4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium"

Transkript

1 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet: Lokalanpassning Hjälpmedelscentrum Kungsbacka (bilaga). Anteckningar från dialogmöte med de lokala nämnderna och kommunerna (utsändes senare). Tidsplan för implementering av uppdraget gentemot driftnämnd Öppen specialiserad vård. Rapport Nysam Nyckeltal 2013 (bilaga) Rapport avseende uppdraget att ta fram ett förslag till modell för förskrivning av appar och program i Halland (bilaga) Lägesrapport avseende projektet Friare val av hjälpmedel. 1(5)

2

3

4 1

5 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Antal brukare som erhållit förskrivna huvudhjälpmedel per invånare Ärende Södermanlands län Västernorrlands län Hallands län Västerbottens län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Östergötlands län Graf ID: 515 2

6 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Antal utlevererade huvudhjm (exkl med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) per invånare Södermanlands län Hallands län Västernorrlands län Västmanlands län Västerbottens län Örebro län Östergötlands län Dalarnas län Fr.o.m ingår antidecubitushjälpmedel Graf ID: 525 3

7 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Totalkostnad (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Ärende Dalarnas län Västernorrlands län Södermanlands län Örebro län Västerbottens län Västmanlands län Hallands län Östergötlands län Graf ID: 529 4

8 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Totalkostnad exkl hjm.kostn (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Dalarnas län Västerbottens län Södermanlands län Västmanlands län Västernorrlands län Hallands län Örebro län Östergötlands län Graf ID: 530 5

9 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Personalkostnad (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Ärende Dalarnas län Västerbottens län Södermanlands län Västmanlands län Västernorrlands län Örebro län Hallands län Graf ID: 528 6

10 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Inköpskostnad hjälpmedel (exkl med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Västernorrlands län Dalarnas län Västmanlands län Västerbottens län Örebro län Södermanlands län Hallands län Östergötlands län Fr.o.m ingår antidecubitushjälpmedel Graf ID: 531 7

11 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Inköpskostnad motordrivna rullstolar i kronor per utlevererad motordriven rullstol Ärende Västernorrlands län Västerbottens län Östergötlands län Dalarnas län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län Hallands län Se även graf 534, utlevererade begangade motordrivna rullstolar samt graf 539 gällandenyttjandegrad Graf ID: 533 8

12 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Andel utlevererade begagnade motordrivna rullstolar av totalt antal utlevererade motordrivna rullstolar % 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hallands län Västerbottens län Södermanlands län Östergötlands län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Västernorrlands län Graf ID: 534 9

13 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Ärende 4 Hallands län AKTIVITETER Antal brukare som erhållit huvudhjm/ inv Antal brukare som erhållit motordriven rullstol/ inv Antal brukare som har motordriven rullstol/ inv Antal inkomna ärenden för utprovn. / inv Antal utlev. Huvudhjm/ inv Antal utlev. motordrivna rullstolar/ inv -50% -25% 0% 25% 50% -2,6% -19,9% -1,9% 12% 3,3% 14% RESURSER Inköpskostnad motordrivna rullstolar / inv. Antal årsarbetande personal / inv. Totalkostnad / inv. Totalkostnad / inv (exklusive hjälpmedel) -40,6% -7,3% -19,8% -15,6% PRODUKTIVITET Antal utförda utprovningsärenden/ årsarb. Hj.m-konsulent Antal utförda utprovningstillfällen/ årsarb. Hj.m-konsulent -12,6% 14% VERKSAMHETSPRAXIS Nyttjandegrad HMC:s id.märkta hjälpmedel Nyttjandegrad id.m motordrivna rullstolar Andel utlev beg motordriv rst av tot ant utlev motordriv rst 0,8% 0,4% 33% Graf ID:

14 Appar i förskrivningsprocessen Rapport från Hjälpmedelscentrums uppdrag att ta fram en modell för förskrivning av appar Halmstad den 11 augusti 2014 Henrik Lindstedt, avdelningschef Gunilla Motin, hjälpmedelskonsulent Ulla Utterfors, hjälpmedelskonsulent

15 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Definitioner Syfte Metod Genomförande Resultat Appar i sortiment Kriterier för appar i sortiment Hjälpmedelsanvisningarna Sortimentsguide Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess HMC s stödprocesser Upphandling Specialanpassning Leverans, montering och installation Förebyggande och avhjälpande underhåll Rekonditionering och lagerhållning Utbildning Två förslag på betalsystem för appar Ekonomi Riskanalys Goda exempel.. 7

16 5. Reflektioner och diskussion Appar i sortiment Appar som eget ansvar Hjälpmedelsanvisningarna Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess HMC stödprocesser Leverans, montering och installation Utbildning Framtiden Uppdragsgruppens förslag Referenser Bilagor... 10

17 1. Bakgrund Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detsamma gäller för rehabilitering och habilitering. Väl fungerande hjälpmedel är en viktig omgivningsfaktor för personer med funktionsnedsättning för att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet och vara delaktiga i olika livssituationer. Utifrån överenskomna budgetförutsättningar och fastställda anvisningar i Halland ska länets invånare erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Över hela länet ska verksamhetens målgrupper ha tillgång till förskrivare som har kunskap om livsbetingelser för personer med funktionsnedsättning. Förskrivna hjälpmedel ska hålla utlovad funktion och teknisk prestanda Hjälpmedelscentrum (HMC) tillhandahåller ändamålsenliga hjälpmedel som ger hallänningen större möjlighet till ett mer självständigt liv. Ett hjälpmedelsområde är kognitiva och kommunikationshjälpmedel. De är samlade inom ISO-koden 22 Hjälpmedel för kommunikation och information. Förskrivningsrätten är fördelad mellan arbetsterapeuter och logopeder. Hjälpmedelskonsulent på HMC ansvar för sitt produktområde och dess sortiment samt stöd till förskrivarna. Resurscentrum för kommunikation Dako har också i sitt uppdrag att ge stöd till förskrivarna. Förskrivningsprocessen är en nationell process utarbetad av Hjälpmedelsinstitutet. För att förskrivningsprocessen ska fungera krävs stödfunktioner som exempelvis upphandling, förebyggande och avhjälpande underhåll samt rekonditionering. Förskrivningsprocessen ägs av förskrivarna och stödprocesserna av HMC. 1

18 Bild 1. Förskrivningsprocessen Den tekniska utvecklingen har medfört att det idag finns appar som kan vara bra hjälpmedel för personer med kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning. Enligt nuvarande hjälpmedelsanvisningar finns ingen möjlighet att förskriva appar. Appar är eget ansvar i Halland. På Dako har man testat och rekommenderat appar för kommunikation sedan 2010 men inte inom området kognition. Att det har varit en skillnad mellan områdena är dels en resursfråga dels en fråga om tradition. I hela landet har man inom kommunikation varit mer aktiv inom området appar. I takt med att det blivit vanligare med surfplatta och smartphone har det allt oftare kommit frågor till HMC och Dako om appar som komplement till nuvarande hjälpmedelssortiment. Fokus har de senaste åren flyttats från utveckling av traditionella hjälpmedelsprogram för dator till hjälpmedelsappar för surfplatta/smartphone. Hjälpmedelsnämnden gav 2013 HMC i uppdrag att utreda en modell för förskrivning av appar i Halland. 1.1 Definitioner En app är en mjukvara till smartphone eller surfplatta, tillgänglig för nedladdning från internet. En surfplatta är en handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingertopparna. 2

19 En smartphone är en mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som handdator. Bärare är ett ord som används inom hjälpmedelsverksamheten för den fysiska apparat som innehåller program eller appar till exempel en dator, smartphone, surfplatta eller annan teknisk produkt. 2. Syfte Syftet med uppdraget var att utarbeta och pröva en lämplig modell för hur appar kopplade till kognition och kommunikation kan förskrivas som hjälpmedel. 3. Metod Förskrivningsprocessen prövades genom utprovning, förskrivning, leverans och uppföljning av appar till brukarnas egen surfplatta eller smartphone. De som inte hade surfplatta fick möjlighet att låna en sådan under en period innan de köpte egen. Arbetsgången följde HMC s ordinarie process och regelverk för förskrivning av hjälpmedel. 3.1 Genomförande HMC fick den 17 april 2013 i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utarbeta och pröva en modell för förskrivning av appar inom kommunikation och kognition. HMC valde att ta in Dako som samarbetspartner och referensgrupp. Uppdraget pågick till och med den 31 maj En uppdragsgrupp bestående av personer från och HMC och Dako tillsattes. Den bestod av representanter från HMC och Dako. Förändringar i gruppen har skett under uppdragstiden. Den operativa gruppen bestod av logopeder, tekniker och hjälpmedelskonsulenter från uppdragsgruppen. Uppdragsgruppen hade åtta uppdragsmöten. Arbetet inleddes med att tolka uppdraget, sätta riktlinjer och avgränsningar samt identifiera arbetsområden. En del av arbetet var att ta reda på hur man gör i övriga delar i Sverige. En handfull telefonintervjuer med personer från andra län genomfördes. I flera landsting/regioner erbjuds förskrivarna rådgivning, konsultation och utprovningar där man rekommenderar appar och anpassningar av mobiltelefoner och surfplattor. I nästan hälften av landstingen kan appar förskrivas som hjälpmedel. Inom knappt hälften av landstingen/regionerna kan surfplattor förskrivas som bärare av kommunikationshjälpmedel. Information om projektet till förskrivare har skett genom mejl, länslogopedmöten, på Dakos och HMC s hemsida och i Websesam. Seminarieföreläsningar om app-uppdraget genomfördes på två minimässor i länet inom kognition och kommunikation, där HMC visade 3

20 upphandlat sortiment. Det kom ett femtiotal personer till föreläsningarna och de flesta var arbetsterapeuter. Ett fåtal logopeder och enstaka sjukgymnaster och specialpedagoger deltog. För att öka möjligheten att förskriva appar köptes ett antal surfplattor av olika modeller in som under uppdraget kunde användas för utlåning till brukare som inte hade någon bärare att ladda ner appar i. De har varit frekvent utlånade. De appar som förskrevs under uppdragstiden valdes ut av hjälpmedelskonsulent/dakologoped. De uppfyllde behovet att kompensera för brukarens funktionsnedsättning. Uppdragsgruppen åkte till REDAH-dagarna (nationellt nätverk för kommunikation- och dataresurscenter) som hade många programpunkter om appar. Hjälpmedelskonsulent/DAKO-logoped sökte information bland genomförda app-projekt i landet, tog emot tips från kollegor, förskrivare och andra för att skaffa information om lämpliga appar att pröva i förskrivningsprocessen. Apparnas kvalitet och prestanda testades av hjälpmedelskonsulent, Dako-logopeder och tekniker. Arbetet med att hitta lämpliga appar pågick kontinuerligt under hela uppdragstiden. Antal utprovningar av appar inom kognition och kommunikation var runt 60 och 80 förskrevs. De flesta var för ios plattform och några var för android plattform. De appar som förskrevs under projektet analyserades och kategoriserades i ISO-koder. Utöver de utprovningar och förskrivningar av appar som gjordes har ungefär lika många erbjudits, men förskrivarna eller brukarna har tackat nej av olika anledningar. De flesta avstod av skälet att aktuella appar var så billiga att man valde att ladda ner själv eller att resvägen och tiden för utprovningen inte var värt besväret. I några fall förskrev traditionella hjälpmedel och då var appar inte aktuellt. Apparna som man tackade nej till analyserades och de flesta fanns inom ISO-koderna Ur och klockor och Inmatningsenheter. Förskrivarnas och brukarnas utvärdering analyserades, bil. 1 och 2. Önskemål framkom från förskrivare att få fortsätta att förskriva appar efter uppdragstidens slut och uppdragsgruppen understödde detta. Under våren 2014 beslutade verksamhetschefen på HMC att uppdraget skulle avslutas som planerat och att förskrivning av appar får fortsätta i avvaktan på Hjälpmedelsnämndens beslut. 4. Resultat 4.1 Appar i sortiment Ett begränsat och noggrant urval av appar föreslås vara möjliga att förskriva. Förskrivning av appar följer det standardiserade arbetssättet som redan finns för hjälpmedel i Halland. De följer Region Hallands hjälpmedelsanvisningar och följer ISO-koderna. 4

21 De ISO-koder som uppdragsgruppen föreslår för förskrivning av appar är: Almanackor, kalendrar och planeringssystem Programvara för närkommunikation Appar inom övriga ISO-koder valdes bort eftersom de är enklare, billigare och inte kräver några större anpassningar för att brukaren ska kunna använda dem. Hjälpmedelskonsulenten föreslås ansvara för sortimentet och besluta om att ta in ny app i sortimentet om det framkommer behov av detta samt om någon app ska förskrivas utanför sortiment. Samverkan med Dako förutsätts när det gäller kommunikationsappar. Projektgruppen bedömer att det initialt kan bli appar i sortimentet. 4.2 Kriterier för appar i sortiment Brukarens hjälpmedelsbehov omfattas av Hälso- och Sjukvårdslagens ansvar. Appen kompenserar en funktionsnedsättning. Appen behöver anpassas för brukarens behov. Hjälpmedlet kan vara komplicerat eller enkelt i sin utformning men kräver anpassning. Appen ingår i ISO Almanackor, kalendrar och planeringssystem eller Programvara för närkommunikation. 4.3 Hjälpmedelsanvisningarna Hjälpmedelsanvisningarna ändras enligt följande för att anpassas till förskrivning av appar. ISO-kod Almanackor, kalendrar och planeringssystem: Appar kan förskrivas och provas ut i samråd med Hjälpmedelscentrum. ISO-kod Programvara för närkommunikation: Appar kan förskrivas och provas ut i samråd med Hjälpmedelscentrum och Resurscentrum för Kommunikation Dako. 4.4 Sortimentsguide Den sortimentguide som finns på Hjälpmedelscentrums hemsida som stöd åt förskrivarna kompletteras med de utvalda apparna. 4.5 Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess Förskrivaren ser ett behov av hjälpmedel hos brukaren. Behöver förskrivaren stöd i valet av hjälpmedel/app skickar denne en checklista för utprovning av kognitiva hjälpmedel, bil. 3 till HMC eller en remiss till Dako, bil. 4. Hjälpmedelskonsulent på HMC/Dakologoped bokar tid för utprovning på HMC/Dako och ber förskrivaren se till att brukaren har med sig aktuell surfplatta eller smartphone för eventuell nedladdning, bil. 5. På utprovning närvarar förskrivaren, brukaren och eventuellt dennes stödperson samt hjälpmedelskonsulent/dakologoped. Tekniker kan vara med på utprovningen eller vara tillgänglig per telefon för frågor. 5

22 Är surfplatta för utlåning aktuell, görs en förskrivning och brukaren gör en låneförbindelse, bil. 6. En förutsättning för att få låna är att brukaren är beredd att köpa en egen surfplatta efter lånetidens slut. Förskrivaren ansvarar för planering av inträning och uppföljning HMC s stödprocesser Upphandling Upphandling är inte aktuellt eftersom man inte uppnår tröskelvärdet för upphandlingskrav Specialanpassning Inte aktuellt Leverans, montering och installation Leveransen består av nedladdning av appen i brukarens egen surfplatta eller smartphone. Det gör antingen förskrivaren via länk eller tekniker vid utprovningstillfället eller vid ett senare tillfälle. Detta beror på vilket betalningssystem som väljs, se sid kap 4.6. Enligt övergripande riktlinjer i hjälpmedelsanvisningarna är HMC skyldig att tillhandahålla bruksanvisning på svenska. Detta inbegriper användarmanual. Eftersom den sällan finns för appar skriver hjälpmedelskonsulent/logoped en sådan för respektive app Förebyggande och avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll är inte aktuellt. Inte heller avhjälpande eftersom apparna är och föreslås vara försäljningshjälpmedel Rekonditionering och lagerhållning Inte aktuellt, appen återanvänds inte Utbildning Om ett urval av appar kan förskrivas i Halland finns det behov av att erbjuda utbildning till förskrivare, dels om appar och deras funktion, dels om rutiner och regelverket. Idag kan förskrivarna få utbildning i kognitiv anpassning av bäraren. 4.6 Två sätt att utföra betalning och leverans av appar 1. HMC sköter artikelupplägg och betalning. Under uppdragstiden användes det här betalningssystemet. Med det här sättet sköts hantering manuellt och nya arbetsuppgifter kan tillkomma. Nackdelarna med det här systemet är att det blir ett stort administrativt arbete på HMC, felkällorna blir fler eftersom hanteringen är manuell och felen tar längre tid att spåra. Förskrivningsprocessen blir inte så smidig, det finns flera störningar på vägen. 6

23 Fördelarna är att man kan köpa app inuti app vilket kan krångla med andra leverantörer och förskrivaren och brukaren får hjälp att ladda ner appen direkt vid leveranstillfället. 2. Extern leverantör I dagsläget finns det minst två externa leverantörer som erbjuder leverans av appar. I framtiden kan det komma fler leverantörer. Leverantören har artikelnummer på apparna. Hanteringen blir lik ordinarie hjälpmedelsbeställning. Leveransen består av en länk och förskrivaren laddar ner appen till brukarens bärare. Fördelarna med det här systemet är att det går in i HMC s ordinarie inköpsprocess och att förskrivningsprocessen blir enklare. Utbudet av appar bestäms av HMC och leverantören ger en garanti på leveransen. Nackdelarna är att leverantörerna inte ger support på funktionerna i appen och att det kan vara problem med leverans till Androida plattformar. Uppdragsgruppen ser för- och nackdelar med båda sätten. 4.7 Ekonomi Betalning och uppföljning av kostnader hanteras på samma sätt som för övriga hjälpmedel. 4.8 Riskanalys Det finns ingen garanti att en kalender eller ett kommunikationshjälpmedel som ligger i en app är stabil. Vid uppdateringar av program kan funktioner i en app försvinna. Brukaren kan bli av med sina påminnelser eller det kommunikationsstödet som är inlagt. På utprovningarna rekommenderas brukarna att göra backup för att spara informationen om olyckan skulle vara framme. 4.9 Goda exempel Per är 24 år och har svårigheter med tidsuppfattning och har inte koll på vad som ska hända under dagen. Han har också nedsatt kommunikationsförmåga, använder tecken som stöd sparsamt men pratar inte med ord. På utprovningen valdes kalender-appen Memoboard och kommunikations-appen Widgit Go. Gör apparna någon skillnad för dig i vardagen? Beskriv. Jag har fått större förståelse vad som ska hända under dagen. Jag får vara med och påverka. På jobbet kan jag visa vem jag är och vad jag tycker om. Jag ser vad som ska hända under dagen. Jag vet vem som kommer och hämtar mig och vilken tid. Påverkar apparna din förmåga att utföra aktiviteter och/eller att vara delaktig? Jag har mycket större möjlighet att visa vem jag är och vad jag känner och tycker. Jag har tagit egna foton och bestämmer vilka som ska vara med i appen. Jag lade in bilder på filmer jag gillar. Jag kunde påverka mamma så att jag nu kan se TV och film i min surfplatta. 7

24 Övriga kommentarer Mammas kommentar: Det här hjälpmedlet är helt fantastiskt. Det är lätt att jobba med. Man kan snabbt ta ett kort och lägga in i både Memoboard och Widgit Go. Hans mobiltelefon med de här två apparna i blir ett hjälpmedel som är levande och är i förändring hela tiden. Då blir det användbart och spännande hela tiden. Vi märker att människor runt Per är intresserade och vill vara med och se och lära. Allt från små syskonbarn till farfar och farmor. Detta har gjort att Pers självkänsla har stärkts. Han vågar idag säga ord med munnen igen även om det är med tyst röst. Han använder även tecken som stöd. Alla olika kommunikationssätt samverkar. Tummen upp för dessa hjälpmedel. 5. Reflektioner och diskussion 5.1 Appar i sortiment Fördelar med att ha appar i sortimentet är att hjälpmedelssortimentet kompletteras. HMC möter förskrivarnas efterfrågan och brukarnas behov. Det finns en uppsjö av appar att tillgå och en liten del av dessa går att användas av personer med kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Genom att använda formella och informella nätverk som provar och utvärderar ny teknik i hjälpmedelssammanhang, bevaka utvalda konferenser och utbildningar och hålla sig välinformerad om forsning, projekt och annan utveckling i landet, kvalitetssäkras valet av appar som går att förskriva. En nackdel kan vara om appen krånglar och ingen support finns från leverantör. Leverantören hittills har varit Appstore/Google Play och de har inget ansvar för produkten. Tillverkaren av appen är inte alltid nåbar och det är inte säkert att tillverkaren uppdaterar apparna. Ofta är språket i appen och kommunikationen med apptillverkaren på engelska. Det finns sällan bruksanvisningar på svenska. När tillverkaren uppgraderar sin app finns risken att delar av brukarens inlagda information försvinner. Kontinuerlig bevakning av appar via olika kontaktnät behövs för att hålla en hög kvalitet av sortimentet. Det finns farhågor att hjälpmedel ur det ordinarie sortimentet försvinner då leverantören kanske anser att efterfrågan är för låg för att hålla sitt sortiment. Till exempel finns det ett fåtal kommunikationshjälpmedel som är nödvändiga för att ett fåtal personer ska få en kommunikation. De traditionella hjälpmedlen kan inte ersättas med en app. Vid genomgång av utvärderingarna framkommer att en app dels kan var kan vara ett lämpligt hjälpmedel för att täcka en brukares funktionsnedsättning dels vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Det är viktigt att ha kvar de traditionella hjälpmedlen i sortimentet. För Kalle fungerar appen men Stina har också motoriska svårigheter och kan inte hantera en pekskärm. I hennes fall väljs istället ett traditionellet hjälpmedel. Med andra ord finns inte många appar som är helt jämförbara med ett traditionellt hjälpmedel. Ibland kan det finnas ekonomiska fördelar med att förskriva appar 8

25 Brukarnas behov av hjälpmedel är så brett och så mångfacetterat att det inte går att välja bort några traditionella hjälpmedel till förmån för appar. Av samma anledning anser uppdragsgruppen att heller inte apparna kan väljas bort. 5.2 Appar som eget ansvar Uppdragsgruppen valde bort appar inom ISO-koderna Ur och klockor och Inmatningsenheter. De apparna är enklare och kräver inga stora anpassningar. De kan kompensera en funktionsnedsättning eller delaktighetsinskränkning, förskrivaren ger råd om att införskaffa lämplig app. Fördelar med att ha appar ur dessa ISO-koder som eget ansvar är att vården blir på lika villkor. Vissa personer med funktionsnedsättning bekostar sin griptång och en annan får själv ladda ner en timstock som app. Om dessa enkla appar skulle kunna förskrivas hade det blivit stor administrationskostnad vilket inte hade varit kostnadseffektivt. Uppdragsgruppen har resonerat om kriterier för vilka appar som ska finnas i sortiment. I vissa delar av landet har man ingen nedre kostnadsgräns för hjälpmedel; de anser att hjälpmedel inte ska kosta brukarna något. I andra delar har man en nedre gräns och den baseras bland annat på patientavgift. Uppdragsgruppen analyserade de brukare/förskrivare som valde att tacka nej till utprovning av appar. Den vanligaste anledningen var att man valde att ladda ner billiga appar själv samt att resekostnader och tiden för utprovning inte var värt besväret. Apparnas komplexitet och pris vägdes in när man tackade nej till utprovning. Några förskrev traditionella hjälpmedel och då var appar inte aktuellt. De appar som man valde att bekosta själv fanns oftast inom de ISO-koder som föreslås vara eget ansvar, se s Hjälpmedelsanvisningarna Uppdragsgruppen gick igenom anvisningarna för berörda ISO-koder. Anvisningarna anpassas för förskrivning av appar och ändring föreslås enligt kapitel Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarens huvudprocess Förskrivarna äger huvudprocessen och i utvärderingarna framkom att den har upplevts som osmidig de gånger då utprovningen och nedladdningen av appen varit vid två olika tillfällen. Den här arbetsgången användes initialt under uppdragstiden men efter kritik från förskrivarna samordnade man i möjligaste mån utprovning och nedladdning. Det var positivt för både förskrivare, brukare och HMC/Dako HMC s stödprocesser Leverans, montering och installation Periodvis inom uppdragstiden har mycket tid gått åt till att reda ut, förstå och förklara de tekniska utmaningarna. Det har varit mycket problemställningar om just tekniken kring smartphones, surfplattor, appar och appar-i-appar. Stundtals har gruppen uppmanats att släppa fokus på tekniken då denna utmaning tenderat att ta överhand. 9

26 Inköpshanteringen sköttes manuellt av en hjälpmedelskonsulent med mycket bevakning och pappersarbete. Det tog mycket tid i anspråk och hanteringen var inte säker Uppdragsgruppen anser att det endast finns fördelar med att köpa hela tjänsten från extern leverantör Utbildning När det gäller appar behövs metodik och kunskap om funktionsnedsättningarna inom kognition och kommunikation. Apparna som föreslås ingå i sortimentet kräver anpassning, då brukarens komplexa funktionsnedsättning ska kompenseras. En del förskrivare har tillräcklig kunskap om detta medan andra behöver stöd av HMC/Dako. Om förskrivaren efterfrågar stöd kring anpassning, metodik och utbildning ingår det i HMC s/dakos uppdrag. 5.5 Framtiden I dagsläget används huvudsakligen två plattformar i smartphones/surfplattor och det är dessa som av naturliga skäl har ingått i appuppdraget. Utvecklingen går snabbt inom det här området och det är svårt att sia om framtiden. Både utbudet av plattformar och av appar kommer att förändras och det är viktigt att på olika sätt hålla sig à jour med utvecklingen. Flexibilitet, nyfikenhet och också klokskap behövs i beslut på alla nivåer. 6. Uppdragsgruppens förslag Efter att ha låtit brukare testa appar under ett drygt år ser uppdragsgruppen att appar kan komplettera sortimentet inom områdena kognition och kommunikation. Uppdragsgruppen föreslår att dessa kan förskrivas enligt resultatet ovan och att anvisningarna justeras, se kap Referenser Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet. Region Hallands mål för Hälso- och sjukvård Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan Hjälpmedelsanvisningarna i Halland Hjälpmedel och konsumentprodukter Hjälpmedelsinstitutet. Förskrivning av appar och surfplattor i Sveriges landsting Resurscentrum för Datorbaserade Hjälpmedel i Skåne, DAHJM 8. Bilagor 1. Förskrivarens utvärdering 2. Brukarens utvärdering 3. Checklista för kognitiva hjälpmedel 4. Remiss till DaKo 5. Inför utprovning/nedladdning av appar 6. Låneförbindelse surfplatta 10

Appar i förskrivningsprocessen

Appar i förskrivningsprocessen Appar i förskrivningsprocessen Rapport från Hjälpmedelscentrums uppdrag att ta fram en modell för förskrivning av appar Halmstad den 11 augusti 2014 Henrik Lindstedt, avdelningschef Gunilla Motin, hjälpmedelskonsulent

Läs mer

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler Nyckeltal 2011 Rapport Hjälpmedelscentraler Maj 2011Maj 2011 Juni 2012 1. Profilbeskrivning HJÄLPMEDEL Dalarna Halland Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro I vilken omfattning

Läs mer

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D).

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D). Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-28 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid Torsdagen den 28 november 2013, kl. 09:00 12:00 Plats Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 18 april 2013 kl 9:00 12:00, mötet avslutas med gemensam lunch. Under eftermiddagen kommer nämndens ledamöter ges möjlighet

Läs mer

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 HH-HOH13-002 VOHJS13-005 VOHJS14-039 Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Ny teknik

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel

Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel Time Hjälpmedelscentrum utbildar Förskrivarutbildning Kognitiva hjälpmedel ALMANACKOR, KALENDRAR OCH PLANERINGSSYSTEM Handdatorer, stationära enheter och programvaror Kursansvariga: Hjälpmedelskonsulent:

Läs mer

14. Friare val av hjälpmedel

14. Friare val av hjälpmedel 14. Friare val av hjälpmedel Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 114 Friare val av hjälpmedel RS130230 Beslut Regionstyrelsen beslutar att, under förutsättning att samtliga

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Oaktsamhet av hjälpmedel, brukare som inte accepterar regelverket, hur gör vi i dessa lägen.

Oaktsamhet av hjälpmedel, brukare som inte accepterar regelverket, hur gör vi i dessa lägen. Minnesanteckningar från samrådsgruppsmöte 2013-11-29 Närvarande: Anna-Karin Lundh, Britt-Marie Nilsson, Camilla Nordh, Ing-Marie Elfström Glamsjö, Ingrid Haraldsson, Kerstin Kniberg, Lena Lagergren, Maria

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Nyckeltal Rapport Hjälpmedelsverksamhet

Nyckeltal Rapport Hjälpmedelsverksamhet Nyckeltal 2015 Rapport Hjälpmedelsverksamhet Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Information från utvecklingsgruppen...4 3. Profilbeskrivningar...6 4. Befolkningsstatistik...10 5. Aktiviteter

Läs mer

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar

Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Lokala rutiner för personliga hjälpmedel där endast primärvården har kostnadsansvar Inledning Hjälpmedelsrådet består av representanter för förskrivargrupperna och skall på uppdrag av primärvårdsledningen

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

HJÄLPMEDELSVERKSAMHET. NYCKELTAL 2016 Rapport

HJÄLPMEDELSVERKSAMHET. NYCKELTAL 2016 Rapport HJÄLPMEDELSVERKSAMHET NYCKELTAL 2016 Rapport Maj 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Innehåll Om Nysam...4 Nysam hjälpmedelsverksamhet...5 Verksamhetsbeskrivningar...6...6...8...10... 12... 14... 16... 18...

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen

Erfarenheter av Tidiga tecken. Josefin Wikner Christina Karlsen Erfarenheter av Tidiga tecken Josefin Wikner Christina Karlsen Kungsbacka kommun En av sex kommuner i Halland 78890 invånare Ger stöd åt ca 750 personer (LSS) 25 bostäder med särskild service 20 dagliga

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

Produktteamet 110908

Produktteamet 110908 Produktteamet 110908 Info från Produktteamet Upphandling Bälten och selar till rullstolar - ICF-krav klara, arbete med undergrupper pågår. Upphandling manuella rst - förskrivare börjar med ICFkrav v 38.

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-13 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 13 november 2015, kl. 08:45 ca 12:00 08:45 kaffe och fralla 09:00 sammanträde startar 10:00 Lars-Gunnar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande verksamhetschef 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1500031 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten.

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten. 2 1(6) SORTIMENTSGRUPPER Uppdrag enligt avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Grupperna utarbetar på uppdrag av förslag till riktlinjer och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår även speciella kalenderprogramvaror.

Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår även speciella kalenderprogramvaror. Hjälpmedel Kognition Sortimentsöversikt Här visas de hjälpmedel som i första hand finns att förskriva från Centrum för hjälpmedel. Förskrivare kontaktar konsulent på Centrum för hjälpmedel för rådgivning

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

5 Uppföljning 1 HNH160004

5 Uppföljning 1 HNH160004 5 Uppföljning 1 HNH160004 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: - fastställa upprättad uppföljningsrapport - överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition Inköpskostnader och förskrivningar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Linda Gustafsson Ansvarig chef: Susann Forsberg URN:NBN:se:hi-2011-11349-pdf

Läs mer

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten.

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten. 1 1(6) SORTIMENTSGRUPPER Uppdrag enligt avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Grupperna utarbetar på uppdrag av förslag till riktlinjer och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Mötesanteckningar Kundforum

Mötesanteckningar Kundforum Samverkan: Mötesanteckningar Kundforum Datum och tid: 2012-03-01, klockan 9.15-15.00 Plats: Burgårdens konferens, Skånegatan 20, Göteborg Deltagarförteckning bifogas anteckningarna 1) Inledning Lena Karlsson

Läs mer

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43

På lika villkor! läs rapporten (gäller digital version) Delaktighet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43 Kalmar län 2 Inledning Neurorapporten 2017 belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. En bred medlemsenkät visar hur medlemmarna runt om i landet upplever sin hjälpmedelssituation. Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor

Noteringar från möte i Samrådsgrupp för hjälpmedelsfrågor Datum 2015-12-10 Representanter från regionen Susanna Stenevi Lundgren, SUS Malmö Charlotte Sönne, Hjm Helsingborg Yvonne Sommerfeldt, Hjm Skåne Cecilia Nilsson, VuxHab Lund Representanter från kommuner

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

IKT-hjälpmedel i landstingen

IKT-hjälpmedel i landstingen Artikel IKT-hjälpmedel i landstingen Av Ole E. Mortensen, projektledare, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor För lite tid och för lite kunskap. Det ser landstingen som sina största utmaningar

Läs mer

Organisationsöversyn KomC Två uppdrag Kärnverksamhet Habilitering/rehabilitering Stödverksamhet Hjälpmedelsförsörjn Kraftssamling 1! Habilitering/rehabilitering är kärnverksamheten. Kraftsamling för att

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Kommittédirektiv Fritt val av hjälpmedel Dir. 2011:7 Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2006-11-22 Hjälpmedelsnämnden 32 -- 40 Tid: Onsdagen den 22 november 2006 kl 9.00-12:00 Plats: Lilla Böslid, Hushållningssällskapet Närvarande Kristina Karlsson (c) Lars-Göran

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Hjälpmedelskonsulent Camilla Håkansson Leg logoped Pernilla Lundberg 10:00 Fika 12:00 Testa och prova Team Kommunikation och Kognition Camilla

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 1(2) 22 februari 2006 HS 2004/0097 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 Uppdateringen består av: Förtydligande av riktlinjer kring

Läs mer

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel Västerbotten Vi ger stöd till våra kunder i arbetet att tillgodose personers behov av rätt hjälpmedel Bild från filindeblogg.nu Hjälpmedel Västerbotten En specialist- och serviceenhet för hjälpmedel

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013.

Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Datum Beteckning 2013-12-04 Telefon 0709719926 Styrgruppen Minnesanteckningar från möte med Samverkansgruppens för hjälpmedelsfrågor styrgrupp den 4 december 2013. Närvarande: Ann Letorp Seth Pettersson

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare Välkomna till Framtidens roll som förskrivare Framtidens roll som förskrivare Program 09.00 09.15 Inledning och presentation 09.15 09.30 Fika 09.30 10.00 Fritt val av hjälpmedel 10.00 12.00 Förskrivarens

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn

9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn 9 Revidering av vårdriktlinjer för peruker och lösögonfransar/-ögonbryn HNH150013 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att revidera vårdriktlinjerna enligt följande:

Läs mer

Protokoll Sortimentsgrupp

Protokoll Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Kognition, omgivningskontroll och larm Datum 140313 Tid 0830-10.30 Plats Hjälpmedelscentrum Närvarande Sofia Petersson, Rehab Väst Maria Edh, Rehab Väst Eva Johansson, Habiliteringen Motala

Läs mer

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21 Samlade kriterier för 04, 07, 12, 15, 18 och 21 Bilanpassning beviljas endast till brukare som inte ingår i det statliga bilstödets bidragsgrupper. Har brukare, som tillhör det statliga bilstödets bidragsgrupper,

Läs mer

Detta gör DART. Tekniska hjälpmedel för kommunikation. Snacka om appar! Telefoner och surfplattor = appar som hjälpmedel

Detta gör DART. Tekniska hjälpmedel för kommunikation. Snacka om appar! Telefoner och surfplattor = appar som hjälpmedel Snacka om appar! Detta gör DART Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna Utbildar inom - AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) - Kommunikationsstöd - Tillgänglighet

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Protokoll Sortimentsgrupp

Protokoll Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Kommunikation Datum 20 mars 2008 Tid 08.30-10.30 Plats HjälpmedelsCentrum Närvarande Helena Druid, Hjälpmedelskonsult, Centrala Bente Björkman, Hjälpmedelskonsult, Väster Gunilla Karlsson,

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04 Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04 Närvarande: Anna Philis, Anna Olofsson, Anna-Karin Lundh, Britt-Marie Nilsson, Camilla Nordh, Ing-Marie Elfström, Glamsjö, Ing-Marie Magnusson, Ingrid Haraldsson,

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43) _ Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning Beskyddare: Hennes Majestät Drottningen Örebro 2017-10-05 YTTRANDE Dnr 2017-06/AG/LF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING Hjälpmedelsprogram Innehållsförteckning HJÄLPMEDELSPROGRAM Inledning 2 Lagstiftning 2 Syfte 2 Mål 2 Målgrupp 2 Uppföljning 2 Arbetsgrupp 2 Styrinstrument 3 HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING 3 Samverkan 3 Gemensam

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer