HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT"

Transkript

1 DIRIGENT: OLA KARLSSON SOLIST: TOMAS LUNDSTRÖM, VIOLONCELL PEHR HENRIK Sångare från jazzlinjen framför sånger ur Kristina från Duvemåla, en svensk musikal från 1995 av Benny Andersson (musik) och Björn Ulvaeus (sångtext) MATS LARSSON GOTHES: SYMPHONIES FOR BRASS GEORGES BIZET: SVIT UR CARMEN ÄVEN MUSIK AV: WILLIAM BYRD LUDWIG VAN BEETHOVEN JOHANNES BRAHMS RICHARD STRAUSS HUGO WOLF Kungl. Musikhögskolans live-elektronikensemble spelar nykomponerad musik BERNHARD ROMBERG Av och med: Magnus Bunnskog, Hans Höglund, Marcus Wrangö, Kristina Aspeqvist, Leo Correia de Verdier, Jonas Kjellberg, David Granström, Mats Erlandsson, Isak Edberg och Mattias Petersson Cellokonsert D-dur Op 3 Med tio nya verk på fyra minuter var blir det tillsammans en ovanligt spännande och omväxlande konsert med oväntad, vacker, ful, snäll, provocerande, hisnande och gränsöverskridande musik. FRIBILJETTER (MAX 2/PERSON) HÄMTAS FRÅN MÅNDAG 23 FEB I SERVICECENTRUM ING. A4 PÅ VALHALLAVÄGEN 105, KMH. INGEN TELEFONBESTÄLLNING. BILJETTERNA ÄR GILTIGA TILL /3. EFTER DET SLÄPPS BILJETTLÖSA IN PÅ EV EJ UTNYTTJADE PLATSER. Lisa Bodelius och Niclas Lindström möter HINDEMITH: TUBASONAT KOETZE: TUBAKVARTETT ARNOLD: BRASSKVINTETT Medverkande: Simon Frisk : tuba Alexander Skylvik : tuba Olle Nordström : tuba Eric Svensson : euphonium Markus Källman : horn Markus Millegård : trombon & euphonium Chiara Re : trumpet Martin Marcusson : trumpet Erik Lanninger : piano KMH:S BLOCKFLÖJTSKLASS SPELAR MUSIK AV RYOHEI HIROSE, SOMEI SATOH, ARVO PÄRT M.FL. Orgel Mathias Kjellgren Dirigent: Professor Michael Lind allt framfört av studenter från Institutionen för Folkmusik Musik av: Ester Årman /sång/komposition Andreas Backer /sång/piano/ komposition/arrangemang Per Wallmyr /altsax/klarinett Vilhelm Bromander /kontrabas Jacob Johannesson /trumset, slagverk Lisa Lassbo /fiol Johannes Kainz /fiol Karin Wallmyr /viola Jonas Bleckman /cello Ester och Andreas började skriva ihop förra hösten. Blandningen av Andreas med helt säregen stämma, mästare i vackra klanger och melodier och Ester med stor scennärvaro och fascination för orden i musiken blir nåt mycket eget. De skriver om livet och leken och lämnar plats till de som lyssnar. Andreas arrangerar för komp, blås och stråkkvartett. Under hösten 2009 spelas en skiva in. Håll utkik. KMH stråk orkester KOMMANDE KOMPONISTER MÖTER STOCKHOLMS LÄNS BLÅSARSYMFONIKER Dirigent Michael Bartosch NORDGREN Stråksymfoni Op43 Sånger ur KRISTINA från DUVEMÅLA 10 BRASSMUSIKER: 4 TRUMPETER, EN TUBA, 4 TROMBONER OCH ETT HORN sinfonietta IGOR STAFFAN SCHEJAS PIANOKLASS AFTER WORK [PIANO RECITAL] DIRIGENT: GLENN MOSSOP VIKTOR STENER MELISSA JACOBSON VELANDIA FABIENNE ROMER INARA PIKSA JAROSLAW KALISKI ASUKA NAKAMURA Musik av: Liszt, Brahms, Chopin, Ginastera, Bach, Liadov och Paderewski årsberättelse KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN PRESENTERAR STOLT KMH STRÅKORKESTER folkmusikensemble samt som vanligt Nytt, Kort & Fritt f Recorder Out Of Order Dirigent: Prof. Ola Karlsson Solist: Sam Coppin cello Mendelssohn: Stråksymfoni nr 10 h-moll Norman: Andante cantabile Haydn: Cellokonsert D-dur Rääts: Konsert för stråkorkester cirkus välkomna! MUSIK AV: Hartmann Andrée Danielsson Bozza FÖR ER SOM HÖRDE I VÅRAS OCH VILL HÖRA IGEN, ELLER FÖR ER SOM MISSADE & Beethoven, Turner, Ewald och Danielsson Stråk- Bleckblås konsert KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

2

3 Innehåll 1. INLEDNING UTBILDNING, FORSKNING OCH KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE INSTITUTIONSRAPPORTER » Institutionen för jazz (JZ) » Institutionen för folkmusik (FM) » Institutionen för klassisk musik (KK) » Institutionen för komposition och dirigering (KD) » Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM) » Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) NÄMNDRAPPORTER » Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU) » Nämnden för lärarutbildning (LU) Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete » FoU-nämnden » Forskning och forskarutbildning i musikpedagogik » Vetenskapliga publiceringar Högskoleverkets utvärderingar Revision SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET Former för samverkan (översikt) KMHs Pedagogdaga» r ».1.2. Samverkan i form av konserter och produktioner Internationellt samarbete ».1. Utbyte Bolognaprocesse» n Sida-projek» t Samarbete med Lärarhögskolan i Stockholms Universitet (SU) LIKA-projektet Academus AB Uppdragsutbildning Fundraising och sponsring Alumni

4 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 4. FÖRVALTNING OCH SERVICE Arbetsmiljö Biblioteksservice Högskoleförvaltningen KMH:s lokaler Information och marknadsföring STATISTIK Ekonomi Intern fördelning av utfallet Personal Anställda kvinnor och män Förändringar av antalet anställda professorer Sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska och förebygga ohälsa Utbildningar och studieplatser Utbildningen fördelad på institution och nivå Helårsstudenter per institution Särskilda åtaganden Antal förstahandssökande och antagna till KMH:s utbildningsprogram Antal registrerade studenter under höstterminen Examen- och utbildningsbevis Nationella stipendier som kvalitetsindikator Studentinflyttande Analys av undervisningstimmar Undervisningsinsats KMH:s Stipendier Lokaler och hyresavtal EKONOMISK REDOVISNING

5 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Inledning KMH befinner sig i fortsatt utveckling. Även 2009 innebar passage av betydelsefulla kontrollstationer i olika projekt. Regeringen har fattat beslut om en konstnärlig doktorsexamen. Vetenskapsrådet har beviljat medel för en nationell konstnärlig forskarskola ledd från Lunds universitet. KMH fick en ökning av anslagsposten för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete med 2 miljoner kronor. Därmed har KMH fått förutsättningar för att börja bygga kompetens och resurser med målet att om några år kunna erhålla examensrätt på forskarnivå inom musikområdet. Därtill krävs både fler goda handledare och doktorander med förmåga att verka i och utveckla ett konstnärligt forskningsparadigm. Det återstår ännu mycket arbete, men grunden är lagd och förutsättningarna kända. Det pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter med framför allt kursplaner som synliga resultat. Syftet är att synliggöra hur kur- serna samverkar för att studenterna ska nå utbildningsplanernas lärandemål och examensordningens krav. Målet är också att den nya generationen kursplaner ska ge den enskilda läraren (eller lärarlaget) och studenten en stor frihet att själva utforma detaljerna i genomförandet av utbildningen. Målsättningen är att arbetet ska vara slutfört innan KMH sätter Ladok i drift påbörjades också ett omfattande personalutvecklingsprogram med två grundläggande syften. Dels skall medarbetarna - personalen - få organiserade möjligheter att förbättra kunskaper och färdigheter som direkt eller indirekt behövs för att fungera inom KMH i framtiden, dels ska personalen - alla anställda - få en förbättrad kännedom om villkoren för hela KMH:s mångskiftande verksamhet. Efter ett inledande internat pågår nu en intensiv kursverksamhet. De första reaktionerna är så positiva att styrelsen beslutat att personalutvecklingsprogrammet ska fortsätta även kommande år. 5

6 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Kammarrätten beslöt att inte häva byggnadsminnet på ridskoletomten. Det innebar att planeringen för KMH:s nya byggnad kunde börja om med nya ingångsvärden. De fyra bestämmande parterna staden, länsstyrelsen, Akademiska hus och Veidekke (som ska bygga bostäderna) kom med sina tjänstemän och konsulter fram till lösningar som har förutsättningar att ge KMH väl fungerande lokaler om fem till sex år. I planerna ingår att beslut om en detaljplan för området ska kunna fattas under Med detta sagt finns det också skäl att påminna om allt det vardagsslit som gör att KMH fungerar som en effektiv och fullvärdig medlem av högskolesverige. Det gäller insatser av lärarna i alla olika skeden i utbildningen, lika väl av dem som med teknik stöder lärprocesserna och av dem som administrativt bidrar till att KMH fungerar. Tack vare alla dessa blev även 2009 ett bra år. Det provisoriska lokalläget är nu bättre än någonsin. Redan 2008 kunde delar av högskoleförvaltningen flytta in i det s.k. F-huset, Löjtnantsgatan 21. I augusti 2009 var det dags för nästa stora flytt. Då flyttade biblioteket, institutionen för musik- och medieproduktion med datorsalarna samt forskarna i musikpedagogik in i E-huset, artilleriregementets gamla matsalsbyggnad. De ledigblivna lokalerna i A-huset används som seminarierum och efter ombyggnad tillkom också 16 övningsrum. Men glädjen över detta kommer att grumlas. De planer för nybyggnaden som nu finns förutsätter att B-huset rivs. Det krävs god planering och kreativa lösningar för att begränsa de störningar på KMH som uppstår under byggnadstiden. Johannes Johansson rektor Planeringen för en ny generation datorstöd för KMH:s administration passerade en milstolpe i augusti. Styrelsen beslöt att Ladok ska användas som studieregister och att i övrigt standardsystem så långt rimligt ska användas. Det s.k. Confidenceprojektet gick därmed in i en ny fas. I åtta delprojekt sker nu syntesen av mer än två års utredningsarbete. Resultaten ska visa sig allteftersom från hösten

7 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE

8 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2. Utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 2.1. Institutionsrapporter Institutionen för jazz (JZ) Konstnärligt reflekterande förhållningssätt Två masterstudenter (David Stackenäs och Patrik Boman) gjorde föredömliga examensarbeten som visar prov på självständigt reflekterande arbete på hög konstnärlig masternivå. Lektor Ragnhild Sjögren tillsammans med professor Joakim Milder och lektor Ambjörn Hugardt (MPS) har på ett föredömligt sätt bidragit till att höja ribban vad gäller examensarbeten både på kandidat- och masterutbildningen på jazzinstitutionen. Resultaten finns att ta del av i biblioteket. Alumniverksamhet I samarbete med Musikalliansen, Musikerförbundet, FSJ, SJR, Rikskonserter, Jazzinstitutionen vid KMH och föreningen Mer Jazz i Sverige som största bidragsgivare, genomfördes en seminariedag den 8 januari. Fokus var marknadsföring, entreprenörskap, och deltagarna var alumner och nuvarande studenter på Jazz-institutionen samt jazzmusiker från hela Sverige. Omkring 120 deltagare fick höra diverse inbjudna experter ge föreläsningar och workshops i ämnen som varumärke och mediehantering samt prova att göra en egen Myspace sida och att få sin egen pressbild tagen av en professionell fotograf. Rubrikerna var Musikern & artisten, Praktiskt pressarbete, Nå genom mediabruset, Gör egen myspacesida, Hitta gig coach, Pressbild, Musiker/artist/bolagsdirektör. Utvärderingarna efteråt var väldigt positiva och planen är att göra en seminariedag för alumner varje år. Årets jazzalumnidag 8/ kommer att handla om aktuell forskning inom jazzutövande, hur man kan nå ut internationellt samt framtidens media. Nya tjänster, befordran och fortbildning Efter undervisningsprov av 6 sökande utsågs Håkan Goohde till adjunkt i gehör och elgitarr. Ove Lundin (ämnesansvarig i piano) befordrades under året till professor i piano. Bertil Strandberg (ämnesansvarig i trombon), Filip Kvissberg och Sven Berggren (ämnesansvarig i jazz-metodik) befordrades till lektorer. Ola Bengtsson, prefekt, deltog i ekonomiutbildning på KTH tillsammans med ett antal prefekter från olika högskolor i Sthlm. Bengt Stark (lektor och ämnesansvarig i trumset) har tilldelats svenska trumslagarpriset 2009, som delas ut av Föreningen Jazz i Alingsås på kronor. Motiveringen: Bengt Stark är en mångsidig trumslagare, som hörs i såväl smågrupper som olika storband, bland annat Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band. Han är även verksam som jazzpedagog, arrangör och kompositör. Ann-Marie Henning (adjunkt i piano) får Boustedtpriset Motiveringen: Pianisten, kompositören och bandledaren Ann- Marie Henning tilldelas Christer Boustedtstipendiet Hon får priset, som är på kronor, bland annat för sitt lyhörda, känsliga och klangligt rika pianospel. Ann-Marie är sedan 2004 även pianolärare på Kungliga Musikhögskolan. Carolina Wallin (alumn, sång) blev ställföreträdande prefekt och professor Joakim Milder biträdande prefekt under Ht 09. 8

9 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Internationella projekt Kursen Crossing Borders (LLP Erasmus IP international winter courses) på Tallinns musikhögskola i Estland genomfördes med bistånd från EU. En mängd studenter och lärare från olika länder deltog tillsammans med tre studenter och professor Joakim Milder och lektor Ola Bengtsson fr KMH. En väldigt uppskattad del i kursen var när klassiska musiker improviserade tillsammans med jazzmusiker med hjälp av dirigenterna Anto Pett (piano, Estland) och Anne-Liis Poll (voice, Estland), som är specialister på detta. Kanske några att invitera för framtida samarbetsprojekt mellan institutionerna inom KMH? AEC Jazz- och popavdelningen inom AEC (Association Européenne des Conservatoires) hade ett möte i Amsterdam under tre dagar i februari på deras nybyggda högskola. KMH delegationen bestående av Sven Berggren, Johan Falk och Ola Bengtsson åkte därefter vidare till Haag och en rundtur på musikhögskolan där under guidning av Wouter Turkenberg som är en av de drivande inom nätverket IASJ (International Schools of Jazz). Musikhögskolan i Haag kommer under febr 2010 att göra en nationell utvärdering där Ola Bengtsson deltar i accreditationskommittéen. Nomazzstudenter Den första kullen studenter, i det gemensamma Masterprogrammet Nomazz mellan Musikhögskolan i Århus (Danmark), Sibelius Akademin (Finland) och KMH, studerade på KMH under vårterminen Förutom musikkurser studerade de en ny kurs på engelska som gjorde en djupdykning i svensk arbetsmarknad och de olika institutioner som man kan ha till hjälp om man är jazz/popmusiker och vill skapa arbetsmöjligheter/turnéer i Sverige och Norden. Studierektor Stefan Grahn samordnade det hela till studenternas stora belåtenhet med hjälp av bl.a. Rikskonserter och vi ser fram mot en ny kull i januari Externa samarbeten Danshögskolan i Sthlm och en jazzgrupp från KMH gjorde ett projekt i februari under ledning av Arne Forsén (piano FM) som mynnade ut i en uppskattad föreställning på danshögskolan. En fortsättning följer under Komikern och skådespelaren Martin Ljung gjorde ett ovanligt framträdande i Lilla Salen 1/3 med en jazzgrupp och två studenter som hade arrangerat hans musik. Det var första gången som Ljungs egen musik blev offentligt spelad under hela hans långa karriär och han verkade väldigt nöjd med resultatet liksom publiken. Ett samarbete med företaget Playalong inleddes under året med flera av institutionens lärare. Playalong ger ut undervisningsmaterial på DVD samt strömmande på nätet. Klara för distribution är instruktionsvideos i bas från Kenji Rabson och gitarr från Ola Bengtsson. Clinics/masterklasser samt övriga händelser under året Ulf Wakenius, Sveriges mest kända gitarrist, gjorde en clinic 18/2. Han berättade om när han började spela med Oscar Petersons band och hur han håller igång sin internationella karriär. 5/3 var det clinic med New York-musikerna Adam Nussbaum (tr), Seamus Blake (sax), Oz Noy (gitarr) och Jay Anderson (bas), som spelade med studenterna och gav värdefulla kommentarer. Den 27/3 gästade Richie Beirach, amerikansk pianist, KMH. Studenten Ulrik Ording KMH deltog i den skandinaviska turnén med Richie. 15/4 genomfördes en clinic med de tre indiska musikerna Ramamani (sång, kompositör och improvisatör), hennes man Mr Mani på mridangam (tr) och deras son Karthik på ghattam (tr). De visade prov på väldigt avancerade rytmer och berättade om sin skola i Indien Karnataka College of Percussion. 17/4 var det clinic med den engelske saxofonisten och improvisationsmusikerlegenden Evan Parker. Magnus Nyström Trio SANGEET SANGAM gästade KMH 9/5. De berättade om och spelade Indisk musik samt gjorde olika övningar med studenterna. Ytterligare ett indiskt besök av tablaspelaren Karaikudi Mani genomfördes 30/9. Han demonstrerade och övade komplexa rytmer med studenterna i ett samarbete med FM-institutionen. Den 5/10 kom den legendariske trombonisten, arrangören och kompositören Bob Brookmeyer (USA) på besök och lektor Bertil Strandberg intervjuade honom. Dessutom lyssnade han och 9

10 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM kommenterade några studentensembler. Ett väldigt lyckat gästspel och väl förberett av Bertil. Bob planerar att lämna USA och bli gästprofessor i Berlin och därmed ökar chanserna att få tillbaka honom till Stockholm. Det hela var ett samprojekt med KD-institutionen. Den 20/4 var institutionen tillsammans med föreningen Mer jazz i Sverige på studiebesök på Handelshögskolan i Sthlm för att studera deras alumniverksamhet. Hela Handelshögskolan är i stort sett finansierat på bidrag från alumner och organisationer där alumner har en ledande roll. Hotell Hellsten i Sthlm har en populär scen för modern musik och den har använts för flera examensprojekt under året och samarbetet fortsätter. Årets upplaga av Sweden Jazz Celebration ägde rum i Göteborg 24/3 och två studentgrupper från KMH deltog. Årets vinnare blev en trio från Göteborgs Musikhögskola. Det var första året som KMH inte har vunnit tävlingen och vi gratulerar Göteborg till ett välförtjänt pris. Några lärare från JZ- och MoM-institutionerna bevistade årets musikmässa i Frankfurt. Några av institutionens lärare medverkar i Norrbotten Bigband för ett projekt v maj var det dags för KMH:s egen jazz/rock/impro-festival New Sound Made. 45 olika band spelade på tre scener i en härlig festivalstämning. Välbesökt och lyckat som vanligt och dessutom nytt för året med ölsponsorer som studenterna hade lyckats ordna. Institutionens årliga konferens anordnades 10/6 på Vikingline med 16 studenter och 20 lärare. En jazzkurs för ungdomar från hela Sverige ägde rum i Halmstad/Harplinge en vecka i juli. Undervisade gjorde lärare och studenter från KMH:s jazzinstitution. Ett av Sveriges mest prestigefyllda sångpriser, Alice Babs stipendium 2009, gick till Kristin Amparo, som studerar sång på Jazzkandidatprogrammet. Samarbetet Jazzlab mellan jazzklubb Fasching i Sthlm och KMH, som möjliggör för studentgrupper att spela på Sveriges nationalscen, fortsatte under ledning av professor Joakim Milder. KMH Jazz Orchestra har under många år letts av Örjan Fahlström (KD) på ett sätt som har varit väldigt utvecklande för bandet. Från Ht 09 så fick han ökat engagemang i Tyskland och orkestern återgick till jazzinstitutionen. Johan Hörlén (ämnesansvarig i saxofon) leder nu bandet sen september 2009 och till sin hjälp har han Bertil Strandberg och Karl Olandersson. KMHJO inledde med ett väldigt uppskattat framträdande i Hallunda i samarbete med Maria Pemsel (MPS). 23/10 genomfördes en lyckad heldag i jazzteori på Örebro Musikhögskola i samarbete med övriga musikhögskolor i Sverige. En mängd frågor belystes som antagningsprov, framtidsperspektiv och specifika jazzteorifrågor. Under ledning av Gun-Britt Gustafsson (ämnesansvarig i sång) genomfördes 3/11 en konsert med musik från musikalen Kristina från Duvemåla i Lilla Salen. Det blev ett mycket uppskattat projekt av både sångare, musiker och publik och gjordes med mycket ringa resurser. Singersongkursen, som bjuder in aktuella artister att föreläsa, gästades i år av Louise Hoffsten, Marie Bergman, Rebecka Törnqvist, Peter Lundblad och David Shutrick. Resultatet av kursen redovisas på en konsert under våren 2010 av deltagarna. Ansvarig för kursen är Roine Jansson (KK). Den numera utökade kursen i entreprenörskap/marknadsföring gästades i november av Bosse Persson, (tidigare artistchef på Nalen samt tidigare direktör för Sthlm Jazzfestival och numera programchef på Kulturhuset i Sthlm). Dessutom föreläste chefen samt bokningsansvarige från Jazzklubb Fasching, Lena Åberg Frisk respektive Cedwin Sandanam. För att knyta ihop det hela och dela ut uppgifter till studenterna avslutades projektveckan med Christina Glaeser som är en av Sveriges mest rutinerade PR-konsult. Christina återkommer i januari 2010 för att hjälpa studenterna med PR-verksamheten inför den kommande New Sound Made-festivalen i maj. 10

11 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Stockholm Jazz Orchestra under ledning av Fredrik Norén (trumpetare och alumn) gjorde en bejublad Norrlandsturné i november. Musiken skrevs av Göran Strandberg (MPS) och ett flertal lärare från institutionen medverkade. Kvälls och skolkonserter gav ett välkommet avbrott i undervisningen för att komma tillbaka med ny inspiration. Den legendariske trumslagaren Tootie Heath (USA) gjorde en välbesökt clinic 2/12. Mycket uppskattat av även en mängd besökare utanför KMH som hade fått information om detta. Terminsuppspelen på jazz genomfördes under december och de flesta instrumentgrupperna väljer nu att göra offentliga konserter. I framtiden planeras också att bjuda in gäster från musikbranschen samt professionella instrumentkolleger utanför KMH som tillsammans med lärarna och studenterna diskuterar arbetsmarknaden nu och i en framtid Institutionen för folkmusik (FM) Övergripande inledning Under kalenderåret 2009 har vi inom institutionen för folkmusik, KMH haft tre fokusområden som varit övergripande och som vi arbetat med på olika sätt under året. Dessa fokusområden har genomsyrat verksamheten helt och beskrivs i korthet här och mer utförligt längre fram. Fokusområden vid institutionen för folkmusik RESA - Stor gemensam studieresa och turné KMH FOLK - LÅT på turné Under vårterminen gjorde samtliga studenter och ett stort antal lärare en kombinerad studieresa/fortbildning och turné med tåg från Stockholm ned genom Europa till Ungern och Rumänien. Resans planering och genomförande påbörjades redan på hösten Den genomfördes mellan 1 och 17 april 2009 och blev både en konstnärlig och pedagogisk succé. Resan möjliggjordes dels genom mycket ideellt arbete, omfördelning av medel inom institutionen och ett generöst stipendium från KMA. 11

12 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2. TEMA: Framtidens folkmusiker? Som en följd av den lyckade resan så beslutade institutionens ledning, lärare och studenter under de gemensamma kreativa dagarna i juni 2009 att låta de två kommande läsåren (2009/10, 2010/11) genomsyras av temat: Framtidens folkmusiker? De program som institutionen för folkmusik hanterar leder till ett framtida yrkesliv som frilansande musiker så frågan är mycket relevant. Temat handlar både om omvärldsanalys och om att föra visonära och strategiska diskussioner likväl som praktisk-pedagogisk tillämpning genom anpassning av innehållet i kurser. 3. BOK: , 30 år med FOLKMUSIK på KMH I samband med institutionens årliga julkonsert den 12 December 2009 hölls en release av den sedan länge planerade boken år med FOLKMUSIK på KMH (KMH förlag). Boken berättar historien om folkmusikutbildningarna vid KMH både ur ett historiskt och pedagogiskt perspektiv, likväl som den belyser hur det gått för några av de ca 200 studenter som utbildats sedan Boken illustreras med en mängd foton. Andra viktiga händelser under året Institutionen examinerade under våren den första kullen av nordisk master i folkmusik och har redan tagit emot den andra. Institutionen har varit representerade vid en mängd internationellt viktiga sammanhang där folkmusikutbildningar har diskuterats och presenterats, både i Europa och USA. Institutionen har anställt en ny lärare: Olof Misgeld, som nu är anställd på 20% i ämnet folkmusikteori. Både lärare och studenter inom institutionen är artistiskt mycket framgångsrika, t.ex. kan nämnas att Gunnel Mauritzsson fick Manifestpriset i kategorien folk/visa 2009, att gruppen Nordic blev uttagen att representera svensk folkmusik vid WOMEX RESA - Stor gemensam studieresa och turné KMH FOLK - LÅT på turné Tankarna bakom att gemensamt studera genom att resa diskuterades under de kreativa dagarna Studenter och lärare kände ett behov av att utveckla pedagogiska metoder t.ex. genom att möte andra kulturer på plats och ställe istället för inom skolans väggar och att genom det få chansen att reflektera över det egna musicerandet och läroprocesserna. Att utvecklas och upptäcka förutsättningar för lärande inom genren folkmusik. Planeringen av resan genomfördes framförallt av studenterna, några lärare och institutionsledning inom och utanför de kurser som ligger vid institutionen. Prefekten var ytterst ansvarig. Budgetutrymme skapades inom befintlig budget genom att den del av undervisningen som normalt skulle ske under april och maj skedde på resande fot inom samtliga ämnen exempelvis teori, huvudinstrument, dans, sång, arrangering, ensemble, marknadsföring mm. Ett stort mått av ideellt arbete krävdes av samtliga, inklusive institutionsledning, för att genomföra detta. Resmål bestämdes gemensamt genom en intressant process under hösten Konserter, studiebesök, resor och boende bokades i förväg och gemensamt mål för resan blev till slut Budapest, där Ferenc Liszt Academy sedan 2008 har en folkmusikutbildning under uppbyggnad. Resan gick via Malmö och Berlin, där ensemblen KMH FOLK höll konserter. Budapestvistelsen bestod av studiebesök vid den årliga Tanzasfestivalen, workshops och lecturers vid Department of folkmusic och ett flertal konserter 12

13 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 både med KMH FOLK och mindre sättningar. Därefter följde den andra delen av resan som bestod av exkursioner i mindre grupper till olika byar i Transylvanien (Rumänien). Varje grupp bestod av ca 4-5 personer som själv detaljplanerade och genomförde sin del av resan. Redovningen, examination av kurserna, skedde dels i form av konserterna under själva resan och genom lärares föreläsningar och presentationer under resan. Dels vid hemkomst i form av reflektioner kring ett antal uppställda frågor. Själva reflektionen och redovisningen gjordes dels i skrift men också med en konstnärlig reflektion i valfri form. Bland dessa kan nämnas fotoutställningar, kompositioner, glasfat och arrangemang (se webbplats Under 2010 kommer en offentlig redovisning att äga rum. 2. TEMA: Framtidens folkmusiker? Temat Framtidens folkmusiker? handlar om att arbeta utifrån frågor som: Hur behöver vi som ledande utbildningsinstitution inom folkmusikområdet både påverka arbetsmarknaden som väntar studenterna och anpassa vår utbildning efter den? Det inkluderar både ett visionär och strategiskt perspektiv likväl som ett pedagogiskt praktiskt perspektiv. Med frågor som: Hur bör en utbildning för framtidens folkmusiker se ut? Hur gör man en snabb och bra soundcheck? Hur lär man sig bäst att marknadsföra sig själv i dagens kultursamhälle? Under 2009 har vi inom detta tema anställd en timlärare, Pernilla Willman, med ansvar för att utveckla kurserna i marknadsföring och entreprenörskap med speciellt fokus på den frilansande folkmusikerns arbetsmarknad. Vi har anordnat intensivvecka Soundcheck less is more med fokus på att lära sig att göra en snabb och bra soundcheck och samarbeta med ljudtekniker och arrangörer. Studenterna har med handledning bokat konserter och workshops och under ytterligare en intensivvecka rest till folkhögskolor och högskolor från norr till söder i Sverige, t.ex. Malung, Härnösand, Umeå, Österlen, Östersund m.m. I vår fredagsseminiarieserie har vi inom temat bjudit in föreläsare kring kreativt tänkande, kommunikation och subkulturer i IT-samhället, kulturpolitik, bildbehandling, upphovsrätt, projektarbete, ekonomi, att förverkliga en idé m.m. Temat Framtidens folkmusiker? kommer att genomsyra den övergripande planeringen under läsåren 2009/10, 2010/2011 och är således bara i sin linda. 3. BOK: , 30 år med FOLKMUSIK på KMH Tanken var att boken skulle kommit ut i samband med institutionens jubileums-låt! 2006, en festival som då jubilerade att det var 10 år sedan institutionens som initiativtagare startat Nordtrad, men vår höga arbetsbelastning resulterade i att den först nu kunde ges ut. Boken ger en bred bild av det moderna folkmusiksverige, inte bara de trettio åren inom högskolan, utan också i ett vidare kulturpolitiskt perspektiv med kapitel som Hur det började med den svenska folkmusiken på KMH, Folkmusikinstitutionen - hur blev det på detta viset?, Med rösten, traditionen och mp3-spelaren och En utbildning för folkmusik från andra kulturer. En viktig del av arbetet med boken har varit att genom intervjuer samla in information om f.d. studenters, alumners, arbetssituation idag. En del av detta material finns med i boken och talar sitt tydliga språk - de allra flesta arbetar med det de utbildats för. Boken har uppmärksammats i radio och press och kommer under 2010 att översättas till engelska. Konstnärlig forskning, forskning och examinationer, examensarbeten på grundläggande och avancerad nivå, utvecklingsarbete, seminarier: Under året har ett tiotal examensarbeten och ungefär lika många examenskonserter genomförts på kandidatnivå. Petter Berndalen Rhythm of Sweden Den 24 mars genomförde Petter Berndalen en bejublad Masterexamenskonsert på den nationella folkmusikscenen Stallet. Masterredovisningen finns att läsa på websida. Projekt SYMIR - Musical understanding for Music Information Retrieval, Projekt finansierat av Vetenskapsrådet genom KTH. Samarbete mellan professor Sven Ahlbäck och docent Anders Friberg (institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH). Inom detta projekt studeras bl.a. melodiperception och modellering av kognition av basala musikaliska strukturer. Projektet avslutas i och med nyåret Sven Ahlbäck har genomfört delar av forskningsprojektet Vad är det för tonart i samarbete med Anri Herbst vid Universitetet i Kapstaden. 13

14 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Kreativa dagar under två dagar i juni samlades hela institutionens lärare och studenter för att utvärdera, utveckla och diskutera utbildningsfrågor. Eftersom den gemensamma studieresan slog så väl ut både pedagogiskt och strategiskt så blev dagarna en naturlig fortsättning på tankar och resonemang som fötts under resan. Resultatet av dessa dagar blev ett önskemål om att under de två närmaste åren arbeta under rubriken framtidens folkmusiker? Fristående kurser Flera kurser i folkmusikensemble och folksångsensemble har pågått under året med lyckat resultat. Intensivveckor: under 2009 har vi haft en intensivvecka med inriktning irländsk musik och en med inriktning ljudteknik. Fredagsseminarium under denna samlingsrubrik har under 2009 rymts både seminarier, workshops och gästföreläsningar, både med institutionens lärare och speciellt inbjudna lärare och gästföreläsare här följer några få exempel: Jonas Knutsson, Susanne Rosenberg Deslignes Andy Redman LG Palmér Astrid Nora Ressem, Susanne Rosenberg m.fl. sångare och oudspelare från Israel m.m. Samarbeten med andra högskolor, lärarutbyten, deltagande i konferenser, konserter och festivaler Lärare och studenter vid institutionen har under året deltagit i en mängd projekt och konferenser. Här följer ett urval: KMH med tre paper bl.a. Folk tonality in contemporary Sweden - a pedagogical approach, Folk Music at KMH vid Folk music International Symposium i Antwerpen, Holland KMH med paper jag har flow just nu...och idag tog jag ut en underbar Olle Falk vid en nordisk konferens vid Finlands svenska folkmusikinstitut, Vasa, Finland. Arne Forsén, Ami Dregelid och Ellika Frisell ingår i det internationella nätverket EMD som driver samarbetsprojekt där också studenter från institutionen har medverkat under året. Brown University, Providence för att berätta om institutionen för folkmusik vid KMH och för att föreläsa kring sin forskning. Local Culture in a Global Society: Folk Tonality in Contemporary Sweden Folk Music at KMH, a presentation of the folk music departement at the Royal College of Music in Stockholm, Melody beyond notes - a studie of melody cognition och 5 studenter vid Nordtrad Joensou- ett samarbete inom NORDPLUS april med inslag i konserter, seminarier, jam, danskvällar och möten på mycket lyckad festival. nordisk Master i folkmusik hade sin Final Tour i samtliga nordiska länder. Turnen var sammanlagt 2 veckor lång och innefattade och har blivit omskriven positivt i pressen. Och tillika redovisats med en CDproduktion. Under 2010 kommer en oberoende utvärdering av utbildningen att ske eftersom detta är den första kullen av nordisk master i folkmusik. ESCOM i Jyvälskyla i Finland tillsammans med sin samarbetspartner Anders Friberg (KTH). Sven Ahlbäck, Susanne Rosenberg, Olof Misgeld, Maria Misgeld, Adrian Jones, Hadrian Prett presenterade institutionen för folkmusik vid KMH genom en föreläsning för lärare och studenter vid Ferenc Liszt Academy i Budapest, Ungern. betsprojektet Concrecence. Projektet är ett samarbete mellan Oslo Musikhögskola, KMH och Lettiska radiokören och har skett med ett flertal möten i Riga. 14

15 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 vid department of music vid Capetown University, Sydafrika. Institutionen stod värd för konferensen Variation i folklig sång inom det nordisk vokalforskningsnätverket okt. Vid samma tillfället hölls release av nätverkets första tvärvetenskapliga antologi: Tradisjonell sang som levende prosess, Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon (Novus). KMH FOLK har under året gjort ett flertal externa konserter, bl.a. kulturhuset i Stockholm, Malmö, Berlin, Budapest, Västerås och Kista världsmusikfestival m.m. Konserter Institutionen har förutom måndagskonserter, en tidigarelagd LÅT! konsert och traditionsenlig julkonsert examinerat en stor mängd studenter genom examenskonserter både på KMH och på andra scener i Stockholm. Samarbeten Institutionens lärare och studenter har under året samarbetat med Danshögskolan, Rådet för folkemusik och folkedans (Norge), Ole Bull Akademin i Voss, (Norge) Carl Nielsens Academy, (Danmark), Sibelius Academy (Finland), Musikhögskolorna i Ingesund, Malmö, Göteborg, University of Limerick (Irland), Ferenc Liszt Academy (Ungern) m.fl. flertalet skolor ovan. har samarbeten med Danshögskolan. deltagare från Danshögskolan, Konsthögskolan, Konstfack och Teaterhögskolan. master-, diplom- och doktorandutbildning vid Den Fynske Musikkonservatorium och Sibeliusakademin. för folkemusikk och folkedans i Trondheim och vid Ole Bull Akademien I Norge. m.m. Artiklar Rosenberg, Susanne 2009, Variation ett sätt att tänka. Om några sångares variation och om analysmetoder för att undersöka denna. Tradisjonell sang som levende prosess, Nordiske studier I stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon Antologi, Novus, Oslo ISBN Ahlbäck, Sven (KMH) & Friberg, Anders, 2009, From score to expressive performance and back again, a study of two analytical approaches of investigating the relationship between musical structure and musical expression in Proceedings of the seventh triennial conference of ESCOM Jyväskylä Strategi, styrelsemedverkan, nätverk Repesentation i styrelser, nätverk och samarbeten under 2008: ESI Eric Sahlström institutet (Maria Misgeld) Samarbetsnämnden för folklig dans (Jonas Hjalmarsson) Kungliga Musikaliska Akademin (Sven Ahlbäck) Nordtrad - ett samarbetsprojekt inom Nordplus där samtliga musikhögskolor med folkmusikutbildningar i Norden och de baltiska staterna ingår (Institutionen) Nätverket EMD (Explorations in Music and Dance, Arne Forsén) Samfundet för visforskning (Susanne Rosenberg) Strategigrupp för folkmusik - SSR, SR, RFod och samtliga musikhögskolor med folkmusikutbildningar, (Susanne Rosenberg). Institutionen har under året skrivit debattartiklar och deltagit i radioinslag inom ämnet. Institutionen samarbetar med Carl Nielsen-akademin, Sibelius- Akademin och fr.o.m också Ole Bull-Akademin kring den Nordiska Masterutbildningen i Folkmusik. Där den andra kullen startade under hösten 2009 med en termin vid institutionen. Administrationen Administrationen inom institutionen har förändrats under Olof Misgeld är fr.o.m. hösten 2009 mentor och ersätter då Gunnel Mauritzson. Institutionsledningen består av prefekt Susanne Rosenberg (50%), studierektor Jonas Hjalmarsson (50%), mentor Olof Misgeld (10%) och med bistånd av Eija-Liisa Kolmeister för ekonomisk handläggning. Dessutom arbetar 2 amanuenser med diverse projekt. 15

16 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Institutionen kommer förmodligen att behöva förstärkas administrativt under Under året har vi arbetat med 20% mindre administrativt stöd eftersom vi inte helt ersatt den del som Ellika Frisell tidigare jobbat inom studierektorskapet. Hur denna förstärkning kommer att te sig är svårt att överblicka i nuläget. Institutionen för folkmusik kan summera ett mycket händelserikt år och kommer att arbeta under temat framtidens folkmusiker? under de kommande läsåren. Pedagogiskt utvecklingsarbete, forskningsfrågor och folkmusik från andra kulturer kommer dessutom att vara högprioriterade under nästa år Institutionen för klassisk musik (KK) Inledning IInstitutionen för klassisk musik (härefter kallad KK) har under året lagt stor energi på arbetet att utveckla nya program och utbudet av fristående kurser. Att öka de fristående kurserna är en medveten strävan för att i högre grad motsvara kraven i uppdraget och på ett flexibelt sätt kunna möta behoven i samhället. Profilerade insatser för yrkeslivet och riktade fortbildningsinsatser är på detta sätt möjligt att göra med relativt kort beredelsetid. KK:s sedan tidigare ansträngda ekonomi har nödvändiggjort fortsatt begränsning av gästlärarbesök och terminsprov. Under året har personalstrukturen dock förändrats genom naturlig avgång. Detta tillsammans med en effektivisering av undervisningen har bidragit till att bromsa institutionens kostnader. Institutionen som helhet har fortsatt sökt nya infallsvinklar för att utveckla undervisningsformerna och fördjupa reflektionsmomentet framför allt på grundnivå. Pedagogik Under året har examensarbetet på masterutbildningen börjat finna sin form. Den examinationsmodell som KK började införa under 2007 (med fyra dokumentationsmodeller) har visat sig fungera väl i sin tillämpning. Detta mycket tack vare den sakkunskap på handledningsområdet som lektor Ambjörn Hugardt på MPS kunnat tillföra. För KK är MPS kompetens för handledning ovärderlig, men vi ser också att på sikt måste rutiner tillskapas för att involvera studenternas huvudämneslärare i processen. I strävan att utveckla undervisningsformerna beslöts att prova en för oss ny form av ensembleundervisning. Kommande produktioner med blåsorkestern skall innefatta medverkan av lärare inom varje instrument/instrumentgrupp där en lärare spelar med i orkestern under hela produktionstiden. Vi tror att det finns mycket stora vinster att göra i den här mötes- och undervisningsformen. Den erfarne läraren kan i varje stund bibringa värdefull teknisk och gruppdynamisk information till studenten genom hela instuderingsperioden. Projektet startar I sångämnet har man medvetet arbetat för att involvera studenterna i så många undervisningsformer som möjligt. Det innebär att studenterna träffar flera lärare i olika undervisningssammanhang och att professor Petteri Salomaa utgör en sammanhållande länk. Personal KK har något ändrat lärarstrukturen och genom naturliga avgångar minskat antalet lärare med lönetjänst (till 56) och i någon grad ökat timlärartjänsterna. Totalt engagerades ca 120 lärare, de flesta tillhörande några av vårt lands mest framstående musiker. Denna stora kunskapsresurs med levande förankring i musiklivet är KK:s viktigaste kontaktyta mot omvärlden och garanti för högsta ackumulerade kompetens. Ämnesansvarigas mötesforum är ämneskollegierna. Dessa har genomförts med något lägre frekvens än vanligt, men istället har prefekterna infört en kompletterande mötesform i form av lunchmöten. Vi hoppas att dessa, i mer informell form, skall stimulera ett effektivare kommunikationsflöde mellan ledning och ämnesansvariga. Trots att KK tvingats till en generellt restriktiv ekonomisk politik har vi sett det som mycket angeläget att stimulera lärarkårens fortbildning. Då KMH som helhet kan ta del av möjligheterna inom personalutvecklingsprogrammet, så har KK:s fortbildningsinsatser fokuserat på den individuella kunskapsutvecklingen på det konstnärliga planet i synnerhet när det gällt färdighetsmässiga och pedagogiska kursmöjligheter utomlands. Det av professor Clas Pehrsson, på uppdrag från rektor, ledda professorskollegiet upphörde med sin aktiva verksamhet under hösten p.g.a. Pehrssons pensionering. Professorskollegiet är ett forskningsutvecklande kollegium som väsentligen bidrar till det institutionsövergripande samarbetet. 16

17 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 Det är i skrivande stund oklart hur kollegiet, som bl.a. har sysslat med problematiken kring masterstudenternas examensarbeten dess former, mål och handledning, skall kunna drivas vidare. Clas Pehrssons nationellt etablerade verksamhet i konstnärliga forskningssammanhang har varit en stor tillgång för KMH i arbetet med att nå examensrätt för forskarnivån. Det är nu en uppgift för KMH att finna en annan kraft som kan driva arbetet vidare. Lektor Sven Åbergs dialogseminarier under 2007 var början till hans fortsatta arbete inom fältet, vilket bl a ledde till hans doktorsavhandling Spelrum - om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik i samarbete med bl a KTH och Konstfack. Sven Åberg driver under ett projekt betitlat Analogiskt tänkande som medel för erfarenhetsöverföring finansierat av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. De internationella kontakterna utgjordes till största delen av preliminära kontakter med ett antal europeiska musikhögskolor som tillsammans projekterat ett internationellt utbildningsprogram, en Joint Music Master. Initiativtagare och primus motor är Rineke Smilde vid Prins Claus konservatorium i Groningen, Holland. Programmet, som har sin grund i Smildes forskning om lifelong learning är ett masterprogram med tyngdpunkt på kommunikation och entreprenörskap snarare än konventionell instrumentalfärdighet. Det är väsentligt att påpeka att det som målet avser inte är en gemensam examen utan ett, i grunden, gemensamt program där studenter (och lärare) fullgör en del av sin tid vid någon av de samarbetande skolorna på de andra orterna. Vi har haft flera kontakter med inblandade parter och deltog i juni i ett möte i Holland med alla deltagare i samarbetet representerade. Det är i skrivande stund något oklart under vilka former samarbetet och vår egen medverkan skall fortsätta, men KK är berett att skrida in i detta samarbete om förutsättningarna kan matchas mot våra resurser. Se även: Kurser och program KK har under året fortsatt öka volymen för de fristående kurserna. Samarbetet med Aurora Chamber Music i Vänersborg, som inleddes redan 2007, fortsatte och utvecklades med en fortbildningskurs för pianopedagoger förlagd till Edsberg under sommaren. Aurora Chamber Music är nu institutionens största samarbetspartner för externa fortbildningskurser. De fristående kurserna har också utökats med Suzukimetodik på orgel, fortbildning för pianopedagoger ( från tass till lejonklo ), musikdramatisk interpretation för sångare och pianister samt en utvecklad tredje del av distansundervisning i gehör. Två nya program har utformats och antagits av KU-nämnden: masterprogram i kyrkomusik med en vokal och en instrumental profil och masterprogram för s.k. Vocal Coach. Ända sedan kandidatprogrammet i kyrkomusik inrättades (efter organistexamens upphörande) 2007 har planeringen för ett masterprogram i samma disciplin förberetts. Den avancerade nivåns krav på djup nödvändiggör att programmet utformas med två profiler. Således leder den ena profilen till en uttalad instrumental inriktning där orgelspelet står i centrum och den andra profilen fokuserar på en vokal väg där kör-, ensembleledning och sång utgör kärnan. 17

18 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Pianister som önskar arbeta i kammarmusikaliska sammanhang med sångare, instrumentalister och mindre ensembler har i Vocal Coach -programmet fått en optimal utbildning för att tackla den speciella problematik som är förknippad repertoaren och sceniska framställningen. Samarbete Ett av våra större samarbetsprojekt har skett tillsammans med Hofors kommun som gjort en stor satsning på konstmusiken. Detta har hittills manifesterats i ett antal konserter med ensembler från KK och ett framförande av Mozarts Requiem i samtliga fall med Torsåkers kyrka som konsertplats. Mozarts Requiem var en samproduktion där orkester och solister utgjordes av studenter vid KMH och kören av Torsåkers kyrkokör. Inom ramen för det s.k. Botkyrka-projektet gjordes ett framförande av Carl Orffs Carmina Burana med många medverkande från KMH. Orkestern utgjordes i sin helhet av studenter på KK. KMHs symfoniorkester har också samarbetat med det etablerade musiklivet genom inbjudan till framträdanden i Berwaldhallen. Se vidare symfoniorkestern. I oktober anordnades, med bidrag från Nordisk kulturfond, ett stort nordiskt viola-symposium. Initiativtagare och ansvarig för symposiet var lektor Henrik Frendin. Stiftelsen Bruksfonden (Handelsbanken) har i samarbete med KMH inrättat ett pris Jan Wallanderpriset som vänder sig till violinister studerande på avancerad nivå vid svensk musikhögskola. Priset innebär att vinnaren under ett års tid, med möjlighet till förlängning, får disponera ett förstklassigt äldre mästarinstrument. Övrigt Några av KK:s lärare ingår sedan många år som medlemmar av Sonanza-ensemblen; Anna Lindal, Mikael Karlsson, Mats Widlund, Mats Wallin och med Jan Risberg som dirigent. Ensemblen nominerades till, och vann ( ), Grammis-priset i klassen Årets klassiska. Ämnesgrupper och lärare Ämnesgrupperna KK är indelat i ämnesområden som leds av en ämnesansvarig. Nedan redovisas en övergripande summering av ämnesgruppernas aktiviteter. Bleckblås, ämnesansvariga: Sven-Erik Eriksson och Michael Lind. Gästlärare och föreläsare: Jonas Haltia, Norge (trumpet), Richard Marshall, England (kornett). KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Michael Lind, gästlärare vid konservatoriet i Riga inom Erasmus-programmet. Konsertverksamhet: Tre brasskonserter på KMH samt vid Kom och Hör. Externa konserter: Brasskvintett-medverkan vid konsert i Tumba kyrka, Torsåker, promovering i Aula Magna och vid rektorskonvent. Se vidare: Stora brasset. Övrigt: Professor Michael Lind uruppförde Trygve Madsens Tuba-concertina i Stora Salen. Collegium Musicum Tidig musik, ämnesansvarig: Ann Wallström. Gästlärare och föreläsare: Capella de Ministrers, Paolo Pandolfo, Simon Murphy. Samarbeten och projekt: I december gjordes ett samarbetsprojekt med Musikhögskolan i Riga för ett gemensamt orkesterprojekt. Medv av prof Maris Kupcs från Riga. Externa konserter: Studenter på TM-programmen tillsammans med motsvarande utbildningar vid Musikhögskolan i Riga konserterade i Uppenbarelsekyrkan. TM-studenter återinbjöds att delta vid konsert i Drottningholms Barockensembles konsertserie i Sabbatsbergs kyrka. KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Ann Wallström, gästprofessor i Riga, Tallinn och Musikhögskolan Ingesund. Övrigt: KMH har av Sveriges violinbyggarförening mottagit en violino piccolo. Vårdas av TM. Edsberg, ämnesansvarig: Mats Widlund. Vårterminen på Edsberg präglades av Frankrike som tema, vilket kulminerade i en studieresa till Paris 26-29/5. Besök vid Pariskonservatoriet, Cité de la Musique och École Alfred Cortot. Höstterminen firades Edsbergs 50-årsjubileum med en konsert i Sthlms Konserthus 15/ besökande kunde avnjuta ett brett program med lärare och studenter inkluderande ett uruppförande av Mikael Edlunds Accanto för stråkorkester och piano, beställt av Rikskonserter. Gästlärare och föreläsare: Tuija Hakkila (piano), Marieke Blankenstijn (violin), Pascal Siffert (viola), Howard Penny (cello). Konsertverksamhet: Edsbergssalonger, 9 produktioner. Se 18

19 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2009 vidare: Edsbergs kammarorkester. Externa konserter: Dieselverkstan, Viktor Rydbergsgymnasiet, Kummelby kyrka, Uppsala Rådhus, Danderyds kammarmusikförening, Edsbacka krog, Svensa stråklärarförbundets årsmöte, Järfälla Kammarmusikförening, Ytterjärna Kulturhus. Gitarr, ämnesansvarig: Peter Berlind Carlson. KMHs gitarrstudenter har även i år utgjort ryggraden av deltagare i Uppsala internationella gitarrfestival och därvid tagit del av nedanstående lärares undervisning: Sergio Assad, Odair Assad, Marcin Dylla och Mats Bergström. En student medverkade i Ralph Towners workshop. En tävlingsdel under festivalen ( unga förmågor ) vanns av en KMH-student. KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Magnus Andersson, Conservatorio Statale di Firenze L Cherubini, Florens, Accademia Santa Cecilia, Rom Musikteori, ämnesansvariga: Roine Jansson och Johanna Roll. Utvecklingsarbeten: Det s k MUDAB-projektet (digitalisering av undervisningsmaterial) har avancerat med hög fart. Inom kursen Musikalisk Kunskapsutveckling har lektor Peter Holmberg skrivit artikeln Analys av melodiska strukturer - analysens påverkan på lyssnande och musikalisk gestaltning. Den baserar sig på en pilotstudie som genomfördes inom ramen för den seminarieserie i kursen Musikteori för klassiska musiker. Studenterna uppmanades reflektera över hur de tänker när de strukturerar musiken de arbetar med samt vilken påverkan analysen får på utförandet. Arbetssättet införde ett moment av reflektion som avsevärt höjde kvaliteten på musikteoristudierna, förbättrade kommunikationen mellan studenter och lärare samt öppnar möjligheter till ämnessamverkan mellan musikteori och instrumentalundervisning, Externa samarbeten: Fyra musikteorilärare deltog i den nationella konferensen i musikteori i Göteborg i slutet av maj. Flera lärare är också aktiva i den musikteoriförening som startades Gästbesök: Flera utländska teorilärare har besökt ämnesgruppen och bevistat lektioner: Thomas Lau, doktorand från Australien, Dirkie Nell och Hannes Taljard från Sydafrika samt ett tiotal lärare från konservatoriet i Las Palmas. Orgel, ämnesansvarig: Ralph Gustafsson. Externa konserter: Fyra konserter i Sthlms-kyrkor. Studenter vik Ky-programmet medverkade vid festivalen för Nutida musik i Hägerstens församling. Övrigt: Den cykliska seminarieserien har haft följande teman: vt 09: romantiken, ht 09: nutida musik och improvisation. Ämnesansvarig har färdigställt planering och finansiering av studieresa till Paris för alla studerande på kyrkomusikprogrammen. Resan genomförs i april Piano, ämnesansvariga: Stefan Bojsten och Eva Luthander. Gästlärare och föreläsare: Hui-Ying Liu-Tawaststjerna, Helsingfors (piano, Nordplus), Franklin Larey, Sydafrika (piano, pianometodik), Bengt Forsberg (piano), Ann-Sofie von Otter (sång) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Anders Kilström, Sibeliusakademien, Helsingfors (Nordplus) Konserter/projekt: Sång- och pianoämnet har tillsammans gjort ett projekt med Forsberg/Otter. I samarbete med KD:s kompositionsstudenter har genomförts ett projekt som utmynnade i en konsert i Matteus kyrka med nyskrivna verk, några i uruppförande. Projektet har bl.a. innehållit seminarier där estetiska förhållningssätt till det egna musicerandet, musiklivet och förhållandet mellan komponist och exekutör har diskuterats. Seminarier: Pianoseminarierna har gästats av flera föreläsare, bl.a. Martin Sturfält, Stephanie Wendt, Rolf Hind, Staffan Standström och Franklin Larey. Ämnena har varit bl.a. nutida pianomusik, instrumentets teknik, impressionism och förhållandet Schumann/Brahms. Övrigt: Pianisterna har varit synnerligen väl sysselsatta under kammarmusikfestivalen Kom och Hör (se redovisning från konsertproduktion) en festival som är mycket uppskattad av pianostudenterna. Slagverk, ämnesansvarig: Anders Loguin. Gästlärare och föreläsare: Harald Svensson (improvisation), PercaDu (slagverksduo), Israel (slagverk) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Anders Loguin, Musikakademien, Sarajevo, Banff Music Centre, Kanada Konserter: Slagverksstudenterna har genomfört tre konserter inkluderande samarbete med studenter i komposition från KD. Övrigt: Slagverksstudenterna gjorde i september en studieresa till Berlin med besök bl a hos Berliner Philharmoniker och Universitet der Künste hos professorn i slagverk David Punto. Ander Loguin har under året inlett ett FoU-arbete med ensemblen 19

20 ÅRSBERÄTTELSE 2009 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM RoMA (Roland Pöntinen, Mats Zetterqvist och Anders Loguin). Arbetet har inneburit samarbetsprojekt med professorn emeritus i komposition Pär Lindgren och fem tonsättarstudenter. Stråk, ämnesansvariga: Henrik Frendin och Ola Karlsson. Konsertverksamhet: Se vidare Stråkorkestern Övrigt: Ett seminarium i samband med violinisten Josef Gingolds 100-årsdag. Med Henrik Frendin som ansvarig hölls i oktober ett symposium för violaster. Se samarbeten. Sång, ämnesansvariga: Eva Larsson-Myrsten, Petteri Salomaa, Christina Billing, Kerstin Viberg. Sångämnet har lagt särskild tyngd vid att stärka samsynen kring undervisningen där studenterna tillsammans med sång- och instuderingslärare diskuterar den enskilde studentens framsteg och behov. Detta möjliggörs till stor del genom att gästprofessor Petteri Salomaa arbetar med alla sångstudenter både enskilt och i grupp, vilket förstärks genom att alla studenter träffar samtliga sånglärare vid gemensam lektion genom ett rullande schema. Gästlärare och föreläsare: Ann-Sofie von Otter (sång), Bengt Forsberg (instudering/interpretation), Tuija Hakkila, Helsingfors (instudering), Ilmo Ranta, Helsingfors (sång) Externa konserter/projekt/samarbeten: Sceniskt framträdande i samband med redovisning av ett operaprojekt med Rolf Christiansson. Sångstudenter medverkade i Olov Olofssons (professor i instudering vid KMH) opera Brigend Blues med premiär på Årsta teater i maj. Samarbete med Kulturama. KK:s sångstudenter framträdde som solister såväl i Torsåkersprojektet med Mozarts Requiem som i Carmina Burana i samarbete med Botkyrka kommun. Lilla Akademien gjorde ett utökat studiebesök för att träffa KKs sångstudenter. Träblås, ämnesansvarig: Christer Johnsson. Gästlärare och föreläsare: QUASAR Saxophone Quartet gav masterclass i fri improvisation för saxofonister och träblåsare. Hans de Jong, Antwerpen (saxofon), Henrik Svitzer, Köpenhamn (flöjt), Björn Westlund, Hamburg (flöjt) KMH-lärare gästlärare/föreläsare på annan skola/annat land: Kjell-Inge Stevensson, Musikhögskolan i Bremen, Tyskland, Hermann Stefansson, Sibeliusakademien Helsingfors, Finland Konsertverksamhet: Se vidare Serenadensemblen och Symfoniska blåsorkestern. 20

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014 (Dnr 15/17) Redaktör: Lena Ousbäck Badlund 2 Innehåll Rektors förord... 7 1 Inledning...9 1.1 Disposition

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling.

Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag framsida: Umami [japanska; ny smak, välsmakande], examensarbete av Sofia Almqvist, kandidatprogrammet Industridesign, foto: Matti Östling. Omslag baksida: Houdini, Christoffer Ohlander, kandidatprogrammet

Läs mer

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING MAGASINET Karlstads universitet Nr 3/2013 Ny lärare får mentorstöd Sid 9-11 Den här studieformen funkar jättebra för mig. Rektorer på skolbänken Sid 14-15 Möt Årets alumner Sid 20-22 TEMA Lärar- UTBILD-

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien. Årsskrift 2004

Kungl. Musikaliska Akademien. Årsskrift 2004 Kungl. Musikaliska Akademien Årsskrift 2004 Kungl. Musikaliska Akademien grafisk form Jerk-Olof Werkmäster omslag Sandler Mergel tryck Grafiska punkten, Växjö 2005 isbn 91-89038-29-0 Innehåll Gunnar Petri,

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien 1 Kungl. Musikaliska Akademien grafisk form Jerk-Olof Werkmäster layout Ann-Charlotte Hell omslag Hans Samuelsson tryck Grafiska punkten, Växjö 2009 isbn 978-91-89038-35-6 Innehåll Kjell Ingebretsen, Akademiens

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Gävle Symfoniorkester En förstudie Dnr 10KFN159 37 Utredningsgrupp Mats Öström, kultur- och fritidschef Beryl Lunder, konserthuschef Örjan Hans-Ers, orkesterchef Kenneth Johansson, länsmusikchef Innehåll

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Samtalsserien Frilansmusikern i Fokus - FiF

Samtalsserien Frilansmusikern i Fokus - FiF Samtalsserien Frilansmusikern i Fokus - FiF - Sammanställning av Musikalliansens seminarier 2009-2011 2011-11- 07 Samtalsserien Frilansmusikern i Fokus - FiF - Sammanställning av Musikalliansens seminarier

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Konsert. program 2014-2015

Konsert. program 2014-2015 Konsert program 2014-2015 Trollhättans Jazzförening www.trollhattansjazzforening.se Trollhättans Konsertförening www.trollhattanskonsertforening.se Vänersborgs Musikförening www.vanersborgsmusikforening.se

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven

Ny ledarutbildning. arena för medskapande. 1000 nya platser. Caroline af Ugglas: Livet är ett love game. Ska matcha behoven nr 1.2015 en tidning från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Caroline af Ugglas: Livet är ett love game Ny ledarutbildning Ska matcha behoven 1000 nya platser Stockholm storsatsar arena för medskapande

Läs mer

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid

VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid VERKSAMHETS- REDOGÖRELSE Fördjupning 2014 Kultur & Fritid Kulturavdelning N3 Mötesplats för ung kultur Kronan kulturhus Trollhättans Stadsbibliotek Fritidsanläggningar Fritidsgårdar Föreningsstöd VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1. Årgång 44 Nr 4 2011

I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1. Årgång 44 Nr 4 2011 Årgång 44 Nr 4 2011 Utgiven av Svenska Gitarr- och Lutasällskapet I detta nummer: Afra Rubino Malmström Uppsala Gitarrfestival 2011 Ángel Barrios GuitarPeoples Price NOTER CD-SKIVOR BÖCKER 1 Ledare År

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

NR 1 MARS 2014 PÅ LIKA VILLKOR

NR 1 MARS 2014 PÅ LIKA VILLKOR NR 1 MARS 2014 PÅ LIKA VILLKOR LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Nu hälsar vi Torgny Sandgren, nybliven generalsekreterare för Sveriges Musikoch Kulturskoleråd, välkommen in i arbetet. Samtidigt

Läs mer

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster

NR 2 MAJ 2014. E-tjänster NR 2 MAJ 2014 E-tjänster LEDAREN INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK Årets rikskonferens i Skövde samlade rekordmånga deltagare och blev en härlig upplevelse. Du som inte hade tillfälle att vara med, är bara

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR kultursmockan september 2013 1 ledaren INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK En vacker och skön sommar har nu snart tagit slut. Denna

Läs mer