4.4 SVERIGE INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL"

Transkript

1 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr SVERIGE INNEHÅLL 4.4 SVERIGE INNEHÅLL ORGANISATION Generellt Ansvar- och uppgiftsfördelning Lednings- och sambandsorganisation Samverkande myndigheter m.m ÖVERSIKT OLJEBEKÄMPNINGSUTRUSTNINGAR...4 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION VÄST (KRV)...5 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION SYD (KRS)...6 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION OST (KRO)...7 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION NORD (KRN) KEMIKALIEBEKÄMPNING Målsättning Ansvariga myndigheter Fartyg vilka kan anvädas som plattformar vid olyckor med andra skadliga ämnen Personal Upptagningsutrustning för löskomna kemikalier Utrustning för hantering av förpackat farligt gods Speciell undervattensutrustning för åtgärder mot olyckor med bottenliggande kemikalier och farligt gods Lager av bekämpningsmedel mot löskomna kemikalier Skyddsutrustning och mätinstrument Diverse utrustning Företag med specialutrustning och/eller specialkompetens för åtgärder mot olyckor till sjöss med kemikalier och farligt gods TULLBESTÄMMELSER M.M. SVERIGE TILLSTÅND TILL SVENSKT OMRÅDE UNDER BEKÄMPNINGSOPERATIONER...12

2 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr ORGANISATION 1. Generellt Enligt Lagen om skydd mot olyckor kap 4 5 ansvarar Kustbevakningen för miljöräddningstänst till sjöss när olja eller andra skadliga ämnen kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Geografiskt ska verksamheten omfatta och bedrivas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt och därtill endast i insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Utanfor Sveriges sjöterritorium ansvarar Kustbevakningen för miljöräddningstjänst till sjöss enligt de internationella överenskommelser som Sverige ingått. På Kustbevakningens Centrala ledning finns ständigt en tjänsteman i beredskap (TiB). Den operativa ledningen av miljöräddningsinsatser är delegerad till respektive regionchef och inom respektive regionledning finns ständigt en Räddningsledare (RL) i beredskap. Olje- och kemikaliebekämpning på stränder och i hamnar har enligt samma lag ålagts respektive kommun. 2. Ansvar- och uppgiftsfördelning Till sjöss Kustbevakningen ansvarar för åtgärder till sjöss, d.v.s. det svenska sjöterritoriet, ekonomiska zonen samt sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren för att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är skadligt. På stränder etc. Ansvaret för åtgärder på stränder och i hamnar åligger resp. kommun vars räddningstjänst svarar för avvärjande och begränsande åtgärder medan strandsaneringsoperationer som regel utförs av annan än räddningstjänstens personal (t.ex. andra kommunala resurser, inhyrda privata saneringsföretag etc.) Vid större operationer kan länsstyrelse överta ledningen av operationen varvid insatser från deltagande kommuner samordnas av berörd länsstyrelse.

3 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr Lednings- och sambandsorganisation För ledning och kommunikation har kustbevakningen ett eget sambandsnät. Ledningscentralerna är utrustade med radio, telefon, fax m.m. samt dataterminaler för sökning i externa och interna databaser. De har radiostationer med följande frekvenser: Mhz samband med kustbevakningens fartyg Mhz samband räddningstjänst, polis 121 Mhz samband civil och militär luftfart 156 Mhz samband handelssjöfart, lots 2182 Mhz samband handelssjöfart (mottagning på gränsvåg ) Mhz samband marinen, flygvapnet ( Ra 800 ) 4. Samverkande myndigheter m.m. Inom miljöskyddsområdet samverkar kustbevakningen med ett flertal andra myndigheter och organ. Beträffande beredskap och akuta händelser sker samverkan med bl. a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen samt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). Bland övriga kan nämnas Institutet för Vatten och Luftvård (IVL), Svenska Rymdbolaget, saneringsföretag, bärgningsbolag, dykeribolag samt sjöräddningssällskapet.

4 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr Översikt oljebekämpningsutrustningar KUSTBEVAKNINGENS INDELNING Kustbevakningsstation Luleå Flygstation Xx Miljöskyddsförråd XXX Miljöskyddsfartyg Umeå 004 Örnsköldsvik Härnösand 005 Hudiksvall Region Nord Gävle 045 Furusund Region Väst Strömstad Vänersborg Kungshamn Skärhamn 044 Göteborg 051 Falkenberg Vaxholm Södertälje 046 Djurö 010 Skavsta Oxelösund Gryt Västervik Slite 049 Region Ost Helsingborg 048 Höllviken Kalmar 047 Karlskrona 201 Simrishamn 202 Region Syd

5 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 5 OG BEKJEMPELSESMATERIELL Revisjon Dato: Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION VÄST (KRV) LÄNSOR (1) Hamn Kust Hav Absorberande Totalt antal meter 500 m 2475 m 800 m 500 m SKIMMER (2) Antal/typer Total kap. m 3 /t Tunga oljor 4 90 Medium/lätta oljor Fastmonterade (3) Enhet (4) Längd Skimmer ombord Länsor ombord Kust Absorb KBV Lori 255 m 125 m Tankvolym m Hemmahamn Kungshamn KBV Komara 75m 125 m - Vänersborg KBV m 50 m - Skärhamn KBV Lori 345m 125 m 180 Göteborg TECKENFÖRKLARING: 1) Länsor: Hamn: kjol < 300mm, Kust: kjol mm, Hav: kjol >600mm 2) Skimmer: Gas oil: diesel, bensin etc., Medium: crude etc., Tunga: fuel oils etc. 3) Fastmonterade: Lori etc. 4) Enhet: Endast enheter som man kan skicka till andra länder som assistans skall nämnas i denna lista.

6 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 6 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION SYD (KRS) LÄNSOR (1) Hamn Kust Hav Absorberande Totalt antal meter 0 m 2000 m 800 m 800 m SKIMMER (2) Antal/typer Total kap. m 3 /t Tunga oljor Medium/lätta oljor 2 11,8 Fastmonterade (3) 4 (kassetter) 320 Enhet (4) KBV 201 Längd Skimmer ombord Länsor ombord Kust Absorb m 100m Tankvolym m Hemmahamn Karlskrona KBV m 100m 104 Simrishamn KBV m 100m 150 Helsingborg KBV LAMOR 300m 100m 150 Kalmar TECKENFÖRKLARING: 1) Länsor: Hamn: kjol < 300mm, Kust: kjol mm, Hav: kjol >600mm 2) Skimmer: Gas oil: diesel, bensin etc., Medium: crude etc., Tunga: fuel oils etc. 3) Fastmonterade: t.ex Lori 4) Enhet: Endast enheter som man kan skicka till andra länder som assistans skall nämnas i denna lista.

7 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 7 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION OST (KRO) LÄNSOR (1) Hamn Kust Hav Absorberande Totalt antal meter 4700 m 3700 m 1200 m 400 m SKIMMER (2) Antal/typer Total kap. m 3 /t Tunga oljor 3 36 Medium/lätta oljor 5 40 Fastmonterade (3) Enhet (4) KBV 010 Längd Skimmer ombord Länsor ombord Kust Absorb. 46 Lori, 300m 100m GT 185 Komara Tankvolym m Hemmahamn Djurö KBV GT 185 Komara 300m 100m 100 Södertälje KBV GT 185 Komara 300m 100m 150 Slite KBV m 100m 70 Slite TECKENFÖRKLARING: 1) Länsor: Hamn: kjol < 300mm, Kust: kjol mm, Hav: kjol >600mm 2) Skimmer: Gas oil: diesel, bensin etc., Medium: crude etc., Tunga: fuel oils etc. 3) Fastmonterade: t.ex. Lori 4) Enhet: Endast enheter som man kan skicka till andra länder som assistans skall nämnas i denna lista.

8 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 8 Översikt oljebekämpningsutrustningar: REGION NORD (KRN) LÄNSOR (1) Hamn Kust Hav Absorberande Totalt antal meter 1650 m 5500 m 400 m 2525 m SKIMMER (2) Antal/typer Total kap. m 3 /t Tunga oljor 3 85 Medium/lätta oljor 6 63 Fastmonterade (3) Enhet (4) Längd Skimmer ombord Länsor ombord Kust Absorb. KBV ,3 Lori 150m 100m Foxtail Tankvolym m 3 80 Hemmahamn Umeå KBV ,4 Markleen MS m 100m 150 Gävle KBV ,5 Markleen MS 10 Bucket Skimmer 200m 125m 100 Härnösand TECKENFÖRKLARING: 1) Länsor: Hamn: kjol < 300mm, Kust: kjol mm, Hav: kjol >600mm 2) Skimmer: Gas oil: diesel, bensin etc., Medium: crude etc., Tunga: fuel oils etc. 3) Fastmonterade: t.ex. Lori, 4) Enhet: Endast enheter som man kan skicka till andra länder som assistans skall nämnas i denna lista.

9 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 9 OG BEKJEMPELSESMATERIELL Revisjon Dato: KEMIKALIEBEKÄMPNING 1. Målsättning Målet är att vid olyckor där andra skadliga ämnen hotar människor och miljö sk Kustbevakningen: kunna påbörja kvalificerad insats med RITS*-styrka/räddningsdykare ombord på aktuellt fartyg inom 4 timmar efter larm. kunna bekämpa eller omhänderta i vattnet löskomna ämnen. Insatser bör kunna påbörjas inom 8 timmar efter larm snarast kunna sanera fartyg som kontaminerats av kemiska stridsmedel t.ex. i samband med fiske. *RITS = Räddnings Insats Till Sjöss Avtal mellan svenska staten och kommun om medverkan vid räddningstjänst till sjöss. Vissa kommunala räddningskårer har personal som är särskilt utbildade och övade för att kunna delta i insatser till sjöss. 2. Ansvariga myndigheter TILL SJÖSS STRANDZON - LAND Regeringsnivå Central myndighet Regional nivå Lokal nivå Allmän beredskap Försvarsdepartementet Kustbevakningen, Centrala Ledningen Kustbevakningen, Regionala Ledningen Bekämpningsoperationer TiB (Tjänsteman i beredskap) och kunskapsstöd vid Kustbevakningen, Centrala Ledningen Räddningsledare vid Kustbevakningen, Regionala Ledningen On- Scene Commander/ Emergency Responder från Kustbevakningen Allmän beredskap Försvarsdepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Kommunen Bekämpningsoperationer Ledningsstab Kommunal räddningschef

10 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr Fartyg vilka kan anvädas som plattformar vid olyckor med andra skadliga ämnen Specialfartyg, namn Storlek, GRT Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Miljöskyddsfartyget KBV Personal Antal kemdykare (Emergency Responders) Antal övriga (med lämplig utbildning) RITS-styrkor fördelade på sex kommunala räddningstjänster inom landet (dessa kan larmas av RL inom Kustbevakningen) 60 st 400 st 5. Upptagningsutrustning för löskomna kemikalier Typ Kort beskrivning Antal Periferiinjektor 3 sugmunstycke. Kan matas med högtrycksvatten, 1 st per region kopplad till T-pump. Handhas av dykare. Surfcleaner Skimmer 3 st 6. Utrustning för hantering av förpackat farligt gods Typ Kort beskrivning Antal Cover drums stål 12 st 7. Speciell undervattensutrustning för åtgärder mot olyckor med bottenliggande kemikalier och farligt gods Typ Kort beskrivning Antal ROV (Phantom XTL) ROV utrustad med video och skanner och positioneringssystemet Spot On Arbetsdjup till 300 m. 5 st ROV Sonar, video finns att tillgå inom 1 st svenska marinen Släp-Sonar Handhas av dykare 2 st UV Video (digitala) Handhas av dykare 12 st Lyftsäckar 12 st Navelsträngutrustning (för telefon, belysning, luft) 24 st

11 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 11 Typ Kort beskrivning Antal Dyktelefoner 12 st KBV flyg Dash för sökning och flytande FG. 3 st Undervattensborr DOLS Handhas av dykare, hydraulisk 1 st utrustning för att läktra sjunkna fartyg. Metalldetektor Handhas av dykare 1 st 8. Lager av bekämpningsmedel mot löskomna kemikalier 9. Skyddsutrustning och mätinstrument Typ, namn UTRUSTNING: Trellchem Super (Kemdräkt) Luftflaskor Regulatorer, masker och övrig tillutrusning. Radio för kem Utrustning C skydd INSTRUMENT: GMI-PS Multigas mätare portabel 02/CO/H2S tb AP2C Antal 110 st 360 st 100 st 60 st 60 st 10 st 4 st 10. Diverse utrustning Typ, namn Saneringscontainer Saneringsutrustning, mobil 5m avfallscontainers Mobilt ångaggregat T-pumpar, skruvpump Beklädningscontainer Verkstadscontainer Antal 1 st 19 st 52 st 8 st 6 st 4 st 2 st 11. Företag med specialutrustning och/eller specialkompetens för åtgärder mot olyckor till sjöss med kemikalier och farligt gods Namn Kort beskrivning Marinen Sökning och bärgning Svitzer Bärgning och bogsering SGU (Statens Geologiska Undersökning) Sökning SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) Drift modeller

12 KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr TULLBESTÄMMELSER M.M. SVERIGE Reglerna för statsfartyg återfinns i TULLORDNINGEN 4 kap. 22 och innebär vissa lättnader för dessa fartyg vid ankomst till svenskt tullområde vilket i princip är att jämställa med det svenska sjöterritoriet. Befälhavaren är dock skyldig att anmäla fartygets ankomst och avgång till tullverkets rikssambandscentral. Vidare information kan hämtas från TILLSTÅND TILL SVENSKT OMRÅDE UNDER BEKÄMPNINGSOPERATIONER I Sverige är det Försvarsmakten som på begäran av en kommun eller en statlig myndighet, främst Kustbevakningen, beslutar om tillträde till svenskt sjöterritorium för utländska statsfartyg vid miljöräddningstjänst till sjöss eller vid övning av sådana insatser. I dessa sammanhang likställs örlogsfartyg med övriga statsfartyg. I en annan, motsvarande bestämmelse gäller för fordon och flygplan (statsluftfartyg). Ibland är tillståndsprocessen reglerad genom bilateral avtal eller genom s.k. årstillstånd som utverkat inom de olika internationella samverkansavtalen eller överenskommelserna. Kustbevakningen deltar normalt i beredningen av dessa ärenden. Inför en insats, även övning, ska begäran om tillträde skickas in till Kustbevakningen via det ansökande landets ambassad i Sverige. Kustbevakningen bereder och överlämnar ärendet till Försvarsmakten som fattar beslut. I brådskande fall har Kustbevakningen beredskap att direkt ta emot relevanta och nödvändiga uppgifter från det ansökande landet. Frågan handläggs därefter i sedvanlig ordnin via Försvarsmakten, med den skyndsamhet som påkallats av de aktuella omständigheterna. Tillträdesförordning (1992:118) 5.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING Sjöfartshögskolan Bilaga 3 EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING 1 INTRODUKTION En övning av den karaktär som beskrivs i de två scenarierna nedan måste noggrant diskuteras och planeras i detalj

Läs mer

Idé och mål för utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län En sammanställning av länets resurser. Rapport 2012:08

Idé och mål för utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län En sammanställning av länets resurser. Rapport 2012:08 Idé och mål för utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län En sammanställning av länets resurser Rapport 2012:08 Idé och mål för utveckling inom CBRNE-området i Västra Götalands län En sammanställning

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Ds 2013:7 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2015:2 Utkom från trycket 2015-03-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om säkerhetsskydd och skydd av viss materiel; beslutade den 13 mars 2015. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer