PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilago rna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Föreningen Talô Malungsmål Annikavägen Malung Journalnummer E-postadress Jakten på de försvunna stenarna B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Jörgen Danielson Porfyrvägen Malung Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden

2 Från och med Till och med Var genomfördes projektet? Malung som utgångspunkt med resor runt i Sverige för att finna kvarnstenar som sålts och hittats i arkeologiska utgrävningar Här ska du kort och konkret beskriva projektet Projektet "Jakten på de försvunna stenarna" vill uppmärksamma och visa den tusenåriga hantverksindustrin som förekommit i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung. Ett av norra Europas största kvarnstensbrott. Målet är att öka turismintresset och på sikt skapa nya arbetstillfällen inom turistnäringen. Projektet vill skapa en bok och film som presenterar kvarstenarnas betydelse i historien och försäljningen runt om i landet. I projektet ingår också ett utbildningspaket för skolor, samt bildandet av en förening som arbetar med framtida konferenser och event inom vetenskap. Resultatet med en bok och dokumentärfilm som presenterar Östra Utsjös kvarnstensbrott har slagit väl ut och man kan se ett betydligt större intresse. Försäljning av bok och film har startat med bra mottagande. Guidturer med turister och skolor har startat. Föreningen Quarstensgrufvans vänner som startade i anslutning till projektets början har haft flera konferenser och events. Ett samarbete med teaterföreningen Tunglä, som producerar en årlig musikteater om en mjölnare som levde runt sekelskiftet, har startat fint. Ett samarbete med Malung-Sälens gymnasieskola har sett sin begynnelse, liksom ett planerat museum tillsammans med Malungs Hembygdsförening. En hemsida för Quarnstensgrufvans vänner har tagits fram D. Målgruppen vem riktade sig projektet till Personer eller grupper Turister, lokalbefolkningen och skolor På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Kunskap genom film, bok, guidningar och föreläsnignar m.m. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Vi tycker att det är en mycket spännande och intressant historia kring dessa kvarnstenshuggare som arbetade för sitt levebröd i det här karja klimatet där den odlingsbara jorden var begränsad. Kvarnstenshuggningen var en mycket viktig binäring för bönderna och kvarnstenarna en viktig handelsvara från Malung, som inte minst arkeologer finner i sina utgrävningar runt om i Sverige. Vi vill visa historiken och hantverket kring kvarnstensbrytningen och sätta det i ett större sammahang, både när det gäller handeln med kvarnstenar och hur hantverket gick till. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 55 Filmare, musiker, berättare, skådespelare, riddare, förmedlare av kunskap, arkeologer, geologer, filmare, lärare Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Jds Ljud & Mediakonsult AB, Quarstensgrufvans vänner, Malung-Sälens Kommun,Sigtuna Museum, Lunds Universitet, Lugnås Kvarnstensförening, Högskolan på Gotland, Teaterföreningen Tunglä, Malungs Folkhögskola, Skånska Möllor, Malungs Bokhandel, Föreningen Talû Malungsmål, Uppsala/Stockholms Universitet, Stöpafors kvarn, Eketorps Borg Öland

3 40 Bokförfattare, berättare, skådespelerska, projekt sekreterare, arkeologer, geologer, lärare, filmare Benkultur, Visby Museum, Kalmar Museum, Historiska Museet, Dalarnas Museum, Lugnås Kvarnstensförening, Quarstensgrufvans vänner, Malung-Sälens Gymnasieskola, Malungs Folkhögskola, Film i Dalarna, Öje Utvecklingsgrupp, Kulturen i Lund, Riksantikvarieämbetet i Stockholm E.3. Hur har ni förankrat projektet? Bildandet av ny förening Quarstensgrufvans vänner som arrangerar konferenser, guidningar, utbildningar, informationsträffar och event m.m. Se även hemsidan E.4. Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Om Ja, vilka se E2 representanter Ja Nej Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka Skolor och föreningar E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Bok och dokumentärfilm, föreningsbildning, ungdomssatsning i skolorna med guidning och informationsträffar.för att nå dessa mål har vi sammanställt litteratur och kunskap inom området och kompleterat med nya vetenskapliga rön inom historia, arkeologi och geoteknik. Efter att rest runt i landet och dokumenterat har vi fått ett uppdaterat material att jobba med.. E.6. Har något gått bättre än planerat? Ja det tycker vi. Vi har nått ut med budskapet bättre än väntat. Intresset har ökat under projektets gång. Guidningar och föreläsningar i ämnet når fler och fler. Det har blivit "ringar på vattnet" med intresset för det unika kvarstenshantverket i Malung och förståelsen för detta kulturarv har blivit bättre än väntat. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Inga direkta svårigheter utan bara roligt jobb. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet? Boken, filmen, en hemsida samt föreningen med sitt arbete. Intresset och kunskapen för kvarstensbrottet har ökat markant med föreläsningar och guidningar. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?

4 Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) Producera bok och film om Bokutgivning med filminkluderat Ja kvarnstensbrottet och få ut med tillhörande försäljning, dess budskap till allmänheten. filmvisning och TV -visning av dokumentärfilmen. Guidning har startat i brottet, Quarstengrufvans vänner annordnar events. Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade Ja Funktionshindrade kan få se Kvarstensbrottet genom bok och film Hållbar utveckling Ja Föreningen forsätter Integration Ja Samarbete med föreningar från andra kommuner Kompetenshöjning Ja Boken och filmen ger en vetenskaplig syn på utvecklingen Jämställdhet Ja Både kvinnor och män har jobbat ihop med projektet Nej Miljö Ja Miljövård av kvarnstensbrottet som är ett kulturreservat Ungdomar Ja Projektet har integrerats med grundskolan och gymnasieskola F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? Mätbara resultat Antal nya företag Resultat direkt efter projekt Antal nya produkter Bok och film försäljning Antal nya tjänster Guidning sommartid Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mötesplatser Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år Quarstensgruf vans Vänner Kommentera och beskriv Kvarnstensbrottet är en ny mötesplats 100 Gymnasieskolan och Folkhögskolan 300 Föredrag och Guidning 100 Gymnasieskola och Folkhögskolan 300 Föredrag och Guidning Antal nya övernattningar för besökare från andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år 200 Guidningen har utvecklats 2013 Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år 60 Pensionärsförening, svensk-amerikaner G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar H. Hur har ni spridit projektets resultat?

5 Försäljning, föredrag, media som TV-radio och tidningar samt hemsida. Några aktörer är Dalanas tidningar och Sveriges Radio. Skinnarebygd Malungsbladet med annonser och Tv-Malung-Sälen, Dalarnas Museum, Malungs Folkhögskola, Malung-Sälens Grundskola och Gymnasieskola, Lokal föreningar, PRO och SPF. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra Vi är mycket glada över att kunna göra det här projektet som skapar gemenskap och positiva möjligheter för framtiden. Kontaktnätet med andra orter med liknande kulturella verksamheter har blivit stort. En ny förståelse för mjölets framställningsprocess i äldre tider. Kvarnstenarnas betydelse för överlevnaden under hundratals år. Vi rekomenderar ett liknande projekt till er som tror på en sak och är beredda att jobba tålmodigt och målmedvetet. Vikten av projektstödet är betydande för att kunna starta upp och få ett bra resultat. Svårigheten kan vara att ge ytterliggare tid åt projektet om det behövs men eftersom man kan förlänga projekttiden är det en möjlighet som är betydande för resultatet. I. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Det mesta arbete fortsätter via den nybildade föreningen. Föreningen Quarnstrensgrufans vänner är nu mycket aktiv med föreläsningar och guidningar. Föreningen samarbetar både lokalt och runt om i landets föreningar. Senaste föreläsningen med Lunds professor i Historia Dick Harrisson drog fullt hus på Folketspark i Malung med över 300 betalande åhörare. En mycket lyckad föreläsning på alla sätt och vis. Föreningen har som avsikt att fortsätta arbetet inom tvärvetenskapen med Kvarnstensbrottet i Malung som utgångspunkt i verksamheten. Genom föreningens nya hemsida kan man följa vad som händer i framtiden. J. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken).

Vårt verksamhetsområde berör flera kommuner (Norberg, Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Skultuna kommundelsnämnd i Västerås samt Smedjebacken). A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening Salbohedsvägen 1 733 60 Västerfärnebo Journalnummer 2012-4290 E-postadress info@svartadalen.se B.Uppgifter om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20

Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 Slutrapport Projekt Upptäck Änglanejden 2014-04-20 1 Förord Projektet Upptäck Änglanejden har bedrivits under tiden 1 maj 2012 t.o.m. 30 april 2014. Projektägare har varit den ideella föreningen Änglanejden

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (12) Slutrapport för projektet Ta drivet vidare Datum: 2014-10-17... Journalnummer: 2012-121 Projekttid: 2013-01-01 2014-10-31. Kontaktpersoner i projektet Johanna Heleander 0706141365 Sarah kristoffersen

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer