Administration Insatsledning Mobila resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administration Insatsledning Mobila resurser"

Transkript

1 Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser

2 Administration Samordning och ledning

3 Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle Räddnings- och Beredskapsenheten Utförare Sjötrafikavdelningen Myndighets- och sektorsroll SAR Management JRCC Sjö- och Flygräddningscentral Operativ ledning Sjötrafikområden 15 SAR-områden Regional administrativ samordning

4 Administrativ samverkan inom sjö- och flygräddningstjänsten g Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och Flygräddning g CSSF Sjöfartsverket (ordförande) Centrala representanter för - Sjöräddningssällskapet - Kustbevakningen - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - Socialstyrelsen - Rikspolisstyrelsen - Försvarsmakten - Viamare (kustradio) - SOS Alarm - Sveriges Kommuner och Landsting Regionala Samrådsgrupper för Sjöräddning RSS Sjöfartsverket - sjötrafik-/sar-område (ordförande) - räddningsledare JRCC Regionala representanter för - samverkande myndigheter - organisationer - rederier m.fl.

5 Sjöfartsverkets målsättning och ambitionsnivå för räddningstjänsten Sjöräddning - målsättning Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningstjänsten ska på svenskt territorialvatten inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg eller ytenhet, efter det att besättningen larmats av sjöräddningscentralen, kunna undsätta en nödställd då positionen är känd. På internationellt vatten som ingår i svensk sjöräddningsregion gäller 90 minuter. Flygräddning - ambitionsnivå Gällande ambitionsnivå för efterforskning och lokalisering av saknade luftfartyg är att minst 90 % av insatserna rörande: saknade luftfartyg med fungerande (sändande) nödsändare ska vara lokaliserade inom 90 minuter efter fastställt nödläge saknade luftfartyg utan fungerande nödsändare ska vara lokaliserade inom 24 timmar efter fastställt nödläge undsättning av nödställda ska kunna påbörjas omgående efter lokalisering.

6 Internationella konventioner, rekommendationer och avtal IMO International Maritime Organization ICAO International Civil Aviation Organization International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR- konventionen) Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention on International Civil Aviation, Annex 12 (SAR) ICAO/IMO International Aeronautical and Maritime SAR Manual Bilaterala SAR-avtal med grannländerna

7 Sjö- och flygräddningsavtal g med grannländer Sverige har tecknat sjö- och flygräddningsavtal med Finland Ryssland Estland Lettland Litauen Polen Tyskland Danmark Norge

8 Nationellt regelverk avtal Lag och förordningar Lag och förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 och SFS 2003:789) Sjölagen (SFS 1994:1009) Avtal RITS-beredskap (Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Karlskrona, Gotlands och Härnösand/Kramfors kommuner). Helikopterberedskap k (Försvarsmakten och Norrlandsflyg). Väder- och varningsutsändningar på Navtex, VHF och MF (MSI Sweden VTS West Coast Göteborg).

9 Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 Sjöräddning Inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för efterforskning och räddning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren. Flygräddning 2 Vid flyghaverier inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon skall den myndighet som regeringen bestämmer ansvara för räddningstjänst. Vad som nu sagts gäller inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren. Myndigheten skall också ansvara för de insatser mot skador som behövs, när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken, samt ansvara för efterforskning av luftfartyg som saknas.

10 Förordning om skydd mot olyckor SFS 2003:789 Sjöräddning Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst. I de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där räddningstjänsten enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myndigheter, skall Sjöfartsverket ansvara för räddningsinsatser som avses i 4 Kap. 3 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Flygräddning Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst. Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område finns i 107 luftfartsförordningen (1986:171). (den centrala tillsynen vad avser flygräddningstjänsten och sjöräddningstjänsten över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av utövas av Transportstyrelsen)

11 Instruktioner för sjöräddningstjänsten j IMO/ICAO International Maritime and Aeronautical Search and Rescue Manual (IAMSAR) Sjöfartsverkets instruktioner Svenskt Program för Sjöräddningstjänsten Checklistor och Åtgärdsplaner och rutinbeskrivningar; enligt Sjötrafikavdelningens kvalitetssystem (ISO9001:2000) med funktions-, rollbeskrivningar och rutiner

12 Insatsledning Mission Co-ordination

13 Operativ Ledningsorganisation JRCC Göteborg Sjö- och flygräddningscentral OSC On Scene Co-Ordinator ACO Aircraft Co-ordinatorordinator Mobila Resurser Mobila Resurser Helikoptrar/Flygplan Fartyg/Båtar

14 JRCC Göteborg Lednings Central Käringberget

15 JRCC Göteborg

16 SPOC Svensk kontaktpunkt för larm inom Cospas Sarsat-systemet

17 MRCC Göteborg RCC i Sverige och grannländerna JRCC Göteborg JRCC Stavanger JRCC Aarhus MRCC Bremen MRCC Gdynia JRCC Tallin MRCC Riga MRCC Klaipeda MRCC S:t Petersburg MRCC Åbo

18 Beredskapsplan för Mass Rescue Operation - (MRO) Räddningsledare JRCC stabspersonal JRCC Samordning av landresurser Kommunala resurser, Expertgrupp av representanter från samverkande myndigheter/org. JRCC chef Och representanter för landorganisationerna (Polis, Kommunal räddningstjänst etc.) Transportstyrelsen Kustbevakningen Sjukvård MottagningRegistrering/Identifiering Prioritering sjukhus/omhändertagande Mottagningsplats i land Kommunal räddningstjänst Lokal insatsledare On Scene Coordinator (OSC) Sjöräddningsenheter och närliggande fartyg Persons delivered to a place of safety Representant för regional SAR I Sjöfartsverket Immigration - båtar och fartyg - Helikoptrar och flygplan Maritim lsamordning - MIRG - rökdykare - Sjukvårdsteam Csamverkan/Information Landorganisation Persons Rescued at Sea Polis Sjukvård

19 MRCC Göteborg Sambandsresurser på VHF tillgängliga från JRCC

20 Rörliga resurser Mobile Facilities

21 Sjöfartsverket Luftfartsverket Sjöräddningssällskapet Kustbevakningen Försvarsmakten Polisen Kommunala resurser Privata resurser

22 Räddningshelikopter med 15 minuters beredskap Göteborg Ronneby Visby Stockholm Sundsvall Sikorsky S76

23 MIRG Kommunala rökdykargrupper

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG

Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG Instruktion för: Maritime Incident Response Group MIRG Kommunal insatsgrupp för medverkan vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss Fastställd augusti 2014 1 Instruktionen revideras vid

Läs mer

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning Statskontoret 2000:1 Effektivare kustbevakning MISSIV Datum Diarienr 2000-02-17 1999/0399-5 Ert datum Er beteckning 1999-09-09 Fö1999/1235/CIV Regeringen Försvarsdepartementet Uppdrag att genomföra en

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

2007:18. Lotsning på entreprenad

2007:18. Lotsning på entreprenad 2007:18 Lotsning på entreprenad MISSIV DATUM DIARIENR 2007-11-26 2007/148-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-06-18 2006:13/2007/40 Lotsutredningen (N 2006:13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL

4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 12 Denne side er nr. 1 4.4 SVERIGE 4.4.0 INNEHÅLL 4.4 SVERIGE...1 4.4.0 INNEHÅLL...1 4.4.1 ORGANISATION...2 1. Generellt...2 2. Ansvar- och uppgiftsfördelning...2

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan Nulägesbeskrivning teknik och system

Projekt Ledning och samverkan Nulägesbeskrivning teknik och system 1 (41) Projekt Ledning och samverkan Nulägesbeskrivning teknik och system Delrapport Publikation MSB788 ISBN 978-91-7383-517-6 samhällsskydd och beredskap 2 (41) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille

Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Handbok i VHF- Rannikkolaivurin radiokommunikation VHF-radioliikenneopas för radiooperatör med kusttrafikcertifikat Opas myyjille ja maahantuojille Till läsaren Handboken i VHF-radiokommunikation för radiooperatör

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR SJÖFARTSSEKTORN 2006 JANUARI 2007 Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 2006 Datum: Januari 2007 Vår beteckning: 010302-06-02127 Susanne Degerstedt Liselott Avén

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 årsbok 2011 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV I{UNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 2008 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Räddningstjänst fartyg Grundkurs

Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst fartyg Grundkurs Räddningstjänst - fartyg Grundkurs 2000 Räddningsverket Projektgrupp: Sakgranskning: Lisbeth Wennberg, Räddningsverket (projektledare) Peter Lundgren, Räddningsverket Lars

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet

Missiv. Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Missiv Fördjupad samverkan på infrastrukturområdet Regeringen hari regeringsbeslut den 5 december 2013 uppdragit åt Försvarsmakten, Kustbe vakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna

Läs mer

Rapport RS 2011:01. Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008

Rapport RS 2011:01. Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008 ISSN 1400-5735 Rapport RS 2011:01 Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn den 2 december 2008 Dnr S-211/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

TIDSKRI~~T I S:JÖVÅ.SENDET 1771. NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRI~~T I S:JÖVÅ.SENDET 1771. NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRI~~T I S:JÖVÅ.SENDET 1771. NED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 2006 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga

Läs mer

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet Handbok IKFN Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet 2014 Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer