Biogas i Jönköping Guide: Mats Kall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall"

Transkript

1 Biogas i Jönköping Guide: Mats Kall

2 Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb Tidigare inom konsultbranchen

3 JÖNKÖPINGS Kommun, invånare

4 Kort biogashistorik i Jönköping - Första tankstationen för biogas öppnade april Utredningar kring tekniska lösningar och placering av anläggning för matavfall Beslut att bygga delad anläggning Torsvik-Simsholmen Driftstart förbehandlingsanläggning Torsvik Tankstation nr 2 oktober Busstankstation oktober Ca 350 lätta fordon, 9 bussar, 6 sopbilar i kommunen idag

5 Insamlingssystem och material Potential på ton HHA i Jönköping, insamling i papperspåse Fettavskiljarslam, kvarnat avfall från storkök Mejeriprodukter HHA andra kommuner Inkörd mängd 2008 ca ton

6 Insamlingssystem invånare villahushåll, lägenhetshushåll - Roll-out av insamlingen på 3 år, knappt 100 delområden, klart Anslutningsgrad 65% villa, 85% lägenhet - Försöksområde fastighetsnära insamling (8 frakt) feb 2009: - 50% FN, 30% enbart BB/Org, 20% en fraktion

7 Insamlingssystem, Miljö - Fluglarver om: - blött avfall - dåligt tillsluten påse - sommar - Arbetsmiljö lika som ordinär hämtning, - Plockanalys 400 kg matavfall 98,9% renhet - Plockanalys 400 kg av den brännbara, 30% förpackningar, ca 10-15% matavfall

8 Biogasanläggning Jönköping DELAD ANLÄGGNING Torsvik kapacitet t/år Mottagning, sönderdelning och (hygienisering) Simsholmen Rötning, gasuppgradering och (biogödselhantering)

9 Förbehandling Torsvik MOTTAGNINGSHALL

10 Förbehandling Torsvik - Tippficka Inkommande material Sönderpressat material

11 Förbehandling Torsvik BLANDNINGS OCH SEPARERINGSBASSÄNG - Grov sönderdelning - Sedimenteringsfunktion - Ytavskiljning - Rejekt till förbränning

12 Förbehandling Torsvik DISPERGERINGSMASKIN Ursprung returpapper Motoreffekt 350 kw

13 Förbehandling Torsvik Dispergerat (kvarnat) material, egenskap som vätska, passerar 3 mm galler En mindre mängd plast mm passerar igenom

14 Hygieniserad slurry Simsholmens ARV/Rötning Biogödsel/gödning Biogas/fordonsbränsle

15 Miljö Torsvik - Samlokalisering med förbränning, joniserad frånluft leds till pannan - Mycket besvärande lukt vid försök till hygienisering, åtgärd? - Danish Crown lokaliserat >1000 m från förbehandling - Målsättning att skapa en bra arbetsmiljö för personalen vid projektering - Komplettering av ventilation i efterhand

16 SIMSHOLMEN - Rötning i befintlig rötkammare, 37 C - Ny mottagningstank slurry - Uppgraderingsanläggning biogas för fordonsdrift - Befintlig biogastankstation - Nytt gaslager för mobila flak, för distribution av biogas till nya tankstationer i regionen och bussar. - Hantering biogödsel - Fordonsgas från avloppsslam ca Nm 3 /år ton matavfall/år - biogas minst Nm 3 /år

17 BIOGAS I JÖNKÖPING EKONOMI Befintliga installationer ~ 12 Mkr Torsvik ~ 62 Mkr Simsholmen ~ 8 Mkr Busstankning ~ 8 Mkr Total 90 Mkr LIP-bidrag uppgradering, mack och förb.~ 11,5 Mkr Biogödsel hantering och gasrening linje 2

18 BIOGASORGANISATION I JÖNKÖPING Projektet Biogas av matavfall sjösattes i förvaltningsform inom förvaltningen för VA och Avfall inom Tekniska Kontoret 2004 Samtliga investeringar togs av Avfall, stor del av driftskostnaderna togs av VA (tid, reservdelar, energi) bildades bolaget Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO) som en beställarorganisation med 4-5 anställda, tar över anläggningstillgångarna, Jönköping Energi helägt kommunalt bolag Personal från Jönköping Energi sköter förbehandlingsanläggningen på Torsvik Personal från VA sköter gasproduktionen på Simsholmen

19 Ekonomi bolagsbildning Optimerad Biogas & biogödsel år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Totala intäkter: -10,2-15,6-19,1-21,7-23,6-26,0-29,2 Personalkostnad 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Summa kostnader: 9,8 11,3 12,1 12,8 13,2 13,8 14,8 Avskrivningskostnader 7,9 10,1 10,1 10,0 9,1 9,0 8,7 Internränta 5,5 4,9 4,4 3,9 3,5 3,0 2,6 Kapitalkostnader 13,4 15,1 14,6 13,9 12,6 12,1 11,3 Totala kostnader: 23,1 26,4 26,7 26,7 25,8 25,9 26,1 Netto budget: 12,90 10,75 7,58 4,92 2,23-0,09-3,10 Mängd mottaget matavfall (ton) Anläggningsvärde UB (mnkr) 109,1 98,999 88,887 78,917 69,809 60,775 52,042

20 RÖTNINGSHISTORIK Samrötning i 2 rötkammare 2008 Samrötning i 1 rötkammare, den andra under ombyggnation 2009 Separatrötning organiskt avfall 1 rötkammare, slam i 1 rötkammare

21 SAMRÖTNING / SEPARATRÖTNING Samrötning + Stabilare process + Mer gas från materialet? - Stora mängder kväve till reningsverket - Certifiering av biogödsel omöjlig - Certifiering av slam enligt Revaq? Separatrötning + Ansvarsområden självskrivna + Skilda ekonomier + Möjligt att återvinna samtliga näringsämnen i rötresten från det organiska materialet - Större risker för luktstörningar - Stora mängder kväve till reningsverk om fast biogödsel

22 Slamhistorik Jönköping JORDBRUK % ANL. JORD% TÄCKN. DEPONI Certifiering enligt Revaq på gång, förbesiktning Exkluderar möjligheten till samrötning av ohygieniserat avfall

23 BIOGAS I JÖNKÖPING I BACKSPEGELN Ambitiös projektplan 2005 för matavfall togs fram, fokus på gasproduktion Tekniskt relativt väl fungerande, problem med plast Projektet har lidit av underbemanning och förseningar på insamlingssidan Organisatoriskt osäkerhet bland inblandade innan JEBIO bildades Ansvarsområden och ersättningar fortfarande ej fullt klarlagda Biogödselhantering ej klarlagd Hur klokt var det med delad anläggning?

24 VÄLKOMMEN TILL SIMSHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

25 ORGANISATION VA- AVDELNINGEN VA Stab VA- nät drift VA- nät utredning VA- verk Abonnent Vattenverk Avloppsreningsverk

26 UPPTAGNINGSOMRÅDEN

27 LEDNINGSNÄT OCH PUMPSTATIONER 33 stycken pumpstationer Spillvattenledningar om cirka 347 km Dagvattenledningar om cirka 241 km Duplikata system för avlopps- och dagvatten till stor del

28 SIMSHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK Tillåten belastning pe Dimensionerande flöde 2700 m 3 /d BOD kg/d Fosfor 200 kg/d Kväve 1000 kg/d

29 PROCESSCHEMA - SIMSHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

30 FAKTA 2007 Mottagen volym avloppsvatten 12 miljoner m 3 Elenergiförbrukning 350 MWh Fjärrvärmeförbrukning MWh Producerad mängd slam ca 7500 ton Torrsubstanshalt (TS) 25 % Kemikalieförbrukning -betbad 600 m 3 -polymer kg -etanol 168 m 3 Avfall -rens 65 m 3 -sand 16 m 3

31 UTSLÄPP 2007 OCH RECIPIENT Inkommande Utgående Tillstånd Reduktion Kväve mg/l 27 13, % Fosfor mg/l 3,7 0,3 0,5 92% BOD 7 mg/l 159 4, % Recipient Recipientkontroll Munksjön Utförs av Vätternvårdsförbundet

32 GASPRODUKTION 2007 Total gasproduktion Nm 3 varav till -gaspanna Nm 3 -gasanläggningen Nm 3 - fackla Nm 3 Volym fordonsgas Nm 3

33 PROJEKT Bankeryds ARV Nytt verk för ca 6000 pe, klart 2006, ca 30 Mnkr Huskvarna ARV UV ljus för badvattenkvalitet klar 2007, pe, 4 Mnkr Utredning Simsholmen/Huskvarnas framtid ARP-försök, pågår Slamutlastningshall Simsholmen, tillsammans med biogasbolaget

34

35

36

37 Badvatten Huskvarna

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall

Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall Maj 2009 Från matavfall till nya resurser Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall SYSAV BIOTEC Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Energi

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

LBG andra generati. ionens fordonsbränsle. Svenskt Gastekniskt Center AB. Rapport SGC 202 1102-7371 ISRN SGC-R-202-SE

LBG andra generati. ionens fordonsbränsle. Svenskt Gastekniskt Center AB. Rapport SGC 202 1102-7371 ISRN SGC-R-202-SE Rapport SGC 202 Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik för biogasbranschen LBG andra generati ionens fordonsbränsle Svenskt Gastekniskt Center Februari 2009 Redaktör Anneli Petersson Svenskt Gastekniskt

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:19 Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av källsorterat matavfall ISSN 1103-4092 Förord I många kommuner diskuteras att införa ett källsorteringssystem för matavfallsinsamling.

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall

Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Bedömning av två tekniker för torkning av lätt nedbrytbart organiskt matavfall Birgitta Raaholt Birgitta Bergström Agneta Broberg Emma Holtz Ulf Nordberg Maria Del Pilar Castillo Andras Baky Bedömning

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

RGN$ELL$ Komplettering av Ragn-SeHs Heljestorps AB ansökan om tillstånd till. utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8

RGN$ELL$ Komplettering av Ragn-SeHs Heljestorps AB ansökan om tillstånd till. utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8 \ I 462 2$ VÄNERSBORG Mark- och milj ödomstolen Box 17 Vinersborgs Tingsräfi RGN$ELL$ utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8 Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, har förelagt Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer