt att anpassa dokumenten innan du skriver ut. Ändra sidföljden, ta bort sidor, vänd, vrid och redigera med fingret! skärmen kan vinklas så att du ser bättre och arbetar bekvämare. Jobba gränslöst med internet och SaaS-tjänster i Molnet! Den stora, klara pekskärmen på Sharps nya modeller är som gjord för internet. Använd fingrarna för att nå det webb-innehåll du behöver. Svep, titta och skriv ut. Tekniskt hör nya MX-2610N och MX-3110N till de mest avancerade multifunktionssystem som finns att få. Koppla gärna upp dig mot Molnet för att nå de effektiva tjänster som blir allt fler. Scanna fakturor och andra dokument direkt till e-post, företagsservern, nätverksfoldrar eller USB-minne. Enkelt och väldigt produktivt! En riktig energisparare De nya multifunktionsmodellerna har en teknik som gör dem till några av de energisnålaste i sin klass. Kort uppvärmningstid, energibesparande LED-scanner, automatisk avstängning och en särskild Eco Scan-inställning hjälper till att spara pengar och uppfylla företagets miljömål. 13

14 Arkiverade dokument visas som ikoner. Förutom enkel överblick och hantering minskar det spillet genom att du i förväg ser att du valt rätt dokument för utskrift. Brett sortiment för färg och svartvitt När det är ont om tid och kvalitetskraven är höga ger Sharps senaste digitala multifunktionssystem med fullfärgskapacitet rätt stöd. Välj den hastighet och funktionalitet som passar dina behov, kombinerat med en enastående kvalitet på färgutskriften. Men vi har också ett stort modellprogram för ekonomisk utskriftshantering i svartvitt. Snabb nätverksscanning i färg De stora MX-modellerna ger verkligen imponerande hastigheter för scanning av större jobb, uppemot 70 original per minut, med dubbelscannande dokumentmatning. När dokumenten har scannats till valfritt digitalt format som XPS, JPEG, TIFF eller PDF distribuerar du dem på ett ögonblick dit du vill. stora hårddiskar ser till att även stora filer med komplex grafik hanteras snabbt och problemfritt. Kopiering som förenklar och förbättrar Den användarvänliga designen höjer effektiviteten rejält. Medarbetarna kan snabbt och enkelt utnyttja de avancerade kopieringsfunktionerna vid komplicerade körningar. Behovet av manuellt förarbete minimeras på många sätt. Automatiska funktioner för bildredigering, anpassning av såväl bakgrundsfärger som halvtoner och hantering av original med blandade format är några exempel på hur du kan höja kvaliteten och spara tid. Kontrollpanelen kan vinklas för enklare förhandsgranskning och redigering. Snabba utskrifter i hög upplösning Du kan få en första utskrift i färg på bara ett par sekunder. Oavsett om du väljer ett multifunktionssystem som skriver ut 23 eller 50 sidor per minut får du en överlägsen upplösning. Snabba processorer och Miniatyrvisning gör lagring och hämtning av dokument enklare. 14

15 Sharps framkallare och toner ger tillsammans med hög upplösning snygga dokument som andas kvalitet. Proffsiga efterbehandlingsalternativ Sharps automatiska dubbelsidiga utskrift och stora sortiment av helautomatiska efterbehandlingsalternativ gör att du kan hantera alla dina dokument internt. Funktioner som hålslagning, häftning, vikning och sadelhäftning av broschyrer är lika enkla att använda som att klicka på Utskrift. Effektiv arkivering för snabbare arbetsflöden Tack vare de inbyggda och generöst tilltagna hårddiskarna kan scannade filer och gamla jobb lagras och hämtas upp för återanvändning. Återkommande dokument och hela utskrifter kan på detta sätt aktiveras på nytt, utan att du behöver göra om förarbetet. Snabb och säker svartvit dokumenthantering Sharps MX-serie för svartvita utskrifter är nyckeln till en snabbare, mer effektiv och säkrare dokumenthantering för kontoret. Den robusta designen, fullmatad med produktivitetshöjande funktioner, garanterar tillförlitlighet, hastighet och kapacitet. Med undantag för färgen har våra svartvita system samma avancerade egenskaper och prestanda som MX-serien för färg. Effektiva färgscanningsfunktioner Flera av modellerna har en kraftfull färgscanner som konverterar vilket pappersbaserat dokument som helst, upp till A3-format, till en digital fil lika enkelt som att ta en kopia. Med utrustning för nätverksscanning kan hela kontoret dela dessa filer som är fullt redigerbara. Produktiv utskriftsfunktion Snabba och tillförlitliga utskrifter av stora dokument är grunden för ett produktivt kontor. Sharp MX med tillval för nätverksutskrifter är byggd för höga hastigheter. Funktionen RIP Once/Print Many innebär också en effektivisering av arbetet, genom att utskriftsdata bara behöver laddas ner från din pc vid ett tillfälle. Produktionssystem för professionella behov Sharps produktionssystem sätter en helt ny standard för svartvit högvolymsproduktion. Det gör dem idealiska för alla krävande produktionsmiljöer. Exceptionell prestanda kan kombineras med robust flerlagrad säkerhet, låga driftskostnader, enkel konfiguration, hög driftsäkerhet och mångsidiga efterbehandlingsalternativ. Det gör Sharps produktionslösningar intressanta för såväl kapacitetskrävande företag och myndigheter som för arbetsbelastade reproavdelningar och tryckerier. Det är tryggt att välja Sharp. Det visar utmärkelser från oberoende testinstitut och de kvalitetsstandarder som Sharp systematiskt arbetar efter. 15

16 Insikt i Sharp blev som första tillverkare av multifunktionssystem för dokumenthantering certifierade enligt Common Criteria. Vi är stolta över att för sjätte året i följd få utmärkelsen för marknadens säkraste multifunktionssystem. 16

17 vardagens säkerhetsrisker Sharps multifunktionssystem är snabba, flexibla och användarvänliga. De kopierar, skriver ut, scannar och faxar alla typer av dokument, också sådana som är konfidentiella. Sharps avancerade säkerhetslösningar ger helt nya möjligheter att säkra den information som hanteras och lagras i dessa multifunktionssystem. Säkerhet i flera lager Sharps Säkerhetslösningar skyddar mot interna och externa hot inom fem nyckelområden: DATASÄKERHET NÄTVERKSSÄKERHET SÄKER ÅTKOMSTKONTROLL DOKUMENTSÄKERHET SÄKERHET MED ANVÄNDNINGSKONTROLL Datasäkerhet Tillbehöret Datasäkerhetskit, som var branschens första Common Criteriacertifierade säkerhetslösning, gör det i princip omöjligt att hämta eller återskapa data från den interna hårddisken. Nätverkssäkerhet Sharps nätverksgränssnitt skapar en säker brandvägg för respektive system som hindrar obehöriga att komma åt konfigurations- eller nätverksinställningar. Säker åtkomstkontroll Konfidentiell information kan skyddas genom att användaren måste mata in ett unikt lösenord inför varje jobb för att få åtkomst till systemet. Genom i förväg godkända adresser går det att förhindra att dokument skickas till obehöriga mottagare. Dokumentsäkerhet Alla dokument som scannas och e-postas riskerar att hamna i händerna på tredje part, oavsiktligt eller avsiktligt. Därför är det klokt att kryptera känsliga dokument innan de skickas iväg. Kontroll vid användning Sharps multifunktionssystem loggar använd arnas identitet och tidpunkt. Vid scanning till e-post läggs användarens e-postadress automatiskt in och en hemlig kopia kan skickas till nätverksadministratören. Säkerhet vid maskinbyte När det är dags att byta ut multifunktionssystemet fortsätter Sharps säkerhetsfunktioner att bevaka dina intressen, genom att samtliga data mycket enkelt kan raderas från enheten. KOPIERINGSSKYDDAD COPY PROTECTED KOPIERINGSSKYDDAD COPY PROTECTED Embeds Lägger in copy kopieringsrestriktioner i dokumenten prevention data onto the document when it is i samband med kopiering first eller copied utskriftor printed Identifierar Recognises obehöriga Embeds Lägger in an unauthorised copy kopieringsrestriktioner i dokumenten kopieringsförsök prevention data attempt to onto make the a copy document when it is i samband med kopiering first eller copied utskriftor printed Identifierar Recognises obehöriga an unauthorised kopieringsförsök attempt to make a copy JOBBET IS CANCELLED AVBRYTS JOBBET IS CANCELLED AVBRYTS 17

18 Sharp tänker miljö Det är viktigt att ta itu med de miljöproblem som vi står inför, inte minst den globala uppvärmning som växthuseffekten orsakar. Resultatet av Sharps miljöarbete syns bland annat i olika miljömärkningar och miljöstandards, där vi ständigt arbetar för att ligga i frontlinjen. Miljövänliga utskrifter med nya Eco drivrutin Eco drivrutin innebär att en dialogruta dyker upp som redovisar miljöpåverkan vid utskrift. Genom att modifiera utskriftsvalet i dialogrutan har du möjlighet att skriva ut mer miljövänligt. Svanen Nästan samtliga, drygt trettiofem av våra multifunktionssystem i MX-serien, är märkta med det nordiska miljömärket Svanen. EU Ecolabel Många Sharp-produkter är även märkta med EU Ecolabel, Euro peiska unionens miljömärke. Ren energi från solen Sharp är ett av världens största solcellsproducenter. Våra solceller genererar ren elektricitet på hustak, satelliter och byggnader runt om i världen. The Eco Declaration IT-miljödeklarationen är sedan drygt tio år tillbaka ett gemensamt sätt att beskriva IT-produkters innehåll, energiförbrukning, säkerhet, hantering vid avfall och liknande. Sharps kopiatorskrivare miljödeklareras och kompletta miljödeklarationer kan laddas ner från sharp.se Avancerad teknik sänker energiförbrukningen Sharps senaste modeller med fingersvep hör till de mest energisnåla i sin klass genom en rad funktioner, bland annat en speciell Eco Scan-inställning. Systemets värmeenhet behöver då inte startas upp, vilket spar mycket energi. Dessa modeller har också en automatisk på- och avstängningsfunktion som kan schemaläggas. Den kan till exempel stänga av efter arbetstid och vid lunch och sätta på systemen när arbetet startar igen. 18

19 1912 Sharps grundare, Tokuji Hayakawa, startar en mekanisk verkstad i Tokyo 1915 Tokuji Hayakawa uppfinner stiftpennan Ever-Sharp 1953 Massproduktion av TV-apparater startar för att sammanfalla med Japans första TV-sändningar 1962 Massproduktion av mikrovågsugnar 1963 Massproduktion av solceller och kisel-baserade halvledare 1964 Utveckling och massproduktion av världens första bärbara bordsräknare 1973 Första LCD-miniräknaren i fickformat 1988 Utvecklar världens första högupplösta TFT-LCD-färgskärm i 14-tums format 2001 Introduktion av Data Security Kit. Sharp får Common Criteria Certifikat 2007 Introduktion av världens största LCD-TV i Nya AQUOS LED med QUATTRON. Fyra standardfärger istället för tre introduceras som en världsnyhet 2011 Först i världen att använda fingersvepsteknik på ett multifunktionssystems pekskärm 19

20 Vår bästa mjukvara: Ett Sharp Center nära dig Bra affärer görs lokalt. Därför hittar du våra partners, Sharp Centers, på 50 platser över hela landet. Här får du allt stöd som krävs för att hitta de rätta lösningarna på din dokumenthantering: 4. Smartare dokumenthantering Analys av arbetsflöden, utskriftsvolymer och effektiviseringsmöjligheter 2. Presentation av helhetslösningar 3. System- och avtalsförslag 4. Installation, implementering och utbildning 5. Uppföljning och utveckling Sharp Center hjälper dig att utvecklas Ditt miljöbokslut stärks genom Svanenmärkt multifunktion Ledande säkerhetslösningar gör din verksamhet tryggare Interaktion med IT-systemen höjer er effektivitet Våra medarbetare är certifierade och välutbildade genom Sharp Business School Besök ditt närmaste Sharp Center på sharpcenter.se Sharp Electronics (Nordic) AB Box Bromma Telefon Fax

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Effektivisera ditt arbetsflöde

Effektivisera ditt arbetsflöde Effektivisera ditt arbetsflöde koppla ett plussystem till Vismas ekonomiprogram Kassalösning Arbetsorder Elektronisk fakturahantering 1 Det är enkelt att lägga till Genom att låta Vismas ekonomiprogram

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR

JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR JAG VILL ATT KONTORS UTRUSTNINGEN ARBETAR LIKA EFFEKTIVT SOM JAG GÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR 2 TILLGODOSER BEHOVEN I ARBETSLIVET Oavsett behov och önskemål är de allmänna kraven

Läs mer

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil.

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil. 1 Så här lätt skaffar du dig en egen Trådlös skrivare http://www.omwlan.se/guider/tradlost skrivare.aspx 2011 08 12 Sidor 16 Att börja prata skrivare såhär en bra bit in på 10 talet känns för många kanske

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Fakturaskanning. Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices. Linn Ohlsson Emma Stomberg. Ekonomi C-uppsats. Efficiency improving or not?

Fakturaskanning. Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices. Linn Ohlsson Emma Stomberg. Ekonomi C-uppsats. Efficiency improving or not? Linn Ohlsson Emma Stomberg Fakturaskanning Effektiviserande eller inte? Scanning of invoices Efficiency improving or not? Ekonomi C-uppsats Termin: VT 2010 Handledare: Alf Johansson 0 Förord Vi vill tacka

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver

Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver Elektronisk fakturahantering Betala inte mer än du behöver 1 Elektronisk fakturahantering något för mig? Alla vet att fakturahantering är affärskritisk den som inte har kontroll över sina betalningar kan

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor

Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor TM Sharp invoice by MEDIUS för WEBBasErad hantering av leverantörsfakturor integrerad flexibilitet MediusFlow integreras med Ert

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer