HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT"

Transkript

1 DIRIGENT: OLA KARLSSON SOLIST: TOMAS LUNDSTRÖM, VIOLONCELL PEHR HENRIK Sångare från jazzlinjen framför sånger ur Kristina från Duvemåla, en svensk musikal från 1995 av Benny Andersson (musik) och Björn Ulvaeus (sångtext) MATS LARSSON GOTHES: SYMPHONIES FOR BRASS GEORGES BIZET: SVIT UR CARMEN ÄVEN MUSIK AV: WILLIAM BYRD LUDWIG VAN BEETHOVEN JOHANNES BRAHMS RICHARD STRAUSS HUGO WOLF Kungl. Musikhögskolans live-elektronikensemble spelar nykomponerad musik BERNHARD ROMBERG Av och med: Magnus Bunnskog, Hans Höglund, Marcus Wrangö, Kristina Aspeqvist, Leo Correia de Verdier, Jonas Kjellberg, David Granström, Mats Erlandsson, Isak Edberg och Mattias Petersson Cellokonsert D-dur Op 3 Med tio nya verk på fyra minuter var blir det tillsammans en ovanligt spännande och omväxlande konsert med oväntad, vacker, ful, snäll, provocerande, hisnande och gränsöverskridande musik. FRIBILJETTER (MAX 2/PERSON) HÄMTAS FRÅN MÅNDAG 23 FEB I SERVICECENTRUM ING. A4 PÅ VALHALLAVÄGEN 105, KMH. INGEN TELEFONBESTÄLLNING. BILJETTERNA ÄR GILTIGA TILL /3. EFTER DET SLÄPPS BILJETTLÖSA IN PÅ EV EJ UTNYTTJADE PLATSER. Lisa Bodelius och Niclas Lindström möter HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT Medverkande: Simon Frisk : tuba Alexander Skylvik : tuba Olle Nordström : tuba Eric Svensson : euphonium Markus Källman : horn Markus Millegård : trombon & euphonium Chiara Re : trumpet Martin Marcusson : trumpet Erik Lanninger : piano KMH:S BLOCKFLÖJTSKLASS SPELAR MUSIK AV RYOHEI HIROSE, SOMEI SATOH, ARVO PÄRT M.FL. Orgel Mathias Kjellgren Dirigent: Professor Michael Lind allt framfört av studenter från Institutionen för Folkmusik Musik av: Ester Årman /sång/komposition Andreas Backer /sång/piano/ komposition/arrangemang Per Wallmyr /altsax/klarinett Vilhelm Bromander /kontrabas Jacob Johannesson /trumset, slagverk Lisa Lassbo /fiol Johannes Kainz /fiol Karin Wallmyr /viola Jonas Bleckman /cello Ester och Andreas började skriva ihop förra hösten. Blandningen av Andreas med helt säregen stämma, mästare i vackra klanger och melodier och Ester med stor scennärvaro och fascination för orden i musiken blir nåt mycket eget. De skriver om livet och leken och lämnar plats till de som lyssnar. Andreas arrangerar för komp, blås och stråkkvartett. Under hösten 2009 spelas en skiva in. Håll utkik. KMH stråk orkester KOMMANDE KOMPONISTER MÖTER STOCKHOLMS LÄNS BLÅSARSYMFONIKER Dirigent Michael Bartosch NORDGREN Stråksymfoni Op43 Sånger ur KRISTINA från DUVEMÅLA 10 BRASSMUSIKER: 4 TRUMPETER, EN TUBA, 4 TROMBONER OCH ETT HORN sinfonietta IGOR STAFFAN SCHEJAS PIANOKLASS AFTER WORK [PIANO RECITAL] DIRIGENT: GLENN MOSSOP VIKTOR STENER MELISSA JACOBSON VELANDIA FABIENNE ROMER INARA PIKSA JAROSLAW KALISKI ASUKA NAKAMURA Musik av: Liszt, Brahms, Chopin, Ginastera, Bach, Liadov och Paderewski årsberättelse KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN PRESENTERAR STOLT KMH STRÅKORKESTER folkmusikensemble samt som vanligt Nytt, Kort & Fritt f Recorder Out Of Order Dirigent: Prof. Ola Karlsson Solist: Sam Coppin cello Mendelssohn: Stråksymfoni nr 10 h-moll Norman: Andante cantabile Haydn: Cellokonsert D-dur Rääts: Konsert för stråkorkester cirkus välkomna! MUSIK AV: Hartmann Andrée Danielsson Bozza FÖR ER SOM HÖRDE I VÅRAS OCH VILL HÖRA IGEN, ELLER FÖR ER SOM MISSADE & Beethoven, Turner, Ewald och Danielsson Stråk- Bleckblås konsert KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

2

3 Innehåll 1. INLEDNING UTBILDNING, FORSKNING OCH KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE INSTITUTIONSRAPPORTER » Institutionen för jazz (JZ) » Institutionen för folkmusik (FM) » Institutionen för klassisk musik (KK) » Institutionen för komposition och dirigering (KD) » Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM) » Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) NÄMNDRAPPORTER » Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU) » Nämnden för lärarutbildning (LU) Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete » FoU-nämnden » Forskning och forskarutbildning i musikpedagogik » Vetenskapliga publiceringar Högskoleverkets utvärderingar Revision SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET Former för samverkan (översikt) KMHs Pedagogdaga» r ».1.2. Samverkan i form av konserter och produktioner Internationellt samarbete ».1. Utbyte Bolognaprocesse» n Sida-projek» t Samarbete med Lärarhögskolan i Stockholms Universitet (SU) LIKA-projektet Academus AB Uppdragsutbildning Fundraising och sponsring Alumni

4 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 4. FÖRVALTNING OCH SERVICE Arbetsmiljö Biblioteksservice Högskoleförvaltningen KMH:s lokaler Information och marknadsföring STATISTIK Ekonomi Intern fördelning av utfallet Personal Anställda kvinnor och män Förändringar av antalet anställda professorer Sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska och förebygga ohälsa Utbildningar och studieplatser Utbildningen fördelad på institution och nivå Helårsstudenter per institution Särskilda åtaganden Antal förstahandssökande och antagna till KMH:s utbildningsprogram Antal registrerade studenter under höstterminen Examen- och utbildningsbevis Nationella stipendier som kvalitetsindikator Studentinflyttande Analys av undervisningstimmar Undervisningsinsats KMH:s Stipendier Lokaler och hyresavtal EKONOMISK REDOVISNING

5 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Inledning KMH befinner sig i fortsatt utveckling. Även 2009 innebar passage av betydelsefulla kontrollstationer i olika projekt. Regeringen har fattat beslut om en konstnärlig doktorsexamen. Vetenskapsrådet har beviljat medel för en nationell konstnärlig forskarskola ledd från Lunds universitet. KMH fick en ökning av anslagsposten för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete med 2 miljoner kronor. Därmed har KMH fått förutsättningar för att börja bygga kompetens och resurser med målet att om några år kunna erhålla examensrätt på forskarnivå inom musikområdet. Därtill krävs både fler goda handledare och doktorander med förmåga att verka i och utveckla ett konstnärligt forskningsparadigm. Det återstår ännu mycket arbete, men grunden är lagd och förutsättningarna kända. Det pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter med framför allt kursplaner som synliga resultat. Syftet är att synliggöra hur kur- serna samverkar för att studenterna ska nå utbildningsplanernas lärandemål och examensordningens krav. Målet är också att den nya generationen kursplaner ska ge den enskilda läraren (eller lärarlaget) och studenten en stor frihet att själva utforma detaljerna i genomförandet av utbildningen. Målsättningen är att arbetet ska vara slutfört innan KMH sätter Ladok i drift påbörjades också ett omfattande personalutvecklingsprogram med två grundläggande syften. Dels skall medarbetarna - personalen - få organiserade möjligheter att förbättra kunskaper och färdigheter som direkt eller indirekt behövs för att fungera inom KMH i framtiden, dels ska personalen - alla anställda - få en förbättrad kännedom om villkoren för hela KMH:s mångskiftande verksamhet. Efter ett inledande internat pågår nu en intensiv kursverksamhet. De första reaktionerna är så positiva att styrelsen beslutat att personalutvecklingsprogrammet ska fortsätta även kommande år. 5

6 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Kammarrätten beslöt att inte häva byggnadsminnet på ridskoletomten. Det innebar att planeringen för KMH:s nya byggnad kunde börja om med nya ingångsvärden. De fyra bestämmande parterna staden, länsstyrelsen, Akademiska hus och Veidekke (som ska bygga bostäderna) kom med sina tjänstemän och konsulter fram till lösningar som har förutsättningar att ge KMH väl fungerande lokaler om fem till sex år. I planerna ingår att beslut om en detaljplan för området ska kunna fattas under Med detta sagt finns det också skäl att påminna om allt det vardagsslit som gör att KMH fungerar som en effektiv och fullvärdig medlem av högskolesverige. Det gäller insatser av lärarna i alla olika skeden i utbildningen, lika väl av dem som med teknik stöder lärprocesserna och av dem som administrativt bidrar till att KMH fungerar. Tack vare alla dessa blev även 2009 ett bra år. Det provisoriska lokalläget är nu bättre än någonsin. Redan 2008 kunde delar av högskoleförvaltningen flytta in i det s.k. F-huset, Löjtnantsgatan 21. I augusti 2009 var det dags för nästa stora flytt. Då flyttade biblioteket, institutionen för musik- och medieproduktion med datorsalarna samt forskarna i musikpedagogik in i E-huset, artilleriregementets gamla matsalsbyggnad. De ledigblivna lokalerna i A-huset används som seminarierum och efter ombyggnad tillkom också 16 övningsrum. Men glädjen över detta kommer att grumlas. De planer för nybyggnaden som nu finns förutsätter att B-huset rivs. Det krävs god planering och kreativa lösningar för att begränsa de störningar på KMH som uppstår under byggnadstiden. Johannes Johansson rektor Planeringen för en ny generation datorstöd för KMH:s administration passerade en milstolpe i augusti. Styrelsen beslöt att Ladok ska användas som studieregister och att i övrigt standardsystem så långt rimligt ska användas. Det s.k. Confidenceprojektet gick därmed in i en ny fas. I åtta delprojekt sker nu syntesen av mer än två års utredningsarbete. Resultaten ska visa sig allteftersom från hösten

7 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE

8 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2. Utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 2.1. Institutionsrapporter Institutionen för jazz (JZ) Konstnärligt reflekterande förhållningssätt Två masterstudenter (David Stackenäs och Patrik Boman) gjorde föredömliga examensarbeten som visar prov på självständigt reflekterande arbete på hög konstnärlig masternivå. Lektor Ragnhild Sjögren tillsammans med professor Joakim Milder och lektor Ambjörn Hugardt (MPS) har på ett föredömligt sätt bidragit till att höja ribban vad gäller examensarbeten både på kandidat- och masterutbildningen på jazzinstitutionen. Resultaten finns att ta del av i biblioteket. Alumniverksamhet I samarbete med Musikalliansen, Musikerförbundet, FSJ, SJR, Rikskonserter, Jazzinstitutionen vid KMH och föreningen Mer Jazz i Sverige som största bidragsgivare, genomfördes en seminariedag den 8 januari. Fokus var marknadsföring, entreprenörskap, och deltagarna var alumner och nuvarande studenter på Jazz-institutionen samt jazzmusiker från hela Sverige. Omkring 120 deltagare fick höra diverse inbjudna experter ge föreläsningar och workshops i ämnen som varumärke och mediehantering samt prova att göra en egen Myspace sida och att få sin egen pressbild tagen av en professionell fotograf. Rubrikerna var Musikern & artisten, Praktiskt pressarbete, Nå genom mediabruset, Gör egen myspacesida, Hitta gig coach, Pressbild, Musiker/artist/bolagsdirektör. Utvärderingarna efteråt var väldigt positiva och planen är att göra en seminariedag för alumner varje år. Årets jazzalumnidag 8/ kommer att handla om aktuell forskning inom jazzutövande, hur man kan nå ut internationellt samt framtidens media. Nya tjänster, befordran och fortbildning Efter undervisningsprov av 6 sökande utsågs Håkan Goohde till adjunkt i gehör och elgitarr. Ove Lundin (ämnesansvarig i piano) befordrades under året till professor i piano. Bertil Strandberg (ämnesansvarig i trombon), Filip Kvissberg och Sven Berggren (ämnesansvarig i jazz-metodik) befordrades till lektorer. Ola Bengtsson, prefekt, deltog i ekonomiutbildning på KTH tillsammans med ett antal prefekter från olika högskolor i Sthlm. Bengt Stark (lektor och ämnesansvarig i trumset) har tilldelats svenska trumslagarpriset 2009, som delas ut av Föreningen Jazz i Alingsås på kronor. Motiveringen: Bengt Stark är en mångsidig trumslagare, som hörs i såväl smågrupper som olika storband, bland annat Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band. Han är även verksam som jazzpedagog, arrangör och kompositör. Ann-Marie Henning (adjunkt i piano) får Boustedtpriset Motiveringen: Pianisten, kompositören och bandledaren Ann- Marie Henning tilldelas Christer Boustedtstipendiet Hon får priset, som är på kronor, bland annat för sitt lyhörda, känsliga och klangligt rika pianospel. Ann-Marie är sedan 2004 även pianolärare på Kungliga Musikhögskolan. Carolina Wallin (alumn, sång) blev ställföreträdande prefekt och professor Joakim Milder biträdande prefekt under Ht 09. 8

9 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Internationella projekt Kursen Crossing Borders (LLP Erasmus IP international winter courses) på Tallinns musikhögskola i Estland genomfördes med bistånd från EU. En mängd studenter och lärare från olika länder deltog tillsammans med tre studenter och professor Joakim Milder och lektor Ola Bengtsson fr KMH. En väldigt uppskattad del i kursen var när klassiska musiker improviserade tillsammans med jazzmusiker med hjälp av dirigenterna Anto Pett (piano, Estland) och Anne-Liis Poll (voice, Estland), som är specialister på detta. Kanske några att invitera för framtida samarbetsprojekt mellan institutionerna inom KMH? AEC Jazz- och popavdelningen inom AEC (Association Européenne des Conservatoires) hade ett möte i Amsterdam under tre dagar i februari på deras nybyggda högskola. KMH delegationen bestående av Sven Berggren, Johan Falk och Ola Bengtsson åkte därefter vidare till Haag och en rundtur på musikhögskolan där under guidning av Wouter Turkenberg som är en av de drivande inom nätverket IASJ (International Schools of Jazz). Musikhögskolan i Haag kommer under febr 2010 att göra en nationell utvärdering där Ola Bengtsson deltar i accreditationskommittéen. Nomazzstudenter Den första kullen studenter, i det gemensamma Masterprogrammet Nomazz mellan Musikhögskolan i Århus (Danmark), Sibelius Akademin (Finland) och KMH, studerade på KMH under vårterminen Förutom musikkurser studerade de en ny kurs på engelska som gjorde en djupdykning i svensk arbetsmarknad och de olika institutioner som man kan ha till hjälp om man är jazz/popmusiker och vill skapa arbetsmöjligheter/turnéer i Sverige och Norden. Studierektor Stefan Grahn samordnade det hela till studenternas stora belåtenhet med hjälp av bl.a. Rikskonserter och vi ser fram mot en ny kull i januari Externa samarbeten Danshögskolan i Sthlm och en jazzgrupp från KMH gjorde ett projekt i februari under ledning av Arne Forsén (piano FM) som mynnade ut i en uppskattad föreställning på danshögskolan. En fortsättning följer under Komikern och skådespelaren Martin Ljung gjorde ett ovanligt framträdande i Lilla Salen 1/3 med en jazzgrupp och två studenter som hade arrangerat hans musik. Det var första gången som Ljungs egen musik blev offentligt spelad under hela hans långa karriär och han verkade väldigt nöjd med resultatet liksom publiken. Ett samarbete med företaget Playalong inleddes under året med flera av institutionens lärare. Playalong ger ut undervisningsmaterial på DVD samt strömmande på nätet. Klara för distribution är instruktionsvideos i bas från Kenji Rabson och gitarr från Ola Bengtsson. Clinics/masterklasser samt övriga händelser under året Ulf Wakenius, Sveriges mest kända gitarrist, gjorde en clinic 18/2. Han berättade om när han började spela med Oscar Petersons band och hur han håller igång sin internationella karriär. 5/3 var det clinic med New York-musikerna Adam Nussbaum (tr), Seamus Blake (sax), Oz Noy (gitarr) och Jay Anderson (bas), som spelade med studenterna och gav värdefulla kommentarer. Den 27/3 gästade Richie Beirach, amerikansk pianist, KMH. Studenten Ulrik Ording KMH deltog i den skandinaviska turnén med Richie. 15/4 genomfördes en clinic med de tre indiska musikerna Ramamani (sång, kompositör och improvisatör), hennes man Mr Mani på mridangam (tr) och deras son Karthik på ghattam (tr). De visade prov på väldigt avancerade rytmer och berättade om sin skola i Indien Karnataka College of Percussion. 17/4 var det clinic med den engelske saxofonisten och improvisationsmusikerlegenden Evan Parker. Magnus Nyström Trio SANGEET SANGAM gästade KMH 9/5. De berättade om och spelade Indisk musik samt gjorde olika övningar med studenterna. Ytterligare ett indiskt besök av tablaspelaren Karaikudi Mani genomfördes 30/9. Han demonstrerade och övade komplexa rytmer med studenterna i ett samarbete med FM-institutionen. Den 5/10 kom den legendariske trombonisten, arrangören och kompositören Bob Brookmeyer (USA) på besök och lektor Bertil Strandberg intervjuade honom. Dessutom lyssnade han och 9

10 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM kommenterade några studentensembler. Ett väldigt lyckat gästspel och väl förberett av Bertil. Bob planerar att lämna USA och bli gästprofessor i Berlin och därmed ökar chanserna att få tillbaka honom till Stockholm. Det hela var ett samprojekt med KD-institutionen. Den 20/4 var institutionen tillsammans med föreningen Mer jazz i Sverige på studiebesök på Handelshögskolan i Sthlm för att studera deras alumniverksamhet. Hela Handelshögskolan är i stort sett finansierat på bidrag från alumner och organisationer där alumner har en ledande roll. Hotell Hellsten i Sthlm har en populär scen för modern musik och den har använts för flera examensprojekt under året och samarbetet fortsätter. Årets upplaga av Sweden Jazz Celebration ägde rum i Göteborg 24/3 och två studentgrupper från KMH deltog. Årets vinnare blev en trio från Göteborgs Musikhögskola. Det var första året som KMH inte har vunnit tävlingen och vi gratulerar Göteborg till ett välförtjänt pris. Några lärare från JZ- och MoM-institutionerna bevistade årets musikmässa i Frankfurt. Några av institutionens lärare medverkar i Norrbotten Bigband för ett projekt v maj var det dags för KMH:s egen jazz/rock/impro-festival New Sound Made. 45 olika band spelade på tre scener i en härlig festivalstämning. Välbesökt och lyckat som vanligt och dessutom nytt för året med ölsponsorer som studenterna hade lyckats ordna. Institutionens årliga konferens anordnades 10/6 på Vikingline med 16 studenter och 20 lärare. En jazzkurs för ungdomar från hela Sverige ägde rum i Halmstad/Harplinge en vecka i juli. Undervisade gjorde lärare och studenter från KMH:s jazzinstitution. Ett av Sveriges mest prestigefyllda sångpriser, Alice Babs stipendium 2009, gick till Kristin Amparo, som studerar sång på Jazzkandidatprogrammet. Samarbetet Jazzlab mellan jazzklubb Fasching i Sthlm och KMH, som möjliggör för studentgrupper att spela på Sveriges nationalscen, fortsatte under ledning av professor Joakim Milder. KMH Jazz Orchestra har under många år letts av Örjan Fahlström (KD) på ett sätt som har varit väldigt utvecklande för bandet. Från Ht 09 så fick han ökat engagemang i Tyskland och orkestern återgick till jazzinstitutionen. Johan Hörlén (ämnesansvarig i saxofon) leder nu bandet sen september 2009 och till sin hjälp har han Bertil Strandberg och Karl Olandersson. KMHJO inledde med ett väldigt uppskattat framträdande i Hallunda i samarbete med Maria Pemsel (MPS). 23/10 genomfördes en lyckad heldag i jazzteori på Örebro Musikhögskola i samarbete med övriga musikhögskolor i Sverige. En mängd frågor belystes som antagningsprov, framtidsperspektiv och specifika jazzteorifrågor. Under ledning av Gun-Britt Gustafsson (ämnesansvarig i sång) genomfördes 3/11 en konsert med musik från musikalen Kristina från Duvemåla i Lilla Salen. Det blev ett mycket uppskattat projekt av både sångare, musiker och publik och gjordes med mycket ringa resurser. Singersongkursen, som bjuder in aktuella artister att föreläsa, gästades i år av Louise Hoffsten, Marie Bergman, Rebecka Törnqvist, Peter Lundblad och David Shutrick. Resultatet av kursen redovisas på en konsert under våren 2010 av deltagarna. Ansvarig för kursen är Roine Jansson (KK). Den numera utökade kursen i entreprenörskap/marknadsföring gästades i november av Bosse Persson, (tidigare artistchef på Nalen samt tidigare direktör för Sthlm Jazzfestival och numera programchef på Kulturhuset i Sthlm). Dessutom föreläste chefen samt bokningsansvarige från Jazzklubb Fasching, Lena Åberg Frisk respektive Cedwin Sandanam. För att knyta ihop det hela och dela ut uppgifter till studenterna avslutades projektveckan med Christina Glaeser som är en av Sveriges mest rutinerade PR-konsult. Christina återkommer i januari 2010 för att hjälpa studenterna med PR-verksamheten inför den kommande New Sound Made-festivalen i maj. 10

11 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Stockholm Jazz Orchestra under ledning av Fredrik Norén (trumpetare och alumn) gjorde en bejublad Norrlandsturné i november. Musiken skrevs av Göran Strandberg (MPS) och ett flertal lärare från institutionen medverkade. Kvälls och skolkonserter gav ett välkommet avbrott i undervisningen för att komma tillbaka med ny inspiration. Den legendariske trumslagaren Tootie Heath (USA) gjorde en välbesökt clinic 2/12. Mycket uppskattat av även en mängd besökare utanför KMH som hade fått information om detta. Terminsuppspelen på jazz genomfördes under december och de flesta instrumentgrupperna väljer nu att göra offentliga konserter. I framtiden planeras också att bjuda in gäster från musikbranschen samt professionella instrumentkolleger utanför KMH som tillsammans med lärarna och studenterna diskuterar arbetsmarknaden nu och i en framtid Institutionen för folkmusik (FM) Övergripande inledning Under kalenderåret 2009 har vi inom institutionen för folkmusik, KMH haft tre fokusområden som varit övergripande och som vi arbetat med på olika sätt under året. Dessa fokusområden har genomsyrat verksamheten helt och beskrivs i korthet här och mer utförligt längre fram. Fokusområden vid institutionen för folkmusik RESA - Stor gemensam studieresa och turné KMH FOLK - LÅT på turné Under vårterminen gjorde samtliga studenter och ett stort antal lärare en kombinerad studieresa/fortbildning och turné med tåg från Stockholm ned genom Europa till Ungern och Rumänien. Resans planering och genomförande påbörjades redan på hösten Den genomfördes mellan 1 och 17 april 2009 och blev både en konstnärlig och pedagogisk succé. Resan möjliggjordes dels genom mycket ideellt arbete, omfördelning av medel inom institutionen och ett generöst stipendium från KMA. 11

12 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2. TEMA: Framtidens folkmusiker? Som en följd av den lyckade resan så beslutade institutionens ledning, lärare och studenter under de gemensamma kreativa dagarna i juni 2009 att låta de två kommande läsåren (2009/10, 2010/11) genomsyras av temat: Framtidens folkmusiker? De program som institutionen för folkmusik hanterar leder till ett framtida yrkesliv som frilansande musiker så frågan är mycket relevant. Temat handlar både om omvärldsanalys och om att föra visonära och strategiska diskussioner likväl som praktisk-pedagogisk tillämpning genom anpassning av innehållet i kurser. 3. BOK: , 30 år med FOLKMUSIK på KMH I samband med institutionens årliga julkonsert den 12 December 2009 hölls en release av den sedan länge planerade boken år med FOLKMUSIK på KMH (KMH förlag). Boken berättar historien om folkmusikutbildningarna vid KMH både ur ett historiskt och pedagogiskt perspektiv, likväl som den belyser hur det gått för några av de ca 200 studenter som utbildats sedan Boken illustreras med en mängd foton. Andra viktiga händelser under året Institutionen examinerade under våren den första kullen av nordisk master i folkmusik och har redan tagit emot den andra. Institutionen har varit representerade vid en mängd internationellt viktiga sammanhang där folkmusikutbildningar har diskuterats och presenterats, både i Europa och USA. Institutionen har anställt en ny lärare: Olof Misgeld, som nu är anställd på 20% i ämnet folkmusikteori. Både lärare och studenter inom institutionen är artistiskt mycket framgångsrika, t.ex. kan nämnas att Gunnel Mauritzsson fick Manifestpriset i kategorien folk/visa 2009, att gruppen Nordic blev uttagen att representera svensk folkmusik vid WOMEX RESA - Stor gemensam studieresa och turné KMH FOLK - LÅT på turné Tankarna bakom att gemensamt studera genom att resa diskuterades under de kreativa dagarna Studenter och lärare kände ett behov av att utveckla pedagogiska metoder t.ex. genom att möte andra kulturer på plats och ställe istället för inom skolans väggar och att genom det få chansen att reflektera över det egna musicerandet och läroprocesserna. Att utvecklas och upptäcka förutsättningar för lärande inom genren folkmusik. Planeringen av resan genomfördes framförallt av studenterna, några lärare och institutionsledning inom och utanför de kurser som ligger vid institutionen. Prefekten var ytterst ansvarig. Budgetutrymme skapades inom befintlig budget genom att den del av undervisningen som normalt skulle ske under april och maj skedde på resande fot inom samtliga ämnen exempelvis teori, huvudinstrument, dans, sång, arrangering, ensemble, marknadsföring mm. Ett stort mått av ideellt arbete krävdes av samtliga, inklusive institutionsledning, för att genomföra detta. Resmål bestämdes gemensamt genom en intressant process under hösten Konserter, studiebesök, resor och boende bokades i förväg och gemensamt mål för resan blev till slut Budapest, där Ferenc Liszt Academy sedan 2008 har en folkmusikutbildning under uppbyggnad. Resan gick via Malmö och Berlin, där ensemblen KMH FOLK höll konserter. Budapestvistelsen bestod av studiebesök vid den årliga Tanzasfestivalen, workshops och lecturers vid Department of folkmusic och ett flertal konserter 12

13 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 både med KMH FOLK och mindre sättningar. Därefter följde den andra delen av resan som bestod av exkursioner i mindre grupper till olika byar i Transylvanien (Rumänien). Varje grupp bestod av ca 4-5 personer som själv detaljplanerade och genomförde sin del av resan. Redovningen, examination av kurserna, skedde dels i form av konserterna under själva resan och genom lärares föreläsningar och presentationer under resan. Dels vid hemkomst i form av reflektioner kring ett antal uppställda frågor. Själva reflektionen och redovisningen gjordes dels i skrift men också med en konstnärlig reflektion i valfri form. Bland dessa kan nämnas fotoutställningar, kompositioner, glasfat och arrangemang (se webbplats Under 2010 kommer en offentlig redovisning att äga rum. 2. TEMA: Framtidens folkmusiker? Temat Framtidens folkmusiker? handlar om att arbeta utifrån frågor som: Hur behöver vi som ledande utbildningsinstitution inom folkmusikområdet både påverka arbetsmarknaden som väntar studenterna och anpassa vår utbildning efter den? Det inkluderar både ett visionär och strategiskt perspektiv likväl som ett pedagogiskt praktiskt perspektiv. Med frågor som: Hur bör en utbildning för framtidens folkmusiker se ut? Hur gör man en snabb och bra soundcheck? Hur lär man sig bäst att marknadsföra sig själv i dagens kultursamhälle? Under 2009 har vi inom detta tema anställd en timlärare, Pernilla Willman, med ansvar för att utveckla kurserna i marknadsföring och entreprenörskap med speciellt fokus på den frilansande folkmusikerns arbetsmarknad. Vi har anordnat intensivvecka Soundcheck less is more med fokus på att lära sig att göra en snabb och bra soundcheck och samarbeta med ljudtekniker och arrangörer. Studenterna har med handledning bokat konserter och workshops och under ytterligare en intensivvecka rest till folkhögskolor och högskolor från norr till söder i Sverige, t.ex. Malung, Härnösand, Umeå, Österlen, Östersund m.m. I vår fredagsseminiarieserie har vi inom temat bjudit in föreläsare kring kreativt tänkande, kommunikation och subkulturer i IT-samhället, kulturpolitik, bildbehandling, upphovsrätt, projektarbete, ekonomi, att förverkliga en idé m.m. Temat Framtidens folkmusiker? kommer att genomsyra den övergripande planeringen under läsåren 2009/10, 2010/2011 och är således bara i sin linda. 3. BOK: , 30 år med FOLKMUSIK på KMH Tanken var att boken skulle kommit ut i samband med institutionens jubileums-låt! 2006, en festival som då jubilerade att det var 10 år sedan institutionens som initiativtagare startat Nordtrad, men vår höga arbetsbelastning resulterade i att den först nu kunde ges ut. Boken ger en bred bild av det moderna folkmusiksverige, inte bara de trettio åren inom högskolan, utan också i ett vidare kulturpolitiskt perspektiv med kapitel som Hur det började med den svenska folkmusiken på KMH, Folkmusikinstitutionen - hur blev det på detta viset?, Med rösten, traditionen och mp3-spelaren och En utbildning för folkmusik från andra kulturer. En viktig del av arbetet med boken har varit att genom intervjuer samla in information om f.d. studenters, alumners, arbetssituation idag. En del av detta material finns med i boken och talar sitt tydliga språk - de allra flesta arbetar med det de utbildats för. Boken har uppmärksammats i radio och press och kommer under 2010 att översättas till engelska. Konstnärlig forskning, forskning och examinationer, examensarbeten på grundläggande och avancerad nivå, utvecklingsarbete, seminarier: Under året har ett tiotal examensarbeten och ungefär lika många examenskonserter genomförts på kandidatnivå. Petter Berndalen Rhythm of Sweden Den 24 mars genomförde Petter Berndalen en bejublad Masterexamenskonsert på den nationella folkmusikscenen Stallet. Masterredovisningen finns att läsa på websida. Projekt SYMIR - Musical understanding for Music Information Retrieval, Projekt finansierat av Vetenskapsrådet genom KTH. Samarbete mellan professor Sven Ahlbäck och docent Anders Friberg (institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH). Inom detta projekt studeras bl.a. melodiperception och modellering av kognition av basala musikaliska strukturer. Projektet avslutas i och med nyåret Sven Ahlbäck har genomfört delar av forskningsprojektet Vad är det för tonart i samarbete med Anri Herbst vid Universitetet i Kapstaden. 13

14 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Kreativa dagar under två dagar i juni samlades hela institutionens lärare och studenter för att utvärdera, utveckla och diskutera utbildningsfrågor. Eftersom den gemensamma studieresan slog så väl ut både pedagogiskt och strategiskt så blev dagarna en naturlig fortsättning på tankar och resonemang som fötts under resan. Resultatet av dessa dagar blev ett önskemål om att under de två närmaste åren arbeta under rubriken framtidens folkmusiker? Fristående kurser Flera kurser i folkmusikensemble och folksångsensemble har pågått under året med lyckat resultat. Intensivveckor: under 2009 har vi haft en intensivvecka med inriktning irländsk musik och en med inriktning ljudteknik. Fredagsseminarium under denna samlingsrubrik har under 2009 rymts både seminarier, workshops och gästföreläsningar, både med institutionens lärare och speciellt inbjudna lärare och gästföreläsare här följer några få exempel: Jonas Knutsson, Susanne Rosenberg Deslignes Andy Redman LG Palmér Astrid Nora Ressem, Susanne Rosenberg m.fl. sångare och oudspelare från Israel m.m. Samarbeten med andra högskolor, lärarutbyten, deltagande i konferenser, konserter och festivaler Lärare och studenter vid institutionen har under året deltagit i en mängd projekt och konferenser. Här följer ett urval: KMH med tre paper bl.a. Folk tonality in contemporary Sweden - a pedagogical approach, Folk Music at KMH vid Folk music International Symposium i Antwerpen, Holland KMH med paper jag har flow just nu...och idag tog jag ut en underbar Olle Falk vid en nordisk konferens vid Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa, Finland. Arne Forsén, Ami Dregelid och Ellika Frisell ingår i det internationella nätverket EMD som driver samarbetsprojekt där också studenter från institutionen har medverkat under året. Brown University, Providence för att berätta om institutionen för folkmusik vid KMH och för att föreläsa kring sin forskning. Local Culture in a Global Society: Folk Tonality in Contemporary Sweden Folk Music at KMH, a presentation of the folk music departement at the Royal College of Music in Stockholm, Melody beyond notes - a studie of melody cognition och 5 studenter vid Nordtrad Joensou- ett samarbete inom NORDPLUS april med inslag i konserter, seminarier, jam, danskvällar och möten på mycket lyckad festival. nordisk Master i folkmusik hade sin Final Tour i samtliga nordiska länder. Turnen var sammanlagt 2 veckor lång och innefattade och har blivit omskriven positivt i pressen. Och tillika redovisats med en CDproduktion. Under 2010 kommer en oberoende utvärdering av utbildningen att ske eftersom detta är den första kullen av nordisk master i folkmusik. ESCOM i Jyvälskyla i Finland tillsammans med sin samarbetspartner Anders Friberg (KTH). Sven Ahlbäck, Susanne Rosenberg, Olof Misgeld, Maria Misgeld, Adrian Jones, Hadrian Prett presenterade institutionen för folkmusik vid KMH genom en föreläsning för lärare och studenter vid Ferenc Liszt Academy i Budapest, Ungern. betsprojektet Concrecence. Projektet är ett samarbete mellan Oslo Musikhögskola, KMH och Lettiska radiokören och har skett med ett flertal möten i Riga. 14

15 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 vid department of music vid Capetown University, Sydafrika. Institutionen stod värd för konferensen Variation i folklig sång inom det nordisk vokalforskningsnätverket okt. Vid samma tillfället hölls release av nätverkets första tvärvetenskapliga antologi: Tradisjonell sang som levende prosess, Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon (Novus). KMH FOLK har under året gjort ett flertal externa konserter, bl.a. kulturhuset i Stockholm, Malmö, Berlin, Budapest, Västerås och Kista världsmusikfestival m.m. Konserter Institutionen har förutom måndagskonserter, en tidigarelagd LÅT! konsert och traditionsenlig julkonsert examinerat en stor mängd studenter genom examenskonserter både på KMH och på andra scener i Stockholm. Samarbeten Institutionens lärare och studenter har under året samarbetat med Danshögskolan, Rådet för folkemusik och folkedans (Norge), Ole Bull Akademin i Voss, (Norge) Carl Nielsens Academy, (Danmark), Sibelius Academy (Finland), Musikhögskolorna i Ingesund, Malmö, Göteborg, University of Limerick (Irland), Ferenc Liszt Academy (Ungern) m.fl. flertalet skolor ovan. har samarbeten med Danshögskolan. deltagare från Danshögskolan, Konsthögskolan, Konstfack och Teaterhögskolan. master-, diplom- och doktorandutbildning vid Den Fynske Musikkonservatorium och Sibeliusakademin. för folkemusikk och folkedans i Trondheim och vid Ole Bull Akademien I Norge. m.m. Artiklar Rosenberg, Susanne 2009, Variation ett sätt att tänka. Om några sångares variation och om analysmetoder för att undersöka denna. Tradisjonell sang som levende prosess, Nordiske studier I stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon Antologi, Novus, Oslo ISBN Ahlbäck, Sven (KMH) & Friberg, Anders, 2009, From score to expressive performance and back again, a study of two analytical approaches of investigating the relationship between musical structure and musical expression in Proceedings of the seventh triennial conference of ESCOM Jyväskylä Strategi, styrelsemedverkan, nätverk Repesentation i styrelser, nätverk och samarbeten under 2008: ESI Eric Sahlström institutet (Maria Misgeld) Samarbetsnämnden för folklig dans (Jonas Hjalmarsson) Kungliga Musikaliska Akademin (Sven Ahlbäck) Nordtrad - ett samarbetsprojekt inom Nordplus där samtliga musikhögskolor med folkmusikutbildningar i Norden och de baltiska staterna ingår (Institutionen) Nätverket EMD (Explorations in Music and Dance, Arne Forsén) Samfundet för visforskning (Susanne Rosenberg) Strategigrupp för folkmusik - SSR, SR, RFod och samtliga musikhögskolor med folkmusikutbildningar, (Susanne Rosenberg). Institutionen har under året skrivit debattartiklar och deltagit i radioinslag inom ämnet. Institutionen samarbetar med Carl Nielsen-akademin, Sibelius- Akademin och fr.o.m också Ole Bull-Akademin kring den Nordiska Masterutbildningen i Folkmusik. Där den andra kullen startade under hösten 2009 med en termin vid institutionen. Administrationen Administrationen inom institutionen har förändrats under Olof Misgeld är fr.o.m. hösten 2009 mentor och ersätter då Gunnel Mauritzson. Institutionsledningen består av prefekt Susanne Rosenberg (50%), studierektor Jonas Hjalmarsson (50%), mentor Olof Misgeld (10%) och med bistånd av Eija-Liisa Kolmeister för ekonomisk handläggning. Dessutom arbetar 2 amanuenser med diverse projekt. 15

16 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Institutionen kommer förmodligen att behöva förstärkas administrativt under Under året har vi arbetat med 20% mindre administrativt stöd eftersom vi inte helt ersatt den del som Ellika Frisell tidigare jobbat inom studierektorskapet. Hur denna förstärkning kommer att te sig är svårt att överblicka i nuläget. Institutionen för folkmusik kan summera ett mycket händelserikt år och kommer att arbeta under temat framtidens folkmusiker? under de kommande läsåren. Pedagogiskt utvecklingsarbete, forskningsfrågor och folkmusik från andra kulturer kommer dessutom att vara högprioriterade under nästa år Institutionen för klassisk musik (KK) Inledning IInstitutionen för klassisk musik (härefter kallad KK) har under året lagt stor energi på arbetet att utveckla nya program och utbudet av fristående kurser. Att öka de fristående kurserna är en medveten strävan för att i högre grad motsvara kraven i uppdraget och på ett flexibelt sätt kunna möta behoven i samhället. Profilerade insatser för yrkeslivet och riktade fortbildningsinsatser är på detta sätt möjligt att göra med relativt kort beredelsetid. KK:s sedan tidigare ansträngda ekonomi har nödvändiggjort fortsatt begränsning av gästlärarbesök och terminsprov. Under året har personalstrukturen dock förändrats genom naturlig avgång. Detta tillsammans med en effektivisering av undervisningen har bidragit till att bromsa institutionens kostnader. Institutionen som helhet har fortsatt sökt nya infallsvinklar för att utveckla undervisningsformerna och fördjupa reflektionsmomentet framför allt på grundnivå. Pedagogik Under året har examensarbetet på masterutbildningen börjat finna sin form. Den examinationsmodell som KK började införa under 2007 (med fyra dokumentationsmodeller) har visat sig fungera väl i sin tillämpning. Detta mycket tack vare den sakkunskap på handledningsområdet som lektor Ambjörn Hugardt på MPS kunnat tillföra. För KK är MPS kompetens för handledning ovärderlig, men vi ser också att på sikt måste rutiner tillskapas för att involvera studenternas huvudämneslärare i processen. I strävan att utveckla undervisningsformerna beslöts att prova en för oss ny form av ensembleundervisning. Kommande produktioner med blåsorkestern skall innefatta medverkan av lärare inom varje instrument/instrumentgrupp där en lärare spelar med i orkestern under hela produktionstiden. Vi tror att det finns mycket stora vinster att göra i den här mötes- och undervisningsformen. Den erfarne läraren kan i varje stund bibringa värdefull teknisk och gruppdynamisk information till studenten genom hela instuderingsperioden. Projektet startar I sångämnet har man medvetet arbetat för att involvera studenterna i så många undervisningsformer som möjligt. Det innebär att studenterna träffar flera lärare i olika undervisningssammanhang och att professor Petteri Salomaa utgör en sammanhållande länk. Personal KK har något ändrat lärarstrukturen och genom naturliga avgångar minskat antalet lärare med lönetjänst (till 56) och i någon grad ökat timlärartjänsterna. Totalt engagerades ca 120 lärare, de flesta tillhörande några av vårt lands mest framstående musiker. Denna stora kunskapsresurs med levande förankring i musiklivet är KK:s viktigaste kontaktyta mot omvärlden och garanti för högsta ackumulerade kompetens. Ämnesansvarigas mötesforum är ämneskollegierna. Dessa har genomförts med något lägre frekvens än vanligt, men istället har prefekterna infört en kompletterande mötesform i form av lunchmöten. Vi hoppas att dessa, i mer informell form, skall stimulera ett effektivare kommunikationsflöde mellan ledning och ämnesansvariga. Trots att KK tvingats till en generellt restriktiv ekonomisk politik har vi sett det som mycket angeläget att stimulera lärarkårens fortbildning. Då KMH som helhet kan ta del av möjligheterna inom personalutvecklingsprogrammet, så har KK:s fortbildningsinsatser fokuserat på den individuella kunskapsutvecklingen på det konstnärliga planet i synnerhet när det gällt färdighetsmässiga och pedagogiska kursmöjligheter utomlands. Det av professor Clas Pehrsson, på uppdrag från rektor, ledda professorskollegiet upphörde med sin aktiva verksamhet under hösten p.g.a. Pehrssons pensionering. Professorskollegiet är ett forskningsutvecklande kollegium som väsentligen bidrar till det institutionsövergripande samarbetet. 16

17 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Det är i skrivande stund oklart hur kollegiet, som bl.a. har sysslat med problematiken kring masterstudenternas examensarbeten dess former, mål och handledning, skall kunna drivas vidare. Clas Pehrssons nationellt etablerade verksamhet i konstnärliga forskningssammanhang har varit en stor tillgång för KMH i arbetet med att nå examensrätt för forskarnivån. Det är nu en uppgift för KMH att finna en annan kraft som kan driva arbetet vidare. Lektor Sven Åbergs dialogseminarier under 2007 var början till hans fortsatta arbete inom fältet, vilket bl a ledde till hans doktorsavhandling Spelrum - om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik i samarbete med bl a KTH och Konstfack. Sven Åberg driver under ett projekt betitlat Analogiskt tänkande som medel för erfarenhetsöverföring finansierat av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. De internationella kontakterna utgjordes till största delen av preliminära kontakter med ett antal europeiska musikhögskolor som tillsammans projekterat ett internationellt utbildningsprogram, en Joint Music Master. Initiativtagare och primus motor är Rineke Smilde vid Prins Claus konservatorium i Groningen, Holland. Programmet, som har sin grund i Smildes forskning om lifelong learning är ett masterprogram med tyngdpunkt på kommunikation och entreprenörskap snarare än konventionell instrumentalfärdighet. Det är väsentligt att påpeka att det som målet avser inte är en gemensam examen utan ett, i grunden, gemensamt program där studenter (och lärare) fullgör en del av sin tid vid någon av de samarbetande skolorna på de andra orterna. Vi har haft flera kontakter med inblandade parter och deltog i juni i ett möte i Holland med alla deltagare i samarbetet representerade. Det är i skrivande stund något oklart under vilka former samarbetet och vår egen medverkan skall fortsätta, men KK är berett att skrida in i detta samarbete om förutsättningarna kan matchas mot våra resurser. Se även: Kurser och program KK har under året fortsatt öka volymen för de fristående kurserna. Samarbetet med Aurora Chamber Music i Vänersborg, som inleddes redan 2007, fortsatte och utvecklades med en fortbildningskurs för pianopedagoger förlagd till Edsberg under sommaren. Aurora Chamber Music är nu institutionens största samarbetspartner för externa fortbildningskurser. De fristående kurserna har också utökats med Suzukimetodik på orgel, fortbildning för pianopedagoger ( från tass till lejonklo ), musikdramatisk interpretation för sångare och pianister samt en utvecklad tredje del av distansundervisning i gehör. Två nya program har utformats och antagits av KU-nämnden: masterprogram i kyrkomusik med en vokal och en instrumental profil och masterprogram för s.k. Vocal Coach. Ända sedan kandidatprogrammet i kyrkomusik inrättades (efter organistexamens upphörande) 2007 har planeringen för ett masterprogram i samma disciplin förberetts. Den avancerade nivåns krav på djup nödvändiggör att programmet utformas med två profiler. Således leder den ena profilen till en uttalad instrumental inriktning där orgelspelet står i centrum och den andra profilen fokuserar på en vokal väg där kör-, ensembleledning och sång utgör kärnan. 17

18 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Pianister som önskar arbeta i kammarmusikaliska sammanhang med sångare, instrumentalister och mindre ensembler har i Vocal Coach -programmet fått en optimal utbildning för att tackla den speciella problematik som är förknippad repertoaren och sceniska framställningen. Samarbete Ett av våra större samarbetsprojekt har skett tillsammans med Hofors kommun som gjort en stor satsning på konstmusiken. Detta har hittills manifesterats i ett antal konserter med ensembler från KK och ett framförande av Mozarts Requiem i samtliga fall med Torsåkers kyrka som konsertplats. Mozarts Requiem var en samproduktion där orkester och solister utgjordes av studenter vid KMH och kören av Torsåkers kyrkokör. Inom ramen för det s.k. Botkyrka-projektet gjordes ett framförande av Carl Orffs Carmina Burana med många medverkande från KMH. Orkestern utgjordes i sin helhet av studenter på KK. KMHs symfoniorkester har också samarbetat med det etablerade musiklivet genom inbjudan till framträdanden i Berwaldhallen. Se vidare symfoniorkestern. I oktober anordnades, med bidrag från Nordisk kulturfond, ett stort nordiskt viola-symposium. Initiativtagare och ansvarig för symposiet var lektor Henrik Frendin. Stiftelsen Bruksfonden (Handelsbanken) har i samarbete med KMH inrättat ett pris Jan Wallanderpriset som vänder sig till violinister studerande på avancerad nivå vid svensk musikhögskola. Priset innebär att vinnaren under ett års tid, med möjlighet till förlängning, får disponera ett förstklassigt äldre mästarinstrument. Övrigt Några av KK:s lärare ingår sedan många år som medlemmar av Sonanza-ensemblen; Anna Lindal, Mikael Karlsson, Mats Widlund, Mats Wallin och med Jan Risberg som dirigent. Ensemblen nominerades till, och vann ( ), Grammis-priset i klassen Årets klassiska. Ämnesgrupper och lärare Ämnesgrupperna KK är indelat i ämnesområden som leds av en ämnesansvarig. Nedan redovisas en övergripande summering av ämnesgruppernas aktiviteter. Bleckblås, ämnesansvariga: Sven-Erik Eriksson och Michael Lind. Gästlärare och föreläsare: Jonas Haltia, Norge (trumpet), Richard Marshall, England (kornett). KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Michael Lind, gästlärare vid konservatoriet i Riga inom Erasmus-programmet. Konsertverksamhet: Tre brasskonserter på KMH samt vid Kom och Hör. Externa konserter: Brasskvintett-medverkan vid konsert i Tumba kyrka, Torsåker, promovering i Aula Magna och vid rektorskonvent. Se vidare: Stora brasset. Övrigt: Professor Michael Lind uruppförde Trygve Madsens Tuba-concertina i Stora Salen. Collegium Musicum Tidig musik, ämnesansvarig: Ann Wallström. Gästlärare och föreläsare: Capella de Ministrers, Paolo Pandolfo, Simon Murphy. Samarbeten och projekt: I december gjordes ett samarbetsprojekt med Musikhögskolan i Riga för ett gemensamt orkesterprojekt. Medv av prof Maris Kupcs från Riga. Externa konserter: Studenter på TM-programmen tillsammans med motsvarande utbildningar vid Musikhögskolan i Riga konserterade i Uppenbarelsekyrkan. TM-studenter återinbjöds att delta vid konsert i Drottningholms Barockensembles konsertserie i Sabbatsbergs kyrka. KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Ann Wallström, gästprofessor i Riga, Tallinn och Musikhögskolan Ingesund. Övrigt: KMH har av Sveriges violinbyggarförening mottagit en violino piccolo. Vårdas av TM. Edsberg, ämnesansvarig: Mats Widlund. Vårterminen på Edsberg präglades av Frankrike som tema, vilket kulminerade i en studieresa till Paris 26-29/5. Besök vid Pariskonservatoriet, Cité de la Musique och École Alfred Cortot. Höstterminen firades Edsbergs 50-årsjubileum med en konsert i Sthlms Konserthus 15/ besökande kunde avnjuta ett brett program med lärare och studenter inkluderande ett uruppförande av Mikael Edlunds Accanto för stråkorkester och piano, beställt av Rikskonserter. Gästlärare och föreläsare: Tuija Hakkila (piano), Marieke Blankenstijn (violin), Pascal Siffert (viola), Howard Penny (cello). Konsertverksamhet: Edsbergssalonger, 9 produktioner. Se 18

19 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 vidare: Edsbergs kammarorkester. Externa konserter: Dieselverkstan, Viktor Rydbergsgymnasiet, Kummelby kyrka, Uppsala Rådhus, Danderyds kammarmusikförening, Edsbacka krog, Svensa stråklärarförbundets årsmöte, Järfälla Kammarmusikförening, Ytterjärna Kulturhus. Gitarr, ämnesansvarig: Peter Berlind Carlson. KMHs gitarrstudenter har även i år utgjort ryggraden av deltagare i Uppsala internationella gitarrfestival och därvid tagit del av nedanstående lärares undervisning: Sergio Assad, Odair Assad, Marcin Dylla och Mats Bergström. En student medverkade i Ralph Towners workshop. En tävlingsdel under festivalen ( unga förmågor ) vanns av en KMH-student. KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Magnus Andersson, Conservatorio Statale di Firenze L Cherubini, Florens, Accademia Santa Cecilia, Rom Musikteori, ämnesansvariga: Roine Jansson och Johanna Roll. Utvecklingsarbeten: Det s k MUDAB-projektet (digitalisering av undervisningsmaterial) har avancerat med hög fart. Inom kursen Musikalisk Kunskapsutveckling har lektor Peter Holmberg skrivit artikeln Analys av melodiska strukturer - analysens påverkan på lyssnande och musikalisk gestaltning. Den baserar sig på en pilotstudie som genomfördes inom ramen för den seminarieserie i kursen Musikteori för klassiska musiker. Studenterna uppmanades reflektera över hur de tänker när de strukturerar musiken de arbetar med samt vilken påverkan analysen får på utförandet. Arbetssättet införde ett moment av reflektion som avsevärt höjde kvaliteten på musikteoristudierna, förbättrade kommunikationen mellan studenter och lärare samt öppnar möjligheter till ämnessamverkan mellan musikteori och instrumentalundervisning, Externa samarbeten: Fyra musikteorilärare deltog i den nationella konferensen i musikteori i Göteborg i slutet av maj. Flera lärare är också aktiva i den musikteoriförening som startades Gästbesök: Flera utländska teorilärare har besökt ämnesgruppen och bevistat lektioner: Thomas Lau, doktorand från Australien, Dirkie Nell och Hannes Taljard från Sydafrika samt ett tiotal lärare från konservatoriet i Las Palmas. Orgel, ämnesansvarig: Ralph Gustafsson. Externa konserter: Fyra konserter i Sthlms-kyrkor. Studenter vik Ky-programmet medverkade vid festivalen för Nutida musik i Hägerstens församling. Övrigt: Den cykliska seminarieserien har haft följande teman: vt 09: romantiken, ht 09: nutida musik och improvisation. Ämnesansvarig har färdigställt planering och finansiering av studieresa till Paris för alla studerande på kyrkomusikprogrammen. Resan genomförs i april Piano, ämnesansvariga: Stefan Bojsten och Eva Luthander. Gästlärare och föreläsare: Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Helsingfors (piano, Nordplus), Franklin Larey, Sydafrika (piano, pianometodik), Bengt Forsberg (piano), Ann-Sofie von Otter (sång) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Anders Kilström, Sibeliusakademien, Helsingfors (Nordplus) Konserter/projekt: Sång- och pianoämnet har tillsammans gjort ett projekt med Forsberg/Otter. I samarbete med KD:s kompositionsstudenter har genomförts ett projekt som utmynnade i en konsert i Matteus kyrka med nyskrivna verk, några i uruppförande. Projektet har bl.a. innehållit seminarier där estetiska förhållningssätt till det egna musicerandet, musiklivet och förhållandet mellan komponist och exekutör har diskuterats. Seminarier: Pianoseminarierna har gästats av flera föreläsare, bl.a. Martin Sturfält, Stephanie Wendt, Rolf Hind, Staffan Standström och Franklin Larey. Ämnena har varit bl.a. nutida pianomusik, instrumentets teknik, impressionism och förhållandet Schumann/Brahms. Övrigt: Pianisterna har varit synnerligen väl sysselsatta under kammarmusikfestivalen Kom och Hör (se redovisning från konsertproduktion) en festival som är mycket uppskattad av pianostudenterna. Slagverk, ämnesansvarig: Anders Loguin. Gästlärare och föreläsare: Harald Svensson (improvisation), PercaDu (slagverksduo), Israel (slagverk) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Anders Loguin, Musikakademien, Sarajevo, Banff Music Centre, Kanada Konserter: Slagverksstudenterna har genomfört tre konserter inkluderande samarbete med studenter i komposition från KD. Övrigt: Slagverksstudenterna gjorde i september en studieresa till Berlin med besök bl a hos Berliner Philharmoniker och Universitet der Künste hos professorn i slagverk David Punto. Ander Loguin har under året inlett ett FoU-arbete med ensemblen 19

20 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM RoMA (Roland Pöntinen, Mats Zetterqvist och Anders Loguin). Arbetet har inneburit samarbetsprojekt med professorn emeritus i komposition Pär Lindgren och fem tonsättarstudenter. Stråk, ämnesansvariga: Henrik Frendin och Ola Karlsson. Konsertverksamhet: Se vidare Stråkorkestern Övrigt: Ett seminarium i samband med violinisten Josef Gingolds 100-årsdag. Med Henrik Frendin som ansvarig hölls i oktober ett symposium för violaster. Se samarbeten. Sång, ämnesansvariga: Eva Larsson-Myrsten, Petteri Salomaa, Christina Billing, Kerstin Viberg. Sångämnet har lagt särskild tyngd vid att stärka samsynen kring undervisningen där studenterna tillsammans med sång- och instuderingslärare diskuterar den enskilde studentens framsteg och behov. Detta möjliggörs till stor del genom att gästprofessor Petteri Salomaa arbetar med alla sångstudenter både enskilt och i grupp, vilket förstärks genom att alla studenter träffar samtliga sånglärare vid gemensam lektion genom ett rullande schema. Gästlärare och föreläsare: Ann-Sofie von Otter (sång), Bengt Forsberg (instudering/interpretation), Tuija Hakkila, Helsingfors (instudering), Ilmo Ranta, Helsingfors (sång) Externa konserter/projekt/samarbeten: Sceniskt framträdande i samband med redovisning av ett operaprojekt med Rolf Christiansson. Sångstudenter medverkade i Olov Olofssons (professor i instudering vid KMH) opera Brigend Blues med premiär på Årsta teater i maj. Samarbete med Kulturama. KK:s sångstudenter framträdde som solister såväl i Torsåkersprojektet med Mozarts Requiem som i Carmina Burana i samarbete med Botkyrka kommun. Lilla Akademien gjorde ett utökat studiebesök för att träffa KKs sångstudenter. Träblås, ämnesansvarig: Christer Johnsson. Gästlärare och föreläsare: QUASAR Saxophone Quartet gav masterclass i fri improvisation för saxofonister och träblåsare. Hans de Jong, Antwerpen (saxofon), Henrik Svitzer, Köpenhamn (flöjt), Björn Westlund, Hamburg (flöjt) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Kjell-Inge Stevensson, Musikhögskolan i Bremen, Tyskland, Hermann Stefansson, Sibeliusakademien Helsingfors, Finland Konsertverksamhet: Se vidare Serenadensemblen och Symfoniska blåsorkestern. 20

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. Träblås

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. Träblås MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN Träblås Musikerutbildningen träblås Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig för professionell verksamhet som musiker

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:03 Sammanträdesdag den 5 juni 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn

Läs mer

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik LINJEN FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA musik Du bör redan ha goda förkunskaper och ha ägnat dig åt musik och kanske spelat i grupp i några år. Här kan du i två år fördjupa dig och bredda dina kunskaper inom

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM MED ANTAGNING 2016

UTBILDNINGSPROGRAM MED ANTAGNING 2016 Bilaga till Riktlinjer för antagnings (dnr 12/621) Fastställd av rektor 2015-11-02 Studieadministrativa avdelningen, Mats Åberg UTBILDNINGSPROGRAM MED ANTAGNING Behörighetskrav och urvalsgrunder, inkl.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, KMKK1 120 hp Master s Programme in Music, Classical Western Tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram i musik västerländsk

Läs mer

Vision och strategi

Vision och strategi Vision och strategi 2018 2020 Detta strategidokument för perioden 2018 2020 innehåller långsiktiga mål för verksamheten vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Det fastställs av högskolestyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015

Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Göteborgs Pianofestival Verksamhetsberättelse 2015 Ordföranden har ordet 2015 var ett intressant år! Göteborgs Pianofestival hyllade speciellt tonsättaren Alexander Skriabins musik med fantastiska unga

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Kulturförening i Rasbo Rasbo pastorat. arrangerad av:

Kulturförening i Rasbo Rasbo pastorat. arrangerad av: UPPLANDS RASBO-RASBOKIL ORGELDAGAR 2012 under Kulturveckan 3-12 augusti 2012 mästarklasser och konserter på XVIII-talets Strand-orgel i Rasbokils Kyrka & symfoniska Allénorgel i Rasbo Kyrka mästarklass

Läs mer

kungl. MUsIkhögskolan I stockholm

kungl. MUsIkhögskolan I stockholm kungl. MUsIkhögskolan I stockholm Innehåll 1. Inledning............................................. 5 2. Utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 8 2.1. INSTITUTIONSRAPPORTER..................................

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning under året. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Anders Sundquist Bosse Lundgren Agneta

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

årsberättelse CAPRICCIO STRAVAGANTE 1600-1700 MUSIK FRÅN TVÅ VÄRLDAR

årsberättelse CAPRICCIO STRAVAGANTE 1600-1700 MUSIK FRÅN TVÅ VÄRLDAR Mastere roakustisk musik av tian Squares rd Parmegiani x Twin a Hartman rs Blomqvist Smalley årsberättelse 2010 CAPRICCIO STRAVAGANTE 1600-1700 MUSIK FRÅN TVÅ VÄRLDAR Innehåll 1. InlednIng..............................................

Läs mer

AKTIVITETER Forskning 2 Forskning externfinansierad 2. Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2. AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5)

AKTIVITETER Forskning 2 Forskning externfinansierad 2. Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2. AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5) AKTIVITETER 2017 Sid 1 (5) AKTIVITETER 2017 Index Sid Forskning 2 Forskning externfinansierad 2 Utbildning 2 Utbildning externfinansierad 2 Obligatoriska aktiviteter 3 IT-kostnader 3 Studentaktiviteter

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Bilaga 1 till Mål-/utvecklingssamtal på KMH

Bilaga 1 till Mål-/utvecklingssamtal på KMH 2016-02-15 Bilaga 1 till Mål-/utvecklingssamtal på KMH (ur KMH:s lönepolicy) 1. Lönesättning vid lönerevision: Vid lönerevision sker värderingar och analyser som vid nyanställning samt en individuell bedömning

Läs mer

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ

Kurser termin 5 och 6, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in jazz, KKJZ Page 33 of 39 Kurser termin 5 och 6, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in jazz, KKJZ 180 credits BG1015 Huvudinstrument 3, kandidat, jazz, 20 hp Main Instrument 3,

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

1. Utbildning. Inom vilken utbildning gick du kursen? MpH Högskoleexamen, Musikpedagogisk utbildning 120 hp

1. Utbildning. Inom vilken utbildning gick du kursen? MpH Högskoleexamen, Musikpedagogisk utbildning 120 hp 1. Utbildning Inom vilken utbildning gick du kursen? MpH Högskoleexamen, Musikpedagogisk utbildning 120 hp MpK Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp Inriktning Instrument/Sång (I/S) Log Högskoleexamen

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik

Beslut om tillstånd att utfärda masterexamen inom området bildpedagogik Konstfack Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Lisa Jämtsved Lundmark 08-563 088 03 lisa.jamtsved.lundmark@hsv.se

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING

VÄXJÖ KONSERTFÖRENING VÄXJÖ KONSERTFÖRENING Program för våren 2014 Söndagen den 19 januari kl. 14.00 Musikfrågan Församlingshemmet, Nygatan 6 Vårens program inleds som vanligt med Musikfrågan. Lars Hallgren och Bertil Lindberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Elemer Lavotha Leo van Debré Examensarbete

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Sommarmusik. Starrkärrs kyrka Onsdagar kl

Sommarmusik. Starrkärrs kyrka Onsdagar kl Sommarmusik Starrkärrs kyrka Onsdagar kl. 20.00 1 Musik i sommarkvällen Varje onsdag kl.20.00 mellan 16 juni och 18 augusti kan man komma till Starrkärrs kyrka och få njuta av vacker musik. Inbjudna sångare

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Programmet genomförs helt/delvis/ej på engelska: delvis (internationella föreläsare och masterclasslärare undervisar på engelska)

Programmet genomförs helt/delvis/ej på engelska: delvis (internationella föreläsare och masterclasslärare undervisar på engelska) 1 Basfakta om programmet Programmets namn: Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik Ansvarig programledare/studierektor: Maria Bania Omfattning: 180 hp Nivå): Grundläggande nivå Examensbenämning:

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Ingela Lindh Lena Nordholm Eric Sjöström Lena Willemark

Ingela Lindh Lena Nordholm Eric Sjöström Lena Willemark PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:05 Sammanträdesdag den 7 november 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Musik vid LiU. Generalprogram våren 2017

Musik vid LiU. Generalprogram våren 2017 Musik vid LiU Generalprogram våren 2017 Programmet är framtaget av Musik vid LiU för att samla vårens alla konserter i ett behändigt format. Varmt välkommen och mycket nöje! För mer information och frågor,

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden

Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-04-26 37 30 Kulturnämndens arbetsutskott 2012-04-11 34 26 Dnr 2012.78 86 Norrbotten international choir festival ansökan om bidrag till Singing people together Ärendebeskrivning Music

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy

Programmets benämning: Danspedagogprogrammet Study Programme in Dance Pedagogy Dnr: HS 2014/95 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Danspedagogprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: HGDNS Föreliggande utbildningsplan är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet.

KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Musik för miljoner KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Cecilia Rydinger Alin, rektor Kungl. Musikhögskolan har internationellt

Läs mer

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik instrument och Genrer Ett utdrag Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik Klassisk musik är ett mer vanligt namn för det som egentligen heter västerländsk konstmusik. Det är sådan musik som vi i Europa

Läs mer

Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee. Kungl. Musikhögskolan

Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee. Kungl. Musikhögskolan Natalia Kremska Foto: Åsa Norrby Usee Kungl. Musikhögskolan Konserter 23 september 2014 23 november 2014 Hösten på Välkommen till ett nytt läsår på! Hösten är sprängfylld med konserter, föreläsningar,

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson.

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson. Mötesanteckningar Workshop KTP handledare Nya biblioteket, Falun 2014 10 22 13.00 15.00 Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl,

Läs mer

Född 29 maj 1965 i Stockholm, Hedvig Eleonora Församling Bosatt i Stockholm Talar Svenska, Engelska, Franska, Tyska

Född 29 maj 1965 i Stockholm, Hedvig Eleonora Församling Bosatt i Stockholm Talar Svenska, Engelska, Franska, Tyska CV Fredrik Hedelin Tonsättare Personalia Född 29 maj 1965 i Stockholm, Hedvig Eleonora Församling Bosatt i Stockholm Talar Svenska, Engelska, Franska, Tyska Utbildning Doktorand i musikalisk gestaltning,

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Ersta Sköndal HSM Göteborg KMH Stockholm Musikhögskolan i Malmö Musikhögskolan i Piteå. KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan.

Ersta Sköndal HSM Göteborg KMH Stockholm Musikhögskolan i Malmö Musikhögskolan i Piteå. KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan. Skolans namn Utbildning (hp) Ersta Sköndal 1 HSM Göteborg Högskolan för scen och musik KMH Stockholm Kungl. musikhögskolan Musikhögskolan i Malmö vid Lunds universitet Musikhögskolan i Piteå Institutionen

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Annamia Larsson Karl Hedbom Examenskonsert

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring Intresseområdets verksamhet utgår från ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt där strävan är ett brobygge mellan skolans och de akademiska

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer