Västerby fas 2. Produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerby fas 2. Produkter"

Transkript

1 Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby Fas 1 går nu mot en avslutning. Vi har kommit en bra bit på väg och känner att vi kommit på kartan som en bra barnupplevelse och ett intressant besöksmål. De olika områden som vi i vår projektansökan ville vidareutveckla var: På Gammelmormors Tid Vi har till Gammelmormors Tid knutit till oss skolor och förskolor som besöker oss under maj och början av juni. Vi har tagit fram två olika koncept för grundskolan. Ett för barn i åk 1 med stationer och fri lek och ett för förskolebarn med mer inriktning på fri lek. Vi har även arbetat fram och testat lösningar för funktionshindrade grupper, vi känner att vi har mer att göra innan konceptet är helt klart.. Under sommarmånaderna har vi haft öppet för allmänheten tisdagar och onsdagar. Vi har under dessa dagar haft många besökare och känner att det fungerat väldigt bra. Vi får massor av ros och jämförs ofta med några av Sveriges största besöksmål för barnfamiljer och där Västerby enligt våra besökare står sig väl i konkurrensen. Besökarna uppskattar den sköna atmosfären, fria leken och de roliga aktiviteterna. Barnen vill många gånger inte åka hem och ett bättre betyg än så kan vi inte få. Julkul i Västerby Arrangemanget kring Julkul blev en riktigt succé redan första året med besökare. Aktiviteter som att barnen fick träffa tomten i eldhuset och få julklapp, titta in i tittstugorna på fäbodvallen (med bla Maria, Jesusbarnet och Josef), baka tunnbröd, slöjda och åka häst och vagn. Dessutom hantverksförsäljning och öppet hus i Regnells gård med hantverkare i arbete och försäljning, öppen Vävstuga och servering. Bo på Hälsingegård Var ett koncept vi trodde på i vår ansökan. Speciellt med tanke på alla bröllop som firas i byn. Vi har valt att inte satsa på det. Dels har det nu etablerat sig en entreprenör i byn som satsar just på Bröllopsnatt på Hälsingegård, men även pga lokalens beskaffenhet och att det inte finns personal här dygnet runt. Försäljning Vi har etablerat ett samarbete med en ideell förening, Idéknuten, som arrenderar och sköter försäljning och lokal. Till nästa år ser vi över möjligheten att skaffa en större och bättre lokal för försäljning. Det var i år första året med denna samverkan och Idéknuten känner sig nöjd. Projektet har sålt ett mindre antal produkter, mer barnbaserade, pga vår inriktning. Produkter

2 I vår ansökan planerade vi att ta fram olika produkter. Tillsammans med vävstugan har en speciell vävd matta tagits fram och vi håller också på att ta fram en gardinstång typ kornisch, som många av våra besökare visat intresse för, när de sett originalet i Regnells. Dessutom har vi tagit fram ett Västerbyte, ett ekologiskt svart teblandning samt tillsammans med hantverkare en bysse i trä, och förkläden enligt den modell som ingår som förkläde i besöket På Gammelmormors Tid. Bröllop Vi har sommartid flera bröllop i byn. Eftersom bröllopen är när byn är öppen för allmänheten och vi som jobbar har fullt upp med den verksamheten, har vi sökt efter en entreprenör som vill ta sig an den delen. Vi har ännu inte lyckats få till det konceptet. Vi förmedlar och samverkar dock med boende, musiker, hästskjuts m fl. Konferens Vi har tagit fram konferensbord som passar i hälsingegårdsmiljö och i övrigt gjort i ordning en bra fungerande konferenslokal för upp till 24 personer i skolsittning. I samarbete med lokal cateringfirma kan vi nu erbjuda hela konferenslösningar. Paket Två paket som vi provat och som fungerar bra är Baka ditt tunnbröd och Klurigt Antikt. Paketen passar såväl som konferensaktivitet typ teambuilding som för mindre grupper. För bussgrupper har vi tagit fram ett speciellt paket som inkluderar visning, mat, kaffe och klurigt antikt. Vi har gjort några sådana arrangemang som varit mycket lyckade. Visningar Vi har tagit fram en manual för olika visningar. Dels en allmän samt en som mer inriktat sig på måleri och tapeter. Detta gör att personer ganska lätt kan läsa in sig och klara en visning. Under hösten 2010 finns långt gående planer på att ordna en audioguidning i byn. Vi har tänkt oss en lösning där man via sin mobil får bra information på plats. Detta kräver endast en liten investering och kan ske även när vi har stängt. Att vi valt denna lösning beror bl a på att vi hört hur sällan de vanliga sk Ipodarna hyrs ut. Vi hoppas och tror att detta är en bättre lösning. Under hösten ska vi nu ta fram ljudfiler mm till detta. Besökscenter Vi har under två somrar varit kommunens Besökscenter för Hälsingegårdar. Vi har haft bemanning där hela somrarna. Tyvärr blev det inget världsarv nu. Förra sommaren var het när det gäller sådana besök. Det var inte lika fullt lika tryck i centrat i år.. Samverkan Vi har samarbetat med entreprenörer i Rengsjö och tillsammans med Rengsjö Framtid ökat attraktionskraften i bygden. Tillsammans med övriga besöksmål, boende, föreningar m fl har Rengsjö växt och blivit ett attraktivare besöksmål och en intressantare plats att etablera sig på eller flytta till. Vi har också samverkat med Stenegård och Fränö när det gäller barnaktiviteter. Vi har ex tagit fram en gemensam folder. Strategi för utveckling av Västerby Projektet har varit med på Hembygdsföreningens styrelsemöten och informerat om projektet. Vi har vid två tillfällen haft stormöten där vi diskuterat Västerby och våra olika roller. Dessa möten ledde fram till en kommunikativ plattform för Västerby där uppdraget var långsiktighet

3 och samsyn. Vi är inte där ännu, men en bit på väg. Det är många ideella i en förening och inte alltid lätt att förankra tankar kring platsmarknadföring, attraktionskraft och långsiktighet. Innan en grafisk profil kan tas i styrelsen måste samsyn finnas. Projektet har dock påbörjat arbetet med att använda logga, namnet Västerby Hälsingegårdar i Rengsjö mm på allt säljmaterial. Det är vår förhoppning att detta mtrl kan användas framgent i marknadsföringen av Västerby. Projektets mål Ett huvudmål var att skapa fler arbetstillfällen. Vi har årligen kunnat erbjuda 10 ungdomar sommarjobb, samt varit en bra praktikplats för arbetssökande, och då förmedlat landsbygdsutveckling. Vi har bidraget till att entreprenörer / samarbetspartners fått arbete. Cateringfirmor (2 företag), arrendator café med personal (totalt 4 pers), hantverkare m fl. Besöksstrukturen har förändrats under projekttiden. Fler barnfamiljer hittar hit. Det dagliga öppethållandet har slagit igenom och fler spontanbesök sker. Även grupper och bussar har nu bokat in fler besök. Däremot har föreningens årliga evenemang minskat i besöksantal varför det totala besöksantalet inte ökat så mycket. Fas 2 Vi anser att vi kommit långt i arbetet med att skapa ett tillgängligt besöksmål som är öppet året runt. Ett besöksmål som sprider kunskap om vårt kulturarv och blir en motor i bygden som skapar en attraktionskraft som i förlängningen bidrar till en ökad inflyttning, entreprenörskap och framtidstro. Vi känner att vi är nära att uppnå detta mål. Vi har lagt ner massor av jobb på att bygga upp verksamheten. Vi har tagit fram paket, konferenser, visningar mm. Vi behöver nu hjälp för att på två år utveckla dessa idéer och framförallt arbeta upp verksamheten så att den sen kan stå på egna ben och vara självförsörjande. Projektbeskrivning: Vi vill i detta fortsättningsprojekt bygga vidare på de lyckade aktiviteterna vi påbörjat. PAKETERING Vi vill fortsätta utveckla arbetet med paket för bussgrupper och paketen kring klurigt antikt och baka ditt tunnbröd. Arbeta så att det vi lovar i vår marknadsföring utförs på ett professionellt och bra sätt. Vi vill fortsätta utveckla olika paket. Fördelen med paket är att det ger bra omsättning, gör att vi når nya kundgrupper och ger liv åt anläggningen. Detta är dock ett område där alla utvecklingsinsatser är tidskrävande vilket gör att det krävs kvalificerad projektpersonal för att utvecklingen ska kunna fortsätta. UTVECKLA PÅ GAMMELMORMORS TID Vi vill fortsätta tillgängliggöra På Gammelmormors tid för funktionshindrade. Ta fram ett koncept för såväl fysiskt- som psykiskt funktionshindrade. För att På Gammelmormors Tid ska fortsätta utvecklas så måste vi arbeta med att ta fram nya aktiviteter. Förhoppningen är att vi efter projektet har arbetat upp rutiner för detta så att det i framtiden sker med kontinuitet. Vi vill utveckla nya attraktioner, ex kring vatten, att lägga till det redan befintliga för att ta nästa steg och bli ett än mer attraktivt besöksmål för barnfamiljer.

4 Vi vill även fortsätta arbeta för att bygga upp samverkan och samarbete med förskolorna och skolorna. BARNENS DAG Vi har sett att olika punktaktiviteter ger resultat. Det skapar medial uppmärksamhet och ger mycket gratis marknadsföring. Därför vill vi i projektet utveckla och genomföra en Barnens Dag, ett event för barn, som bygger lite på de barnaktiviteter som redan finns och där vi kan bygga på med något extra roligt för barn. JULKUL I VÄSTERBY Vi vill fortsätta vårt lyckade koncept. Nu vill vi se hur vi kan öka omsättningen på evenemanget. Kan vi förlänga det till att pågå flera dagar mm. Här har vi något att bygga vidare på och där vi än så länge bara skrapat på ytan av den framtida potentialen. KONFERENS Konceptet togs fram i slutet av första projektet. Därför känner vi att det behövs mer tid för att verkligen testa det. I fortsättningsarbete ska vi titta vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och sen dra lärdom av detta och utveckla konceptet vidare. Grunden till ett riktigt bra koncept är i alla fall lagd. Att utveckla konferensdelen ger oss möjlighet att ha verksamhet i anläggningen andra delar av året än sommaren. FÖRSÄLJNING Vi vill i projektet arbeta vidare för att hitta en spetsprodukt vi kan sälja, det kan vara att bygga upp Västerbys Skafferi med lokalproducerat, eller en specifik produkt med stor avans. Vi vill fokusera på att hitta arenor för mer försäljning men också att tillsammans med andra föreningar, hantverksföretag och kommunen utveckla nya produkter med anknytning till Västerby. Ett sätt kan vara att i nätverksform hitta samverkan med hantverkare. Ett annat kan vara att utveckla samverkan med Idéknuten. BESÖKSCENTRUM Här vill vi fortsätta vårt samarbete med Hälsingegårdar och Bollnäs kommun. Om försäljningen kan flyttas till annat rum så finns också en utvecklingspotential i informationsdelen. Har kan vi ha separata utställningar, bildvisning eller liknande. BRÖLLOP Vi behöver mer tid för att kunna utveckla konceptet vidare och att hitta en lämplig entreprenör som vill ta över alternativt hitta andra driftsformer. Vi tror att bröllopskonceptet kan bli viktigt eftersom det knyter samman så många entreprenörer i bygden vilket skapar gemenskap och samverkan som kan leda till utveckling inom en mängd områden. VISNINGAR Med utrustningen kring visningarna på plats kommer vi nu att ha förutsättningar att utveckla konceptet. Vi har många bra idéer om hur framtidens visningar av området skulle kunna gå till men har i det nuvarande projektet inte haft förutsättningar att driva detta vidare. BAGARSTUGAN Här vill vi hitta en arrendator eller på annat sätt få en större aktivitet i bagarstugan. Det finns en stor efterfrågan på tunnbröd, men föreningen orkar inte baka ideellt i den omfattning som behövs. Detta behöver utvecklas vidare.

5 SAMVERKAN Vi har påbörjat samverkan och vill fortsätta detta. Det finns mängder av potentiella samverkanspartners som vi skulle vilja knyta till oss för framtida verksamhet. Samarbete är avgörande för Hälsinglands framtid som besöksmål. I ett nytt projekt skulle vi ha en aktivitet där fokuseringen skulle vara att hitta samverkan med andra aktörer i Hälsingland, som en naturlig fortsättning på det arbete vi redan påbörjat. SKAPA EN EXPORTMOGNAD Vi vill ta fram ett bra material för besökare från andra länder. Vi vill guida på minst engelska och bli det självklara valet när utländska gäster vill veta mer om vårt kulturarv och våra gårdar. Vi vill tillsammans med kommunen utveckla vårt Besökscenter. BESÖKSMÅLET VÄSTERBY Vi vill i projektet utveckla Besöksmålet Västerby genom att: Ta fram en gemensam grafisk profil för Västerby och verksamheten. Vi vill ta fram marknadsföringsmaterial och handlingsplan för framtida marknadsföring. I vårt tidigare projekt framkom idéer om en eventuell organisationsförändring, där föreningen bildar en ny organisation / bolag för aktiviteterna i byn. Det nya projektet vill titta närmare på detta och se om det är realistiskt möjligt. Erfarenheter Rengsjö Hembygdsförening har arbetat upp en god erfarenhet av att arbeta med projekt. Vi har rutiner för att arbeta mot uppsatta mål och syften. I styrelsen för hembygdsföreningen finns personer med goda kunskaper inom ekonomi, projekthantering mm. Vilka ska genomföra projektet Rengsjö hembygdsförening äger och ansvarar för projektet. Till projektet ska vi anställa en projektledare som ansvarar för den dagliga verksamheten. Till projektet kommer vi att utse en styrgrupp med representanter från föreningens styrelse. Syfte och målgrupp Projektets syfte är att skapa ett tillgängligt besöksmål som är öppet året runt. Ett besöksmål som sprider kunskap om vårt kulturarv och blir en motor i bygden. Som skapar en attraktionskraft som i förlängningen bidrar till en ökad inflyttning, entreprenörskap och framtidstro. Projekts huvudsakliga målgrupp är besökare från Gävleborg. Men vi vill genom projektet skapa ett besöksmål som är tillgängligt för besökare från andra länder. Detta kommer att ska en tillväxt i vår region som bidrar till en ökad omsättning och utveckling hos mikro och småföretag. Geografiskt verksamhetsområde Vårt huvudsakliga geografiska område är södra Hälsingland. Projektets mål Projektets slutmål är att Västerby blir ett helårsöppet besöksmål som främjar besöksnäringen i vår region.

6 Genomförandeplan med tidsplan Detta projekt ska fasas in i det gamla genom att det tar vid när det gamla avslutas så att utvecklingen av besöksmålet inte stannar av. Projektstart Paketering Utveckla på Gammelmormors tid Barnens dag Julkul i Västerby Konferenser Försäljning Besökscentrum Bröllop Visningar Bagarstugan Samverkan Skapa exportmognad Besöksmålet Västerby Avrapportering Projektslut Plan för hur vi ska sprida resultatet Vi kommer att sprida projekt och dess resultat via vår hemsida. Vi har tidigare haft goda relationer med media vilket gjort att vi synts väldigt ofta med vår verksamhet. Vi har som mål att detta ska fortsätta. Vi kommer att inleda projektet med att ha ett samlingsmöte där vi informerar om projektet och dess verksamhet. Övergång till ordinarie verksamhet Vi har tagit fram paket, konferenser, visningar mm. Vi behöver nu hjälp för att på två år utveckla dessa idéer och framförallt arbeta upp verksamheten så att den till sommaren 2013 ska stå på egna ben och vara självförsörjande. Kostnadsbudget Egen Personal Investeringar Övriga kostnader TOTALT Ideell tid Finansieringsbudget Leader Privat TOTALT Ideell tid

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid" Org. Nr. 802439-7435 Datum: 25 seotember 2010 SLUTRAPPORT

mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid Org. Nr. 802439-7435 Datum: 25 seotember 2010 SLUTRAPPORT l.ii o'16! - 50 ::~.~.::"..!.:" Alliansen Hälsingehambon Slutrapport 2009-2843 Sid 1 (15) :;;,~~:~'".; Knöttasvägen 9 "H~rgadansen - fr~n mytomspunnen sägen till upplevelser i v~r tid" SLUTRAPPORT "Hårgadansen

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer