Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister"

Transkript

1 Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till höger gäller lästips i skriften.) Bedömningen kan antingen gälla en verksamhet/lokal där flera arbetstagare arbetar eller förhållandena för en enskild person. Gör först bedömningen för verksamheten som helhet och vid behov därefter för enskilda arbetstagare. Datum: Undersökare: Företag/avdelning/lokal: Vems arbetsplats (om bedömningen gäller en enskild arbetstagare): Arbetsplatsens utformning I rutan till höger kan arbetsplatsen skissas sedd uppifrån. Markera med symbolerna nedan: a) Arbetsobjekt, t.ex. maskin arbetsbord dator b) Arbetstagarens normala position. c) Riktning dagsljusinfall. d) Placering armatur takbelysning. e) Placering armatur platsbelysning. Beskrivning av rummet/lokalen (om relevant) Längd: m Bredd: m Takhöjd: m Färgsättning (glansigt/matt, ljust/mörkt, skarpt/neutralt): Golv: Väggar: Tak:

2 Belysning 1. Vilken typ av ljuskällor finns i lokalen? Lysrör Kompaktlysrör Energisparlampor Glödlampor LED Kvicksilverlampor Högtrycksnatrium Vet ej Sidhänvisning Om lysrör 2. Ange om möjligt lysrörens märkning, t.ex. 36 W Ja Nej Vet ej 3. Har armaturerna glimtändare Har något lysrör börjat blinka oregelbundet? Har takarmaturerna bländskydd/raster/lameller? 48,51 Bara Bara Både uppljus nedljus upp- och nedljus 6. Har takarmaturerna 41 Ljusmätningar (ange ungefärliga medelvärden) 35,98-99 Belysningsstyrkor Arbetsområde (centralt synfält): Omedelbar omgivning (näraliggande område): Yttre omgivning (perifert synfält): Mörkaste yta i arbetsområdet: Jämnhet: / = 35,49 (jämnhet = mörkaste ytan / medel på arbetsområdet; t.ex. 180 / 600 = 0,3) Luminanser Arbetsområde (centralt synfält): cd/m 2 Omedelbar omgivning (näraliggande område): cd/m 2 Yttre omgivning (perifert synfält): cd/m 2 Golv: cd/m 2 Väggar: cd/m 2 Tak: cd/m 2 35,69,75 Dagsljus Ja Delvis Nej för alla (för vissa) (inte alls) 7. Finns tillfredsställande dagsljus? 83-86, Finns tillräckliga utblicksmöjligheter? 83,86,95 9. Finns möjlighet att lätt skärma av 85,94 besvärande solljus?

3 Bedömning av belysningsförhållandena Ja Delvis Nej Sidför alla (för vissa) (inte alls) hänvisning 10. Är ljusets riktning tillfredsställande? Är kontrasterna tillfredsställande? 59-60, Är fördelningen mellan ljusa och mörka ytor (luminanskvoterna) OK? 13. Är någon del av belysningen bländande? Förekommer reflexer eller blänk 58-59,87,105 i arbetsytorna? 15. Förekommer störande skuggor? 47,70,103, Är belysningen alltför svag? 22, Finns tillräckliga möjligheter att 46 reglera belysningen individuellt?

4 Ja Delvis Nej Sidför alla (för vissa) (inte alls) hänvisning 18. Uppfyller ljuskällornas färgåtergivning de krav arbetet ställer? 19. Är färgsättningen OK för personer med färgsinnesdefekter? Ja Nej 20. Finns störande skuggbildning i 85,103 gemensamma delar av lokalen? 21. Varierar belysningsstyrkan kraftig mellan olika delar av lokalen? Underhåll 22. Finns trasiga ljuskällor? 56-57, Är armaturerna påtagligt smutsiga? Om Ja, var i lokalen? 24. Förekommer flimmer eller brumljud från 39 anläggningen?

5 Bedömning av synkrav och Ja Delvis Nej Sidarbetsställningar för alla (för vissa) (inte alls) hänvisning 25. Är arbetet synkrävande? 70-73,98,100 Kommentar (t.ex. krävs någon åtgärd, för vem?): 26. Är arbetsställningarna rimliga? Bär arbetstagaren progressiva glasögon eller linser? Kommentar (t.ex. medför det problem?): Ja Nej Ja Delvis Nej (för alla) (för vissa) (inte alls) 28. Är behovet av synhjälpmedel till ,94 godosett? 29. Är behovet av skyddsglasögon till- 98,104 godosett? Rörigt Harmoniskt 30. Vilket helhetsintryck ger den visuella miljön i lokalen?

6 Bedömning av bildskärmsarbete (gäller en enskild arbetstagare) 31. Ange arbetstagarens blickriktning i 50 förhållande till fönster: dagsljuset rakt in i ögonen, risk för bländning dagsljuset bakifrån, risk för blänk i bildskärmen dagsljuset från sidan, att föredra Sidhänvisning Ja 32. Förekommer speglingar i bild- 50,73 skärmen från ljuskällor eller fönster? 33. Är tecknen på skärmen skarpa? Är tecknen på skärmen tillräckligt stora? 35. Har tecknen på skärmen tillräcklig kontrast? 36. Är blickriktning något nedåtriktad vid bildskärmsarbete? 37. Har arbetstagaren bakåtlutad nacke 22,27,90-91,99 vid bildskärmsarbetet? 38. Medför färgsättningen i de program som används några synproblem, t.ex. för personer med färgsinnesdefekter? Nej Spontana kommentarer från personalen om belysningen och synergonomin på arbetsplatsen Övriga kommentarer Behöver åtgärder vidtas? Behov av att upprätta en handlingsplan?

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Arbetarskyddsanvisningar och guider 1. Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Arbetarskyddsanvisningar och guider 1 Arbete vid bildskärm ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2007 Innehållsförteckning Arbete vid bildskärm belastar... 3 Utredning och bedömning av riskerna i arbetet...

Läs mer

Skapa variation i arbetet vid datorn

Skapa variation i arbetet vid datorn Skapa variation i arbetet vid datorn På uppdrag av Stockholms läns landsting Datorarbetsplatsen ska vara utformad så att du kan arbeta bekvämt och få ett bra arbetsresultat, utan att få problem med nacke,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

HUR TRÅNGT FÅR DET VARA?

HUR TRÅNGT FÅR DET VARA? Arbetsmiljöverket PM CTB 2006-04-25 Hans Olsson 08-730 9424 HUR TRÅNGT FÅR DET VARA? Inledning Innehållet är en sammanställning av svar på några vanliga frågor om kontorslokaler. Många frågar tex efter

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING

OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING OM BESTÄMMELSER FÖR PROJEKTERING OCH UNDERHÅLL AV NÖDBELYSNING 2 Utgivare: FSN Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning och Ljuskultur Box 12653 112 93 Stockholm Tel 08-566 367 00(vxl) Fax 08-667 34 91 www.fsn.nu

Läs mer

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Belasta rätt arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Vår kropp är gjord för rörelse och belastning den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Människors och byggnaders behov av ljus

Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus Människors och byggnaders behov av ljus är ett särtyck av avsnittet Inomhusmiljö i ett vidare sammanhang ur boken Luft, utgiven av Swegon Air Academy. I avsnittet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner

CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner CHECKLISTA FÖR SVETS, tillfälliga arbetsplatser Fungerande rutiner SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av

Läs mer

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0 Sidan 1 av 5 Inbyggd hjälpfunktion i Photoshop Elements...2 Dataprogram för bildbehandling...2 Forts. Adobe Photoshop Elements verktygsfält...2 Menyraden, Bild...3 Ändra bildstorlek...3 Reglera filkompressionen

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer