Hjälpmedelsnämnden Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelsnämnden Halland"

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas, bilaga 1 Efter mötet bjuds det på en gemensam lunch. 1 Justering Hjälpmedelsnämnden beslutar utse Rose-Marie Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Hjälpmedelsnämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser HNH (6)

2 Hjälpmedelsnämnden beslutar anteckna inkomna skrivelser till protokollet. Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet: Protokoll från Hjälpmedelsnämndens samverkansgrupp, Skrivelse från kliniken för kirurgi och onkologi gällande förskrivning av kompressionsstrumpor Protokoll från samverkansgrupp, bilaga 2 Skrivelse gällande kompressionsstrumpor, bilaga 3 4 Information från hjälpmedelschefen och nämndsansvarig tjänsteman Hjälpmedelsnämnden beslutar notera redovisad information till protokollet: Sammanfattning av genomförda dialogmöten mellan regionens lokala nämnder och berörda kommunala nämnders presidier Information från samverkansmöte Redovisning av skrot- och kassationskostnader, bilaga 4 Redovisning av genomförd brukarenkät Ny hjälpmedelstjänst till 1177, bilaga 5 Projektplan Friare val av hjälpmedel, bilaga 6 Namnbyte på driftnämnden Kungsbacka Driftnämnden för öppen specialiserad vård Program Funktionshinder delaktighet och jämlikhet , bilaga 7 Framtidens hälso- och sjukvård struktur och utbud Utredning gällande behov av lån till fritidshjälpmedel för vinterbruk Bästa livsplatsen för Anna och Lars modeller för regional samverkan för äldre i Halland, filmvisning 5 Hjälpmedelsanvisningar produktområdesdel samt anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2013 HNH (6)

3 Hjälpmedelsnämnden fastställer förslag till hjälpmedelsansvisningar produktområdesdel samt anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2013 Hjälpmedelsanvisningarnas produktområdesdel och anvisningar gällande information om inkontinenshjälpmedel uppdateras och fastställs inför varje nytt verksamhetsår. Förslag till förändringar av fastställda anvisningar gällande utbud och tjänster i respektive område processas och sammanställs av ansvarig för respektive produktområde. Hjälpmedelsnämnden fastställer utbud och tjänster för de produktområden som är gemensamma för Region Halland och kommunerna. Ändringar i produktområdesdelen 2013, bilaga 8 Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2013, bilaga 9 6 Prissättningsmodell 2013 HNH Hjälpmedelsnämnden fastställer förslag till prissättningsmodell 2013 Hjälpmedelscentrum hyr ut och försäljer hjälpmedel. Utför specialanpassningar samt erbjuder utbildning utöver den sedvanliga förskrivarutbildningen mot timersättning. Varukatalog/prislista visar alla de hjälpmedel och tillbehör som finns i sortimentet, undantagna är de produkter som köps utanför sortiment och reservdelar. Hjälpmedlen är grupperade i så kallade hjälpmedelsfamiljer (sektorer). Modell för prissättning 2013, bilaga 10 7 Budget 2013 HNH Hjälpmedelsnämnden fastställer upprättat förslag till budget (6)

4 Region Halland svarar för kostnader enligt 2000 års totala kostnadsutfall för hjälpmedel. Denna del av hjälpmedelsnämndens budget räknas årligen upp enligt index. För ökade kostnader därutöver på grund av volymökning svarar respektive huvudman. I hyres- respektive försäljningspriset ingår de tjänster som är direkt kopplade till hjälpmedlet och även vissa indirekta kostnader som till exempel overheadkostnader, datasystem, information till allmänhet och vårdpersonal samt viss utbildning av förskrivare. Resursenheten för inkontinensfrågor finansieras via ett abonnemang till vårdvalsenheterna och kommunerna. Budget 2013, bilaga 11 8 Ekonomisk avstämning tio månader 2012 HNH Hjälpmedelsnämnden noterar informationen till protokollet. Hjälpmedelskostnaden per kostnadsansvarig huvudman avräknas månatligen mot erhållen del av grundanslaget. Uppkomna över- och underskott balanseras efter det faktiska utfallet för respektive huvudman. Avräkning hjälpmedelsverksamhet tio månader, bilaga 12 9 Nämndsattestant 2013 HNH Hjälpmedelsnämnden fastställer förslag till nämndsattestant 2013 Enligt attest- och utanordningsreglementet för Region Halland ska varje styrelse/nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter och nämndsattestant samt ersättare för dessa. 4 (6)

5 Nämndsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut. Nämndsattestanten kan gå in som huvudattestant i nämndsövergripande frågor eller där huvudattestering rent praktiskt måste ske centralt för nämnden. Attestlista , bilaga Avskrivning av obetalda fordringar gällande 2011 HNH Hjälpmedelsnämnden beslutar avskriva utestående fordringar till ett belopp av ,54 kronor. Hjälpmedelscentrum administrerar fakturor kopplade till uthyrning av Tensapparater som förskrivs till privatpersoner. Uthyrningskostnaden ingår i högkostnadsskyddet. För avgifter som inte betalas inom föreskriven tid tillämpas fastställd kravrutin. För 2011 finns oavskrivna fordringar till ett belopp på ,54 kronor. Avskrivning av obetalda fordringar, bilaga Sammanträdesplan 2013 Hjälpmedelsnämnden beslutar fastställa föreslagen sammanträdesplan för 2013 Enligt hjälpmedelsnämndens reglemente ska sammanträdesplan fastställas varje år. För 2013 föreslås följande sammanträdesdatum: 8 februari, heldagsmöte 18 april, heldagsmöte 19 september 28 november Hjälpmedelsnämndens sammanträden 2013, bilaga 15 5 (6)

6 12 Anmälan av delegationsbeslut HNH Hjälpmedelsnämnden beslutar anteckna redovisade delegationsbeslut till protokollet. Enligt förteckning av Hjälpmedelsnämndens delegerade ärenden fattar hjälpmedelschefen beslut om investeringar inom ramen för den av nämnden fastställda investeringsbudgeten upp till 2 basbelopp. Delegationsbeslut, bilaga Tillfälliga lån av hjälpmedel HNH Hjälpmedelsnämnden fastställer förslag till förändrad prissättning vid tillfälliga lån till icke hallänningar. Tillfälligt lån gäller då en brukare från ett annat län behöver hjälpmedel utöver det som ingår i korttidslån eller om lånet överstiger 14 dagar. Vid dessa tillfällen krävs en förskrivning. Debitering sker till hemlän/kommun enligt särskilt fastställd prislista i Halland. HMC föreslår en förändrad prissättning vid tillfälliga lån. Utbudet för de tillfälliga lånen ska rymmas inom det upphandlade bassortimentet och priset sätts utifrån den ordinarie prislistan med ett påslag på 15 procent. Skrivelse från verksamhetschef HMC, bilaga Övriga frågor 6 (6)

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. PROTOKOLL 4 LS AU 2015 02 11 t o m sid 7 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2005-09-2 3 2005/SN0008 70 Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer