NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

2 Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten så att de passar kontorets rutiner 5 Skapa ett nytt moment 6 Koppla program... 6 Att koppla ett program till Byrå 7 Koppla ihop ett program med ett moment eller en kontrollpunkt 7 Ska programmet kopplas till ett moment eller en kontrollpunkt? 8 Lägga upp en ny klient... 8 Räkenskapsår... 8 Skapa ett nytt räkenskapsår 9 Ta bort ett räkenskapsår 9 Förkorta och förlänga räkenskapsår 9 Byta räkenskapsår 9 Lägga till räkenskapsår på flera klienter samtidigt 10 Skapa nytt räkenskapsår ute hos en klient (utan koppling till Byrå) 11 Klientkommunikation Var lägger jag till klientkommunikation? 11 Hur lägger jag till kommunikation? 12 Snabbt och enkelt, använd kommunikationsboxen på startsidan 12 Aktiviteter Hur lägger jag till en aktivitet? 13 Lägg till en aktivitet som inte är knuten till en specifik klient 14 Skicka meddelande till en kollega 14 Mappar Skapa en ny mapp 15 Infoga en befintlig mapp 15 Ta bort en mapp 15 Byta namn på en mapp 15 Nytt år 15 Dokument Lägg in ett existerande dokument i Byrå 16 Lägg in flera dokument i Byrå samtidigt 16 Skapa ett nytt dokument i Byrå 16 Word- och Excel-dokument 16 Norstedts Dokument 17 Koppla ytterligare handling till Klienten i Norstedts Dokument 17 Skapa ett nytt dokument utifrån ett existerande, t.ex. en mall 17 Arbeta med andra dokument och filer 18 Lägga till en mall i Word eller Excel 18 1

3 In- och utcheckning Checka ut en eller flera filer 19 Att arbeta med utcheckad fil 19 Att checka in 20 Mail/E-post via Microsoft Outlook Förutsättningar för att kunna använda mail-funktionen i Byrå 20 Skicka mail till en klient från Byrå 21 Bifoga ett dokument som finns i Byrå som e-post 21 Skicka mail till flera klienter Massutskick 21 Var hittar jag ett skickat mail? 22 Bifogade filer 22 Dra in ett mail alternativlösningen 22 Konflikthanteraren 23 Multi-Change: Att byta uppgifter på flera klienter samtidigt Markera flera klienter i en lista 23 Ändra grunduppgifter eller egendefinierade fält 23 Ändra moment eller räkenskapsår 24 Validera eller Kör? 24 Byte av klientansvarig på en handläggares alla klienter 24 Inaktivera Inaktivera en klient 25 Inaktivera en handläggare 25 Inaktivera en funktionär 25 Funktionärer Skapa en ny funktionär 26 Välj till en funktionär på en klient 26 Göra om funktionär till klient 26 Vilka poster innehar en viss funktionär? 27 Vilken kommunikation har funnits med en viss funktionär? 27 Ändra status på moment och kontrollpunkter Ändra status i Statuslistan 27 Ändra status i den förenklade statuslistan 28 Att se vem som slutförde något och när det gjordes 28 Skapa listor Vilka delar består en lista av? 29 Göra ett urval 29 Välja kolumner 30 Hur gör jag en ny lista? 30 Söka i och sortera listor Sortera utifrån en kolumn 30 Filter att välja ut ett visst värde i en kolumn 31 Tomma raden att söka i en viss kolumn 31 Byråsök 31 Om du behöver utöka din sökning 32 Sökruta 32 Hur hittar jag alla klienter med samma kundnummer? 32 Hur får jag fram alla klienter med räkenskapsår ? 32 2

4 Att göra-listan Sortera i listan 33 Ta bort / Lägga till vad som visas i listan 33 Datum i Att göra-listan 33 Arbeta med andra program från Norstedts Juridik Lägg till ett nytt uppdrag/ett nytt moment 34 Konvertera en tidigare fil 34 Spara en fil 34 Skriva ut och exportera listor Förbered en lista för utskrift 35 Exportera en lista till ett annat format,( t ex PDF) 35 Anstånd Skapa ansökan 37 Leveransplan med inlämningsplan 38 SRU Vyinnehåll 39 Klarmarkering av fil 40 Skapa inlämning/export till Skatteverket 42 Inlämningen till Skatteverket 42 3

5 Ord och begrepp i Byrå Klienter Handläggare Privatperson Enskild firma Funktionär År Moment Kontrollpunkt Aktivitet Statuslista Förenklad statuslista Byråsök Navigeringspilar Egendefinierade fält Favorit Lokal fil Multichange Flik Kunder i Byrå kallas för klienter. Inloggade användare i Byrå. En fysisk person men inte enskild firma. Har alltid kalenderår. Enskild näringsverksamhet som inte är ett eget skattesubjekt. Har kalenderår men kan ha annat start- eller slutdatum. Personer med olika roller hos klienterna, t.ex. VD eller revisor. Kalenderår Arbetsprocesser som ska utföras för klienterna, t.ex. ett bokslut. En del av arbetsprocessen, t.ex. stämma av ingående balanser. Någon form av aktivitet med klienten, t.ex. ett möte eller inventering. Visar status (klar/ej klar) för valda moment och kontrollpunkter. Enklare version av statuslistan. Visar endast en klient i taget. Sökfältet högst upp till höger i Byrå. Snabbaste sättet att hitta en klient. Bläddrar bakåt och framåt mellan de olika vyerna som använts i Byrå. Fält som visas under klientens grunddata och som är sökbara. En favoritmarkering är sökbar och gör att klienten visas bland mina. Fil som är lagrad utanför Byrås filarkiv. Att byta, lägga till eller ta bort uppgifter på många kunder samtidigt. En eget fönster som är dockat till ett huvudfönster t.ex. klientlistan. Snabbkommandon Ctrl + S Ctrl + A Ctrl + C F11 Spara Markera alla i en lista Kopiera markerat område Öppna en kund i en egen flik 4

6 Ställa in moment och kontrollpunkter Moment och kontrollpunkter är grunden i Norstedts Byrå och när du installera programmet kommer du att få ut ett antal färdiga moment med tillhörande kontrollpunkter. Dessa är framtagna av Norstedts Juridik och grundar sig på vår rekommendation såväl som REKO. Dessa moment som är medskickade går inte att radera och ej heller de tillhörande kontrollpunkterna. Däremot kan du välja att inaktivera kontrollpunkter eller ett helt moment. För att lägga till egna eller ändra på befintliga väljer du att gå till Meny och Byråadministration. Välj Momenttyper Till vänster i vyn finns en lista på existerande moment. I mitten visas hur det markerade momentet är inställt och vilka kontrollpunkter som ingår. Anpassa momenten så att de passar kontorets rutiner För att inaktivera ett helt moment trycker du på knappen som finns längst upp till höger. En likadan knapp finns för varje kontrollpunkt. Genom att välja vilka kontrollpunkter som ska vara aktiva går det att styra så momentet passar företagets egna rutiner. Saknas det kontrollpunkter läggs dessa till genom knappen ny kontrollpunkt. Här skrivs information kring kontrollpunkten och eventuell koppling görs. För närmre förklaring av kopplingar, se avsnittet Koppla program. Se till att de moment som är aktuella för er byrås arbetssätt är aktiva, inaktivera resterande för att slippa få allför långa listor och inaktuella valmöjligheter i resten av programmet. De moment som inaktiveras kommer endast att synas här under fliken Momenttyper på Byråadministrationssidan. I de fall som egna moment eller kontrollpunkter skapats går det att välja mellan att inaktivera eller ta bort. Ett eget moment tas bort genom att trycka på det röda krysset som finns bredvid momentnamnet i listan till vänster. 5

7 Skapa ett nytt moment Längst upp till vänster finns knappen Ny momenttyp. Genom att trycka på denna skapas ett nytt moment som sedan går att sätta upp så som företaget arbetar. Detta är ett bra alternativ om de standardmoment som medföljer programmet inte täcker företagets gällande rutiner. Om du bara vill ha t.ex. en mindre version av momentet Bokslut är vår rekommendation att du högerklickar och väljer att skapa en kopia av det. Då behålls alla kopplingar till Norstedts Bokslut men med den fördelen att du kan radera de kontrollpunkter som du inte vill ha med samt att du kan byta namn på både moment och kontrollpunkter. Kommando: här anges vad som ska hända när man dubbelklickar på en cell som tillhör momentet eller klickar på den blå momenttexten. Använd förstoringsglaset för att komma till inställningsrutan. För närmre beskrivning utav detta, se koppla program. Period: Ställ in vilken period momentet ska löpa över. För t.ex. månadsbokslut ställs perioden Månad in. Är det ett moment som görs en gång per år väljs alternativet År. Att göra är en inställning för Att-göra listan. Läs vidare under avsnitt Att-göra listan Om Endast en förekomst per period är påslagen innebär det att momentet bara kan läggas upp en gång för varje räkenskapsår. Detta gäller exempelvis bokslut som endast görs en gång per år. Finns det andra saker som kan ske flera gånger, t.ex. preliminärdeklaration, men som inte är knutna till en viss period, låter du denna vara avslagen. Momentet finns då kvar i listan även efter att det är valt och kan därför läggas till flera gånger under ett och samma räkenskapsår. Periodiseras efter kalenderår är en inställning om du vill att ett moment alltid ska följa kalenderåret oavsett vilket räkenskapsår en klient har. Det kan t.ex. gälla moment som avser kvartalsmoms där tillfällena är fasta oavsett vilket räkenskapsår som klienten har. Efter att dessa grundläggande inställningar är gjorda ska momentet sparas. Sedan läggs kontrollpunkter som ska vara delar av momentet till. Se ovan. Koppla program De program från Norstedts Juridik som är integrerade med Byrå är: Norstedts Skatt, Norstedts Bokslut, Norstedts Dokument, Norstedts Revision, Norstedts Tidbok, Norstedts Koncern och Norstedts Transaktionsanalys. Utöver dessa går det även att koppla andra program. Ett kopplat program knyts till ett moment eller en kontrollpunkt och när man sen ska arbeta med momentet eller kontrollpunkten startas det program som är associerat dit. Skillnaden mellan program från Norstedts Juridik och andra program av samma karaktär är att man inte automatiskt kommer in på klientens fil. Dock kan det fortfarande vara en fördel att koppla programmen för att konsekvent kunna arbeta från Byrå. När ett program ska kopplas sker detta i två steg. Först ska programmet kopplas mot Byrå sedan ska kopplingen knytas till ett moment eller en kontrollpunkt. Detta sker på två olika flikar på administrationssidan. 6

8 Att koppla ett program till Byrå Under fliken inställningar i Byråadministrationen som du når i menyn, finns en lista med de program som är kopplade till Byrå på den specifika datorn. Program från Norstedts Juridik kopplas automatiskt. För att koppla ett annat program används knappen Koppla nytt program. I dialogrutan som visas anger du namnet och sökvägen till programmet. När uppgifterna fyllts i och sparats dyker programmet upp i listan. Det är nu klart för steg två: att knyta kopplingen till ett moment eller en kontrollpunkt. Koppla ihop ett program med ett moment eller en kontrollpunkt När programmet är kopplat till Byrå väljer du fliken Momenttyper igen under Byråadministrationen. Först ska det aktuella momentet markeras i listan över moment till höger. Inställningarna för momentet syns då överst och nedanför dessa listas de kontrollpunkter som momentet består av. Är det en specifik kontrollpunkt som ska kopplas, klickar du på kontrollpunktnamnet för att få upp inställningarna till denna. Både bland inställningarna till momentet och bland inställningarna till kontrollpunkten finns ett fält som heter Kommando. Tryck på förstoringsglaset bredvid fältet för att ställa in vilket program som ska vara kopplat. Här finns listan över program som är inkopplade till Byrå. Det är samma lista som finns under fliken inställningar. För programmen från Norstedts Juridik ges möjligheten att välja vilken sida programmet ska startas på. Det väljs här. När det är ifyllt och uppgifterna sparade kommer det kopplade programmet att startas när du klickar på momentet eller kontrollpunkten för att jobba med den. 7

9 Ska programmet kopplas till ett moment eller en kontrollpunkt? Om ett program kopplas till ett moment gäller kopplingen för alla kontrollpunkter på momentet. Undantag från detta är endast om någon av kontrollpunkterna har en egen koppling på sig, då är det denna som gäller. När ett program kopplas till en kontrollpunkt gäller kopplingen endast den specifika kontrollpunkten. Lägga upp en ny klient För att lägga upp en ny klient används knappen Ny klient som finns uppe till höger på sidan med Klientlistan. Här väljs bolagsform. För att kunna spara den nya klienten krävs det att alla rödmarkerade fält är ifyllda. Vissa fält kan bli rödmarkerade om uppgifterna fylls i på ett felaktigt sätt. Exempelvis ska mailadresser skrivas med och hemsidor med Under fliken verksamhet måste räkenskapsårstyp anges. Det är viktigt att det fylls i korrekt då synkningen med andra program från Norstedts Juridik påverkas av vald räkenskapsårstyp. Anståndstyp ska också fyllas i här. Byråanstånd sätts som standard på nya klienter, önskas annan anståndstyp måste det ändras manuellt eller via multichange. Moment och momentansvariga läggs upp under fliken Moment. För att kunna lägga upp moment på en ny klient behöver först ett nytt räkenskapsår skapas. För mer information kring detta, se avsnittet Räkenskapsår. Knappen Redigera moment ger både tillgång till att sätta ansvarig för moment och kontrollpunkter samt möjlighet att sätta datum för när momentet och/eller kontrollpunkterna ska göras. Hur en mappstruktur sätts upp för den nya klienten beskrivs i avsnittet Mappar. Räkenskapsår Räkenskapsår skapas och styrs endast i Byrå. Andra program från Norstedts Juridik synkroniseras med det i Byrå satta räkenskapsåret såvida inte filen redan är skapad. Se Byta räkenskapsår på redan skapad/kopplad fil. För att hantera en klients räkenskapsår letar du upp klienten och öppnar administrera år. Knappen finner du längst upp till höger på kundkortet. Dialogrutan som kommer upp ger möjlighet att skapa nya räkenskapsår, ta bort räkenskapsår samt förlänga respektive förkorta räkenskapsår. 8

10 Skapa ett nytt räkenskapsår För att skapa ett nytt räkenskapsår framåt i tiden används knappen Nytt år. För att skapa ett nytt räkenskapsår bakåt i tiden används knappen Tidigare år. Det räkenskapsår som skapas utgår från räkenskapsårstypen som är inställd under klientens verksamhetsflik. Vad händer vid nytt räkenskapsår? 1. En ny årsakt under fliken handlingar skapas för klienten. Hade du skapat egna mappar under årsakterna skapas dessa upp för nya årsakten också 2. Momenten som var upplagda föregående år läggs upp för det nya året. 3. Har du lagt till medarbetare på moment/kontrollpunkter kopieras dessa över till nya årets moment/kontrollpunkter* 4. Start- och slutdatum kopieras över till de nya momenten* *Denna kopiering styrs av en inställning under Byråadministration/Inställningar Ta bort ett räkenskapsår Det röda krysset till höger om ett räkenskapsår används om ett räkenskapsår ska raderas. Det är endast det första och det sista räkenskapsåret som kan tas bort. Förkorta och förlänga räkenskapsår Bredvid start och slutdatumen på första och sista räkenskapsåret finns små kalenderikoner. Genom att klicka på ikonen finns det möjlighet att ändra datum och på så sätt förkorta eller förlänga ett räkenskapsår. När ett nytt räkenskapsår skapas via Nytt år utgår det från när föregående räkenskapsår slutat. Slutdatumet för det nya räkenskapsåret sätts utifrån räkenskapsårstypen och till den sista i månaden. Detta gäller inte för privatperson där det alltid är kalenderår. Dock kan räkenskapsår för enskild näringsverksamhet förkortas eller förlängas. Byta räkenskapsår För att byta räkenskapsår på en klient behöver det göras i två steg. Först byts räkenskapsårstypen under klientens verksamhetsflik till den nya räkenskapsårstypen. Sedan förkortas eller förlängs räkenskapsåret under Administrera år och det nya räkenskapsåret läggs till. Byta räkenskapsår på redan uppskapad/kopplad fil För att ändra räkenskapsår på en fil, t.ex. en bokslutsfil, som är kopplad till Norstedts Byrå måste du göra följande steg: 1. Välj att i Byrå gå in på Administrera räkenskapsår och ändra aktuellt räkenskapsår. 2. Gå in på Handlingar på klientkortet i Byrå och starta den bokslutsfil som du vill ändra räkenskapsår i. 3. I Bokslut väljer du "Spara som" med alternativet spara lokalt för den aktuella filen. 4. Därefter ändrar du aktuellt räkenskapsår i Bokslut till det önskade (det som du satte i Byrå). 5. Välj därefter "Spara som" med valet spara till Byrå med ett nytt filnamn som har det nya räkenskapsåret. 9

11 Lägga till räkenskapsår på flera klienter samtidigt Sök ut de klienter som ska ha ett nytt räkenskapsår i klientlistan med hjälp av urval, filter eller annan sökning. Högerklicka i listan med de klienter som ska ha ett nytt räkenskapsår och välj alternativet Ändra moment för grupp. På vänstra sidan finns frågan Vad vill du göra? Välj alternativet lägga till räkenskapsår genom att dubbelklicka på det och välj sedan slutår för det nya räkenskapsåret. Validera innebär att Byrå testar om ändringen är möjlig för de markerade klienterna i övre rutan. När du väljer Kör görs den ändring du valt att göra. I kolumnerna Status och Kommentar går det att se resultatet av valideringen eller körningen. 10

12 Skapa nytt räkenskapsår ute hos en klient (utan koppling till Byrå) Vid klientbesök eller liknande när du inte är kan vara uppkopplad mot ditt nätverk där du når Norstedts Byrå behöver du först checka ut filen från Norstedts Byrå eller spara ned den lokalt på din hårddisk. För en fil som är sparad lokalt finns möjlighet att skapa ett nytt räkenskapsår inne på filens bassida som du ska arbeta med (t.ex. en bokslutsfil). Norstedts programvaror känner av om den har åtkomst till Byrå eller inte och anpassar möjligheterna utifrån detta. När det nya räkenskapsåret är skapat i filen kan du arbeta som vanligt. Då arbetet avslutas sparas filen lokalt på datorn. Vi rekommenderar att du arbetar med funktionen in- och utcheckning av filer och då lagras den lokala filen i mappen Byrå lokalt. När du har åtkomst till Byrå i ditt nätverk måste du göra följande: 1. Öppna Byrå och gå in på klienten. 2. Skapa ett nytt räkenskapsår på klienten, dvs samma räkenskapsår som skapades i filen. 3. Lägg in filen i Byrå genom att dra in den eller använd Lägg till dokument -knappen. Filen lägger sig i mappen handlingar. Du kan därefter dra och släppa den på det nya året Klientkommunikation Du sparar enkelt din kommunikation med dina klienter. Var lägger jag till klientkommunikation? Det finns tre olika platser att lägga till klientkommunikation i Norstedts Byrå 1. På klienten, under fliken klientkommunikation (se bilden ovan). 2. Startsidan, den svarta boxen som heter lägg till klientkommunikation. 3. När en aktivitet läggs till, se bilden till höger. 11

13 Hur lägger jag till kommunikation? När du klickar på någon av knapparna på kommunikationsfliken kommer du att få upp en dialogruta, se bild. Här finns olika fält att fylla i beroende på vad för information som ska sparas. Under typ anges vilken typ av kommunikation som ska loggas (dessa motsvaras av de olika knapparna), se nedan. Det går att knyta en kontaktperson till kommunikationen. Finns en eller flera kontaktpersoner inlagda på klienten visas dessa upp som alternativ i droplistan. För att knyta kommunikationen till en ny kontaktperson som inte finns klickar du på det gröna plustecknet bredvid droplistan. Klientkommunikationen är alltid knuten till en handläggare. Som standard knyts den till den handläggare som lägger upp kommunikationen, men det går även att byta genom att välja någon annan i listan. Nere till vänster i dialogrutan finns en knapp Skapa aktivitet. Vid behov skapar du en aktivitet i samband med kommunikationen. Rubriken i kommunikationen följer då med in i aktivitetsrutan. När du fyllt i all information som ska sparas klickar du på OK för att spara kommunikationen på klienten under fliken klientkommunikation. Snabbt och enkelt, använd kommunikationsboxen på startsidan På startsidan finns en svart box längst ner till höger Lägg till klientkommunikation. Detta är det enklaste sättet att lägga till klientkommunikation om du inte redan är inne på klienten. Här skriver du den texten som ska loggas (eller början av det). Här väljer du att skriva in klienten. Ange klientnamn eller klientnummer. När du skrivit in tre tecken visas en lista på förslag upp med de klienter som matchar det skrivna. Välj den klient som kommunikationen gäller och tryck på skapa. Noteringen behöver inte vara färdigskriven. Det går att fortsätta skriva när kommunikationsrutan visas. Detta är samma ruta som vi beskriver i avsnittet hur lägger jag till kommunikation?. När meddelandet sparas flyttas det från startsidan till klientkommunikationen hos vald klient. 12

14 Aktiviteter En aktivitet är något som görs med/för en klient t.ex. ett klientmöte, en inventering eller en golfrunda. Aktiviteter går att skapa på flera ställen i Byrå. Det finns två olika dialogrutor för att spara aktiviteter. Den ena är knuten till både en klient och en handläggare, den andra är endast knuten till en handläggare. Alla aktiviteter som är inlagda på en klient finns på Klienten under fliken Aktiviteter. De aktiviteter som finns inlagda på handläggaren går att se under Menyknappen\Handläggare och fliken Aktiviteter. De dyker också upp på respektive handläggares Att göra-lista. Det finns i huvudsak tre olika platser att lägga till aktiviteter på 1. På klienten, under fliken aktiviteter (se bilden ovan). 2. I Att göra-listan med knappen Ny aktivitet. 3. När en kundkommunikation läggs till, se bilden till höger. Hur lägger jag till en aktivitet? När en aktivitet läggs till kommer denna ruta upp. Här fyller man i de uppgifter som är relevanta att spara och väljer vilken handläggare som är ansvarig för aktiviteten. Den handläggare som lägger in aktiviteten väljs automatiskt som ansvarig, men detta går att ändra genom att välja någon annan i listan. Det går också att ange en prioritet för aktiviteten. Denna syns under klientens aktivitetsflik. Längst ner till vänster finns en knapp Skapa ny kommunikation där du kan skapa en kommunikation samtidigt med aktiviteten. När all information är ifylld klickar du på OK för att spara Aktiviteten. Då flyttas informationen till klienten under fliken Aktiviteter och på den ansvarige handläggarens Att göra-lista. 13

15 Lägg till en aktivitet som inte är knuten till en specifik klient Aktiviteter som inte är knutna till en specifik klient kan läggas upp i Att göra-listan. Dialogrutan här intill ser i jämförelse likadan ut som dialogrutan på föregående sida. Skillnaderna är att det inte går att välja handläggare. Aktiviteten blir automatiskt knuten till den inloggade handläggaren. Fältet klienter är tomt men du kan välja att knyta aktiviteten till en klient om du önskar. Om klient inte fylls i innebär det att aktiviteten endast är knuten till handläggaren. Skicka meddelande till en kollega Det går att använda aktiviteter för att skicka meddelanden till en kollega, då dessa dyker upp på Att göra-listan. 1. Fyll i en aktivitet, antingen knuten till en klient om det gäller en specifik klient, eller via Att göra-listan om det inte gäller en specifik klient. 2. Välj kollegan som ansvarig handläggare och spara. 3. Aktiviteten dyker nu upp i kollegans Att göra-lista. Det går inte att skapa påminnelser för en aktivitet. Det är därför viktigt att titta i sin Att göra-lista regelbundet oavsett om det ligger aktiveteter som meddelanden eller inte. Mappar För varje klient finns en flik som heter Handlingar. Här syns en mappstruktur till vänster och till höger visas innehållet i den markerade mappen. Filer från andra typer av program än från Norstedts Juridik kan sparas här och möjligheten finns att samla alla dokument och filer som hör till klienten. För att ha ordning på filer och dokument går det att skapa en mappstruktur genom att skapa nya mappar eller infoga befintliga mappar. 14

16 Skapa en ny mapp För att skapa en ny mapp markeras först den plats i mappstrukturen där mappen ska hamna. Om en undermapp till Handlingar ska skapas markeras den nya mappen Handlingar. Om en undermapp till mappen Årsakter ska skapas markeras Årsakter. När detta är gjort används knappen Ny mapp. En dialogruta visar var mappen kommer att skapas. Fyll i det önskade namnet på mappen och tryck på OK och den nya mappen skapas upp i mappstrukturen. Infoga en befintlig mapp För att infoga en befintlig mapp behöver du öppna datorns utforskare. Lägg denna sida vid sida med Byrå och leta upp platsen i utforskaren där mappen som ska bifogas ligger. Se också till att ha fliken Handlingar öppen i Byrå för den klient där mappen ska infogas. Ta tag i mappen som ska flyttas och dra in den i Byrå. Släpp den i mappstrukturen på den plats där mappen ska ligga. Mappen dyker nu upp i strukturen. Ta bort en mapp Om en mapp av någon anledning behöver tas bort måste innehållet tömmas först. Flytta eller radera innehållet i mappen genom att dra och släppa eller högerklicka på filen och välj ta bort. Det går också att trycka delete när filen är markerad. När du har tömt mappen så markerar du den och trycker på delete, eller genom att högerklicka på den och välja Radera mapp. Byta namn på en mapp Högerklicka på den mapp som ska byta namn och välj Ändra namn. Ändra till det nya namnet och tryck på ok. Nytt år När du skapar ett nytt år på en eller flera klienter skapas en ny mapp upp för det nya året under årsakter. Hade du skapat undermappar till årsakterna kommer det även skapas upp likadana under det nya året. 15

17 Dokument Under fliken Handlingar på klienten finns möjligheten att samla alla dokument och andra filer som tillhör klienten. Härifrån kan också nya dokument skapas. I avsnittet Mappar beskrivs hur mappstrukturen anpassas till byråns eller klientens behov. Lägg in ett existerande dokument i Byrå Befintliga dokument går att lägga in på två sätt. 1. Antingen används knappen Lägg till dokument 2. Eller så drar man och släpper dokumentet i mappstrukturen från utforskaren eller skrivbordet. För att dra in ett dokument tar man tag i dokumentet där det ligger (t.ex. på skrivbordet eller i utforskaren), drar och släpper sedan dokumentet på den mapp i Byrå där man vill att det ska ligga. När en fil eller ett dokument läggs in i Byrå är det viktigt att komma ihåg att det är en kopia som läggs dit. Det är därför viktigt att ta bort ursprungsdokumentet för att undvika sammanblandning och arbete i fel dokument. Lägg in flera dokument i Byrå samtidigt För att lägga in flera dokument behöver de dras in. Öppna datorns utforskare och leta fram filerna. Se också till att ha fliken Handlingar öppen för den klient som filerna ska läggas in på. Lägg fönstren sida vid sida. Markera sedan alla de filer i utforskaren som ska läggas in i Byrå (håll in ctrl-tangenten samtidigt som filerna markeras med musen.) När de är markerade tar man tag i dokumenten med musen och drar dem in i Byrå och släpper dem på den mapp där de ska ligga. Skapa ett nytt dokument i Byrå När ett nytt dokument för en klient skapas inifrån Byrå hamnar det direkt i klientens handlingar. Det går att skapa Word-dokument, Excel-dokument samt dokument från Norstedts Dokument direkt från Norstedts Byrå. Det gör du från fliken Handlingar på den aktuella klienten. Word- och Excel-dokument När Nytt Word dokument eller Nytt Excel dokument väljs namnges dokumentet direkt och hamnar i den mapp som var markerad när knappen trycktes på. Efter att namnet på dokumentet är angivet öppnas Word alternativt Excel och dokumentet kan användas. Efteråt behöver dokumentet inte sparas med namn (sparas som ) eftersom detta gjordes redan från början. Spara dokumentet som vanligt med Spara-knappen. 16

18 Norstedts Dokument När du klickar på Norstedts Dokument startas programmet. Uppgifter om den aktuella klienten tas med in i dokumentfilen. Uppgifterna om klienten såsom grunduppgifter samt funktionärer finns åtkomliga under fliken Uppgifter i Dokumentprogrammet. Uppgifterna går att dra och släppa till inmatningsfälten eller genom att markera den text du vill flytta in i ett inmatningsfält och klicka på knappen Överför. Koppla ytterligare handling till Klienten i Norstedts Dokument Om du väljer att skapa upp ytterligare en handling i Dokument till vald klient så kommer du att få en fråga om du vill koppla dokumentet till klienten. Markera klienten i listan och klicka Koppla. Om du inte vill koppla dokumentet till klienten väljer du Ingen koppling. Skapa ett nytt dokument utifrån ett existerande, t.ex. en mall Vid behov kan du redigera ett dokument och spara ändringarna som ett nytt dokument. För att få detta att fungera ihop med Byrå görs på följande vis: 1. Markera dokumentet som ska öppnas och ändras. Högerklicka och välj Skapa kopia. 2. Högerklicka på kopian och välj Ändra namn. Skriv in namnet på det nya dokumentet. 3. Dubbelklicka på det nya dokumentet för att öppna och redigera det. När dokumentet ska sparas väljer du Spara, inte Spara som. 17

19 Arbeta med andra dokument och filer Det går att lägga till dokument och filer i klientens Handlingar oavsett vilket program de är skapade i. När dokumentet eller filen sedan öppnas känner datorn av vilket program som ska startas på samma sätt som om filen legat i utforskaren eller på skrivbordet. Finns inte något program som är associerat med filändelsen installerat på din dator får du upp en windowsdialog. Här kan välja vilket program du vill öppna med, alternativt söka efter ett lämpligt program. Lägga till en mall i Word eller Excel Har ni på byrån egna mallar för era processer är det bra att lägga dessa nåbara från Byrå. För att arbeta med mallar läggs en mall till i Word eller Excel. När dessa program sedan öppnas från Byrå ges en möjlighet att välja vilken mall som ska användas. För närmre beskrivning av hur mallar läggs till i Office, se följande länkar: Skapa en ny mall: HA aspx Spara ett word-dokument som en mall: In- och utcheckning I Norstedts Byrå kan du arbeta med in- och utcheckning av filer. Fördelen att välja denna funktion är att filerna på servern är låsta så att ingen av misstag är inne och arbetar på en fil som du sparat ned lokalt. Dina kollegor kan dock öppna filen och t.ex. skriva ut men inte spara eventuella ändringar. 18

20 Checka ut en eller flera filer För att checka ut en fil från handlingar drar du filen och släpper filen på utcheckningsikonen. Du kan även ta en hel mapp och släppa på utcheckningsikonen. Då får du med dig allt i mappen såväl som undermappar. Det finns en räknare som visar hur många filer du vill checka ut. Det är viktigt att du checkar ut filen genom att klicka på ikonen Checka ut för det är först då de filer du valt checkas ut och läggs lokalt enligt sökväg som återfinns på handläggaren. Det är endast den inloggade handläggaren som kan ändra på sin sökväg. När du checkat ut filen så sätts det ett hänglås framför filen i handlingar och ikonen för incheckning tänds. Att arbeta med utcheckad fil När du vill arbeta med din utcheckade fil öppnar du mappen Byrå lokalt som du hittar på ditt skrivbord (enligt standard). I mappen Byrå lokalt ser du en mapp med kundnamn och kundnummer. När du går in i den du vill arbeta med finns en likadan struktur som du har i Byrå med årsakter och räkenskapsår. 19

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1)

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) 1 Ord och begrepp i Byrå... 5 Snabbkommandon... 5 Lägga upp en ny klient... 6 Räkenskapsår... 6 Skapa ett nytt räkenskapsår 6 Ta bort ett räkenskapsår 7 Förkorta och förlänga

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare

Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Användarmanual Livsmedelsverkets Mina sidor för Livsmedelsföretagare Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 2. Målgrupp... 4 3. Åtkomst till Mina sidor... 4 4. Logga in... 5 5. Glömt lösenord... 5 6. Ändra

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Installera kopplingstillägg i Word

Installera kopplingstillägg i Word Installera kopplingstillägg i Word e-avrop Hjälp Online Allmänt Dokumentet beskriver hur du installerar e-avrop:s tillägg för MS-Word. Tillägg hanterar kopplingar i Worddokument och är i första hand avsett

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1

Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Nyheter i Norstedts Revision 2013.1.1 & 2013.1 Eivor Bonder Produktchef Version 2013.1.1: Version 2013.1.1 är en uppdatering av version 2013.1 av Norstedts Revision. Följande är nytt/ändrat: Uppdaterade

Läs mer