Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument"

Transkript

1 (79) Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument Microsoft Word 2000 (eller nyare) InDesign CS Adobe Acrobat 7.0 Professional

2 (79) Innehållsförteckning Att skapa ett tillgängligt PDF-dokument Bakgrund Vad är PDF? Vad är tillgänglighet Läsbarhet Vad gör ett PDF-dokument tillgängligt? Taggning av dokument Arbetsgång för att skapa ett tillgängligt dokument Olika konverteringsmöjligheter Tänk på tillgängligheten redan då dokumentet skapas Skapa tillgängliga dokument i Microsoft Office-paketet Skapa Adobe PDF-dokument med märkord från InDesign Konvertera skannade dokument till tillgängliga PDF-dokument De tre startpunkterna för inskannade dokument Färdigställ tillgängligheten i PDF-dokumentet Att göra PDF-formulär tillgängliga Egenskaper hos tillgängliga PDF-formulär Arbetsflöden för att skapa formulär Tips inför arbete med formulär Att använda LiveCycle Designer för att skapa tillgängliga PDF-formulär Att använda Acrobat 7.0 Professional för att göra PDF-formulär tillgängliga Att lägga till taggar i ett PDF-dokument Att göra före du taggar ett dokument Att lägga till taggar till ett otaggat dokument Att läsa Lägg till tagg-rapporten Utvärdera tillgängligheten på PDF-dokument Två verktyg för att kontrollera tillgängligheten hos PDF-dokument Att utföra en Fullständig Kontroll för tillgänglighet Använda Omforma Flöde för att kontrollera läsordning Reparera problem med läsordning och grundläggande taggning När ska du använda Slutredigeringsverktyget För Läsordning Hur Slutredigeringsverktyget För Läsordning fungerar Arbetsordning för slutredigering Fyra grundläggande tekniker för att rätta till problem med läsordning Lägg till ytterligare tillgänglighetsfördelar Tabbordning Lägg till bokmärken Tillgängliga länkar (endast Acrobat 7.0 pro) Ange språk för dokumentet Skydda dokumentet så att det ändå går att läsa med skärmläsare Avancerade problem med tillgänglighet När ska du använda teknikerna i detta kapitel Hur du läser taggträdet för ett PDF-dokument Hitta en tagg och dess motsvarande innehåll Skapa taggar för länkar som du gjorde aktiva sent Att lägga till alternativtext till länkar... 70

3 (79) 10.6 Flytta taggar Ta bort taggar Lägga till nya taggar Lägga till utökad text till förkortade termer Bestämma språk för specifika stycken eller text Göra tabeller tillgängliga Kontrollera och laga till läsordningen för komplexa sidor... 78

4 (79) Att skapa ett tillgängligt PDF-dokument. Syftet med denna dokumentation är att lära sig att skapa filer som är tillgängliga för alla även personer som har ett funktionshinder. Filerna som du skapar ska gå att läsa med de vanligaste hjälpmedlen. Material hämtat från egna erfarenheter, Officeprogrammens hjälp, InDesigns hjälp och Adobes webbplats (http://www.adobe.com/enterprise/accessibility ) 1. Bakgrund 1.1 Vad är PDF? PDF Portable Document Format, används för att distribuera elektroniska dokument. PDF är ett populärt format att använda eftersom utseendet från källdokumentet bevaras oavsett i vilken dator det öppnas. 1.2 Vad är tillgänglighet Handikappombudsmannen (HO) formulerar tillgänglighet som: "Tillgänglig" och "användbar" är två begrepp som ofta används när människor med funktionshinder kan delta på lika villkor som andra. På webbplatsen används "tillgänglig" som ett samlande begrepp för både "tillgänglig" och "användbar". Tillgängliga PDF-dokument har ett innehåll som alla kan ta till sig, en del användare behöver stödteknik för att kunna ta till sig PDF-dokumentet. För att det ska fungera bra måste du som gör PDF-dokumenten veta vad du ska tänka på för att göra det tillgängligt. När vi skapar ett tillgängligt dokument är det bland annat för grupperna: Gravt synskadade som läser dokumentet med en skärmläsare som skickar informationen till en talsyntes och/eller en punktdisplay. För denna grupp är det till exempel viktigt att läsordningen i dokumentet är riktig, att bilder har alternativtexter som beskriver bilder och att länkar och rubriker är uppmärkta (taggade). Synsvaga som är hjälpta av att kontrasterna är bra i dokumentet och att teckensnitten går att se. Rörelsehindrade som navigerar med tangentbordet, även för dem är strukturen i dokumentet viktig. Tabbordning, bokmärken och länkar måste vara tillgängliga.

5 (79) 1.3 Läsbarhet För att ett dokument ska vara tillgängligt måste läsbarheten vara god, tänk på: Typsnitt. Använd helst bara två olika typsnitt i ett och samma dokument, aldrig mer än tre. Textstorlek. Se till så att det visuellt syns tydlig skillnad på rubriker och löptext. Stilsort. Undvik VERSALER, kursiv och s p ä r r a d text. Radlängd. Radlängden bör vara ca tecken per rad. Radavstånd. Radavståndet på löpande text bör vara 150%. Justering. Låt alltid löpande text ha en ojämn högerkant (vänsterjusterad text). Färger. Att kontrasten mellan förgrund och bakgrund är bra. Sätt mörk text på ljus bakgrund. Bakgrundsbilder. Undvik text på bakgrundsbilder. 1.4 Vad gör ett PDF-dokument tillgängligt? Dokumentet är i textformat, som går att söka i. Eventuella formulärfält är tillgängliga. Strukturen är uppmärkt med taggar. Läsordningen är riktig (följer logisk ordning). Alternativtexter finns till alla bilder, länkar och formulärfält. Navigeringshjälp finns såsom ex länkar, bokmärken, rubriker. Huvudsakligt språk finns angivet. Dokumentet använder teckensnitt som kan konverteras till text. Säkerheten i dokumentet krockar inte med tillgängligheten. 1.5 Taggning av dokument Att PDF-dokumentet märks upp med taggar är grundläggande för tillgängligheten. Taggarna visar strukturen på dokumentet i form av ett träd över den logiska strukturen. Detta är en bakomliggande struktur som användaren inte behöver se. Strukturen ligger till grund för ordningen i vilken dokumentet ska läsas, och även vilka objekt som ska ignoreras. Det kan också hjälpa användaren att veta vad som är bilder, tabeller och formulärfält. För att i Adobe Acrobat kontrollera om filen är taggad: Välj Arkiv >Dokumentegenskaper > fliken Beskrivning För att i Adobe Acrobat se uppmärkning välj: Visa > Navigeringsflikar > Taggar Det är enklast att göra taggningen av dokumentet vid konverteringen från ursprungsprogrammet, men taggning går också att göra i efterhand.

6 (79) 2. Arbetsgång för att skapa ett tillgängligt dokument I följande kapitel kommer arbetsgången för att skapa ett tillgängligt PDFdokument att beskrivas. Här kommer en sammanfattning av arbetsgången samt vilka kapitel i dokumentet som beskriver respektive steg. Steg Åtgärder Kapitel Steg 1 Tänk på tillgängligheten redan då dokumentet skapas: Steg1a Skapa tillgängliga dokument i Microsoft Kapitel 3.1 Office-paketet Skapa Adobe PDF-dokument med märkord från InDesign Kapitel 3.2 Steg1b Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Om dokumentet är en inskannad bild, skapa tillgänglig text och bilder av innehållet Om dokumentet är ett formulär, lägg till ifyllbara, tillgängliga formulärfält Att lägga till taggar (om dokumentet inte redan är taggat) Utvärdera tillgängligheten på PDF-dokument a. Att utföra en Fullständig Kontroll för tillgänglighet. b. Använda Omforma Flöde för att kontrollera läsordning Reparera läsordning och problem med uppmärkning (endast i Adobe Acrobat 7.0 Pro) Lägg till ytterligare tillgänglighetsfördelar a. Tabbordning b. Bokmärken c. Tillgängliga länkar d. Huvudsakligt språk e. Skydda dokumentet så att det ändå går att läsa med skärmläsare Fixa trädet med taggstrukturen och andra avancerade tillgänglighetsproblem Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10

7 (79) 2.1 Olika konverteringsmöjligheter Valmöjligheter för att konvertera till Adobe PDF från ett annat filformat Att använda Acrobat PDFMaker i applikationer som inte är Adobe (exempelvis Office) Många Windows-produkter stöder Acrobat PDFMaker 7.0 för att skapa PDFdokument. Detta verktyg installeras som ett kommando, i menyn och/eller ett verktygsfält i många författande applikationer, däribland Microsoft Office. Acrobat PDFMaker installeras som en del av Acrobat 7.0 Professional och Acrobat 7.0 Standard. Bild 2.1 PDFMaker i menyn och som kommando vilka återfinns i flera Windows-applikationer. Beroende på hur ett ursprungsprogram hanterar funktionerna hos PDFMaker, kan PDFMaker skapa taggar från elementen i källfilen (som till exempel styckeformat och listor). PDFMaker ger ofta dig kontrollen över hur bokmärken, korsreferenser och länkar ska konverteras till PDF. PDFMaker kan också identifiera alternativtext som du ger bilderna i ursprungsprogrammet. Att skapa taggade PDF-dokument genom att använda PDFMaker ger generellt sett ett bättre resultat jämfört med att skapa otaggade PDF-dokument och sedan tagga dem i Acrobat Att använda Spara Som- eller Exportera-kommando i Adobeprogram Det bästa sättet att skapa PDF-dokument från Adobeprogram är att använda programmets Spara Som- eller Exportera-kommando. I en normal installation av Adobes designapplikationer (som till exempel InDesign eller PageMaker) följer alla nödvändiga komponenter för att skapa PDF-dokument med. Beroende på hur programmet hanterar PDF-funktionerna kan Adobeprogram skapa taggar från elementen i källfilen (som till exempel styckeformat och listor), skapa en dokumentstruktur och läsordning i en logisk ordning, ge kontroll över hur bokmärken, korsreferenser och länkar konverteras till PDF, och identifiera alternativtext som har lagts till grafiska element. Att skapa PDF-dokument genom att använda Spara Som- eller Exporterakommandot ger nästan alltid ett mer tillgängligt resultat jämfört med att skapa otaggade dokument och sedan tagga dem med Acrobat 7.0.

8 (79) Använda Adobe PDF Printer Många program stöder varken PDFMaker eller möjligheten att skapa taggade PDF-dokument direkt från programmet genom att använda Spara Som- eller Exportera-kommandot. I dessa applikationer kan du använda PDF Printer, vilket gör att du kan skapa otaggade PDF-dokument från vilken applikation som helst (som kan skriva ut). Du måste sedan använda Acrobat Professional för att lägga till taggar, hyperlänkar och andra tillgänglighetsegenskaper i PDFdokumentet. Adobe PDF Printer installeras med Adobe 7.0 Professional, Standard och Elements. Bild 2.2 PDF Printer skapar otaggade PDF-dokument från alla applikatioer som kan skriva ut. Att tagga ett PDF-dokument från Acrobat 7.0 ger nästan alltid ett sämre resultat än att skapa taggningen från källdokumentet (i konverteringen).

9 (79) 3. Tänk på tillgängligheten redan då dokumentet skapas För att uppnå bästa möjliga resultat, bör du ha tillgängligheten i åtanke redan då du skapar dokumentet. 3.1 Skapa tillgängliga dokument i Microsoft Officepaketet Här följer några tips om hur du gör Office-dokument tillgängliga, vissa av råden gäller bara enskilda programvaror Checklista för Office-dokument Följande punktlista sammanfattar vad detta kapitel handlar om. När du förstår och behärskar punkterna kan du innehållet i detta kapitel. Använd autokorrigering för att få en renare taggning av dokumentet. Använd formatmallar för att skapa olika utseende på text exempelvis rubriker. Ange alternativtexter på bilder som berättar vilken information som bilden förmedlar. Gör länkar i dokumentet aktiva och lägg gärna till skärmtipstext på länkarna. Använd spaltfunktionen i Word för att skapa spalter. Använd tabellfunktionen i Word för att skapa tabeller. Kontrollera stora Excel blad så att de inte innehåller utskriftsrubriker. Gör inställningar i AdobeMaker (i respektive program) som påverkar tillgängligheten Autokorrigering Att använda automatisk formatering ger resulterar ofta i en renare märkning (taggning) av PDF filen. Gör så här: 1. Välj Verktyg>Autokorrigering>Autoformat vid inskrivning. 2. Kontrollera att följande är förbockade: Internet-adresser och nätverksadresser med hyperlänkar Automatiska punktlistor Automatiska numrerade listor

10 (79) Bild 3.1 Dialogruta för autokorrigering, fliken Autoformat vid inskrivning Formatmallar (Word) Använd alltid formatmallar. Det är extra viktigt för rubriker. Använd gärna rubrikerna Rubrik 1, Rubrik 2 osv, men kom ihåg att dessa går att ändra till det utseende som du vill ha. Tänk på att det är strukturen som är det viktiga, och välj inte din rubriknivå för att den har rätt utseende (då detta lätt ändras i formatmallen). Varför är formatmallar viktigt att använda? Det finns olika sätt att navigera i strukturen, till exempel med bokmärken. För skärmläsaren finns sätt att hoppa mellan rubriker eller länkar. För att detta ska fungera måste dokumentet ha en bra struktur. När bokmärken skapas görs det utifrån formatmallarna, exempelvis från rubrikerna. Vad är en formatmall? En formatmall är en uppsättning formateringsinställningar som du använder på text, tabeller och listor i dokumentet för att snabbt ändra textens utseende. När du använder en formatmall innebär det att en hel grupp format används på en gång. Du kan till exempel göra detta i ett steg genom att använda formatmallen Rubrik1 i stället för att i tre steg formatera rubriken i 16 pt, teckensnittet Arial och göra den centrerad. Nedan anges de formatmallar som du kan skapa och använda: Ett styckeformat styr ett styckes utseende, som textjustering, tabblägen, radavstånd och kantlinjer och kan också inkludera teckenformatering.

11 (79) Teckenformat påverkar markerad text inom ett stycke, exempelvis teckensnitt, teckenstorlek, fet och kursiv stil. Ett tabellformat ger ett konsekvent utseende på en tabells kantlinjer, fyllning, justering och teckensnitt. Ett listformat innebär konsekvent justering och numrering, konsekventa punkttecken och konsekvent teckensnitt i listor. Du kan skapa, granska och återanvända format med åtgärdsfönstret Formatmallar och formatering. Den formatering som du använder direkt lagras också i det här fönstret. Ändra en formatmall Du kan snabbt ändra all text som är formaterad med en viss formatmall genom att omdefiniera formatmallen. Om t ex huvudrubrikerna har Arial 14 pt, vänsterjustering och fet stil, och du vill att de ska ha Arial 16 pt och vara centrerade behöver du inte formatera om huvudrubriken. Du behöver bara ändra formatmallens egenskaper. Stycken Istället för att använda radbrytning (Enter-tangenten) för att skapa mellanrum mellan stycken så kan du ställa in Avstånd före och Avstånd efter i styckeegenskaperna Om punktlistor och numrerade listor (Word) Det är enkelt att skapa punktlistor och numrerade listor i Word. Du kan snabbt lägga till punkter eller numrering till befintliga textrader eller automatiskt skapa en punktlista eller numrerad lista medan du skriver. Om du föredrar automatiska listor men någon gång inte vill att texten ska omvandlas till en lista, ångrar du listan som skapas genom att klicka på knappen ångra Bilder För att användare som inte ser bilder ska få samma information ska bilder ha en alternativtext som berättar vilken information som bilden förmedlar. Vad räknas till bilder?

12 (79) Bild: En fil med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar). VD Stab Produktion Figurer: En grupp former som är klara att använda och omfattar grundläggande former som rektanglar och cirklar, samt olika linjer och kopplingar, blockpilar, symboler i flödesscheman, stjärnor och banderoller. Ange alternativ text för grafik Gör så här för att lägga till alternativ text för grafik: 1. Markera bilden eller figuren genom att klicka på Bild eller Objekt (Excel) på Format-menyn och klicka på fliken Webb. 2. Skriv texten i rutan Alternativ text. Texten bör beskriva bilden kort, högst 12 ord Länkar Länkar i dokumentet bör göras aktiva, genom att göra dessa till hyperlänkar (externa länkar) eller korsreferenser (länkar inom dokumentet). Ge gärna dessa länkar en titel (skärmtipstext), det är alltså den text som kommer upp när användaren pekar på länken. Den läses också upp av skärmläsarprogrammen. Tänk på att länknamnen ska visa vart länken leder även när länken tas ur sitt sammanhang, till exempel så får inte länknamnen vara läs mer utan måste beskriva vad användaren ska läsa mer om. Detta är främst en hjälp för personer som använder skärmläsare för att navigera i PDF-filen. I Word skapas när du skriver adressen till en befintlig webbsida, t ex såvida den automatiska formateringen av hyperlänkar inte stängts av. Du kan också skapa egna länkar.

13 (79) Skapa egna hyperlänkar med skärmtipstexter Gör så här för att skapa egna hyperlänkar med skärmtipstexter: 1. Markera den text eller bild som du vill visa som hyperlänk och välj menyn Infoga>Hyperlänk. 2. Klicka på Befintlig Fil Eller Webbsida under Länka Till. 3. Skriv i rutan Adress den adress du vill länka till, eller klicka i rutan Leta i, klicka på nedpilen och navigera till och markera filen. 4. Om du vill att ett skärmtips ska visas när du placerar pekaren på hyperlänken, klickar du på Skärmtips och skriver sedan önskad text. Om du inte anger något skärmtips används filens sökväg eller adress som tips. Skapa hyperlänk till e-postadress Gör så här för att skapa en hyperlänk till en e-postadress: Tips! 1. Markera den text eller bild som du vill använda som hyperlänk och klicka sedan på Infoga > Hyperlänk. 2. Klicka på E-postadress under Länka till. 3. Skriv antingen den e-postadress som du vill använda i rutan E- postadress eller markera en e-postadress i rutan Nyligen använda e- postadresser. 4. Skriv vad e-postmeddelandet gäller i rutan Angående. 5. Om du vill att ett skärmtips ska visas när du placerar pekaren på hyperlänken, klickar du på Skärmtips och skriver sedan önskad text. Om du inte anger något skärmtips används filens sökväg eller adress som tips. Du kan även skapa en hyperlänk till en e-postadress genom att skriva adressen i dokumentet. Om du t ex skriver skapar Word en hyperlänk av adressen.

14 (79) Om korsreferenser En korsreferens refererar till ett objekt som finns på en annan plats i dokumentet, t ex "Se Figur 1." Du kan skapa korsreferenser för rubriker, fotnoter, bokmärken, bildtexter och numrerade stycken. 1. Valfri text som du skriver 2. Objekt som du väljer i dialogrutan Korsreferens När du skapar en korsreferens går det att ändra det som korsreferensen refererar till. Du kan t ex ändra ett referensobjekt från ett sidnummer till ett styckenummer. Skapa korsreferenser (Word) Du kan bara skapa en korsreferens till objekt i samma dokument som korsreferensen. Det objekt som du korsrefererar till, t ex en rubrik eller ett bokmärke, måste alltid finnas. Du måste t ex infoga ett bokmärke innan du korsrefererar till det. Så här skapar du en korsreferens: 1. Skriv texten som inleder korsreferensen. 2. Skriv till exempel Mer information om telefonen finns i: 3. Peka på Referens på Infoga-menyn och klicka sedan på Korsreferens. 4. Klicka på den typ av element du vill referera till i rutan Referenstyp, till exempel en rubrik. 5. Klicka i rutan Referera till på den information som du vill infoga i dokumentet, till exempel rubriktexten. 6. Klicka i rutan Till på det element som du vill referera till, klicka till exempel på rubriken för kapitel Om du vill att läsaren ska kunna hoppa till det refererade elementet i samma dokument markerar du kryssrutan Infoga som hyperlänk. 8. Om kryssrutan Inkludera över/under finns tillgänglig, kan du markera denna kryssruta för att inkludera information om den relativa positionen för det refererade objektet. 9. Klicka på Infoga.

15 (79) Spalter (Word) Använd Spaltfunktionen i Word för att skapa spalter. För att få rätt läsordning är det bästa sättet att använda spaltfunktionen i Word. Använd alltså inte tabbar, tabeller eller textrutor för att uppnå samma effekt. Text som skrivs i spalter flödar från en spalt till nästa på samma sida. Skapa spalter: 1. Växla till utskriftslayoutläge 2. Markera den text du vill formatera i spalter: 3. Klicka på Kolumner i verktygsfältet 4. Dra för att markera antalet spalter. Eller välj menyn Format >Spalter Tabeller (endast Word) En tabell består av rader och kolumner som du kan fylla med text och grafik. Tabeller används ofta för att strukturera och presentera data och ska bara användas till detta inte till att skapa en layout på sidan detta kan göra läsordningen felaktig. Delar av tabeller Det är bra att känna till va d de olika delarna i en tabell kallas. 1. Kolumn 2. Rad 3. Cell V issa delar i en tabell syns endast om du visar all formatering. Klicka på Visa/dölj 1. Flytthandtag 2. Radslutstecken 3. Storlekshandtag 4. Cellslutstecken

16 (79) Olika sätt att arbeta med tabeller Använd menyn Tabell > Tabellformat när du snabbt vill skapa en snygg tabell. Använd eller anpassa de fördefinierade som redan finns i Word eller skapa egna mallar som du kan återanvända senare. Flytta eller kopiera en tabell till en annan plats på sidan, eller ändra storlek på tabellen. Ange ett exakt mått för kolumnbredden eller låt den justeras av textmängden. Sortera listor inuti en tabell. Du kan justera tabellen så att informationen visas precis på det sätt som du vill när tabellen löper över flera sidor. Förhindra att en tabellrad delas över sidbrytning Gör så här för att förhindra att en rad delas över sidbrytning: 1. Klicka på tabellen. 2. Klicka på Tabellegenskaper på Tabell-menyn och därefter på fliken Rader. 3. Avmarkera kryssrutan Dela rad över sidbrytning. Lägga till randmönster i en tabell För att öka läsbarheten i en tabell kan du göra varannan rad skuggad, detta förbättrar bland annat för personer med dyslexi. Du kan ändra de inbyggda tabellformaten i Word genom att använda egna randmönster. Obs! När du ändrar en tabellformatmall, ändras alla tabeller med samma mall i det öppna dokumentet. Gör så här för att formatera tabellen och lägga till randmönster/kolumnmönster: 1. Klicka på tabellen. 2. Om åtgärdsfönstret Formatmallar och formatering inte redan är öppet, klickar du på Formatmallar och formatering i menyn Format.

17 (79) Bild 3.2 Dialogrutan Ändra formatmall 3. Klicka först på pilen i tabellformatmallen i åtgärdsfönstret Formatmallar och formatering och klicka sedan på Ändra. 4. Välj valfritt randmönster i rutan Använd formatering på genom att välja en eller flera av nedanstående åtgärder: För att lägga till radmönster: a. Klicka på Udda radränder eller Jämna radränder. b. Om du vill välja en färg på radranden, klickar du först på pilen bredvid Mönsterfärg (hinken) och sedan på en färg. För att lägga till kolumnmönster: a. Klicka på Udda kolumnränder eller Jämna kolumränder. b. Om du vill välja en färg på kolumnranden, klickar du först på pilen bredvid Mönsterfärg (hinken) och sedan på en färg. 5. Som standard används Randmönster på varannan rad eller kolumn. Du ändrar antal rader eller kolumner i mönstret genom att först klicka på Format och sedan på Ränder.

18 (79) 6. Välj sedan alternativ i dialogrutan Ränder. Du kan till exempel öka antal rader i ett mönster från varannan rad till två rader i taget Tips när du ska konvertera stora Excel blad Du måste ta bort eventuella utskriftsrubriker som finns listade i dialogrutan utskriftsformat annars kan inte Adobe Maker skapa ett taggat dokument från Excel bladet. För att ta bort dessa utskriftsrubriker, gå på fliken blad i dialogrutan för utskriftsformat och ta bort alla cellreferenser för utskriftsrubriker Rader överst och Kolumner till vänster. Bild 3.3 Dialogruta från Excel när det finns utskriftsrubriker i dokumentet Inställningar i Adobe Maker (i respektive officeprogram) som påverkar tillgängligheten Gör inställningar i AdobeMaker i respektive officeprogram för konvertering till PDF, välj: 1. Adobe PDF>Ändra Konverteringsinställningar 2. Två Flikar (Fyra Flikar i Word) Inställningar Dokumentskydd Word (finns endast i Word) Bokmärken (finns endast i Word)

19 (79) Bild 3.4 Dialogruta för inställningar i PDFMaker, fliken Inställningar Inställningar Kontrollera att följande val är markerade: Konvertera dokumentinformation Lägg till bokmärken till Adobe PDF Lägg till länkar till Adobe PDF Dokumentskydd Om du ska skydda ditt dokument med lösenord, kryssa i rutan Aktivera Texttillgänglighet För Skärmläsare För Användare Med Nedsatt Syn. Detta val gör att användare med hjälpteknik kan tillgodogöra sig innehållet. Word Kontrollera att valen är markerade: Konvertera korsreferenser och innehållsförteckning till länkar Konvertera fotnots- och slutkommentar till länkar Bokmärken Kontrollera att följande val är markerade: Konvertera Word-rubriker till bokmärken Konvertera Word-format till bokmärken Konvertera dokumentet till PDF Öppna dokumentet i ditt officeprogram: 1. Välj Adobe PDF > Konvertera till Adobe PDF 2. Namnge och spara filen

20 (79) 3.2 Skapa Adobe PDF-dokument med märkord från InDesign. För att kunna utföra följande behövs InDesign eller senare version Checklista för InDesign dokument Följande punktlista sammanfattar vad detta kapitel handlar om. När du förstår och behärskar punkterna kan du innehållet i detta kapitel. Koppla ihop ramar som hör ihop. Exempelvis rubriken med de textramar som tillhör samma artikel. Märk upp alla objekt, till exempel bilder och text, i dokumentet med märkord. Ge alla bilder en alternativ text som beskriver vad bilden ger för information. Se till att läsordningen i dokumentet är riktig. Konvertera InDesign dokumentet till ett tillgängligt PDF-dokument Att planera i förväg för att minimera omarbete med märkord InDesign har många egenskaper och tekniker som låter dig kontrollera dokumentstrukturen och märkorden hos Adobe PDF-dokument som du skapar från InDesigns filer. Det har också verktyg för att lägga till alternativtext till grafik. Mer om detta senare i dokumentet. Två egenskaper i InDesign kopplingar och märkord 1 tillför nästan full kontroll över märkordsstrukturen som används för tillgänglighetssyften i PDFdokument. Om du tillverkar InDesign -dokumentet på rätt sätt kommer du inte att behöva ändra läsordningen eller märkorden i PDF-dokumentet i Acrobat. Kom ihåg att mer komplexa layouter ökar riskerna för problem med märkorden. Bestäm hur viktiga visuella utsmyckningar är, och tänk på att du alltid måste lägga till meningsfull alternativtext för bilder. Om du upptäcker problem med läsordning eller märkorden i PDF-dokumentet, bör du återvända till InDesign CS för att åtgärda detta/reparera dokumentstrukturen, och sen på nytt flytta över dokumentet till PDF Att använda kopplingar för att påverka strukturen av taggar i Adobe PDF InDesign använder kopplingar för att visa textflödet mellan olika ramar som har relaterat innehåll. En artikel i InDesign omfattar antingen en enkel ram utan 1 I InDesign används ordet märkord istället för Adobe Acrobats taggar

21 (79) kopplingar eller en samling ramar som är kopplade. När du skapar ett PDFdokument från InDesign, så kommer konverteringen att gruppera kopplade ramar i PDF-dokumentets märkordsträd och markera början av varje artikel genom att lägga till ett märkord i början av artikelns första ram i märkordsträdet. Bild 3.5 Märkordsträdet i InDesign Att specificera artikelkopplingar på rätt sätt i InDesign skapar rätt grupperade ramar i märkordsträdet i PDF-dokumentet vilket, i sin tur, förbättrar hur väl skärmläsare, Acrobats tillgänglighetsverktyg, och andra hjälpmedelsprogram kan lägga fram innehållet till användaren. Om du till exempel har en rubrik i en ram, och en artikels brödtext i en annan ram, och du inte sätter ihop ramarna med en koppling, så kommer märkordsträdet att ha två märkord (en för varje artikel med en ram). Genom att sätta ihop rubriken med brödtexten med hjälp av en koppling, så låter du märkordsträdet ha ett märkord för båda ramarna, vilket gör märkordsträdet enklare och eliminerar möjliga otydligheter för skärmläsaren. Att koppla ihop en artikels olika ramar är särskilt viktigt om artikeln hoppar till senare sidor i layouten. Genom att använda kopplingar för att hålla ihop relevanta textramar i märkordsträdet, så möjliggör du för en skärmläsare att börja läsa en artikel på en sida, hoppa vidare till en senare sida för att läsa färdigt artikeln, och sen återvända till ursprungssidan för att börja läsa en annan artikel.

22 (79) Skapa kopplade textramar För att kunna lägga in text i ett InDesign-dokument behövs en textram. Denna kan skapas samtidigt som du skriver texten som ska stå i ramen men du kan också skapa en ram först för att sedan klistra in redan färdigt skriven text från exempelvis Word. En textram skapar du genom att klicka på textverktyget på verktygspaletten, sedan placerar du pekaren på det ställe där du vill att texten skall stå. Klicka och dra ut en rektangel med musen, släpp sedan och din textruta är klar att användas. Så här kopplar du en ny ram till din text: 1. Använd markeringsverktyget till att markera din textram och klicka sedan på in- eller utporten (pilarna in och ut från rutan i rutans övre vänstra respektive nedre högra hörn) för att läsa in en monteringspekare för text. Lägg till en ram före den valda ramen genom att klicka på inporten, eller lägg till en ram efter den valda ramen genom att klicka på utporten. 2. Placera monteringspekaren för text där du vill ha en ny textram. Klicka och dra sedan för att skapa en ny textram. Om du börjar koppla samman två ramar och ångrar dig kan du avbryta kopplingen genom att klicka på valfritt verktyg på paletten Verktyg. Du förlorar ingen text. Så här lägger du till en befintlig ram till kopplingen: 1. Använd markeringsverktyget till att markera en textram och klicka sedan på in- eller utporten för att läsa in en monteringspekare för text. 2. Placera monteringspekaren för text över den ram du vill koppla samman. Monteringspekaren för text förvandlas till en kopplingspekare. Bild 3.6 Lägga till en befintlig ram i kopplingen

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Tillgängliga pdf-dokument

Tillgängliga pdf-dokument Dokumentation Tillgängliga pdf-dokument Vår referens Danne Borell danne.borell@funkanu.se Datum Senast uppdaterad: 5 maj 2014 Innehåll Dokumentation Tillgängliga pdf:filer... 1 Vår referens... 1 Datum...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Design med teman Del 1: Grunderna

Design med teman Del 1: Grunderna Design med teman Del 1: Grunderna Ett tema är en matchande uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter. Med en enda musklickning kan du tillämpa någon av en mängd olika inbyggda teman på valfri

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Hjälp till BoD easyeditor

Hjälp till BoD easyeditor Hjälp till BoD easyeditor 1 TEXT 1.1 Innehållsförteckning och kapitel 1.2 Skapa nytt kapitel och bearbeta 1.3 Skriva/infoga 1.4 Formatera/skapa 1.5 Ytterligare funktioner 2 BILDER 2.1 Ladda upp bilder

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Formatera text med formatmallar

Formatera text med formatmallar Formatera text med formatmallar Brukar du ofta använda samma textformatering, t.ex. samma färg, storlek och teckensnitt? Då behöver du inte ändra formateringen varje gång. I stället kan du använda en formatmall

Läs mer

Adobe ACROBAT GRUNDER

Adobe ACROBAT GRUNDER Adobe ACROBAT X GRUNDER Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat X?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat X... 8 Starta programmet... 8 Stänga

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer