Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken)."

Transkript

1 A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen Västerfärnebo Journalnummer E-postadress B.Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Titti Norling Ekebygatan Sala Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C.Sammanfattning av projektet C.1.Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med Var genomfördes projektet? Svartådalen och Kolbäcksådalen Västmanland Här ska du kort och konkret beskriva projektet Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). Genom samarbete över kommungränserna vill vi kunna bidra till att - utifrån besökarens intresse och perspektiv - stimulera till utveckling längs hela Svartåns sträckning. Utöver att lyfta fram redan befintliga besöksmål och aktörer ska vi även identifiera utvecklingsbehov och nya möjligheter samt främja ett utökat samarbete inom besöksnäringen i hela verksamhetsområdet. Vi vill även arbeta med att utveckla entreprenörsskapet längs Strömsholms Kanal genom samverkan mellan de båda områdena. Genom att delta i länsövergripande aktiviteter ska vi medverka till landsbygdens näringslivsutveckling vad avser besöksnäringen. Ett nära samarbete med VKL är angeläget för att vi ska kunna omsätta deras utvecklingsarbete till praktisk tillämpning inom organisationen och för dess medlemmar.

2 D.Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Boendeanläggningar, aktivitetsföretag, lantbruk, gårdsbutiker Erbjudande om möjlighet att bli bokningbara online via City Break, skapande av nätverkt, utbildning i Trip Advisor, ökat besöksantal genom deltagande i arrangemanget Kom till Gården, E.Genomförandet av projektet E.1.Varför ville ni genomföra projektet Med "Svartådalen i Västmanland - upplevelser i samverkan" som plattform vill vi, i ett samarbete mellan entreprenörer och aktörer inom besöksnäringen, utveckla och lyfta fram området kring Svartåns hela sträckning från Norberg till Mälaren samt Strömsholms Kanal. Här finns flera internationellt kvalitetsmärkta besöksmål, rik natur, kulturtillgångar och en spännande historia. Med besökaren i fokus vill vi arbeta över kommungränserna för att utveckla affärsmässighet, säljkraft och kvalité hos områdets besöksmål och entreprenörer, för att möta både nationell och internationell marknad. E.2.Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Män 1 Kursledare Edens Garden B & B 1 Föreläsare Nygarn Utveckling AB 1 Layout Kvinnor 1 Föreläsare VKL 1 Föreläsare Utvecklingskompetens AB 1 Biträdande projektledare 1 Projektledare 2 Marknadsförare 1 Administration/försäljning 2 Vikarierande administration/försäljning 1 Projektmedarbetare E.3.Hur har ni förankrat projektet? Genom: - Möten med kommunrepresentanter - Besök hos företagare - Annonser - Tryckt material - Facebook - Svartådalens Bygdeutvecklings egna hemsida

3 E.4.Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Ja Nej Om Ja, vilka Abrahamsgårdens Konsthantverksgård, Anderses Lantbruk, Birdsafari Sweden, Bjurfors Konferens, Boda Backe Fårgård, Brogårdens B&B, Bångbo Gård, Camp Norberg,Caravan Club, CCE Lantbruk, Edens Garden B&B, Elsas BnB, Fagersta kommun, Fallängetorp för fä och folk, Fläckebo B&B, Fågeltorpet, Gamla Hemmet, B&B, Gruvbyn, STF Vandrarhem, Hallstahammar kommun, Hembygdsgården i Surahammar, Hotell Engelbrekt, Karbenningsbygdens ekonomisk förening, Klivet Hallvarsviken, Kolbäcks Gästgivargård, Länsstyrelsen Gotland, Mats-Persgården Getostmejeri, Norberg kommun, Nordic Safari, Nya Lapphyttan, Nya serveringen i Ängelsberg, Nygarn Utveckling AB, Gotland, Projekt KLUNK, Leader Nedre Dalälven, Ramnäs Hantverkshus, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs Virsbo Naturklubb, Rebeccas Islandshästar Olsbenning, Sala kommun, Salbohed Gården B&B, Skinnarbo Gård, Skogsmästarskolan Skinnskatteberg, Skultuna Brukshotell, Skultuna företagarförening, Skultuna kommundelsnämnd, Skultuna Messingsbruk, Stenhuset Surahammar, Strömsholms kanal, Stävre Konst, Surahammar kommun, Svartåns Vattenråd, Sätra Brunn, Tvärhandsbäcken Naturprodukter, Utvecklingskompetens AB, Vagersta Visningsträdgård, Wernergårdens Mejeri, gårdsbutik, Villa Englaro, Virsbo konsthall, Västanfors Hembygdsgård, Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, Västmanna Guide, Örntäppan Skogsbyn Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka Strömsholms Kanal E.5.Vad har ni genomfört i projektet? Deltagande i utbildning Hållbar besöksnäring anordnad av VKL Deltagande i nätverksmöte med turismansvariga i länet Deltagande i seminarium Sociala medier anordnat av VKL Deltagande i Vildmarksmässan i Stockholm Deltagande i Salamässan Genomförande av evenemanget Kom till Gården Bussturen Svartåturen Deltagande i Samråd Svartån Arrangerat utbildning och workshop i Trip Advisor Utbildning av slussvakter och guider Strömsholms kanal Studieresa Gotland Uppstart av brandrelaterad kompetensutveckling för guider. En utbildning som fortsätter efter projektets slut. Genomförd inspirationsdag i Karbenning. Interaktiva språkkurser Folder Vill ni vara med Hemsidan Hemsidan E.6.Har något gått bättre än planerat? Arbetet under projektets tre sista månader efter branden har mottaits med öppna armar. Behovet och gensvaret har varit stort och vi har nått ut till väldigt många entreprenörer i området. E.7.Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

4 -Det har varit svårt att förankra projektet blande etablerade aktörerna i området. - Aktörer har framfört budskapet att det är bra med samarbete men att det är svårt att genomföra i praktiken. - Det har varit svårt att nå fram med projektets budskap till kommunens representanter. - Problematiskt att inte alla deltagande kommuner har varit med i sin helhet, tex Surahammar och Fagersta. - Någon organisation är inte skapad, det är inte möjligt att få lönsamhet i en organisation med ett sådan avgränsat område. Istället har fokus sats på ett aktivt samarbete över hela området med Strömsholms kanal på ena sidan och Svartådalens Bygdeutveckling på den andra. Båda dessa organisationer kommer att leva vidare framöver vilket gör att samarbetet kan fortsätta. F.Projektets mål och resultat F.1.Vilka resultat skapade projektet? - - helt ny version av hemsidan - möjlighet till onlinebokning via City Break på ovan nämnda hemsidor - vidareutveckling det årligt återkommande evenemanget Kom till Gården - föreningen Västmanna Guide utökat med medlemmar från hela projektets upptagningsområde - Startat kompetenshöjning efter branden av områdets guider F.2.Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak Tre etablerade säljkanaler Två etablerade säljkanaler Nej Den tredje säljkanalen var resebyrån Travel Arena som nu lagt ner sitt kontor i Sala. Minst tio företag ska ha påbörjat arbetet med kvalitetssäkring Sex företag har påbörjat arbetet med kvalitetssäkring Nej Kostnaden för att delta i Swedish Welcome har varit för hög Minst 30 företag ska ha medverkat i utbildningsinsatser. Minst 30 företag har medverkat i utbildningsinsatser. Ja Minst 15 företag skall ingå i någon form av gemensamma säljbara paket Nej Inte tillräckligt många paketleverantörer har varit bokningsbara. Fler aktörer är på väg in som leverantörer i bokningssystemet City Break för att bli säljbara i gemensamma paketlösningar Ett nätverk för entreprenörer inom besöksnäringen har initierats längst Strömsholms kanal. Ja F.3.Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Nej Hållbar utveckling Ja Deltagande i Swedish Welcome

5 Integration Nej Kompetenshöjning Ja Trip Advisor, City Break, föreläsning om samverkan Jämställdhet Nej Kvinnor Nej Miljö Ja Genom att erbjuda "Vett och Watt" kurs Ungdomar Nej F.4.Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara resultat Antal nya företag Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya produkter Busstur Antal nya tjänster Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mötesplatser 2 Hemsidor Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Män Kvinno r Män Kvinno r Män Kvinno r 25 år eller äldre 25 år eller äldre 2 Besökscenterpersonal 25 år eller äldre 25 år eller äldre 1 25 år eller äldre år eller äldre 91 Totalt antal nya övernattningar per år Har inte räknats Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år Har inte räknats Totalt antal nya dagsbesökare per år Har inte räknats Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år Har inte räknats G.Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H.Hur har ni spridit projektets resultat?

6 Via radio, Facebook, Svartådalens bygdeutvecklings hemsida, artiklar i pressen, vid inspirationsdagar och möten samt på två nya hemsidor. J.Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Viktigt att tidigt klargöra för de som är berörda av projektets verksamhet att det är frågan om en tillfällig projektsatsning. Att tidigt ta upp och fokusera på "hur skall det leva vidare". I slutet fasa över till mottagarna av projektet. K.Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Verksamheterna utefter de båda ådalarna kommer att fortsätta. Hemsidorna är en kanal för att besöksnäringen skall fortsätta att utvecklas och samarbetet mellan de båda ådalarna kommer att stärkas. Ett möte var planerat till 29 november 2014 vilket ej gick att genomföra utan genomfördes 12 december Representanter från projektet har träffat turismansvariga i Kolbäckådalens kommuner. På det mötet drogs riktlinjer upp för hur fortsatt samarbete mellan ådalarna ska se ut. L.Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo

Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo 1 (7) Slutrapport för projektet Turismstrategi i samverkan Svenljunga och Tranemo Datum: 2014 05 31 Journalnummer: 2011-599 Projekttid: 2011-2014 Kontaktpersoner i projektet: Fredrik Dahl fredrik.dahl@svenljunga.se

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4

S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 S k å n e N o r d v ä s t D i n T r ä d g å r d 2 0 1 2-2 0 1 4 Vårt mål, att bli en av Sveriges största trädgårdsdestinationer 2002 startades Trädgårdsrundan av turistchefer och trädgårdsaktörer i nordvästra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2014-03-31 Diarienummer: 2011-080 X Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Checkens (projektets) namn: Tillgänglig natur för fler! Jeanette Kobilsek Sökande

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer