KORT OM KUSTBEVAKNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORT OM KUSTBEVAKNINGEN"

Transkript

1 2013 KORT OM KUSTBEVAKNINGEN

2 Dygnet runt ÅRET OM KUSTSTATION FLYGKUSTSTATION GRÄNS FÖR EKONOMISK ZON TERRITORIALVATTENGRÄNS Luleå Längs hela Sveriges kust räddar, hjälper och övervakar Kustbevakningen dygnet runt, året om. Örnsköldsvik Umeå Sjötrafiken har ökat markant de senaste 20 åren. Särskilt den tunga fartygstrafiken. Vid vilken given tidpunkt som helst på dygnet befinner sig runt fartyg i Östersjön. Det medför en ökad risk för olyckor som grundstötningar och kollisioner som kan få allvarliga konsekvenser för havsmiljön och de boende i skärgården. Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. Vi skyddar Bottniska viken, Östersjön, Västerhavet och insjöarna Mälaren och Vänern med hjälp av flygplan, fartyg, mindre båtar och från land. Kustbevakningen har två regionledningar som är bemannade dygnet runt och ligger i Stockholm och Göteborg. Kustbevakningsflygets ledning är lokaliserad till Skavsta. Samverkanskontor finns i Härnösand och Karlskrona, och huvudkontoret i Karlskrona. Strömstad Lysekil Skärhamn Göteborg Falkenberg Helsingborg Härnösand Hudiksvall Gävle Furusund Vaxholm Södertälje Djurö Skavsta Oxelösund Gryt Vänersborg Västervik Slite Oskarshamn Karlskrona Höllviken Simrishamn

3 VÅR VISION: KUSTBEVAKNING i världsklass Svensk kustbevakning ska utvecklas till en maritim verksamhet i värdsklass som inger förtroende, nationellt såväl som internationellt. Kustbevakningen är den naturliga samverkansparten till sjöss som skapar trygghet. Helhetssyn VÅR VÄRDEGRUND: Välvilja Engagemang Alla medarbetare i Kustbevakningen utgör tillsammans en helhet och arbetar för samhällets bästa och för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarna griper sig an sina uppgifter med en professionell inställning, uthållighet och engagemang.

4 VÅR VERKSAMHETSIDÉ: VI VÄRNAR liv, miljö och säkerhet till sjöss Kustbevakningen är en utpräglad samverkansmyndighet. Vi är en samordnande maritim resurs för staten där vi använder de fartyg, den materiel och den expertis som vårt räddningstjänstuppdrag kräver till att även utföra uppgifter åt och i samverkan med andra myndigheter och organisationer: Kustbevakningen värnar liv, miljö och säkerhet till sjöss genom att kombinera räddningstjänst, sjöövervakning och sjöinformation. Kustbevakningen har huvudansvaret i Sverige för miljöräddningstjänst till sjöss. Vi förebygger miljöbrott till sjöss genom miljöövervakning. och arbetar för en hållbar miljö. Vi bedriver tillsyn och kontroll av fisket längs hela Sveriges kust och ansvarar för gränskontroll till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka människors trygghet genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Kustbevakningen har rätt att inleda förundersökning i ärenden som handlar om vattenföroreningar från fartyg och i samband med ratt- och sjöfylleribrott. I uppgifterna ingår bland annat att hålla förhör, gripa personer och göra husrannsakan ombord på fartyg vid misstanke om brott. Vi utför fiskerikontroller i nära samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Vi samarbetar med Polisen för att förhindra lagbrott, inte minst avseende gränskontroll, sjötrafikövervakning, naturskydd och miljö. Vi deltar i sjöräddning för att rädda människoliv, begränsa personskador, öka sjösäkerheten och minska konsekvenserna för egendom och miljö. Vi utför gränskontroll av sjöfarten i samverkan med Polisen och Tullverket. Vi samordnar de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, och utför i den dagliga verksamheten sjöövervakning för många myndigheter, som till exempel Polisen och Tullverket.

5 STYRNING och ekonomi De övergripande målen för Kustbevakningens verksamhet, uppgifter och finansiering beslutas av riskdagen och regeringen. Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som leds av en generaldirektör. I Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen regleras myndighetens uppgifter, befogenheter och ledning. Varje år fattar sedan regeringen beslut om vilken verksamhet Kustbevakningen ska bedriva kommande år och beslutet finns nedskrivet i det så kallade regleringsbrevet. Där anges Kustbevakningens mål, finansiering och uppföljning av verksamheten. Utifrån det som står regleringsbrevet planerar myndigheten sin verksamhet tilldelades Kustbevakningen ett anslag på miljoner kronor. Kostnaderna fördelades enligt följande: Personal utgjorde nästan 50 procent av de totala kostnaderna. Drift och underhåll av våra enheter (fartyg, flyg, skotrar etcetera) motsvarade 25 procent av de totala kostnaderna. Lokalkostnader utgjorde cirka fem procent av de totala kostnaderna. Resterande 20 procent är kostnader för avskrivningar, nedskrivningar och finansiella kostnader.

6 UNDER 2013 genomförde Kustbevakningen 43 miljöskyddsoperationer genomförde Kustbevakningen 199 sjöräddningsinsatser genomfördes sammanlagt 361 inspektioner till sjöss på yrkesfisket deltog Kustbevakningen i åtta större internationella övningar inom miljöräddning, sjöräddning och nödbogsering samt i ett flertal nationella övningar ANTAL MILJÖSKYDDSOPERATIONER OCH SJÖRÄDDNINGSINSATSER Miljöskyddsoperationer Sjöräddningsinsatser

7 Hållbar HAVSMILJÖ Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss. Vi har ständig beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg. Skadorna vid utsläpp av olja och andra farliga ämnen ska minimeras och naturen skyddas så långt det är möjligt. För att förebygga miljöbrott till sjöss bedriver Kustbevakningen miljöövervakning med hjälp av fartyg, flygplan, satelliter och andra tekniska hjälpmedel. Kustbevakningen deltar också i särskilda miljöövervakningspådrag, nationellt såväl som internationellt. Kustbevakningen ska med nationella resurser kunna bekämpa oljeutsläpp på upp till ton. För att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka ska Kustbevakningen också öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss. Kustbevakningsflyget kan snabbt skapa överblick över stora havsytor vilket ökar möjligheterna att tidigt kunna upptäcka kemikalieutsläpp och oljeutsläpp. Då kan rätt åtgärder sättas in så snabbt som möjligt och utsläppet kan bekämpas innan det når land. Därmed blir saneringsarbetet enklare och risken för skador på miljön minskar. Foto: Anders Wimmer

8 KONSTATERADE OLJEUTSLÄPP 2013 MILJÖRÄDDNING Utsläppen från fartygstrafiken har minskat under 2013 jämfört med Utvecklingen följer de senaste årens trend, med undantag för 2011 då en viss ökning skedde. Det har under 2013 inte förekommit någon större händelse med omfattande utsläpp liknande de stora utsläppen 2011 i Bohusläns skärgård och utanför Söderhamn. Den sammanlagda volymen utsläppt olja under 2013 uppskattas till cirka 14, 4 kubikmeter ( liter). De flesta utsläppen har skett kustnära i de stora fartygsstråken. VATTENFÖRORENINGAR Antal anmälda utsläpp Antal konstaterade utsläpp Antal inledda förundersökningar Antal domar/strafförelägganden Antal vattenföroreningsavgifter Vattenföroreningsavgifter i SEK Antalet utfärdade vattenföroreningsavgifter har minskat och är lågt i förhållande till antalet konstaterade utsläpp. Liksom tidigare år är de flesta utsläppen små och i många fall är det svårt att binda utsläppen till en bestämd källa. Utsläppen i hamnar och kustnära är dock fortfarande för många och utgör en lokal belastning på vattenmiljön. För att ytterligare minska illegala utsläpp till sjöss är fortlöpande och omfattande övervakning nödvändig. Kustbevakningen har under 2013 tillsammans med Åklagarmyndigheten (Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål) och Transportstyrelsen tittat närmare på utsläpp av andra skadliga ämnen än olja. Målet är att nå en ökad effektivitet genom hela rättsprocessen genom att skapa enhetliga och tydliga metoder för rapportering och utredning, samt se över regelverket för området.

9 ton olja ska Kustbevakningen med nationella resurser kunna bekämpa till sjöss enligt regleringsbrevet. 1,5 miljoner cigaretter beslagtogs vid ett ingripande på Gotland den 21 augusti farligt godskontroller har utförts av Kustbevakningen under Oljeskyddsoperationer genomförde 43Kustbevakningen under nyrekryterade aspiranter började Kustbevakningens grundutbildning under miljoner kronor är Kustbevakningens anslag procent av antalet anställda inom myndigheten är kvinnor. havsövervakningsplan av typen DASH-8 Q-300 utgår från Kustbevakningens station i Skavsta. 14,4 kubikmeter ( liter) olja uppskattas ha släppts ut under förra året, de flesta utsläppen har skett kustnära i de stora fartygsstråken. 0,2 promille är gränsen för sjöfylleri gällande fartyg som antingen kan framföras i 15 knop eller har ett skrov som är minst 10 meter.

