MILJÖ-ÖVERVAKNING MED STÖD AV SATELLITER OCH ÖVERVAKNINGS- MILJÖER. Lennart Dreier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ-ÖVERVAKNING MED STÖD AV SATELLITER OCH ÖVERVAKNINGS- MILJÖER. Lennart Dreier"

Transkript

1 MILJÖ-ÖVERVAKNING MED STÖD AV SATELLITER OCH ÖVERVAKNINGS- MILJÖER Lennart Dreier

2 Kustbevakningen värnar liv, miljö och säkerhet till sjöss genom att kombinera sjöövervakning, räddningstjänst och sjöinformation. Vi arbetar med: Övervakning och kontroll Brottsbekämpning och utredning Miljöräddning till sjöss Sjöövervakning DYGNET RUNT ÅRET OM

3 Miljö-räddning (eng. Pollution Response) - KBV s eget ansvar Miljöräddning eg. Bekämpning av; Olja Kem Brand Dykkompetens Vatten, Brand, Gas

4 MILJÖRÄDDNING TILL SJÖSS En snabb insats är viktig för en lyckad miljöoperation. Det är mer tids- och kostnadseffektivt att bekämpa och ta upp olja och andra föroreningar till havs än genomföra en miljöräddningsinsats när den nått land. Minst fyra miljöräddningsfartyg finns alltid tillgängliga för snabba insatser.

5 MILJÖ- ÖVERVAKNING utförs med hjälp av Egna flygplan och fartyg Satellit-tjänster Samverkande myndigheter Internationell Samverkan Sjöfarten och Allmänheten

6 INTERNATIONELL SAMVERKAN Miljö-övervakning/räddning Helsinki Commission) (HELCOM) Bonn Agreement Copenhagen Agreement EMSA IT-stöd Miljöräddningsfartyg (EU-pool) Training

7 KBV Miljöräddning och sjöräddning Övervakning Nödbogsering

8 KBV

9 MILJÖSKYDDSFARTYG

10 KOMBINATIONSFARTYG

11 KUSTBEVAKNINGSFLYGET DASH 8 Q-300

12 MILJÖ- ÖVERVAKNING med flygplan KBV har 3 Flygplan, Dash 8 Upp till 3000 flygtimmar per år Övervakning m.a.p. oljeutsläpp under all normal flygning i kombination med andra övervakningsuppdrag.

13 MILJÖ- ÖVERVAKNING med flygplan 3 operatörsplatser Sensorer Radar SLAR FLIR Stillbild Video AIS Samband VHF(Flyg &Sjö) Rakel Satellit Wlan Lan

14 MILJÖ- ÖVERVAKNING med fartyg Samtliga aktiva sjöpatruller utövar normalt allmän miljö - övervakning i kombination med andra övervaknings och kontroll-uppdrag.

15 MILJÖ-ÖVERVAKNING på enhet Samtliga KBV-enheter har tillgång till KIBS, Kustbevakningens Information och Besluts-stöd. I KIBS finns ett särskilt verktyg som används för att uppskatta vilken typ av olja som finns i aktuellt utsläpp primärt baserat på visuella iakttagelser av utsläppet.

16 Övervakningstjänster som KBV använder SeaTrackWeb, STW, SMHI CleanSeaNet, CSN, EMSA SJÖBASIS, Kustbevakningen Integrated Maritime Data Environment, IMDatE, EMSA

17 Övervakningstjänster som KBV använder SeaTrackWeb, SMHI Sverige äger och driver tjänsten SeaTrackWeb, STW. Användarna finns inom medlemsländerna i HELCOM. STW är en webtjänst och ett analys verktyg för att Ge underlag för miljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser och därmed beslutsunderlag för räddningsinsatser. Prognostisera(beräkna) ett ämnes (utsläpp, alger mm) förväntade spridning/drift baserat på väderdata, strömtemperatur-övriga havsparametrar och utsläppets (kemikalier, oljan) egenskaper.

18 Övervakningstjänster som KBV använder SeaTrackWeb forts. Beräkna hur utsläppet kan har drivit under ett antal timmar före att utsläppet upptäcktes Presentera historisk information om fartygsrörelser i närheten av utsläppet (Baserat på AIS data) för att identifiera potentiella källor till utsläppet Kan simulera resultatet av olika placeringar av länsor för att optimera effekten av dessa STW kommer att integreras med SJÖBASIS

19 Övervakningstjänster som KBV använder SeaTrackWeb, STW forts. Används i miljöräddningsövningar (scenariosimuleringar). Har en S2S integration med EMSA CleanSeaNet tjänst och tar emot sattelitbilder och processade satellitbilder från CSN. Utsläppens karaktäristika kan matas in av användaren alternativt delvis hämtas automatiskt från mottagna satellitbilder.

20 STW s användargränssnitt

21 STW s användargränssnitt

22 CleanSeaNet European Maritime Safety Agency, EMSA, Lissabon Driver Web tjänsten Clean Sea Net, CSN EMSA samordnar beställningar av satellitbilder från medlemsländerna som görs från bl.a Helcom och Bonn Agreement samarbetet. Dessa bilder levereras i CSN användargränssnitt EMSA driver även SafeSeaNet, SSN som är en tjänst för bl.a. incidentrapportering (Pollution Report) inom EU

23 CSN

24 Övervakningstjänster som KBV använder CleanSeaNet omfattar satellitbilder Tolkning av bilder map. bl.a. Olja, fartyg mm. Tolkningen klar inom 30 minuter från tidpunkt då aktuell bild togs. Alerts(mail) till utsedda kontaktpunkter i medlemsländerna (KBV s Ledningscentraler) vid indikationer på olja Web tjänst med visning av satellitprodukter samt AISdata för samkörning EMSA förmedlar också satellitbilder/och tolkningar från CSN till andra tjänster bl.a. STW (SMHI)

25 Övervakningstjänster som KBV använder SJÖBASIS, Drivs och ägs av Kustbevakningen och är en svenskt myndighetsgemensam tjänst(system) för civil sjöövervakning. Användare inom KBV, Hav och Vattenmyndigheten, Sjöfartsverket,Tullverket m.fl.,. sammanställer sjöläges och tilläggs-information från svenska myndigheter och presenterar informationen i ett fönster tillsammans med ett antal sjöövervakningsverktyg. har funktioner för att återspela/presentera historiska förlopp/data.

26 Övervakningstjänster som KBV använder SJÖBASIS forts. kommer att integreras med SeaTrackWeb Har 2015 försetts med avvikelsebevakningsfunktioner (Statistisk anomalidetektering) som kan indikera risk( larm) för bland annat sjösäkerhet(olycksrisk) baserat på fartygsrörelser. Avvikelsedetektering ger möjlighet att upptäcka farliga situationer tidigt och genom snabba insatser kunna förhindra/begränsa olyckor.

27 SJÖBASIS

28 Övervakningstjänster som KBV använder IMDatE, Drivs och ägs av EMSA IMDatE är baserat på ett liknande koncept som SJÖBASIS. Sammanställd information från EMSA s olika tjänster och direkt från medlemsstaterna. CSN är också integrerat i IMDatE har funktioner för att återspela historiska förlopp.exempelvis fartygsrörelser i ett område där ett utsläpp upptäckts

29 Övervakningstjänster som KBV använder IMDatE forts. Komplement & backup till nationella system/tjänster. Sjölägeskällor Terr.-AIS, Satellite-AIS, VMS & LRIT (olika transpondersystem för positionsrapportering). Erbjuder även S2S integration för nationella system. Användare bland myndigheter i EU s medlemsstater. Begränsad användning i svenska myndigheter för närvarande. Driftsattes

30 IMDatE

31 Miljöräddnings-process 1. KBV s ledningscentral tar emot information om ett misstänkt utsläpp (CSN, allmänhet m.fl.) 2. Informationen analyseras, vid behov inhämtas ytterligare information, 3. Beslut om ev insats fattas av Operativ Ledare i LC. 4. A. KBV-flyget beordras att gå till aktuellt område för att skapa en bra lägesbild B. KBV-enheter beordras att gå mot området 5. Första fartygsenhet på plats inom 4 timmar efter larm (vid utsläpp i primärt operationsområde)

32 Miljöräddning 2014 Under 2014 har Kustbevakningen totalt genomfört 55 miljöräddningsoperationer, flertalet av mindre storlek. Trenden under de senaste åren är att antalet utsläpp minskar.

33 Satellitövervakning som stöd för Kustbevakningens verksamhet Miljöövervakning Positivt om antalet satellitbilder kan öka idag tas det bilder per år (1-3 per dygn) i vårt primära verksamhetsområde. Även övervakning av särskilt skyddsvärda(växtlighet, geologiska)områden stödjer Kustbevakningen som beslutsunderlag för operativa avdömningar. Fiskekontroll: Det pågår utveckling för den europeiska fiskekontroll byrån EFCA för at utveckla satellit-tjänster för att övervaka fiskeverksamhet Gränskontroll Den Europeiska Gränskontrollbyrån FRONTEX använder satellitbilder för gränskontroll-syften

34 MILJÖ-ÖVERVAKNING MED STÖD AV SATELLITER OCH ÖVERVAKNINGS- MILJÖER Tack för visat intresse! Frågor?

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Juni 2012 Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Vi finns längs med hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar dygnet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2013.

Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2013. Kustbevakningens årsredovisning 2013 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2013. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland LEDNINGSKONTORET ASB-enheten Christer Stoltz, tfn 0498-263246 Ärendenr RS 2014/90 Handlingstyp Synpunkter Datum 18 februari 2014 1 (5) Kustbevakningen Region Ost Björn Meijer s synpunkter på eventuella

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kustbevakningen

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kustbevakningen Regeringsbeslut 8-06-20 Fö/1251/SSK Försvarsdepartementet Kustbevakningen Stumholmen 371 23 KARLSKRONA Regleringsbrev för budgetåret avseende Kustbevakningen Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kustbevakningen

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kustbevakningen Regeringsbeslut II:2 Försvarsdepartementet -12-11 Fö/125/ESL (delvis) Fö//ESL Kustbevakningen Stumholmen 371 23 Karlskrona Regleringsbrev för budgetåret avseende Kustbevakningen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Uppdraget Generaldirektören uppdrog åt CRS, CKRN och CKRS 202-06-4 att tillsammans ta fram förslag till: kriterier för fastställande av verksamhets-/operationsområden,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kustbevakningen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kustbevakningen Regeringsbeslut II:1 Justitiedepartementet 2015-12-18 Ju2015/00047/SSK Ju2015/09343/SSK Ju2015/09922/SSK (delvis) Kustbevakningen Stumholmen 37123 Karlskrona Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Kustbevakningens årsredovisning 2015

Kustbevakningens årsredovisning 2015 ver: 2016-02-22 Kustbevakningens årsredovisning 2015 1 Till regeringen dnr 2016:53 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2015. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Till regeringen dnr :1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2016.

Till regeringen dnr :1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2016. Kustbevakningens årsredovisning 2016 Till regeringen dnr 2017-245:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2016. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012 KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2012 1 2 Omslagsbild: Fartyget Phantom som fått slagsida söder om Ölands norra udde nödbogseras in till hamn av KBV 003. 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport "Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan - Förslag till nationell åtgärdsplan"

Naturvårdsverkets rapport Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan - Förslag till nationell åtgärdsplan TSS 2009-4718 M2009/2768/Na REMISSVAR 1(7) Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets rapport "Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan - Förslag till nationell åtgärdsplan"

Läs mer

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004

Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004 2-3 mars 2004 Deltagare: Rapport från Köpenhamnavtalets Arbetsgrupps möte i Horten 2-3 mars 2004 Danmark: Carsten Rasmussen (ordförande) Finland: Tuula Kuusela Island: Eyjolfur Magnusson Norge: Björn Bratfoss

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kustbevakningen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kustbevakningen Regeringsbeslut II:2 Försvarsdepartementet 2014-12-19 Fö2014/125/ESL (delvis) Fö2014/2097/ESL (delvis) Kustbevakningen Stumholmen 371 23 Karlskrona Regleringsbrev för budgetåret avseende Kustbevakningen

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

kort om kustbevakningen Baseras på siffror ur Kustbevakningens årsredovisning för 2014

kort om kustbevakningen Baseras på siffror ur Kustbevakningens årsredovisning för 2014 kort om KUSTBEVAKNINGEN Baseras på siffror ur Kustbevakningens årsredovisning för 2014 Dygnet runt ÅRET OM KUSTSTATION FLYGKUSTSTATION GRÄNS FÖR EKONOMISK ZON TERRITORIALVATTENGRÄNS Luleå Längs hela Sveriges

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning

Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Administrativa och rättsliga förutsättningar utifrån lagstiftning m.m. Med fokus på EU-tolkningar kopplat till svensk lagstiftning Samverkan mellan myndigheter Avseende PoR MAS Utgående från svenska förhållanden

Läs mer

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN KORT OM KUSTBEVAKNINGEN Baseras på siffror ur Kustbevakningens årsredovisning för 2014 Dygnet runt ÅRET OM Längs hela Sveriges kust räddar, hjälper och övervakar Kustbevakningen dygnet runt, året om. Sjötrafiken

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Nationell strategi för sjöövervakning

Nationell strategi för sjöövervakning 2016 Nationell strategi för sjöövervakning 2016-04-22 Innehåll 1. Uppdraget... 2 1.1 Målgrupp, arbetsgång och syfte... 2 1.2 Omfattning och avgränsningar... 2 1.3 Läsanvisningar... 3 1.4 Bakgrund och orientering

Läs mer

1.1 Sammanfattning Politikområde Skatt, tull och. exekution Politikområde Rättsväsendet Politikområde Skydd och beredskap

1.1 Sammanfattning Politikområde Skatt, tull och. exekution Politikområde Rättsväsendet Politikområde Skydd och beredskap Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning Generaldirektörens kommentar 4 Resultatredovisning 6 1 Verksamhetsmål och återrapportering 7 1.1 Sammanfattning 7 1.2 Politikområde Skatt,

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

MSB oljeskadeskydd. Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012

MSB oljeskadeskydd. Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012 MSB oljeskadeskydd Oljeskyddsplanering Mälaren Västerås den 31 maj 2012 Ansvar vid en oljeolycka Kustbevakningen: Till havs, samt Vänern, Vättern o Mälaren Kommunal räddningstjänst Innanför strandlinjen,

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kustbevakningen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kustbevakningen Regeringsbeslut II:9 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/08998/SSK(delvis) Ju2016/07730/SSK Kustbevakningen Stumholmen 37123 Karlskrona Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kustbevakningen Riksdagen

Läs mer

HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten

HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten HELCOM-åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan och öka säkerheten Gabriella Lindholm Ordförande HELCOM Photo: by the Maritime Office in Gdynia Helsinki Commission - HELCOM Styrande organ för Konventionen

Läs mer

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2018-2020 Till: Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Avdelning Verksledningsstaben Datum 2017-02-28 Informationsklassificering Öppen Handläggare

Läs mer

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening Sveriges Skeppsmäklareförening Höstmöte 16 november 2010 Information om ändringar vid fartygsrapportering m.m. - Bakgrund och EU-bestämmelser - Föreskriftsändringar - EU-krav - Särskilda frågeställningar

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.12.2011 KOM(2011) 873 slutlig 2011/0427 (COD)C7-0506/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem

Läs mer

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN 2013 KORT OM KUSTBEVAKNINGEN Dygnet runt ÅRET OM KUSTSTATION FLYGKUSTSTATION GRÄNS FÖR EKONOMISK ZON TERRITORIALVATTENGRÄNS Luleå Längs hela Sveriges kust räddar, hjälper och övervakar Kustbevakningen

Läs mer

ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE

ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE ANTECKNINGAR PLENUM 25-26 OKT 2006 STOCKHOLM, SVERIGE 1. Mötets öppnande Arbetsgruppens ordförande hälsade alla välkomna och överlämnade ordet till FöD Sofia Karlsson och därefter följde en presentation

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Aktuellt från Havs- och vattenmyndigheten

Aktuellt från Havs- och vattenmyndigheten Aktuellt från Havs- och vattenmyndigheten Anneli Harlén 2012-04-20 1 Länsstyrelserna 2012-04-20 2 Skriv ditt namn här 2012-04-20 3 HaV Ungefär 230 anställda Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn,

Läs mer

Organisation uppdraget Verksamhet Internationella operationer Frågor

Organisation uppdraget Verksamhet Internationella operationer Frågor Organisation uppdraget Verksamhet Internationella operationer Frågor The Swedish Coast Guard Advisory Board Director General Deputy director general National Advisory Board on Maritime Surveillance Engineering

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Kajsa Berggren 16 nov 2011 2011-11-08 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se 2011-11-08

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg

Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg RAPPORT Titel Förslag till Kontrollprogram för kollisionsrisk fartyg-vindkraftpark för vindkraftpark Skottarevet i Kattegatt utanför Falkenberg Rapport 2005 3757-2 Projektledare Jessica Johansson Uppdragsgivare/Kontaktman

Läs mer

SJÖFART: TRAFIK- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER

SJÖFART: TRAFIK- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER SJÖFART: TRAFIK- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER Under de senaste åren har säkerhetsnormerna inom sjöfarten förbättrats avsevärt genom en rad EU-direktiv och EU-förordningar, som framför allt antogs genom tre

Läs mer

HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS

HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS Kustbevakningsflyget övervakar Sveriges kust och de svenska farvattnen samt Vänern och Mälaren dygnet runt, året om. Tyngdpunkten ligger på svensk ekonomisk zon och svenskt

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm. Remissvar angående betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48)

2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm. Remissvar angående betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48) 1 (11) Avdelning Verksledningsstaben Handläggare Gem. beredning Gert Friberg sammanhållande Regeringskansliet Datum Dnr Försvarsdepartementet 2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm Ert datum Er referens

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Absorptionsprov in-situ

Absorptionsprov in-situ Absorptionsprov in-situ Prepared for: Miljöchefen Tjörns kommun Prepared by: Henrik Selstam, M.Sc Eng. Physics 2 oktober 2011 Scandinavian Green Energy Ugglegård Mölnlycke, 43535 Sweden T +46 31 885856

Läs mer

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning Statskontoret 2000:1 Effektivare kustbevakning MISSIV Datum Diarienr 2000-02-17 1999/0399-5 Ert datum Er beteckning 1999-09-09 Fö1999/1235/CIV Regeringen Försvarsdepartementet Uppdrag att genomföra en

Läs mer

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 1 4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL 4.4 SVERIGE...1 4.4.0 INNEHÅLL...1 4.4.1 ORGANISATION...2 1. Generellt...2 2. Ansvar- och uppgiftsfördelning...2

Läs mer

Algblomning och Envisats frånfälle

Algblomning och Envisats frånfälle Fjärranalysdagarna 9-10 april 2013 Algblomning och Envisats frånfälle Jörgen Öberg SMHIs övervakning av cyanobakterieblomningar Vi levererar: Dagligen 1 juni-31 augusti aktuellt läge och driftprognos på

Läs mer

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss

Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 16 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 22 Ks 19 Au 35 Ks/2013-0017 Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss Förslag till beslut

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

Bilaga 5 Undersökande övervakning, Översiktlig beskrivning av behov och brister

Bilaga 5 Undersökande övervakning, Översiktlig beskrivning av behov och brister Bilaga 5 Undersökande övervakning, Översiktlig beskrivning av behov och brister Undersökande övervakning, Översiktlig beskrivning av behov och brister Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

PLENUM MÖTE 24-25 OKTOBER 2007

PLENUM MÖTE 24-25 OKTOBER 2007 PLENUM MÖTE 24-25 OKTOBER 2007 1. Mötets öppnande Gottskálk hälsade välkommen och överlämnade ordförandeskapet till Helgi Jensen. Helgi hälsade också samtliga välkomna och talade varmt om vikten av att

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2009

KUSTBEVAKNINGEN KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2009 KUSTBEVAKNINGEN 2009 1 KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2009 2 KUSTBEVAKNINGEN 2009 bild första sidan: KBV 001 Poseidon anlöpte kuststation Göteborg den 7 juli 2009 efter hemfärd från Galati, Rumännien.

Läs mer

ANTECKNINGAR FOR PLENUMS MÖTE 26-27 OKTOBER 2005 REV 1

ANTECKNINGAR FOR PLENUMS MÖTE 26-27 OKTOBER 2005 REV 1 ANTECKNINGAR FOR PLENUMS MÖTE 26-27 OKTOBER 2005 REV 1 1. Mötets öppnande (N) Tor-Christian Sletner hälsade välkommen till årets plenum inom Kph-avtalet. Kystverkets direktör Øyvind Stene hälsade välkommen

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

1.1 Sammanfattning Politikområde Skatt, tull och exekution Politikområde Rättsväsendet Politikområde Miljöpolitik 21

1.1 Sammanfattning Politikområde Skatt, tull och exekution Politikområde Rättsväsendet Politikområde Miljöpolitik 21 Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Generaldirektörens kommentar 4 Resultatredovisning 6 1 Verksamhetsmål och återrapportering 7 1.1 Sammanfattning 7 1.2 Politikområde Skatt,

Läs mer

FSHex13. Gränsöverskridande Ledningsövning

FSHex13. Gränsöverskridande Ledningsövning FSHex13 Gränsöverskridande Ledningsövning Presentation (övningsledningen) och inledning Gränsöverskridande övningsledning 5 gemensamma arbetsmöten Repetitivt och enkelt övningsupplägg Låga kostnader 27

Läs mer

1(3) SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 2015-08-25 324-1044/2015 Bilaga 2 Förslag till regeringsbeslut Ansökan om tillstånd enligt 15 a lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel,

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG Space för Sveriges främsta rymdregion RYMDENS TILLÄMPNINGAR VARFÖR BEHÖVER VI SATELLITER & RAKETER? Vetenskap Myndigheter Väderprognoser Kommunikation Navigering

Läs mer

REV Rapport från Köpenhamnavtalets XXXIV plenum i Ebeltoft augusti 2004

REV Rapport från Köpenhamnavtalets XXXIV plenum i Ebeltoft augusti 2004 26.8.2004 REV 2005-01-26 Rapport från Köpenhamnavtalets XXXIV plenum i Ebeltoft 25-26 augusti 2004 1. Mötets öppnande Lars H Hansen öppnade mötet och hälsade välkommen till Ebeltoft. I sitt öppningsanförande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Sjö- och kustövervakningsfrågor

Sjö- och kustövervakningsfrågor Försvarsutskottets betänkande 2003/04:FöU8 Sjö- och kustövervakningsfrågor Sammanfattning I detta betänkande behandlas 12 motioner från den allmänna motionstiden 2003/04 samt en motion väckt med anledning

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2008

KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2008 KUSTBEVAKNINGEN ÅRSREDOVISNING 2008 KUSTBEVAKNINGEN 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 RESULTATREDOVISNING 8 Verksamhetsmål och återrapportering 9 Sammanfattning 9 Politikområde

Läs mer

Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Underlagsrapport

Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Underlagsrapport Sveriges strategi för oljeskadeskydd Underlagsrapport Sveriges strategi för oljeskadeskydd Underlagsrapport Utarbetad av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) MSB (sammanhållande): Sonja

Läs mer

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie 2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola MariAnne Karlsson 1 2 3 4 Bakgrund Processindustrins kontrollrum

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27

SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 SOSUV:s studiebesök i Helsingfors 2011 10 26 27 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård genomförde den 26-27 oktober en studieresa till Helsingfors. Syftet var att informera sig om hur man arbetar

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Nytt från Sverige 2010-11-04

Nytt från Sverige 2010-11-04 Nytt från Sverige 2010-11-04 Val riksdagen 19 september Sten Tolgfors, fortsatt försvarsminister RITS regeringsuppdrag inlämnat 2 juni Inväntar återkoppling Utveckla samarbete Norden/Östersjöländer Rakel

Läs mer

Leder internationella konventioner verkligen till en harmonisering av sjörätten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 29 och 30 november 2016

Leder internationella konventioner verkligen till en harmonisering av sjörätten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 29 och 30 november 2016 Måns Jacobsson Leder internationella konventioner verkligen till en harmonisering av sjörätten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 29 och 30 november 2016 Harmonisering av sjörätten historiskt

Läs mer

Strategisk plan för oljeskydd i Värmdö kommun

Strategisk plan för oljeskydd i Värmdö kommun Strategisk plan för oljeskydd i Värmdö kommun 1. Inledning 1.1 Vad händer vid ett oljeutsläpp? Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många: kustzonen med sitt växt- och djurliv skadas, stränder

Läs mer

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 1 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Avdelning Verksledningsstaben Datum Handläggare Gemensam beredning Annika W. Wikingsson Dnr 2015-02-27 2015-529 Budgetunderlag för Kustbevakningen för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.4.2011 KOM(2011) 232 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvärderingsrapport om genomförandet av de åtgärder som vidtagits enligt direktiv

Läs mer

MSB:s arbete med naturolyckor

MSB:s arbete med naturolyckor MSB:s arbete med naturolyckor Naturolycka Med en naturolycka avses naturhändelser med negativa konsekvenser för liv, egendom och miljö. MSB:s arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg; SFS 2006:1321 Utkom från trycket den 13 december 2006 utfärdad den 30 november 2006. Regeringen

Läs mer

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon Varför har jag fått den här skriften? Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle hanterar en större mängd gasol och omfattas därför av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har

Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har - Val 2014 Inför valet till sveriges riksdag den 14 september har TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna. Detta görs genom en enkät med fem frågor om tull - och kustbevakningsverksamheten.

Läs mer

Oljebekämpningsplan för Nacka kommun

Oljebekämpningsplan för Nacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-08 NTN 2016-xxx Natur och trafiknämnden Oljebekämpningsplan för Nacka kommun Förslag till beslut Natur och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

Läs mer

GMES vår vaktpost i rymden

GMES vår vaktpost i rymden GMES vår vaktpost i rymden Flygteknik 2010, Markus Borsand Director, Marketing & Sales Earth Observation and Navigation Översikt Varför miljöövervakning via satellit? GMES: Global Monitoring for Environmental

Läs mer

Rymden för SMHI och din vardag. Jordobservationer för väder, vatten och klimat

Rymden för SMHI och din vardag. Jordobservationer för väder, vatten och klimat Rymden för SMHI och din vardag Jordobservationer för väder, vatten och klimat Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI är den svenska myndigheten för meteorologiska, hydrologiska, oceanografiska

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Totalförsvarests forskningsinstitut Peter Sigray & Mathias Andersson 1 2 EU beslutar om det Marina Direktivet som införs i Havsmiljödirektivet FOI genomför flertal projekt i vilka akustisk kartering genomförs

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005 Det internationella hälsoreglementet h IHR 2005 IHR 2005 i korthet WHO:s internationella hälsoreglemente Ett legalt bindande ramverk för 194 länder Syftet är största möjliga skydd mot att vissa sjukdomar

Läs mer

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs

Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs samhällsskydd och beredskap 1 (7) Räddningsinsatser m.m. vid vindkraftverk på land och till havs Inledning I takt med att antalet vindkraftverk på land och till havs ökar och då det dessutom planeras för

Läs mer

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg 1 (8) Johan Franson, 011-19 11 51 Sjösäkerhetsarbetet Regeringen beslutade den 19 april 2001 att Sjöfartsverket skulle anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium. Regeringen beslutade också att

Läs mer