10 GRUNDSTÖTNING STENA ALLEGRA Stormen Simone drar in över Sverige på måndagskvällen den 28 oktober och Stena Allegra, ett 189 meter långt rorofartyg driver på grund i Karlskrona skärgård. KBV 290 och KBV 202 finns snabbt på plats vid haveristen. Ombord på färjan finns cirka liter av olika typer av olja. Kustbevakningens dykare inspekterar fartygets skrov och bedömer att det är möjligt att dra loss det utan risk för att olja kommer ut i vattnet. BESLAG AV CIGARETTER Vid femtiden på morgonen den 21 augusti 2013 får Kustbevakningen i Slite ett samtal från ledningscentralen i Stockholm om att det är dags att stiga upp och bege sig ut till havs. En fritidsbåt som misstänks föra med sig ett stort antal cigaretter ombord har kommit in på svenskt vatten. Destinationen är okänd. Urval av INSATSER 2013 SÖKINSATS EFTER TVÅ FÖRSVUNNA Tidigt på förmiddagen den 5 dec 2013 går larmet om att två besättningsmän trillat överbord från ett fartyg söder om Ystad. Väderförhållandena är svåra, med vindar på upp till 20 m/s. Kustbevakningen deltar i sökandet med KBV 003 och KBV 202, samt Kustbevakningsflyget KBV 502. Trots en stor räddningsinsats återfinns tyvärr inte besättningsmännen. Kustbevakningens personal bordar fritidsbåten och finner snabbt att båten är fylld med kartonger som innehåller en och en halv miljon cigaretter. De två männen ombord grips och förs till Fårösund. Båda männen döms senare till fängelsestraff. NÖDBOGSERING UTANFÖR ÖLAND Vid tretiden på julaftonsmorgon får fartyget Rebecca Rousing maskinhaveri och ligger och driver 30 nautiska mil sydost om Öland. Fartyget, en 82 meter lång torrlastare, är på väg till Gotland. Ombord finns fem personer. KBV 002 som befinner sig vid Ölands norra udde beger sig mot positionen. Det är ett mycket tättrafikerat område och det blåser ca m/s sydliga vindar. KBV 002 kopplar och gör klart för nödbogsering till en skyddad plats. KBV 002:s ribbåt skjutsar ut fartygsägarens reparatörer. På juldagen får de igång maskinerna och fartyget kan fortsätta sin färd.

11 FISKERIÖVERVAKNING Kustbevakningen arbetar för ett hållbart framtida fiske och vattenbruk, och ser till att de regler som gäller för såväl yrkes- som fritidsfiske följs. Vi kontrollerar att mängden fisk som tas upp inte överskrider tillåten mängd, att fisket bedrivs med rätt redskap och att uppgifterna i loggböckerna stämmer överens med fångsten. Fiskeriövervakning och kontroll sker genom riktade insatser som föregås av en riskanalys för att öka träffsäkerheten i verksamheten. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till Polisen för utredning. För att skydda torsken i Nordsjön, Västerhavet och Östersjön deltar Kustbevakningen regelbundet i EU-gemensamma fiskerikontroller, så kallade Joint Deployment Plans. Antalet brottsanmälningar inom fiske har minskat kraftigt. Sedan 2010 har rapporterade fiskebrott mer än halverats och minskat med 28 procent sedan En orsak bedöms vara att laglydnaden inom fritidsfisket, som står för merparten av brottsanmälningarna, ökat. Även inom yrkesfisket är antalet rapporterade fiskebrott lågt. FISKERIÖVERVAKNING Antal inspektioner till sjöss Antal genomförda JDP:er Antal kontrollåtgärder Fördelning av kontrollåtgärder fritids och yrkesfiske (%) Antal misstänkta brott som rapporterats till Polisen

12 Ökad säkerhet TILL SJÖSS Kustbevakningen arbetar ständigt för ökad säkerhet till sjöss. Vår verksamhet ska skydda människor mot olyckor och förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö. Antalet olyckor ska minska och det ska vara tryggt och säkert att vara till sjöss. SJÖTRAFIKÖVERVAKNING Det gör vi bland annat genom att se till att sjötrafikbestämmelser följs och genom att motverka sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Under sommarmånaderna skärper Kustbevakningen övervakningen längs kusterna och i skärgården. Insatserna riktas främst mot sjö- och rattfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet i sjötrafik och lanternebrott. Sommaren 2013 bjöd på mycket sol och det innebar att fritidsbåttrafiken ökade. Med det ökade också antalet fartkontrollåtgärder. Däremot fortsätter antalet personer som misstänks för sjöfylleri att minska. Lagändringen som infördes 2010 med en nedre promillegräns på 0,2 för sjöfylleri gällande fartyg som antingen kan framföras i 15 knop eller har ett skrov som är minst 10 meter bedöms ha haft en positiv effekt. Fritidsbåttrafiken avtar ofta efter klockan 20 och personer som besöker skärgårdskrogar har i allt högre grad en nykter båtförare med sig. SJÖSÄKERHETSTILLSYN Kustbevakningens närvaro i hamnar bedöms ha en starkt förebyggande verkan. Vi har ansvar för tillsyn och kontroller av lastsäkring och transport av farligt gods till och från hamnområden. Befogenheterna gör att Kustbevakningen kan stoppa fordon och lastbärare för kontroll, meddela föreläggande eller förbud och hindra fortsatt transport. Merparten av lastsäkrings- och farligt gods-kontrollerna genomförs i hamnar med färjetrafik. I samband med detta brukar myndigheten också genomföra rattfyllerikontroller. Ett par positiva trender har noterats inom kontrollen av farligt gods de senaste åren: Regelefterlevnaden har ökat från 63 till 77 procent de tre senaste åren och antalet allvarliga brister vid transport av farligt gods har minskat från 20 till 14 procent under samma period. Samma positiva trend kan konstaterats när det gäller lastsäkring.

13 ANTAL KONTROLLÅTGÄRDER PER VERKSAMHET Gränskontroll Tullkontroll Sjötrafikövervakning, inkl. sjöfyllerikontroll Övervakning rattfylleri Miljöövervakning Sjösäkerhetstillsyn Fiskerikontroll Övrig sjöövervakning* Summa * Bland annat lagskyddade vrak och att dykning sker på tillåten plats. UTFALL I PROCENT* Gränskontroll 1,5 0,9 0,8 Tullkontroll 3,1 3,7 3,8 Sjötrafikövervakning, inkl. sjöfyllerikontroll 31,3 38,4 33,2 Övervakning rattfylleri 0,4 1,0 0,3 Miljöövervakning 34,2 25,7 18,9 Sjösäkerhetstillsyn 11,8 9,0 9,6 Fiskerikontroll 7,7 9,8 8,0 Övrig sjöövervakning 24,3 14,4 18,1 * Med utfall i tabellen menas vid hur många procent av de genomförda kontrollerna Kustbevakningen har upptäckt avvikelse från regelverket.

14 Kompetens & KAPACITET Förmågan till snabba och effektiva insatser är av avgörande betydelse för Kustbevakningen. För att kunna möta upp regeringens krav på en förmåga att bekämpa oljeutsläpp på upp till ton har Kustbevakningens flotta, genom regeringsbeslut, under senare år förnyats med ett flertal kombinationsfartyg som ersatt äldre fartyg. Kustbevakningen har ständigt minst fyra miljöskyddsfartyg och ett antal övervakningsfartyg till sjöss. Utöver det finns i regel två fartyg av serien KBV 001 patrullerande i områden med mycket hög risk. Kustbevakningen har också tre flygplan av typen DASH-8 Q-300 som är funktionella redskap i arbetet för en bättre havsmiljö. De tre planen tillhör världens mest effektiva övervakningsflygplan som har avgörande betydelse för möjligheten till tidig upptäckt av utsläpp och till effektiv ledning av räddningsinsatser till sjöss. Kustbevakningsflyget genomför i princip dagliga övervakningsflygningar i syfte att upptäcka utsläpp tidigt och därmed kunna bekämpa utsläppen snabbt, innan de når land. ANTAL FARTYG, FLYG OCH FORDON Miljöskyddsfartyg 8 7 Övervakningsfartyg Kombinationsfartyg 8 10 Svävare 5 5 Flygplan 3 3 Pråmar 1 1 Strandbekämpare* Båtar Vattenskotrar Snöskotrar Sjösläp Motorfordon Släpfordon *Arbetsbåtar som är specialbyggda för strandnära oljebekämpning.

15 Nationellt & internationellt SAMARBETE Havet är allas gemensamma angelägenhet. Tillsammans med myndigheter och organisationer utvecklar vi gränsskydd, brottsbekämpning och miljöskydd. SJÖÖVERVAKNINGSUPPDRAGET För att öka säkerheten till sjöss och arbeta mer effektivt mot gränsöverskridande brottslighet, har regeringen gett Kustbevakningen i uppdrag att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, och förmedla sjöinformation till och från myndigheter som arbetar med sjöfart, fiske och miljö. Därför har Kustbevakningen utvecklat ett myndighetsgemensamt system för sjöbaserad informationssamordning, SJÖBASIS. Med hjälp av SJÖBASIS kan sjöövervakning planeras och utföras mer effektivt då det alltid finns åtkomst till en exakt sjölägesbild och på sikt även tilläggsinformation med tjänster som förenklar och förbättrar arbetet. INTERNATIONELLA AVTAL Ett omfattande internationellt arbete för havsmiljön sker i samarbete mellan Östersjöländerna inom Helsingforskommissionen, mellan Nordsjöländerna inom Bonnavtalet, mellan de nordiska länderna inom Köpenhamnsavtalet och mellan de arktiska länderna inom samverkan i det Arktiska rådet. Baltic Sea Region Border Control Cooperation, BSRBCC, är ett samarbete i östersjöregionen mellan ländernas kust- och gränskontrollmyndigheter. Genom samverkan ska man effektivt bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten i östersjöområdet, till exempel narkotikasmuggling, illegal invandring/människosmuggling och miljöbrott. Ett antal gemensamma operativa insatser har genomförts med lyckat resultat. European Coast Guard Functions Forum, ECGFF, är ett forum där Europas kustbevakningsmyndigheter verkar i nära samverkan med EU:s byråer och organ. Genom ECGFF:s sekretariatsmöten och chefsmöten skapas ett forum för samordning, samverkan och informations- och erfarenhetsutbyte. ECGFF syftar till att studera, bidra till och främja förståelsen och utvecklingen av maritima frågor av vikt och gemensamt intresse relaterat till kustbevakningsfunktionen.

16 SCHENGENSAMARBETET Schengensamarbetet syftar bland annat till att skapa fri rörlighet för personer inom EU och att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet. Personkontrollen vid resor mellan medlemsländer har upphört, medan den yttre gränskontrollen har förstärkts. Alla handels- och fiskefartyg som ska gå in i en svensk hamn och kommer från länder utanför EU ska föranmäla detta till Kustbevakningen. Bland annat kontrolleras besättningslistor mot ett internationellt register, Schengen Information System, SIS. Fartyg av viss storlek som anlöper svensk hamn ska också lämna information om sjöfartsskydd. Reglerna om sjöfartsskydd skyddar sjöfartssektorn mot grova våldsbrott som terrorism. Genom aktiv gränskontroll begränsar Kustbevakningen antalet otillåtna inresor i Schengenområdet. GEMENSAM FISKERIPOLITIK INOM EU Fiskeripolitiken är gemensam inom hela EU, och alla gemenskapens länder omfattas av samma bestämmelser. Kvotfördelningar, tekniska regleringar och kontrollregler styrs av beslut som fattas inom gemenskapen. Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har Kustbevakningen utvecklat metoder och kontrollsystem som ska säkerställa att de nationella och de europeiska fiskebestämmelserna följs och att fiskekvoterna inte överskrids. UPPDRAG Kustbevakningen utför utöver ordinarie verksamhet en rad uppgifter på uppdrag av andra myndigheter eller uppdragsgivare, som till exempel dykeri åt Polisen, bogsering och olika uppdrag i samband med havsforskning. Kustbevakningens räddningsdykare är vatten-, kem- och rökutbildade. De gör årligen ett stort antal dykinsatser som till exempel eftersök av försvunna personer, smuggelgods eller vapen, och skrovbesiktningar vid fartygsolyckor. Kustbevakningsflyget har vid ett par tillfällen utfört internationella havsövervakningsuppdrag, bland annat i Adenviken och Medelhavet.

17 JOBB för framtiden För att arbeta som kustbevakare måste du kunna behärska pressade och svåra situationer, men också finna tillfredsställelse i vardagliga rutiner. Det är viktigt att vara lyhörd, visa engagemang och kunna ta initiativ. TRYGG, INITIATIVRIK LAGSPELARE Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn, göra en insats för säkrare och renare hav och är en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig. Som kustbevakningstjänsteman arbetar du med myndighetsutövning med polisiära befogenheter, kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddning. Du kan också arbeta som pilot, befälhavare, maskinist, systemoperatör eller dykare. Övriga anställda i Kustbevakningen arbetar i stab- och ledningstjänst på huvudkontoret eller vid någon av regionledningarna. Till staberna rekryteras dels kustbevakare, dels externa medarbetare med olika specialistkompetenser. Andelen kvinnor i myndigheten var 2013 totalt 25 procent. KUSTBEVAKNINGENS GRUNDUTBILDNING För att arbeta som kustbevakare måste du genomgå Kustbevakningens grundutbildning som omfattar både teori och praktik. Hur lång utbildningen blir beror på vilka förkunskaper du har när du söker.

18 FRÅN STRANDRIDARE 1638 bestod Kustbevakningen av två strandridare. De var stationerade i Kalmar och hade till uppgift att förhindra smuggling och vrakplundring. Den 25 mil långa patrulleringen längs med Sveriges ostkust skedde till fots eller häst. Så sköttes arbetet i mer än 300 år. Under andra världskriget minskade smugglingen och kustbevakaren fick nya arbetsuppgifter: kontroll av sjötrafiken, visitation av fartyg och personer, kontroll av passerkort och plombering av radiosändare. Efter kriget fick kustbevakaren ytterligare uppgifter: jakttillsyn, organiserad sjöräddning, fiskeritillsyn och kontroll av säkerhetsbestämmelserna ombord på fartyg fick kustbevakarna regeringens uppdrag att svara för oljebekämpningen till sjöss, och tre år senare även ansvaret för kemikalieutsläppen ålades man att också svara för havsfiskeövervakningen, och 1983 fick man polisiära befogenheter till havs samt i Vänern och Mälaren. TILL DAGENS KUSTBEVAKARE Kustbevakningen blev en egen myndighet I dag är Kustbevakningen en myndighet som övervakar, räddar och hjälper till sjöss och som arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet. I takt med ett växande EU och ökande sjötrafik kommer nya utmaningar för Kustbevakningens personal. I dag möter kustbevakaren ett mångkulturellt samhälle och arbetet för havsmiljön och säkerheten till sjöss kräver allt fler gemensamma internationella insatser.

19 KUSTBEVAKNINGEN Huvudkontoret Box Karlskrona Tel: Fax: E-post:

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN

KORT OM KUSTBEVAKNINGEN KORT OM KUSTBEVAKNINGEN Baseras på siffror ur Kustbevakningens årsredovisning för 2014 Dygnet runt ÅRET OM Längs hela Sveriges kust räddar, hjälper och övervakar Kustbevakningen dygnet runt, året om. Sjötrafiken

Läs mer

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN

Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Juni 2012 Välkommen till KUSTBEVAKNINGEN Kustbevakningen arbetar för en hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Vi finns längs med hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar dygnet

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Februari 2013. Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona. www.kustbevakningen.se

Februari 2013. Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona. www.kustbevakningen.se 6 Februari 213 35 1 2 3 4 315 5 7 8 45 9 1 Kustbevakningen Huvudkontoret Box 536 371 23 Karlskrona www.kustbevakningen.se Februari 213 Jobb för framtiden KUSTBEVAKARE Vill du ha ett yrke som är både tryggt

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm. Remissvar angående betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48)

2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm. Remissvar angående betänkandet Maritim samverkan (SOU 2012:48) 1 (11) Avdelning Verksledningsstaben Handläggare Gem. beredning Gert Friberg sammanhållande Regeringskansliet Datum Dnr Försvarsdepartementet 2012-12-14 37-1175/12:2 103 33 Stockholm Ert datum Er referens

Läs mer

EN RAPPORT OM SPÖKGARN. - om att rensa vrak från förlorade fiskeredskap

EN RAPPORT OM SPÖKGARN. - om att rensa vrak från förlorade fiskeredskap EN RAPPORT OM SPÖKGARN - om att rensa vrak från förlorade fiskeredskap Stiftelsen Håll Sverige Rent Projektet finansieras Jordbruksverket och EU:s Fiskerifond Foto: Andreas Frössberg om inget annat anges

Läs mer

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna?

Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Måla båtbotten Du har väl koll på reglerna? Så här får båtbottenfärg användas allmänna regler Under 2014 såldes 56 ton bekämpningsmedel/aktiv substans för användning i båtbottenfärger för fritidsbåtar.

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsskydd. Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsskydd. Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarvsskydd Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare Kulturarvsskydd 2 2009 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM www.raa.se riksant@raa.se Kulturarvsskydd

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat)

Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Om ålfisket idag, ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra situationen. ( och en del annat) Ålfisket. Historiskt har ålfisket haft mycket stor betydelse för kustbefolkningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny fiskelagstiftning. Dir. 2007:125. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Kommittédirektiv. En ny fiskelagstiftning. Dir. 2007:125. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007 Kommittédirektiv En ny fiskelagstiftning Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007 Dir. 2007:125 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag till en förändrad fiskelagstiftning.

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län 2007-03-21 Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Observera att det gäller särskilda regler för fisket i

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län

Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Fiskeregler i havet i Västra Götalands län Välkommen Vi hoppas att din fisketur blir trevlig och spännande! Här följer ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i havet i Västra Götalands län. Syftet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS

HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS HAVSÖVERVAKNING I VÄRLDSKLASS Kustbevakningsflyget övervakar Sveriges kust och de svenska farvattnen samt Vänern och Mälaren dygnet runt, året om. Tyngdpunkten ligger på svensk ekonomisk zon och svenskt

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; ÅFS 2011:7 Publiceringsdatum: 28 oktober 2011

Läs mer

Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling. Vesa Tschernij Verksamhetsledare

Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling. Vesa Tschernij Verksamhetsledare Ett lokalt hållbart fiske en tillväxtfaktor inom landsbygdsutveckling Vesa Tschernij Verksamhetsledare fem i tolv Stor volym viktigare än bra kvalité Samma pris/kg Medelhavet Södra Östersjön 5-6 mån turistsäsong

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005

Det internationella hälsoreglementet IHR 2005 Det internationella hälsoreglementet h IHR 2005 IHR 2005 i korthet WHO:s internationella hälsoreglemente Ett legalt bindande ramverk för 194 länder Syftet är största möjliga skydd mot att vissa sjukdomar

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (7) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Norrköpings Hamn AB Ramshälls bergrumsanläggning, enligt 14 Lag (1999:381)

Läs mer

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet

Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet PM 2011:39 RVI (Dnr 001-2744/2010) Med fiskevården i fokus - en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) - Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen (Jo2007:03) Remiss från Jordbruksdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Yttrande 2015-04- 29

Yttrande 2015-04- 29 Yttrande 2015-04- 29 Hav- och Vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Dnr: 3563-14 Yttrandet avseende; Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, remissversion organiserar nio kommuner

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs 12-10-30 JIP Svenska Skeppshypoteks illustration av hur respektive Joint Industry Project (JIP) organiseras.. ställde sig Sveriges Redareförening (SRF), som första redareförening

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Grunderna för den regionala samarbetsplaneringen

Grunderna för den regionala samarbetsplaneringen Version av den 19 november 2012 1 (5) Grunderna för den regionala samarbetsplaneringen 1. Allmänt Inom sjöräddningstjänsten strävar man efter riksomfattande handlingsmodeller som ska beaktas i regionala

Läs mer

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006

Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län ------------------------- FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2006 Länsstyrelsen på Gotland har uppdrag av regeringen att arbeta för att det på ett långsiktigt och hållbart sätt genomförs en ansvarsfull hushållning av fiskresurserna så att de ger en god och långsiktig

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Air Force E.xercise -99 var namnet på en av årets viktigaste övningar för flygvapnet. Den var också samtidigt ett genrep inför nästa års stora övning Baltic Link

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet (SOU 2006:18)

Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet (SOU 2006:18) REMISSVAR 1 (8) Roger Johansson, 011-19 13 06 Fö2006/618/RS Försvarsdepartementet Daniel Ström 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING

3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING KAPITTEL 3 OPERATIVT SAMARBEIDE Antall sider: 62 Denne side er nr. 42 3.5. FLYGÖVERVAKNING SPANING 3.5.1 Samordnad flygövervakning inom ramen för Köpenhamnsavtalet Allmänt Inom ramen för Köpenhamnsavtalet

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:15 Med anledning av påsken kommer nästa veckobrev måndagen den 21 april vidare är det ingen verksamhet för klubbens ungdomar måndagen den 21 Dåligt deltagande i

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

FISKETILLSYN. Utbildning för fisketillsynsmän

FISKETILLSYN. Utbildning för fisketillsynsmän FISKETILLSYN Utbildning för fisketillsynsmän UTBILDNING FÖR FISKETILLSYNSMÄN Fisketillsynen är en viktig del av fiskevården. Syftet med fisketillsynen är att se till att lagar och regler följs. Lagar och

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker.

Östersjöfiske 2020. Sedan konferensen ÖF2020 i Simrishamn i november, har vi ägnat oss åt två saker. Östersjöfiske 2020 Hej! Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare

Läs mer

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [4001] Denna lag innehåller

Läs mer

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön

God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Ert datum 2015-02-01 Ert dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 Göteborg God Havsmiljö 2020 Åtgärdsprogram för havsmiljön Sveriges Fiskevattenägareförbund har

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 9 SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 80 procent av allt Vårt samhälle är beroende av handel och vår handel är beroende av sjöfart. 9 av 10 varor som du använder dagligen kommer hit på fartyg från andra

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Oljeskador på övervintrande alfågel vid Hoburgs bank och södra Gotland under perioden 1996/97 till 2003/04

Oljeskador på övervintrande alfågel vid Hoburgs bank och södra Gotland under perioden 1996/97 till 2003/04 Oljeskador på övervintrande alfågel vid Hoburgs bank och södra Gotland under perioden 1996/97 till 2003/04 Kjell Larsson Institutionen för naturvetenskap och teknik, Högskolan på Gotland, 621 67 Visby.

Läs mer

Stöd till nationellt rederi

Stöd till nationellt rederi Remissvar Ärende 0108-09-02314 N2009/9194/TE 2010-04- 29 Dnr 20/10 Näringsdepartementet Transportenheten Magnus Oldenburg 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverkets Förslag till organisation avseende statens forsknings-

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Miljö- och hälsoskyddskontoret Bekämpningsmedel 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Inventeringen är utförd av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 27.6.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 189/93 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna

Läs mer

Forum Östersjön HELCOM 130629

Forum Östersjön HELCOM 130629 Forum Östersjön HELCOM 130629 Stefan Berggren - enhetschef M-deps Naturmiljöenhet stefan.berggren@regeringskansliet.se Ministermöte i Köpenhamn Ministermöte 3 oktober 2013 (var 3:e år) Baltic sea action

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (10) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG-XX Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende verksamheterna i Pampus oljehamn, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Territorialhavet breddas

Territorialhavet breddas --------------------.------ - - ----- CAY HOLMBERG: Territorialhavet breddas Förmodligen är det inte många som vet att den l juli i år ökas Sveriges yta med tio procent. Då breddas nämligen Sveriges territorialhav

Läs mer

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha

Skogsbränder juni 2008. Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Skogsbränder juni 2008 Hudiksvalls kommun Ägare: Holmen skog 157 ha Förhistoria Skogsbrandgrupp tillsatt för att komma med förslag på utveckling av vår taktik och teknik våren 2008 Skogsbränder i Skån

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare. Maria Wetterling (Näringsdepartementet) Lagrådsremiss Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2016 Sven-Erik Bucht Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter

Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter Länsmiljöchefsträff 2016-03-01 Gränsöverskridande avfallstransporter Typfall illegal bildemonterare Vid kontroll påträffades följande innehåll i den exportanmälda containern samt en bilskrot i nära anslutning

Läs mer

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 5 artiklar. Nyhetsklipp

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 5 artiklar. Nyhetsklipp Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 5 artiklar Nyhetsklipp Havet 1888: Vad historien kan lära oss om tillståndet i havet MyNewsdesk 2015-03-17 13:37 2 Havet 1888 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

MARINEN för säkerhet och fred

MARINEN för säkerhet och fred MARINEN för säkerhet och fred GEMENSAMMA HAV & SKÄRGÅRD Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via Östersjön extrem viktig där 90

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 29.7.2009 2009/0038(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till fiskeriutskottet över förslaget till rådets förordning om ingående

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:47 Klubbens Höstmöte var som vanligt en trevlig kväll i klubbstugan. Det var många frågor som diskuterades vilket är bra och just vad höstmöt är till för. På mötet

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD

GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 10 HANTERING AV OLYCKOR OCH TILLBUD Föreskrift Utgåva 3 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 15 sidor Gäller fr.o.m. 2012-06-01

Läs mer

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans

Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Verksamhet, bemanning och plattformar i balans Uppdraget Generaldirektören uppdrog åt CRS, CKRN och CKRS 202-06-4 att tillsammans ta fram förslag till: kriterier för fastställande av verksamhets-/operationsområden,

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Fartygsregisterförordning (1975:927)

Fartygsregisterförordning (1975:927) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 1 kap. Inledande bestämmelser Registermyndigheten 1 [2051] Denna förordning gäller registrering i fartygsregistret. Registermyndighet är Transportstyrelsen.

Läs mer

Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet

Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet Vårt datum Vår beteckning 2014-12-15 12-2277/2013 1(7) Er beteckning N2013/5700/FIN N2013/5656/KLS (delvis) m.fl. NÄRINGSDEPARTEMENTET 103 33 Stockholm Rapportering av regeringsuppdrag beträffande tillsynsverksamhet

Läs mer

Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos

Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos Fiskeriverkets undersökningsfartyg U/F Argos För ett uthålligt fiske! Trålsättning U/F Argos är det ena av Fiskeriverkets större forskningsfartyg (det andra är U/F Ancylus). Argos har en central roll i

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

Säkerhetsrelaterade händelser säsongen 2014/2015. Rapport från SSSK:s säkerhetsgrupp 2015-11-02

Säkerhetsrelaterade händelser säsongen 2014/2015. Rapport från SSSK:s säkerhetsgrupp 2015-11-02 Säkerhetsrelaterade händelser säsongen 2014/2015 Rapport från SSSK:s säkerhetsgrupp 2015-11-02 Säsongen 2014/15 Säsongen 2014/2015 började sent i Stockholms närhet, och blev tämligen isfattig med mycket

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSFALL SAKNAD FISKARE VÄNERN

SJÖRÄDDNINGSFALL SAKNAD FISKARE VÄNERN SJÖRÄDDNINGSFALL SAKNAD FISKARE VÄNERN MRCC GÖTEBORG 1997-11-23--24 ddningsanalyser\vän843.doc SJÖRÄDDNINGSFALL SAKNAD FISKARE VÄNERN MRCC GÖTEBORG 1997-11-23--24 En analys av Christer Waldegren Sjötrafikavdelningen,

Läs mer

Marina spaningar efter DC-3:an och Catalinan juni 1952

Marina spaningar efter DC-3:an och Catalinan juni 1952 Ledamoten CHRISTER FREDHOLM Kommendörkapten Christer Fredholm, som lämnade den aktiva tjänsten i Försvarsmakten 1987, driver och förvaltar numera familjegården Marielund utanför Karlskrona Marina spaningar

Läs mer

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Landskrona stads plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Datum: 2016-01-15 Handläggare: Hanna Johansson Vår referens: 2016-000096 1. Inledning De kommuner inom vars gränser det finns sådan verksamhet

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön

Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön PRESSMEDDELANDE Nord Stream lägger ut det sista röret av den första naturgasledningen genom Östersjön Samtliga tre sektioner av den första, 1 224 km långa rörledningen har nu lagts ut De tre sektionerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske

Lax. Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright. Vänern och Vättern Yrkes- och fritidsfiske Lax Lax Salmo salar Bild:Wilhelm von Wright UTBREDNINGSOMRÅDE Finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten. Östersjölaxen har sina uppväxtområden

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:50 GOD JUL och Gott nytt ÅR Hej styrelsen i SFK Laxen önskar alla en God Jul och Gott nytt Fiskeår 2015. I och med helgerna och att redaktören är på resande fot

Läs mer